• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phuongdu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  42
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by phuongdu

 1. Em rất mong nhận được sự bàn luận của các anh chị cũng như các cô chú bác về vấn đề này. Theo em thấy thì một số người làm nghề này là để giúp người có mẹo để hoá giải tai kiếp... giúp người thì tốt chứ sao phải chịu tai kiếp??? Tại sao đa số những người hành nghề liên quan đến luận đoán tương lai thì trong gia đình họ đều có người bị tật và thường cũng không phát đạt???
 2. "Tôi chờ chủ nhân của lá số nầy lên tiếng ,vì tôi thấy người nầy đang sắp gặp nạn lớn liến tiếp nhiều năm ,cần cô ta hé 1 tí về cái nạn của cô ta để mà tôi có ý kiến ." "Nói 1 tiếng để mọi người còn giúp. Họa lớn sắp đến thật rồi." Bạn ở đâu rồi, bạn ơi???
 3. Em cám ơn anh Linh Trang rất nhiều :rolleyes:
 4. Em xin cám ơn anh Linh Trang trước. Câu 2 em xin hỏi là liệu năm 2012 có sinh con được không vì hạn sinh con là năm Canh Dần? (kế hoạch tụi em là sinh một- bé- út vào năm 2012)
 5. Em nói nhảm để giữ topic của chị không bị tụt xuống thôi. Chứ có đúng đâu mà cảm ơn chị ơi. Chị phải cho thêm thông tin thì mới coi được. Ví dụ chị là con thứ mấy, gia đình thế nào, đặc điểm nâhn dạng ra sao? Tài năgn đặc bei65t gì? Diễn biến đặc biệt gì trong đời??? Quan trọng là chị phải tóm lại vấn đề chị cần hỏi. Chứ mà coi tổng quát nói thông tin thì giở sách đọc sao và tự viết tóm tắt cho mình cũng được mà (cái nào thấy giống mình thì ghi vô, cái nào không giống mà tốt thì cố tin để nó thành sự thật, cái nào xấu thì giả b6ọ quên luôn cho nó tiện :P ) Chúc chị nhận được nhiều lời tư vấn chị nha.
 6. Không hiểu, không hiểu, con vẫn chưa hiểu... oa oa oa... :P
 7. Cháu cũng théc méc là tại sao nghiệp chướng kỳ vậy nhỉ? Có khả năng giao tiếp với giới tâm linh mà làm việc trái nghề thì bị trừng phạt??? Giúp người khác được việc thì chật vật việc của mình và gia đình mình nữ??? Vậy có thể suy ra: người có khả năng giao tiếp với giới tâm linh mới là người bị nghiệp chướng??????????? Nhưng mà cháu thật không biết là làm sao để giải nghiệp chướng??? Vì nếu đi học để hiểu giới tâm linh àm không giúp người thì học để làm giề? Mà giúp người thì lại chả khác nào hại mình, quan trọng là hại gia đình mình???
