• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
  • Bá Kiến®

   Nâng cấp hệ thống diễn đàn   17/11/2016

   Hệ thống diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, còn nhiều công việc chưa hoàn thiện.  Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trân Trọng. Thành viên sử dụng địa chỉ email để đăng nhập Bá Kiến

Tuvikhoahoc1

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Tuvikhoahoc1 last won the day on Tháng 4 18

Tuvikhoahoc1 had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

3 Neutral

About Tuvikhoahoc1

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tôi nói rồi vợ hai của cậu là cung tù tôi thực sự bó tay không giúp được nên tôi mới khuyên cậu tìm đến thầy cao anh. Mà muốn gặp được thầy cũng khó, thầy bận lắm phải kiên trì mới được . Tội nghiệp thằng bé
 2. Về phần luận tổng quát cho lá số như sau. Sao thiên lương thủ mệnh là người tử tế và có chút bảo thủ . Các sao xương khúc cùng với hoá khoa thiên khôi chiếu về cho thấy là người có năng khiếu về nghệ thuật và văn học cũng như là học hành. Bạn là người khá vui vẻ vì có hỉ thần tại mệnh. Cung mệnh của bạn đóng ở thế điếu khách cho thấy trong cuộc sống gặp nhiều điều trái ý bất mãn nhưng cứ giãi bày với ai đó thì lại qua thôi. Cái nguy hiểm nhất ở cung mệnh của bạn là có sao quả tú cùng sao cô thần chiếu về cho thấy bạn là người cô đơn có yêu ai cũng chóng chán, tình yêu lận đận. Về mặt tâm linh chúng tôi gọi là có tiền duyên theo. Về quan lộc ( tức là việc làm đó) thì tiền trở hậu thành có nhiều chán nạn buổi đầu nhưng bạn yên tâm về sau sẽ tốt thôi vì thái dương hãm nhưng có tuần thì lại sáng trở lại thôi có 1 số sát tinh bại tinh nhưng có tuần rồi không lo. Về tài bạch thì thái âm hãm nhưng dù sao thái âm cũng chủ về tài sản mà cái đáng lo là có song hao đóng tại đó thì bạn là người tiêu tiền nhiều khi quá tay. Chúng tôi khuyên các đương số nên đeo cái nhẫn vào ngón thứ 3, với bạn nên chọn cho mình cái nhẫn màu vàng( vàng là thổ thổ sinh hành kim của bạn mệnh). Về gia đạo thì đừng trông chờ nhiều vì sẽ rất xấu thôi. Sấu vì mệnh có quả tú cô thần, thân thì triệt cung chồng thì cự môn hãm( tuy được hành bản mệnh sinh xuất). Sau này lấy được ông chồng khắc khẩu lại có tính gia trưởng ( nhiều khả năng còn là con trưởng trong nhà chồng nữa). Để cải mệnh gia đạo tôi khuyên bạn một số việc như sau khi lấy chồng nên lấy một anh nào đó làm nghề liên quan đến ăn nói như luật sư, thầy giáo , bán hàng . Và điều quan trọng nhất là phải giải tiền duyên đi
 3. Năm nay bạn 25 tuổi đại hạn ở cung phụ mẫu tiểu hạn cũng ở cung này. Có sao thất sát ( miếu địa) đi cùng với địa kiếp( đắc địa) và một số trung tinh khác cho thấy năm nay là một năm biến động lớn trong một đại hạn (từ 16-25) có nhiều biến động kiểu hoạnh phát hoạnh phá. Vì thất sát không phải là chỉ huy chính của không, kiếp mà chỉ là hạng bấu víu thôi. Nên tôi khuyên bạn chú yếu về vấn đề sức khỏe của bố mẹ và của chính mình vào các tháng 1 và tháng 7 âm lịch đó. Tháng 2 và tháng 8 âm lịch có chi tiêu nhiều
 4. Tôi thấy bạn là người thành tâm nên nên tôi giúp bạn. Bạn thử liên hệ với thầy Cao Anh của Tử vi Việt Nam xem thầy có giúp được gì không nha. Số của thầy là 0904710481. Nói thật tôi chỉ biết xem số và hướng dẫn cải số về mặt khoa học thôi còn về mặt tâm linh thì tôi biết đó nhưng không biết cách giải. Đất bạn ở có vong đấy
