• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chida

Hội viên
 • Số nội dung

  70
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About chida

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. Dạ, chida sẽ thử làm như chú Thiên Sứ nói. Dù thường ong bay vào qua cửa sổ phòng nào cháu cũng không rõ, chứ không bay qua cửa sổ phòng cháu. (Như vậy cháu dán cả ngoài cửa sổ lẫn ngoài cửa vào của phòng có được không ạ) Nhưng từ hôm cháu post bài đến giờ là 2 đêm rồi không thấy ong bay vào nữa. Cháu đã chụp lại ảnh mà chưa lấy ảnh khỏi máy để post lên được (dây dẫn cứ trục trặc hoài). Nếu vài ngày nữa mà ong vẫn "im hơi lặng tiếng" thì có khi chúng sợ oai danh chú Thiên Sứ rồi cũng nên ^^. Cháu thấy chú nói phòng vô khí nên cũng chăm mở cửa sổ hơn. Kể cả lúc ngủ ạ. Phòng cháu đóng hết các cửa cũng hơi thiếu khí thật. Sức khỏe của cháu khỏe lên có thể vì phòng mới ít vô khí hơn phòng cũ. Phòng cũ dù rất gọn gàng nhưng nhỏ và thiếu khí, không có côn trùng nhưng lại hay có chuột vào nên ngủ không ngon giấc ạ. @Chị Phoenix: Cảm ơn chị đã trả lời em. Từ ngày mẹ em học cảm xạ thì chưa có gì, chỉ từ cách đây 1 năm khi bắt đầu thực hành nhiều thì mới thấy những hiện tượng kỳ lạ. Hồi đó có cho một người học năng lượng và mật tông đến ở nhờ 1 tháng và thường trục vong giúp cho các bệnh nhân ngay tại nhà em. Về việc ong bướm vào nhà nhiều em cũng lo lắng không biết có phải do các tờ đốt năng lượng, hay thu phát năng lượng mà mẹ em bắt dán khắp nơi ảnh hưởng không. Vì mẹ em nói bị người âm quấy nhiễu nên phải dùng mọi cách để trấn. Vì trong nhà tiếng nói của mẹ em là quyết định, nên chỉ còn cách coi phòng mình như căn hộ tách riêng để có thể sử dụng phong thủy phù hợp - trong khả năng nhất định để cải thiện sức khỏe của chính bản thân trước.
 2. Dạ, nhà cháu ở Hà Nội, khu vực gần Lăng Bác ạ. Lúc trước cháu ở phòng khác trên tầng 4 thì không bị. Và lúc đó phòng tầng 3 không ai ở (vẫn để ít đồ đạc) thì cũng không có ong bay vào. Từ lúc bắt đầu dọn về phòng mới thì bắt đầu thấy cảnh ong vào lúc sáng sớm 4h-5h, ở lại cho đến tầm 8h thì tự chết hoặc bay đi. Đôi lúc sang ngủ ở phòng đối diện, cùng tầng 3 thì không thấy ong. Nhà cháu bắt đầu có những hiện tượng lạ từ khi mẹ cháu học cảm xạ năng lượng, cũng cùng thời gian sửa chữa nhà cửa cách đây 1 năm ạ. Bất cứ khi nào ong bay vào phòng cháu hay em cháu thì mẹ cháu ở dưới nhà đều biết và nói rằng có người nói vào tai cho biết. Cháu cũng không rõ sự tình thế nào. Cháu tin theo Phong thủy Lạc Việt nên đã tự ý chuyển xuống phòng phía Đông để ở và kê bàn làm việc theo hướng Nam thay vì hướng Bắc như mọi khi. Nhưng cháu lại không biết làm sao để thuyết phục mẹ cháu. Ngay cả ban thờ trong nhà cũng đã xoay đổi nhiều hướng, nhiều khi gây ra tranh cãi trong gia đình. Cháu chuyển phòng cũng là muốn chứng minh cho mẹ cháu thấy là sức khỏe của cháu sẽ khá lên theo Phong thủy Lạc Việt. Chỉ có vấn đề ong vào quấy nhiễu hàng ngày là cháu không biết phải làm sao. Tối cháu sẽ chụp một số ảnh về toàn cảnh phòng cháu và cả đám ong bu quanh đèn. Cháu cảm ơn chú Thiên Sứ đã trả lời cháu.
