• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

đại lộ

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  32
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by đại lộ

 1. Nhà này không những làm ăn và sức khỏe đi xuống mà còn rất hay lục đục. Đầu tư thì thua lỗ đã đành nhưng nếu cho vay còn không đòi được nữa. Muốn thay đổi phải sửa triệt để. 3 cái cửa đều đi vào bếp thế kia thì sao tránh được (Cửa phòng khách xuống, từ kho đi lên, từ phòng ngủ 3 vào). nhà vệ sinh cũng ở vị trí không hợp lý. Cần phải thay đổi cấu trúc cả cụm bếp và vệ sinh nhà này nhưng bạn vẽ sơ sài thế thì chẳng biết mái nhà, sân nhà của bạn đến đâu , bằng vl gì, kết cấu như thế nào mà tư vấn sâu hơn. Tốt nhất là nên post thêm mấy ảnh chụp hiện trạng. Việc cần làm ngay có thể đó là chuyển vị trí cổng sang bên trái nhà và để lùi xuống đừng có để nhô đầu ra khỏi đất như thế bạn nhé.
 2. Quang hung đừng buồn. Vị trí bạn phải ngồi thì đương nhiên sẽ xảy ra điều đó. Hãy lấy đó làm kinh nghiệm trong cs. Đi làm nơi khác muốn ổn định hãy tránh xa những chỗ ngồi gần cửa và những phòng lv có 2 cửa. Ai ngồi vào vị trí của bạn cũng thế thôi chứ k phải bạn là ng k có năng lực
 3. "Khí âm thì nhu, trầm nhưng Hình thì cương cường bạo liệt. Khí Dương thì cương, phù, nhưng Hình thì nhu mì bằng phẳng" Bạn phải học về âm - dương thì mới hiểu hết được câu này. Đại loại là: Khí có tính chất Âm thì nhu trầm ( đó là bản chất "DỤNG" của âm) Hình có tính Âm thì cương cường bạo liệt: Đó là "THỂ" của âm. "Dương hóa Khí, Âm thành Hình" - cho nên vật gì càng chắc đặc, sắc nhọn thì tính Âm càng mạnh, ví như Hình ảnh ngọn núi. Các công trình tôn giáo tính Âm rất cao nên chùa nhà thờ cũng thường có mái nhọn, mái dốc lớn.... Cũng như vậy Bản chất "DỤNG" của Dương là cương, sôi động, mạnh mẽ... nhưng Hình là "THỂ" thì ngược lại. Ví dụ như hình tròn, đường cong rât mềm mại nhưng thể hiện Dương khí vượng nên thường xuất hiện trong các công trình có đông người sử dụng như Rạp xiếc, sân vận động...
 4. chỗ chú ngồi thì chỉ làm chân chạy lon ton là phù hợp. Nếu thích thăng tiến thì ngồi vào vụ trí số 3. Trưởng phòng của chú là người không có năng lực .Phó giám đốc thì sắp nghỉ việc. Công ty này thì có thể kinh doanh rất tốt nhưng kiểu gì cũng bị nợ xấu và nội bộ hay lục đục. Thích được nâng đỡ thì nhớ kết thân với sếp kế toán nhé
 5. Nhà này bố bạn không muốn ở do mẹ bạn lúcnào cũng coi mình là chủ nhà và bố bạn hơi nhu nhược. Người chủ ở nhànày sẽ có nhân tình bên ngoài. Tuy nhiên sửa cũng rất đơn giản thôi. Bạnchỉ cần làm đúng các giải pháp sau: 1.Bỏ cửa phụ góc Đông Bắc – nâng bứctường đó (Trục 2) lên ở vị trícửa chính của nhà ( không để hiên hình chữ L nữa. 2.Cửa chính xoay lại chiều để mở cánhvào trong nhà 3.Đóng cái cửa D2 mở vào Bếp lạikhông dùng nữa 4giải pháp này làm xong bố bạn nhất định sẽ về nhà ởtrong vòng 2 tháng) 4 .Chuyển cái nhà vệ sinh phụ và cái Hầmtự hủy ra chỗ khác không để ở góc cuối sân và giáp bếp như cũ làđược. (G ia đình sẽ thuận hòa, không lục đục nữa). 5.Chuyển vị trí giữa Bếp và chậu rửa vớinhau (Trong vòng 01 năm – sẽ trả nợ hết). 6. Nói mẹ bạn đừng lo toan hết phần của bốcác việc trong nhà như trước nữa. NẾU TÔI NÓI ĐÚNG VÀ BẠN LÀM ĐƯỢC 5 GIẢI PHÁP TRÊN VÀ THẤYRÕ HIỆU QUẢ – TÔI SẼ GIÚP BẠN TIẾP
 6. Anh Vietnguyendl vui nhé. Anh HGL tư vấn rồi cho a rồi. Về cơ bản thì phương án a HGL không khác nhiều với phác thảo tôi giúp a sửa hôm qua. Anh nên post lên đây để trao đổi luôn ở đây chỉ khuyến cáo với mục 2 của anh HGL là: Không nên hạ cốt phòng khách và nâng cốt bếp. Làm như thế này vừa tốn kém cho gia đình và không giải quyết được bản chất của vấn đề như tôi đã dự báo và anh Vietnguyendl đã thừa nhận. Nhà này rắc rối phần nhiều do đàn bà gây ra.
