• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Diên vỹ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Diên vỹ last won the day on Tháng 11 30 2017

Diên vỹ had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About Diên vỹ

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bé nhà mình cũng 2.5 tuổi chưa nói, chỉ nói đc từ ăn. Nhưg nói gì bé cũg hiểu và sai vặt đc. Bạn cứ kiên nhẫn nói nhiều, lấy mấy cuốn sách có tranh ảnh cho bé xem, lúc đầu bé chỉ biết chỉ tay vô, nhưg dần dần bé sẽ nói. Bé nhà m giờ 3 tuổi đã nói nhiều đến nhức đầu dù hơi ngọng.
 2. Mạn phép a Thiên Luân rep câu hỏi này ạ. Tại e thấy ngay trang đầu tiên a đã trả lời 1 trườg hợp cho cặp ck 85 vk 89 rồi. Lời khuyên nên sinh con năm 2024 là tốt. Nếu ko còn năm 2026 hoặc 2027. Bạn có thể đọc lại. Thiết nghĩ mọi ng nên tìm các bài để tham khảo trước xem có trườg hợp giốg mình ko, nếu khác hoặc có ý hỏi thêm thì mới up bài hỏi. Mong mọi ng k trách là m " cầm đèn chạy trước ô tô". Chúc cả nhà vạn sự như ý.
 3. Kính chào a Thiên Luân. Năm mới kính chúc a và gd mạnh khỏe, bình an ạ. E thấy có nhiều bạn hỏi cặp đôi tuổi 1985 và 1989 rồi. Em chỉ mong a xem giùm e tuổi của bố mẹ và con có hợp nhau và tốt hay ko thôi ạ? Chồng : 8/2/1985 tuổi ất sửu - hải trung kim Vợ : 15/11/1989 tuổi kỷ tỵ - đại lâm mộc Con trai đầu : 12/9/2015 ất mùi - sa trung kim Con trai út : 1/12/2017 tuổi đinh dậu Em chân thành cảm ơn a ạ.
 4. Mẹ em có lá số tử vi bằng mực tàu chữ hán do cụ để lại, bao nhiêu năm muốn nhờ người xem nhưng khổ nỗi không gặp được ai biết chữ nho ngày xưa. Nay biết đến diễn đàn mình có chuyên mục tử vi, em "mạ muội" chụp hình lá số lại rồi gửi lên đây nhờ các bác, các ac có hứng thú có thể xem và luận giải lá số tử vi này. Em xin chân thành cảm ơn. Một vài thông tin của mẹ em ạ: • ngày sinh : 23/7/1955 tuổi ất mùi • Dáng người: nhỏ, gầy, ăn bao nhiêu cũng ko mập. Đây là hình lá số tử vi của mẹ em ạ. http://s1064.photobucket.com/user/Dienvyvy/library/?sort=3&page=1
 5. Dạ vâng. Bây giờ e ko còn băn khoăn j nữa ạ. E cảm ơn a aygia nhé!
 6. Bác Haithienha và các cô chú trên diễn đàn kính mến, Cháu tìm hiểu trên diễn đàn cũng nhiều nhưng chưa gửi lá số lên nhờ các bác xem giúp. Giờ cháu thấy bế tắc về cuộc sống quá nên rất mong các bác cho cháu xin lời khuyên để cháu có thêm nghị lực sống và ‘chiến đấu’ với khó khăn ạ. Coi như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm ấy các bác ạ. Nếu các bác ghé qua topic vui lòng để lại giùm cháu đôi lời nhé! Chỉ mong cháu có duyên gặp được các bác. - Thông tin của cháu ạ: + Giới tính : Nữ. + Ngày sinh: 18/10/1989 năm Kỷ Tỵ (âm lịch). mẹ cháu nói sinh cháu vào khoảng thời gian từ 9-10h sáng. + Đây là lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Phạm+thị+Minh+Thu&ldate=6,6,10,18,6&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 - Ngoại hình: thấp, nhỏ, gầy, da hơi ngăm, không xinh ạ. hjhj. Tính hơi nóng (nhưng lấy chồng đã biết nhường nhịn hơn). Sáng dạ, nhưng hơi thiếu quyết đoán. + Là con út. Có 2 anh trai (1981 và 1983 đã có gia đình). - Một vài sự kiện trong đời: + Hồi bé học hành khá giỏi giang, có chút khiếu về viết lách nhưng lại trượt đại học vì ốm. Học cao đẳng về kế toán cũng tốt nhưng thi liên thông đại học lại trượt bất ngờ. + Một minh tha hương lập nghiệp nhưng công việc không