• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Giang Thành

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  54
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Giang Thành

 1. Kính thưa quý vị, Tôi vẫn chưa biết nên đặt chủ đề này ở đâu cho thích hợp. Các vị quản trị viên cứ tùy nghi dời nó về nơi thích hợp hơn. Như chúng ta đã biết, thuyết tương đối rộng và hẹp là các lý thuyết vật lý vĩ mô, cho nên cuộc tranh luận này sẽ hướng về lãnh vực vĩ mô, mà không tập trung vào các hạt (particle) vi mô. Các hạt này không phải là trọng tâm của cuộc tranh luận, chứ chúng không phải hoàn toàn bị loại khỏi cuộc tranh luận. Trước khi cuộc tranh luận chánh thức bắt đầu, tôi nhờ các vị nào am tường thuyết tương đối vui lòng xác minh cho rõ ràng, rằng trong thuyết tương đối hẹp và rộng các khái niệm cơ học cơ bản như vận tốc, gia tốc, khối lượng, động lượng,... của một vật thể được định nghĩa như thế nào? Cám ơn nhiều.
 2. Bây giờ chúng ta cho mọi người biết các sự kiện No, Mo, N1, M1, là các sự kiện gì. M & N là hai đấu thủ trong một cuộc đấu súng tay đôi. Mo & No là hai ánh lửa lóe lên từ hai nòng súng của hai đấu thủ M & N. M1 & N1 là hai sự kiện hai đấu thủ M & N bị trúng đạn của đối phương. Như vậy, theo thuyết tương đối hẹp, với 1 & 3 trong hai post trên, trong hệ S, hai đấu thủ M & N đồng thời khai hỏa tại thời điểm to = 0. Và hai người này cùng lúc trúng đạn của đối phương tại thời điểm t1 = 10. với 2 & 4 trong hai post trên, trong hệ S', đấu thủ N khai hỏa trước, và cũng N trúng đạn trước. Nói cho rõ ràng hơn một chút thì như vầy, những người đang đứng trên chiếc xe lửa (hệ S'), nhìn ra cửa sổ. Họ trông thấy hai đấu thủ N và M rượt đuổi nhau (thẳng đều). Rồi cả hai nổ súng và trúng đạn của đối phương. Căn cứ theo các đồng hồ (đã được đồng bộ hóa) trên chuyến tàu, các hành khách này nói rằng đấu thủ N là người bắn trước, và cũng chính N là người trúng đạn trước. Tôi gọi câu chuyện người bắn trước cũng là người lãnh đạn trước là nghịch lý đấu súng. Lập luận và tính toán của thuyết tương đối hẹp đã dẫn đến một nghịch lý. Những người chấp nhận thuyết tương đối hẹp là những người chấp nhận được nghịch lý này. Còn tôi thì không thể chấp nhận được rằng trong vũ trụ này lại tồn tại những cuộc đấu súng tay đôi, mà người bắn trước lại bị trúng đạn trước, cho nên tôi nói thuyết tương đối hẹp là một lý thuyết có vấn đề. Cám ơn quý vị đã theo dõi,
 3. Chuyến xe lửa (hệ S') dài vô tận vẫn tiếp tục bình thản lăn bánh..... ... đến thời điểm t1 = 10 trong hệ S, lại có hai sự kiện M1 và N1 xảy ra tại hai điểm M và N. Tương tự như trên, thuyết tương đối hẹp bảo rằng: 3. Trong hệ S, hai sự kiện M1 và N1 xảy ra cùng lúc tại hai điểm M và N, tM1 = tN1 =10. 4. Trong hệ S', sự kiện N1 xảy ra trước, t'N1 < t'M1. (nhóm chữ "trong hệ S " có thể được hiểu là căn cứ theo các đồng hồ trong hệ S này, cụ thể là hai đồng hồ đặt tại hai điểm M và N; nhóm chữ "trong hệ S' " có thể được hiểu là căn cứ theo các đồng hồ trong hệ S' này, cụ thể là hai cái đồng hồ trên chuyến xe lửa, đang vượt qua hai điểm M và N, đúng vào lúc hai sự kiện M1 và N1 xảy ra.) Vị cao thủ thuyết tương đối nào cho rằng thuyết tương đối hẹp nói khác với các điều 1, 2, 3, và 4 ở trên, xin hãy vui lòng đính chính ngay bây giờ. Cám ơn nhiều,
 4. Có đồng hồ rồi thì rút hết các quan sát viên ra..... Gọi S' là hệ đang chuyển động. Các thời điểm do các đồng hồ đặt trên hệ S' ghi lại được ký hiệu là t'. Gọi S là hệ đứng yên. Các thời điểm do các đồng hồ đặt trên hệ S ghi lại được lý hiệu là t. S'> S.........................................M...........................................................N......................... Nếu trong hệ S, có hai sự kiện Mo và No xảy ra tại hai điểm M và N với tMo = tNo = 0, thì 1. Thuyết tương đối hẹp bảo rằng trong hệ S, hai sự kiện Mo và No là xảy ra đồng thời. 2. Thuyết tương đối hẹp bảo rằng trong hệ S', sự kiện No xảy ra trước, t'No < t' Mo . Có cao thủ nào nghĩ rằng thuyết tương đối hẹp không nói như trên, xin vui lòng lên tiếng.