 8. Cháu lo có ngày Bác Liễu bị chém quá à :P
 9. Em xin cập nhật lại danh sách ạh. Bạn Phuongdu xin đổi lại cho bạn Séo Chỉa ạ :rolleyes: , mọi thông tin bạn Séo Chỉa sẽ tiếp tục hoàn thành. Xin lỗi vì đã làm phiền và xin cám ơn BQT và thuky22 1. coffee 2. vipo123 3. bimbim75 4. gacon 5. Ngư Hóa Long 6. Thien truong 7. Van Lang 8. smooly _girl 9. gaugau 10. moonlover 11. Làng xưa 12.Crescent 13. charm_vn 14. tuongau 15. NHU THIEN 16. tuanhpham 17. turn on 18. Hauphuong7982 19. tieunhi 20. Dragon 21. xuantungtuyen05 22. gioichau 23. Thanh Tùng 24. GiaNguyen 25. peace 26. thanhf 27. thanhhuong_geo 28. honey 29. meyland 30. lilisa 31. archtstyle 32. coitau 33. Hứa Gia 34. Nguyen Quang 35. ldvk 36. Thienphu11 37. Phuctuan 38.anhthuy 39. rong 40.nhanth87 41.mactrucdung 42.meboo 43.buồnz 44.khangduong 45. Viethpham 46. Chie 47.Anhtrang 48. Nguyễn Ngọc Linh 49. Phuongdu ===> Séo Chỉa (xin đổi chỗ ạ, Phuongdu rút tên thay bằng Séo Chỉa ạ) 50. tuấn dương 51. Vusonganh 52.huyentrangtu 53.love_story. 54.nambinhdien 55.thaygiaoquen 56.baotran 57.duongngoc00k6 58. Yendieu 59.DinhTy 60.Tieuquyen 61.Hoathuytien 62.Karador 63.Sirtuan 64. Senvang 65.Chichchoe09 66.namthien 67. Linh Nguyen 68. thole 69.moivaonghe 70. H RE 71.Cokec
 10. To chi Kethatbai Phần reply trên em đùa với Bác Liễu vì Bác ấy nói em sau này giàu lắm, hộc máu ra là có tiền xài chơi không cần làm gì cả... xin chị đừng nghĩ ngợi xa hôi rồi hiểu nhầm em nha. Lo đùa giỡn mà em quên mất. Chị qua hỏi bên Phongthuy xem có thể mua được nhà hay không? nên như thế nào? vô Lạc Việt Độn Toán xủ quẻ xem mọi dự tính có trôi chảy không? Em cũng mới thài lọt vô diễn đàn này đây thôi. Chúc chị mau lấy lại tinh thần và yêu đời, sống trôi chảy hơn. Đã bảo con chị là quý tử mà :P (lại chọc Bác Liễu :rolleyes: :P )
 11. Bác mà không phát thì chắc cháu cũng ở nhà nát quá :P Cháu nghĩ là Bác cũng có Hóa Khoa ngay mệnh :rolleyes: Cháu thích phong cách của Bác quá đi. Kính Bác "ngàn ly không say" :P
 12. Anh Đồng ui, nếu sai thì cũng cám kích lắm lắm vì anh đã ra tay nghĩa hiệp giúp người gỡ rối tơ lòng thòng, bản thân anh cũng đâu có muốn sai đâu mà ai nỡ đập anh thật nhiều chứ??? :rolleyes: Nhưng em xin xác nhận là anh gieo quẻ rất đúng. Cái phần số 1, tháng 2 Canh Dần là đúng dự định của cô dâu, thật ra có thể thúc sớm hơn nhưng vì sợ Tam tai cho anh đó nên cứ từ từ :P. Cái phần số 2, em sẽ trả lời anh sau khi có kết quả vì em biết chuyện này chỉ là trò chinh phục của những kẻ dư hơi không biết nắm thời vận tập trung cho sự nghiệp và thích chinh phục sưu tập đàn ông trong lúc đắc thời thôi. Nhưng mà tới tận tháng 11 âm thì cũng lâu anh hen, chưa kể trễ hơn thì tới tận tháng 1 Canh Dần? cô dâu kia chắc phải hộc thêm mấy bụm máu nữa mới êm xuôi mọi chuyện. Cám ơn, cám ơn anh Thiên Đồng nhiều lắm. Chúc anh ngày càng cao tay ấn để cứu khổ thế gian này :P
 13. Cháu thấy hôm nay Bác có hứng nên xin Bác nghía dùm cháu lá số của con riêng của chòng sắp ứưới của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Xin Bác tư vấn dùm cháu nên hướng nó theo ngành nghề nào? Hiện nó sống ở Canda cùng mẹ ruột, liệu nó có đoàn tụ và giúp đỡ cũng như nhận lại cha ruột của mình không ạ???? (Cha con chia ly từ năm 2007, trước đó thỉnh thoảng mới ghé thăm nó chứ không sống chung từ năm nó 3 tuổi) Cháu xin đội ơn Bác...
 14. Lúc đầu cháu tưởng Séo Chỉa phải có nghĩa tọc mạch, thích phá người, trêu người chứ ^_6, hỏi nhỏ bạn (chuyên dịch phim) thì nó nói nghĩa là Tiểu thư- cô nương (nếu là phim cổ trang), là cô em nếu là phim xã hội. Cháu thích lắm (cô nương và cô em :P ) Cháu đã quá cái nửa cuộc đời của lá số cháu rồi còn gì hả Bác? Cháu mong Bác vui từ lúc đến cũng như đi Khi nào Bác cao hứng nhận đệ tử thì cháu xin một chỗ ngồi dự thính cũng được ạ. Cháu sẽ ngóng gió Đông của Bác hoài (không hiểu sao cứ nghĩ Bác là gió đông :rolleyes: ) Đến nhanh đi lẹ, xuất quỷ nhập thần là cách thức của bậc Cao Nhân xuất thế đó Bác P/S: lần nào cháu bấm nút send cũng bị lỗi, không biết Bác đã nhận được PM của cháu chưa :P Cháu chúc Bác mọi điều tốt lành nhất
 15. Cháu cám ơn Bác Liễu nhiều lắm :( Cháu đi vô hỏi Managing Director rồi, cháu kêu ảnh cho cháu làm CEO mà ảnh hỏng chịu :P đùa chút thôi ;) , chắc cháu phải đi học phong thủy để có thể làm tư vấn như lời khuyên của Bác quá :P . (Mà ông chòng sắp cứi của cháu lại không thích dzợ đi nhiều quá, không biết tương lai thế nào... Hix...) Cháu cám ơn Bác nhiều lắm... Cái vụ múi giờ thì cháu pó chưng luôn. Giờ đó là do bạn trai cháu nghiền ngẫm tự tính đó. Bạn đó nói mỗi năm bên đó nó thay đổi hai lần về múi giờ, phức tạp lắm. Cháu cũng nghía cái link Bác bốc thử cho "thiên thần" đó rồi, cháu thấy nó không đẹp bằng lá cháu lấy... nên thôi :P Cháu sợ nó không tốt thì không biết nói thế nào với anh kia :( Bác cho cháu đi tàu bay cao quá làm cháu là đà trên cột điện từ sáng giờ nè, cháu lại sợ độ cao nên bây giờ vẫn chưa mò xuống để ngồi vào bàn làm việc được đây. Tại Bác hết :P Còn con cái của cháu thì trời ơi... Hồi trước mê con trai, ngồi bấm canh quẻ tính toán nát óc vẫn ra con gái vào năm 2012 ;) , sau đó thì mò sao đọc nghĩa thấy cái cung tử tức thôi rồi luôn... lại thêm cái thế chồng đã có con rồi nên khóc ấm ức mấy ngày liền, không muốn đẻ nữa :P Giờ Bác nói là sao đó hãm, do giáo dục có thể cải huấn nó thì cháu được an ủi phần nào. Hix! Cháu hy vọng là nhờ bộ sao tốt trong cung tử tức của chồng cháu (cũng có Tham Lang hãm đi cùng Tử Vi bình hòa, có thêm Khoa, Khúc, Bác sĩ, Lộc tồn, Thiên Quan, Thiên Tài, đi kèm Thái Tuế, Thiên Khốc ở cung Dậu) sẽ đỡ lại cho cái con phá gia chi tử này. Cháu đang nghĩ sẽ ráng nuôi nó lớn rồi bắt lấy chòng nước ngoài để lấy của hồi môn cho nó sang nhà khác mà Phá. Hehehe... :( Cháu thiệt không hiểu con gái phá của bằng cách nào luôn??? :rolleyes: P/S: cháu sẽ đổi nikname để kỷ niệm cuộc gặp gỡ này với Bác, cháu thích cái từ séo chỉa rồi :P Chúc Bác rộn rã cuối tuần nha ^_^ Cháu đang bấm nút send thì Bác đã vào reply tiếp rồi. Cháu thích ngôn ngữ của Bác, cháu dùng từ ngữ còn ghê hơn nhưng vì kính Bác, sợ Bác hiểu lầm nên không dùng đó thôi. Cháu không mong làm ai mất chức hết tại vì từ lúc đi làm tới giờ tòn gặp síp nữ, lúc nào cũng dè chừng mình, mệt người lắm. Có lúc cũng muốn phá người ta nhưng mà sau đó nghĩ lại thấy người ta già rồi, ai cũng lo cái chỗ để kiếm cơm thôi nên cháu cứ đụng chuyện là chuyển sang chỗ khác, thành ra lận đận công danh hoài... à, mà bạn trai cháu- chòng sắp cưới- đã làm giấy tờ của cháu(không biết kiu thế nào cho đúng, hix) mang quốc tịch nước ngoài, vậy người đó là chòng trong lá số của cháu phải không Bác??? Không phải chắc cháu chết quá. Bây giờ không có iu ai được nữa đâu... hix Tóm lại là về mọi mặt, cháu đội ơn Bác dữ lắm... ^_^ À, quên nữa... cháu cảm Bác nhiều lắm, nếu cháu gặp thời như Bác nói lúc đó mà Bác cần cháu làm chuyện gì, xin Bác cứ lên tiếng, cháu không quên ngày hôm nay đâu ;) Sẻo chía ra đời từ đây :P
 16. Cháu không hỉu lắm cái vụ thái tuế tuế phá đó, cháu chỉ biết có tuế phá là có khả năng chọc cho thiên hạ "điên" thôi, rất dễ. HIx, cháu thấy đúng lắm, nhiều lúc không có muốn chọc phá ai mà tự nhiên cũng bị người ta dựng lông lên hết à... Nhưng cháu hong hiểu câu trên của chú :P Chú làm cháu sợ quá :rolleyes: Theo như chú nói thì có nghĩa là người có khả năng mà không hành nghề thì sẽ bị phạt hay là vì đi viết về cái nghề đó mà bị phạt??? :P :P ;) Chú làm cháu sợ quá đi... oa oa oa...
 17. Xin anh xủ dùm em một quẻ của người này: Nam mạng, sinh giờ Tỵ ngày 28 tháng 4 năm Tân Dậu (AL) Xin anh chỉ giúp: 1.Khi nào người này làm đám cưới? Chắc là năm sau? Nhưng là khoảng tháng nào ạ? 2.Từ giờ tới cuối năm có lung lay bởi một cô ma nữ mới xuất hiện cách đây 2 tháng hay không? Xin đội ơn anh rất nhiều :rolleyes:
 18. Cháu xin bổ sung thêm là đứa bé này rất thông minh, thuận tay trái, lúc nhỏ bị tật nói lắp nhưng đi bệnh viện chữa hết rồi À, cháu dùng từ chia ly là quá đáng, cháu xin lỗi :P , tại thằng cha nó phải đi biệt xứ nên không gặp nó chứ không phải mẹ nó chia ly cha con nó. Nhưng cháu vẫn bực mình vì cô này cứ nói xấu cha nó, không cho nó biết là cha nó quan tâm nó. Ví dụ: quà cáp không được gởi thẳng về nhà và để tên nó mà phải đưa người thân gởi cho mẹ của nó. Cháu mong Bác mau mau nhột... Hay Bác chỉ cách để cháu làm Bác nhột??? :rolleyes:
 19. Không biết là cháu đã dùng từ ngữ gì khiến Bác bực mình như vậy??? :rolleyes: Cháu chỉ xin nói cụ thể thế này thôi: - Cậu bé đó sinh trước 4 giờ chiều ngày 13 tháng 2 năm 1999, tại Ontario. -Cả cha và mẹ đều đào hoa, riêng mẹ có nhiều tật hơn cha. - Cậu bé này rất hiếu động, cá tính, gan lì. Người không cao mà có chiều ngang hùng dũng (cả cha và mẹ đều không cao và có chiều ngang), cả hai đều có ngoại hình đẹp. Mấy lời nhắn của Bác cháu thành tâm ghi nhớ và rất cảm kích vì sự chân thành. Nói thật là cháu không có muốn làm cái xương của ai cả :P , cháu lo cho mẹ và em cháu còn chưa xong :P . Chỉ tiếc là tiền bỏ đầu tư cho bé đã nhiều mà cả đời không thu hoạch thì cũng tội ông trăng hoa nọ. :( Hiện giờ cô kia đòi nhiều hơn số cần có để trang trải cho con, mà tương lai thì cháu cũng phải chung vai gánh vác nên mới phải ngứa miệng hỏi thế :( Nói chung là cháu chả ưa gì cô nọ nên không nhắc, chỉ sợ là một cậu bé có tính ương ngạnh, khắc tuổi mẹ (Canh Thân), sống ở một vùng biên giới Canda gần thành phố nhiều tội phạm nhất ở Mỹ, lại thêm bà mẹ không thích kiếm tiền, hút thuốc như ống khói và các cô chú bên ngoại không có nghề ngỗng nào ra trò thì nó sẽ đi lầm đường. Cháu chưa từng nghĩ là chia cắt mẹ con ai cả, cháu chẳng phải thầy tu mà làm được cái xương ;) , chỉ là vì cháu không thích cái kiểu suy nghĩ của con gái da trắng rằng yêu thì yêu tiền thì tiền. Khi sinh đứa bé cũng yêu nhau lắm nhưng lại không hề để lại một dấu tích nào liên quan đến cha trong hồ sơ của nó, để giữ nó. Khi thấy đứa bé vui với cha hơn ở với mẹ thì cũng động lòng. P/S: cháu xin hỏi Bác chữ séo chỉa có nghĩa là gì ạ??? :P
 20. Những điều tôi nó có thể với bạn là ko hợp nhĩ, nhưng tôi tin 1 ngày nào đó, bạn có sự nếm trải vị đắng vị ngọt, vị chua vị chát và cả Vô vị của cuộc đời nữa, bạn sẽ thấy những điều tôi nói là có Tâm, có Tầm và có Nghiệm. Lời khuyên còn quý hơn là mở rõ tương lai để rồi mù quáng lao vào cuộc hơn thua dành dật, Séo chỉa ạ! HIx hix... đọc mấy câu này mà muốn ứa nước mắt. Cháu đính chính là cháu không nghĩ Bác nói nghe không hợp nhĩ, cháu chỉ lo cho chị kethatbai thôi. Cháu xin ghi lòng tạc dạ lời chia sẻ thật lòng của Bác. Mà cháu cũng không thích Bác kiu cháu là tỉu thư :P Theo lời dạy của Bác thì cháu sẽ mổ bụng rồi xem gan cho người... nhà. :rolleyes:
 21. Hehe... em cũng định đốt sách uống nhưng mà sợ uống ồi cũng chẳng khôn thêm nên đành thôi :P Em không sợ đốt sách vì em hong phải "thầy" ;) Em đang muốn học tử vi để coi cho mình trước thôi... Người ta bị khủng hoảng mới nhờ các thầy coi quẻ dùm. Nhưng mà các thầy toàn nói ngang xè làm người ta buồn thêm thôi. Cháu nói là nói thẳng nói thật nhưng không có bắt người ta tự vấn lương tâm như Bác, đang buồn mà Bác nói vậy thì đau tim thêm, quẫn trí làm bậy thì sao? Người ta biết hết mà? Chắc là cũng tự kiểm rồi giờ muốn vạch hướng đi mới nên mới giãy bày thế này Có điều Cháu thích cái giọng của Bác Liễu lắm rồi :P Xin Bác lưu ý là Cháu hỏng phải cu, nên Bác đừng kiu cháu là Cậu... ghét lém. :rolleyes: P/S: chị kethatbai ơi... chị yên tâm nha. Không sao đâu nha. Khong co gi thất bại thất bát nữa hết. Bây giờ chị trẻ bị khổ thì tốt hơn là về già mới khổ đó. Cố lên chị nha!
 22. Trời ơi, Lúc em đang viết thì chị đã reply rồi. Em xin lỗi vì đã nói tầm bậy tầm bạ nha... Chị đừng buồn quá Em có một chị bạn cùng tuổi với chị, cũng sinh con gái năm Bính Tuất và đang ly thân với chồng từ năm ngoái tới giờ đó. Kinh tế của chỉ cũng đang suy kiệt. Phải chăng là cái hạn của tuổi này??? Mẹ em tuổi Bính cũng một mình hiu quạnh có chòng như không đấy thôi Nhưng chị ơi... cung Tài và Điền của chị tốt mà, chị cứ yên tâm, trời sinh voi sinh cỏ... không ai bị cùng đường hết. Mệnh chị có sao Thái dương nữa nên chị cứ tự tin bản lĩnh lên nha. Những người em biết thì cung tài và điền hiu quạnh lắm mà họ vẫn sống qua mùa giông bão... Chắc chắn là chị không sao đâu. Con của chị là quý tử đó. Cố lên chị nha. Mà chị muốn coi cái gì cụ thể năm nào thì phải hỏi rõ thêm, chứ chị nói chung chung như vầy thì theo kinh nghiệm hỏi han của em ở đây, mấy cao nhân khó trả lời lắm, họ chỉ vô khuyên giải tư vấn tâm lý tình yêu hôn nhân gia đình thôi. Có sao em nói vậy nha. Xin đừng có ai để bụng em à :rolleyes:
 23. To Bác Liễu Ngân Đinh, Tại vì em chỉ mới tự đọc sách nên chưa hiểu biết nhiều, hỏi vậy là muốn xin Bác chỉ giáo thêm để mở mang kiến thức chứ không có ý gì khác, xin Bác đừng hiểu lầm. Cháu vẫn mong Bác cho thêm ý kiến về cái Hóa Lộc ở Phu/ Thê :rolleyes: Riêng về chị kethatbai, em xin luận theo cách Luận tuổi Lạc Việt em đọc của chú Thiên Sứ như sau: Chị sinh năm 1976- BÍnh Thìn Chồng chị sinh năm 1975- Ất Mẹo Con trai chị sinh năm 2006- Bính Tuất So tuổi vợ chồng: Chồng Ất- MỘc sinh vợ Bính- Hỏa, sinh con Bính- Hỏa Chồng Mẹo- Mộc khắc vợ Thìn- Thổ, khắc con Tuất- Thổ Mạng chồng là Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn) sinh cho vợ Sa Trung Thổ, sinh cho con Ốc Thượng Thổ Vợ và con đồng hành nhau, lại là con trai nên hợp mẹ nhiều hơn. Em nói thiệt chị đừng buồn, em không biết gì về gia đình chị hết, chỉ nhìn thấy cái bảng luận tuổi ở trên là thấy tội nghiệp cho chồng chị rồi. Không bỏ chạy mất dép mới là lạ. Mà lá số của chị phải có trắc trở hôn nhân, em nghĩ tại vì chị lấy chồng sớm nên mới chia ly thế này, lại sinh con không coi tuổi thiên can địa chi gia đình nữa nên mới phải khổ tâm như thế... Trong lá số của chị nói sinh nở khó, khó nuôi con, hoặc xa con... chị nên cẩn thận. Nhưng như bác Liễu Ngân Đinh nói thì lá số của chị Tài- Điền mọi thứ đều phát, chị lại thân cư Tài (ngặt cái bị Tuần, nên khó kiếm tiền một chút...) cho nên chị vẫn cứ yên tâm đi. Chắc chị tốt mặt của cải nên ông trời bớt lại cái tốt ở mặt gia đạo tình cảm í mà. Em nghĩ là chị rất giỏi mọi thứ vượt hẳn chồng... Nói túm lại là em cũng chưa hiểu cái Bóng của chòng mà Bác Liễu đã nói... hix hix... xin bác chỉ giáo thêm dùm em...