• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Giang Thành

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  20
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Giang Thành

 1. Kính thưa quý vị, Tôi vẫn chưa biết nên đặt chủ đề này ở đâu cho thích hợp. Các vị quản trị viên cứ tùy nghi dời nó về nơi thích hợp hơn. Như chúng ta đã biết, thuyết tương đối rộng và hẹp là các lý thuyết vật lý vĩ mô, cho nên cuộc tranh luận này sẽ hướng về lãnh vực vĩ mô, mà không tập trung vào các hạt (particle) vi mô. Các hạt này không phải là trọng tâm của cuộc tranh luận, chứ chúng không phải hoàn toàn bị loại khỏi cuộc tranh luận. Trước khi cuộc tranh luận chánh thức bắt đầu, tôi nhờ các vị nào am tường thuyết tương đối vui lòng xác minh cho rõ ràng, rằng trong thuyết tương đối hẹp và rộng các khái niệm cơ học cơ bản như vận tốc, gia tốc, khối lượng, động lượng,... của một vật thể được định nghĩa như thế nào? Cám ơn nhiều.
 2. Thưa quý vị, Vị nào cho rằng thuyết tương đối hẹp và rộng không cần phải có các định nghĩa cho các khái niệm cơ học cơ bản, như vận tốc, gia tốc, khối lượng, động lượng,...của một vật thể, xin cho một lời giải thích thỏa đáng. Còn như thuyết tương đối đã có các định nghĩa đó, xin quý vị hãy vui lòng trình bày. Dù sao thì thuyết tương đối đã trải qua hơn một trăm năm phát triển rồi, chớ không phải là chúng chỉ vừa mới được thành hình.
 3. .... mà con thuyền tương đối đang thuận buồm xuôi gió, phăng phăng lướt sóng, đang ở thời kỳ huy hoàng, được ca ngợi là một thành trì bất khả xâm phạm trong khoa học, sao tự dưng lại có người đầu óc "không bình thường", đem cái chuyện 'khối lượng tương đối tính' ra mổ xẻ? Anh hùng trong thiên hạ không thiếu. Chuyện gì đến thì đến thôi. Những người đặt vấn đề, biết đâu chừng cũng có các anh vuivui, Vô Trước nhà mình. Thưa quý vị, câu chuyện có thể đã xảy ra như vầy, Mấy mươi năm trước, vào một ngày đẹp trời, có người không có việc gì làm, ngồi nhìn mây bay nước chảy, mà suy nghĩ ... thuyết tương đối rộng bảo rằng vật thể nào có khối lượng càng lớn, thì càng làm cong không-thời-gian chung quanh nó. Mà theo thuyết tương đối hẹp thì khối lượng tăng lên theo vận tốc, vậy thì một vật thể đang chuyển động sẽ làm không-thời-gian cong nhiều hơn? Nó chuyển động càng nhanh thì spacetime càng cong? Thế là các vị cao thủ tương đối giáo đem thuyết tương đối rộng ra xem lại, phân tích tới lui xong, họ cho biết là thuyết tương đối rộng không nói như thế, mà nó nói rằng vật thể có chuyển động hay không thì độ cong của không thời gian chung quanh nó cũng vậy. Tức là, theo thuyết rộng, thì khối lượng không tăng lên theo vận tốc, cũng có nghĩa là thuyết hẹp không tương thích với thuyết rộng. Nói cho rõ ràng hơn là 'khối lượng tương đối tính' không tương thích với thuyết rộng. Từ đó, người ta mới đặt vấn đề loại bỏ khái niệm 'khối lượng tương đối tính' để cho hai anh rộng và hẹp có thể đi với nhau. Rồi đến lúc, anh 'khối lượng tương đối tính' đang bị chính thức xem xét để sa thải, thì có người mới hỏi là nếu cho anh 'tương đối tính' nghỉ việc thì ai làm công việc của anh ấy? À há! Người ta bấy giờ mới "nhớ" là trong suốt một thế kỷ, thuyết tương đối lừng danh thiên hạ lại không có nền đất riêng. Nó được xây lên từ đất nền của anh cơ học cổ điển. Một lý thuyết không có nền móng thì đâu phải là một lý thuyết. Thôi thì, muộn còn hơn không, kiếm một cái chân nào coi được, gắn vào. Nhìn qua nhìn lại, các nhà khoa học "cấp tiến" chọn anh m = √(E2–|p|2c2)/c2. Nhìn cũng đẹp mắt lắm chứ. Anh khối lượng màu xanh này lại chính là dạng thức tổng quát hơn của phương trình nổi tiếng E = γmc2 . Đưa ra một định nghĩa chính xác ngay bon như vậy là khỏi ai cãi. Quá tiện! Nó tiện đến mức là giờ đây, các cao thủ tương đối giáo không còn phải rút vô rút ra cái phương trình của thế kỷ đó nữa, mà có thể nói ngay lập tức rằng nó là một định nghĩa trong thuyết tương đối :). Cũng chính vì cái quá sức tiện lợi này mà người ta cũng khó chấp nhận anh khối lượng màu xanh này.