 7. Anh HGL thân. Người ta đang lúc khó khăn bế tắc nhờ anh thì anh phải xuống tay đi chứ. Đại lộ chỉ như kẻ dạo chơi, chẳng ai biết mặt biết tên, nhỡ hiểu biết về PT chẳng đến nơi đến chốn lại làm hỏng kỳ vọng cuả anh Vietnguyendl thì chết (hic). Đúng là mấy năm nay không vào diễn đàn thật, chưa được gặp anh nhưng cũng gửi lời chúc anh thêm nhiều sức khỏe
 8. Ok anh Vietnguyendl. Tôi sẽ sửa giúp anh cho chót. Anh yên tâm mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. A cho địa chỉ email tôi gửi fác thảo cho vì tôi không biết cách up lên diễn đàn. Sau đó anh có thể up phương án tôi sửa lên để anh HGL tư vấn tiếp cho anh
 9. Chuyển vị trí giữa phòng khách và Bếp. Bếp chuyển ra sau nhà thì bố trí bếp ở phía góc ngòai phòng ngược với bộ sopha. Đây là vấn đề mấu chốt quyết định kinh tế trong nhà, anh không phải ngại chuyện sai Hướng hay không hợp hướng. Không phải việc của mình mà xen vào anh HGL cũng đừng giận nhé, nếu đại lộ nói đúng anh cứ Hú lên 1 tiếng cho tôi mừng. Hiii . Tôi cũng không viết bài trên diễn đàn bao giờ, chẳng qua là tình cờ đọc rồi dành ra 5,10p tư duy để tư vấn cho anh Vietnguyendl thôi. Không biết tôi, chắc anh ý cũng chẳng dám làm theo đâu. Anh HGL cứ tư vấn đi. hic Anh Vietnguyendl thân mến. Chú ý dòng chữ tôi bôi đỏ nhé. Nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của gia đình anh đấy (khi sửa nhà xong anh phải để ý sức khỏe cho ông bà). Còn những việc như xoay hướng giường thì quá đơn giản đúng không anh, anh nên làm ngay. Nay a post lên ảnh cầu thang và vệ sinh thì càng thấy nhà anh dở thật. Như thế này thì khí từ tầng 1 lên bị hút hết vào nhà vệ sinh rồi, không cãi nhau, mâu thuẫn mới là lạ. Thang lên tầng áp mái cũng bị thoái khí theo bước chân hết, ở trên đấy thì khó mà có tiền hay học hành tốt được, sức khỏe e là cũng không thể tốt.
 10. Nhà anh xây có quá nhiều thứ không ổn. Tuy nhiên chỉ sợ anh không quyết tâm sửa hoặc do nhiều nguyên nhân mà không sửa được triệt để, còn nếu sửa trong vòng 90 ngày anh sẽ khắc phục được phần lớn các vấn đề anh nêu. Nếu anh không sửa thì e là mọi thứ sẽ còn rối lên nhiều và phần nhiều rắc rối trong gia đình là do đàn bà gây ra. Liệt kê qua một số nội dung chính cho anh cân nhắc. Chuyển vị trí giữa phòng khách và Bếp. Bếp chuyển ra sau nhà thì bố trí bếp ở phía góc ngòai phòng ngược với bộ sopha. Đây là vấn đề mấu chốt quyết định kinh tế trong nhà, anh không phải ngại chuyện sai Hướng hay không hợp hướng. Trồng bụi cây lớn ở góc trước bên phải tường nhà tránh khí thóai vào hẻm. Xây lan can ở phía sau nhà lối nhìn xuống thang đi cổng phụ (vị trí bậc đầu tiên ở sân sau xuống thang thì phải xây gờ cao lên so với sân) Xoay lại vị trí giường ngủ 90 độ ra sát cửa sổ (tầng 1), song song với cửa sổ Tầng 2: Xoay đầu giường phòng ngủ mẹ ngược hướng lại giường cũ; tủ quần áo đặt ở bức tường đối diện cửa đi ra ban công (chỗ đang để tivi). Phòng ngủ của mẹ thiết kế khuyết góc để mở ban công, nếu sửa được thì làm vuông lại phía mặt tiền để tăng tài vận góc Đông Nam. phòng ngủ nữ 1971 cũng xoay giường lại 90 độ ra sát cửa sổ (chỗ để ti vi), chuyển tủ ra sát tường ở vị trí cũ đang đặt giường ngủ; phòng ngủ bố xoay lại 90 độ để đầu giường tựa cửa sổ, tủ quần áo chuyển giáp tường phòng ngủ nữ 1971 Bàn học phòng ngủ tầng áp mái nên để góc nhà cùng hướng với giường ngủ Bàn thờ nên chuyển ra giữa phòng hịên tại, bàn học phòng này cũng chuyển ra góc ngoài bên phải của phòng gần với cửa sổ. Chúc anh may mắn
 11. Anh không vẽ rõ cổng vào và cửa sổ nên chưa nhìn ra hết vấn đề. Nhưng phần lớn khả năng là nhà của anh bị bế khí nên anh chị không thể có con. Anh nên vẽ kỹ hơn vị trí, kích thước cổng, cửa đi, cửa sổ (nếu có). Bàn ghế tầng 1 anh đang kê như thế nào? Trước mắt cần sửa gấp hướng lên cho cầu thang và vị trí Bếp, mở rộng cửa đi tầng 1. Nhà này nếu mở được cửa sổ thì cũng dễ sửa thôi anh. Vấn đề ở đây là nhà bế khí và khí không vượng. Sửa xong chắc chắn anh chị sẽ có tin vui vì anh chị đâu có bệnh.