 5. Tiếp tục câu chuyện về sự đồng thời.... Chúng ta đưa đồng hồ vào là để làm.... vật chứng, tránh tình trạng cãi qua cãi lại cái nào xảy ra trước, cái nào xảy ra sau. Cụ thể như là thí dụ dưới đây: Trong một hệ quy chiếu quán tính S, chúng ta gắn lên 3 ngọn đèn. Nằm ngay tại ngọn đèn là 3 cái đồng hồ. Ba cái đồng hồ này đã được đồng bộ hóa. S.............................................x*o..................y*o...............................z*o........ Có 3 cái đồng hồ (o) đặt bên cạnh 3 ngọn đèn để ghi lại thời điểm t, ngay khi đèn lóe sáng, rõ ràng và cụ thể, thì không ai cãi nữa. Nếu tx = ty = tz, thì tất cả mọi người đang đứng, dù đang đứng ở đâu trong hệ S, đều đồng ý là 3 ngọn đèn cùng lúc lóe sáng tại cùng một thời điểm. Nếu tx> tz > ty, thì đèn Y lóe lên trước nhất, và đèn X lóe lên sau cùng. Và tất cả mọi người trong hệ S đều đồng ý. Có ai muốn cãi cũng không được, vì có 3 cái đồng hồ để làm chứng. Trở lại cuôc thí nghiệm tưởng tượng của ông Einstein. Nếu anh chàng B, đang đứng trong hệ S, nói hai ngọn đèn M và N cùng lúc lóe sáng, thì có nghĩa là khi hai ngọn đèn này lóe sáng, hai cái đồng hồ đặt bên cạnh chúng sẽ ghi lại hai con số giống nhau tM = tN. S...........................M..................B..................N Trên hệ S' cũng tương tự, chúng ta sẽ đặt trên chuyến xe lửa này một triệu cái đồng hồ nằm sát nhau. Toàn bộ chúng đều được đồng bộ hóa với nhau trong hệ S'. Chuyến tàu này chuyển động thẳng đều, dọc theo trục S. Các đồng hồ đặt trên chuyến xe cũng sẽ lần lượt vượt ngang qua hai ngọn đèn M và N đang gắn trên đường ray. Bất cứ lúc nào hai ngọn đèn này lóe lên, thì lúc đó, tại mỗi cây đèn đều có một cái đồng hồ, trên chuyến xe lửa, đang vượt ngang qua. Hai cái đồng hồ này sẽ ghi lại thời điểm hai ngọn đèn này lóe lên. Nếu anh chàng A trên hệ S' nói rằng ngọn đèn N loé lên trước, thì có nghĩa là anh A nói rằng t'N < t'M. Có vị nào không đồng ý với bất cứ điểm nào, thì lên tiếng ngay lúc này đi nha.....
