• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ài...

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  28
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ài...

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xin chào Liêm Trinh. Đã lâu không được nói chuyện cùng Liêm Trinh. Nếu có rảnh thì bớt chút thời gian cho Ài... nhé

 2. Xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể các nhà nghiên cứu mệnh lý trong diễn đàn! Tại hạ xin phép được trình bày một số ý kiến như sau: Như tiêu đề đã đưa ra: Trong tứ trụ dùng giờ Việt Nam hay giờ Trung Quốc Tại hạ trong qua trình tìm hiểu mệnh lý thấy có một số ý kiến trái chiều nhau về việc xác định trụ giờ. Thiệu Vĩ Hoa tiền bối cho rằng các nước ngoài Trung Quốc khi tính trụ giờ nên quy đổi theo giờ Bắc Kinh thì đoán chuẩn hơn, VuLong tiền bối khi giảng về tứ trụ cũng luôn thống nhất quy về giờ Bắc Kinh để phân tích diễn giải và một số ý kiến khác của các vị hành giả trong các diễn đàn mệnh lý cũng đều cho rằng như thế là đúng. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến lại cho rằng điều đó không đúng, người sinh ở đâu thì giờ sinh cũng tính theo ở đó như Trúc Lâm Tử tiền bối và một số hành giả khác ở các diễn đàn mệnh lý và cho rằng tính theo giờ Bắc Kinh chẳng qua do Thiệu Vĩ Hoa tiền bối là người Trung Quốc nên mới như vậy. Tại hạ là kẻ hậu học nên rất băn khoăn. Tại hạ trộm nghĩ đã đoán vận mệnh theo tứ trụ thì việc xác định chuẩn xác từng trụ là khâu rất quan trọng. Nhưng bây giờ lấy theo ý kiến nào đây. Thật khó! Tại hạ xin cử 1 ví dụ: Nam sinh 21/8/1984. Giờ sinh là 6h15’ theo giờ Việt nam và là 7h15’ theo giờ Bắc Kinh Tứ trụ theo giờ Việt Nam: Thương Tỉ N. Nguyên C. Tài Giáp Tý Quý Dậu Quý Sửu Ất mão Quý Tân Kỷ Quý Tân Ất Tỉ Kiêu Sát Tỉ Kiêu Thực Thần sát trụ giờ: Văn Xương Học đường Thiên Ất Phúc tinh Không vong Đại vận: Thương Thực C. Tài T. Tài Quan Sát Ấn Kiêu Giáp Tuất Ất Hợi Bính Tý Đinh Sửu Mậu Dần Kỉ Mão Canh Thìn Tân Tị 7 17 27 37 47 57 67 77 Theo cách tính thân vượng và thân nhược của Trần Viên tiền bối và cách tính độ vượng của nhật chủ của Thiệu Vĩ Hoa tiền bối thì tứ trụ này thân vượng. Nếu chỉ xét về vấn đề liên quan đến trụ giờ xin các nhà nghiên cứu mệnh lý cho xin ý kiến. Tứ trụ theo giờ Bắc Kinh: Thương Tỉ N. Nguyên C. Tài Giáp Tý Quý Dậu Quý Sửu Bính Thìn Quý Tân Kỷ Quý Tân Mậu Ất Quý Tỉ Kiêu Sát Tỉ Kiêu Quan Thực Tỉ Thần sát trụ giờ: Hoa Cái Đại vận: Thương Thực C. Tài T. Tài Quan Sát Ấn Kiêu Giáp Tuất Ất Hợi Bính Tý Đinh Sửu Mậu Dần Kỉ Mão Canh Thìn Tân Tị 7 17 27 37 47 57 67 77 Cũng theo cách tính thân vượng và thân nhược của Trần Viên tiền bối và cách tính độ vượng của nhật chủ của Thiệu Vĩ Hoa tiền bối thì tứ trụ này thân vượng. Nếu chỉ xét về vấn đề liên quan đến trụ giờ cũng xin các nhà nghiên cứu mệnh lý cho xin ý kiến. Từ đó cho tại hạ hỏi vì sao cùng một người mà lại có sự khác biệt như thế. - Có quan niệm cho rằng khi còn là bào thai thì đã bắt đầu hấp thu 5 khí ngũ hành rồi, mỗi bào thai hấp thụ khác nhau và khi hấp thu đủ sẽ chào đời. Vậy thử hỏi trong lúc tại hạ đang đánh máy tính thế này, trên thế giới có biết bao nhiêu bào thai cùng lúc bắt đầu sinh ra và cũng cùng lúc biết bao nhiêu em bé mới chào đời cùng lúc. + Nếu quy về giờ Bắc Kinh thì Tứ trụ là giống nhau vậy chẳng phải là số phận giống nhau sao. Ừ thì vì rất nhiều lý do như hoàn cảnh, vị trí địa lý mọi thứ tác động xung quanh… mà dù tứ trụ giông nhau thì số phận cũng khác nhau. Nhưng dù khác thế nào thì về căn