• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thái Dương

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About Thái Dương

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thế chắc nick tôi cá biệt sao đó ko đc trả lời bài rồi. Chả hóa ra bưng bít à?
 2. Xin hỏi tại sao topic " Dùng LVĐT dự đoán thời tiết mấy ngày đại lễ TL " ko cho người thường trả lời thế ạ?
 3. Vâng. Nhưng em chỉ sợ lão Tuệ đi xa thôi bác Cường ạ. Chứ em thì nề hà gì đâu ?
 4. :( :D Lại gặp topic này. Buồn cười quá nhỉ ?! Tư tưởng thế này làm sao học Tử Vi ?
 5. Tuần nào hội cũng gặp nhau ít nhất 1 lần. Ai muốn tham gia xin liên lạc với TD theo số đt ở trên. Lưu ý là nên liên lạc vào tầm thứ 6 để có thời gian và địa điểm offline nhé !
 6. Cxác là ngày 7/9/2008 ( 2 ngày sau là sinh nhật TD ...He he ),đây là hội Tử Vi tại Hà Nội. Các bạn ko nên thắc mắc những điều nhỏ nhặt như thế.
 7. Cuối tuần này hội Tử Vi lại gặp nhau ( thực ra tuần nào chả gặp ). Địa điểm là tầng 8 quán cafe Amor tại 148 Nguyễn Tuân ( đối diện cây xăng ) lúc 3h chiều ngày chủ nhật tới này. Mọi người ai muốn tham gia xin liên lạc với Thái Dương số : 0975073479,khi gọi cho Thái Dương xin xưng rõ tên và nickname trên trang web và ở 4rum nào . Lưu ý là khi đi thì mang lá số đi. P/s: mọi người đi thang máy lên tầng 7,đi bộ lên tầng 8 rồi vào chọn 1 bàn ở gần reception ngay chứ ko lên tầng 9 là tầng áp mái nữa nhé ! Ở trên rất bí và nóng !
 8. Nói tới " Nhàn cung " cần fải biết xem nó là cái gì đã. Nhàn cung thực chất là vị trí mà cái sao đó ko fát huy đc tính chất của nó. Mà nếu anh tìm hiểu kĩ càng 1 chút sẽ thấy Thái Dương chẳng ở đâu là ko fát huy đc sự thông minh và chuyên quyền của nó cả. Có thể khẳng định là Thái Dương ko có nhàn cung. Tôi trích ra chỉ để chủ topic thấy rằng định hình dáng cho 1 sao trong Tử Vi rất là khó. Vậy mà ở trên chủ topic viết cứ như là thấy 1 + 1 = 2 nay lại thấy 1 + 1 = 3 ấy.
 9. Ngay trong phú đã có sự mâu thuẫn " Thái Dương mặt hóp thân gầy ",lại có " Nhật lạc nhàn cung,sắc thiểu xuân dung " tức là rơi cung hãm thì vẻ mặt thiếu sự tươi tắn. Lại có 1 câu khác là " Phì mãn kim ô tuy gia sát nhi chí fú " tức là Nhật mà béo tốt đầy đặn thì có gặp sát tinh cũng chẳng sợ nghèo túng. Chính vì vậy nên muốn luận giải Tử Vi còn fải có 1 lượng kiến thức nhất định về nhân tướng để cùng bổ trợ cho việc xem Tử Vi. Chưa kể người đó mệnh gì,ăn vào Thái Dương đc bao nhiêu phần. Thái Dương đứng ở cung đó có phát huy được mạnh mẽ hay ko. Còn tùy người đó sinh ban ngày hay ban đêm.... Ý nghĩa ngoại hình trong Tử Vi cực kì nghèo nàn. Vậy mà khẳng định Nhật hãm với Nhật miếu nó như thế nào là ko đc. Vậy tôi hỏi anh Hòa là tại sao những người Nhật ở Tỵ lại gầy gầy,mình hạc xương mai trong khi Nhật ở Thìn lại có dáng vẻ đường bệ hơn ? Hơn nữa fải biết kết hợp cả cung Thân để xem hình dáng. Chăm chăm nhìn cung Mệnh thì mới chỉ nhìn thấy cây mà chưa thấy rừng.
 10. Tức giận thì ăn nói khó nghe,ko được lòng đồng nghiệp,bạn bè toàn 1 lũ tiểu nhân,sẵn sàng hại nếu có cơ hội,thấy chướng tai gai mắt thì ko giữ được,ghét ai thì ghét ra mặt,khó chịu cái gì là nói cái ấy,còn cho rằng mình như thế là dũng cảm,là dám nói thẳng nói thật. Làm gì mà chả mất lòng sếp với đồng nghiệp. Cấp dưới ko đắc lực thì sao làm chủ được ? Sếp ghét thì cũng chẳng thăng tiến cho nổi. Lại mắc cái họa trai gái,mà lại là ở cùng nơi làm mới chết chứ ! Cười tươi cho lắm vào,ra ngoài làm các em cứ chết mê ( trong đó có cô vợ đang nhờ xem TỬ Vi cho chồng ). Mệnh có Thiên Ko nên toàn tính chuyện xa vời,làm cho lục thân cứ lo lắng ko yên. Đang trong đại vận kha khá nhưng tốt xấu vẫn đi kèm. Tiền thì có nhưng vào 10 thì hao đi cũng 8 fần. Mệnh Thổ mà rơi cung Kim thì làm mọi sự khó khăn,mất nhiều công sức mới thành công được.