 12. Trung Quốc thả, nhưng 9 ngư dân Lý Sơn đang ở đâu? Đến chiều tối 13-10, mọi thông tin liên lạc giữa đất liền với chín ngư dân trên tàu QNg-66478 TS của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (40 tuổi, thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) mà Trung Quốc thông báo đã trả về từ 11-10, vẫn chưa được kết nối. Chính quyền huyện Lý Sơn, thông qua máy liên lạc ICOM, nhờ các tàu cá Quảng Ngãi đang đánh bắt trên khu vực biển Hoàng Sa tìm kiếm, cứu hộ tàu QNg-66478 TS nhưng vẫn chưa tìm thấy. Quá sức chính quyền huyện Ông Nguyễn Văn Lê, trưởng Phòng kinh tế hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn cho biết mấy ngày nay cán bộ phòng liên tục liên lạc với các gia đình người thân để nắm thông tin nhưng chính quyền chưa có chính sách gì hỗ trợ gia đình các ngư dân này và đang chờ ý kiến của tỉnh. Theo ông Lê, hiện có bốn máy ICOM trên đảo phát sóng lúc 7g và 19g để nắm thông tin, tình hình các tàu cá trên biển. Ông Võ Xuân Huyện, chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết: “Lâu nay nếu ngư dân được thả về bằng đường bộ hoặc đường hàng không thì mình có người ra đón. Còn nếu ngư dân được thả về bằng đường biển thì khi tàu về đến cảng, ngư dân làm việc với biên phòng rồi tự về nhà”. Cũng theo ông Huyện, chính quyền huyện không thể cử và không có phương tiện, tàu thuyền đi qua tận nơi các ngư dân bị bắt để đón họ về vì không có chi phí. Hơn nữa đấy là vùng biển có tranh chấp nên mọi việc quá sức của chính quyền huyện mà phải nằm ở cấp Chính phủ. Nỗi đau khi bị bắt Tìm gặp các ngư dân từng bị bắt và thả về tại đảo Lý Sơn, chúng tôi thấy hầu hết họ đều rất ngao ngán chuyện bị Trung Quốc bắt giữ. Ngư dân Dương Hưởng, đi trên tàu QNg-6597 TS, bị bắt ngày 16-6-2009, chưa hết bàng hoàng khi nhớ về những ngày tháng bị giam cầm. Ông Hưởng kể lại: “Nhà giam là căn nhà bịt bùng chỉ có một lỗ nhỏ thông gió. Có quạt điện nhưng không có phòng vệ sinh và phòng tắm. Điện được thắp sáng suốt ngày đêm, chúng tôi không thấy mặt trời”. Ngư dân Dương Thành Vinh (thôn Tây, An Hải), chủ tàu QNg-6364TS bị bắt tháng 6-2009, là người bị giam chung với ông Hưởng, nhớ lại: “Mỗi ngày họ cho ăn hai chén cơm, ăn với bún xào đu đủ, mỗi tuần một bữa canh rau”. Ông Hưởng cho biết khi thả tàu QNg-6597 TS về, phía Trung Quốc hút hết dầu máy, chỉ chừa đủ lượng dầu và thức ăn để các ngư dân chạy về Việt Nam. Tất cả ngư cụ, ICOM, điện đàm, định vị, bình hơi, dây lặn… đều bị tịch thu hoặc phá hỏng. “Họ chỉ cho chúng tôi cái la bàn để định hướng mà đi về Việt Nam. Nếu không phải là ngư dân kỳ cựu, không nhìn bọt nước, nhìn sóng, dễ đi lạc như chơi” – ông Hưởng nói. Ông Hưởng còn cho biết hiện khoản nợ hơn 250 triệu đồng của gia đình ông trong lần bị bắt vẫn chưa thể trả được. Trung tướng Trần Quang Khuê: Lo lắng cho sinh mạng 9 ngư dân Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 13-10, trung tướng Trần Quang Khuê – phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn – cho biết vẫn chưa liên lạc được với tàu cá QNg-66478 TS và chín ngư dân Việt Nam được phía Trung Quốc thông báo trả tự do chiều 11-10. Trung tướng Khuê cho biết bản thân ông “cũng đang sốt ruột và đề nghị bộ đội biên phòng tìm mọi cách liên lạc nắm thông tin về tàu cá trên”. Theo ông Khuê, phía Trung Quốc thông báo thả chín ngư dân trên tàu cá QNg-66478 TS nhưng không bàn giao cho Việt Nam. Thông tin từ Bộ Ngoại giao thông báo sang Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng chỉ cho biết là đã thả chín ngư dân trên, không có thông tin cụ thể về máy thông tin liên lạc, tình trạng dầu, nước trên tàu của ngư dân. Trung tướng Khuê cho rằng việc thả ngư dân trên biển nhưng không bảo đảm về mặt thông tin là rất nguy hiểm cho sinh mạng của các ngư dân. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 13-10 cho hay cũng đang tìm mọi cách để nắm bắt tình hình của chín ngư dân Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt ngày 11-9, thả ngày 11-10. Ông Nguyễn Tấn Trung, trưởng phòng quan hệ lãnh sự (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), cho biết phía Trung Quốc khẳng định đã thả tàu cùng chín ngư dân, đồng thời cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men cho tàu về. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: “Không phải trường hợp nào phía Việt Nam cũng có thể đưa người sang đón ngư dân. Trong trường hợp này, phía Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân tại Hoàng Sa, sau đó lại thả từ Hoàng Sa”. Tối 13-10, ông Nguyễn Việt Thắng, chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, cho Tuổi Trẻ biết hội đã nắm được thông tin về việc chín ngư dân Quảng Ngãi được phía Trung Quốc thả từ ngày 11-10 nhưng đến nay vẫn chưa nắm được tin tức gì vế số phận của họ. Theo ông Thắng, trong các trường hợp ngư dân bị bắt giữ khi hoạt động hợp pháp trên vùng biển Việt Nam, trách nhiệm của Hội Nghề cá là đấu tranh, kiến nghị các cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân. Đối với vụ việc lần này, hội đã đấu tranh và cùng với sự can thiệp của các cơ quan chức năng Việt Nam, chín ngư dân Việt Nam đã được thả vô điều kiện. Sau khi thả, việc tiếp nhận và giúp đỡ ngư dân trở về địa phương thuộc trách nhiệm của Bộ Ngoại giao và chính quyền địa phương. T.PHÙNG – H.GIANG – Đ.BÌNH Theo TTOTrung Quốc thả, sao anh vẫn chưa về ? Ròng rã hơn 30 ngày sống trong phậm phồng lo sợ chồng, con không được phía Trung Quốc thả. Khi nghe tin họ đã được thả vô điều kiện, những người thân thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà đợi mãi, đợi mãi… ngư dân vẫn chưa về. “Theo lý mà nói, đáng lẽ tàu chở 9 ngư dân bị Trung Quốc bắt đã về từ 21 giờ ngày 12.10.2010. Vậy mà không hiểu sao đến trưa nay 13.10.2010, vẫn chưa thấy ngư dân trở về”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) Trần Ngọc Nguyên lắc đầu lo lắng nói. Nếu ông Nguyên nóng lòng một thì những người vợ đang chờ chồng, những đứa con đang chờ cha trở về nóng lòng gấp bội phần. Bó gối nhìn ra biển chờ chồng Ở đất liền trời hôm nay hửng nắng. Nhưng vượt gió cấp 5 ra đến đảo Lý Sơn thì trời lại lúc nắng, lúc mưa. Trong làn mưa phủ, chúng tôi nhận ra nhiều gương mặt, nhiều ánh mắt đang đau đáu nhìn về phía biển. Họ là những người thân của 9 ngư dân trên tàu QNg 66 478 TS của ông Mai Phụng Lưu vừa bị Trung Quốc bắt ngày 11.9 và vừa được tuyên bố thả vô điều kiện. Trông chồng mỏi mòn mà chẳng thấy chồng về, bà Nguyễn Thị Xí (49 tuổi), vợ của ngư dân Nguyễn Đảng (sinh 1947, lớn tuổi nhất trong 9 ngư dân) từ cảng về nhà. Theo chân bà Xí về nhà, chúng tôi mới hay bão số 9.2009 đã đánh tan hoang ngôi nhà của gia đình bà. Sau đó được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, vợ chồng bà Xí mới làm được lại ngôi nhà. Bà Xí nói với giọng buồn: “Trong số anh em bạn đi trên tàu ông Mai Phụng Lưu, ông Đảng nghèo nhất, lớn tuổi nhất nên được anh em thương nhất”. Ở thôn Đông, xã An Hải – Lý Sơn, chỉ 63 tuổi mà mái đầu đã bạc trắng như ông Đảng là ít. Nhiều người bảo người nghèo, thiếu thốn mọi thứ nên tóc mau bạc là vậy. Và ông Đảng, ở tuổi này, ngồi nhà là vừa, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cũng đành theo đám trai trẻ đi biển. Đời ông sao mà nhiều cái khổ. Bão số 9.2009 làm sập nhà và mất nhiều vật dụng gia đình, vì vậy ông Đảng gồng mình làm ăn, mong sửa sang lại nhà cửa, mua sắm lại vật dụng gia đình. Vậy mà “nghèo còn gặp cái eo”, lần này ra khơi lại bị Trung Quốc bắt và một lần trước suýt chết vì đi đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa thì bị phá nước làm chìm tàu. Bà Xí nói: “Nghe bà con nói hồi xế (nửa chiều) tàu ông Lưu về. Tui chạy xa mà có phải tàu đó đâu…”. Nói xong bà ôm gối nhìn ra cửa ngóng trông chồng… Thất thểu trở về Tạm biệt bà Xí, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Lan (hay gọi là Đợi), vợ thuyền trưởng Mai Phụng Lưu. Không gặp chị ở nhà. Chỉ ngôi nhà bề thế, một người hàng xóm của chị bảo, coi vậy nhưng mấy năm nay làm ăn sa sút, nên chỉ còn cái “vỏ” không thôi. Chiều nay, sau một một ngày đêm chờ không thấy chồng, chị Lan lại đi trồng tỏi thuê cho người ta. Tìm đến ruộng tỏi chị trồng, chúng tôi gặp chị, với ánh mắt âu sầu. Chị bảo với chúng tôi 30 ngày qua, với chị là những ngày thấp thỏm không bao giờ yên. Bởi ngoài anh Lưu thì còn hai con trai và con rể của chị cũng đi trên chuyến tàu này. Đó là Mai Chí Tâm, Mai Văn Hảo và Bùi Văn Minh. Vì vậy, hầu như suốt thời gian này, dù tới mùa trồng hành, tỏi nhưng chị Lan chẳng còn tâm trí đâu để mà làm lụng. “Cái đầu lúc nào cũng nghĩ về ảnh, về con tàu. Bởi Trung Quốc chắc quen mặt ảnh rồi, ba lần bị bắt rồi còn gì. Lần này họ không tha cho về đâu” – chị Lan bảo. Sau đó, nghe Trung Quốc đòi phạt 70.000 NDT, chị Lan thấy vai mình như có quả núi ở đâu đè xuống… Ngày 10.10, chị Lan nghe Trung Quốc thả tàu anh Mai Phụng Lưu mà không phạt tiền và không thu tàu cá. Mấy mẹ con chị Lan thở phào, nghe