bản những việc lớn phần nhiều là phải giống nhau nếu không thì đưa 2 tứ trụ giống nhau nhờ 1 nhà mệnh lý xem trong khi không biết họ có sống ở nơi nào thì mà kể cả có biết tại hạ cam đoan nhà mệnh lý này sẽ không dám đoán. Theo thiển ý duy lý của bản thân mình, tại hạ cảm thấy, mỗi nơi cách xa về mặt địa lý thì 5 khí ngũ hành sẽ phân bố khác nhau và dù cùng sinh một thời điểm thì sự hấp thụ 5 khí ngũ hành của từng người đã khác nhau rồi. Nhưng tính thế nào đây để phân biệt điều này. Xin nhờ cao nhân chỉ điểm. + Nếu sinh ở đâu thì tính giờ ở đó vậy lại nảy sinh vấn đề sao tất cả sinh cùng thời điểm lại có giờ sinh khác nhau là sao? Tại hạ cảm thấy như vậy hợp lý hơn. Bởi vì cái đó sẽ được quyết định do vị trí địa lý từng nơi nên việc hấp thu ngũ hành sẽ không giống nhau dẫn đến cùng một thời điểm nước này là ban ngày nhưng nước kia là ban đêm. Cùng thời điểm khí ngũ hành đã khác nhau ở mỗi nơi thì tứ trụ không thể giống nhau. Còn nếu đặt thêm nghi vấn nếu ở cùng thành phố mà sinh cùng giờ thì sao vận mệnh khác nhau thì xin thưa nếu không biết tứ trụ của người thân của họ hay hoàn cảnh sống cụ thể rồi những gì họ từng trải qua thì xin làm ơn đừng hỏi vì tại hạ không đủ trình độ. - Còn nữa, khi 1 sinh mệnh chào đời thì lấy lúc nào là thời điểm em bé chào đời. Khi đầu em bé bắt đầu hiện ra ở cửa âm hộ? Hay khi em bé được cắt rốn? Hay khi em bé cất tiếng khóc chào đời? Hay lúc chào đời tính thế nào cho chính xác đây khi thời điểm đó ở lúc 4h58’ – 5h00’. Ai dám khẳng định đây. - Còn nữa, đã không chuẩn như thế, các cao nhân sẽ căn cứ vào những việc đã xảy ra với người đó mà đoán giờ sinh chuẩn, xin thưa đã chắc chuẩn chưa ạ. Rồi còn việc hấp thu ngũ hành ở xung quanh khi sống và khả năng cải tạo ngũ hành nữa. - Không thể phủ nhận mệnh lý theo tứ trụ mang tính khoa học được đúc kết kinh nghiệm của tiền nhân từ đời này qua đời khác. Cổ nhân nói cấm câu nào sai bởi vì có thể đúng với người này và không đúng với người khác, cho nên kinh nghiệm về tứ trụ cũng như vậy. - Và một điều nữa đó là cổ nhân khi làm ra tứ trụ không bao giờ nghĩ xa đến mức vị trí địa lý cách nhau quá xa như hiểu biết của ta bây giờ. Và có chăng do ảnh hưởng sâu từ nền văn hóa Trung Quốc nên ta thấy rằng họ bỏ công sức vào đây sâu rộng, có nhiều thành tích và dĩ nhiên họ tính toán là tính toán theo giờ của họ, nơi họ sinh ra và họ đoán vận mệnh hàng ngày ở đó. Cổ nhân làm gì đã nghĩ được đến mức cả thế giới quy chung về một giờ đâu. Từ thiên tượng ngày đêm, giao mùa cổ nhân mới làm ra lịch và đặt giờ. Vậy tại sao khi chúng ta xem tứ trụ cứ lấy ví dụ dẫn chứng theo giờ Trung Quốc nhỉ. Tại hạ thật không hiểu. Muốn nó trở nên khoa học hơn sao không từng nhà mệnh lý hãy nghiên cứu tứ trụ của những người ta biết theo cả 2 là giờ Việt Nam và giờ Trung Quốc và theo dõi tứ trụ của những người đó để kiểm nghiệm. Thực tế sẽ chứng minh tất cả. Và cuối cùng, theo thiển ý của tại hạ, cổ nhân khi muốn đi tìm hiểu cái lý của Đạo do quá uyên ảo trừu tượng mới tìm cách sử dụng những cách như mệnh lý, phong thủy, dịch học… còn gọi là “cái ứng dụng” để nhằm sáng rõ cái Đạo mà ta truy cầu. Trên đây là một số ý kiến của tại hạ mong các cao nhân, các vị tiền bối trong mệnh lý chỉ điểm. Xin hãy chỉ điểm với tư cách của một nhà nghiên cứu mệnh lý. Đừng nhân danh bất cứ tổ chức nào, nhóm người nào hay vì tính dân tộc. Vì đơn giản đã là khoa học thì ta nên học hỏi dù là của ai hay của dân tộc nào. Ít nhất là khi chỉ điểm cho tại hạ. Xin chân thành cảm ơn!
 3. Ý của nó chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên mà thôi, chứ không phải vì cái này hay vì cái khác mà rơi trung người A.
 4. Hãy nói quan điểm lập trường của mình trước, sau đó Ài... sẽ có câu trả lời. Nếu không quyết định được quan điểm của mình rõ ràng thì tốt nhất cứ xem dần dần rồi khẳng định quan điểm rồi vào đây lạm bàn. Còn nếu sợ quan điểm của mình sai khiến người khác chê cười vì cái địa vị của mình hiện giờ trong diễn đàn thì tốt nhất cũng nên làm khán giả thôi. Nếu mà Ài... nói có gì không phải xin được lượng thứ trước.
 5. Tại sao lại cứ có các yếu tố khác xen vào??Vậy thử hỏi có đối tượng nào không chịu tác động của bất kỳ một yếu tố nào. Thế cho nên, dù chịu bất cứ yếu tố nào tác dụng mà "kẻ mạnh thắng kẻ yếu" vẫn tồn tại; đó mới là vấn đề cần xem xét. Nó đã đúng thì mọi trường hợp đều đúng. Nó đã sai thì dù 1 trường hợp sai cũng dẫn đến nó sai và không hoàn toàn đúng. Cứ bảo nó có điều kiện, vậy chứ đã cái nào có điều kiện, có lề mà nó sai chưa??? cái quan điểm " Hai cặp mệnh đề này đều đúng, khi nó được xét trong một không gian, thời gian, địa điểm cụ thể, còn nói không không mà chả có xét đến yếu tố khác thì thiết nghĩ không đi đến đâu được" thật là chưa nghĩ sâu về cái gọi là "mạnh".
 6. Nếu mà cứ nói thế này thì thú thật cái quan điểm của Làng xưa theo Ài... chỉ là thấy nó đúng nhưng không giải thích được tại sao nó đúng. Nếu vậy thì không thuyết phục người khác cho rằng quan điểm của mình là đúng.Ài xin đưa ra một ví dụ thế này: Có 2 người tạm gọi người A và người B đánh nhau sống chết. Đánh nhau một hồi người A hoàn toàn áp đảo người B. Đến khi chỉ cần người A làm 1 đấm là người B sẽ chết thì đột nhiên có tia sét từ trên trời đánh trúng người A. bị trúng tia sét người A chỉ còn thoi thóp năm trên đất. Người B chỉ việc giải quyết nốt sự việc là đem người B giết đi. Vậy chung cuộc là người B thắng. Xin Làng xưa đưa ra lập luận của mình ví dụ trên để chứng minh quan điểm của mình
 7. Xin được hỏi Làng xưa: nếu quan điểm của Làng xưa là mạnh được yếu thua thì lúc khởi đầu ta yếu tức là ta thua?? hay ta không thua?? và giải thích cụ thể chứ nếu mà cứ thế này thì quả thật Ài... vẫn chưa cảm thấy được cái bản chất của mạnh được yếu thua.
 8. Ài... thiết tưởng cái "chính danh" mình nói ở đây đã rất rõ ràng. Xin lập lại một lần nữa với bất kỳ cao nhân nào khi lạm bàn đề tài này xin hãy nêu lập trường rõ ràng về "kẻ mạnh là kẻ chiến thắng" là hoàn toàn đúng hay không hoàn toàn đúng hoặc còn kiến giải theo kiểu khác hai ý đó thì cứ mạnh dạn nói ra. Sau đó, Ài... sẽ giải thích, chứng tỏ cũng như thắc mắc về các kiến giải khác nhau. Còn như không miễn thứ cho Ài... miễn đáp. Ài... tạo chủ đề không phải để chứng tỏ cái gì là đúng cái gì là sai mà là muốn xem tận cùng cái bản chất của vấn đề nêu ra đó là cái gì.
