• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Cogaidacam

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Cogaidacam last won the day on Tháng 4 29 2017

Cogaidacam had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Cogaidacam

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Mình không muốn tranh luận bởi vì mình không được đào tạo trong ngành y và không đủ chuyên môn để nói nhiều về vấn đề này. "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy", có khi chỉ cần im lặng là đã giúp ích cho đời rồi hehe. Thực sự khi lần đầu đọc 1 bài viết về anti vacxin, bài viết thuyết phục đến nỗi khiến mình hoàn toàn tin tưởng, và xém chút nữa thì anti vacxin dù trước đó mình còn chả biết tí gì về vacxin (ngoài mấy kiến thức kháng nguyên kháng thể học hồi cấp 2), vacxin có những lợi ích cũng như tác dụng phụ nào,hay lợi hại của việc chính so với không chích vacxin. Nhưng cũng nhờ bài viết đó mình mới đi tìm đọc những bài viết với quan điểm đối lập của những người có chuyên môn trong ngành y. Y học là môn khoa học thực chứng, thực nghiệm. Tất cả những kết luận đưa ra đều phải được thử nghiệm lâm sàng, có bằng chứng cụ thể. Và quan trọng nhất là nó rất công bằng, ghi nhận cả mặt tốt xấu, ưu khuyết, trắng đen của một vấn đề. Không che đậy rủi ro, và không thổi phồng tác dụng. Vậy thì cốt lõi ở đây là sự lựa chọn thôi bạn ạ. Giữa những cái tốt nên chọn cái tốt hơn, còn giữa toàn cái xấu thì sao? Nên chọn cái ít xấu nhứt. Và mình chọn tin vào y học.
 2. Mình sẽ để bài viết này ở đây và không nói thêm gì nữa. "(Viết riêng tặng nhóm “Vaccine nên hay không?”) Gần đây đã có nhiều thảo luận thú vị về các mặt lợi hại của việc tiêm chủng. Nhiều ý kiến đã được đưa ra, từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo nhưng nhìn chung, có thể nói gốc gác vấn đề nằm ở niềm tin vào những điều bất định. Bất định (uncertainty) là một đặc tính và cũng là quy luật của cuộc sống. Chúng ta có thể nhận ra nó trong các tình huống đời thường như khi chọn công việc, chọn mua nhà, và nhiều trường hợp khác. Con người thường dựa vào các thông tin xung quanh để phán đoán, và có thói quen thích cho rằng/tin rằng cái quyết định của mình là đúng nhất. Như khi dành một số tiền lớn mua nhà, bạn sẽ hỏi “cò nhà”, hỏi bạn bè xem khu đất ấy môi trường có an toàn không hay tương lai kinh doanh được không. Mọi chuyện đều dựa trên cảm nhận, nhiều khi là tin đồn và ngay cả có khi số liệu hẳn hoi thì chúng vẫn có nguy cơ không đúng hay không hỗ trợ lựa chọn đã đưa ra. Dù gì thì bạn cũng vẫn phải ra những quyết định quan trọng dựa vào lượng thông tin có/input vào thời điểm đó, và cuộc sống sẽ lại trôi qua với những thử thách kế tiếp; đôi khi bạn chẳng có thời gian nhìn lại xem quyết định ngày xưa có đúng hay không. Một điều cần lưu ý nữa là chúng ta lại thích sự chắc chắn và thường đòi hỏi “ngầm” sự đảm bảo cho quyết định của mình....Đó là lý do người ta hay khư khư bám lấy khối thông tin mà mình đã dựa vào và có xu hướng không tin, bỏ qua hay phản bác những điều đi ngược lựa chọn đã quyết định. Các bạn hãy nghĩ về quá khứ, soi lại bản thân mình xem có đúng vậy không nhé. Bất định (uncertainty) cũng là một đặc tính quan trọng trong thực hành y học. William Osler, một trong những bác sĩ được kính trọng đã từng nói: “Y học là khoa học của bất định và là nghệ thuật của may rủi/ ngẫu nhiên”. Thật vậy, hầu như bất cứ nhận định nào trong y khoa cũng đều mang tính bất định và không chắc chắn. Chẩn đoán thật ra là một vấn đề xác suất. Ví dụ khi bạn đi xét nghiệm và có kết quả dương tính, bạn có thật sự bị bệnh? Nhiều người hiểu lầm là mắc bệnh, nhưng trong thực tế thì phải nói là “có khả năng mắc bệnh cao” mới chính