• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

luckykimngan01

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About luckykimngan01

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Các bác cho em hỏi về năm sau- năm 2019 Tình hình, em biết được năm sau em bị sao Thái Bạch chiếu sáng- lại bước vào hạn Tam Tai.....Cho em hỏi, năm sau em đi xa có ổn ko, có bị kị gì ko ah...công việc làm ăn ra sao ah? Tình duyen thì em bị chặn các bác ah....hôm nọ, có bác coi chỉ tay, coi cho vui, nói em là con của mẹ quan âm, nếu muốn lấy chồng phải vào chùa xin ah...làm em buồn quá...âu đó là ý trời
 2. Ai coi giúp em....năm nay năm dek gì mà em xui tận mạng.... Em có thằng bạn quen nhau 17 năm...Nó đi tin đứa làm nghề cave mà nó ko tin lời em nói....thằng bạn em bảo: nó làm cave cũng được, anh cũng yêu quý nó.. rồi còn chửi em ko biết cách làm bạn, ko biết cách chia sẻ này nọ..... Rồi hôm qua, tụi em cãi nhau, anh ta block sdt e, nick em luôn
 3. Bị bướu cổ nếu gây triệu chứng khó thở, khó nuốt thì mổ...Còn lại thì không mổ...Mổ về già sau này còn nhiều bệnh hơn ấy. Hơn nữa đang cường giáp mổ xong thành suy giáp, uống thuốc trọn 1 đời..Thế nên cứ để như vậy, khi nào bị cường giáp lại thì uống thuốc, còn ko để vậy theo dõi định kỳ...Mình đang bị bướu nè, đi bệnh viện nhà nước bác sĩ khoái tiền nên kêu mổ. Sau đó, đi 2 bệnh viện gặp toàn bác sĩ giỏi bác sĩ khuyên ko nên mổ
 4. ÔI, năm nay em xấu đau đớn ah...Năm nay, em muốn đi bắc đón mùa thu vàng vào tháng 8 âm lịch, nhưng có bác xem tử vi nói, năm nay em kị 3 tháng: 2, 8, 11 nên em đi bắc tháng 9......Bạn va các cô chú ở đây xem em xui xẻo như thế nào ở chuyến đi này: - Ngày đầu tiên ở Ninh Bình bằng việc đi thăm quan Tràng An và Bái Đính: em suýt mất mạng. Đón xe bus đi Tràng An thì họ nói họ ko đi ngang qua đó, chỉ có đi ngang Bái Đính. Đang ngồi cầm điện thoại search sdt của taxi thì thằng chóa xe ôm hỏi em đi đâu: em bảo đi Tràng An. em hỏi giá bao nhiêu, nó bảo 40k (lúc đây em cũng nghi ngờ vì xe ôm đều báo giá 60-70k)...Đến ngã 3 huyện, nó bảo nó đi lên đổ xăng xíu, mà nó chỉ đổ có 25k (???), và kiu em ứng trc tiền...Chắc xem bóp em có bao nhiêu tiền, nhưng thường thì em luôn để tiền lẻ bên ngoài, tiền chẵn mới để trong ví. Trên đường vào Tràng An, thằng này chạy thật chậm, hỏi em là: Trc đến giờ, em đã đi bao nhiêu nơi, em đi du lịch thế này chắc nhà em phải giàu lắm, nhà em kinh doanh gì, em có chồng chưa, sao ko đi với chồng...Xong, nó sờ soạng đùi em...Sau em vô tình, em cứ thấy nó cứ nhìn kính hậu...Các bác biết rồi đây, đường vào Tràng An thì nó rất vắng nhất là khi đây là dịp thấp điểm, và em lại đi vào ngày giữa tuần...Hoảng quá, em thấy 1 bác già đang dựng xe bên đường nên em kiu cho xuống.,....sau em kể câu chuyện cho bác ấy nghe...bác ấy bảo cứ đứng ở đây ko sao đâu thỉnh thoảng có taxi đi ngang....bao nhiêu xe chạy vào, ai cũng nhìn em kiểu: nó là người hay là ma......Sau đó, có 1 xe taxi dừng lại cho em lên, sau mới biết 4 anh từ hải phòng đi ninh bình ăn hỏi, tiện ghé tràng an chơi....các anh rủ em đi bái đính, mà em chán quá, nên đón taxi về khách sạn....Nếu em để thằng chó xe ôm chở đi thêm 2-3km, chắc nó ra tay cưỡng hiếp thậm chí giết em thật Sau đó, em đi nhà thờ đá Phát Diệm....lúc đi thăm quan xong, vừa ra đến đầu ngõ xe buýt chạy ngang nên em ngồi ghế đá chờ 30 phút....1 xe oto và 1 xe máy, 2 người đó tưởng em là cave.....Ngay hôm đó, em muốn book vé vào nam, nhưng cuối cùng cứ theo lịch trình..em buồn quá, em đi ra hà nội chơi cho lành (em ở hotel quen thuộc)...ở hà nội chơi chán, em book vé đi sapa...Xui xẻo, đi đúng ngay ngày sapa chỉ còn 7- 13 độ..chịu ko nổi cái lạnh em lại xuống hà nội.... Ở hà nội ở ngay cái hostel khốn khổ:Ở Dorm thì rất vui, nhưng nhân viên là 1 lũ chẳng ra sao cả...Thấy trai tây tán ghê lắm- bọn nó rất kết anh tây trẻ, cao to đẹp trai thỉnh thoảng từ sài gòn ra hà nội công tác và ở khách sạn bọn nó...Lúc em hỏi thông tin của anh bạn Hàn Quốc, cả lu nhân viên 10 người, ko ai biết...sau thấy em có vẻ quan tâm đến anh này, bọn nó trò chuyện với anh này ghê lắm, moi thông tin đủ kiểu...và ko cho em thông tin của người này....Anh Hàn Quốc này nói tiếng anh rất tốt, vì anh ấy biết tiếng anh em ko tốt, nên anh ấy cố gắng nói thật chậm cho em nghe và hiểu...Gio, em đang nhờ cộng đồng mạng người hàn tìm người này....dù biết rất khó khi chỉ biết tên và 1 ít thông tin, nhưng em vẫn cố gắng....em hy vọng câu chuyện này sẽ lan truyền để bạn bè anh ấy ở vn Em đăng ký ở đây 6 ngày, các nhân viên ai cũng biết và ngỏ ý đóng tiền phòng...nó bảo khi nào đi thì khi đó đóng tiền. Mịa kiếp, đến ngày thứ 4, nhân viên nó bảo em ở hết ngày thứ 5 thôi...ngày thứ 6 có 1 đoàn nào thuê phòng...lại nói chuyện lật lọng: chị chưa đóng tiền phòng....em tranh cãi quyết liệt với nó...và bảo: có muốn đuổi thì đuổi đứa ngày mai đến giúp, tại sao đuổi người vn....Bọn này, nó chỉ muốn cho tây thuê..vì trên quầy tiếp tân nó 1 thùng nhỏ đựng tiền tip mà. Túm lại, thấy tây tụi nó tơm tớp như mèo thấy mỡ - em bán hàng online: chưa năm nào mà gặp nhiều khách bỏ bom đã vậy ăn nói theo kiểu thách thưcs
 5. Các bác cho em hỏi về duyên nợ năm nay ra sao, em liệu có gặp được lại người này ko.... Tình hình tháng 9 âm lịch vừa qua, em đi Bắc du lịch. Mọi năm em thuê phòng hotel ở 1 mình. Năm nay, em đổi ý, em ko ở hotel quen thuộc mà ở 1 hostel khác...