• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tuvikhoahoc1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Tuvikhoahoc1 last won the day on Tháng 4 18

Tuvikhoahoc1 had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

7 Neutral

1 Người theo dõi

About Tuvikhoahoc1

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

159 lượt xem hồ sơ
 1. Về nghề nghiệp làm nghành y nghe không hợp lắm nhưng có thể làm bên chuyên ngành ngoại cũng tạm được như ung thư thì nên làm bên xạ trị chẳng hạn, tim mạch thì làm ngoại tim mạch lồng ngực ( học cái nghành này vất vả lắm mà phải 3 trường tốp trên mới đc) da liễu thì thôi bỏ đi Về đường chồng sẽ có trục trặc ban đầu, năm ngoái có một mối tình dang dở rồi còn gì, trông cậy vào các năm 27 ,29 , 31 tuổi âm
 2. Đang ở đại vận cô thần này cưới nhau dễ trục trặc lắm, có cưới thì ráng mà giữ sang năm hoặc năm 34 tuổi âm lịch là cưới được ( khả năng cao là năm 34 tuổi âm) . Nhưng đừng có trông chờ quá nhiều vào hạnh phúc gia đình , ngừoi chồng là người đào hoa cuộc sống vợ chồng hay bị xa cách, ông ăn chả bà ăn nem . Người chồng là người có quyền lực( hay phải đi công tác xa nhà ) cuộc sống vợ chồng có sự hờ hững
 3. Số này cung quan lộc gặp tuần ( 30%) ở cung tuất thì cũng không đáng ngại lắm chỉ gặp chút trục trặc thôi. Số này mà làm việc được trong các cơ quan có đặc thù nghề nghiệp mang tính chất mạnh mẽ như toà án, công an, quân đội .... chắc chắn xẽ làm lạnh đạo mà lãnh đạo cấp cao luôn ấy
 4. Số này lo gì chuyện không có chồng, chẳng qua vì tính cách mạnh mẽ lại có tài cho dù nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng ngừoi ta thấy ngại thôi. Thất sát ( miếu địa hành kim đồng hành mạng kim lại có hữu bật phi liêm) chắc chắn là người có tài, nhưng vì thất sát là sao chủ về quyền uy dũng mạnh không hợp với phái nữ nên bất lợi về gia đạo ( người có yêu cô cũng không dám thể hiện). Cung mệnh cũng có đào hoa, hồng loan, đi cùng sao thai và phi liêm nên chắc chắn có nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng ngừoi ta lai mau chán.
 5. Đào hoa đi cùng thiên không lại thêm lộc tồn hỏi tại sao lại cô đơn. Vốn đã cô đơn rồi lại gặp đại vận cô thần, đúng là đỉnh điểm của cô đơn. Bạn có duyên với phật pháp lắm đó. Về mặt tiền bạc thì cứ từ từ dù sao bạn cũng là người có nhiều cơ hội để kiếm tiền ( lộc tồn). Bạn đang nghèo vì vận chưa đến( toàn bị tuần triệt phá hết) thứ hai là có không kiếp phá cung tài bạch
 6. Cô này là loại người thiếu dương ( có triệt 30%) nhưng cũng là hạng người hay lấn lướt, hay chèn ép người ta. Đến đại vận thái tuế cứ nghĩ là trời cho ra sức lấn lướt người ( tuy trong hoàn cảnh vất vả( vũ phá)) đâu có biết đối phương không phải dạng vừa. Năm ngoái người ta đã âm thầm chơi lại rồi kể cả dùng thủ doạn "âm binh" ( phục binh, hoá kỵ, quả tú). Năm nay lại ( bạch hổ, đại hao ) tha hồ mà vung tiền đi cầu cúng để mà giải hạn tù tội nha ( thiên hình)
 7. Bạn có tả phù hữu bật đi cùng hoá lộc chiếu cung quan lộc ( cũng là cung thân), nhật nguyệt đồng cung cho thấy khả năng tự lập nghiệp được. Nhưng ban đầu lập nghiệp rất khó khăn thành ít bại nhiều. Phải cố gắng lắm từ 32 tuổi âm lịch trở ra mói có thành công trong kinh doanh
 8. Năm nay là một năm chán nạn đối với bạn . Vui thì ít mà buồn thì nhiều. Các tháng tốt 7' 8 ' 9 âm lịch, các tháng sấu 1'2'3'4'10 âm lịch
