• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Redvelvet

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by Redvelvet

 1. Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong các cô, chú, anh, và chị giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, lúc bé suýt chết đuối, có chị sinh đôi có chồng và con gái đầu lòng ( anh trai và em trai), và đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn mọi người. Mong hồi âm của mọi người. Lá số của con http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Redvelvet&date=1988,10,25,13,20&year=2016&gender=f&view=screen&size=2 Lá số chồng con http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Chồng&date=1990,8,8,9,50&year=2016&gender=m&view=screen&size=2
 2. Con chào chú Trúc Lâm, Chú ơi con có việc muốn hỏi chú. Chú nói là hạn hôn nhân của con là do sau khi con tính toán thì con quyết định chia tay. Chú xem giúp con có phải như vậy không chú? Con thấy con đang tính toán chú ạ. Con mới biết chồng con quen em đó từ tháng 5 và trong khoảng thời gian 3 tháng chồng con có nói con gửi tiền về. Con mới biết thì ra lấy tiền bao em đó. Con đang suy nghĩ và muốn buông. Con muốn tiền bạc sòng phẳng vì không muồn tiền Bố Mẹ cho con lại để chồng đi bao gài. Con nghĩ khi con nói về chuyện này chồng con sẽ nói con tính toán nhưng con thấy chuyện nào ra chuyện đó. Anh nợ nhà con và giờ còn lấy tiền bao gái thì thua. Con nhớ lời chú nên muốn nhờ chú xem có phải hạn này là do con là người muốn chia tay chứ không phảo chồng con không ạ? Mẹ con nói la con phải bình tĩnh vì chồng con hình như muốn con là người bỏ để khỏi mang tiếng. Con đang xem xét đến việc buông tay. Con không muốn chịu đựng thêm nữa. Con mong chú bớt chút thời gian giúp con. Con cảm ơn chú.
 3. Dạ con cảm ơn chú đã chỉ cho con hiểu. Con cảm chú nhiều ạ. Con chúc chú một tuần vui.
 4. Dạ con cảm ơn chú. Con đang suy nghĩ ra riêng mà Mẹ con không chịu mà Mẹ chồng thì nói nên. Con đang phân vân. Chồng con đúng như chú nói ạ. Con nhìn lại mọi chuyện mới thấy con nhìn mọi thứ quá đơn giản. Chồng con về Vietnam chắc đi club rồi gặp người thứ ba. Anh chưa kiếm ra tiền nhưng đã cho tiền, mua quà, và vé may bay về Vietnam thăm khi con ở bên này mang thai. Con cũng nản rồi chú nói đúng khi con cần anh nhất anh lại như thế. Đó là lí do con quyết định buông vì anh tệ và phũ với con. Anh còn bênh người ta như sô là người đí sẽ mang tiếng xấu. Con sẽ để cho anh đi với người anh muốn. Trước khi quen anh con có quen một người mà đó là sai lầm lớn nhất đời con. Hy vọng không phải là người này. Người cũ là người con yêu trước đó hay là bạn bè hả chú? Cái bạn con có nói cho chú là mùa trước học chung cùng con mùa này lấy lớp chung nữa nên cũng nói chuyện qua lại nhưng con xác định chỉ là bạn bè thôi ạ. Con hy vọng mọi chuyện tốt với con
 5. Dạ con cảm ơn chú. Vì con thấy con hỏi chú nhiều quá nên con thấy ngại ạ. Chú ơi, chú có thể xem giúp cho con là: 1) Số con là hai đời chồng không ạ? 2) Con đang định ra riêng ở vì chị với em con không thích chồng con và sống ích kỉ trọng đồng tiền. Chồng con lúc trước đã muốn ở riêng nhưng con vì muốn tiết kiệm để có gì anh cần khi làm ăn thì có mà xoay nhưng giờ con mới thấy hối hận. Anh ở chung mà không được tôn trọng và là đàn ông mà vì con nên nhịn. Nhịn từ lúc mới quen đến giờ nên chắc cũng là nguyên nhân anh nản và đi yêu người khác. Con tính ra riêng nhưng lại chưa biết nên hay không vì: • Tháng 6 năm sau là con về luôn rồi. • Mẹ con thì không muốn con ra riêng mà muốn mấy chị em ở chung nhưng con chịu hết nổi cách cư xử của chị em . Mẹ chồng con qua giúp con chăm con mà bà nói luôn là: Mẹ thấy hai đứa nên ra riêng ở chứ ở như vậy riết chồng con nó mặc cảm. • Con nghĩ chồng con không muốn ra riêng nữa dù anh có đề cập đến vấn đề này. Lúc xưa còn thương con thì ra riêng để hai đứa sống vui vẻ và tránh rắc rối giờ hết tình cảm với con thì cũng chẳng muốn giữ gìn làm gì. 3) Con đang suy nghĩ có nên ẩn nhẫn để cứu vãn cuộc hôn nhân này không. Tháng 12 này anh sẽ về Vietnam lo công việc con biết chắc thế nào về cũng sẽ gặp người thứ ba. Anh và con giờ như người xa lạ. Con thấy rất gượng gạo khi hai đứa con nói chuyện với nhau. Anh làm như thấy có lỗi với người ta nếu đối xử tốt với con. Sau hai tháng con cố gắng nắm tay hay thể hiện tình cảm nhưng anh đều từ chối giờ con hạn chế va chạm tay chân. Con không muốn lụy anh và nghĩ tích cực hơn. Con luôn cố gắng từng ngày để vui vẻ và chấp nhận đi con đường không có anh. Con thì vẫn còn yêu anh lắm vì anh là người thay đổi chứ không phải con nhưng cách anh đối xử làm con chỉ thấy anh đã quyết đi theo người ta. Con cũng tự ái cao và sau những gì anh làm con không biết có nên tiếp tục nhẫn nhịn và dịu dàng để cứu vãn nữa không chú. Chú bảo năm sau 2017 có sự chia ly nên con nghĩ chắc là tháng 12 về đến đầu tháng 2 mới qua thì anh và người thứ ba chắc cũng có thời gian cho nhau để anh quyết định con đường của anh. Con thì sẵn sàng rồi để khi bão tới con không bị shock và hụt hẫng như lúc anh nói: anh có người thứ ba. Chú cho con vài lời được không ạ?
 6. Chào Lữ Bố, chị thấy em có xem cho một số bạn ở diễn đàn. Em có thể xem giúp cho chị được không? Cảm ơn em

 7. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, lúc nhỏ suýt chết đuối. Con có anh trai, có chị sinh đôi (có chồng và con gái đầu lòng), và em trai. Con và chị đang đi học Con cưới đầu năm 2016 và mới sinh cháu trai Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn...

 8. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Con sẽ tìm mua chậu cây cảnh và để trong nhà. Mấy bữa nay con thi nên không có thời gian vào diễn đàn. Chú ơi, chú có bảo là "con có thể sẽ ăn "nem" ". Mùa học trước con học và quen với một người bạn nam bằng tuổi con. Con quen là vì làm chung nhóm và là bạn của bạn con. Mùa này học chung lớp nên con và chị con có nói chuyện với nhau. Dạo này bạn ấy có vẻ quan tâm và có nói mấy câu thế này khi biết con sẽ về Vietnam sau khi tốt nghiệp " Cậu về Vietnam làm gì sao không ở lại. Ở đây vẫn tốt hơn" " Tớ mà quen cậu trước chồng cậu thì tốt hơn rồi" " Tớ bắt đầu thấy nhớ cậu" Con nói thật với chú là con chỉ xem bạn ấy là một người bạn bình thường thôi ạ. Con không có ý gì luôn. Bạn ấy cũng có bạn gái rồi. Con thì không nghĩ con sẽ có ý gì với bạn ấy luôn. Bạn ấy nhắn tin cho con như vậy con chỉ để icon và cảm ơn bạn ấy tốt với con thôi. Bạn ấy cũng cho con nhiều lời khuyên về mối quan hệ và giúp con trong học tập. Con thì không bao giờ ngoại tình hay nghĩ đến ai khác khi đang trong một mối quan hệ. Con nhớ lời chú noo1 về chuyện "ông ăn chả bà ăn nem" nên con phải giữ khoảng cách và giữ mình hơn. Con không biết tâm sự cùng ai may con có duyên gặp chú nên con có thể nói ra suy nghĩ và tâm sự của mình. Con xin lỗi chú nếu con làm phiền chú. Con cảm ơn chú nhiều vì đã lắng nghe và chia sẻ với con trong lúc con khó khăn. Con chúc chú một tuần vui vẻ. P/S À chú ơi, con nói cái này chú đừng giận con nha. Con không khéo ăn nói nên có gì chú bỏ qua cho con. Con biết chú tham gia diễn đàn vì đam mê bộ môn tử vi và muốn giúp người. Con thấy con có duyên được chú xem và con nói thật chí xem cho con đúng quá. Con muốn nhờ chú xem giúp cho con tử vi năm 2017 và chú có thể tính phí cho con được không ạ? Con xin lỗi chú nếu con làm chú phật lòng. Chú thông cảm cho con vì con muốn nhờ chú xem kĩ giúp cho con năm 2017. Con biết là năm sau sẽ có nhiều tính toán và thay đổi. Con chưa biết sẽ tính thế nào tốt cho hai mẹ con. Con mong chú giúp con. Con chào chú.
 9. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Con làm phiền chú nhiều quá ạ. Nếu chú không phiền con muốn gửi hình cửa chính nhà của con cho chú để cho chắc ăn ạ. Nếu cần con sẽ kêu Mễ đến chặt cây. Email con là sprinkles0808@gmail.com. Con chúc chú và gia đình cuối tuần vui vẻ
 10. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Con làm phiền chú nhiều quá ạ. Con chúc chú và gia đình cuối tuần vui vẻ
 11. Con chào chú, Con cảm ơn chú đã cho con lời khuyên. Con xin lỗi vì làm phiền chú nhiều quá. Hôm trước chú có nói là hướng cửa chính nhà con là hướng Bắc, chú cho con lời khuyên là nên mua chậu nước cảnh để ở góc cửa và ở trên cao. Cửa chính nhà con hướng Bắc ạ. Con chưa kịp mua chậu nước cảnh. Vậy bây giờ con mua chậu cây cảnh để ở hướng Đông Nam hay là hướng Bắc thưa chú. Con chậm hiểu chú thông cảm chỉ lại cho con. Con cảm ơn chú nhiều ạ
 12. Con cảm ơn chú đã hồi âm cho con. Con thật sự không muốn buông nhưng như chú nói con ba lần con và anh nói chuyện nghiêm túc khi anh cứ nhất quyết nói có người thứ ba và không còn tình cảm cho con. Con đã nói như chú nói. Con cảm ơn chú nhiều vì đã cho con lời khuyên. Con chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe. Con hy vọng co1 duyên được chú xem giúp khi khó khăn. Con chào chú
 13. Dạ thưa chú, Con cảm ơn chú đã xem giúp con. Chú nói đúng ạ. Ba tháng con mang bầu ở bên này con một mình nên hay giận giỗi. Anh thì làm ăn chưa vào đâu nên có lẽ vì vậy mà chúng con mới thế này. Chú có thể xem giúp cung phu cho con năm sau được không ạ? Con nói là buông là vì con thấy anh yêu người thứ ba nhiều rồi nên giờ con không buông thì anh cũng sẽ buông con. Con mong chú giúp con xem cho năm sau hai vợ chồng thế nào được không chú? Con xin lỗi vì làm phiền chú nhiều ạ.
 14. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, lúc nhỏ suýt chết đuối. Con có anh trai, có chị sinh đôi (có chồng và con gái đầu lòng), và em trai. Con và chị đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn...

 15. Con thưa chú @TrucLam, con mới xem lại phong thủy. Cửa chính nhà con ở đúng là hướng Bắc chú ạ. Con sẽ làm theo lời chú dặn. Con cảm ơn chú đã dành thời gian giúp con ạ. Con chúc chú cuối tuần vui.
 16. Dạ con cảm ơn chú đã dành thời gian xem cho con. Tính con rất nóng và hay giận nên đúng là hai vợ chồng hay có xubg đột. Con khi xem đều có nhắn con có chị sinh đôi ạ vì con biết chi tiết này rất quan trọng. Con xin phép chú dành thời gian xem giúp cho con về cung phu thê một chút ạ. Con biết chồng con có người thứ ba. Anh và con nói chuyện với nhau và anh nói thẳng " Anh không còn tình cảm với em" " Anh có người thứ ba" Sau ba lần nói chuyện con đều nhận được câu trả lời như vậy. Tuần sau con sinh nên Bố Mẹ chồng và Mẹ con bay sang đây để lo cho con và cháu. Anh bình thường sáng dù không có lớp vẫn đi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Cuối tuần thì 2:30 đến 4:30 sáng mới về. Hôm qua Bố Mẹ đến anh diễn sâu lắm chú ạ. Anh đi với con rồi chăm sóc như kiểu lúc mới yêu và cưới. Con phục anh và con khi diễn xuất hơi bị hay trước mặt Bố Mẹ. Con biết người thứ ba của anh ở Vietnam và con biết anh giờ yêu người đó lắm rồi vì giờ tuy đang làm ăn chưa ra nhưng gửi tiền, mua vé về thăm 5 ngày mà một câu hỏi thăm em bé cũng không có cho dù con gọi hay nhắn tin đều không trả lời. Con muốn nhờ chú xem giúp con hai vợ chồng con cứu vãn được nữa không. Con đã xác định trường hợp xấu nhất. Con cũng lên kế hoạch tốt nghiệp con về Vietnam và nuôi con. Con cũng muốn buông tay nhưng Mẹ con lúc nhỏ ông bà li dị Mẹ con cũng có ít nhiều ảnh hưởng con cũng lăn tăn. Con chịu đựng hai tháng nay rồi. Bây giờ con cũng còn đau khi nghĩ đến chuyện anh yêu người khác và hắt hủi con nhưng con cũng có kế hoạch cho bản thân để không phải đau khổ và lụy anh. Mấy ngày nay con vui vẻ hơn để sinh con. Con viết dài quá. Mong chú thông cảm. Con hy vọng chú có thời gian xem giúp con có hai lần đò không và năm nay có sự " chia tay chia châm " gì không ạ. Con cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ con cảm ơn chú đã dành thời gian xem cho con. Tính con rất nóng và hay giận nên đúng là hai vợ chồng hay có xubg đột. Con khi xem đều có nhắn con có chị sinh đôi ạ vì con biết chi tiết này rất quan trọng. Con xin phép chú dành thời gian xem giúp cho con về cung phu thê một chút ạ. Con biết chồng con có người thứ ba. Anh và con nói chuyện với nhau và anh nói thẳng " Anh không còn tình cảm với em" " Anh có người thứ ba" Sau ba lần nói chuyện con đều nhận được câu trả lời như vậy. Tuần sau con sinh nên Bố Mẹ chồng và Mẹ con bay sang đây để lo cho con và cháu. Anh bình thường sáng dù không có lớp vẫn đi từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Cuối tuần thì 2:30 đến 4:30 sáng mới về. Hôm qua Bố Mẹ đến anh diễn sâu lắm chú ạ. Anh đi với con rồi chăm sóc như kiểu lúc mới yêu và cưới. Con phục anh và con khi diễn xuất hơi bị hay trước mặt Bố Mẹ. Con biết người thứ ba của anh ở Vietnam và con biết anh giờ yêu người đó lắm rồi vì giờ tuy đang làm ăn chưa ra nhưng gửi tiền, mua vé về thăm 5 ngày mà một câu hỏi thăm em bé cũng không có cho dù con gọi hay nhắn tin đều không trả lời. Con muốn nhờ chú xem giúp con hai vợ chồng con cứu vãn được nữa không. Con đã xác định trường hợp xấu nhất. Con cũng lên kế hoạch tốt nghiệp con về Vietnam và nuôi con. Con cũng muốn buông tay nhưng Mẹ con lúc nhỏ ông bà li dị Mẹ con cũng có ít nhiều ảnh hưởng con cũng lăn tăn. Con chịu đựng hai tháng nay rồi. Bây giờ con cũng còn đau khi nghĩ đến chuyện anh yêu người khác và hắt hủi con nhưng con cũng có kế hoạch cho bản thân để không phải đau khổ và lụy anh. Mấy ngày nay con vui vẻ hơn để sinh con. Con viết dài quá. Mong chú thông cảm. Con hy vọng chú có thời gian xem giúp con có hai lần đò không và năm nay có sự " chia tay chia châm " gì không ạ. Con cảm ơn chú nhiều ạ.
 17. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, có chị sinh đôi có chồng và con gái đầu lòng ( anh trai và em trai), và đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn chú. Mong hồi âm của chú.

 18. Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, có chị sinh đôi có chồng và con gái đầu lòng ( anh trai và em trai), và đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn chú. Mong hồi âm của chú.

 19. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, có chị sinh đôi có chồng và con gái đầu lòng ( anh trai và em trai), và đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn chú. Mong hồi âm của chú.

 20. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, có chị sinh đôi có chồng và con gái đầu lòng ( anh trai và em trai), và đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn chú. Mong hồi âm của chú.