 6. Thưa quý vị, Trong tiêu đề này, chúng ta sẽ được nghe anh Vo Truoc nói một ít về thuyết tuyệt đối, một lý thuyết được viết bởi anh ấy. Trong thuyết này có nhiều khái niệm mới, chưa bao giờ có trong vật lý. Dưới đây là câu hỏi đầu tiên: Vấn 1. Một trong các tiên đề mà từ đó thuyết tương đối được xây lên là tiên đề về ánh sáng. Tiên đề này nói rằng vận tốc ánh sáng là không đổi trong chân không. Anh có chấp nhận tiên đề này không? Nếu không, thì tại sao? Còn nếu có, thì nó giử vai trò gì trong thuyết tuyệt đối? Và anh Vo Truoc đã hồi đáp như sau: Đáp: Thứ nhất, trong thuyết tuyệt đối không có cái gọi là chân không. Không gian tràn ngập Khí với mật độ khác nhau, độ co dãn không thời gian (ký hiệu ζ) khác nhau. Không thời gian và Khí là 2 mặt không thể tách rời. Vật chất chính là Khí. Khi Khí có độ co dãn không thời gian là ζ = Q thì đó chính là hạt vật chất như quan niệm ngày nay. Không gian ta đang sống có ζ = 1. Thứ 2, thuyết tuyệt đối cho rằng, vận tốc ánh sáng trong mọi hệ qui chiếu địa phương là không đổi (=c), nhưng đó không phải tiên đề, mà là công thức được rút ra từ cái cơ bản hơn. Nếu đứng trong hệ qui chiếu địa phương này quan sát ánh sáng trong hệ qui chiếu địa phương khác thì có thể chúng khác nhau. Công thức như sau: v = c/ζ2. Ở đó, ζ là hệ só co dãn không thời gian của hệ qui chiếu mà ánh sáng chuyển động. Như vậy, khi ζ = 1 thì v = c. Không gian là một môi trường đàn hồi, vận tốc ánh sáng chính là vận tốc truyền sóng của không gian đàn hồi đó (tương tự như vận tốc truyền âm thanh trong nước). Vận tốc truyền sóng là vận tốc tới hạn mà khi vượt qua nó, môi trường đàn hồi bị phá vỡ tính liên tục. Do không gian Vũ trụ có tính liên tục nên hạt vật chất không thể có vận tốc lớn hơn vận tốc truyền sóng, tức vận tốc ánh sang.
 7. Cám ơn anh Vo Truoc đã dành nhiều thời gian chia sẻ. Thưa quý đọc giả, thuyết tuyệt đối chỉ là một chương trong học thuyết Âm dương Ngũ hành. Công trình nghiên cứu của anh Vô Trước quá lớn. Các vị nào muốn biết thêm điều gì về thuyết tuyệt đối, cũng như thuyết Âm dương Ngũ hành, xin vui lòng nêu câu hỏi ở đây. Tôi tin rằng anh Vô Truoc sẽ dành thêm thời gian cho chúng ta. Cám ơn quý vị đã quan tâm,
 8. Vấn 5: Người ủng hộ thuyết tương đối thường xuyên viện dẫn GPS như là một ứng dụng tuyệt vời của lý thuyết này vào thực tế đời sống. Thuyết tuyệt đối có thể đem đến một vài ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày không?
 9. Mới đây có tin giải thưởng Nobel về vật lý năm nay được trao cho ba nhà khoa học bởi các công trình nghiên cứu liên hệ trực tiếp đến thuyết tương đối rộng, cụ thể là liên hệ đến hố đen và sóng hấp dẫn. Hy vọng tin tức này sẽ góp phần thúc đẩy các ủng hộ viên thuyết tương đối thượng đài. https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nghien-cuu-ve-song-hap-dan-doat-giai-nobel-vat-ly-2017-3650395.html?vn_source=box-Topstory&vn_medium=ho&vn_campaign=vn Trở lại chiêu 'đồng thời/bất đồng thời' ..... thì tôi xin phép được nói một chút về chuyện đồng bộ hóa đồng hồ (vị nào đã biết rồi thì không cần đọc tiếp). Thưa quý đọc giả, thuật ngữ khoa học 'đồng bộ hóa' nghe ngầu vậy chứ nó chỉ có nghĩa là mình vặn cho mấy cái đồng hồ này chạy y chang như nhau. Thí dụ như chúng ta có bốn người đẹp ngồi tại bốn góc của một căn phòng, trên tay 4 người này có 4 cái đồng hồ, thì chúng ta chỉnh cho chúng chỉ giờ giống nhau. Chỉ có vậy. Thuyết tương đối hẹp nói là trong cùng một hệ quy chiếu quán tính, chúng ta có thể đồng bộ hóa tất cả các đồng hồ trong đó ( nói nôm na là như vầy: Chúng ta có thể vặn cho tất cả các đồng hồ (đang nằm im) trong cùng một căn phòng chỉ cùng giờ với nhau). Điều thứ hai mà thuyết tương đối hẹp phát biểu là chúng ta không thể đồng bộ hóa các đồng hồ trong các hệ quy chiếu quán tính khác nhau ( ý là chỉ có thể đồng bộ hóa các đồng hồ trên cùng một chuyến xe lửa đang chạy thẳng đều, chớ không thể đồng bộ hóa chúng với các đồng hồ đặt bên đường ray, hệ nào ra hệ đó). Đó là hai thức trong chiêu 'đồng bộ hóa' của thuyết tương đối hẹp. Tôi có nói sai chỗ nào về chiêu này, thì quý vị cứ lên tiếng.