 9. Cô Hoàng Thị Trâm Anh có cung mệnh cũng như cung thân đều nằm ở thế lùi cho thấy từ suy nghĩ cho đến hành động luôn nhường nhịn người khác ( đó là lúc chưa bực mình). Cung mệnh có địa không cung thân có địa kiếp cho thấy là người khôn ngoan nhưng khi nóng tính lên là hành động rất thẳng tay ( gọi là sư tử Hà Đông) điều này làm cho đương số gặp rất nhiều thất bại trong cuộc sống.
 10. Mệnh vũ khúc vs cô thần quả tú thì khổ về tình duyên rồi. Nhưng không lo về vật chất
 11. Cháu nó có hạn vào các năm 15 và 24 tuổi âm lịch gặp bọn sở Khanh nha
 12. Cung phu có sao thiên tướng ( hãm) hành thủy được hành bản mệnh sinh xuất . Thân lại cư cung phu cho thấy là người rất thích không khí gia đình chịu khó chịu khổ lo cho chồng con, hay bị chồng lấn át ( tam hợp mệnh thua tam hợp cung chồng vs lại cung chồng là thiên tướng ) lo cho chồng là vậy nhưng người chồng lại là người biết ăn chơi rất có thể có con dị bào
 13. Luận cho cháu bé thì tôi luôn phải dè dặt. Về phần tổng quát như sau cung mệnh đóng trên tam hợp thái tuế cung thân đóng ở tam hợp tuế phá cho thấy đây là con người suy nghĩ rất đàng hoàng nhưng khi ra hành động làm việc thì lại thấy bất mãn ( vì hoàn cảnh xã hội xô đậy vậy). Cung mệnh có sao tử vi thất sát đều hạp với hành của bản mệnh cho thấy đây là người tài giỏi có khả năng lãnh đạo. Phú quý song toàn. Có đủ bộ sao văn xương văn khúc đi cùng hoá khoa cho thấy sau này học hành rất giỏi nhất là về văn học nghệ thuật. Bộ sao ân quang, thiên quý cho thấy là người có căn có tín ngưỡng phật giáo , được phật độ khi gặp khó khăn và bệnh tật. Có bộ tứ linh cho thấy cũng có căn bên tứ phủ ( như vậy cháu này có tín ngưỡng biết cầu cúng thì sẽ được cả thánh và phật giúp ). Bộ sao binh hình tướng ấn chỉ thiếu sao phục binh cho thấy khả năng cao cháu cũng có nhiều cơ hội làm trong nhà nước. Các sao bệnh phù linh tinh cho thấy sao này cháu sẽ có cân nặng không hợp lý mà dẫn đến các bệnh về chuyển hoá như tăng huyết áp đái tháo đường tuy nhiên việc đó thường khi có tuổi mới xảy ra. Sao thiên khốc tưởng trưng cho giọt nước mắt tức là trong đời gặp nhiều chuyện buồn. Cung tài bạch có chòm vũ tham rất đẹp nhưng gặp sao triệt nên trước 35 tuổi không có kiếm được nhiều. Nhưng sau 35 lại kiếm tiền tốt mà thành ra giàu có cung quan lộc có chòm liêm phá hãm cả cho thấy muốn thăng chức trong quan trường gặp nhiều khó khăn chuyên làm về sản xuất hay kĩ nghệ thì thành công hơn cung phụ mẫu có bộ khôi việt hội hợp nên cha mẹ là người có danh có chức hoặc ít ra cũng là ngừoi cầm trịch trong nhà ( con trưởng hoặc phải lo thay công việc của con trưởng) tuy nhiên có rất nhiều sát tinh và bại tinh chiếu về dược tả phù phò cho càng thêm xấu cùng các sao cô quả cho thấy báo trước hình khắc chia li cô đơn lạnh nhạt ( cho tôi lá số 2 vợ chồng tôi sẽ luận rõ hơn, trường hợp này có khi là con cái khắc với cha mẹ) cung phúc Đức rất tốt chỉ có vấn đề là trong dòng họ có bốc nhầm mộ của người ta đem về thờ. về nơi ở nơi làm việc của nó dễ xảy ra kiện tụng nhưng đất cát cũng tốt cung nô bộc thì bạn bè hơi ít lúc hợp lúc xung cung thiên di gặp tuần nên ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Đối tác làm ăn sau này họ ở trên cơ Về cung bệnh tật có sao triệt nên lúc trẻ không đáng ngại ,có chút bệnh về khí hư hay phụ khoa gì đó nhưng không quá nguy hiểm. Về già thì chú yếu bệnh chuyển hoá như đã nói ở trên Con cái của nó thì giỏi đang nhưng có sẩy nạo 1,2 đúa gì đó
 14. Cái khó của cậu khi giải lá số của mình là chưa thấu hiểu hết tuần và triệt. Tuần và triệt nó làm luận đoán khác đi nhiều. Cậu đã biết về tử vi rồi thì cố gắng hỏi lại thầy của mình. Luận lá số cho người không bằng người ta tự luận vậy.