• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phongthuy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by phongthuy


 1. Nếu sinh đứa nữa thì năm nay Giáp Ngọ, hoặc Bính Thân 2016, năm Giáp Ngọ tốt hơn. Nên tránh các năm còn lại. Giải thích thì hơi dài dòng, nhưng TL tính tuổi theo cách cuộc tốt, hợp cha và mẹ và tạo thế đối xứng về tuổi trong gia đình. Như vậy sau này gia đình sẽ vượng phát hơn.

  Thân mến.

  Cháu cảm ơn bác Thiên Luân, bác cho cháu hỏi thêm một chút nữa nếu gia đình cháu dừng lại ở năm 2010 thì có tốt không ạ? Cháu tiếc là không hỏi bác sớm hơn để sinh vào năm nay. Cháu có một chút phân vân là năm nay mệnh Kim khắc với mệnh mẹ là Mộc, mà cháu đọc được ở trên dđ là quan trọng nhất chọn mệnh mẹ tương sinh với con có đúng không ạ? Cháu cảm ơn chú và chúc chú cùng gia đình sức khỏe!

  (Kính gửi bác Thiên Luân, nhờ bác tư vấn giúp gia đình cháu:

  - Chồng sinh năm 1979 - Đại Hải Thủy

  - Vợ sinh năm 1981 - Thạch Lựu Mộc

  - Con đầu sinh năm 2006 - Ốc Thượng Thổ

  - Con thứ sinh năm 2010 - Tùng Bách Mộc

  Nhà cháu dự định sinh thêm 1 bé nữa. Vậy kính nhờ bác tư vấn giúp cháu tuổi của con với bố mẹ như thế nào và chọn năm sinh con út phù hợp với gia đình cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!)


 2. Hôm trước do không đọc kỹ nên chưa được bác trả lời, hôm nay cháu xin sửa lại như sau:

  Kính gửi bác Thiên Luân, nhờ bác tư vấn giúp gia đình cháu:

  - Chồng sinh năm 1979 - Đại Hải Thủy

  - Vợ sinh năm 1981 - Thạch Lựu Mộc

  - Con đầu sinh năm 2006 - Ốc Thượng Thổ

  - Con thứ sinh năm 2010 - Tùng Bách Mộc

  Nhà cháu dự định sinh thêm 1 bé nữa. Vậy kính nhờ bác tư vấn giúp cháu tuổi của con với bố mẹ như thế nào và chọn năm sinh con út phù hợp với gia đình cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!

  Cháu xin kéo bài này lên nhờ bác Thiên Luân tư vấn giùm cháu!


 3. Hôm trước do không đọc kỹ nên chưa được bác trả lời, hôm nay cháu xin sửa lại như sau:

  Kính gửi bác Thiên Luân, nhờ bác tư vấn giúp gia đình cháu:

  - Chồng sinh năm 1979 - Đại Hải Thủy

  - Vợ sinh năm 1981 - Thạch Lựu Mộc

  - Con đầu sinh năm 2006 - Ốc Thượng Thổ

  - Con thứ sinh năm 2010 - Tùng Bách Mộc

  Nhà cháu dự định sinh thêm 1 bé nữa. Vậy kính nhờ bác tư vấn giúp cháu tuổi của con với bố mẹ như thế nào và chọn năm sinh con út phù hợp với gia đình cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!


 4. Kính gửi bác Thiên Luân, nhờ bác tư vấn giúp gia đình cháu:

  - Chồng sinh năm 1979 - Thiên Thượng Hỏa

  - Vợ sinh năm 1981 - Thạch Lựu Mộc

  - Con đầu sinh năm 2006 - Ốc Thượng Thổ

  - Con thứ sinh năm 2010 - Tùng Bách Mộc

  Cháu dự định sinh con út vào năm 2014 hoặc 2015. Vậy kính nhờ bác tư vấn giúp cháu chọn năm sinh phù hợp với gia đình cháu. Cháu cảm ơn bác rất nhiều!


