• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

gacon

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  49
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About gacon

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nhờ anh (chị) xem giúp Tên: Hùynh Vũ Bảo Trâm (nữ), sinh 10/10/1981 DL (tư 21-23h) và Hòang Ngọc Bảo Trân (nữ), sinh 30/09/2007 DL (lúc 13g). Cảm ơn anh (chị) nhiều
 2. nhờ anh Thiên Luân và các anh chị trong diễn đàn xem giúp. - Xã e sinh năm Quý Sửu, e Tân Dậu, bé gái đầu lòng Đinh Hợi. Vậy bé thứ 2 sinh năm nào thì tốt? Trai hay gái thì tốt hơn? - Em trai e sinh năm Giáp Tý, cưới vợ cùng tuổi (cũng Giáp Tý luôn)thì sinh con năm nào thì tốt? Cảm ơn các anh (chị) nhiều.
 3. Cảm ơn bác đã xem giúp cháu. Thấy bác bảo trong 3 năm tới, bố mẹ cháu ổn. sau 3 năm mới có vấn đề về ba cháu, làm cháu lo quá. Hiện tại sức khỏe ba cháu không tốt lắm, ông bị vôi hóa cột sống, thoái hóa cột sống nên bị còng lưng khi còn thanh niên. Lúc đó gia đình không có điều kiện nên ko chạy chữa, thuốc men được. Đến khi có tí điều kiện thì sức khỏe ông yếu, sợ không đủ sức để phẫu thuật. Nay bác sĩ phát hiện trong cổ họng ông có mấy cái nang, giờ ngày nào cũng phải chích thuốc (hiện nay ăn uống rất khó, vì nuốt rất đau). Cả nhà đang rất sợ ba cháu bị ung thư vì ông nội và em ông nội cháu mất vì ung thư cổ họng. Cháu cảm ơn bác lần nữa. Hi vọng 3 năm sau cháu có duyên được bác xem tiếp. Chúc bác và gia đình luôn khỏe mạnh.
 4. em qua chỗ mới làm rồi chị, mới được mấy ngày à. Cảm nhận đầu tiên là nhân viên các phòng đều rất lịch sự, ko kiêu kiêu như chỗ cũ. Còn phất hay không thì chưa biết, nhưng em thấy thoải mái hơn trước :wub: . @ bác haithienha ơi, cháu nhờ bác xem giúp cháu cung bố mẹ và cung học hành của cháu nhe. Cháu định năm sau học tiếp nhưng chưa chuẩn bị gì hết và dạo này chữ "lười" to quá ạ.
 5. Hôm nay thấy bác haithienha trả lời cho các bạn. Thời gian của bác thì hạn hẹp mừ nhiều bạn cần bác tư vấn quá. Hic, gacon lại ngồi chờ hai bác tiếp. Hai bác ơi........... hai bác ở đâu.............
 6. hihi, cảm ơn Giaback nhe. Giaback nói trúng phóc về cậu em mình, xưa giờ mình toàn thiệt vì cậu ấy (cả tinh thần) (may mà chồng mình chẳng bao giờ phiền hà chuyện đó). Về đường con cái, nghe Giaback phán như thế sướng quá, vì con cái mới là quan trọng nhất. @ Bác haithienha và bác Liễu Ngân Đinh ơi, cháu chờ hai bác ấy xem giúp cháu ạ. ;)
 7. Cháu cảm ơn hai bác đã ghé thăm. Đúng là cháu toàn cái miệng hại cái thân. Hic, không biết năm Canh Dần cháu lại nói năng gì mà hậu quả nặng quá. :lol: :lol: Nhờ hai bác xem giúp cháu vài vấn đề sau nữa ạ (hihi, cháu tham lam thêm 1 tí nhe): - Cung cha mẹ: cha cháu (sinh năm 1955 DL) sức khỏe không tốt, bị bệnh gai cột sống, thoái hóa cột sống từ thanh niên đến giờ (lưng bị còng ạ), nay thêm mấy cái nang ở cổ họng nên ăn uống rất khó (đang chữa trị). Vì công việc nên cha mẹ cháu mỗi người sống 1 nơi cũng gần 10 năm rồi. - Cung anh em: cháu có 2 đứa em trai (nhưng 1 đứa mất khi còn mang thai --> ở bài trên cháu quên chi tiết này). Đứa còn lại sinh năm Giáp Tý. Cậu này từ khoảng lớp 10 đến bây giờ toàn làm gia đình lo lắng, năm nào cũng có chuyện từ cậu này. - Cung học hành: cháu còn học nữa không ạ. (việc học của cháu đầu năm 2009 tưởng đứt đoạn, nhưng may phước có người kéo cháu qua). Cháu định năm 2010 học tiếp. Nghề của cháu (gõ đầu trẻ) buộc phải học nữa nhưng từ khi lập gia đình thì cháu chây lười vụ học lắm. - Cung con cái: con cháu thế nào ạ? Mong hai bác xem thêm giúp cháu. @ bác Liễu Ngân Đinh: ngẫm lại cháu thấy mình hay có may mắn, lúc dầu sôi lửa bỏng nhất đều có người giúp đỡ. @ Giaback: xin lỗi Giaback khi bảo lá số Giaback xem ko giống với gacon nhe. hihi, do gacon để ý đến chi tiết Giaback bảo có khiếu về ẩm thực, mà quên mất chi tiết "khẩu thiệt". :lol:
 8. Cảm ơn anh Giaback đã ghé thăm. Chắc giờ sinh trên của gacon ko đúng rồi, vì những gì Giaback viết ko đúng với gacon (hehe, gacon chỉ biết ăn, chứ vụ văn hóa ẩm thực thì ẹ lắm :lol: ) Gacon mô tả tí qua bản thân nhe. Hình như hồi 1,2 tuổi gì đó bị bệnh dịch hạch, nặng lắm thì phải, nghe gia đình bảo phải bán cho chùa làm phép gì gì đấy mới qua khỏi (chứ bác sĩ bó tay, trả về rồi . Gia đình ở tỉnh,chứ ko ở HN, HCM). Về tính tình: khá nóng tính, ko vừa lòng cái gì là nói toẹt ra (toàn là cái miệng hại cái thân), khá bướng. Về gia đình nhỏ: lập gia đình năm 2006, có con gái năm 2007 (mới đầu sinh bé ra, bé bị bệnh phải nằm 2 viện hết gần 1 tháng; thời gian đầu khá vất vả). Về anh em: gacon là chị đầu, có 1 em trai Giáp Tý. Giaback ơi, đã đủ thông tin chưa? còn thiếu gì không? Chẳng là hai năm nay công việc không thuận, tiền bạc ko tốt lắm. Gacon mới đổi công việc, họ đã đồng ý nhận nhưng vẫn cấn vài thủ tục nên chưa ký hợp đồng. Giaback xem giúp gacon nhe.
 9. Năm mới, xin kính chúc hai bác haithienha, Liễu Ngân Đinh cùng gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và nhiều niềm vui. Sang năm mới, gacon gửi lá số của mình. Mong rằng có duyên được hai bác xem giúp. Nhờ hai bác xem giúp đường con cái, gia đình và công việc ạ. Về giờ sinh, gà mẹ không nhớ chính xác giờ sinh của gacon, chỉ nhớ là đêm khuya rồi, tầm 10-11 g nên gacon lấy 10:00 PM ạ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
 10. Xin phép cho gacon spam tí. Không ngờ SP xì tin ra phết. (gacon bầu chọn: nhất là chị nanghe, nhì là SP )
 11. Chị chichchoe có đi đó chị (ở tấm thứ 4) nhưng chị chichchoe đi tăng 1 à, tăng 2 bỏ em bơ vơ 1 mình :lol: :(
 12. Ôi, em có lỗi với anh Thiên Luân rồi. Do diễn đàn bị mất bài, em cứ nhớ là nick có chữ Thiên..., mà nhiều nick như thế quá nên em ko nhớ chính xác. Anh thứ lỗi cho em gái nhe. Chuộc lỗi nè, anh offline với em nhe (ACE PTCB2 ai thích off nữa ko)?
 13. lần offline này vắng nhiều anh chị em quá. Hi vọng lần 3 sẽ đông đủ mọi người. Cảm ơn huynh Vothuong đã dành thời gian giao lưu tình củm với lớp PTCB2. Cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình tham gia.
 14. không phải từ hôm hack mới bị đâu. Gacon thấy trước giờ đều như vậy cả.
 15. Thầy ơi, + khi nào kinh tế nhà em khá hơn ạ? đúng là giai đoạn này hai vợ chồng chẳng làm được gì. + nếu sinh bé thứ 2 năm Nhâm Thìn thì đứa thứ 2 (mạng Thủy) bị đứa chị (mạng Thổ) khắc. Thế tương khắc này lớn không thầy? chứ em ngán chị em trong nhà không hợp nhau lắm rồi (bằng chứng là em và em trai em khắc nhau, gặp nhau câu trước câu sau là cự liền) Em cảm ơn thầy nhiều.