• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

huyencodieuly

Hội viên
 • Số nội dung

  202
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

huyencodieuly last won the day on Tháng 12 3 2011

huyencodieuly had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

137 Excellent

About huyencodieuly

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội

Xem hồ sơ gần đây

4.807 lượt xem hồ sơ
 1. Con chào chú, Con đang gặp vấn đề về hôn nhân mong chú giải lá số giúp con ạ Con là nữ Ngày sinh dương lịch Ngày sinh: 25/10/1988 13:20 Chồng: 8/8/1990 9:50 Con sinh ở Sài Gòn Con cao 1m50, bị cận, có chị sinh đôi có chồng và con gái đầu lòng ( anh trai và em trai), và đang đi học Con mới cưới đầu năm 2016 và đang mang bầu Chồng là con trưởng, có một em trai, sinh ở Sài Gòn Con muốn hỏi về: 1) Cung phu thê. 2) Số con có cô độc không ạ? Con cảm ơn chú. Mong hồi âm của chú.

 2. Cháu chào chú. Cháu có lá số này từ 2013 post trên diễn đàn, phiền chú xem giúp cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phạm+Quang+Chiêu&date=1990,1,11,4,45&year=2013&gender=m&view=screen&size=2

 3. Chào bạn, Số bạn thuộc loại thăng trầm, không ổn định. Nhất là năm ngoái và năm nay. Nếu bạn bè rủ làm việc cùng, bạn nên tìm hiểu kỹ rồi hãy quyết định, sang năm đi xa mà làm ăn. Còn không, cuối năm nay cứ đi, vừa là tìm hiểu, vừa là làm quen, nếu không ổn thì có thể tìm kiếm cơ hội khác cho sang năm. Vận sang năm của Bạn sẽ khá hơn năm nay. Nhưng dù làm gì, cũng xin lưu ý là không nên làm việc gì trái pháp luật không là rất dễ có nguy cơ bị dính dáng pháp luật. và, phải thận trọng, tỉnh táo khi làm ăn không là họ ăn mình lãnh hậu quả đó. Tất nhiên, những việc trên không phải xảy ra ngay, mà chỉ khi nào cậu làm ăn tốt nó mới xảy ra/ hãy tỉnh táo khi "giai đoạn Phát" đến. Huyencodieuly
 4. Chào bạn, Số bạn đi xa là tốt hơn, nhất là ở nước ngoài. Bạn sang năm Thân/2016 là đi du học được. Nếu học, thì nên theo ngành lập kế hoạch, hoặc quản lý công, hành chính công thì hợp. Nhưng, dù chọn ngành gì, cũng nên chọn trong những ngành nghề mà mình quen, đã từng nghĩ tới, yêu thích rồi hãy tìm hiểu dần, chuẩn bị kỹ rồi chọn. Nếu còn lăn tăn thì tốt nhất không nên chọn bừa, chỉ chọn khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng về ngành học. Hôn nhân của bạn, nên chọn bạn có cùng môi trường, tìm hiểu kỹ là quyết định được. Quyết định hủy hôn của bạn là rất khó khăn và dũng cảm, nếu bạn thấy không ổn mà hủy thì đó là quyết định sáng suốt. Về tương lai thì bạn nên sống tích cực và cởi mở hơn. Huyencodieuly
 5. Chào bạn Cái vận của bạn là năm 2016 đi tốt, ở nước ngoài được. Còn số bạn, để mà năm 2016 đi được thì cũng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thủ tục, chứ không phải muốn là làm ngay được đâu. Vì bao giờ cũng phải trải qua các bước nhất định mới thành công. Còn vội vã, chuẩn bị không kỹ là không đi được. Huyencodieuly
 6. Chào bạn Bạn nên học thêm về marketing hoặc thương mại để phối hợp với ngoại ngữ mà bạn học để sau còn dùng nhiều. Ngoại ngữ cũng là một công cụ sẽ giúp cho bạn phát triển sau này, không nên bỏ phí. Tính bạn hay thay đổi, dễ bỏ ngang, nhưng môi trường làm việc sau này lại rất chuyên nghiệp, làm gì cũng phải tham gia từ đầu tới cuối chứ bỏ ngang cũng khó. Vd, như bạn học đại học, tuy có trắc trở nhưng cũng học đến nơi đến chốn chứ không bỏ ngang được. Công việc sau này cũng thế. Cứ cố kiên trì, cố gắng thì sau cũng sẽ đạt được danh vọng nhất định. Huyencodieuly Chào bạn, Số này xuất ngoại được, nhưng phải qua giữa năm Thân - 2016 mới đi được. Muốn đi thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới đi được, chứ không phải nói đi là đi ngay được đâu. Huyencodieuly