 10. Khái niệm động năng hữu hướng của anh quá mới lạ.... Trong thuyết tương đối hẹp, năng lượng toàn phần của một vật thể là tổng của năng lượng tĩnh và động năng: E = mc2 + Ek; còn trong thuyết tuyệt đối, động năng hữu hướng giử vai trò gì trong năng lượng toàn phần?
 11. Để cho việc so sánh với cơ học cổ điển được cụ thể hơn, và cũng để cho quý đọc giả thấy rõ hơn chức năng của động năng hữu hướng, hy vọng anh sẽ trình bày bài giải của bài tập sau đây dựa trên thuyết tuyệt đối (không gấp, anh cứ từ từ làm khi có thời gian): Một vật thể m có khối lượng 1kg, được thả rơi tự do từ một cao độ h trên trái đất. Tính thế năng của nó ngay trước khi rơi, tìm vận tốc vật thể này ngay tại lúc nó chạm mặt đất, tính động năng lúc va chạm, tìm thời gian rơi tự do, bỏ qua tác động của không khí, cho hai trường hợp dưới đây a. Cao độ h = 10m, cho biết trong suốt quá trình rơi, gia tốc trọng trường là không đổi và bằng 9.8 m/s2 b. Cao đô h = 109m (một triệu km), cho biết khối lượng trái đất M = 5.97 x 1024kg; bán kính trái đất R = 6.37 x 106m; hằng số hấp dẫn G = 6.674 x 10-11, bỏ qua tác động của các chuyển động tự quay, và quay quanh mặt trời của trái đất. Cám ơn anh,
 12. Trở lại thuyết tương đối hẹp.... Thưa quý vị, anh Vô Trước đã đưa ra một phản biện chống lại hiệu ứng co ngắn chiều dài (length contraction). Phản biện này khá thú vị, nhưng tôi tin rằng quý cao đồ tương đối giáo có thể phá giải nó. Dù sao thì thuyết tương đối hẹp, ngày nay, đã là một kiến thức phổ thông trung học, xin quý cao thủ đừng để anh Vo Truoc phải chờ đợi quá lâu, vì cứ mỗi một ngày trôi qua, thì cuộc đời của chúng ta lại co ngắn thêm một chút. Và sẽ là một sự mất mát cho chúng ta, nếu năm ba tháng nữa, báo chí thế giới loan tin rằng thuyết tương đối bị sụp đổ bởi các công trình nghiên cứu của một hai nhà khoa học nước ngoài nào đó. Nhớ lại, khoảng 11 năm về trước, báo chí trong nước có phổ biến 'thuyết hấp dẫn mới' của ông Bùi Minh Trí. Tôi cứ tưởng đâu là từ đó các nhà khoa học nước mình đã chịu lắng nghe và tranh luận về những tư tưởng khác dòng, nhưng thật buồn là sau sự kiện đó, người ta đã nín thinh trước tất cả các ý tưởng lệch dòng khác. Im lặng không phải là một cách để phát triển khoa học, xin các nhà khoa học dòng chính hãy tiếp nhận lời mời tranh luận công khai của tôi.
 13. Động năng trong cơ học tương đối tính là Ek = Eo( γ - 1). Lúc giới thiệu phương trình động năng này, khoa học gia Albert Einstein cũng đã từng "núp bóng" cơ học Newton, khi ông ta chỉ ra rằng, khi vận tốc v là rất nhỏ (v --> zero+ ), động năng tương đối tính Ek sẽ --> mv2/2. Còn Eđ trong phương trình động năng tuyệt đối tính của anh ở trên có tiến về mv2/2 không, khi v --> zero+ ? Nếu có, anh có thể chỉ ra cho đọc giả thấy không? Còn nếu không, anh có muốn đưa ra một lời giải thích nào cho chuyện "so le" này?
 14. Trong phương trình động năng của thuyết tuyệt đối ở trên, γ là gì? Có phải nó cũng là γ = 1/(1-v2/c2)1/2, còn Eo = moc2 , tương tự như trong thuyết tương đối hẹp?