 3. Say mà chi Giận mà chi Thiên thu một giấc nhớ gì hôm nay. Hồn say quên cạn ngày dài Tỉnh say ô lại dài hơn nỗi sầu. *Em thích bài Phù du của Queen Laviedt quá. Ngấm ngấm. *Say.
 4. Kính gửi chú Thiên Sứ và các anh chị xin xem giúp cho nhà cháu. Thời gian gần đây khoảng hơn 1 tháng đổ lại, nhà cháu và đặc biệt là phòng của cháu thường xuyên bị ong bay vào cả đàn. Cháu mới chuyển về phòng ở hướng Đông cách đây hơn 1 tháng. Và hôm nào cũng đúng khoảng thời gian từ 4-5h sáng, ong bay vào rất nhiều, đậu kín trên đèn. Bật đèn nào thì đậu vào đèn đó. Đến sáng thì lại tự chết, xác rơi rải rác trong phòng. Cho đến nay chida đã bị 3 lần ong đốt, 2 lần vào 2 chân và 1 lần vào mắt. Và dù đóng kín hết các cửa sổ tầng 3 lại nhưng không hiểu sao ong vẫn từ đâu tìm đường bay vào, bay từ tầng 4 xuống và có khi bay từ tầng 2 lên. Trong nhà không có một tổ ong nào. Sau nhà có 1 cây lớn của khu nhà bên cạnh. Phòng phía Tây hoàn toàn không bị ong vào, dù cũng bật đèn. Tất cả ong, và đôi khi cả bướm nhỏ đều chỉ tập trung vào phòng phía Đông. Và nhất là phòng cháu. Căn phòng này trước khi cháu chuyển vào thì không có hiện tượng đó. Cháu sinh năm 1983, mẹ cháu xem thầy theo sách cũ nên muốn cháu đổi lại về phòng phía Tây. Cháu muốn thuyết phục mẹ cháu theo Phong thủy Lạc Việt nhưng tuổi nhỏ không thuyết phục được người lớn. Nếu về phòng phía Tây thì có cách nào để sắp xếp cho hợp mệnh nữ Quý Hợi không ạ? Hiện giờ từ khi thay đổi sang phòng phía Đông thấy sức khỏe và tâm tư có phần ổn định hơn, ngoại trừ việc ong cứ bay vào đều đặn và cứ lâu lâu lại bị đốt 1 lần mất cả tuần mới lành lại. Có cách nào để trấn cho ong không bay vào nữa không ạ? Giờ chida cũng đang vừa ngồi viết vừa xua ong và nghe tiếng ong vè vè xung quanh, không đánh được vì không muốn sát sinh ạ.
 5. Thưa bác Thiên Sứ cùng mọi người, cháu xin hỏi về trường hợp anh họ cháu. Anh cháu tuổi Mậu Ngọ, lấy vợ tuổi Tân Dậu, sinh con gái đầu là Bính Tuất. Anh cháu bảo từ khi lấy vợ, sinh con xong thì thấy công việc và mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, từ từ tiến lên rất ổn, cuộc sống thoải mái, tâm tư vui vẻ, gia đình hòa thuận êm ấm, vợ chồng yêu thương nhau nên anh cháu cưng con bé lắm. Giờ muốn sinh thêm một đứa con trai nữa nhưng lại rất lo nếu chọn năm sinh không đúng thì những cái tốt đang có lại bị phá cả. Mẹ anh muốn anh sinh con vào năm sau Kỷ Sửu (bác ấy nói là như vậy mới có thể sinh con trai). Xin bác Thiên Sứ và mọi người cho ý kiến giúp cháu có thêm kinh nghiệm. Cháu cũng đang học theo các lý thuyết luận tuổi Lạc Việt, áp dụng ngay trước mắt lên mọi người trong gia đình và người quen là những người thân gần gũi nhất có điều kiện quan sát cuộc sống. Cháu có chút thắc mắc về trường hợp gia đình 3 người của anh cháu. Cháu thử đưa vào trình luận tuổi của bạn Hà Hùng, thì thấy anh chị ấy không hợp, và con gái sinh ra như vậy cũng chỉ trung bình thôi. Vậy yếu tố nào giúp công việc và tình cảm của anh chị vẫn ngày một tốt đẹp hơn. Có liên quan đến yếu tố ngày sinh, tháng sinh nhiều không ạ? Hay là chỉ do đang vào vận tốt nên mọi sự hanh thông như vậy. Cháu xin cảm ơn bác. Năm nay gia đình bên ngoại của cháu tự nhiên có rất nhiều người bị trục trặc tình cảm, ly dị, ly thân, bất hòa... trong khi gia đình bên nội thì lại nhiều chuyện hỷ sự, cưới xin, thêm người, sinh em bé. Đột nhiên mọi thứ đến cùng lúc nên làm cháu thấy lạ quá, nên xin dữ kiện tuổi tác mọi người về để suy ngẫm.
 6. Thưa bác Thiên Sứ xin cho cháu hỏi. Cháu tìm đọc một số bài viết liên quan đến Phong Thủy Lạc Việt và So tuổi Lạc Việt nhưng vẫn còn thắc mắc là Nữ sinh năm 1983 - Quý Hợi thì là cung Ly hay cung Khôn ạ? Do cháu đọc bài ở vietlyso có bài của anh LacTuong nói nữ Quý Hợi mạng Thiên Thượng Hỏa - cung Khôn, nhưng trong chương trình của bạn HaHung thì ghi là cung Ly. Mong bác giải đáp giúp cháu, cháu đã tìm nhiều bài rồi mà vẫn chưa hết thắc mắc. Cháu cảm ơn bác.
 7. Hôm nay chida vừa mượn tài khoản của bạn để chuyển vào tài khoản chị Thủy Tiên số tiền 180000đ. Trong đó em muốn dành 100000đ đứng tên nữ hoàng Laviedt - người đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua, còn lại 80000đ em xin đóng góp vào quỹ từ thiện của Trung tâm. Em mong chị Thủy Tiên sớm khỏe, cảm ơn những việc làm tốt đẹp của chị trong thời gian qua - một cầu nối hoạt động từ thiện chu đáo và tin cậy. Em chúc chị may mắn và sức khỏe.
 8. Nữ hoàng Laviedt ơi, em có cô bạn dự định cưới vào tháng 10 âl, cô dâu tuổi Nhâm Tuất và chú rể tuổi Quý Hợi. Họ dự định ăn hỏi vào 6/10 âl và đám cưới vào 12/10 âl, (mới quyết định gấp thôi ạ). Bạn em hỏi em xem cưới ngày như vậy được không, nhưng em xem sách thấy ngày 12/10 âl là ngày Quý Sửu, mà theo sách viết thì mùa đông kiêng cưới xin ngày Sửu, có phải không ạ. Em có khuyên bạn em kết hôn ngày 11/10 âl tức ngày Nhâm Tý, như chị đã xem cho 1 bạn nữ 1982. Nhưng do chị họ bạn em cùng cưới hôm đó nên không chọn ngày này được. Bạn em tổ chức cưới tại nhà chứ không làm ở nhà hàng. Còn ngày ăn hỏi 6/10 âl là ngày Đinh Mùi, rơi vào ngày Vãng vong và Cô thần thì có hại gì không ạ? Xin Nữ hoàng chỉ giúp em ngày giờ nào dùng cưới xin ăn hỏi tốt trong tháng 10. Em đã nói trước với bạn em là xem rất mất công nên xem ra rồi thì phải dùng, chứ không phải là xem tham khảo đâu ạ. Em cảm ơn Nữ hoàng nhiều.
 9. Sao em chuyển khoản cho chị Thủy Tiên mấy lần toàn bị báo lỗi không chuyển được. Có phải tk Techcombank không chuyển được cho Vietcombank không ạ? Em chưa ra trực tiếp Vietcombank được.