 4. Thưa quý vị, Nếu như không có ủng hộ viên nào của thuyết tương đối nói về 'khối lượng', thì tôi....nói. Tôi chỉ nói sơ lược và không đại diện cho môn phái nào. Ai thích đọc thì đọc nha, không ép. Trong cơ học cổ điển, khối lượng được định nghĩa rất ngắn gọn, m = F/a . Nói cho cặn kẽ hơn nữa, thì định nghĩa này là định nghĩa cho một khái niệm gọi là 'khối lượng quán tính'. Còn một định nghĩa khác về khối lượng là 'khối lượng hấp dẫn', mg = F/g. Trong cơ học Newton, khối lượng quán tính mi và khối lượng được xem là có cùng một trị số. Và vì thế, mà sau này, người ta chỉ viết m cho cả hai biểu thức F = ma, hay F = mg. Đến đầu thế kỷ 20, thì thuyết tương đối hẹp bắt đầu được hình thành. Trong thời kỳ phôi thai, người ta, bao gồm sư tổ Einstein, đều dựa trên các định nghĩa có sẵn trong vật lý cổ điển. Trong giai đoạn này, người ta còn "sáng chế" ra thêm các khái niệm 'khối lượng dọc' (longitudinal mass) và 'khối lượng ngang' (transverse mass). "Khối lượng" trở thành một khái niệm không xác định. Thế là sau đó, họ dẹp cái' khối lượng dọc' qua một bên, rồi đổi tên 'khối lượng ngang' thành 'khối lượng tương đối tính' (relativistic mass), một thứ khối lượng mà có trị số đồng biến với vận tốc. Chữ 'khối lượng' trong các phát biểu của giáo sư Hawking hay của tiến sĩ Ngô Văn Thanh chính là 'khối lượng tương đối tính' này. Nhưng gần đây nhất, trong khoảng chừng một hai thập niên, lại có thêm một khuynh hướng, ngày càng được ủng hộ nhiều hơn, là có một số nhà khoa học muốn loại bỏ luôn cái khái niệm "khối lượng tương đối tính". Điển hình cho nhóm khoa học gia này là giáo sư Phạm Xuân Yêm. Tức là sau hơn một thế kỷ phát triển, thuyết tương đối hẹp đã dẫn người ta đi một vòng tròn thật lớn, để rồi trở về lại với khuynh hướng cho một khái niệm duy nhất về khối lượng. Định nghĩa ngắn gọn nhất về 'khối lượng' lại là định nghĩa đang có trong cơ học Newton. Nhưng dùng lại định nghĩa này thì lại phát sịnh một vài bất ổn khác cho thuyết tương đối hẹp. Không dùng được nó thì người ta dùng cái khác :) . Nhóm khoa học gia 'cấp tiến' này đề nghị định nghĩa mới cho khối lượng là m = √(E2–|p|2c2)/c2 . Và hiện tại thì các nhà khoa học ủng hộ thuyết tương đối vẫn chưa thống nhất. Một số theo khuynh hướng mới (Phạm Xuân Yêm), khi viết sách hay các bài tham luận, họ dùng một ký hiệu m duy nhất, có giá trị màu xanh vừa nói ở trên để biểu thị cho khối lượng. Số khoa học gia còn lại (Ngô Văn Thanh) thì dùng hai ký hiệu, m0 cũng có cùng giá trị trong biểu thức màu xanh, gọi là khối lượng nghỉ; và ký hiệu m cho khối lượng tương đối tính. / nghe giống giống như trong phim kiếm hiệp, Cái bang cũng có hai phe áo sạch và áo dơ,... :) / Mầm móng bất ổn trong thuyết tương đối đã có từ khi sư tổ Einstein khai môn lập phái. Trong vài thập niên tới, cho đến khi tôi và quý vị đều đi theo ông bà, thì các cao thủ tương đối giáo cũng vẫn chưa thống nhất về cái khái niệm gọi là 'khối lượng'.