xác. Chúng ta thích sự chắc chắn và ngắn gọn (cho dễ hiểu và khỏi phải suy nghĩ tiếp??), nên nhận định “khả năng mắc bệnh cao” giản lược thành thành “mắc bệnh rồi!” lúc nào không hay. Các can thiệp y khoa khác, từ tiêm chủng cho tới mổ xẻ đều như vậy, luôn kèm theo một sự bất định. Những phương pháp điều trị thật ra đều dựa trên các chứng cứ khoa học (evidence) và kèm theo xác suất nhất định. Khả năng thuốc A có tác dụng diệt khuẩn 60-80% là cách nói hay dùng. Thế nhưng con người chúng ta, nhất là trong xã hội hiện nay với kỳ vọng cao dường như đã quên đi tính bất định này. “Thuốc A có tác dụng diệt khuẩn!” tự nhiên thành một slogan và được truyền tai nhau như chân lý. Người ta còn ít chấp nhận rủi ro hơn, nên số liệu về tác dụng phụ, hay biến chứng (thật ra cũng là xác suất) nhiều khi rơi vào quên lãng hay bị thổi phồng quá mức. Y học là nghệ thuật của may rủi/ ngẫu nhiên là ở chỗ đó. Bác sĩ và nhân viên y tế không chỉ phải đối mặt với sự bất định trong khoa học (với số liệu cụ thể) mà còn phải chăm sóc cho con người với những cảm nhận về rủi ro khác nhau. Đối bệnh nhân A xác suất 1% (100 người thì 1 người bị) là bình thường, (khi nào bị tính tiếp) nhưng đối với bệnh nhân B thì 0.01% (10000 người 1 người bị) có thể cho là quá cao và không thể tưởng tượng nổi. Không ai trách ai được vì đó là cảm nhận, là trải nghiệm cá nhân. Chúng ta tôn trọng quyết định đó, không chỉ trích nhau theo hướng loại trừ lẫn nhau, mà hãy cùng tìm ra một giải pháp hòa giải sự bất an đó. Hòa giải bất đồng là một nghệ thuật mà không phải bao giờ cũng thực hiện được… Nhân viên y tế có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác và đưa ra nhận định có tính chuyên môn nhằm HỖ TRỢ bệnh nhân đưa ra chọn lựa thích hợp nhất. Thông tin đó thường dựa trên khuyến cáo của các tổ chức y tế, hiệp hội y khoa có chuyên môn cao và được cập nhật thường xuyên. Dù tính bất định không né tránh được, những nguồn tham khảo này dù sao cũng chứa thông tin “chắc chắn hơn” những thứ bất định khác. Nghe theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), nghe theo lời bác sĩ hay nghe theo lời khuyên của một bà hàng xóm tốt bụng là lựa chọn của bạn. Liên quan tới chuyện vaccine, xin phân tích 3 khía cạnh để các bạn tham khảo khi lựa chọn. 1. Bạn đã thực sự xem xét HẾT TẤT CẢ các nguy cơ liên quan hay chưa? Ví dụ, bạn có nghĩ nếu con bạn không chích vaccine thì con cháu bạn có thể gặp nguy cơ gì trong tương lai không? Xin lấy một ví dụ, nếu con bạn nhiễm rubella trong thời kỳ mang thai (vì chưa có miễn dịch qua tiêm chủng), thai nhi (tức là cháu bạn) có thể bị dị tật bẩm sinh, sẩy thay, điếc, bệnh võng mạc hay đục thủy tinh thể dẫn đến mù lòa. Đó là lý do khi mang thai bác sĩ thường chỉ định xét nghiệm để chắc chắn là thai phụ có sức đề kháng với Rubella. Chúng ta thường quan tâm tới chuyện trước mắt mà ít đắn đo về những thứ tương lai. Thôi kệ tới đời cháu rồi tính tiếp? Hãy đọc thêm thông tin chính thống để tìm hiểu các nguy cơ liên quan trước khi quyết định. 2. Bạn đã cân nhắc về QUYỀN LỢI TẬP THỂ chưa? Khi một cá thể gia nhập cộng đồng, quá trình sinh hoạt chung mang nguy cơ lây nhiễm và việc kiểm soát nguy cơ ở từng cá nhân mang lại sự an toàn cho cả cộng đồng. Chính vì thế nhiều nước đưa chương trình tiêm chủng thành chiến lược quốc gia và xem việc tiêm chủng như một nghĩa vụ công dân. Mặt khác, nhiều người nói rằng việc không tiêm chủng là không coi trọng lợi ích tập thể và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người khác. Sang Nhật mình mới biết người ta đề nghị chích ngừa HBV vì khi chơi chung ở nhà trẻ, các cháu có thể té ngã chảy máu và CÓ THỂ lây HBV từ đó! Nếu 10 cháu không chích và bị nhiễm thì có thể tăng khả năng lây nhiễm hơn là 1 cháu không chích không nhỉ? Cũng xin nói thêm, tỉ lệ nhiễm viêm gan siêu vi B ở Nhật Bản đã giảm nhiều nhờ tiêm vaccine nên số người mắc ung thư gan còn rất ít so với 10 năm trước. Nếu tất cả các trẻ em đều được chủng ngừa, hi vọng tương lai ở Việt Nam ít bị bệnh này hơn. Hãy cân nhắc thêm về lợi ích cộng đồng, về lâu về dài trước khi quyết định. 3. Bạn đã thực sự suy nghĩ về QUYỀN LỢI TRẺ EM chưa? Người lớn thường thay mặt trẻ em đưa ra các quyết định y tế. Khi trẻ em ốm nặng mà không được mang đi khám, đó là một dạng vi phạm nhân quyền, đôi khi bị quy kết thành ngược đãi. Việc không cho trẻ chủng ngừa những thứ mà cộng đồng/chính sách khuyến khích, CÓ KHẢ NĂNG CÓ LỢI NHIỀU HƠN cho trẻ em mang mầm mống vi phạm nhân quyền. Việc tự ý cho trẻ em theo các phương pháp chưa có chứng cứ rõ ràng, dẫn tới việc bỏ lỡ cơ hội tiếp cận các can thiệp y tế TIÊU CHUẨN cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, khi xảy ra sự cố thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Nỗi lo của các bà mẹ là hoàn toàn chính đáng khi có nhiều thông tin về biến chứng nặng hay tử vong có khả năng liên quan tới vaccine chưa được giải thích và hồi đáp thích hợp. Quyền lợi một người cao hơn quyền lợi nhiều người hay không cũng là một vấn đề cần bàn tiếp. ------------------------------------------------------------- Rốt cuộc thì chúng ta cũng phải ra quyết định vì thời gian không cho phép chờ đợi thêm nữa. Khi không có thời gian, việc tham vấn ý kiến những người xung quanh trở nên phổ biến mà bây giờ “Bác sĩ Google” hay “Bác sĩ Facebook” là tiện lợi nhất. Tiện lợi nhưng cũng kèm theo NGUY CƠ, vì nhiều thông tin không được kiểm chứng, không được soi rọi bằng lăng kính chuyên môn và đôi khi chỉ phản ánh một nhận định cá nhân mà không ai phải chịu trách nhiệm. Tiếc thay, những tin giật gân, giàu cảm xúc lại thường được phát tán nhanh và nhiều hơn, cho thấy phần lớn cộng đồng phản ứng theo cảm xúc hơn là lý trí. Chính vì thế, việc tranh luận sôi nổi này thật ra là một tín hiệu tốt. Nó nói lên sự quan tâm rất lớn của cộng đồng và ý kiến đối lập gắt gao âu cũng là hệ quả của việc bên nào cũng muốn điều tốt nhất cho con mình và những trẻ em khác. Cuối cùng, nên nhớ rằng chúng ta không ai sống được cuộc đời của người khác. Mọi lời khuyên nên có giới hạn và cũng cần tự nhìn lại mình xem có quá khích không, nhất là trước sự bất định của y học cũng như trong cuộc sống. Đừng đặt các mẹ vào tình thế phải chọn hai bên chiến tuyến như kiểu chích ngừa nguy cơ X% còn không chích ngừa nguy cơ Y%. Việc cung cấp thông tin xác thực từ các nguồn chính thống (nhân đây xin lưu ý báo chí VN đa số cũng là dạng lá cải thôi) là quan trọng, nhưng việc tư vấn để bệnh nhân yên tâm và biết cách đối phó với các rủi ro cũng quan trọng và nan giải hơn nhiều. Bs Phạm Nguyên Quý."
 3. Xin lỗi a gì đó ạ. Nếu a tin vào cơ chế của cơ thể của tự nhiên mà ko cho con mình đi tiêm vacxin thì chẳng khác gì quay về cái thời ăn lông ở lỗ. Lúc đó chọn lọc tự nhiên diễn ra, con nào mạnh thì sống, yếu thì chết. Mục đích của việc nghiên cứu ra vacxin là để cho con người có được kháng thể, phòng chống bệnh tật. Dĩ nhiên, vẫn có rủi ro. nhưng tỉ lệ tử vong là thấp hơn rất rất nhiều nếu ko cho trẻ tiêm vacxin. Anh nghĩ xem 1 đứa trẻ ko tiêm vacxin, khi có mầm mống bệnh sẽ lây cho rất nhiều trẻ khác, nếu chúng cũng ko tiêm vacxin và thế là dịch bùng nổ thôi. Dịch sởi năm nào mà các bác lên gân chửi bộ trưởng y tế như đúng rồi bùng phát sau vài chục năm là do các mẹ tẩy chay vacxin đó ạ. Anh có tin ở vacxin hay ko là quyền của a, nhưng đừng bắt con trẻ phải lãnh hậu quả, không chỉ con anh mà còn nhiều đứa bé khác nữa!