lòng mình nhẹ nhõm. Bởi chỉ cần vài ngày nữa anh Lưu trở về. Vợ chồng rồi được đoàn viên. Vào đêm 12.10, nghe thông tin tàu anh Lưu sẽ về đến cảng, chị Lan tất tả đi “mua gà về nấu cho ảnh miếng cháo, ảnh ăn cho nóng bụng”. Vậy mà gà chín tự bao giờ. Chị Lan đợi cả đêm, anh Lưu vẫn không về. Sáng này 13.10, chị Lan bảo trong lòng, chắc chắn sẽ gặp chồng. Vậy mà đến trưa nay… Chị Lan thất thểu lê chân từ cảng về nhà “nấu cơm cho mấy đứa nhỏ đi học về ăn cơm”. Vì sao đã 3 ngày được thả về, tàu anh Lưu vẫn chưa về bến?. Lẽ nào trên đường về quê nhà, anh Lưu lại… kiếm một mẻ lưới bù cho những ngày bị giam giữ. Hay mấy hôm nay trời săn gió, biển báo áp thấp nhiệt đới, tàu anh Lưu lại tránh gió ở đâu nên chưa về kịp ?…. Ở trên cầu cảng Lý Sơn, bao nhiêu người tụ họp, bàn tán xôn xao xung quanh tàu của anh Lưu chưa về. Có người còn nói dại: Hay tàu anh Lưu trên đường về lại gặp bất trắc gì !? Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn nói không thể hiểu vì sao tàu cá ông Lưu đến trưa 13.10 này vẫn chưa về đến cảng. Đáng lẽ ra phải về từ đêm hôm qua mới đúng. “Từ hôm qua nay lại không liên lạc được gì với ông Lưu. Bởi nếu đi đường bộ thì nhất định liên lạc được, nhưng tàu cá ông Lưu lại đi đường biển nên không biết đường đâu mà lần”, ông Nguyên nói. Theo SGTT
 13. Đọc toppic này, nếu không bàn đến chuyện đúng sai, chỉ nói về bản chất con người thì có thể nhận xét rằng ,dù xét trên khía cạnh nào đi nữa cả Phú Thượng và Lê Điền đều không xứng đáng là những người đàn ông chân chính. Các bạn đã chọn cách phản ứng với những điều mình không hài lòng khi học PTLV một cách rất tầm thường. Không hiểu sau này khi các bạn dạy dỗ con cái, các bạn có dạy chúng chửi lại người thầy đã dậy mình như các bạn không. NẾU LÀ TÔI, SAU KHI ĐỌC XONG 1 CUỐN SÁCH, NẾU THẤY KHÔNG HAY TÔI SẼ TÌM ĐỌC CUỐN SÁCH KHÁC CHẲNG HẠN CHỨ KHÔNG MẤT THỜI GIAN NGỒI CA THÁN NGƯỜI VIẾT SÁCH, CHỬI BỚI NỘI DUNG SÁCH VIẾT. PTLV không bẳt bạn phải theo họ, tự bạn theo. Nên nếu bạn không có duyên với họ, bạn cũng không nên phản bác theo kiểu thế này. Xin lỗi PHÚ THƯỢNG và LÊ ĐIỀN : Nếu là 1 ng đàn ông của gia đình, thì tôi nghĩ các bạn là những người hay bới lông tìm vết, có tính cách đàn bà, chấp nhặt và nói nhiều. Những người đàn ông nói nhiều và thích đôi co không bao giờ là người có phẩm chất tốt. Nếu là một doanh nhân thì là 1 doanh nhân tầm thường và cô độc, không có người cộng sự giỏi ở bên cạnh, không có chữ tín trong kinh doanh, không được nhân viên kính trọng, khi gặp khó khăn thì sẽ chà đạp lên mọi đạo lý, đối tác... để thu lợi về cho mình. Xin lỗi các bạn về những nhận xét thế này. Mình nghĩ các bạn không nên phản hồi lại ở topic này nữa, vì bây giờ càng nói nhiều thì sẽ càng bộc lộ những phẩm chất của con người các bạn chứ không thể hiện được 1 tinh thần trao đổi học thuật nào nữa. Mình viết nhận xét như thế này chỉ đơn giản là viết những ý kiến thẳng thắn của mình chứ mình không có ý đồ xấu gì với các bạn, MÌNH k quen các bạn cũng như BQT diễn đàn, vì thế đừng đôi co với MÌNH về nhận xét này. Chỉ mong rằng các bạn sẽ hiểu ra cái gì mình nên làm và cần làm. Thân mến.
 14. Lâu lắm không vào diễn đàn, nay vào thì đọc đc cai toppic này. Thằng cha Lê Điền này ngộ nghê. Trước đây thấy em nó tung hô PTLV và chú Thiên Sứ với giọng ngoan ngoãn lắm mà. Rồi còn thấy em nó gửi cả Bánh vào SG cảm ơn ace trên diễn đàn đã tư vấn cho nó sửa văn phòng nữa (Hic). mình đọc cũng thấy cảm động Bây g thì thấy nó đang chửi bới um xùm thế này thật buồn cười quá. Chắc e nó làm ăn thua lỗ, sắp phá sản rồi nên cay cú quá chăng hay là trước đây nó kỳ vọng rằng PTLV sẽ làm nó đổi đời? Ở thời kỳ này Đà nẵng là mảnh đất dễ làm ăn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, mà sao LE DIEN vẫn không làm ăn được vậy hả? hình như LÊ ĐIỀN làm nghành xây dựng mà(nhớ ở topic nhờ sửa vp trước đây mà nay tìm lại k thấy). Theo mình LE DIEN nên trách bố mẹ em đã sinh ra em vào một cái giờ CHẾT TIỆT nào đó để em phải khổ sở vì cuộc sống thế này, chứ k nên trách những ng đã giúp mình nhé. Nếu LĐ đang khó khăn quá mà trước đây ACE trên diễn đàn đã lấy tiền tư vấn của em nó thì có lẽ nên trả cho em nó, coi như tiền đi làm từ thiện vậy.... Hic. LĐ đã ở hết các hướng Đ,T,NAM... rồi mà vẫn chưa khá được, theo mình nghĩ LĐ không nên tìm cách đổi vận bằng PT nữa mà nên dồn tiền đi Phẫu thuật thẩm mỹ để tìm cơ hội đổi vận bằng Nhân tướng học... hiii. Vài lời cho vui LĐ đừng giận nhé.
 15. Chào Haiphuong Khi mà y học đã bó tay thì phải trông chờ vào niềm tin và phép màu bạn àh. Nếu bạn có niềm tin là nhất định sẽ có một người có khả năng giúp cho chồng bạn được thì bạn phải thử bằng mọi cách và không được nản chí. ở Đà nẵng có thầy Đỗ Vạn Thông (Thày Tứ) có thể nói là một dị nhân đấy, đã từng cứu giúp rất nhiều người qua được bệnh hiểm nghèo. Nếu có duyên gặp thầy và được thầy cứu chữa, biết đâu sức khỏe chồng bạn sẽ có tiến triển tốt hơn đấy. Về phương pháp Nhân địện thì ở Hòang cầu có một thầy, tôi biết cũng đã chữa được khá nhiều bệnh hiểm nghèo. Nếu bạn tin thì tôi sẽ pm cho bạn địa chỉ. Mình muốn khuyên bạn một điều là Hãy giữ vững niềm tin vào những Thầy mà bạn nhờ cậy để có thể truyền được niềm tin và sức mạnh của mình qua công lực của Thầy, và hãy thử bằng mọi cách có thể. Khi bạn xác định chồng bạn chỉ có thể bình phục nhờ phép mầu thì lúc đó đừng nên quan tâm đến đôi lời nhận xét (mang tính tiêu cực) của người đời về người Thầy bạn đang nhờ cậy để sức mạnh của lòng tin bị giảm sút. Chúc hai vợ chồng bạn mau hồi phục.
 16. “Bác Hà Uyên kính mến. Phong thủy Lạc Việt đã giải quyết vấn đề này trên nguyên lý: Âm thuận tùng Dương. Trong đó sinh trước là Dương, vai trên là Dương. Bởi vậy nếu gia đình ba thế hệ mà người lớn nhất là bà nội (Ông nội đã mất) thì theo mệnh trạch của bà nội. Giả thiết: 1 - Hai gia đình xui gia sống với nhau. Bên nội còn bà nội, bên ngoại còn ông bà ngoại thì lấy trạch mệnh bà nội làm chủ. 2 - Bên nội không còn ai, sống chung với bà ngoại thì trạch mệnh bà ngoại làm chủ” PT bản chất là sự tương tác giữa con người với môi trường: môi trường cảnh quan, môi trường xã hội . Về lý thuyết mà nói quan điểm “Âm thuận tùng Dương. Trong đó sinh trước là Dương, vai trên là Dương là rất đúng, tuy nhiên thực tế không thể áp dụng cứng nhắc như thế, mà phải căn cứ vào môi trường và hòan cảnh mà con người đang sống để xác định cho đúng chủ thể. Gỉa sử trường hợp sau: người mẹ, bố khoảng 70 tuổi đã già yếu, người con trai khoảng 40 tuổi là Tổng GĐ 1 tổng công ty, 1 chính trị gia, hay một ngôi sao nổi tiếng có mệnh trạch khác với mẹ mình. Vậy lịêu lấy người mẹ làm chủ thể để thiết kế PT lịêu có phù hợp không. Khi đó “Khí Dương” của người mẹ lịêu có lấn át được “Nhân khí” của người con trai đang rất mạnh mẽ không. Theo tôi là không thể. Cho nên khi làm PT cái cần nhất là hiểu được chữ “Lý” như PTS đã nói. “Phong thủy chánh tông sẽ không bị vướng bởi câu hỏi trên của bác Hà Uyên. Một người bất luận sanh ra năm nào nhảy vào đống lửa thì sẽ bị cháy tới chết, tương tự như vậy, một người bất luận là tuổi gì nhảy vào thùng nước thì sẽ bị ngộp tới tắt thở. Tất cả không thể ra khỏi chữ lý, hình lý, khí lý nên mới có địa lý, thiên lý và nhân lý “
 17. Loc coc tu đã nói vậy chứng tỏ là người có tâm,có trách nhiệm với công việc và tin tưởng vào khả năng của mình. Rất mong được xem một bài viết về cách làm Pt của một trường hợp cụ thể và đã có thành công của bác để được mở rộng tầm mắt. Đúng là đã có rất nhiều những trường hợp ứng dụng PT và thành công nhưng những trường hợp không thành công chắc cũng có nhiều lắm. cá nhân tôi thì thúc thực rằng tôi chưa có niềm tin đối với cách làm Pt của các thành viên PTLV như các bài viết về PT của công trình agribank, hay làm pt ở Singapoo của anh HTH, ptlv ở buonmathuot của anh TĐ..., tôi cảm thấy cách làm của các bạn chỉ như cưỡi ngữa xem hoa, chỉ nhìn thấy bề nổi mà thôi và sẽ khó đạt đến độ Trăm trận trăm thắng được. Bây giờ xã hội đã phát triển mạnh, sự tương tác cũng phức tạp và đa dạng hơn trước rất nhiều kể cả về âm trạch lẫn dương trạch, nếu chỉ làm Pt theo kiểu người xưa. "Nhìn và chỉ tay phán" thì sẽ khó đạt hiệu quả lớn. Các bạn đều nói đều làm theo một quy trình bài bản, nhưng những gì các bạn post lên mạng thì lại không cho độc giả thấy được các quy trình đó. Phải chăng là vì bí mật nghề nghiệp? hic Cô Wild có nói "Bạn đã quá lời khi đi sâu vào quảng bá hiệu quả của cái gọi là Phong Thủy! Còn bao nhiêu hộ được can thiệp vào PT mà không thay đổi gì ? được giải thích thế nào? có phải Phúc mỏng quá ko?" Giải thích về vấn đề này Tôi thì luôn cho rằng nguyên nhân chính nhất vẫn là trình độ của Thầy Pt và cái tâm huyết, trách nhiệm của họ với công việc mà thôi. Nếu PTLV không xây dựng được một quy trình bài bản từ đào tạo đến khi hành nghề, để mặc các học viên tự phát huy theo khả năng của mình thì e rằng sẽ khó lòng chứng minh được PT là KH. Nếu càng nhiều các trường hợp được can thiệp PT mà không có tác dụng thì sẽ càng có nhiều người tin vào quan điểm của ông NVT: PT gần với KH rởm hơn là KH thật.
 18. Anh hiểu thế nào về Phong Thủy? Anh cần phải biết nó là cái gì đã thì hãy đi mời thầy. Chú TS KÍNH MẾN. Hiểu về PT như thế nào nếu giải thích e rằng nó dài dòng và không hẳn cần thiết. Chỉ cần coi nôm na thế này: PT bản chất nó cũng là một nghành khoa học để nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp con người phòng ngừa tai họa, giải trừ cái xấu. Mà đã coi là KH thì điều ĐL trăn trở là không thể có chuyện như đã trình bày trên: Đạt hiệu quả 5 ăn 5 thua. Chính vì lý do đó mà có lẽ đến ngày nay, sau hàng ngàn năm ứng dụng PT vẫn chưa được coi là một bộ môn Khoa học chính thống. Anh HTH nói. Phong thủy không thể có phác đồ nào điều trị theo kiểu bác sỹ mà còn do nhiều yếu tố nữa, "may thầy phước chủ" mà bạn. Vậy điều đó có đúng không anh? Nếu anh đã coi PT là Khoa học thì không thể giải thích kiểu truyền thống "may thầy phước chủ" được. Đúng là ĐL cũng như anh nói Rất hiểu tâm sự của Bạn bởi vì hth cũng từng như bạn, cũng đã từng có suy nghĩ như bạn và thậm trí cầu cả hầu đồng khi rơi vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Rồi tới lúc tiêu cực tới độ không tin vào điều gì nữa. Khi đã vượt qua, hth quyết tâm tự tìm hiểu và theo học phong thủy. Cho nên hịên tôi cũng đang mầy mò học và nghiên cứu hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra lới giải đáp cho những trăn trở của mình. Chính vì chưa bị thuyết phục bởi quan điểm "may thầy phước chủ" và “Phong thủy không thể có phác đồ nào điều trị theo kiểu bác sỹ “ mà luôn tâm niệm rằng chính do những người làm PT chưa có được một hệ thống kiến thức và lý luận bài bản khi thực hành nên mới dẫn tới những kết qua không mong muốn, nên ĐL tôi có xây dựng một quy trình các bước thực hành, để khi ứng dụng nếu chúng ta bỏ qua một trong các bước thì sẽ không thể đạt được một kết quả tòan diện, mong nhận được sự góp ý của chú TS, anh HTH và các thành viên. Bước 1: Khám - Ghi chép thông tin về gia chủ (tên tuổi, giờ sinh, các thành viên trong gđ, công việc hiện tại, giờ, ngày, tháng, năm xây dựng, hay nhập trạch trước đây), tìm hiểu sơ bộ các vấn đề mà gia chủ đang quan tâm. Bước 2: Tìm bệnh Tìm hiểu cảnh quan, môi trường bên ngòai nhà. Đo, vẽ lại sơ đồ nhà để xác định tâm nhà, dùng la kinh (la bàn) xác định sơn, hướng, tọa và phân kim điểm hướng cho công trình. Dùng con lắc cảm xạ kiểm tra các chỉ tiêu về khí đất và các chỉ tiêu tâm linh khác (xem có cốt, có vong dưới đất hay không...) Bước 3: Đọc bệnh Khái quát các nội dung, đề cập đến tương tác của không gian sống với gia chủ và các thành viên trong thời gian qua. Bước 4: Tư vấn Kết hợp với các bộ môn khoa học phương đông khác như Tử vi, Tử bình, Bát tự, cảm xạ học, nhân tướng học để tư vấn cho gia chủ về các vấn đề trong cuộc sống. Nêu rõ những khả năng mà PT có thể làm được cho gia chủ trong trường hợp này. Dự kiến độ tin cậy của phương pháp chữa (tỷ lệ thành công được bao nhiêu phần trăm, thời gian dự kiến sẽ đạt hiệu quả...). Bước 5: Chữa bệnh Áp dụng kiến thức về ADNH để đưa ra các giải pháp trấn yểm. Dùng hệ thống lý lụân Bát trạch, Huyền không, lý khí... để đưa các giải pháp PT cho gia chủ. Xem ngày giờ tốt để gia chủ bắt đầu triển khai công việc. Gíam sát việc triển khai các giải pháp đến khi hòan thành để đạt được y/c. Bước 6: Khám lại sau...tháng Sau thời gian dự kiến mà các giải pháp PT sẽ có tương tác với gia chủ, tiến hành kiểm tra lại hiệu quả của các giải pháp của mình để có hứơng xử lý tiếp theo cho phù hợp, mặt khác đây cũng là cách để trau dồi và nâng cao kiến thức cho Thầy.
 19. Người muốn xem PT, bây giờ đi tìm thầy quả thực như mò kim đáy bể. Có nhiều Thầy nói rất giỏi, nói đâu đúng đó khiến gia chủ phục sát đất, nhưng khi ứng dụng giải pháp để hóa giải cụ thể thì chẳng thấy có biến chuyển gì. Thầy chỉ phán một câu xanh rờn: Thế đất nhà anh chị kém quá, nên việc trấn yểm nó không có hịêu quả là bao, có điều kiện nên chuyển chỗ khác. Chán lần 1 – biết thế thì Thầy còn làm làm gì, cứ để nguyên như cũ cho xong. Nhìn chung các Thầy PT bây giờ chẳng thấy ai dám làm kiểu. Nếu tôi làm không được cho anh, chị, tôi sẽ không tính công cả. Nên sau khi thầy làm mà không thấy hiệu quả gia chủ đành phải tâm niệm rằng: Thầy đã ra tay rồi đấy, nếu không thì chắc hạn nhà mình còn nặng hơn. Một vấn đề nữa là cũng chẳng có một phương pháp làm PT bài bản dạng như Phác đồ điều trị của để các thầy làm kim chỉ nam cho các trường hợp nên dẫn đến tình trạng: Ví dụ Tuy lý thuyết nói là Phải xác định tâm nhà, phân cung điểm hướng trước khi đưa giải pháp.... nhưng các thầy vẫn hành nghề đơn giản kiểu đến nhà, ra cửa đặt la bàn rồi fán chỗ này đặt cái lọ, chỗ kia đặt cái chai.... Chán lần 2. Rồi các thầy làm xong là cũng chẳng bao giờ quan tâm xem trước đây mình đã làm cho nhà nọ, nhà kia có chuyển biến gì chưa...vì chắc sợ hỏi lại người ta bảo không thấy khác gì thầy ạh thì biết tính làm sao. Chán lần nữa Hỏi rằng bây giờ người ta muốn tìm một thầy PT giỏi và thực sự có tâm, có trách nhịêm với công việc biết tìm ở đâu đây. Nếu quý vị nào biết, xin giới thiệu giùm nhé. Xin cảm ơn.
 20. Kính chú Thiên Sứ và anh Phạm Cương Cháu làm nghề xây dựng, rất hay phải đi động thổ các công trình. Có những cái làm việc rất thuận, có những cái thì không thể làm được. Vừa qua đọc một số tài liệu mới biết, nếu không cẩn thận khi động thổ mà gặp Thái Tuế và Tam sát thì rất nhiều tai họa. Vì vậy Cháu kính nhờ chú và anh giúp đỡ cháu cách tính Thái Tuế và Tam sát để khi động thổ làm việc được may mắn. Cháu xin cảm ơn
 21. "lá tử vi cũng chưa chắc đã giúp trả lời được gì cho câu chuyện này, nếu là chuyện có thật thì quá kỳ lạ, sao chẳng thấy đài báo nhà nước nói năng chi đến nhỉ? Biết bao nhiêu chi tiết có thể kiểm chứng được thông qua site kia?" cuốn sách “Chuyện lạ có thật về một con người” của tác giả-đại tá Cao Hùng .NXB Lao Động ấn hành năm 2006 đã được xuất bản roài Lão Nông ơi. Có rất nhiều video của Thầy này biểu diễn chữa bệnh bằng khí công rất kỳ lạ. Báo công an nhân dân cũng có cả phóng sự bằng video việc này mà? Sao chú Thiên Sứ không tới hỏi chuyện Thầy Tứ này về chữ KHOA ĐẨU của nước Việt mình nhỉ? Chuyện về thầy này là có thật 100% đó Lão Nông àh. Còn muốn kiểm chứng tận mắt chắc Lão phải "tri tiền" bắt xe vào thăm Thầy thui.
 22. "Tôi cảm giác rằng: Người ta đã định hướng phản biện theo mục tiêu: Làm thế nào để khai thác tốt nhất than ở đồng bằng sông Hồng và không đặt vấn đề: Có nên khai thác hay không? Tại sao không có những công trình nghiên cứu làm sao quản lý tốt nhất những mỏ than đã khai thác, mà chỉ là tiếp tục khai thác mới có hiệu quả nhất đối với môi trường?" Hic. Chú Thiên Sứ ah. Nếu tìm thấy tài nguyên mà không khai thác thì để thế hệ sau họ khai thác mất àh. Đời người được là mấy hả chú. Chú nói thế là chú không làm "......." được là phải rồi. HI HI. Quýt làm thì cam đành phải chịu thui. Chú đừng đặt câu hỏi thế này trên diễn đàn nhé, trả lời đúng thực tế thì nó buồn lòng lắm.
 23. Hi. Vuminhanh Bài viết này có phải của triết gia Kim định không bạn. Mình mới đọc trên www.antoanviet.net thấy triết gia này không những chứng minh văn hiến việt là 5000năm văn hiến mà còn nhiều tư lịêu ở đây có nói là lịch sử văn hiến Việt phải trên 5000năm. Cái tinh thần của triết gia này thì cũng như ChúThiên Sứ: nỗ lực chứng minh lịch sử hào hùng của văn hiến Việt rất đáng trân trọng. mình mới bắt đầu nghiên cứu về sử việt, có nguồn tư lịêu gì mới bạn cho biết nhé. Cảm ơn bạn
 24. Thực ra thì đây là vấn đề nhầm lẫn một cách vô thức của cháu mà thôi. Còn để ý thì đều thấy rằng khái niệm “Bộ”do các “Lạc Tướng”, “Lạc Hầu” cai quản thì phải khác xa với các Bộ lạc. Đây là điều ai cũng hiểu thôi vì ở đây khái niệm “Bộ” và “Lạc” này nó là nét đặc trưng của nền văn minh Lạc Việt còn “Bộ lạc” thường chỉ là từ để nói về hình thái của các Tộc người còn giữ nét sinh họat kiểu như thời nguyên thủy mà thôi. Chú Thiên Sứ Kính mến. Trong mấy ngày vừa qua cháu cũng đã hiểu thêm là: Do nước ta đã qua cả ngàn năm Bắc thuộc nên những giá trị văn hiến đã bị mai một rât nhiều, vì vậy tìm hiểu về Sử Việt phải đọc cả “Chính sử” và “Huyền sử” mà giải thích về “Huyền sử” lại đòi được giải thích cặn kẽ như chính sử và theo kiểu giải thích lôgic của khoa học thì chắc là không thể, vì thế cháu cũng đã hiểu là tại sao chú không trả lời ngay các câu hỏi của cháu. Đúng là nếu chú trả lời thì sẽ có rât nhiều các câu hỏi dạng như thế này xuất hiện kiểu như: Tại sao Mẹ Âu cơ lại đẻ ra trứng, tại sao trứng lại nở được những 100 người con trai.....Thật khó phải không chú. Một lần nữa cảm ơn chú đã giúp Đại lộ biết tư duy có ý thức hơn.