 5. Em chào các bác trong diễn đàn,

  Em đang muốn mua một chiếc chuông gió để treo ở trong nhà. Nhưng em lại nghe nói treo chuông gió mà không đúng cách thì có khi còn hại hơn. Vì vậy em vào đây nhờ các bác tư vấn giúp em: nhà em hướng Nam Đông Nam, chồng em tuổi Kỷ mùi, em tuổi Tân dậu. Vậy em nên treo chuông gió ở chỗ nào? Và chuông gió nên mua bằng chất liệu gì? Em cảm ơn các bác nhiều ạ.


 6. Ừm, có vẻ chồng bạn hơi nóng tính nhỉ. Bạn lấy nick là Phongthuy, thế thì đã xem phong thủy nhà của bạn chưa? Tôi nghĩ có thể tìm giải pháp ở phong thủy đấy. :)

  Thực ra em yêu thích cái môn phong thủy, tử vi... nên lấy nick như thế thôi. Còn kiến thức của em như ếch ngồi đáy giếng bác ạ, nên phải nhờ đến các bác chứ em thấy nó mênh mông chả biết hướng nào. Nhiều khi tìm hiểu vấn đề gì đó thì cũng chỉ lai vãng trên ngọn cây chứ có hiểu gốc gác của vấn đề đâu.

 7. Em cảm ơn bác Thiên Hỏa. Ý em nói vc nhà em có vẻ không hòa hợp, ví dụ cách sống, quan điểm sống, nuôi dạy con cái, cách nhìn nhận một vấn đề thường là không thống nhất... Chồng em đúng là thương và có trách nhiệm, nhưng ko được chiều như bác nói đâu, trước đây và bây giờ cũng vậy. Về bất kể một vấn đề gì nếu em bày tỏ quan điểm khác đều cho là em cãi lời, chỉ có nghe theo lời chồng dù đúng hay sai.

  Hai vc không mấy khi tâm sự, chia sẻ với nhau mặc dù em rất muốn chia sẻ với chồng,


 8. Không hiểu sao bài của em lại bị lỗi thế kia. Em gửi lại bài

  Chào các bác,

  Em nhờ các bác xem giúp tuổi vợ chồng em, tương quan giữa hai vc. Em tự nhận thấy vc có vẻ ko hòa hợp, hay khắc khẩu, chồng có vẻ lấn át vợ Posted Image. Các bác có thể giải thích chi tiết giúp em, và những điểm không hợp thì hóa giải như thế nào?

  Em sinh ngày 26/4/1981 DL

  Chồng em sinh 11/1/1980 DL (âm lịch 1979)

  Em cảm ơn các bác rất nhiều!


 9. Chào các bác, <br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; ">Em muốn nhờ các bác xem giúp tuổi vợ chồng em, tương quan giữa hai vc. Em tự nhận thấy vc có vẻ ko hòa hợp, hay khắc khẩu, chồng có vẻ lấn át vợ Posted Image. Các bác có thể giải thích chi tiết giúp em, và những điểm không hợp thì hóa giải như thế nào?<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; ">Em sinh ngày 26/4/1981 DL<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; ">Chồng em sinh 11/1/1980 DL (âm lịch 1979)<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; ">VC em cưới năm 2005.<br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 20px; ">EM cảm ơn các bác rất nhiều!

 10. Chào các bác, em post bài trong mục này không biết có phù hợp không, mong các bác thông cảm.

  Em muốn nhờ các bác xem giúp tuổi vợ chồng em, tương quan giữa hai vc. Em tự nhận thấy vc có vẻ ko hòa hợp, hay khắc khẩu, chồng có vẻ lấn át vợ Posted Image. Các bác có thể giải thích chi tiết giúp em, và những điểm không hợp thì hóa giải như thế nào?

  Em sinh ngày 26/4/1981 DL

  Chồng em sinh 11/1/1980 DL (âm lịch 1979)

  VC em cưới năm 2005.

  EM cảm ơn các bác rất nhiều!