 15. WoW! Hố đen trong thuyết tuyệt đối thiệt quá ly kỳ. Nó còn thần bí hơn đồng loại của nó trong thuyết tương đối. Tạm thời rời khỏi thế giới thần kỳ đó một chút.... Vấn 4: .... trở về lại dương trần, anh có nhắc đến lực hấp dẫn. Có phải lực hấp dẫn trong thuyết tuyệt đối cũng là F = GMm/R2 ? Và động năng và thế năng cũng tương tự như trong cơ học Newton là Ek = mv2/2 và Ep = mgh ?
 16. Vấn 3: Thuyết tương đối dự đoán sự tồn tại của những thiên thể đặc biệt gọi là hố đen, là những vùng không-thời-gian bị uốn cong mạnh đến mức ánh sáng không thể thoát ra được. Với một hố đen đơn giản thì bán kính vùng chân trời sự kiện là Rs = 2GM/c2 . Trong thuyết tuyệt đối có đề cập đến hố đen không? Nếu có, thì chúng có gì khác với hố đen trong thuyết tương đối?
 17. Cám ơn anh Vo Truoc đã cho câu trả lời. Và dưới đây là câu hỏi thứ hai. Vấn 2: Có một vài hiện tượng tự nhiên như là hiện tượng rơi, chuyển động của các vệ tinh chung quanh hành tinh, và của các hành tinh chung quanh mặt trời. Cơ học Newton giải thích các hiện tượng trên với lực vạn vật hấp dẫn F = GMm/R2. Còn thuyết tương đối thì giải thích các chuyển động này qua khái niệm không-thời-gian bị uốn cong. Đặc biệt là với không-thời-gian cong, thuyết tương đối đã có một lời giải thích cho hiện tượng ánh sáng bị uốn cong khi chúng đi gần một thiên thể lớn. Anh Vo Truoc có thể cho biết thuyết tuyệt đối giải thích các hiện tượng trên như thế nào?
 18. Thưa các bạn, Thuyết tuyệt đối của anh Vô Trước có nhiều khái niệm mới lạ, chưa bao giờ gặp trong vật lý. Tôi xin phép mở một tiêu đề riêng cho thuyết tuyệt đối.
 19. Thuyết tương đối, cho đến hiện tại vẫn được xem là một kỳ quan trong trong khoa học. Phản biện được nó không phải là chuyện đơn giản. Anh cũng là một thiên tài đó. Trong thời gian chờ đợi các cao thủ tương đối giáo lên tiếng, để quý đọc giả được biết thêm về thuyết tuyệt đối của anh, tôi có ý định 'phỏng vấn' anh vài câu. Anh không cần phải đi quá sâu vào chi tiết khi trả lời. Nếu anh không ngại, thì tôi xin được bắt đầu. 1. Một trong các tiên đề mà từ đó thuyết tương đối được xây lên là tiên đề về ánh sáng. Tiên đề này nói rằng vận tốc ánh sáng là không đổi trong chân không. Anh có chấp nhận tiên đề này không? Nếu không, thì tại sao? Còn nếu có, thì nó giử vai trò gì trong thuyết tuyệt đối?
 20. Chào anh, Tôi đã xem qua luận điểm của anh. Ý của anh là nếu hai đầu A & B của một cây thước, lúc nào cũng chuyển động với cùng một vận tốc đối với một quan sát viên M, thì làm sao khoảng cách AB này thay đổi được, ( có nghĩa là không có chuyện không gian bị co lại.) Phản biện của anh rất thú vị. Bên đó, chưa có ai đưa ra một lời giải thích thỏa đáng mà các cao thủ thuyết tương đối thì nhất định không chịu xuất hiện(?) Trong trường học, nếu có em học sinh nào nêu lên luận điểm của anh trước lớp, thì các giảng viên trả lời thế nào đây? Mọi người làm ơn cho tôi biết tại sao quý cao đồ tương đối giáo cứ bế quan luyện công hoài!
