• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Hoàng Định

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  38
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Hoàng Định last won the day on Tháng 6 29 2021

Hoàng Định had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

13 Good

About Hoàng Định

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

825 lượt xem hồ sơ
 1. Hi Tâm Giao, Tôi có 1 vài đều muốn chia sẽ với bạn như sau : 1. Nick Tôi là người thật việc thật, có xác đinh danh tánh rỏ ràng, nếu bạn muốn tranh biện với Tôi vui lòng tạo một Topic mới hoàn toàn hoặc gặp trực tiếp Tôi để bàn luận. 2. Tính đến hôm nay Tôi dạy được hơn 500 HVN trong đó có những AC có hơn 40 năm nghiên cứu huyền học, một số trong đó Thầy Sứ có biết. 3. Về khả năng phân môn DLVN bạn chưa đủ cơ sở hay đủ lý luận để có ý kiến với Tôi ở đây, muốn có ý bạn nên đăng ký học 1 khóa DLVN rồi sau đó mới đủ cơ sở để nói chuyện với Tôi 4. Đề nghin Ad min có biện pháp xử lý nick Tâm Giao vì post bài không đúng chuyên mục gây sự mâu thuẫn không đáng có giữa các thành viên 5. Vì bạn chưa hiểu hệ thống lý luận của DLVN nên bạn vội kết luận là hơi sớm. Thanks,
 2. Hi Thầy Thiên Sứ, Hôm qua Anh Thắng có call điện thoại nhờ TB chuyển giúp số tiền 2.000.000 qua Online vào TK : Hà Hồng Nga. Để đăng ký học lớp PTĐL cho nick PTLV, Thầy xem có nhận được tiền chưa thì xác nhận lại giúp. Thanks Thầy.
 3. Thầy Sứ ah, đúng ra TB không còn liên quan gì đến vấn đề này nữa vì Thầy đã chuyển trả học phí rồi...Nhưng trước đó Thầy có nói nếu nick Hoàng Định bị cấm học thì chỉ riêng TB là không tham gia học nữa, còn các bạn khác sẽ tạo nick khác để tiếp tục học. Việc cá nhân của TB thì chính TB chịu trách nhiệm không liên quan gì đến các bạn học cùng nick. Hôm qua sau khi trao đổi với chổ anh Thắng ( nghe đâu anh cũng ở gần chổ nhà Thầy ). Thống nhất là em rút khỏi lớp và anh Thắng sẽ tự tạo nick mới cho nhóm để học tiếp. Thầy đã nói là trường hợp TB tranh luận với Thầy trên diễn đàn là ngoại lệ thì chỉ có TB không học nữa, còn các bạn khác học chung nick họ không có lỗi, mong Thầy ngoại lệ một lần nữa để học tiếp tục học. Cám ơn Thầy.
 4. Cám ơn Thầy Sứ. TB đã nhận được tiền. Chúc diễn đàn vui vẻ, lớp học sẽ thành công tốt đẹp. Chào thân ái.
 5. Chị Ngọc Ad lại nick mới để các bạn trong nhóm học tiếp. Sorry các bạn vì sự cố không mong muốn này. Chúc các bạn học tốt. Thông báo với các bạn là hiện tại Tôi đã đổi Pass nick Hoàng Định là của Tôi. Xin chào & cám ơn các bạn.
 6. Hi Bảo Ngọc, Có phải Chị đã chuyển lại phí cho Tôi rồi với tên là Hà Hồng Nga - Bến Tre. Để Tôi xác nhận lại vì có nhiều HV học DLVN chuyển quá nên Tôi sợ nhầm. Thanks
 7. Hi Bảo Ngọc, Chị vui lòng gửi tiền lại cho Tôi vào TK của Tôi : Tên TK :Trần Thái Bình Số TK : 0531000272209 Vietcombank – Chi nhánh Bình Thạnh Vì lý do bất khả kháng nên Tôi xin rút lui không học tiếp, tuy nhiên nick này là nick học chung do vậy việc này ảnh hưởng không ít nhiều với các bạn còn lại. Tôi sẽ chuyển trả lại số tiền cho các bạn học chung nick này hoặc trong những người còn lại họ sẽ tạo nick mới & đăng ký học tiếp lớp ĐLPT. Xin cám ơn Bảo Ngọc.
 8. Chào anh Thiên Bồng, Anh vui lòng chứng minh cho Tôi cái lý Dương trước Âm sau ? Dương Sanh ra Âm nhé. Cái Lý Dương Tịnh Âm Động là 1 trong những luận đề Tôi đã chấp thuận nên sẽ không có ý kiến thêm. Còn Tôi đã chứng minh cho anh & mọi người thấy là Âm trước Dương sau, Âm sanh Dương. Nếu anh chưa rỏ Tôi sẽ tóm tắc sơ ở đây. Tôi VD 1 cái thành nào đó gọi là Vô Cực vậy theo cái tri trí lý chúng ta hiểu Vô Cực là cái nhỏ nhất, cái không có gì, cái không thể biểu hiện. Theo như câu nói " Vô danh thiên địa chi thuỷ, hữu danh vạn vật chi mẫu " -----> Vạn vật vốn vô chung vô thuỷ ( khởi nguồn ) không có tên, có tên là tên gọi của mẹ sanh ra vạn vật ----> Âm sinh vạn vật. Mẹ mang bầu sanh con, chứ có cha mang bầu sanh con không ? Khi xưa nếu còn ăn lông ở lỗ ( săn bắn hái lượm ) sống bầy đàn công xã nguyên thuỷ lấy ai làm trạch chủ hang động để ở ? Lúc đó họ có biết Âm Dương để phân công không ? Lúc đó họ chỉ dựa vào người có sức manh, có tầm ảnh hưởng để tín nhiệm lên làm quản lý. Giống như ngày nay Bà ( âm ) hillary clinton đang tranh cử Tổng Thống Mỹ ? Vài lời chia sẽ. Tôi vẫn muốn gặp trực tiếp tra đổi cùng bạn đê bạn hiểu.
 9. Hi Thầy Thiên Sứ, TB nói rất rỏ là chưa hiểu và biết về các PP ứng dụng ADNh trong PTLV nên nói theo quan điểm hồi giờ biết. Còn nếu khi đã tham gia hoc lớp ĐLPT biết hiểu rỏ cách ứng dụng lúc đó mà phát biểu như hiện tại là sai, vì không nắm các kiến thức cơ bản. Thầy không thể trách TB vì không trả lời đúng ý Thầy theo trường phái PTLV được, điều này là vô lý vì học trò chưa được học, chưa được biết thì làm sao mà trả lời. Thầy hứa sẽ chứng minh cho TB rỏ Âm trước Dương sau & sau đó chấp nhận và quyết định học tiếp hay không là ở cho TB, sau giờ Thầy lại vội đưa ra quyết định như vậy ? Phải chăng quẻ LâmLâm - Phục đã ứng nghiệm rồi, đúng là nười tính không bằng trời tính. Dù được học hay không học thì TB cũng cám ơn Thầy đã cho tranh luận về vấn đề này để nhiều người hiểu sâu & rỏ hơn trước. Thanks Thầy.
 10. Chào bạn Thiên Bồng, Bạn chưa hiểu ý Tôi muốn truyền tải nên ghi lại thông điệp là không rỏ ràng, dẫn đến việc hiểu sai lệch. Bạn nên đọc thật kỹ các từ, câu, chữ mà Tôi viết bạn sẽ hiểu ý Tôi muốn chia sẽ. KHTK = Vô cực +- manh nha = Thái Cực. Bản chất thái cực hay 1 thành nào đó đã mặc định tồn tại 2 cái chúng ta định danh là Âm & Dương. Điều này Tôi đã có trao đổi với anh Hải ( Mạnh Đại Quân ) và anh ấy cũng đồng tình quan điểm với Tôi ở điểm này. Bạn không tin hay muốn thực chứng cứ hỏi trực tiếp anh Hải. Về PT Tôi không rành nhưng nếu muốnmuốn trao đổi sâu về Dịch Lý Tôi sẽ không ngại ngồi với bạn từ sáng - chiều. Thanks bạn.
 11. Hi Thầy Thiên Sứ, Ở đây sẽ lấy trạch mệnh của chồng, vì chồng là người trụ cột của gia đình TB chưa học & biết về các áp dụng của PTLV nên Thầy Sứ hỏi cũng như số 0, vì quan điểm của TB là biết rỏ mới nói, không biết thì nói không biết để người khác hướng dẫn. Cách chọn trạch mệnh ở đây theo quan điểm TB hiểu từ trước đến giờ thì không cần phải phân âm hay dương, vì âm hay dương cũng chỉ định danh, miễn sao chọn đúng kết quả là được. Người giàu không nhất thiết phải học lên tiến sỹ, học lên tiến sỹ chưa chắc là giàu. Thầy đang hỏi TB những điều thuộc về chuyên môn của PTLV tất nhiên TB không rành & không rỏ sẽ không trả lời theo đúng ý của Thầy. Thanks Thầy.