 11. Cũng hợp, con hợp mẹ hơn bố, khá là ngoan, dễ bảo, nhg bố làm ăn ko tốt.

  Anh CCB cho em hỏi nhà em cũng vợ 81, chồng 79 (trước anh đã tư vấn sinh con thứ 3 vào năm 2016, 2017, 2018) thì em sinh vào năm 2013 có được ko?

 12. bé đầu khá bướng, khó nuôi, sức khỏe lúc bé ko đc tốt, hay ốm vặt.

  Bé thứ 2 ngoan, nghe lời bố mẹ, bố làm ăn cũng thuận lợi.

  Chị tự xem có đúng ko?

  Nếu nhà chị muốn sinh thêm nữa thì có thể sinh các năm: 2016, 2017, 2018.

  Các năm trc đó đều ko tốt.

  Cảm ơn chị CCB, em chỉ biết sơ qua chứ có xem gì đâu. Bé đầu thì không tính toán gì hết. Bé sau em chọn sinh năm 2010 thì chỉ biết là năm đấy không khắc với mẹ Posted Image.

  Vào các năm như chị chỉ dẫn thì trai gái đều tốt chứ ạ?


 13. Chào các bác, nhờ các bác tư vấn giúp cháu

  Chồng sinh năm 1980 (âm lịch 1979)

  Vợ sinh 1981

  Con gái đầu sinh 2006

  Con trai sinh 2010

  Nhà cháu muốn sinh thêm 1 bé nữa (mong muốn là bé trai) thì nên sinh vào những năm nào ạ?

  Các bác tư vấn thêm giúp cháu nếu ko sinh thêm bé thứ 3 nữa thì 2 bé đầu ảnh hưởng đến bố mẹ như thế nào.

  Cháu cảm ơn các bác nhiều.


 14. Em chào các bác, các bác xem giúp em. Chả là nhà em có ý định sinh con thứ 3. Em sinh năm Tân Dậu 1981, chồng em sinh năm Kỷ Mùi 1979 (DL 1980). Con gái 2006, con trai 2010. Em định sinh năm 2013 thì có được không ạ. Cảm ơn các bác nhiều!


 15. Bếp đặt như thế nào nhỉ? Lưng bếp quay vào phòng ngủ hay quay về hướng Tây Bắc?

  Nhà này hiện hay bị đau cơ bắp, gân cốt và đau đầu phải không?

  Dạ, lưng bếp đặt vào một bên tường, cùng phía với cầu thang anh ạ. Anh tư vấn giúp em nên đặt cái gì ở chỗ cửa hầm nhìn cho đỡ trống ạ. Với lại bố trí như vậy anh tư vấn xem nên làm thế nào để dung hòa được ạ. Những cái cố định thì chắc là không thay đổi được, còn cách bày biện bố trí em xin nhờ anh tư vấn thêm. Đọc bài của anh và của các bác ở trên này thực sự em rất ngưỡng mộ.

  Cảm ơn anh rất nhiều.


 16. Cả sơ đồ nữa nhé

  Thân mến

  Anh HGL, hôm qua em chụp vài bức ảnh và chụp cả sơ đồ nữa. Hôm nay mang đến cơ quan để up lên thì thật buồn là các ảnh đều bị lỗi hết (chắc tại máy nhà em cũ quá), chỉ còn duy nhất cái này. Hôm nay cứ chắc chắn là sẽ có đủ hết vì hôm qua anh nhắc em chụp cả sơ đồ nữa. Em up lên đây cái duy nhất xem được ạ.

  Vì không có sơ đồ nên em mô tả qua ạ: nhà em bố trí phòng khách, nhà vệ sinh ép vào cầu thang, đến bếp và trong cùng là một phòng nhỏ nhỏ. Cái hầm chính là chỗ tủ đấy anh.

  Posted Image


 17. Nói chung không sao đâu, chỉ mỗi tội, chồng gia trưởng quá.

  Thân mến

  Ôi, cảm ơn anh. Sao anh lại nói đúng cái điểm này thế ạ. Mà nói chung chồng em gia trưởng từ khi chưa ở ngôi nhà này cơ. Anh cho em hỏi thêm làm thế nào để cái điểm này giảm bớt đi được không ạ?


