• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Giang Thành

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Giang Thành last won the day on Tháng 8 12

Giang Thành had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Giang Thành

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thưa quý vị, Thí nghiệm tưởng tượng mà ông Tuấn Sơn đã trình bày là một phiên bản của một thí nghiệm tưởng tượng khác, được cho là do sư tổ Einstein nghĩ ra. Quý vị có thể tham khảo thêm tại đây: https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/5-thi-nghiem-tuong-tuong-mang-tinh-cach-mang-vat-ly-cua-einstein-3449297.html
 2. Trong khi chờ đợi các ý kiến khác về 'nguyên lý bình đẳng', tôi xin phép được tiếp tục nói về thí nghiệm tưởng tượng trong đường dẫn trên. Để tìm đáp án cho thí nghiệm trên, ông Tuấn Sơn đã chọn anh B là người đứng yên, và chọn anh A làm người chuyển động. Với sự lụa chọn này, ông Tuấn Sơn đã đưa ra đáp án là: "... B thấy 2 biến cố này xảy ra đồng thời." và " ... với A thì 2 biến cố không xảy ra đồng thời." Trong lúc ông Tuấn Sơn đang tìm đáp án cho thí nghiệm trên, thì tôi cũng bắt chước làm theo, có điều là tôi lại chọn anh A làm người đứng yên, và anh B làm người chuyển động. Copy y chang từng bước, từng lập luận của ông Tuấn Sơn, tôi tìm ra một đáp án khác: Anh A là người nhìn thấy 2 biến cố xảy ra cùng lúc, còn anh B thì nhìn thấy 2 biến cố xảy ra không cùng lúc. Thưa quý vị, nếu thí nghiệm tưởng tượng này được tiến hành, thì khi thực nghiệm kết thúc, chúng ta hoàn toàn có thể gọi hai anh A và B trở lại và hỏi hai người này rằng họ đã nhìn thấy hai biến cố như thế nào. Nếu lập luận của ông Tuấn Sơn là đúng,(có nghĩa là lập luận và đáp án của tôi cũng đúng), thì cả hai anh A và B đều sẽ nói rằng họ vừa nhìn thấy hai hai biến cố cùng lúc, vừa không cùng lúc! Như vậy, lập luận và đáp án mà ông Tuấn Sơn trình bày, vừa tự mâu thuẩn, vừa không phù hợp với nguyên lý bình đẳng (vì đáp án tùy thuộc vào việc chọn ai là người đứng yên). Điều này cũng có nghĩa là tất cả mọi kết luận mà ông Tuấn Sơn đưa ra, dựa trên thí nghiệm tưởng tượng nói trên đều là phi khoa học.
 3. Thưa quý vị, Tôi xin được nói thêm một chút về sự đồng ý của tôi ở trên. Trong chữ "đồng ý" này, tôi muốn nói rằng trong thí nghiệm tưởng tượng mà ông Tuấn Sơn trình bày, vị thế của hai anh A và B là tương đương nhau. Trong khoảng không gian tự do (free space, empty space), là nơi không có một ngoại lực nào, tất cả mọi chuyển động đều là thẳng đều, thì vị thế của tất cả mọi vật thể chuyển động thẳng đều, dù ngang hay dọc, dù nghiêng hay đứng, đều tương đương nhau. Không có bất cứ ai trong tất cả các chuyển động này, có thể nói rằng tôi là người đứng yên, còn các người khác mới là người đang chuyển động, bởi vì hoàn toàn không có cách nào để phân biệt 'đứng yên' và 'chuyển động thẳng đều'. "Đứng yên' hay 'chuyển động thẳng đều' đều như nhau và đều được gọi là các 'chuyển động theo quán tính' trong khoa học. Tôi gọi sự tương đương này là nguyên lý bình đẳng. Trong việc khảo sát sư chuyển động của các vật thể, để tiện việc tính toán, người ta thường đặt một trong các chuyển động này làm hệ 'đứng yên'. Đặt ai đứng yên thì các kết quả tính toán cũng đều như nhau. Kết quả như nhau này là điều được gói ghém trong nguyên lý bình đẳng, bởi vì nếu kết quả tính toán phụ thuộc vào chuyện chọn ai làm người đứng yên, thì chúng ta có thể phân biệt được ai đứng yên, và ai đang chuyển động thẳng đều. Quý vị nào có ý kiến khác về nguyên lý bình đẳng, xin vui lòng phát biểu.
