• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Mai Hương

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Mai Hương

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

163 lượt xem hồ sơ
 1. Sau gần một năm con xin quay lại đây để xin được nghiệm lý, con xin được tóm tắt hạn nổi bật các tháng năm 2017 của con ạ để xin được các bác nghiệm lý. Tháng giêng ra tết con có được cho một khoản tiền nhỏ. Tháng 3 âm con có gặp lại bạn chồng cũ Tháng 4 âm con làm mất xe máy của bạn Tháng 5 âm con có ý định chuyển nhà ở. Mong xin được các bác Haithienha, bác Truclam, bác Túy lão bớt chút thời gian nghiệm lý giúp con. Con xin cảm ơn.
 2. Dạ cảm ơn bác, cháu xin được trả lời ạ: 1.Về sành ăn, ăn ngon thì đúng rồi ah, cháu nấu ăn cũng rất ổn, còn không thích tụ tập ăn uống ah. 2.Dạ đuôi mắt phải cháu có một vết sẹo do cuối năm 2009 cháu bị một tai nạn 3. Răng cháu sâu dữ lắm ah, hiện giờ đã hỏng mất 2 cái rồi ah. Tai cháu nghe rất thính. Cháu chưa từng bị viêm tai ah.
 3. Dạ con lại xin vào nhờ bác thêm lần nữa, do việc ly hôn của vợ chồng con kéo dài từ năm ngoái đến giờ chưa xong. Lý do chưa xong: là do lần thì người này vắng mặt, lần thì người kia. Nhớ lời tư vấn của bác là năm nay có mối tình cảm cũng có thể ông chồng quay lại đối xử đẹp hơn nên con cũng có chút hy vọng nối lại, nhưng đối phương dửng dưng bên chắc không hy vọng gì. Con xin hỏi bác khoảng tháng mấy năm nay thì chúng con có thể giải quyết xong vụ ly hôn này, thật sự cũng rất mệt mỏi. Con xin cảm ơn bác!
 4. Nhân dịp năm mới con kính chúc bác Haithienha cùng toàn thể các bác và các anh chị em trên diễn đàn có 1 năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.
 5. Dạ con cảm ơn bác haithienha. Con kính chúc bác và gia đình bác luôn mạnh khỏe. Khi nào có việc về tử vi con lại xin được nhờ bác tư vấn, con chào bác.
 6. Dạ vâng thưa bác, bác đã nói con giờ hợi là giờ hợi rồi con tin tưởng bác. Con nghĩ trước hoàn cảnh nghiệt ngã của con nên bác mới thương tình giúp đỡ, con cũng rất ngại vì bác còn có công việc của mình, nên con chỉ dám xin hỏi bác 1 câu: Con thất nghiệp cũng đã lâu, con chỉ xin hỏi bác với lá số giờ hợi con nên làm những công việc gì thì hợp, và thời gian nào con sẽ kiếm được việc ạ? Con học khối ngành kỹ thuật nhưng trước đến giờ đều làm trái ngành và làm trong ngành thời trang, đặc biệt con rất mê làm kinh doanh thời trang và ăn uống, nhưng con đã tự mở 3 lần rồi đều thất bại. Dạ vì phải có thu nhập mới lo được cho bản thân, mới có tiền lo thuốc thang bệnh tật ạ, con giờ vẫn ba mẹ lo, còn những chuyện chồng con, con không dám nghĩ tới nữa. Bắt đầu lại từ con số 0 ạ. Con xin cảm ơn bác
 7. Dạ con cảm ơn bác đã giành thời gian của mình trước cái hoàn cảnh của con Con xin trả lời thêm ạ, con có h: 159 cm, w: 54kg, khung to, nặng xương, ít thịt, nên rất hốc hác mặt xương lộ gồ ghề ạ. nên nếu mà cân nặng tầm 52, 53 kg là nhìn đã rất gày rồi ạ, mặt tròn bình thường không nhỏ, nước da trắng hơi xám, vì sức khỏe kém, giọng nói không đều lúc rất yếu ớt. Về tính cách con hay suy nghĩ, ưu tư, lời nói ngang, trầm ngâm và con không thích văn chương, nhưng âm nhạc thì rất thích và am hiểu hầu hết các thể loại, thích trách nhiệm, rất giữ chữ tín, trong gia đình hay ngoài xã hội công việc gì cũng muốn tự tay làm, không yên tâm và tin tưởng khi giao công việc cho người khác. Dạ con có 1 trí nhớ rất tốt, những sự việc trải qua 10 năm hay 20 năm con đều có thể nhớ chi tiết được. Dạ người ta nói " có sức khỏe thì có tất cả" con thì sức khỏe cũng không có, con cái thì đến bây giờ hư hao hết rồi, chồng thì bỏ. Dạ cũng may mắn còn có ba mẹ và các anh chị em lo cho.