 18. - Nhà 3 tầng cạnh nhà 4 tầng và một bên chưa xây thì phải xem nhà 4 tầng nằm ở bên nào (phải hay trái).

  - Nhà 3 tầng nằm lọt thỏm giữa 2 nhà 3 tầng khác cao hơn một chút thì cũng không sao đâu. Yên tâm đi. Đường quan lộc hơi kém một chút nhưng về tiền tài thì ổn đấy

  Thân mến

  Em cảm ơn anh,

  - Nhà 3 tầng cạnh nhà 4 tầng, nhà 4 tầng nằm ở bên phải anh ạ.


 19. Chào anh HGL, em nhờ anh tư vẫn giúp em: nhà em hướng Đông Bắc, khi xây nhà có bố trí 1 cái hầm ở dưới cầu thang với mục đích là chứa đồ. Trước tới giờ nhà em vẫn dùng 1 cái tủ kê ngang nhà áp vào cầu thang, đồng thời cũng chắn luôn cái cửa đó. Hiện nay nhà em thay đổi xoay tủ theo chiều dọc nhà, tủ áp vào 1 bên tường phía cầu thang. Khi xoay tủ như vậy thì cái cửa hầm hở ra khoảng 1/3.

  Anh xem em có thể đặt một chậu hoa giả hay cái gì đó ở chỗ cửa bị hở ra đó được? Chồng em sinh năm 79, em sinh năm 81 (âm lịch). Em cảm ơn anh rất nhiều.


 20. Nhắn archtstyle,

  Vợ chồng này rất yêu thương nhau, tuy có khác quan niêm ý thích nhưng vẫn thương nhau một cách thắm thiết. Sinh đứa con trai ra là cha thăng quan tiến chức, có nhiều thuận lợi. Nhưng năm nay hơi khó khăn cho cả hai vợ chồng, dầu vậy cũng được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình.

  Nên sinh đứa Nhâm thìn, Tuy mạng con Tích Lịch Hỏa khắc mạng mẹ Sa Trung Kim, nhưng cái khắc hữu dụng. Con càng lớn thì càng giỏi dang, cha thì được tiếng được danh.

  Gửi phongthuy

  Nhà này tuổi cũng đẹp. Cũng nên chọn đứa Nhâm Thìn.

  Thiên Đồng.

  Cảm ơn chú Thiên Đồng,

  Chú cho cháu hỏi thêm một chút: nếu vc cháu sinh đứa thứ 2 vào năm Canh Dần thì có hợp ko ạ.

  Cháu xin ghi lại tuổi của nhà cháu:

  Chồng Kỷ Mùi tháng 11 Âm lịch

  Vợ Tân Dậu tháng 3 Âm lịch

  Con gái đầu Bính Tuất tháng 11 Âm lịch

  Cháu cảm ơn chú rất nhiều.


 21. Chào chú Thiên Sứ,

  Kính nhờ chú tư vấn giúp vc cháu nên sinh đứa thứ 2 vào năm nào ạ

  Chồng cháu sinh năm Kỷ mùi (Âm lịch) 1980 DL.

  Cháu sinh năm Tân dậu 1981.

  Bé đầu sinh năm Bính Tuất 2006.

  Cháu cảm ơn chú rất nhiều!

  Cháu nhờ các chú xem giúp ạ!


 22. Chào chú Thiên Sứ,

  Kính nhờ chú tư vấn giúp vc cháu nên sinh đứa thứ 2 vào năm nào ạ

  Chồng cháu sinh năm Kỷ mùi (Âm lịch) 1980 DL.

  Cháu sinh năm Tân dậu 1981.

  Bé đầu sinh năm Bính Tuất 2006.

  Cháu cảm ơn chú rất nhiều!

  Kính mong chú Thiên Sứ bớt chút thời gian xem giúp cháu ạ.