 5. Tôi không hề yêu cầu anh làm chuyện gì, mà là do anh tự ý đứng ra như người bảo vệ thuyết tương đối.... Danh từ "thuyết tương đối" được tôi dùng với nghĩa rộng, bao gồm các quan điểm, các phiên bản của các vị giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia ủng hộ lý thuyết này. Còn thuyết tương đối, phiên bản do chính sư tổ Einstein viết, thì tôi không có nhiều hứng thú. Một trong các lý do, như anh vừa nói, là nó không có định nghĩa rõ ràng về khối lượng, một khái niệm căn bản trong vật lý.
 6. Tôi nhầm chuyện gì? Chính là do tôi cũng biết chưởng môn sư tổ Albert Einstein đã quy tiên từ lâu, nên tôi đã mời gọi những ai tự cho mình là đại diện của thuyết tương đối, bởi vì tôi biết tôi có đưa ra một quan điểm nào của họ, thì cũng có người nói rằng họ không phải là đại diện cho thuyết tương đối. Tôi cũng chỉ muốn phản biện thuyết tương đối của hiện tại, chứ không muốn đào lên nhưng phiên bản năm ba chục năm về trước. Và cái gọi là sách giáo khoa cũng do mấy ông bà giáo sư này viết mà thôi. Bây giờ tôi chiều ý của anh nhá. Dẹp mấy ông bà giáo sư tiến sĩ qua một bên, còn anh thôi. Anh đang đứng ở vị thế bảo vệ cho thuyết tương đối, thì anh có quyền đưa ra quan điểm mà anh cho là chính xác. Anh nói đi. Trong thuyết tương đối hẹp, thế nào là khối lượng của một vật thể?