 8. Cảm ơn nhatdaiquansu nhá, bác Truclam coi cho mình rồi, bác coi ngay những ngày đầu mình đăng lên, bác ý bảo mình giờ tuất. nhatdaiquansu tốt bụng thiệt.
 9. Okay chào nhatdaiquansu nhá, tớ được một người bạn tớ giới thiệu bác Haithienha đã nói giờ nào là chuẩn, không thể sai được hihi. Tớ cũng đọc các bài bác coi và tư vấn cho các topic khác trên diễn đàn, tớ càng thêm tin tưởng.
 10. Ukm Hương hiểu mà, Hương hiểu là bạn cũng là người qua đường thấy hoàn cảnh của Hương nên vào chia sẻ, Hương sẽ đợi bác Haithienha dù bao lâu, cảm ơn nhatdaiquansu.
 11. Hihi không nhatdaiquansu ạ, tớ không ám chỉ đâu, nói thế nào nhỉ? kiểu Hương hoang mang không biết thế nào. Không có ý ám chỉ đâu ạ, tớ đi nhờ nhiều người cứ bảo tớ thái âm cư hợi ngộ tuần, nhưng tớ thấy có điều gì không phải và không đúng với mình, nên quyết đi tìm ra lá số đúng với mình. Còn dù lá số nào đẹp hay xấu nhưng cứ là đúng là của mình là vui rồi. Còn đẹp hay xấu mà không phải mình thì cũng có ý nghĩa gì đâu, hi Thái âm cư hợi như bạn nói Hương không có đẹp, chỉ gọi là tạm tạm, Hương như bạn nói về mệnh phá quân sát phá tham Hương cũng là người nặng tình, biểu hiện chồng cũ đối xử với Hương như vậy, nhưng mà Hương cũng không quên được họ và cũng không thù ghét gì họ. Kể cả trước chưa lấy chồng yêu ai Hương cũng khá nặng tình, chỉ có điều Hương là người lý trí nên không quá mít ướt. Hương cảm ơn nhatdaiquansu nhiều lắm, đúng thế các mọi người chỉ muốn giúp mình, mình biết chứ, mà đây lại là coi miễn phí nên mình cũng rất ngại, khi mọi người giành chút thời gian cho topic và trước hoàn cảnh của Hương.
 12. Hi tớ tưởng thiên diêu mới là dâm tinh?
 13. Ơn giời bác Haithienha đã lên xuất hiện trong topic của con.
 14. Cảm ơn nhatdaiquansu đã ghé case mình, khốn nỗi 2 lá số nó cứ na ná nhau, phần chồng con, tật ách đều xấu như nhau a, tớ đi hầu hết các diễn đàn nhưng đa số khi tớ đưa ra các dự kiện đều bảo tớ là thái âm cư hợi ngộ tuần, nên cuộc đời long đong, bệnh tật triền miên, thân có KHÔI, mệnh có VIỆT thì nếu đi kèm cát tinh thì tốt lên, kèm sát tinh thì xấu thêm, nên cho rằng bệnh tớ mới cả đời. Có 1 điều là lá số thái âm cư hợi thân cư phu nên khổ vì chồng con, cung phu có thiên việt, lấy chồng là con trưởng. Thì đúng là tớ lấy con trưởng..Huynh đệ cả 2 lá số đều bị chết chị, và bố mẹ bất hòa.. Còn sát phá tham thì đúng tớ chỉ thích phá luật, làm chuyện khác người, nhưng dáng tớ mặt tròn, không dài... Được 1 bạn giới thiệu là vào diễn đàn này có bác Haithienha coi rất chuẩn và trên diễn đàn này có rất nhiều các thày, các bác anh chị giỏi về tử vi,nên tớ đi tìm lá số của đời mình. huhu
 15. Cảm ơn concuamau nhá, Hương thì không phải không tin bác TrucLam ý, vì thấy chỗ bác tả dáng mình không đúng thôi ạ.Hương mặt tròn chứ không dài, cằm đầy, mông không to, hihi Mình nghe cách bác nói thì cũng biết bác là người có uy tín. Nhưng khổ nỗi 2 lá số của mình nó cứ na ná nhau về cung tử, cung phu và phần số mệnh. Mình đđi hỏi rất nhiều người, mình rất tin tưởng diễn đàn này, mình biết diễn đàn này cách đây 1 năm, mình hay đọc topic chỉ vào đọc các kiến thức về huyền học, đọc về các topic tản mạn, chém gió, cũng ngại đăng bài, mấy lần đăng ký tài khoản nó cứ bị lỗi là không đăng được bài. Mới hôm nọ mới đăng ký được. Nghĩ giờ muốn làm lại đi tìm giờ sinh cho chính xác để biết mình, biết ta bạn ạ. Hi mình sẽ nhớ lời chỉ của bạn tích phúc sống thiện. Cảm ơn bạn đã ghé qua case của Hương.