 7. Chào bạn Bạn nên chuyển chỗ ở trong năm nay thì sẽ có việc. 2 tháng nữa là có việc làm rồi. Tuy nhiên, qua năm sẽ có thay đổi lớn rồi mới ổn định được. Bạn nên nhớ, đã đi là không quay lại chỗ cũ, làm gì cũng phải Mới, đổi mới là thành công. Chào bạn, Bạn không nên chuyển việc vội, cứ để qua năm hãy tính. Bạn sẽ luôn phải đối mặt với cạnh tranh, sóng gió, thách thức chứ không bao giờ bình yên được. Nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cân nhắc kỹ, xem yếu tố nào mà có lợi lâu dài cho mình, hoặc mình thích hơn thì chọn. Bao giờ cũng có yếu tố gây nhiễu khi bạn ra quyết định. Công danh sự nghiệp của bạn về sau cũng khá, dẫu vậy, phải xem lại cách đối nhân xử thế và./hoặc cách dùng người cho khéo. Huyencodieuly
 8. Chào bạn, Số này của bạn hợp với công việc thuộc lĩnh vực nhà nước hơn, thường làm ở những cơ quan mang tính chất quyền lực nhiều hơn. Năm sau là có công việc ổn định rồi nên bạn đừng có quá lo lắng. Số này thường hay suy nghĩ già trước tuổi, hoặc luôn có Sự lo lắng trong lòng, phụ nữ chu toàn thì tốt, mà lo lắng âu sầu nhiều quá cũng không hay, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe bản thân và hạnh phúc gia đình sau này. Bạn nên thay đổi một chút nhé. Về đường tình duyên, sau này lấy chồng nên lấy người khác biệt về văn hóa, vùng miền/ nếu được tốt nhất lấy chồng nước ngoài thì hạnh phúc hơn. Chồng cũng là người có học, cũng tốt. Điều quan trọng là bạn đừng có "tự làm khổ mình trước". Huyencodieuly
 9. Chào bạn, 1. Công việc năm nay gặp trắc trở, bị điều chuyển là đúng, tuy nhiên, cũng đừng có quá bi quan mà hãy cứ làm tốt công việc hiện tại. Trải nghiệm ở nhiều vị trí công việc cũng có cái hay cho mình sau này. Sang năm vận của bạn sẽ khá hơn nên đừng có vội nản. Tương lai của bạn, từ năm sau trở đi sẽ khả quan hơn. vì bản thân bạn bao giờ cũng "Vạn sự khởi đầu nan" nên phải dày công và kiên trì. 2. Năm 29 tuổi (2 năm nữa) bạn lập gia đình, lấy người da trắng, mập, cùng tuổi nhưng hơn ngày tháng sinh thì tốt hơn. Huyencodieuly
 10. Chào bạn Bạn đã chọn đúng ngành nghề rồi đó và sẽ còn phát triển nhiều và có danh vọng rực rỡ 15 năm sau. năm sau bạn xin học bổng ở Anh thì chắc chắn được và ở nước ngoài sinh sống được. Nhưng khi muốn thành danh thì phải đổi nơi sống qua một nước khác. Qua 36t bạn ở hẳn nước ngoài là được. Huyencodieuly
 11. Chào bạn Số bạn vốn đã là thăng trầm rồi, nên tiến được thì phải biết lui, không bao giờ trên đỉnh vinh quang mãi được. Bạn là người có duyên với huyền học và tu hành (tự tu). Số làm nghề xây dựng cũng chỉ được thời gian (nếu làm thi công), còn thiết kế thì còn được lâu dài, tư vấn thiết kế hoặc sửa chữa, chuyển đổi mục đích/hiện trạng/kết cấu công trình. Nếu không thì cũng sẽ chuyển hướng sang nghề nghiệp khác (quản lý dự án)/ Năm 32 tuổi bạn sẽ ổn định công việc. Số này họa phúc do miệng mà ra, nên ăn uống giữ gìn cẩn thận, biết nhịn là tốt nhất. Ham hố ganh đua, hoặc cứ cố làm điều trái đạo, trái luật là hậu quả nhãn tiền liền. Huyencodieuly Chào bạn Tháng 12 dương (11 âm) thì thì dễ hỏng lắm. Còn 12 âm thi thì chắc chắn dược. Nhưng năm nay cũng may rủi nhiều lắm. Tốn kém tiền bạc. Qua năm sau thì công danh đạt được như ý Huyencodieuly
 12. Chào bạn Sự nghiệp của bạn phát được hay không là: Nhờ vo mà sang, sự nghiệp lên được thì phải đi xa/luân chuyển. Sang vận 34t trở đi thì công danh phát đạt. Số làm lãnh đạo, ngành nghề liên quan tới ngăn ngừa, phòng chống, bảo vệ công lý. Nếu học luật thì rất hợp. Số làm nên to thì chuyển, không nên ngồi đâu lâu quá 5 năm, rất dễ bị họa kỷ luật hoặc mất chức, nhẹ thì mất uy tín. Huyencodieuly
 13. Chào bạnBạn nên làm nhà nước thì hay hơn. Năm 29 tuổi trở đi sẽ tốt hơn. Sau nay cũng có danh phận với đời. Số hưởng phú quý.
 14. Thang 10 am ban se di lam, cho co nguoi quen biet. Cong viec hanh chinh.
 15. Ban cu lam giang vien di. So phat ve nghe day hoc, tu van. Mai mot co muon chuyen gi thi tinh sau, hoac gap linh vuc phu hop, yeu thich thi chuyen. Co len hn lam ngan hang thi sau cung chuyen thoi