ở hostel này em ở phòng ddorrmitory- 1 dạng phòng share, trong phòng này có 8 giường, có tủ quản lý đồ đạc cá nhân mỗi người. Phòng em 8 người đến từ 8 quốc gia khác nhau, chỉ mỗi em là người việt nam. Trong phòng này, em kết nhất là anh bạn người Hàn quốc, same same tuổi em và là người nói chuyện với em nhiều nhất khi thức dậy rồi ai đi đường nấy Đêm cuối cùng, anh ấy đi chơi về, thì nhận đc email nói là đến ngày bay...anh ấy tá hỏa dọn dẹp phòng, và kêu khách sạn gọi xe chở ra sân bay gấp. Trc khi đi, em có hỏi anh ấy facebook, anh ấy nói có 2 lý do khiến anh ấy ko sử dụng mạng xã hôi. Vì em dốt tiếng anh, nên em chỉ hiểu mỗi câu anh ấy phải làm việc chăm chỉ...biết vậy em hỏi địa chỉ email còn hơn Sau khi anh ấy đi, nhân viên khách sạn chia sẻ thông tin về anh ấy như sau: anh ấy trc đây từng làm việc ở thành phố hồ chi minh 1 thời gian. Sau đó anh ấy nghỉ việc và quay về hàn quốc làm việc. Bây giờ, anh ấy quay lại VN tìm việc. 4 tuần trc anh ấy quay lại sài gòn tìm việc nhưng ko được....sau đó anh ấy ra hà nội tìm việc, có thể anh ấy sẽ làm việc ở samsung bắc ninh ấy. Em xin nhân viên địa chỉ email của anh này, mà tụi nó nhất định ko cho các bác ah. Tụi nó bảo ko ghi thông tin anh này. Người nước ngoài đến thì tụi nó đều ghi 1 bản thông tin gồm: họ tên, quốc tịch, số passport, email, sdt phòng công an phường đi kiểm tra...Nói đến cái hostel này là nói cả ngày ko hết chuyện...Ai đến ở nó tra khảo thông tin như trả khảo gì, anh nào có vợ, chưa vợ, có mấy con, đám nhân viên nữ đều biết tất...em có cảm tưởng, tui nó đi làm việc là để tim trai ngoại chứ ko phải vì tiền...Chưa hết, nhân viên của hostel này: là bà con ruột thịt của giám đốc hostel này Gio, em đang tìm mọi cách để có email của anh bạn hàn quốc này. Theo các bác, em và người này có duyên với nhau ko...em rất muốn gặp lại anh ấy 1 lần ah
 6. Em là chủ topic đây.,,,Nick trên em ko nhớ pass nên phải làm nick mới...vì em trong lòng chông chênh quá các bác ah Em ko cố ý nói xấu đấng sinh thành của mình...Nhưng mà mẹ em cứ muốn em lấy chồng đài loan hoặc trung quốc...Nếu mấy ông chồng này giàu có thì em nào có than phiền gì đâu./...Đằng này, mấy ông nhà nghèo, sống ở vùng quê xa lắc xa lơ, ko lấy đc vợ bên đó nên mới chạy sang vn tìm kiếm..Với lại em cũng là đứa có học, được học trường quốc tế chứ ít gì..Hiện giờ thi em bán online....Chỉ vài câu xã giao, là cho người đến hỏi, và đám cưới sẽ diễn ra nhanh nhất 1 tháng sau đó, hoàn toàn ko có tình yêu gì cả...Nên mỗi lần em từ chối mẹ mình, mẹ em bực lắm các bác ah...Mẹ em cứ nhìn thấy tiền mà các con của nhà người ta nên khoái lắm..Bảo em lấy chồng ngoại, nhà sẽ giàu Từ đầu năm đến giờ, em từ chối 2 người làm mai rồi các bác ah...2 năm trc, nhà em làm cái lễ, ông nội về có dặn dò em: 33 tuổi em lấy chồng là đẹp, 33 sẽ có người hỏi nhưng em ko được từ chối...Đầu năm, em đi xin que cũng nói năm nay em lấy chồng hợp....Em đi xin bài: bài nói em có số lập nghiệp ở xa..một mình tự lập nghiệp ko nhờ vả ai, có số lấy chồng nước ngoài Gio em mông lung lắm các bác ah, vì năm 2017 sắp trôi qua....Các bác ở đây cho em lời khuyên ah