• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thư Cầm

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Thư Cầm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 12/10/1990

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Phú Thọ
 1. Thưa Thầy Trúc Lam, con cảm ơn thầy đã nhiệt tình chỉ dẫn con. Con nấu ăn cũng bình thường, chỉ được một món là Bún Cá, là chồng con ăn rồi chọc, mở bán cái này chắc đắt khách . Con thì chỉ học trung cấp du lịch, nên dạy học thì con không dám nghĩ tới. Cái số con chắc kinh doanh không được, nên con sẽ không nghĩ tới nữa. Con tính qua mấy tháng mệt mỏi, con sẽ đi làm. Có người nói con có cung Điền Trạch tốt, kinh doanh về đất dai, nhà cửa có thể tốt. Thầy thấy con đi làm về môi giới có được không ạ? Con cũng mới chuyển nhà hồi giữa tháng 8 âm, sửa nhà xong con sẽ làm như lời Thầy hướng dẫn. Con chân thành cảm ơn Thầy. Con chúc Thầy sức khỏe và an lạc!
 2. Con cảm ơn thầy TrucLam. Hôm nay con mới vào lại diễn đàn nên giờ mới đọc được tư vấn của Thầy. Vậy là con sinh trước 3pm thật thầy ạ. Vì con đã cấn thai được gần hai tháng rồi. Thầy có thể cho con hỏi thêm một điều được không ạ. Nhà con đang tiến hành sửa nhà, con dự định sửa nhà xong sẽ kinh doanh online mặt hàng tự làm để kiếm thêm tiền bỉm sữa cho em bé. Con có kinh doanh thành công được không thầy? Vì con cũng đã kd mấy lần và đều thất bại. Nên con sợ. Con mong có gì cần lưu ý, thầy chỉ giáo giùm con. Con chân thành cảm ơn Thầy!
 3. Cháu mong bác Haithienha ! Bác ơi, bác có ngang qua topic của cháu, bác chiếu cố cho cháu lần này đi Bác. Cháu chỉ hỏi bác 1 điều này nữa thôi ạ. Chồng cháu sinh năm 1980, cháu sinh năm 1990, con trai đầu sinh 2013, con gái sinh 2115. Cháu có nên sinh em bé vào năm 2017 không ạ?
 4. Chào Lữ Bố, Cảm ơn em đã ghé qua và để lại comment cho chị. Năm 2014 và 2015 chị có vay mượn để kinh doanh 2 lần. Một lần lớn và một lần nhỏ, nhưng cả 2 lần đều mất tiền của và nợ nần. Về chuyện tình cảm thì vc chị cũng có nhiều cự cãi nhưng chị thường suy nghĩ mọi chuyện đơn giản nên thấy cũng bình thường. Vợ chồng chị đang tiến hành mua chung cư nên cũng vay mượn nhiều, và bố mẹ chị cũng cho một ít nên chắc có của người khác cho là đúng. Năm nay chị cũng có hai chuyến đi chơi xa là miền Bắc và miền Trung. Hiện tại chị vẫn ở nhà trông con, chưa có việc làm gì cả. Chị vẫn ấp ủ ý định buôn bán kinh doanh. Nhưng vì đã hai lần thất bại (Còn mấy lần bán online thất bại nữa mà không kể) và cũng chưa có vốn nên chị chưa dám quyết. Chị đang chờ bác Haithienha xem giùm vận số của chị. Cảm ơn em nhiều nhé Lữ Bố. Cháu mong tin của bác Haithienha
 5. Bác Haithienha khỏe không a? Ở bên ấy bác có nghĩ lễ không Bác. Hôm nay cháu lại vào đây, cháu muốn thêm một vài thông tin, có thể hỗ trợ thêm cho sự chính xác lá số của cháu. Hôm rồi bác có hỏi cháu là cha mẹ làm nông nhưng có của. Lúc đó cháu cũng không định hình được, nên chưa nói rõ. Bố mẹ cháu làm nông, đến khi cháu 9 hay 10 tuổi thì có mở buôn bán tạp hoá, sau đó bố cháu có đi học nghề sửa xe máy và về mở tiệm sửa xe máy xe đạp ngay tại nhà và làm cho đến tận bây giờ luôn, nhưng vẫn giữ ruộng đất để làm nông, ko nhiều nhưng đủ ăn. Về đất đai thì khi cưới nhau ông bà nội có cho bố mẹ cháu một mảnh vườn, sau này bố mẹ cháu có mua thêm một mảnh đất nhỏ nữa để xây nhà và buôn bán sửa chữa như bây giờ. Khi nào bác có thời gian ghé diễn đàn, bác giúp cháu với Bác nhé. Cháu cảm ơn bác, chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ! Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90O%C3%80N+TH%E1%BB%8A+THU%C3%9D+NGA&date=1990,10,12,15,10&year=1990&gender=f&view=screen&size=2
 6. Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90O%C3%80N+TH%E1%BB%8A+THU%C3%9D+NGA&date=1990,10,12,15,10&year=1990&gender=f&view=screen&size=2
 7. Cháu cảm ơn bác Bác cho cháu hỏi cháu có thể kinh doanh tiếp được không ạ? Khi nào cháu có thể bắt đầu? Và mặt hàng nào sẽ phù hợp với cháu? Cháu có dự định sắp chuyển nhà. Có thành công không ạ? Trong lá số của cháu có điều gì đặc biệt bác có thẻ nói giúp được không bác? Cháu đang mừng quá, không biết nen hỏi thêm điều gì nữa ạ!!! Cháu cảm ơn Bác! À, sức khỏe của chồng con cháu thế nào hả bác?
 8. Bác Haithienha ah! Cháu biết bác không ở huyện xã nhỏ, bác cũng không ở Việt Nam mà. Bác đừng làm cháu mất hi vọng mà! Cry, cry
 9. Mình cảm ơn bạn nhiều nha, Nguyenhoangha. Nhưng mình vẫn mong và hi vọng bác Haithienha có cách nào giúp mình. Bác Hà ơi, nếu trường hợp của cháu xem qua diễn đàn như thế này không được, bác có thể chỉ giúp cháu ở Sài Gòn có thầy nào giỏi gần như bác, để cháu có thể đến gặp trực tiếp được không Bác? Vì thầy thì nhiều, mà để tìm một người thầy giỏi thật sự thì cháu không biết có thể tìm ở đâu.
 10. Nguyenhoangha ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Nguyenhoangha ơi, mẹ mình đã chắc chắn giờ sinh này là đúng rồi. Mà nếu hình dáng lại ko đúng thế thì mình bị sao rồi.
 11. Cháo chào bác Haithienha, Bác ơi, cháu có hỏi lại bố mẹ cháu, thì giờ mẹ cháu xem lại giấy tờ mẹ cháu nói cháu sinh lúc 15h10 phút chiều ngày 12/10/1990, tức ngày 24/8 năm canh ngọ bác ạ. Đây là lá số của cháu. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=%C4%90O%C3%80N+TH%E1%BB%8A+THU%C3%9D+NGA&date=1990,10,12,15,10&year=1990&gender=f&view=screen&size=2 Bố cháu sinh năm 1965, người nhỏ, gầy, mỏng người, da ngăm. Là con thứ trong gia đình. Mẹ cháu sinh năm 1969, là con trưởng, đậm người, da trắng. Cháu có 1 em trai sinh ngày 25/1/năm Giáp Tuất (AL). Em cháu cao, gầy, da hơi ngăm. Cháu xa nhà năm 2008, lấy chồng năm 2012, con trai đầu lòng sinh năm 2013, con gái sinh năm 2015. Bác bớt chút thời gian chiếu cố, coi lại giùm cháu Bác nhé. Bác luôn mạnh khỏe Bác nhé!
 12. Gửi chị Bùi Hạnh, Đọc tâm sự của chị thấy buồn quá. Chị xem lại lá số chị gửi bác Haithienha, hình như chị lấy chưa chính xác. Chị sửa lại đi, để nếu bác vào diễn đàn thì có thể giúp chị được. Em chúc chị luôn vững tâm, giữ gìn sức khỏe!
 13. Bác Hải ơi, Cháu sẽ hỏi lại cha mẹ cháu giờ sinh. Rồi cháu lại đưa thông tin lên đây, nếu bác có thời gian vào diễn đàn, bác lại chiếu cố qua giúp cháu với nhé. Chứ thực sự cháu không biết kiếm ai khác giúp cháu ngoài Bác và mọi người trong diễn đàn đâu. Bác luôn mạnh khỏe Bác nhé!
 14. Cháu cảm ơn bác đã giành thời gian cho cháu. Cháu không biết sao lại như vậy nữa. Cháu rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của Bác. Cháu chú Bác và gia đình luôn mạnh khỏe và an vui!
 15. Cháu dáng người nhỏ, gầy, thấp, mỏng người. Mặt tròn, gò má hơi cao, tóc đen mỏng, lông mày không dậm, lông tay lông chân ít, nhạt màu. Cha cháu là con thứ, mẹ cháu là con trưởng. Không phải là trưởng nam của họ. Bố mẹ cháu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có nhiều đất đai nhà cửa.