 9. Xin cảm ơn Làng xưa đã đưa ra quan điểm của mình. Với lời giải thích của làng xưa, Ài... xin có đôi lời như sau:nếu bình thường cái câu "lấy ít thắng nhiều" có hàm ý quân quý hồ tinh bất quý hồ đa, điều này căn bản là đúng. Tuy nhiên, nếu trong ý của cả câu trên sẽ hiểu là ta ở thế yếu nhưng vẫn chiến thắng địch ở thế mạnh; mặc dù có lời giải thích "Vấn đề là ở chỗ ở trong tình thế đó, trong quá trính đấu tranh dân tộc ta đã làm thay đổi tương quan lực lượng với địch để đi đến thắng lợi cuối cùng khi ta có đựơc sức mạnh vựơt trội ." nhưng xem ra vẫn là mâu thuẫn với cái nhận định lúc đầu của Làng xưa: "Theo tôi mạnh thắng yếu là đương nhiên." Bởi vì yếu căn bản là không thể thắng được mạnh, do vậy câu nói trên theo lẽ thường chỉ là nhằm ca ngợi cuộc đấu tranh của dân tộc ta chứ không bao hàm cái đạo lý Mạnh thắng yếu. Còn :"Đây là vấn đề hoàn toàn duy vật biện chứng." hay không thì mới có cái chủ đề này tạo ra.
 10. Làm ơn hãy chỉ giúp Ài... xem ài chả lời thế nào là mông lung, mênh mông như trời biển. Cụ thể về "mạnh" theo quan điểm của mình Ài... đã nêu, giờ xin nghe quan điểm của HungNguyen. Xin nói luôn với HungNguyen ài 1 chữ cũng chưa viết nên không biết dài ngắn sẽ là bao nhiêu. Còn nữa HungNguyen cứ lấy 1 ví dụ và chỉ giùm Ài... xem như thế nào là chính xác trong từng trường hợp.
 11. Thế nào là mạnh?? Ài... sở dĩ chưa nói quan điểm về cái "mạnh" của mình sợ sẽ trở thành áp đặt nên chủ đề, từ đó làm mất đi cái đích muốn đạt khi tạo chủ đề này. Trong suy nghĩ, Ài... cho rằng mọi người khi tham gia thảo luận thì sẽ nói lên quan điểm của mình về vấn đề được nêu và chứng minh cho quan điểm của mình là có cơ sỏ, là chính xác. Từ đó sẽ có những kiến giải độc đáo. Thảo luận thì đúng cũng tốt mà không đúng lại càng hay vì như thế mới tạo ra ích lợi to lớn; chứ mà cứ nói theo cách không tỏ lập trường thế này nó có rất nhiều cái không được "chính danh" lắm. Vì vậy để cho "chính danh" Ài... xin nêu cái quan điểm của mình về "mạnh" Ài... cho rằng "mạnh" là phạm trù được sinh ra để so sánh, mà so sánh thì phải có đối tượng để so sánh với chủ thể chứ không tồn tại cái "mạnh" độc lập. Mà so sánh ở đây không phải là ta định tính, không phải là ước đoán mà là qua thực tế phát sinh. Giữa đối tượng so sánh và chủ thể sẽ diễn ra thực tế đối mặt, nếu chủ thể thắng thì chủ thể là "mạnh" còn ngược lại; nếu đối tượng so sánh thắng thì đối tượng so sanh là "mạnh". Đó là quan điểm của Ài... và thiết tưởng như thế là khá rõ ràng mặc dù qua các bài trả lời trước đã chỉ ra quan điểm đó. Còn bây giờ, có cao nhân nào muốn lạm bàn với Ài về vấn đề "Kẻ mạnh thắng kẻ yếu" thì xin mời đưa ra ý kiến. Nhưng trước hết hãy "chính danh" còn không "chính danh" làm ơn miễn lạm bàn. Xin cảm ơn!
