• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quan2nguyen

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quan2nguyen

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://
 1. @Như Thông: đôi khi chỉ cần một từ "cám ơn" là đủ! @all: Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và có một kỳ nghỉ vui vẻ! Quan2nguyen
 2. @wildlavender: xin lỗi bác nhé vì em viết không rõ ràng nên khiến bác nhầm! "Anh Quan2nguyen đã có những nhận đúng với 55% về Phoenix" - 55% là ở đấy đó bác. :lol: em sửa lại câu: "....vẫn được đánh giá đúng 55% quả là may mắn và có chút thiên vị cho q2n này rùi :lol: "
 3. @Phoenix: cứ tưởng sai hết đúng...vẫn được đánh giá đúng 55% quả là may mắn và có chút thiên vị rùi :lol: Mong là sớm được học PPL thơ văn của Phoenix. Chúc Phoenix mạnh khỏe, vui vẻ! (p/s: đừng gọi bằng anh... nghe già quá...chỉ cần gọi là q2n hay A.Q cũng được :lol: )
 4. Như Thông viết: "Về tôi: theo sự hướng dẫn của chú, tôi đã chỉnh sưa được 70% công ty của tôi và theo tôi nhận thấy rằng tình hình kinh doanh đã và đang sáng sủa, hiệu quả hơn năm 2007 " ----- OK. Nhất trí! Xin chúc mừng PTLV.
 5. @Phoenix: xin lỗi nếu như những phản đã làm Phoenix không vui nhé.... :) Cái Q2N muốn nói Không phải là Suy "diễn" mà là "cảm nhận" và "suy luận". Một bài thơ hay một câu văn hay thì phải thể hiện được ý muốn, tâm trạng.. của tác giả mà khiến người đọc có thể cảm nhận được.. Q2N ko biết Phoenix có "phương pháp luận" cụ thể để Luận đoán thơ văn hay dựa vào "cảm nhận" + "suy luận" nên nói thế! Nếu như Phoenix có một Phương pháp luận cụ thể và Khoa học có thể truyền lại cho nhiều người, khiến nó phổ biến thì thật tuyệt vời. Khâm phục (bất kỳ một môn dự đoán nào cũng đều có Phương pháp luận khoa học) --------------------------------------------------------------------------------------- Bài thơ của Phoenix đọc cũng tâm trạng nhỉ... Q2N không thích thơ kiểu mây gió trăng sao buồn mang mác vu vơ lắm... Tự dưng đọc bài thơ này này Q2N lại nhớ đến bài Phượng Hồng của Vũ Hoàng không biết Phoenix thế nào? ------------------------------------------- Vui một chút nhé... Phoenix có nhiều tải lẻ nhỉ, hợp với nghề thuộc lĩnh vực mỹ thuật... tuy không thuộc nhóm người sáng tạo nhưng có một điểm đặc biệt là nếu chuyên tâm vào một vấn đề nào đó thì có sự đột phá kinh người.... có nước da xanh xám, sức khỏe thì có vấn đề về tỳ vị... không biết có đúng không vậy ta. Hoàn toàn cảm nhận từ bài thơ thôi... viết nhiều hy vọng đúng tí chút ... :) Rất vui được trò chuyện với Phoenix...
 6. Chào Phoenix, rất cám ơn vì đã luận thơ :) Xin đáp lại như thế này: 1.Thấy anh vất vả Phoenix cũng áy náy. Làm thơ khó thì anh cứ viết vài câu văn về chủ đề gì đó là được. :lol: ==== Làm thơ với tui đơn giản như lấy đồ trong túi thôi ;) 2. Anh là người có trách nhiệm và khá nghiêm túc trước chuyện lập gia đình == cái này thì lộ trên bài rồi (luận đúng nhưng thừa) :lol: 3. Anh chưa lấy vợ không phải vì chưa có cơ duyên mà gặp mấy lần rồi xong lại chẳng đâu vào đâu. == Sai trầm trọng! 4. Càng tuổi cao lên thì anh thấy càng không vội do đã xác định được tiêu chí "người vợ" == chỉ có tiêu chí: "đạo đức, trí tuệ, sức khỏe" có từ lâu chứ ko phải càng lên cao.... 5. Tuy nhiên, anh cũng rất hay để ý tìm người chứ không phải bỏ cho "cánh đồng hoang" == cái này nhầm to :o 6. Bản thân anh bề ngoài không hào nhoáng nhưng là người có năng lực, sống khá tự chủ. Anh trọng CS tinh thần nhưng bản thân cuộc sống không phải là phong phú, hấp dẫn lắm. Tính tốt, nhân hậu nhưng có lúc gia trưởng, bảo thủ === cái này thì quá lộ trên thơ rồi :lol: (không trọng tình thì sao có thể làm được thơ tình hay thế chứ hehe :P ) Bổ sung thêm là những người mà thường quan tâm nhiều đến lý số đặc biệt là giỏi lý số.. thì cuộc sống thường ít hào nhoáng, phong phú, hấp dẫn lắm... mà phoenix thì cũng thế! 7. Anh đã từng vượt qua những khó khăn rất lớn để trường thành nên rất muốn có người đồng cảm và biết chịu khó như anh. Có thể đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc chậm gia thất.===???? Không hề gặp khó khăn gì từ nhỏ cả, chuyện gia thất thì càng ko liên quan. Có thể hiểu đây là câu hỏi chăng? 8. Chuyện tình cảm vẫn còn phải chờ thêm một thời gian "nhòm ngó" nữa. Người anh sẽ gặp là cô gái có tóc mỏng, dài từ ngang vai đến ngang lưng (tức là tóc không ngắn ngủn). Không phải là người đẹp theo kiểu Thái Âm nhưng có nét. Cô này khá nhanh nhẹn nhưng không phải dạng tháo vát xuất sắc. Biết điều, biết nghe lời anh (nhưng vẫn hơi bướng), không tệ với gia đình. Khi đến với anh thì gia sản cũng không có nhiều. Thậm chí có thể anh trước đây không nghĩ sẽ lấy cô gái như vậy. Cô gái có thể kém anh khoảng 3 tuổi (hoặc 5 tuổi). Nhưng gương mặt nhìn già dặn hơn tuổi==== cái này thì đành chờ xem vậy :) Mà cho hỏi đẹp kiểu Thái Âm là sao vậy ta? Béo tròn sao???...hichic --->suy luận logic: Những người tính chân thật, có trách nhiệm, gia trưởng, bảo thủ, có năng lực... sao có thể lấy được người: tệ với gia đình, không biết nghe lời...được chứ nhỉ? Còn cái hình dáng, "xe ngựa" thì phải chờ xem :lol: Thậm chí có thể anh trước đây không nghĩ sẽ lấy cô gái như vậy == cái này không rõ có nằm ngoài 3 tiêu chí trên không nhỉ? :P thiếu một trong 3 tiêu chí thì toi luôn đấy Phoenix à Khi nào Phoenix làm vài câu tôi cũng luận thử cho coi...đảm bảo không thất vọng đâu!
 7. Cái đây là chắc chắn mà bác Phoenix. Nếu bác muốn tìm hiểu chữ viết thì bác liên hệ với thầy giáo Đỗ Văn Xuyền, nếu gặp thầy sẵn sàng tặng bác bản chú thích chữ viết. (Địa chỉ thì nếu bác cần em tìm lại cho bác, em ko nhớ...). Mời bác đọc đường link sau: http://vietbao.vn/Giao-duc/Thay-tro-thoi-H...i/70111300/202/
 8. Rất mong bạn sớm hoàn thành phần mềm. Chúc bạn mạnh khỏe và vui vẻ! (có điều này chắc khó nghe với một số bạn khác trong diễn đàn là: theo tôi trong phần mềm của bạn nếu bạn đưa ngũ hành thì bạn vẫn nên dùng bảng "Lục Thập Hoa Giáp" và bát quái vẫn không đổi...)
 9. Mới nghe huynh luận đoán thơ. Đệ xin được xếp một bài chờ phiên *** Thơ rằng: Đệ giờ tuổi cũng cao cao Đầu ba đã điểm nhưng tình còn không Phụ huynh mẫu đệ giục mong Tình duyên biết đến khi nào có ta? (1) :rolleyes: *** Đến thì – đến tự phương nao? (2) Ngựa xe đưa tiễn hay là...đến không? (3) Đệ đây vẫn tính phàm trần Nên còn ham muốn vài phần nữa kia: :lol: Công, dung, ngôn, hạnh, tam tòng Cầm, kỳ, thi, họa mấy phần mang theo? (4) :lol: *** Chút quên tuổi tác thế nào? (5) Kém bao nhiêu tuổi ?…câu này khó thay! --------- Tạm thời đệ hỏi thế thôi. Chờ huynh luận giải đôi điều thử xem Hỏi thì đệ hỏi bằng thơ Còn huynh luận giải bằng thơ, văn vần ? -------------------------------------------------------------------------------- (hichic... đệ mất gần tiếng mới xong mấy câu...hỏi kiểu này mệt quá... hichic)
 10. Viết thế thui cho nó có vẻ kỳ công tí chút các bác, chứ chả ai dại gì mà đứng chứ... :lol: mà bác Phoenix này, một năm có mấy mùa đâu bác, mỗi ngày làm một việc thiện thì cái phơi nắng hy sinh vì khoa học này nếu cần em nghĩ với bác chắc cũng không vấn đề...hihi :rolleyes: Chúc các bác vui vẻ
 11. Bác đừng hiểu lầm em... Theo em thì không có cái gì tự nhiên đến cả đâu mà bác...(dù ít hay nhiều) Giúp người, làm việc thiện thì phải vô cầu chứ bác... (mà không phải khi bị thế nọ thế kia mới làm...) Với bất kỳ bệnh nhân nào cũng thế thôi bác tinh thần là quan trọng nhất, luôn phải tin tưởng là mình sẽ chiến thắng mọi bệnh tật thì mới khỏe lên được chứ bác. Chúc bác và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ!
 12. Cái này gọi là chia hạn mà bác wildlavender, lớn thành nhỏ, nhỏ thành không có, nhưng không phải ai cũng chia được đâu bác ạ... mà người nhận quà mà biết là coi chừng đó...
 13. Diễn đàn thảo luận trông cũng đẹp nhưng cái trang chủ nhìn xấu quá. Muốn xác định giờ địa phương thì có khó gì gần trưa ra ngoài trời đứng, đứng đến khi nào đứng bóng nhất thì đó là chính ngọ, chỉnh đồng hồ rồi cứ thế mà dùng...