 21. Chào quý vị, Chiêu thức "đồng thời/bất đồng thời" trong thuyết tương đối hẹp, được ông Đặng Vũ Tuấn Sơn biểu diễn tại thienvanvietnam. Sau khi xem qua bài viết của ông Tuấn Sơn, tôi đã phản biện bài viết đó tại đây. Trước khi phản biện, tôi đã có hỏi qua mọi người là có ai có ý kiến gì về bài viết đó không. Không có ai đưa ra ý kiến nào hết. Đến khi tôi phản biện xong, thì anh Vô Trước nói là ông Tuấn Sơn đã không nói rõ chuyện gì đó trong bài viết. (cũng không có gì bảo đảm rằng ông Tuấn Sơn sẽ đồng ý với ý kiến của anh Vô Trước). Tôi không thích màn này tái diễn. Vị nào là đệ tử tương đối giáo, vị nào là hội viên thienvanvietnam, xin hãy vui lòng thi triển võ công của môn phái, (chiêu nào cũng được). Thi triển xong thì tôi sẽ phản biện. Và khi đó thì xin đừng nói chuyện quên cái này, sót cái kia nữa. Người ủng hộ thuyết tương đối là tuyệt đại đa số, quý vị nào là người của tương đối giáo, xin hãy ra mặt cho. Tranh luận về một lý thuyết khoa học không phải là một chuyện gì ghê gớm. Ở đây, tôi cũng nói rõ là tôi sẵn sàng tranh luận ngay trong thienvanvietnam, nếu họ đồng ý.
 22. Hình như tại mỗi web browser khác nhau, hình ảnh hơi khác nhau. Nếu hình ảnh bị lệch, thì chúng là như sau: Trong hình thứ ba, chữ A nằm ngay trên chữ B. Hai chớp sáng nằm ngay trên hai chữ M và N. Trong hình thứ tư, chữ A nằm lệch sang bên phải của chữ B một chút. Hai chớp sáng thì cách đều chữ B.
 23. Thưa quý vị, Anh Vo Truoc sắp ra mắt một công trình nghiên cứu khoa học. Công trình của anh ấy khá lớn, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và nhất là tâm huyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ anh ta, nhưng điều mà tôi mong đợi là sau khi tác phẩm này được xuất bản, thì viện vật lý, các hiệp hội khoa học,...., sẽ công khai đánh giá và đưa ra các nhận định về công trình này. Bây giờ, tôi xin phép được tiếp tục phản biện chiêu 'đồng thời/bất đồng thời' phiên bản thứ hai, một phiên bản mà hai biến cố được dán dính vào hệ quy chiếu của anh B. Phiên bản thứ hai của chiêu thức 'đồng thời/bất đồng thời', có thể được mô tả lần lượt như sau: 1. Có một anh chàng B, ngồi tại trung điểm của một ghế đá công viên (vũ trụ) rất dài, nhìn ra đường phố (vũ trụ) và tưởng tượng....ra hai ngọn đèn M và N được gắn vào hai đầu ghế: M------------------B------------------N rồi anh B nghĩ rằng, nếu hai ngọn đèn cùng lúc chớp sáng, thì anh ta sẽ cùng lúc nhìn thấy hai ánh chớp này. Và cũng có thể nói như vầy, nếu anh ta cùng lúc nhìn thấy hai ánh chớp thì anh ta có thể kết luận là hai ngọn đèn đã cùng lúc lóe sáng. Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh B. Có bạn nào phản đối anh ấy không? 2. Trong khi anh B đang trôi theo dòng tư tưởng, thì anh A cởi phi thuyền bay đến. Phi thuyền bay dọc theo ghế đá với vận tốc đều: ==A==> M------------------B------------------N Anh B mới nảy ra câu hỏi rằng, nếu hai ngọn đèn M và N cùng lóe lên vào lúc A bay ngang qua mình (B), thì A sẽ nhìn thấy hai lóe sáng như thế nào? ~> =A=> <~ M------------------B------------------N 3. Rồi anh B đưa ra lời giải đáp rằng A sẽ nhìn thấy ánh đèn N trước, và nhìn thấy ánh đèn M sau. ~> =A=><~ M------------------B------------------N Có bạn nào có ý kiến về kết luận của anh B không?
 24. Cám ơn anh đã tham gia, Nếu ông Tuấn Sơn đã nói như anh nói, thì tôi đã phản biện kiểu khác.... Bây giờ tôi muốn nghe cách phản biện của anh. Anh cứ tiếp tục trình bày phản biện của anh đi. Anh không ngại chứ?
 25. Cám ơn anh đã theo dõi, 1. Tôi muốn xác minh rằng tôi đã không áp đặt điều gì lên các biến cố và các quan sát viên A & B. Tôi chỉ đơn giản copy bài giải của ông Tuấn Sơn. 2. Anh nói rằng vấn đề nằm ở chỗ là ông Tuấn Sơn đã không nói rõ ràng một chuyện gì đó.... Vậy thì anh cứ trình bày lại thí nghiệm trên và đưa ra cách giải một cách rõ ràng, anh không ngại chứ?