• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sydt1102

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by sydt1102

 1. Tuần này giá Bitcoin đã giảm xuống dưới $10 000 lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái trước khi phục hồi nhẹ trở lại khoảng $11 000. Với mức giá gần $20.000 USD vào tháng 12, có thể về mặt kỹ thuật bong bóng đã nổ, nhưng đồng tiền số vẫn đang giao dịch ở mức cao gấp 10 lần so với một năm trước. Bạn có biết tình hình đồng bitcoin hiện nay hay không. Dường như nó đã dốc sức cho sự trăng trưởng rồi đuối ma tụt dốc như vậy. Theo số liệu của CryptoCompare, một số website như bigcoinvietnam.com theo dõi các thị trường tiền số cho biết: khối lượng giao dịch trong tuần này đã đạt mức kỷ lục với 12 tỷ USD từ thứ Hai đến thứ Sáu. Hussein Sayed, chuyên gia chiến lược thị trường của FXTM đã chỉ ra rằng không thể xác định được giá trị hợp lý cho các đồng tiền kỹ thuật số và hầu hết các nhà đầu tư loại tiền tệ này gần đây không muốn sử dụng chúng như các phương tiện trao đổi mà là đầu cơ để kiếm lời từ sự gia tăng giá cả. Nhưng theo một số nguofn tin thì công nghệ Blockchain (tài liệu về blockchain) đã có mặt và góp phần cho chuỗi sự kiện này. Khi tìm hiểu về bitcoin Theo thông báo của các nhà chức trách Trung Quốc và Hàn Quốc họ đang đàn áp các sàn giao dịch tiền số và các nhà đầu tư đổ lỗi cho cuộc đàn áp này dẫn đến sự tụt giá thời gian gần đây. Bạn cũng có thể biết đến một trong những cách giải quyết đặc biệt của vấn đề ở dự án cryptaur coin. Một sự án hao tâm tổn huyết của những doanh nhân gia.
 2. Một trong những điều khiến mọi người phấn khởi về Bitcoin là lời hứa cung cấp các giao dịch ngang hàng một cách nhanh chóng với một phần nhỏ so với phí tiêu chuẩn. Nhưng sau khi trở thành đồng tiền chính thống, đồng tiền mã hóa này đã liên tục phải vật lộn với những vấn đề chuyển giao chậm và chi phí cao.Bitcoin có thể cung cấp các dịch vụ như mong đợi hay không?Thật vậy, các Redditor bị ám ảnh bởi tiền mã hóa từ lâu đã nói về những trục trặc kỹ thuật mà Bitcoin, hay đồng dogecoin cũng như các loại tiền ảo khác gây ra cho hệ thống. Vì xảy ra rất nhiều vấn đề trên hệ thống nên cộng đồng phát triển đã quyết định cập nhật bản sao trên trang web để phản ánh tốt hơn các tính năng chính của công nghệ.Bigcoinvietnam.com (không nên nhầm lẫn với Bitcoin.com - có quan hệ mật thiết với đồng tiền của Bitcoin Cash) đã có những sửa đổi nhỏ trong marketing. Thay vì các giao dịch "nhanh" và "lệ phí thấp", trang web cho biết công nghệ này tạo thuận lợi cho "giao dịch ngang hàng," "thanh toán không biên giới" và "chống gian lận".Bạn có thể thấy những thay đổi trong ảnh chụp màn hình bên dưới. Xin lưu ý rằng hình ảnh thứ hai hiển thị trang web như hiện tại xuất hiện; phiên bản cũ có thể được nhìn thấy ở đây:Trong khi hầu như không có gì đáng kể nhưng sự thay đổi này cho thấy cộng đồng các nhà phát triển Đồng Bitcoin, iost coin cuối cùng cũng có thể bắt đầu xem công nghệ này là một tài sản số hơn một loại tiền tệ thực tế.Đã có một số đề xuất về kỹ thuật để cải tiến mạng Bitcoin làm cho các giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhưng không có gì đặc biệt phổ biến với cộng đồng tiền mã hóa chung.Một trong những giải pháp được mong đợi nhất là mạng Lightning. Thật không may, dường như công nghệ vẫn chưa sẵn sàng để tung ra trên quy mô thương mại.Xem thêm về all private key ethereum bạn sẽ có thêm những điều thật bổ ích.Cho đến lúc đó, bạn có thể muốn suy nghĩ hai lần trước khi bạn bỏ ra $20 phí giao dịch khi chuyển khoản $10. Có những loại tiền mã hoá tốt hơn dựa vào các chuyển giao tiền nhỏ hơn Bitcoin.
