• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TrucLam

Hội viên
 • Số nội dung

  128
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  8

Everything posted by TrucLam

 1. Chuyện năm nay không thuận lợi, mọi việc rối như tơ vò, bản thân muốn phá bỏ nhưng không bỏ được. Cẩn thận coi chừng bị lừa gạt cả tiền lẫn tình.
 2. Hỏi nhiều quá chóng cả mặt. Bà mẹ sức khoẻ năm nay ko tốt, nếu qua khỏi được năm nay thif ổn. Về tình duyên thì tôi tính 2-3 năm tới, chẳng thấy được hạn hỉ
 3. Người mệnh Dương Lương Xương Khúc, thì học hành thông tuệ, khá thông minh, thêm nữa trong công việc, hay học hành, làm việc khá chăm chỉ, nên được cấp trên ghi nhận. Tuy nhiên cung Quan này không tốt, nên tôi chỉ có thể nói anh là người tài nhưng không có phận làm quan to, chức lớn, thêm nữa công việc luôn biến động không ngưng, nay đây mai khác, mong muốn sự ổn định cũng khó, trong công việc luôn bị sức ép vì những lời dèm pha, và những sự cố từ trên trời rơi xuống. Năm nay vào hạn vợ chồng gây gỗ, nên muốn gìn giữ gia đình thì ráng mà nhịn. Nếu có lá số của vợ thì post lên cho dễ đoán
 4. Lận đận tình duyên dù xinh xắn, khó có chồng, thường có được chồng nhờ mai mối, chồng là người điển trai, văn hay chữ giỏi, nhưng tính tình khó chịu, cô khắc, nên cũng không ít lần ôm gối khóc thầm. Công việc làm liên quan đến máy móc, cơ khí hoặc giảng dạy. Muốn hỏi vận hạn nào? Hỏi chung chung thế ai biết đường mà trả lời
 5. Vì tôi thấy lưu Thái Tuế tại Điền nên năm sau sẽ có nhiều việc liên quan đến nhà cửa, thêm lưu Tiểu hạn có sao Thiên Đồng nên tôi nghĩ có sự di chuyển về nhà cửa. Còn không có thể có kịch bản khác là bố mẹ đến thăm nhà chú hoặc là chú có thừa kế nhà cửa đất cát từ bố mẹ. Tôi không biết kịch bản nào sẽ xảy ra. Các tháng có sự thay đổi di chuyển tháng 4, 5, 10 âm lịch. Tháng 9 và đầu tháng 10 dương lịch ko thấy có sự thay đổi trong công việc.
 6. Năm nay có tín hiệu di chuyển rất mạnh trong công việc. Nếu k bị sa thải trong năm nay, thì có thể vì công việc mà phải đi công tác nhiều, và năm sau vẫn việc đó mà làm, và thấy năm sau có mua nhà và di chuyển chỗ ở.
 7. Số vất vả, khó dư dả về tiền bạc được. Thường là tay trắng lại hoàn trắng tay. Nên làm công ăn lương, dù trong công việc ít khi được cấp trên công nhận dù cố gắng nhiều, nhưng được cái công việc nhàn hạ, có nhiều thời gian chăm sóc con cái.
 8. Có lá số của vợ thì post lên xem có khả quan hơn không. năm nay thì thấy như Brad Pitt với Angela Jolie, khó mà hàn gắn được. Năm sau thì thấy vui vầy với hoa bên đường.
 9. Năm nay lưu Thái Tuế tại Di, nên cậu sẽ suy nghĩ nhiều về việc thay đổi di chuyển, hạn năm nay có sao di chuyển, nếu di chuyển thì tôi thấy di chuyển về cánh đồng xơ xác. Như tôi đã nói ở trên. Năm 2017, có việc và mất việc lặp lại như thế khoảng đôi ba lần.
 10. Tôi thì xem khác, cung Tử của cả 2 vc đều có sao Thiên Hình, cho thấy con cái không nhiều được. Năm nay cơ hội có thai là có, nhưng khả năng sảy cũng ko thấp, có thể có hiện tượng thai giả, nghĩa là k hình thành được túi thai. Tháng đậu thai có thể là 2, 5, 8, 12. Nếu đậu thai sớm tháng 2, 5 thì khả năng giữ được cao.
 11. Chỉ có thể dư giả 1 chút, chứ khó giàu có lớn được. Mệnh Thiên Không là người khôn ngoan , luôn tính toán những chuyện lớn lao, nhưng khó mà bay vút cao với những toan tính, vì dễ bị gãy cánh giữa chừng. Tiền bạc chủ yếu thụ hưởng từ gia đình.
 12. Năm nay thấy thất thoát nhiều tiền bạc, có thể có mâu thuẫn với người bạn (là ng nữ, nhỏ tuổi hơn?!). Tình duyên: Năm nay thấy có niềm vui nho nhỏ, niềm đau thì to to. Năm nay cẩn thận quan hệ nam nữ, không đi quá khuya hoặc quá xa nếu không make sure sẽ an toàn.
 13. Ừa lá số của cô là vậy đó, mọi việc cứ mông mông lung lung, từ năm 26 tuổi đến bây giờ là giai đoạn nhiều thay đổi, bây giờ khó mà có thể ổn định được. Thôi thì gió theo chiều nào thì theo chiều nấy, sóng đưa thuyền đi đâu thì đi đó. Cô vẫn còn ở quê quán, hay đã rời xa nơi chôn rau cắt rốn?
 14. Năm Dậu thấy có cơ hội có thai và có con. Tử vi không xem sinh con năm nào sẽ tốt.
 15. Năm Dậu sau bao lần trì hoãn thì có sự thay đổi về công việc hoặc nhà cửa, năm sau thấy hao tài nhiều mua xe hoặc xây dựng nhà cửa. Vợ chồng nhiều cự cãi hoặc mang bị mang tiếng thị phi trong công việc. Năm sau có đi chơi ở đâu cũng nên cẩn thận nếu đi về vùng sông nước.
 16. Sức khoẻ: mắt yếu hay cận thị, dễ bị đau đầu căng mạch máu não, hay đau nhức mình, nhất là phần lưng, dễ bị thoát vị đĩa đệm hay gai cột sống. Gia đình: cuộc sống gắn liền với vợ, cả nể vợ, tính tình dù ít nói, lời nói ít gây thiện cảm với ng đối diện nhg lại ưa chuyện lãng mạn, tư tưởng phần nhiều bay bổng nên cũng dễ bị sét đánh, cẩn thận để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp: thuận lợi, dễ thăng tiến nhg lại ít đặt nặng công danh sự nghiệp, dễ thay đổi chí hướng, nghề nghiệp
 17. Năm nay ko có gì hết sao? Năm sau tôi thấy có cơ hội có thai, nhg giữ được cũng trần ai khoai củ
 18. Công việc chẳng bao giờ ổn định, Có bồ bồ nuôi, có chồng chồng nuôi. Năm Tuất có nhiều cơ hội lên xe hoa, nên ráng mà dứt điểm dù có ko hài lòng đi chăng nữa.
 19. Case này tôi vẫn còn đắn đo nên chưa trả lời, và vẫn chưa có thời gian dụng thêm môn khác để xem.
 20. Cảm ơn anh. Trước khi trả lời những điều anh muốn biết. Tôi muốn được nghe chi tiết về bố mẹ anh.
 21. Không thể xem chi tiết cụ thể về tuổi thọ của mẹ cậu trên lá số của cậu, chỉ có thể xem trên lá số của bà. Về vợ thì có thể con trưởng, cao vừa tầm, khung xương to, tay chân dài, tiếng nói to, da dẻ hồng hào, không thể nói là ốm. Có được người vợ vượng phu ích tử, là nội tướng lo trong lo ngoài, không thấy khắc khảu với bà mẹ. Không thể xem tuổi và nghề nghiệp của vợ cậu dựa trên tử vi
 22. Năm sau làm việc gì cũng trật lên trật xuống, thấy có đụng vào nhà cửa hay sửa chữa gì đó, có tang họ xa, hoặc không thì nên cẩn thận chuyện xe cộ. Cửa nẻo trong nhà cũng nên khoá cẩn thận
 23. Nói xấu thì không đi à?! Tôi không tin. Năm sau được quẻ Lôi Phong Hằng là quẻ thuộc cung Chấn, động động cũng đi.
 24. Mối tình này có bị gia đình phản đối? Nếu có thì là gia đình bên nào phản đối? Đặt câu hỏi cụ thể thì tôi mới biết, chứ kêu luận chung chung thì tôi chẳng biết luận gì.
 25. Như tôi đã nói ở trên tôi chỉ thấy năm nay (2016) là có sự thay đổi trong công việc hay chỗ ở. Năm sau (2017), tôi không thấy có sự thay đổi. Năm 2018 thì thấy có sự thay đổi, nhưng theo chiều hướng xấu. Tuổi Tuất đang trong tam tai, sách nói tránh khởi nghiệp trong tam tai. Năm 2017, nếu không phải vợ có thai thì dễ có hoạ hồng nhan, hoạ hồng nhan thì dễ dẫn đến hoạ tiền bạc.