 12. Hi Thầy Thiên Sứ, Chia sẽ thật với Thầy kiến thức về Phong Thủy của TB chỉ là con số không, nhưng nếu Thầy hỏi thì cũng mạo muội xin trả lời với Thầy theo hiểu biết của cá nhân. Thường khi xem Phong Thủy cho 1 ngôi gia thì đa số là lấy mệnh trạch của người trụ cột của gia đình, trụ cột ở đây có thể là ( về tài chính, về cách điều phối gia đình...) gần như 90% là lấy Chồng làm trạch chủ để xem. Ít trường hợp lý theo trạch của vợ, trừ trường hợp là vợ 2 hoặc người vợ đang là người làm chủ gia đình về tài chính. Như vậy 1 câu hỏi đặt ra là nếu lấy trạch chủ theo Chồng thì Vợ & Con sẽ ra sao ? Thật ra nếu con lớn thì con sẽ ở phòng riêng và chúng ta có thể thiết kế phòng của con theo đúng trạch mệnh của con nằm trong ngôi gia theo trạch mệnh của Bố. Còn về phần vợ thì trong phòng ngủ 2 vợ chồng sẽ thiết kế thế nào cho hòa hợp giường ngủ theo trạch mệnh của Vợ... Cái quan trọng là cái ngôi gia đại phạm vi theo trạch của Chồng về hướng về phòng về hướng cửa, hướng bếp là ổn, còn những cái nhỏ nhặt bên trong, như đặt các vật thể xoay hướng giường ngủ có thể ưu tiên theo trạch của Vợ Đây là chia sẽ bằng sự hiểu biết bản thân. Thanks Thầy.
 13. Chào Mộc Bản, Tôi đưa ra 1 luận cứ rỏ ràng dựa trên sự chứng minh biện chứng. Tôi không cho rằng vì theo như khoa học nói vạn vật sanh ra nhờ 1 vụ nổ Big Bang, Tôi dựa vào luận cứ đó để chúng ta thấy rỏ sự tương quan, tương hợp. Xin thưa với bạn việc Tôi hướng dẫn Dịch Lý Việt Nam đến nhiều người đó là điều mà Thầy Tổ Dịch Lý cũng như môn Dịch Lý Việt Nam sẽ phải khởi sáng. Còn về khả năng của bạn để đủ tri trí lý tranh luận với Tôi thì xin thưa bạn, bạn chưa đủ khả năng đó. Không tin chúng ta có thể mặt đối mặt ( face to face ) có sự làm chứng của Thầy Thiên Sứ hoặc nhiều người tham gia để Tôi với bạn luận tranh về điều này. Tính Tôi thích Sự - Sự. Việc dạy DLVN của Tôi có nhiều người kiến thức hơn gấp 100 lần bạn họ vẫn học & đang chấp nhập lý luận này, họ đã và đang ứng dụng PP DLVN mà Tôi truyền dạy hàng ngày cho cuộc sống của họ tốt hơn. Không tin bạn cứ đi hỏi các HV của Tôi. Tôi giám khẳng định việc chia sẽ PP DLVN của Tôi là chánh đáng được Thầy Tổ chấp nhận không phải là nói miệng, trước khi nhập môn vô DLVN Tôi đã xin Thầy Tổ 1 quẻ : Cách - Phong. Cũng như Tôi cũng có xin 1 quẻ về việc nhập môn PP PTLV của Thầy Thiên Sứ là : Lâm - Phục... Chào bạn.
 14. Dear ACE, Bản chất vạn vật là vô chung vô thủy không có tên, nên khi truy nguyên về tận cùng kỳ lý sẽ có cái gọi là " Vô Cực ". Nhưng bản chất " Vô Cực " cũng chưa phải là nhỏ nhất vì sao ? vì trong cái tri trí lý biết của con người nó chia ra làm cái cái. 1. Tôi không biết cái A ( Tôi biết cái Tôi đang không biết ) 2. Tôi biết cái A ( Tôi biết cái Tôi đang biết ) 3. Tôi im lặng ( Tôi không biết cái Tôi không biết ) Vậy nếu nó Vô Cực là cái nhỏ nhất tức chưa phải là cái nhỏ nhất vì lúc này tri trí lý của bạn đang rơi ở trạng thái biết cái không biết thì bản chất của nó là bạn ' vẫn biết ". Mà khi cái Tri trí lý của bạn còn nhận biết tức là nó chưa phải là cái nhỏ nhất. Vậy Tôi tạm cho cái nhỏ nhất là : Không Hoàn Toàn Không ( KHTK ) = Vô Cực +- Manh nha. Nhưng khi Tôi biết và cho rằng cái KHTK là nhỏ nhất nhỏ hơn cái Vô Cực thì lập tức ngay lúc biết cái không biết sẽ xuất hiện 1 cái khác nhỏ hơn KHTK vậy Tôi lại có thêm 1 công thức để biểu diễn cái nhỏ nhất : ........= KHTK +- manh nha = Vô cực +- manh nha = Thái Cực. Theo quan điểm lập luận của Thầy Thiên Sứ : DƯƠNG TỊNH - ÂM ĐỘNG. Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không không....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Big bang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). -----> Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ 6. Dương Tịnh - âm Động 1. Lưỡng Nghi : âm trước - dương sau 2. Tứ tượng : Thái Âm trước - thái dương sau 3. Bát quái : Khôn trước - Càn sau Lý khởi dứt vạn vật khởi đầu là âm rồi manh nha diễn tiến đến sống động hóa cực hóa thành cùng cực thành Dương. Từ Dương lại khởi điểm hóa thành chuyển sang chu trình mới, có khởi thì có dứt, có dứt sẽ khởi, tiến trình theo quy luận âm dương. Thanks
 15. Dear Diễn Đàn, Bản chất vạn vật là vô chung vô thủy không có tên, nên khi truy nguyên về tận cùng kỳ lý sẽ có cái gọi là " Vô Cực ". Nhưng bản chất " Vô Cực " cũng chưa phải là nhỏ nhất vì sau vì trong cái tri trí lý biết của con người nó chia ra làm cái cái. 1. Tôi không biết cái A ( Tôi không biết cái Tôi đang không biết hay Tôi biết cái Tôi đang không biết ) 2. Tôi biết cái A ( Tôi biết cái Tôi đang biết ) Vậy nếu nó Vô Cực là cái nhỏ nhất tức chưa phải là cái nhỏ nhất vì lúc này tri trí lý của bạn đang rơi ở trạng thái biết cái không biết thì bản chất của nó là bạn ' vẫn biết ". Mà khi cái Tri trí lý của bạn còn nhận biết tức là nó chưa phải là cái nhỏ nhất. Vậy Tôi tạm cho cái nhỏ nhất là : Không Hoàn Toàn Không ( KHTK ) = Vô Cực +- Manh nha. Nhưng khi Tôi biết và cho rằng cái KHTK là nhỏ nhất nhỏ hơn cái Vô Cực thì lập tức ngay lúc biết xuất hiện 1 cái khác nhỏ hơn KHTK vậy Tôi lại có thêm 1 công thức để biểu diễn cái nhỏ nhất : ........= KHTK +- manh nha = Vô cực +- manh nha = Thái Cực. Theo quan điểm lập luận của Thầy Thiên Sứ : DƯƠNG TỊNH - ÂM ĐỘNG. Khi không có gì hết, không lý trí, không định nghĩa, không không khôn....có 1 sự động, theo các nhà khoa học cho là vụ nổ Bigbang ----> Sanh ra Thái Cực ( Âm & Dương ). -----> Xét tiếng nổ ( Big Bang ) theo nguyên lý Dương Tịnh - Âm Động thì Tiếng nổ là Âm tức Âm có trước & Dương có Sau. Nếu lý luận ngược lại Dương có trước & Âm có sau thì sai nguyên lý Thứ 6. Dương Tịnh - âm Động 1. Lưỡng Nghi : âm trước - dương sau 2. Tứ tượng : Thái Âm trước - thái dương sau 3. Bát quái : Khôn trước - Càn sau Lý khởi dứt vạn vật khởi đầu là âm rồi manh nha diễn tiến đến sống động hóa cực hóa thành cùng cực thành Dương. Từ Dương lại khởi điểm hóa thành chuyển sang chu trình mới, có khởi thì có dứt, có dứt sẽ khởi, tiến trình theo quy luận âm dương. Thanks