 7. Chào anh Vô Trước, Cơ học cổ điển đã trải qua 400 năm dài, mà đã có bị bỏ qua phần định nghĩa nền tảng đâu. Hơn nữa, có bao nhiêu định nghĩa thì cũng có bấy nhiêu phút để phát biểu thôi. Chẳng hạn trong cơ học Newton, người ta định nghĩa vận tốc v = dx/dt và gia tốc a = dv/dt, rất ngắn gọn và đơn giản. Nếu các cao thủ thuyết tương đối nhất định không chịu phát biểu thì tôi xem như là họ không có mặt ở đây vậy. Bây giờ, có anh đóng thế cho họ thì coi như chúng ta tập dợt với nhau trước. Chiêu đầu tiên giao hửu cho nóng máy nha: Thế nào là khối lượng của một vật thể trong thuyết tương đối hẹp? Giáo sư Phạm Xuân Yêm trong bài "Khối lượng và phương trình thế kỷ" có viết như sau: "Khối lượng m mang tính chất nội tại của một vật, nó không phụ thuộc vào bất kỳ hệ quy chiếu nào. Khối lượng m phải là một bất biến (như vận tốc ánh sáng c, hay điện tích e của electron), trong bất kỳ hệ quy chiếu nào nó phải như nhau. Không có khối lượng của vật chuyển động m(v) hay khối lượng của vật đứng yên m0 = m(v = 0), nó không thay đổi với vận tốc, chỉ có một khối lượng duy nhất m = √(E2–|p|2c2)/c2." Giáo sư Phạm nói rằng khối lượng của một vật thể là một đại lượng bất biến, không phụ thuộc vào hệ quy chiếu, không thay đổi theo vận tốc. Trong khi đó, giáo sư Stephen Hawking, trong cuốn "Lược sử thời gian", lại viết như vầy "Khối lượng cũng có thể thay ðổi. Tốc độ càng nhanh thì khối lượng của vật thể càng tăng. Nhiều cuộc thí nghiệm đã chứng tỏ rằng vật thể bắn lên không gian với tốc độ lên tới 86% tốc độ ánh sáng, sẽ cân nặng gấp đôi so với khi còn nằm yên dưới đất." Giáo sư Hawking thì cho rằng khối lượng của một vật thể là một đại lượng thay đổi theo vận tốc. Quan điểm này của giáo sư Hawking cũng được tìm thấy trong tác phẩm http://www.iop.vast.ac.vn/~nvthanh/cours/phys/Physics_II_ch6.pdf được viết bởi tiến sĩ Ngô Văn Thanh. Tại mục số 6.3, trang 17, tiến sĩ Ngô có viết "Khối lượng của một vật có tính tương ðối, nó phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Khối lượng của vật tăng khi vận tốc tăng." Thuyết tương đối đã được thành hình từ hơn một trăm năm về trước, đến nay đang là một cột trụ vững chắc trong khoa học hiên đại, mà lại vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng và duy nhất cho ‘khối lượng’, một đại lượng căn bản trong vật lý. Mỗi vị giáo sư phát biểu một kiểu, trái ngược hẵn nhau. Đứng ở vị thế là một người ủng hộ thuyết tương đối, anh có ý kiến gì về thực trạng này?
 8. Chào anh Vô Trước, Rất hân hạnh được anh tham gia. Hãy cho tôi một ít thời gian để tôi giải thích..... 1. Vấn đáp là một trong các cách thức khoa học để đánh giá một lý thuyết. Trong thực tế, những người đệ trình các luận án đều phải trả lời các câu hỏi có liên quan đến lý thuyết của anh ta, thì cũng như vậy, tôi chỉ muốn hỏi những người ủng hộ thuyết tương đối vài câu. Tôi chọn phương cách này. Không có gì là không khoa học. 2. Câu hỏi đầu tiên của tôi có liên hệ đến lý thuyết đang bàn? Có. Các định nghĩa cơ bản đó là một trong các nền tảng, mà từ đó thuyết tương đối được thiết lập. Nếu tôi có thể chỉ ra nền móng của thuyết tương đối là cát, thì tôi có thể đưa ra kết luận ngay, mà không cần phải xem xét phần cấu trúc còn lại của nó. 3. Anh cho rằng các khái niệm cơ bản trong thuyết tương đối và trong cơ học Newton không khác bao nhiêu.... Nhưng tôi nghĩ khác. Tôi cho rằng chúng khác nhau xa. Với cơ học cổ điển, thực tại chung quanh chúng ta là không gian ba chiều và thời gian tuyệt đối. Còn với thuyết tương đối, thực tại lại là không-thời-gian (spacetime) tương đối và bất phân ly. Để phản biện thuyết tương đối, mỗi người đều có thể phản biện bằng phương cách riêng. Cách của anh có thể hay hơn, ngắn hơn, và thuyết phục hơn. Nếu anh đã sẵn sàng, tôi xin trao lại micro, và ngồi xuống lắng nghe anh trình bày các luận điểm.