mấy tốt đẹp. lấy chồng cách đây hơn 2 năm và do hoàn cảnh kinh tế nên lại phải bỏ học liên thông đại học lần nữa. + Chồng cháu sinh 1985, đã từng trải qua đời vợ và có con riêng. Hiện tại, cháu có 1 bé trai sinh 30/7/2015 (âm lịch - ất mùi- ẩn tuổi bà ngoại) và sắp có 1 bé nữa vào tháng 12 dương lịch năm nay (2017- đinh dậu - ẩn tuổi ông ngoại). Từ khi lấy nhau, vợ chồng cháu khá vất vả vì kinh doanh từ tay trắng, lại phải trả số nợ của mẹ chồng cháu nên công việc lao đao, khó khắn tứ bề. Nhiều khi cháu thấy số mình không có gì là sáng sủa, từ học hành dang dở, vốn học hành không thua kém ai mà giờ thì không bằng ai; đến kinh tế thì khó khăn, lấy chồng thì đám cưới cũng không được đàng hoàng (vì trả nợ cho mẹ chồng không có tiền lo đám cưới). ĐI xin việc ban đầu rất thuận lợi nhưng khi gặp giám đốc là out ạ. Chưa kể cháu làm việc gì ( ví dụ như xin giấy tờ) cũng phải 3-4 lần mới xong. Cháu thấy bản thân mãi lận đận, nên cũng buồn lắm ạ. Cháu chỉ mong các bác xem giùm cháu tổng quát cuộc đời thế nào ạ? đường công danh, tài lộc ra sao? Khoảng bao nhiêu tuổi cháu mới ổn định được ạ? Cháu có thể chuyển sang kinh doanh được không? và vợ chồng cháu có sống bền với nhau không? (vì chồng cháu khá đào hoa, ưa nhìn ). Cháu chỉ ước có mảnh đất cắm dùi mà tình hình này chắc cả đời không có, Cháu xin lỗi nếu viết quá dài và quá lan man. Bác chịu khó đọc giúp cháu nhé. Cháu rất mong nhận được lời khuyên! Cháu cám ơn các bác nhiều!
 7. vâng, chúc các bác, các anh chị trên diễn đàn nhiều sức khỏe. E cảm ơn a Aygia nhiều ạ. E cũng chỉ mong gia đình yên binh và trả hết nợ nần là thấy thoải mái tinh thần rồi. Như lời a nói phải đến hết năm Sửu mới phát bền vững đc, vậy là nhà em phải cày cuốc dài dài. Vừa tay trắng lập thân, vừa trả nợ và nuôi 2 con nhỏ, không biết đến khi nào mới có mảnh đất cắm dùi. Thôi thì mong trời không phụ lòng người.
 8. Cảm ơn a Aygia đã tận tình hồi đáp ngay cho e. E có 1 thắc mắc nữa là: bé đầu nhà e ẩn tuổi ất mùi của bà ngoại. Bé thứ 2 lại ẩn tuổi đinh dậu của ông ngoại. Như vậy có phải lưu ý gì không ạ? vk ck e cứ nói đó là cái duyên.hjhj. CK e mạng kim, e mạng mộc, nên đôi khi cứ thấy khắc nhau, e định làm gì, kinh doanh gì là lại bị ổng cản trở, gạt đi. Hay là do e sinh sai giờ ( e sinh lúc 9h-10h sáng ngày 18/10/1989 âm lịch)? Bởi có duyên gặp 1 bác nhìn e nói sinh lỗi giờ, tới cửa quan quan đóng cửa, phải cải giờ mới hết lao đao. Có chút tâm sự nên bộc bạch trên này chút mong cá bác thông cảm ạ.
 9. Kính chào anh Thiên Luân và các bác trong diễn đàn. Em có thắc mắc chút về chủ đề này. Cũng từng mạ muội nhắn tin qua face của a Thiên Luân nhưng chắc a bận chưa hồi âm đc. Chồng e: sinh 8/2/1985 dương lịch - hải trung kim Vợ : sinh 15/11/1989 dương - đại lâm mộc Con trai đầu sinh 12/9/2015 - sa trung kim E có theo dõi thấy bác Thiên Sứ và a Thiên Luân tư vấn 1 vài trườg hợp này nên sinh con năm 2017 đinh dậu. Nên hiên tại vk ck e cũng có 1 bé năm 2017 này. Tuy nhiên có ng nói nhà e tam hợp hóa tam tai. Đặc biệt vào năm tam tai thì hạn càg nặng. Khôg biết có chính xác không ạ? Vì vốn hiểu biết ít nên mong các bác, các a giúp đỡ. Với lại từ khi có bé thứ 2 năm 2017 này e thấy kinh tế nhà e cũng không sáng sủa hơn. Vì chồng e có làm kinh doanh nhưng mấy năm gần đây rất vất vả, nợ nần không may mắn. E xin cảm ơn.