 5. Bút chiến trong tử vi có bao giờ dứt đâu. Thua cũng được thắng cũng được, tử vi là cái nghành mang tính chất nghiệm lý. Tôi mới gia nhập diễn đàn cũng chỉ mong giúp cho những ai gặp khó khăn trong cuộc sống có thể cải mệnh để có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Đó cũng là tích phúc cho mình cho con cháu mình, nếu mà luận bậy bạ làm hại người ta là tạo nghiệp cái nghiệp đó chưa báo vào mình thì con cháu sau này chịu. Tôi chỉ có ý nhắc nhở các "thầy" thế thôi. Tôi không muốn có bút chiến làm gì cả.
 6. Các bạn muốn các thầy luận đến từng tháng thì phải lấy lá số tử vi ở phần mềm khác ví dụ như tuvidauso.com chẳng hạn phần mềm này có ghi đến nguyệt hạn ( hạn từng tháng trong năm đó ) cái cậu tru lam không biết thì đừng có tư vấn bậy bạ cho người ta
 7. Giờ sinh thì đúng rồi 2 dòng bố mẹ 2 dòng anh em hoá quyền tại mệnh con trưởng đúng rồi. Đây là lá số rất đẹp hội đủ khoa quyền lộc chỉ tiếc không đắc vòng thái tuế thôi (mệnh thế lùi thân thế tiến) sau này có chút bệnh về tiêu hoá với chân tay thôi
 8. Chưa cần xem lá số tôi cũng không biết tại sao cái tuổi kỉ tỵ lại nhiều người quan tâm đến tử vi thế. Phần mềm của lhpđ an nhầm sao thiên Việt, sao thiên việt nằm tại cung mệnh mới đúng. Người này tình duyên lận đận vì các sao như cô thần tại mệnh( tuy có triệt) sao quả tú từ cung tài bạch chiếu về. Nói lên người này thường sống cô đơn. Về mặt tâm linh chúng tôi gọi là có tiền duyên theo. Người này chán nạn trong công việc vì có một sát tinh hạng nặng là địa không đóng tại cung quan lộc. Về đường chồng nên lấy chồng muộn vì cung chồng có sao thất sát (tuy miếu địa nhưng nó là sao kim khắc hành mộc của đương số) cung mệnh có cô thần quả tú cung thân có đào hoa gặp thiên không. Người chồng sau này là người cao to đẹp trai, giàu có, đào hoa. Nên nhận con nuôi thì tốt cho chuyện gia đạo
 9. Năm nay hạn ở cung phụ mẫu nên lo cho cha mẹ thì hơn nhất là mẹ đó. Thái âm gặp tuần sức khỏe yếu đó. Về nhà cửa thì năm 35 tuổi âm sẽ có dịch chuyển vì đại hạn và năm hạn (tiểu hạn) đều đến đó
 10. Đúng là phận gái hình y riêu. Thân lại có mã ngộ Đà la
 11. Bạn sinh 6h30 nha vì nếu sau 7h bạn là con trưởng. Cung thân của bạn có sao quả tú là người thường phải sống cô đơn hành động một mình. Cung phu lại có các sao cô thần đẩu quân hai sao này là anh em của nhau nói lên vợ chồng sống lạnh nhạt có chồng hờ hững cũng như không . Các sao thiên hình thiên không lưu Hà là bọn dao kéo cả không cắt mạng người chồng cũng cắt mối tình. Chỉ một sao thiên tài và thiên cơ(hãm) Được hành bản mệnh sinh cho thì tính ra cũng là hạng bấu víu không giải nổi. Tôi khuyên bạn nên làm khoa lễ di cung hoán số thì hơn. Chúc bạn cải được số có cuộc sống gia đình tốt đẹp
 12. Vợ 1 là cung phu thê vợ 2 là cung quan lộc chòm liêm tham ở cung tỵ xung chiếu đã tù rồi huống chi là thủ càng nguy hiểm hơn.
 13. Nhìn qua lá số thì thấy nguyên nhân lục đục phần nhiều là do người vợ. Người chồng tử vi phá quân đồng cung vì mệnh thổ nên ăn con tử vi lại cung mệnh lại đóng ở thế lùi cho thấy là người suy nghĩ hay nhường nhịn mà còn đàng hoàng. Mặt khác sinh giờ Hợi là thân cư thê cho thấy là người thích không khí gia đình. Cung thê có y rêu đi cùng song hao cho thấy người vợ là người biết ăn chơi phá tán tuy có sao tuần hạn chế được phần nào. Cũng vì sao tuần đóng đó cộng với các sao thiên hình Đà la thiên không từ thiên di chiếu về mà tạo nên cảnh lúc hợp lúc xung. Sao quan phủ từ cung thiên di chiếu về nói lên có lúc ra toà. Nhưng nhìn chỉ có lá của chồng thì tôi chỉ tạm kết luận là cặp này vẫn có thể ở với nhau nếu cả 2 cùng cố gắng. Tốt nhất là bạn cho tôi xem cả lá số của vợ nữa thì tôi mới dám chắc chắn.