 9. Để tôi cho một trường hợp cụ thể nha. Ví dụ như có một cao thủ thuyết tương đối đang đứng chơi ngoài không gian tự do (free space). Bỗng dưng một viên đạn từ xa bay đến, sượt ngang qua anh ta thì theo thuyết tương đối hẹp thế nào là vận tốc, gia tốc, khối lượng và động lượng của viên đạn này?
 10. Nếu các khái niệm cơ học cơ bản nói trên được định nghĩa khác nhau trong thuyết tương đối hẹp và rộng, thì chúng ta có thể khảo sát từng phần một. Chúng ta có thể khảo sát thuyết tương đối hẹp trước, và tạm thời gác lại thuyết tương đối rộng. Xin mời các vị cao thủ thuyết tương đối trình bày các định nghĩa về các khái niệm cơ bản trong thuyết tương đối hẹp. Cám ơn nhiều.
 11. Tôi không phản đối bạn khi bạn nói rằng hệ bạch huyết là một phần của một hệ khác. Nhưng cho dù nó là cái gì thì người ta cũng đã đặt trước nó chữ "hệ". Nó đã được gọi là một 'hệ', hệ thống bạch huyết. Một tiểu hệ vẫn là một hệ, Một tập con vẫn là một tập. Căn cứ vào tên gọi của nó, tôi vẫn nói có 10 hệ thống. Còn bạn căn cứ vào cái gì đó của bạn mà không chấp nhận hệ thống bạch huyết, thì vẫn còn 9 hệ. Dù 9 hay 10 hệ, thì bộ giáo dục và sách giáo khoa vẫn có vấn đề. Đây mới chính là điều tôi muốn nói. Trở lại với thuyết tương đối, thì dưới đây là lời đề nghị của tôi đã được đăng tải trên nhiều diễn đàn: | Tôi xin phép được gởi đến các nhà khoa học ủng hộ thuyết tương đối một lời mời gọi chính thức và nghiêm chỉnh cho một cuộc tranh luận khoa học công khai về lý thuyết này. Chữ “công khai” ở đây chỉ nằm trong phạm vi lý lẽ chứ không thuộc về danh tánh hay học vị. Các vị có thể dùng tên ảo, nếu muốn. Quý vị nào nhận thấy mình đã am tường và có thể đại diện cho trường phái tương đối đều được hoan nghênh. Cuộc tranh luận này có thể là một cơ hội để làm sáng tỏ thêm một tượng đài khoa học. Hy vọng các vị sẽ không từ chối. Tôi chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về mời gọi này. Trân trọng, Nguyễn Giang Thành thanhgn@hotmail.com | Tôi cũng muốn nói thêm một vài chi tiết về cuộc tranh luận. Đó là tôi chỉ muốn đặt câu hỏi cho những người ủng hộ thuyết tương đối thôi. Nói đơn giản như vầy cho dễ hiểu. Cuộc tranh luận mà tôi mong đợi sẽ tương tự như chuyện một nghiên cứu sinh trình luận án. Trong trường hợp này, những người ủng hộ thuyết tương đối sẽ đứng vào vị trí bảo vệ nó, bằng cách trả lời một số câu hỏi của tôi. Tôi vẫn chưa biết mở topic này tại phòng nào trong diễn đàn cho thích hợp.
 12. Trở lại với thuyết tương đối..... Thưa quý đọc giả, Khi nào có cao thủ thuyết tương đối nhận lời tranh luận, xin quý vị vui lòng gọi tôi một tiếng qua địa chỉ email thanhgn@hotmail.com tôi sẽ trở lại tiếp chiêu của họ. Cám ơn quý vị, Nguyễn Giang Thành
 13. Có bao nhiêu hệ thống? Câu trả lời của ban giám khảo là 6 1. Hệ thần kinh 2. Hệ tuần hoàn 3. Hệ tiêu hóa 4. Hệ bài tiết 5. Hệ hô hấp 6. Hệ vận động Câu trả lời của em Thắng cũng là 6: Thần kinh, tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, bài tiết và nội tiết. (theo sách giáo khoa) Ban giám khảo, sách giáo khoa, bộ giáo dục đều có vấn đề. Tôi chỉ ra thêm ba hệ nữa: Hệ sinh dục/sinh sản, hệ miễn dịch, hệ bạch huyết. Tổng cộng là 10 hệ. Có ai phản đối tôi không?