 11. Cảm giác luôn bí bách trong khi fấn đấu sự nghiệp. Coi chừng có lúc về tay trắng nhưng rồi lại vực lên được.
 12. Ngày trước có 1 chị đi cắt tình duyên,cắt tới lần thứ 4 vẫn chả lấy được chồng. Khổ nỗi lá số chưa tới vận thì cắt thêm 10 lần nữa cũng chả lấy sớm đc ngày nào. Cái thứ cắt tình duyên này tốn tới 400k/ lần,tùy nơi mà xê dịch chút ít. Cắt 4 lần là tốn 1triệu6 rồi. Sao lắm cô dại thế cơ chứ ?! Ko có 1 sao nào trong Tử Vi nói fải đi cắt tiền duyên cả. Có kiếp trước hay ko chưa 1 ai dám xác định mà lại đi cắt. Chỉ tổ béo bọn thầy cúng chứ được cái gì ? Tại sao đương số nhân duyên muộn màng ?! Ấy là bởi vì Cô,Quả chiếu về Mệnh,Thân thì ăn trọn con Quả Tú. Di bị Tuần,Triệt tức là ra ngoài ko thuận lợi,Nô có Đà,Kỵ thì thường bị bêu xấu bởi bạn bè. Di và Nô là 2 tiền tố để dẫn tới cung Phu,bjờ cả 2 đều kém thì cơ hội bị hạn chế,bản thân thì khó tính. Làm gì mà nhân duyên chả muộn màng.
 13. Thượng lộ mai thi tức là chết bên đường chứ ko fải chết chôn bên đường. Hai ý này hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên riêng 1 Liêm,Sát ko làm nên cái gì đâu. Nhưng con gái mà ngang bướng thế này thì chết ! Lấy chồng rồi át vía chồng cho xem.
 14. Tại sao mệnh VCD lại là con vợ lẽ hoặc lúc nhỏ khó nuôi ? Bởi vì trong xã hội cũ,người đàn ông được quyền đa thê. Nên việc sinh ra là con vợ thứ rất thường thấy. Bjờ làm gì còn ? Giải thế quá sách vở ! Thứ 2 : Nhìn thấy em bé này có song Hao nói ngay hệ tiêu hóa dở. Nhỏ này bjờ mới 4t,có người về già mới sinh chứng tiêu hóa kém. Giải thế quá chung chung ! Thứ 3 : Thấy mệnh VCD cho rằng thấp nhỏ hơn trẻ đồng lứa. Cái này lại quá sách vở ! Thực tế là có người mệnh VCD cao 1m82,cần thì tôi sẽ link lá số. Ngoại hình trong Tử Vi cực kì ít nhắc tới,ai học Tử Vi cũng nhận thấy điều này,hay chí ít cũng đọc ở cuốn Tử Vi tổng hợp rồi. Thứ 4 : qua hạn 16-25 thấy Nhật,Kỵ nói bị cận là sai. Muốn bị cận thì trong Mệnh,Thân,Tài,Quan,Di,Tật fải có cách bị cận,ko lẽ cận từ 16-25 rồi sang 26 lại hết cận ? Cái này là vô lý ! Nhỏ này mệnh Thủy rơi cung Thủy,trước hết đã thấy cái thuận lợi do nền tảng gia đình đưa tới. Mệnh VCD thì loại người nào cũng chơi được,tâm tính kín đáo,đôi lúc tỏ ra khắc nghiệt nhưng ra ngoài lại hòa nhã. Vì cuộc vui sẵn sàng chi tiền. Thân có Xương,Khúc,Khoa,Khôi,Việt,Phúc có Tấu,Hồng,Hỷ nên xin được gen di truyền trong dòng họ ưa văn chương,thi fú,ca hát,nghệ thuật. Vì là bẩm sinh nên fát tiết ngay từ nhỏ. Tuy nhiên việc học hành lại trễ nải,thi cử chưa được may mắn. Bản thân là người ham vui,bạn bè lại rặt 1 lũ lừa đảo nên vì thế mà dính vào luật pháp,tuy nhiên chỉ trong 1 thời gian ngắn và khi mọi sự yên ổn lại làm lại được. Mệnh rơi vào Tam hợp Thiếu Âm thì cuộc đời gặp nhiều sự thiệt thòi,ấm ức,cái vđề dính vào luật fáp ở trên cũng có thể do yếu tố này. Nếu biết an fận tự khắc mọi sự sẽ nhẹ nhàng. Càng tranh đấu với đời thì chỉ càng thua thiệt thôi. Nên uốn nắn cho nhỏ này cái thái độ cư xử kẻo lúc nó nóng lên dám nó đập fá mọi thứ lanh tanh bành lắm ! Trông thì duyên dáng nhẹ nhàng chứ lúc nổi nóng thì gì cũng dám làm hết đấy !
 15. Vậy xin được hỏi 1 câu là : Theo anh/chị thì Nhật miếu và Nhật hãm hình dáng ra sao ? Câu nữa là anh/chị hiểu như thế nào về Tuần - Triệt mà nói Triệt chiếu ? Trả lời đi rồi tôi sẽ nói ý kiến của mình !