 4. Thưa quý vị, Đường dẫn trên sẽ dẫn quý vị đến một bài viết của ông Tuấn Sơn trong trang thienvanvietnam.org. Dưới bài viết này, tôi có để lại một lời mời tranh luận về thuyết tương đối, cùng với một câu hỏi nhỏ về một chi tiết trong bài viết. Hôm nay, ngày 19/9, tôi trở lại đó thì lời mời cùng với câu hỏi của tôi đã bị người ta xóa sạch, không một lời giải thích. Tôi chỉ muốn xác minh rằng tôi không phải là người xóa.
 5. Quý vị ở đây thiệt là dễ chịu quá. Tôi nói cũng đã nhiều mà không có ai có ý kiến gì hết. Tựa đề của mục này có chữ "tranh luận", mà cho đến bây giờ chỉ có mình tôi độc diễn. Dù sao đi nữa, tôi cũng xin được nói tiếp về bài viết của ông Tuấn Sơn. Tôi không biết làm thế nào để chuyển bài của ông ấy về đây, xin quý vị thông cảm nhấn vào kết nối ở trên để đọc bài ông Sơn. Cám ơn nhiều. Sau khi ông Tuấn Sơn chọn ông B là người đứng yên, và ông A là người chuyển động, thì sau một hồi lý luận với sự minh họa của hai hình vẽ, ông Tuấn Sơn kết luận rằng ông B nhìn thấy hai biến cố cùng lúc; còn ông A thì nhìn thấy hai biến cố không cùng lúc. Nguyên văn của ông Tuấn Sơn được viết như vầy: "... B thấy 2 biến cố này xảy ra đồng thời." và " ... với A thì 2 biến cố không xảy ra đồng thời." Quý vị có ý kiến gì về bài phân tích và kết luận này của ông Tuấn Sơn không?
 6. Nhận định 1 (Có vị nào chuyển được bài viết của ông Tuấn Sơn sang đây cho mọi người tiện theo dõi chăng? Cám ơn nhiều.) Trong đoạn đầu phần nói về cuộc thí nghiệm, ông Tuấn Sơn chọn B là người đứng yên và chọn A là người đang chuyển động. Ông Sơn có mở một cái ngoặc, trong đó có nói rằng có thể chọn A là người đang đứng yên, còn B là người đang chuyển động. Tôi đồng ý với ông Tuấn Sơn về điểm này. Có vị nào phản đối không?
 7. Chào quý vị, Bên trang thienvanvietnam, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn có một bài viết, trong đó ông trình bày một thí nghiệm tưởng tượng. Quý vị có thể vào xem tại đây: https://thienvanvietnam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=132:thuyt-tng-i-va-vic-khc-phc-cac-hn-ch-ca-c-hc-newton&catid=13&Itemid=151 Thí nghiệm tưởng tượng này không phải do ông Tuấn Sơn chế ra, mà chúng ta có thể tìm thấy các phiên bản tương tự trong rất nhiều tài liệu, sách báo, net,... về thuyết tương đối hẹp. Quý vị từ từ xem kỷ thí nghiệm đó, và cho tôi biết là có đồng ý hay không đồng ý với kết luận của ông Tuấn Sơn. Vài ngày nữa tôi sẽ trở lại trình bày ý kiến của mình.
 8. Thưa quý vị, Tôi chờ các cao thủ thuyết tương đối không biết đến bao giờ.... Ngày nào thuyết tương đối còn chưa có một nền móng khoa học, thì ngày đó lý thuyết này vẫn chỉ là một tượng đài xây trên nền cát trắng hoang vu. Nhóm chữ "thành trì khoa học bất khả xâm phạm" mà người ta đang dùng để ca ngợi nó, thiệt là quá mỉa mai, bởi vì nó vốn không phải là một bức tường thành. Nó chỉ là một cái mai rùa, mà các nhà khoa học chánh thống đang rúc vào đó, chìm sâu trong giấc ngủ triền miên. Cái mai rùa này được họ gọi là "bất khả xâm phạm", không phải là bởi vì nó vững chắc, mà là bởi vì họ đang bị giam giử trong những ảo giác về không gian và thời gian. Các cao thủ danh môn chánh phái, hãy tỉnh giấc đi. Hãy bước ra khỏi cái mai rùa cổ xưa để ngắm nhìn bầu trời trong xanh bát ngát, để cảm nhận làn gió biển nồng nàn tươi mát, để nghe tiếng chim rừng ca hát thánh thót, líu lo....
 9. Với các vị ủng hộ viên của thuyết tương đối, tôi có thể thượng đài ở bất cứ diễn đàn, blog, báo,... nào mà các vị muốn. Mấy ngày trước, tôi có ghé qua trang VACA (thienvanvietnam), gõ cửa, và để lại lời mời. Hy vọng là sẽ có người hồi đáp. Ngoài thuyết tương đối, chúng ta vẫn có thể thảo luận về thuyết bất biến (the theory of invariance), đã được xuất bản với tựa đề "Beyond the world of relativity to the world of invariance". Nếu có cao thủ thượng đài, xin quí vị gọi tôi trở về qua email thanhgn@hotmail.com Cám ơn nhiều,
 10. Thưa quý vị, Vị nào cho rằng thuyết tương đối hẹp và rộng không cần phải có các định nghĩa cho các khái niệm cơ học cơ bản, như vận tốc, gia tốc, khối lượng, động lượng,...của một vật thể, xin cho một lời giải thích thỏa đáng. Còn như thuyết tương đối đã có các định nghĩa đó, xin quý vị hãy vui lòng trình bày. Dù sao thì thuyết tương đối đã trải qua hơn một trăm năm phát triển rồi, chớ không phải là chúng chỉ vừa mới được thành hình.
 11. .... mà con thuyền tương đối đang thuận buồm xuôi gió, phăng phăng lướt sóng, đang ở thời kỳ huy hoàng, được ca ngợi là một thành trì bất khả xâm phạm trong khoa học, sao tự dưng lại có người đầu óc "không bình thường", đem cái chuyện 'khối lượng tương đối tính' ra mổ xẻ? Anh hùng trong thiên hạ không thiếu. Chuyện gì đến thì đến thôi. Những người đặt vấn đề, biết đâu chừng cũng có các anh vuivui, Vô Trước nhà mình. Thưa quý vị, câu chuyện có thể đã xảy ra như vầy, Mấy mươi năm trước, vào một ngày đẹp trời, có người không có việc gì làm, ngồi nhìn mây bay nước chảy, mà suy nghĩ ... thuyết tương đối rộng bảo rằng vật thể nào có khối lượng càng lớn, thì càng làm cong không-thời-gian chung quanh nó. Mà theo thuyết tương đối hẹp thì khối lượng tăng lên theo vận tốc, vậy thì một vật thể đang chuyển động sẽ làm không-thời-gian cong nhiều hơn? Nó chuyển động càng nhanh thì spacetime càng cong? Thế là các vị cao thủ tương đối giáo đem thuyết tương đối rộng ra xem lại, phân tích tới lui xong, họ cho biết là thuyết tương đối rộng không nói như thế, mà nó nói rằng vật thể có chuyển động hay không thì độ cong của không thời gian chung quanh nó cũng vậy. Tức là, theo thuyết rộng, thì khối lượng không tăng lên theo vận tốc, cũng có nghĩa là thuyết hẹp không tương thích với thuyết rộng. Nói cho rõ ràng hơn là 'khối lượng tương đối tính' không tương thích với thuyết rộng. Từ đó, người ta mới đặt vấn đề loại bỏ khái niệm 'khối lượng tương đối tính' để cho hai anh rộng và hẹp có thể đi với nhau. Rồi đến lúc, anh 'khối lượng tương đối tính' đang bị chính thức xem xét để sa thải, thì có người mới hỏi là nếu cho anh 'tương đối tính' nghỉ việc thì ai làm công việc của anh ấy? À há! Người ta bấy giờ mới "nhớ" là trong suốt một thế kỷ, thuyết tương đối lừng danh thiên hạ lại không có nền đất riêng. Nó được xây lên từ đất nền của anh cơ học cổ điển. Một lý thuyết không có nền móng thì đâu phải là một lý thuyết. Thôi thì, muộn còn hơn không, kiếm một cái chân nào coi được, gắn vào. Nhìn qua nhìn lại, các nhà khoa học "cấp tiến" chọn anh m = √(E2–|p|2c2)/c2. Nhìn cũng đẹp mắt lắm chứ. Anh khối lượng màu xanh này lại chính là dạng thức tổng quát hơn của phương trình nổi tiếng E = γmc2 . Đưa ra một định nghĩa chính xác ngay bon như vậy là khỏi ai cãi. Quá tiện! Nó tiện đến mức là giờ đây, các cao thủ tương đối giáo không còn phải rút vô rút ra cái phương trình của thế kỷ đó nữa, mà có thể nói ngay lập tức rằng nó là một định nghĩa trong thuyết tương đối :). Cũng chính vì cái quá sức tiện lợi này mà người ta cũng khó chấp nhận anh khối lượng màu xanh này.
 12. Thưa quý vị, Nếu như không có ủng hộ viên nào của thuyết tương đối nói về 'khối lượng', thì tôi....nói. Tôi chỉ nói sơ lược và không đại diện cho môn phái nào. Ai thích đọc thì đọc nha, không ép. Trong cơ học cổ điển, khối lượng được định nghĩa rất ngắn gọn, m = F/a . Nói cho cặn kẽ hơn nữa, thì định nghĩa này là định nghĩa cho một khái niệm gọi là 'khối lượng quán tính'. Còn một định nghĩa khác về khối lượng là 'khối lượng hấp dẫn', mg = F/g. Trong cơ học Newton, khối lượng quán tính mi và khối lượng được xem là có cùng một trị số. Và vì thế, mà sau này, người ta chỉ viết m cho cả hai biểu thức F = ma, hay F = mg. Đến đầu thế kỷ 20, thì thuyết tương đối hẹp bắt đầu được hình thành. Trong thời kỳ phôi thai, người ta, bao gồm sư tổ Einstein, đều dựa trên các định nghĩa có sẵn trong vật lý cổ điển. Trong giai đoạn này, người ta còn "sáng chế" ra thêm các khái niệm 'khối lượng dọc' (longitudinal mass) và 'khối lượng ngang' (transverse mass). "Khối lượng" trở thành một khái niệm không xác định. Thế là sau đó, họ dẹp cái' khối lượng dọc' qua một bên, rồi đổi tên 'khối lượng ngang' thành 'khối lượng tương đối tính' (relativistic mass), một thứ khối lượng mà có trị số đồng biến với vận tốc. Chữ 'khối lượng' trong các phát biểu của giáo sư Hawking hay của tiến sĩ Ngô Văn Thanh chính là 'khối lượng tương đối tính' này. Nhưng gần đây nhất, trong khoảng chừng một hai thập niên, lại có thêm một khuynh hướng, ngày càng được ủng hộ nhiều hơn, là có một số nhà khoa học muốn loại bỏ luôn cái khái niệm "khối lượng tương đối tính". Điển hình cho nhóm khoa học gia này là giáo sư Phạm Xuân Yêm. Tức là sau hơn một thế kỷ phát triển, thuyết tương đối hẹp đã dẫn người ta đi một vòng tròn thật lớn, để rồi trở về lại với khuynh hướng cho một khái niệm duy nhất về khối lượng. Định nghĩa ngắn gọn nhất về 'khối lượng' lại là định nghĩa đang có trong cơ học Newton. Nhưng dùng lại định nghĩa này thì lại phát sịnh một vài bất ổn khác cho thuyết tương đối hẹp. Không dùng được nó thì người ta dùng cái khác :) . Nhóm khoa học gia 'cấp tiến' này đề nghị định nghĩa mới cho khối lượng là m = √(E2–|p|2c2)/c2 . Và hiện tại thì các nhà khoa học ủng hộ thuyết tương đối vẫn chưa thống nhất. Một số theo khuynh hướng mới (Phạm Xuân Yêm), khi viết sách hay các bài tham luận, họ dùng một ký hiệu m duy nhất, có giá trị màu xanh vừa nói ở trên để biểu thị cho khối lượng. Số khoa học gia còn lại (Ngô Văn Thanh) thì dùng hai ký hiệu, m0 cũng có cùng giá trị trong biểu thức màu xanh, gọi là khối lượng nghỉ; và ký hiệu m cho khối lượng tương đối tính. / nghe giống giống như trong phim kiếm hiệp, Cái bang cũng có hai phe áo sạch và áo dơ,... :) / Mầm móng bất ổn trong thuyết tương đối đã có từ khi sư tổ Einstein khai môn lập phái. Trong vài thập niên tới, cho đến khi tôi và quý vị đều đi theo ông bà, thì các cao thủ tương đối giáo cũng vẫn chưa thống nhất về cái khái niệm gọi là 'khối lượng'.
 13. Tôi không hề yêu cầu anh làm chuyện gì, mà là do anh tự ý đứng ra như người bảo vệ thuyết tương đối.... Danh từ "thuyết tương đối" được tôi dùng với nghĩa rộng, bao gồm các quan điểm, các phiên bản của các vị giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia ủng hộ lý thuyết này. Còn thuyết tương đối, phiên bản do chính sư tổ Einstein viết, thì tôi không có nhiều hứng thú. Một trong các lý do, như anh vừa nói, là nó không có định nghĩa rõ ràng về khối lượng, một khái niệm căn bản trong vật lý.
 14. Tôi nhầm chuyện gì? Chính là do tôi cũng biết chưởng môn sư tổ Albert Einstein đã quy tiên từ lâu, nên tôi đã mời gọi những ai tự cho mình là đại diện của thuyết tương đối, bởi vì tôi biết tôi có đưa ra một quan điểm nào của họ, thì cũng có người nói rằng họ không phải là đại diện cho thuyết tương đối. Tôi cũng chỉ muốn phản biện thuyết tương đối của hiện tại, chứ không muốn đào lên nhưng phiên bản năm ba chục năm về trước. Và cái gọi là sách giáo khoa cũng do mấy ông bà giáo sư này viết mà thôi. Bây giờ tôi chiều ý của anh nhá. Dẹp mấy ông bà giáo sư tiến sĩ qua một bên, còn anh thôi. Anh đang đứng ở vị thế bảo vệ cho thuyết tương đối, thì anh có quyền đưa ra quan điểm mà anh cho là chính xác. Anh nói đi. Trong thuyết tương đối hẹp, thế nào là khối lượng của một vật thể?
 15. Chào anh Vô Trước, Cơ học cổ điển đã trải qua 400 năm dài, mà đã có bị bỏ qua phần định nghĩa nền tảng đâu. Hơn nữa, có bao nhiêu định nghĩa thì cũng có bấy nhiêu phút để phát biểu thôi. Chẳng hạn trong cơ học Newton, người ta định nghĩa vận tốc v = dx/dt và gia tốc a = dv/dt, rất ngắn gọn và đơn giản. Nếu các cao thủ thuyết tương đối nhất định không chịu phát biểu thì tôi xem như là họ không có mặt ở đây vậy. Bây giờ, có anh đóng thế cho họ thì coi như chúng ta tập dợt với nhau trước. Chiêu đầu tiên giao hửu cho nóng máy nha: Thế nào là khối lượng của một vật thể trong thuyết tương đối hẹp? Giáo sư Phạm Xuân Yêm trong bài "Khối lượng và phương trình thế kỷ" có viết như sau: "Khối lượng m mang tính chất nội tại của một vật, nó không phụ thuộc vào bất kỳ hệ quy chiếu nào. Khối lượng m phải là một bất biến (như vận tốc ánh sáng c, hay điện tích e của electron), trong bất kỳ hệ quy chiếu nào nó phải như nhau. Không có khối lượng của vật chuyển động m(v) hay khối lượng của vật đứng yên m0 = m(v = 0), nó không thay đổi với vận tốc, chỉ có một khối lượng duy nhất m = √(E2–|p|2c2)/c2." Giáo sư Phạm nói rằng khối lượng của một vật thể là một đại lượng bất biến, không phụ thuộc vào hệ quy chiếu, không thay đổi theo vận tốc. Trong khi đó, giáo sư Stephen Hawking, trong cuốn "Lược sử thời gian", lại viết như vầy "Khối lượng cũng có thể thay ðổi. Tốc độ càng nhanh thì khối lượng của vật thể càng tăng. Nhiều cuộc thí nghiệm đã chứng tỏ rằng vật thể bắn lên không gian với tốc độ lên tới 86% tốc độ ánh sáng, sẽ cân nặng gấp đôi so với khi còn nằm yên dưới đất." Giáo sư Hawking thì cho rằng khối lượng của một vật thể là một đại lượng thay đổi theo vận tốc. Quan điểm này của giáo sư Hawking cũng được tìm thấy trong tác phẩm http://www.iop.vast.ac.vn/~nvthanh/cours/phys/Physics_II_ch6.pdf được viết bởi tiến sĩ Ngô Văn Thanh. Tại mục số 6.3, trang 17, tiến sĩ Ngô có viết "Khối lượng của một vật có tính tương ðối, nó phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Khối lượng của vật tăng khi vận tốc tăng." Thuyết tương đối đã được thành hình từ hơn một trăm năm về trước, đến nay đang là một cột trụ vững chắc trong khoa học hiên đại, mà lại vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng và duy nhất cho ‘khối lượng’, một đại lượng căn bản trong vật lý. Mỗi vị giáo sư phát biểu một kiểu, trái ngược hẵn nhau. Đứng ở vị thế là một người ủng hộ thuyết tương đối, anh có ý kiến gì về thực trạng này?