 14. Tôi xin phép được trình bày thêm một chút về cách thức "vấn đáp" này cho rõ ràng hơn. Khi một nghiên cứu sinh trình bày và bảo vệ luận án của anh ta trước một hội đồng giám định khoa học. Trước tiên anh ta phải trình bày và kế đó là bảo vệ luận án qua việc trả lời các câu hỏi của hội đồng. Thì trong cuộc tranh luận này, các vị giáo sư tiến sĩ sẽ ngồi ở vị trí bảo vệ thuyết tương đối. Các vị không cần phải minh danh, còn tôi thì đã minh danh rồi. Các vị không cần phải trình bày thuyết tương đối, nhưng nếu các vị muốn thì cứ tự nhiên. Sau đó, để trả lời các câu hỏi, các vị này có thể liên thủ hoặc xa luân chiến, nhưng cho mỗi câu hỏi, tôi chỉ nhận một câu trả lời mà thôi. Tôi sẽ không hỏi nhiều hơn 10 câu hỏi chính cho toàn bộ cuộc tranh luận. Thế nào là câu hỏi chính/phụ? Vi dụ: Tôi nêu câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này sẽ là một câu hỏi chính. Các vị đưa ra câu trả lời dài một trang giấy chẳng hạn. Nếu trong trang giấy đó, có vài chỗ tôi không chắc là các vị muốn nói gì, thì tôi có thể yêu cầu các vị giải thích thêm về các chỗ ðó. Các yêu cầu (nếu có) này chỉ là phần phụ thuộc trong câu hỏi chính mà thôi. Chúng không được tính là một câu hỏi chính. Sau khi hiểu rõ câu trả lời của các vị, tôi có thể phản biện nó bằng cách ðưa ra các luận chứng khoa học,…Các phản biện này cũng chỉ là phần phụ thuộc vào câu hỏi chính.
 15. Kính chào quý vị, Tôi thật sự không biết mở lại chủ đề thuyết tương đối ở phòng nào cho thích hợp. Xin các quản trị viên cho ý kiến. Và trong khi chờ đợi, Tôi xin phép được gởi đến các nhà khoa học ủng hộ thuyết tương đối một lời mời gọi chính thức và nghiêm chỉnh cho một cuộc tranh luận khoa học công khai về lý thuyết này. Các vị nào nhận thấy mình đã am tường nó và có thể đại diện cho trường phái tương đối đều được hoan nghênh. Cuộc tranh luận này có thể là một cơ hội để làm sáng tỏ một tượng đài khoa học. Hy vọng các vị sẽ không từ chối. Tôi chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về mời gọi này. Trân trọng, Nguyễn Giang Thành thanhgn@hotmail.com Sơ lược về chi tiết, Đại khái cuộc tranh luận sẽ diễn ra dưới hình thức vấn đáp. Tôi sẽ là người đưa ra vài câu hỏi (trong vòng 10 câu), và phía kia sẽ đưa ra lời giải đáp để bảo vệ thuyết tương đối. Tôi sẽ công khai danh tánh và email. Phía bên kia có thể dùng nickname nếu muốn (White Bear chẳng hạn).
 16. Cám ơn anh Thiên Sứ, Tôi vẫn chưa biết nên mở lại chủ đề này ở phòng nào?
 17. Một người vô danh đòi phản biện thuyết tương đối thì không khác gì châu chấu đòi đá .... núi. Người ta ca ngợi phản biện, mở lớp dạy tư duy phản biện. Nhưng khi có người muốn phản biện công khai thì các cao thủ ... biến mất. Có phải là nghịch lý không? Quí vị nào có cách hay có thể làm cho các cao thủ trên núi chấp nhận một cuộc tranh luận công khai, xin vui lòng cho biết. Cám ơn nhiều, Nguyễn Giang Thành thanhgn@hotmail.com
 18. Tôi đã đề nghị một cuộc tranh luận công khai về thuyết tương đối với bất cứ nhà khoa học nào, nhưng đâu có vị nào nhận lời. Có phản biện được thuyết tương đối thì đã làm được gì, khi mà các nhà khoa học tương đối không chấp nhận thượng đài tỉ thí?
 19. Tôi xin phép được gởi đến tất cả các nhà vật lý tương đối một lời mời chính thức và nghiêm chỉnh cho một cuộc tranh luận khoa học công khai về thuyết tương đối. Bất cứ nhà khoa học nào tự nhận rằng mình đã am tường thuyết tương đối và có thể đại diện cho trường phái này đều được hoan nghênh. Cơ bản là các vị sẽ phải đưa ra lời giải đáp cho vài câu hỏi về thuyết tương đối (đại đa số là tương đối hẹp. Các vị ngồi ở vị trí bảo vệ thuyết tương đối, còn chúng tôi ngồi ở vị trí chất vấn, bắt bẻ nó ). Khi nào các vị nhận lời, thì chúng ta sẽ bàn thêm chi tiết về cách thức tranh luận. Tôi không biết đăng lời mời này tại đâu trong diễn đàn cho thích hợp, xin các quản trị viên cứ tùy nghi dời nó về nơi thích hợp nhất. Quý đọc giả nào đọc được lời mời này, xin hãy vui lòng phổ biến nó đến nhiều nơi khác. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời đề nghị này. Giang Thành
 20. Đúng vậy! Người Do Thái rất thông minh và có nề nếp. Tỉ lệ người gốc Do Thái được giải thưởng Nobel rất cao. Khoa học gia Albert Einstein với thuyết tương đối lẫy lừng khắp năm châu bốn bể là một điển hình. Thuyết tương đối đang là một cột trụ quan trọng trong vật lý hiện đại. Người ta ước lượng có hơn 90% các nhà khoa học ủng hộ lý thuyết này. Nhưng có một chuyện hơi khó giải thích là khoảng mười năm nay, ở nước mình có tiến sĩ Vũ Huy Toàn, đã nhiều lần lên tiếng phản bác lý thuyết này. Ông cũng sẵn sàng công khai tranh luận về thuyết tương đối với bất cứ các vị giáo sự tiến sĩ nào. Và mười năm dài đăng đẳng vẫn cứ từ từ trôi qua, mà không có nhà khoa học nào nhận lời tranh luận với tiến sĩ Vũ Huy Toàn? Nếu như các phản biện khoa học được xem là một động lực thúc đẩy cho khoa học, thì tại sao các nhà khoa học ủng hộ thuyết tương đối lại "tránh né" một lời "thách thức" công khai? Sự "tránh né" này không chỉ tồn tại ở chuyện công khai tranh luận, mà hầu hết các tạp chí khoa học cũng né luôn tất cả mọi bài viết không cùng hướng với thuyết tương đối. Mới đây, có chuyện một võ sư Canada thách đấu với chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, và khi Nam Huỳnh Đạo từ chối thì đã có nhiều người thắc mắc, nhưng khuynh hướng này đã không xảy ra với thuyết tương đối. Cho dù các khoa học gia tương đối cứ liên tục từ chối tranh luận, thì cũng không có bao nhiêu người thắc mắc. Tại sao? Tôi hy vọng các nhà khoa học dòng chính sẽ sớm có một ngày nhận lời thượng đài tỉ thí với tiến sĩ Toàn để làm sáng tỏ thuyết tương đối. Nếu thuyết tương đối là vàng thật thì tại sao lại sợ lửa .... đom đóm?