 3. Mang theo mong muốn cống hiến vì cộng đồng chay Việt Nam làm tôn chỉ, nhà hàng Minh Chay chưa bao giờ khiến các thực khách phải thất vọng nhờ cái tâm và cái tầm của mình. Để hiểu hơn lý do vì sao thương hiệu này lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình tới vậy, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về hệ thống nhà hàng Minh Chay nổi tiếng Hà Thành. Là một trong những hệ thống quán chay ngon hàng đầu tại Hà Nội, hiện nay thương hiệu Minh Chay đang sở hữu 2 cở sở bao gồm:Minh Chay Xuân Diệu: 45 Xuân Diệu – Tây Hồ – Hà NộiMinh Chay Mã Mây: 33 Mã Mây – Hoàn Kiếm – Hà NộiMặc dù thời gian khai trương cũng như vị trí tọa lạc của các địa điểm không giống nhau, nhưng mọi cơ sở nhà hàng thuộc thương hiệu Minh Chay đều đáp ứng mọi tiêu chuẩn nghiêm ngặt về địa điểm, nhân viên, chất lượng món ăn… do chính những người sáng lập đề ra. 1/ Địa điểm nhà hàng Minh Chay Minh Chay là hệ thống nhà hàng chay được những người thành lập bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết. Với mong muốn đem tới cho thực khách không gian thoải mái, thanh tịnh nhất để thưởng thực trọn vẹn sự tinh túy của ẩm thực chay, chúng tôi đã dành không ít tâm sức trong việc đầu tư về địa điểm.Mặt bằng của các cơ sở Minh Chay đều tọa lạc trên những con phố lớn tại hai quận nội thành sầm uất và đông đúc nhất Hà Nội. Không chỉ chăm chút trong việc chọn địa điểm, quá trình thiết kế nội thất và bài trí cũng được đội ngũ người sáng lập lựa chọn tỉ mỉ tới từng chi tiết.Cũng chính nhờ tất cả sự kỳ công ấy, không gian của các nhà hàng thuộc hệ thống Minh Chay chưa bao giờ làm thực khách thất vọng về độ tinh tế.Các cơ sở Minh Chay đều nằm tại những con phố lớn và sầm uất. 2/ Diện tích nhà hàng Là trái tim của cả nước, Hà Nội vốn là nơi được mệnh danh “tấc đất tấc vàng”. Giữa Thủ đô phồn hoa và náo nhiệt này, việc tìm được một không gian rộng rãi để lắng mình uống một chén trà thơm, ăn một bữa cơm thanh đạm quả thực có phần khó khăn.Thấy hiểu được điều ấy, Minh Chay đã cố gắng tạo nên những không gian ăn uống mang lại cho thực khách cảm giác an yên với mặt bằng khang trang và diện tích rộng rãi. Đặc biệt, khi đến với cơ sở Minh Chay có diện tích rộng nhất nằm tại Xuân Diệu, thực khách sẽ có cảm giác như bước vào một thế giới mới – thế giới của không gian xanh mát và khoáng đạt. 3/ Hệ thống cơ sở Mang theo sứ mệnh cống hiến cho cộng đồng ăn chay Việt Nam, Minh Chay đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và đông đảo của các tín đồ chay Hà Thành.Trải qua quá trình tích lũy và phát triển, hiện nay thương hiệu Minh Chay đã có hai cơ sở tọa lạc tại con phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm) và 45 Xuân Diệu (quận Tây Hồ).Trong tương lai gần, Minh Chay sẽ tiếp tục lắng nghe những ý kiến của thực khách để hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách mở thêm các cơ sở tại nhiều thành phố khác trên cả nước.Cơ sở nhà hàng nào cũng được Minh Chay chăm chút về mặt diện tích và không gian. 4/ Đội ngũ đầu bếp Để đi đến quyết định thành lập nhà hàng Minh Chay, đội ngũ những người sáng lập của chúng tôi đã dành gần 2 thập kỷ để tìm hiểu, nghiên cứu và khảo nghiệm về hình thức ăn chay trường.Với những hiểu biết sâu sắc về ăn chay, cùng với đó là tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc tuyển dụng nhân sự, các đầu bếp dày dặn kinh nghiệm trong làng ẩm thực của chúng tôi sẽ đem lại cho các thực khách những trải nghiệm hài lòng nhất. 5/ Đội ngũ phục vụ Qua hàng trăm đánh giá tích cực của khách hàng, Minh Chay tự hào là một trong những nhà hàng chay có đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp và tận tình nhất.Với số lượng lên tới hàng trăm nhân viên tại 3 cơ sở, khách hàng của Minh Chay sẽ được chăm sóc chu đáo từ khâu tư vấn cho tới khâu phục vụ.Đội ngũ nhân viên của Minh Chay luôn nhiệt tình phục vụ khách hàng. 6/ Số món Nhìn vào thực đơn phong phú và đa dạng của Minh Chay, nhiều thực khách sẽ không khỏi choáng ngợp khi lần đầu đến với chúng tôi.Mọi cơ sở của thương hiệu Minh Chay đều sở hữu tới hàng trăm món ăn đa dạng, phong phú với đủ mọi phong cách từ truyền thống đến hiện đại, từ món châu Âu đến món châu Á, từ món đãi tiệc nhà hàng buffet chay cho tới cỗ chay…Đặc biệt, thực đơn của chúng tôi liên tục được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của thực khác. 7/ Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Bên cạnh yếu tố ngon miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là một trong những tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu, nhất là khi cơn bão “thực phẩm bẩn” đang hoành hành như hiện nay.Với sứ mệnh cống hiến hết mình vì cộng đồng chay Việt Nam, các món ăn của Minh Chay đều phải trải qua quá trình tuyển chọn và kiểm tra nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu cho tới các bước chế biến.Mọi cơ sở của chúng tôi đều được kiểm định và cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, các thực khách hoàn toàn có thể an tâm trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng Minh Chay.Thực đơn một mâm cỗ chay thịnh soạn tại Minh Chay. 8/ Các món ăn đặc sắc của nhà hàng Bạn là một tín đồ chay đang mong muốn “đổi gió” cho thế giới ẩm thực của mình? Hay đơn giản bạn là một người ăn mặn nhưng đang tìm kiếm những điều mới mẻ hơn? Vậy thì Minh Chay chính là một địa điểm thích hợp nhất dành cho bạn.Ngoài ra bạn có thể quan tâm đến : ngày rằm là ngày nào để có thêm thông tin nhéVới gần 2 thập kỷ nghiên cứu về ăn chay, chúng tôi tự hào là nhà hàng sở hữu nhiều món chay ngon lạ nhất tại Hà Nội.Ghé thăm Minh Chay, các thực khách chắc chắn sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với các món ăn khác biệt về tên gọi, lạ miệng về hương vị như salad Bạch Tuyết, súp chùm ngây hạnh nhân hạt điều, Tempeh sốt vang… Chỉ nghe thôi cũng thấy đủ hấp dẫn rồi phải không nào?Bài viết giới thiệu hệ thống nhà hàng Minh Chay này chắc hẳn đã giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh và đánh giá khách quan về thương hiệu chay nổi tiếng Hà Nội này. Hãy dành thời gian ghé Minh Chay một lần để trải nghiệm những điều mới lạ trong thế giới ẩm thực đồ chay bạn nhé!
 4. Sau 1 tuần bạn cũng có những khoảng thời gian thư giãn cuối tuần để có thể nghỉ ngơi cũng như có đôi chút thời gian để có thể chuẩn bị một bữa cơm tối ngon tuyệt dành tăng cho gia đình mình. Nếu bạn đã quá ngán với thịt và các món ăn mặn thì tuần này bạn hãy thử đến các món chay để thay đổi khẩu vị của gia đình mình nhé, Dưới đây là một vài món chay đơn giản dễ làm. Bạn có thể tham khảo và bắt tay ngay vào chế biến nhé. Cách làm Nấm kho cà rốt chay thật ngon Nguyên liệu: 2 củ cà rốt gọt vỏ, cắt khoanh mỏng. 300g nấm đông cô, rửa sạch, cắt lát mỏng. 1 muỗng canh bơ lạt 1 muỗng canh dầu ăn Cà chua paste Bột mì Ngò rí, hành boa-rô 1 muỗng canh nước tương 1/2 muỗng canh rượu trắng Một ít muối, tiêu. Cách làm: Cho dầu ăn vào chảo, dầu nóng cho bơ vào nấu cho tan chảy. Thêm hành boa-rô vào đảo đều, sau đó thêm cà rốt, nấm vào nấu khoảng 5 phút cho mềm. Thêm cà chua paste, bột mì vào trộn đều trong 1 phút. Thêm rượu trắng vào đun lửa nhỏ trong vài phút cho sốt sền sệt là được. Nêm nước tương, ít muối tiêu vừa ăn. Cho ngò rí cắt nhỏ vào, trộn đều, tắt bếp. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm cơm chay hà nội ngon rẻ nếu không có nhiều thời gian rảnh vào cuối tuần nhé. Món Súp măng cua chay ngon khó cưỡng Nguyên liệu: 1 kg củ sắn 2 củ cà rốt 1 hộp măng tây 1 miếng tàu hủ ky 1 cafe bột năng 1 cafe nước tương Gia vị: Ngò, tiêu, muối, bột ngọt Cách làm: Bạn gọt vỏ sắn, rửa sạch rồi đem thái chỉ. Cho sắn vào nồi cùng 1,5 lít nước và đun cho đến khi sắn mềm, thêm vào một chút muối và trong quá trình đun nếu có bọt nổi lên cần hớt bỏ đi để món súp nước trong và ngọt thanh. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và cắt đôi, cho cà rốt vào nồi nấu chung cùng với sắn. Khi cà rốt mềm thì vớt ra, để nguội và thái hạt lựu, làm giả gạch cua. Tàu hủ ky bạn đem ngâm nước lạnh chừng 15 phút rồi đem xắt sợi mỏng như da gà. Măng tây cắt nhỏ. Bột năng bạn sẽ cho ra bát và hòa cùng với 3 thìa cafe nước lạnh. Cho nước trong hộp măng tây vào nồi nước dùng, đun sôi lại và sau đó cho măng tây, tàu hủ ky và nước bột năng vào để nước dùng sanh sánh, tạo độ hấp dẫn. Sau đó nêm nếm thêm chút muối, bột ngọt, tiêu, nước tương, để món ăn vừa vị. Rắc cà rốt tạo màu và giả làm gạch cua. Tắt bếp và múc súp ra bát, thêm chút ngò là được. Nóm nem chay ngon cho gia đình bạn Nguyên liệu: Bánh đa nem: 1 gói ½ củ khoai môn 1 củ cà rốt ½ củ su su ½ cái bắp cải cỡ nhỏ 1 miếng đậu (đã thái chỉ chiên vàng) 1 ít giá đỗ ½ quả ớt chuông Mộc nhĩ: 4-5 tai (ngâm nở, rửa sạch) Dầu ăn, bột canh, mì chính Cách làm: Các nguyên liệu rửa sạch, rồi bào sợi. Khoai môn, cà rốt, su su bào sợi. Ớt chuông, mộc nhĩ, bắp cải thái chỉ nhỏ. Phi thơm 2 thìa dầu đậu nành cùng ít hành băm nhỏ cho phần rau củ vào xào sơ (lưu ý cho cà rốt, khoai môn vào xào trước tiếp đến cho đậu phụ, mộc nhĩ rồi đến su su, bắp cải và ớt chuông. Không nên xào kỹ sẽ mất ngon. Nêm 1 thìa bột canh rồi đảo đều. Đặt lá nem lên mặt phẳng rồi cho phần nhân vào giữa từ từ gói lại. Làm lần lượt đến hết phần nguyên liệu. Đặt chảo lên bếp thêm dầu đậu nành vào đợi nóng già thì cho từng chiếc nem chay vào chiên vàng giòn các mặt. Gắp nem ra khay có lót giấy thấm dầu rồi xếp từng chiếc nem chay lên đĩa. Khi ăn chấm kèm với nước tương. Bạn có thể xem thêm Địa chỉ món xào chay ngon tại Hà Nội khi muốn có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình cùng một bữa cơm thú vị Thật là thú vị khi bạn có thể tự tay nấu một bữa ăn thật ngon cho gia đình mình đúng không? Vậy các bạn hãy luôn thay đổi các món ăn mới, thú vị hơn để bữa cơm gia đình ngày càng vui vẻ và đầm ấm hơn nhé.
 5. Giò chay là một món ăn khá quen thuộc đối với những người ăn chay lâu năm. Vì thế đây là món ăn khá phổ biến và được ưa chuộng. Không chỉ ngon mà chúng còn rất dễ làm. Vì vậy bạn còn chần chờ nữa, Hãy bắt tay vào học cách làm chả giò chay. Chắc chắn sản phẩm làm ra sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Chuẩn bị nguyên liệu Đậu xanh: 450g Nấm hương: 450g Lá mơ tam thể: 40g Dầu thực vật: 40g Gia vị: muối, mì chính, hạt tiêu, mazi Lá chuối tươi: 2 lá Khuôn làm giò: 1 chiếc Cách làm món giò chay ngon đúng kiểu Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, cùng bắt tay vào thực hiện các bước làm món giò chay đậu xanh các bạn nhé: Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm giò chay đậu xanh: – Đậu xanh khi mua về ngâm và vo sạch vỏ ngoài, vớt ra rổ để ráo cho vào máy xay nhỏ, hoặc có thể mua đậu xanh đã tách vỏ và chỉ việc ngâm một chút rồi xay nhỏ. Sau đó hòa với tỉ lệ 4/1(4 phần đậu xanh, 1 phần nước). Bạn có thể quan tâm đến : bắp chuối làm gì ngon – Nấm hương ngâm nước cho nở mềm và rửa sạch, thái bỏ chân để nguyên cái, với những cầy nấm to bạn có thể cắt đôi cho vừa miếng.– Lá mơ rửa sạch, thái nhỏ. Lá chuối rửa sạch và hơ lửa cho lá mềm dai không bị rách, nên chọn tàu lá non vì những tàu lá không bị rách. – Cho đậu xanh, lá mơ, nấm hương, mì chính, mazi, hạt tiêu vào bát rồi trộn đều các nguyên liệu, sau đó đổ hỗn hợp vào khuôn gò làm lá chuối sẵn và gấp 2 đầu lá lại và buộc lạt cho chắc. Bước 3: Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, cho giò vào luộc trong vòng 1 tiếng là giò sẽ chín, chú ý khi luộc phải đun nhỏ lửa cho giò chín đều tránh trường hợp giò không bị nhừ bên ngoài và sống bên trong. – Khi giò chín lấy giò ra ngoài và bóc bỏ lớp lá chuối, thái thành những khoanh tròn, xếp ra đĩa và thưởng thức món giò chay đậu xanh thơm ngon. Khi thưởng thức giò chay đậu xanh các bạn cắt khoang, bóc lá chuối và thưởng thức như món gò thường nhé. Chỉ với những bước đơn giản như trên sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành món ngon này. Ngoài ra khi bạn không có nhiều thời gian rảnh bạn hãy tìm hiểu thông tin đồ ăn chay ở hà nội ở đâu ngon để có thể đặt hàng nhé. Bên cạnh công thức cách làm giò chay đậu xanh bạn có thể tự tay thực hiện rất nhiều món ăn ngon khác tại nhà để phục vụ gia định mình nhé.
 6. Có lẽ bây giờ không ai còn xa lạ với khái niệm ăn chay nữa. Tuy nhiên, kể cả những người đang thực hiện ăn chay trường hoặc ăn chay kì cũng chưa thực sự hiểu được đâu là cốt lõi vấn đề. Vậy, ăn chay là gì và nó có nguồn gốc từ đâu? 1. Ăn chay là gì? Ăn chay, hay còn gọi là trai giới, ăn lạt hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là chỉ sử dụng các nguyên liệu từ thực vật, tránh xa các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. an chay la gi ? Nên hiểu rằng, ăn chay khác với ăn kiêng. Ví dụ một vài tôn giáo có quan niệm “cử cái húp nước”, hoặc Thiên chúa giáo có một ngày chay trong tuần vào thứ 6, vào ngày này, các tín đồ chỉ ăn cá, trứng mà không sử dụng thịt. Và họ cũng gọi đó là ăn chay. Hoặc cũng có một số người kiêng ăn một vài món nào đó vì mục đích chữa bệnh. Đó không phải là ăn chay. Vậy, ăn chay là gì? Đó là thuần khiết chỉ sử dụng thức ăn từ thực vật, tuyệt nhiên không sử dụng bất kì nguyên liệu động vật nào. Người ăn chay xuất phát từ tấm lòng từ bi với động vật nên không ăn thịt chúng. Ăn chay gồm các hình thức: Ăn chay trường: ăn chay suốt đời Ăn chay kỳ: ăn vào 4 ngày trong tháng hoặc một vài tháng trong năm. 2. Ăn chay có nguồn gốc như thế nào? Việc ăn chay có thể vì nhiều lý do khác nhau như: Đạo đức, y tế, tôn giáo, chính trị, môi trường, văn hóa, thẩm mỹ, kinh tế. Tuy nhiên, nói đến nguồn gốc ăn chay phải kể đến tôn giáo, trong đó, Phật giáo chính là cái nôi đầu tiên của ăn chay. Những bằng chứng cổ xưa nhất đã chứng minh rằng, việc ăn chay xuất phát từ Ấn Độ cổ đại và Hy Lạp cổ đại, vào thế kỉ 6 TCN. Việc ăn chay có liên quan mật thiết đến ý tưởng không giết mổ động vật, vì Phật tin rằng: Mỗi chúng sanh trên đời đều bình đẳng như nhau. Lòng từ bi với chúng sanh đã khiến Người ăn chay và phát tâm ăn chay đến Phật tử. Cũng vì vậy mà, đạo Phật còn được gọi là đạo Từ Bi, cốt để chỉ vấn đề này vậy. Ăn chay mùng 1 và ngày rằm là 2 ngày được ăn chay nhiều nhất trong tháng. Ăn chay có nguồn gốc từ đạo Phật, xuất phát từ tâm từ bi với mọi chúng sanh trên đời Trải qua rất nhiều thăng trầm, việc ăn chay không những trở thành truyền thống của đạo Phật, mà nó còn mở rộng duyên lành đến hàng triệu chúng sanh đang sống trên cõi đời. Bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều hình thức khác nhau, mọi người ăn chay để tâm hồn thanh tĩnh, để bảo vệ sức khỏe, để tâm an yên tránh được nhiều tội lỗi sát sinh, và đơn giản, chỉ là để tin rằng cuộc sống này sẽ ngày càng đẹp hơn nếu mọi người bỏ bớt tham sân si để hướng về những điều thiện lành. 3.Ăn chay trở thành ẩm thực chay như thế nào? Ăn chay là gì? Là ăn rau củ quả. Rất đơn giản. Nhưng cùng với thời gian, ăn chay đã trở thành ẩm thực chay với vô vàn sự thay đổi trong thực đơn và cách chế biến. Ăn chay đã trở thành ẩm thực chay đa dạng phong phú Ngày nay, không khó để chúng ta bắt gặp những nhà hàng thuần chay và rất được mọi người yêu thích. Khi ăn chay đã trở nên phổ biến, thì nó cũng đã trở thành một nét ẩm thực được dày công nghiên cứu và sáng tạo. Từ những Đồ chay ngon, đơn giản đến cả một buổi tiệc chay hoành tráng, thực phẩm chay đã từng bước chứng minh cho thế giới thấy được sự quyến rũ ngọt ngào của mình. Lạc bước vào thế giới món chay đầy sắc màu, đậm đà mà vẫn thanh tao đến từng hương vị. Ăn chay đã trở thành tinh hoa, được nhiều người biết đến và yêu mến. Mối duyên lành nhà Phật đã đưa chúng ta đến với ăn chay và biến nó thành một tinh hoa ẩm thực, đó chẳng phải là điều rất tuyệt vời và ý nghĩa sao