 10. Em và gia đình cảm ơn Nữ hoàng nhiều lắm ạ. Mẹ em thấy Nữ hoàng phán là cứ nghe theo lời mẹ thì cứ cười tươi như hoa và rất hăng hái xem ngày tốt và hôm nay đã lại chuyển ban thờ nữa rồi. (Nhưng em vẫn thấy lo lắng sao sao đó vì trong 1 năm mà ban thờ chuyển ra chuyển vào, chuyển 4 hướng, giờ quay lại hướng cũ, di chuyển nhiều thế thấy không yên tâm. Đất đai nhà cửa vẫn chưa bán được và nợ nần thì vẫn hàng tháng phải trả lãi, không biết khi nào mới có thể thoát khỏi cảnh này.) Về công việc kia thì Nữ hoàng nói rất đúng tính chất công việc đầu tiên là "Nói vã cả mồm mà chẳng được nước non gì" (em biết nó phải nói nhiều chứ cũng không biết có được nước non gì không :D ). Công việc còn lại thì em thích nhưng hơi mạo hiểm với sức khỏe của em và người thân thì hơi căng thẳng chút, nên đúng là có đôi ba ý kiến can ngăn. Nay người quen lại vừa gợi ý một công việc khác nữa với lời hứa hẹn thì cũng ngọt như mía lùi. (Đúng là có công việc để phân vân thì cũng đã là may mắn rồi). Em thấy hơi e ngại (dù rất thích) chỉ vì nghĩ không có cái gì tự nhiên đến đơn giản và dễ dàng như vậy cả. Hôm nay em thử chuyển khoản vào hòm từ thiện của Trung tâm nhưng do tài khoản Techcombank chưa kích hoạt để chuyển khoản online, nên không chuyển được. Đành mai dành thời gian đi tìm địa chỉ Vietcombank vậy. Phần muốn cảm ơn Nữ hoàng và Trung tâm đã giúp em rất nhiều về tinh thần từ đầu năm đến nay, phần nữa là cũng muốn đóng góp được phần nào hay phần ấy cho những mảnh đời còn khó khăn. (Dù bây giờ thì chính mình cũng nghèo xơ nghèo xác, lo tiền chi tiêu từng chút một, nhưng vẫn còn online và "buồn vơ vẩn" được tức là mình còn may mắn hơn nhiều người lắm.) Kính chúc Nữ hoàng vạn sự may mắn và luôn phơi phới trẻ trung để truyền lạc quan cho những tâm hồn đang rối ren lòng thòng chờ Nữ hoàng gỡ rối.
 11. Bác Gia Nhân xem giúp cháu hai số này có hợp với nữ Quý Hợi không ạ? 0975805697 và 0983909127 Cháu cảm ơn bác.
 12. Em đi ra đi vào topic này mỗi ngày, nhưng ráng chờ ngày ăn bánh xèo nên hôm nào cũng chỉ đọc thôi. Nhưng hôm nay em có chút băn khoăn quá, cần quyết định sớm trong tháng nên lại vào kéo áo Nữ hoàng kính yêu ạ. Hiện giờ có hai công việc mới mà em đang phân vân không biết nên apply công việc nào hơn, cả 2 đều có nhiều điểm em thích mặc dù tính chất rất khác nhau. 1 là làm cho tổ chức văn hóa phi chính phủ (thường gặp các khách sang trao đổi văn hóa), và 1 là làm cho chính phủ (có liên quan đến lĩnh vực an ninh). Vấn đề nữa là gia đình em dự định chuyển nhà trong tháng này hoặc tháng sau, không biết dự định này có thể thực hiện được và chuyển nhà xong mọi thứ có ổn không. Vì hiện nay nhà em đang khá lộn xộn về đồ đạc, và sắp xếp, rõ ràng là có vấn đề với phong thủy nhưng muốn sắp xếp lại lại không đơn giản (riêng ban thờ đã xoay đủ 4 hướng rồi ạ), nhà em lại hình ống rất dài. Dự tính chuyển nhà để sửa lại nhà này và cho thuê, vì khu nhà em ở rất nhiều khách nước ngoài đến thuê. Em sinh ngày 27/12/1983 - 5h50' sáng. Bố em sinh ngày 23/01/1959 và mẹ sinh ngày17/07/1959 Kính mong Nữ hoàng xem giúp gia đình em. Muôn vàn cảm tạ và kính yêu gửi tới Nữ hoàng.
 13. Em cũng vừa mới load về, cảm ơn anh Laido đã chia sẻ. (Oái, nhưng hình như anh dùng font VnTime không dùng Unicode, máy em bật lên chỉ ra mấy cái dấu loằn ngoằn, hic hic)
 14. Cháu cảm ơn bác Gia Nhân đã cho lời khuyên. Hiện giờ cháu (nữ 1983) đang dùng số điện thoại 10 số 0975791668 . Cháu nên đổi số này cho em trai sinh năm 1987, hay anh trai 1982 thì hợp hơn ạ? Cháu mới bắt đầu dùng số này từ đầu năm nay.
 15. Dùng dấm táo với mật ong hòa nước (mỗi thứ 2 thìa nhỏ) trước khi đi ngủ cũng có tác dụng ngủ ngon. chida thấy bệnh mất ngủ kinh niên của mình (và một số kha khá người khác) khi nào hết Euro thì chắc sẽ khỏi. :rolleyes: