• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

moonlover

Hội viên
 • Số nội dung

  204
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

18 Good

About moonlover

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

745 lượt xem hồ sơ
 1. Chúc mừng anh Thiên Luân nhé !!! Trăm năm hạnh phúc !!! Em biết muộn nhất anh Vinh ơi !!! hix xhixx. em đi công tác gần 2 tháng trời. Về giờ mới biết tin đây này
 2. Cảm ơn mọi người đã chia buồn với gia đình em trong những ngày vừa qua, sư phu Thiên Sứ, Cô Wild, Nắng, anh Hạt Gạo Làng,Viet-light, anh Thành (hhishsi, hông biết gọi nick name của anh là gì). hôm nay em mới nói chuyện với mọi ngừoi về điềm Chim Sa mà ứng với gia đình em. Ngừoi xưa có câu điềm chim sa là điềm dữ (khác với tục ngữ chim sa cá lặn chỉ nuguwoif con gái sắc nước hương trời ạ). Hôm bố em mất, buổi sáng có một con chim rất to và đen bay vào nhà. Em vẫn còn nhớ hình ảnh con chim ấy màu đen nhung tuyền rất đẹp, mắt đen láy, mỏ vàng óng ả. Mặc dù nó đen nhưng em cũng chưa bao giờ thấy một con chim nào dẹp như thế. Nó bay vào nhà em, sau đó thì chồng em đuổi nên nó bay vào ban thờ. Lúc đó thì cả nhà cũng không nghĩ gì mà chỉ nghĩ xui xẻo thì cùng lắm là mất của cải hoặc gì đó nhẹ nhẹ thôi. Cả nhà em và thằng cu nhà em còn chạy ra xem. Chồng em đuổi mãi không đi, sau đó thì lấy chổi nên nó bay ra khỏi nhà đi mất. Hôm đáy bố em vẫn rất bình thường, ăn khỏe và còn uống bia. Cả nhà đang còn nói chuyện về sóng thần Nhật Bản rất vui vẻ với nhau. Phải nói là bố em chân dau nhưng cụ rất minh mẫn. SAu khi ăn uống xong thì bố em đi ra đánh răng và đi vệ sinh. Đến lúc từ phòng vệ sinh vào thì chỉ kêu mệt quá rồi gọi mẹ em và chị em dìu vào trong ghế ngồi. Đúng lúc đó thì bố em đi luôn và nhìn đồng hồ là 8h. Em muốn kể chuyện này để những người khác, nếu có hiện tượng chim sa thì biết cách hóa giải và đề phòng. Cho đến giờ thì cả nhà em cũng mới chịu tin là điềm chim sa là điềm xấu nhưng cũng không biết cách hóa giải thé nào ạ. Còn một việc nữa là bố em mất vào giờ mà khi xem các thầy đều bảo là giờ đso được 2 lần nhập mộ, 2 lần thiên di. Em cũng hkoong hiểu việc này thế nào, có ai có cao kiến gì khôgn ạ ? Mặc dù là khi làm thất thất lai tuần và 49 ngày cho bố em thì cũng rất cẩn thận nhưng hiện tại gia đình em, nahats là chuyện làm ăn của em không được suôn sẻ lắm. Vì chưa đến 100 ngày nên chưa thể sửa phong thủy, nên mong cả nhà chỉ bảo giúp em ạ. Em xin chân thành cảm ơn !!!
 3. Cháu cũng tặng người thân và các bạn đồng nghiệp nữa ạ. Cảm ơn cô lần nữa !!!
 4. Cháu đã nhận được linh phù rồi ạ. Cảm ơn cô Wild !!!
 5. Cô Wild kính mến, cháu là Moon nói chuyện với cô qua YM đây ạ. Cảm ơn cô đã khuyên bảo cháu trong những ngày vừa qua và làm cháu đỡ đau buồn đi rất nhiều. Cô cho Moon xin 10 linh phù thần chú cô nhé (nếu như tham quá thì cháu lấy 5 thôi để chia sẻ cho những người khác cô ạ). Địa chỉ của cháu là: Trần Việt Nga số 6 ngõ 105 yên hòa cầu giấy hà nội. Hoặc cháu có thể qua trung tâm lấy cũng đựoc ạ. Xin chân thành cảm ơn cô !!!
 6. Chúc mừng sinh nhật anh VU SONG ANH. CHÚC ANH MỌI SỰ NHƯ Ý
 7. Cảm ơn sư phụ ạ. Sau 49 ngày thì con lại nhờ sư phụ. Cách đay 2 năm con có nhờ sư phụ đến sửa phong thủy cho nhà con, lúc đó sư phụ có nói là nếu không sửa thì trong vòng 3 năm ông mất. Lúc đó gia đình còn cũng không quyết liệt và một phần bố con cũng không cho vì ngại thay đổi nên do thương mà riêng cái phòng của bố con không sửa theo ý sư phụ. Hix. Nên viêẹ này con cũng ân hận là không làm quyết liệt. Nhưng thôi thì cứ coi như là duyên của bố con vậy.
 8. Nhà em chỉ có duyên với cô Hàng khi cô tìm mộ cho cụ hộ gia đình em thôi ạ. Chứ không phải là trong trường hợp bố em. Còn việc cúng chay và tụng kinh thất thất lai tuần thì là do em có tham khảo đĩa cô Bích Hằng đang lan truyền khi cô nói chuyện với dòng họ Phan ở Hải Dương mà. Cái tài liệu này thì cứ search gô gle là ra đầy chứ không phải cô khuyên trường hợp nào cụ thể cả. Em cũng khong thân với cô ý thậm chí cô ý còn chả biết em là ai, em cũng chưa từng gặp co ý bao giờ cả, chỉ có các cô của em là gặp cô ý khi đi tìm mộ cụ thôi. Giờ cô ý cũng không tiếp tục công việc như cô nói nữa rồi nên cũng khó để nhờ vả. Thực ra là điều quan trọng nhất là em muốn làm được việc gì tốt nhất cho bố em và muốn tìm hiểu cặn kẽ để bản thân mình cũng yên tâm thôi ạ. Cảm ơn anh all in row !!!
 9. Em cũng không hiểu vì theo các chùa miền Bắc thì là nên lên chùa trước 49 ngày thì phải, còn miền Nam thì sau 49 ngày. Em tham khảo thấy là như thế. Nhưng cũng có 1 vài quan niệm như chị Lan Anh nói là mình có tổ tiên thì phải đưa bố em lên cùng với tổ tiên (chắc là theo phong tục tạp quán việt nam). Còn lại thì con cháu nên làm phước tu nhân tích đức và làm nhiều việc thiện là cách tốt nhất để cho vong linh người mất sớm siêu thoát. Bố em không hỏa táng mà đào sâu chôn chặt ạ. Vấn đề không phải là bố em vào chùa thì làm bố thí cho chúng sinh ạ. Mà vì là trần sao âm vậy nên ở dưới âm cũng có ma quỷ gì đó thì nếu bố em vào đấy là người hiền lành thì còn bị cươớ giật hoặc bị đánh Đấy là em nghe thầy bảo thế chứ không phải là em tự bịa ra nên mới chả hiểu thế nào. Còn về 365 năm thì chính em từng chứng kiến là cụ nhà em cũng đã độ trì cho con cháu đời thứ 7, đây chính là cô Phan Bích Hằng khi tìm mộ cụ em nói ạ. Theo em hiểu thì 365 năm không hiểu có bằng 365 ngày trên trần thế hay không vì 1 ngày dưới âm thì bằng 1 năm trên trần mà. hix. Anh gửi giúp em cái tài liệu đó được không ạ ??? hix. Hiện tại nhà em vẫn làm thất thất lai tuần mời sư về nhà tụng kinh cho ông hàng tuần và ăn chay 49 ngày như lời khuyên của cô Bích Hằng là tránh sát sinh trong thời gian này, thả cá và thả chim phóng sinh. Nhưng chỉ băn khoản mỗi khoản lên chùa hay không thôi ạ. Theo như gợi ý của thầy Thiên Sứ, hay là mời sư thầy về nhà tụng kinh mà không đưa lên chùa nữa được không ạ ?
 10. Vậy đưa lên chùa là trước 49 ngày hay sau 49 ngày ạ ? hay đưa càng sớm càng tốt ạ ?
 11. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã gửi lời chia buồn đến bố em tuần trước. Bố em ra đi cũng đột ngột và cũng rất nhanh nên cũng để lại nhiều bỡ ngỡ cho con cháu. Hiện tại, gia đình em đang rất phân vân một việc và muốn xin ý kiến mọi người về viẹc có nên đưa bố em lên chùa hay không ? Bố em sinh năm 1928 và mất lúc 8h ngày 16/2 âm lịch năm Tân Mão. Theo các nhà sư thì bố em đựoc mất giờ đẹp và ngày đẹp: 2 lần nhập mộ và 2 lần thiên di là rất tốt cho cả người mất lẫn người sống. Cả họ nhà em đi xem rất nhiều thầy thì đều có chung ý kiến như vậy. Có một thầy thì có nói là bố em sau khi mất do đức độ và làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người nên khi mất sẽ trở thành người giàu có. Có thể tạo phúc cho các con các cháu đến 365 năm sau. Nhưng khong nên đưa bố em lên chùa cũng như không tụng kinh niệm phật vì khi vào chùa có rất nhiều chuhngs sinh (dạng như ăn mày rồi phải chịu bố thí nơi cửa phật) thì bố em sẽ ban phát hoặc bị dành mất lộc và con cháu không hưởng thụ được. Do trần sao âm vậy , nên ở dưới âm cũng có kẻ cướp, du côn,,,,, nên tốt nhất là không nên đưa bố em lên chùa. Nhưng có người thì cũng nói là đa phần đưa lên chùa thì sẽ tốt cho bố en, sớm dược siêu thoát. Và phải đưau trước ngày thứ 49 nên giờ nhà em cũng hoang mang không biết nên như thế nào. Nhờ các bác, các cô chú và anh chị cho gia đình em xin ý kiến với ạ. Ẽm xin cảm ơn !!!
 12. Chúc mừng vợ chồng Hải Phương. chúc chồng em chóng bình phục và sớm đoàn tụ với gia đình nhé.
 13. thay mặt gia đình, Em xin cảm ơn sư phụ và mọi người đã gửi lời chia buồn. Mặc dù bố em ra đi đột ngột nhưng theo diễn giảiii về cách mất thì bố em ra đi thế là nhẹ nhàng nên gia đình cũng không đến mức quá sốc. Xin chân thành cảm ơn !!! Em sẽ cố gắng thực hiện theo lời khuyên của anh A Châu để bố em đựoc thanh thản và nhẹ nhàng nhất.
 14. hifhif, cô Hằng tội thật. Nhưng sữa bò là để kích thích sữa mẹ mà. Kể cả sinh xong bác sỹ cũng bắt uống sữa bò đấy thôi. Không biết Việt Nam đến bao giờ mới có được một cô Hằng thứ hai mà lại không biết tận dụng còn biết bao nhiêu bí ẩn, biết bao nhiêu ngôi mộ chiến sỹ và cả những anh hùng còn chưa được tìm thấy. Chắc cô cũng chưa thể dừng được công việc này ngay đâu vì nó là thiên mệnh rồi.
 15. Công nhận là cháu rất khâm phục bố của Nguyễn Đức Nghĩa và với cháu thì cháu không hiểu tại sao búa rìu dư luận lại dội vào ông. Bức thư của ông viết cho luật sư Hoàng Bách cũng cho thấy ông là người đàn ông hiểu biết, có học và điềm đạm và đầy bản lĩnh. Ong hoàn toàn có thể có ý kiến của riêng mình. Còn việc hiến xác hay không, đó là ý kiến của riêng Nghĩa và gia đình chứ không phải của xã hội. Đó chỉ là ý kiến mang tính chất khuyên răn. Thật lòng xin chia buồn cùng gia đình bác Hùng. Nhưng giờ đây thì thật tội cho mẹ của Nghĩa, không biết người phụ nữ này sẽ sống tiếp quãng dời thế nào khi trụ cột lớn nhất của gia đình vừa mất đi. Chị gái Nghĩa trước đây làm ở Vietcombank và cũng phải nghỉ việc sau khi cậu em dính án tử hình. Cháu đang thắc mắc là không biết có ai đã xem qua phong thủy nhà Nguyễn Đức Nghĩa chưa ạ ?