 12. Hỏi cũng rất hay. Thế nào được coi là mạnh??? Tuy nhiên, có chắc trong thiên nhiên hoang dã khái niệm "mạnh" và "yếu" chỉ đơn thuần là sức lực chăng?? Kiến giết voi thì thế nào đây?? Vi khuẩn giết động thực vật thì thế nào đây? Động thực vật có thật không dùng mưu trong đấu tranh sinh tồn không?? Chẳng lẽ loài người không đấu tranh sinh tồn sao???
 13. Ai mạnh hơn ai? Nếu chỉ nói như thế này thì không thể nói khẳng định ai mạnh hơn cả.Còn đặt trong các điều kiện cụ thể thì có thể so sánh được. "Kẻ khỏe" so với "kẻ trí" và "người hiền". Nếu cái "sức" của "kẻ khỏe" là lớn, là vượt trội hơn hẳn vậy thì có thể thắng cái "mưu" và cái "đức". Mưu mà sâu, kế mà hiểm nhưng lực lượng lớn hơn hẳn thì cái "xảo" của mưu làm gì được đây. Đức dù là tốt nhưng cái đức chưa lớn chưa sâu chưa rộng há có thể bì với cái "sức" hơn hẳn mình?? Cứ như vậy mà suy thì trong từng trường hợp "kẻ" nào thắng "kẻ" nào sẽ rất rõ ràng. Trong trường hợp cái "mạnh" của từng "kẻ" là như nhau thì thế nào đây. Xin thưa đây là vấn đề cần xem xét bởi thực tế nó là rất phức tạp, nó vượt qua cái gọi là sách và vở. Trong thế gian thử hỏi là có cái nào tồn tại cân bằng, nếu thấy có thì liệu nó là cân băng vĩnh viễn hay chỉ là cân băng động, cái trạng thái cân bằng này tồn tại trong thời gian nhiều ít thế nào. Hình như đa số là dành cho biểu lộ cái không cân bằng. Đôi lời lạm bàn của Ài... có gì sai mong các cao nhân cứ thẳng tay trách phạt chỉ rõ.
 14. Ài... đồng ý với Liêm Trinh quan điểm này. Tuy nhiên, vật chất thì ghép dễ nhưng những cái phi vật chất và để cô lập được thì là cả một vấn đề. Cái này Ài.. cũng không phủ nhận mà có khả năng Liêm Trinh hiểu nhầm ý tứ khi Ài... đề cập đến. Cái này Liêm Trinh viết mình chỉ là hỏi lại xem, rốt cục lập trường của Liêm Trinh cụ thể thế nào và chứng minh như thế nào cho lập trường của Liêm Trinh.Ài... khi lập chủ đề tự nhiên đã tính đến mục đích và tự lượng được khả năng thô lậu của mình.Đọc sách nhiều cũng tốt,nhưng không phải là quá tốt. Cái Liêm Trinh nghĩ về vấn đề mạnh được yếu thua mà Ài... nêu là đơn thuần thì làm ơn xem lại giùm và lấy dẫn chứng cụ thể. Còn cái này Ài... không hiểu vì Ài là một người bình thường chả tranh chả giành ai cả nên nó hơi tối nghĩa.Với lại Ài... không biết phát hiện cái gọi là ngọc trong nhân gian vì nó khó, mà Ài chỉ muốn dùng sỏi đá biến nó thành ngọc. Đó là tư tưởng của Ài... Mong Liêm Trinh hãy thoải mái nêu lập trường với các dẫn chứng cụ thể để làm rõ cái gì là "Mạnh" là "Yếu" là "Tất thắng". Tránh trường hợp nói cái gì đó cao thâm chung chung thành ra chỉ nói cái "hình" còn cái "Chất" lại không nói được gì.
 15. Xin thhưa với Liêm Trinh: làm gì có đối tượng nào không chịu tương tác, làm gì có chuyện lý tưởng hóa vấn đề như vậy. Cũng lấy ví dụ "trí khôn của tao đây" nếu vứt lên cái nơi Liêm Trinh nói thì kết quả có phải con hổ nó là thẳng tay tàn sát, còn Bác tiều phu căn bản là chịu chết sao, vậy tức là con hổ là kẻ mạnh còn Bác tiều phu là kẻ yếu. Điều này có phải là cho rằng mạnh chỉ là thuần sức mạnh?? Cái này nghe ra rất giống triết học Mác Lê, thiện mạnh thì thắng ác yếu, suy ra ác mạnh sẽ phải thắng thiện yếu. Tức là thế gian "Mạnh được yếu thua" là cái đạo lý "theo quy luật tất yếu- Thiện thắng ác"????? Làm ơn đừng làm loãng chủ đề có được không :blink: