• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

chelseavinh

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About chelseavinh

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://nhunghuoushop.com/
 1. Nhung Hươu tăng can được là do bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra nếu muốn tăng cần phải có chế độ ăn uống hợp lý, sinh hoạt điều độ nhé mọi người Có thể xem thêm bài viết bổ ích tại đây http://nhunghuoushop.com/cach-dung-nhung-huou-cho-nguoi-gay/
 2. Thuốc cường dương có công dụng gì? Nhiệm vụ chính của thuốc cường dương là giúp cậu nhỏ cương cứng và duy trì cương cứng trong thời gian dài để kéo dài quan hệ. Giúp cả bạn và bạn tình đạt khoái cảm khi yêu. Qua đó giúp cải thiện cuộc sống chăn gối của phái mạnh. Ngoài ra còn giúp hỗ trợ điều trị bệnh liệt dương hay còn gọi là rối loạn cường dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm,… Nhưng bạn có biết rằng thuốc cường dương luôn giống như một con dao 2 lưỡi vậy. Bởi nếu dùng đúng cách thì giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống phòng the. Còn nếu lạm dụng thì tiền mất tật mang. Bởi có thể gây ra những di chứng nặng nề cho nam giới như: rối loạn cường dương, xơ hóa dương vật, giảm khả năng tình dục, ngoài ra nặng hơn là vô sinh,… Do đó tốt nhất bạn chỉ mua những sản phẩm bà bác sỹ khuyên dùng hoặc mua những sản phẩm cường dương tự nhiên 100% như nhung hươu tươi Hương Sơn Hà Tĩnhchẳng hạn. Nguyên nhân dẫn đến rối loạn cường dương ở nam giới. Theo báo cáo từ các bác sỹ hàng đầu tại bệnh viện Đại Học Y Dược chuyên khoa nam học thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh về nam giới trong phòng the. TRong đó có 4 nguyên nhân chính như: Do yếu tố bẩm sinh. Nguyên nhân này thường rất ít và có xác suất khá thấp. Trường hợp này nếu phát hiện sớm thì có thể chữa khỏi. Do sinh hoạt không điều độ. Điều kiện quan hệ tình dục không được thoải mái, sợ sệt hoặc không gian chật hẹp, không đủ thời gian riêng tư,… Hoặc sinh hoạt trong khi lo lắng bị phát hiện, lo sợ nên cuộc vui thường diễn ra nhanh chóng và lâu dần phản xạ tự nhiên,… Và dẫn đến mất kiểm soát cường dương ở nam giới. Do tâm lý. Cuộc sống ngoài đời ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống chăn gối. Chẳng hạn như áp lực công việc, áp lực gia đình,… Làm cho cuộc chăn gối trở nên nhàm chán, như kiểu trả bài và thực hiện nhanh, mất kiểm soát. Do nội tiết tố nam testosterone giảm xuống dưới mức bình thường do tuổi tác,… Một số câu chuyện vui ngoài lề về thuốc cường dương trên thị trường Việt Nam. Khi nói đến thuốc thì người Việt Nam chúng ta thường rất bị mập mờ về giá. Và họ chỉ coi trọng như thuốc có thật sự hiệu quả không và dù giá có cao nhưng họ vẫn chấp nhận trả để có được. Và thuốc cường dương cũng vậy giá thành cũng bấn loạn thị trường và không biết loại nào dùng được loại nào thì không. Có nhiều sản phẩm từ Trung Quốc rất độc hại cho người sử dụng mà rất nhiều người lại không biết, mua về dùng và đem lại hậu quả khó lường. Điển hình là Có trường hợp 1 thanh niên đã phải nhập viện cấp cứu do dương vật của bạn đó cương cứng liên tục và không có dấu hiệu dịu xuống sau khi sử dụng thuốc cường dương mua trên mạng. Và bắt đầu có hiện tượng hoại tử dương vật sau 2 ngày sử dụng. Rất may là đến kịp bệnh viện để các bác sỹ đầu ngành chữa trị kịp thời. Có trường hợp tại Nghệ An đã sử dụng testosteron tiêm liều cao để tăng ham muốn không đúng cách. Và cuối cùng đã dẫn đến bệnh vô sinh và không thể có con được. Có trường hợp khác tại Hà Nội sau khi xem quảng cáo trên mạng và tự ý mua thuốc viagra trôi nổi trên thị trường, không có nguồn gốc xuất xứ và mua về sử dụng. Sau khi uống được vài giờ thì phải vào bệnh viện cấp cứu vì dương vật của anh ấy lên mà không thể xuống được nữa,… Nhiều trường hợp tôi có đọc trên báo thấy nhiều bạn trẻ phải nhập viện, hôn mê sâu sau khi sử dụng các loại thuốc kích thích cường dương trôi nổi trên mạng. Vậy người muốn tăng cường sinh lý thì phải làm sao. Hãy sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên an toàn tuyệt đối với sức khỏe của mọi người.Bạn có thể tham khảo đến rượu nhung hươu Hương Sơn. Thuốc cường dương đặc biệt hiệu quả 200%. Bạn có biết rằng theo y học cổ truyền ở Trung Quốc, nhung hươu đã được sử dụng từ hơn 2000 năm trước như một loại thuốc bổ để cải thiện sức khỏe của xương, nuôi dưỡng máu, giảm sưng, điều trị chứng bất lực, yếu sinh lý, cường dương của đàn ông. Ngày xưa nhung hươu chưa được sử dụng rộng rãi mà chỉ được vua chúa sử dụng. Vào những năm 1980 ở Nga có rất nhiều bài báo đã được công bố bao gồm cả các tài liệu của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc về các tác dụng của nhung hươu trong việc chữa sinh lý của nam giới. Vào năm 1999 nhung hươu đã được FDA kiểm chứng lâm sàng và đã chứng minh được lộc nhung cực kỳ hiệu quả trong việc chữa yếu sinh lý ở nam giới. Theo y học hiện đại, Lộc nhung có thành phần hóa học bao gồm: canxi cacbonat, canxi photphat, chất keo, protid, kích tố ( testosteron, pentocrin,…) và hơn 17 loại acid amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra còn có 1 thành phần cực kỳ quan trọng và bổ dưỡng cho nam giới đó chính là lộc nhung tinh. Thành phần này có vị ngọt, tính ấm, không độc và có tác dụng trợ dương, bổ khí huyết, chữa yếu sinh lý, liệt dương, rối loạn cường dương, xuất tinh sớm, thận yếu cực kỳ hiệu quả. Do đó đây được đánh giá là 1 loại thuốc cường dương cực kỳ tuyệt vời và hiệu quả. Nhung hươu giúp tăng mức độ testosterone và estrogen và do đó làm tăng khả năng sinh sản cho cả nam và nữ. Ngoài ra sản phẩm còn giúp tăng hệ thống miễn dịch, tăng cường sức chịu đựng của cơ thể và sức mạnh thể chất, tạo nên sự lưu thông máu và tăng cường sản xuất hồng cầu. Qua đó sẽ giúp bạn khỏe mạnh, sung mãn, nhanh chóng phục hồi cơ thể sau bệnh tật. Đối với phụ nữ lộc nhung còn giúp giảm bớt các vấn đề sinh sản như tiền mãn kinh.
 3. Hiện nay có rất nhiều cách tăng cân dành cho người gầy từ việc ăn uống. Như uống thuốc tăng cân, sữa tăng cân, dùng các loại thuốc nam, thuốc bắc,các loại đậu, nhung hươu,… Vậy cách nào tăng cân an toàn hiệu quả nhất. Xin chào các bạn. Tôi lại là Hùng đây( CEO nhunghuoushop.com).Hôm nay tôi sẽ tổng hợp cho các bạn con 5 cách tăng cân cho người gầy. Nếu bà con cảm thấy hay và bổ ích, hãy like, share và comment ý kiến của quý bà con ở dưới đây nhé. Không dài dòng nữa hãy theo tôi nào. Mục lục [Hiện] 1. Bổ sung các loại thực phẩm giàu protein. Đối với những người gầy thì các loại thực phẩm giàu protein(chất đạm) chính là một loại thần dược không thể thiếu. Đối với 1 người bình thường thì cứ 1kg trọng lượng cơ thể thì bạn cần cung cấp 2g thực phẩm loại này. Ví dụ như bạn nặng khoảng 50kg thì cần đến 100 thực phẩm giàu protein mỗi ngày. Các loại thực phẩm loại này khá phổ biến như: sữa, đậu hà lan, trứng, cá và thịt. Bạn nên kết hợp các loại thực phẩm một cách phù hợp để tạo ra một thực đơn phong phú và đủ lượng protein cần thiết. Nếu bạn cần có một thực đơn tăng cân cho người gầy bạn hãy tham khảo các bác sĩ dinh dưỡng chuyên ngành nhé. 2.Cần bổ sung 3 bữa ăn phụ cho mỗi ngày. Theo một số nghiên cứu từ Nhung Hươu Shop chúng tôi thì khoảng 90% người mập được hỏi thì họ thường ăn vặt, ăn bữa phụ. Đây là một cách khá hay cho người gầy. Bởi khi bạn cung cấp thức ăn nhẹ vào những thời điểm phụ. Sẽ giúp người gầy cân bằng được lượng tiêu hao khi vừa hoạt động. Giúp bạn tăng cân một cách hiệu quả. Theo như chúng tôi bạn nên bổ sung các loại trái cây vào những thời điểm này nhé. Bạn nên chia một chế độ ăn cho người gầy. Bữa ăn phụ đầu tiên sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Bữa ăn phụ thứ 2 sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ chiều. Và bữa ăn phụ thứ 3 bạn sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ. Đây là một thực đơn cho người gầy mà bạn có thể tham khảo. 3. Bạn nên ăn nhiều hơn và nhanh hơn như thường lệ. Theo nghiên cứu từ các bác sĩ dinh dưỡng tại đại học y dược tp Hồ Chí Minh. Thì mỗi ngày trung bình 1 người sẽ hấp thu khoảng 2000 calo. Còn đối với người gầy muốn tăng cân thì phải cung cấp thêm khoảng 500-1000 calo. Điều đó tương đương khoảng 2500-3000 calo/ ngày. Đây chính là điều kiện cần để giúp bạn có thể béo lên đó. Bởi nếu không cung cấp đủ lượng calo cần thiết thì bạn sẽ khó có thể mập lên được. Như kiểu bạn nấu cơm mà ít gạo thì bạn sẽ không thể no được và bạn sẽ đói. Bạn nên ăn nhiều loại thức ăn và nên ăn nhanh ít nhất trong 15 phút đầu để hấp thu nhiều hơn trước khi hệ thần kinh của bạn đã thông báo no. Nhưng lưu ý bạn nên ăn nhai thật kỹ để tránh hiện tượng khó tiêu hoặc đau dạ dày sau này nhé. 4. Chế độ ăn uống lành mạnh. Bạn nên tăng khẩu phần ăn và ưu tiên các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Và bạn cũng không nên ăn quá nhiều 1 lúc 1 lần rất gây hại cho cơ thể. Bạn cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày. Từ chất đạm, chất béo, tinh bột và vitamin. Chất đạm: trứng, hạnh nhân, ức gà, yến mạch, phô mai, sữa chua, sữa, bông cải xanh, thịt bò nạc, cá ngừ, hạt bí ngô, bánh mỳ,bắp cải, đậu phộng,… Chất béo tốt: bơ,pho mát, socola đen, trứng, mỡ cá, các loại hạt, hạt chia, dầu oliu, dầu dừa, sữa chua,… Tinh bột: khoai lang, bột yến mạch, khoai tây, bánh mỳ nâu, ngô, bí đỏ, các loại đậu,… Vitamin: táo, cam, dưa hấu, cần tây, dưa chuột, bí ngòi, măng tây, nấm, cà rốt, hành,… 5. Bổ sung thực phẩm tăng cân, thuốc tăng cân, sữa tăng cân Đây là một cách mạnh nhất để giúp các bạn có thể tăng cân. Nhiều khi đây chính là một cách quyết định để giúp bạn tăng cân bền đẹp. Ngày nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc tăng cân, sữa tăng cân không rõ nguồn gốc, chất lượng. Và không biết đã được kiểm định chính xác và thực tế từ Bộ Y tế Việt Nam chưa. Do đó nếu bạn sử dụng những sản phẩm này không đúng như tiêu chuẩn ghi trên bao bì. Có thể gây tiền mất tật mang, nhiều khi không béo được mà mắc một số bệnh khác nguy hiểm hơn. Có trường hợp dẫn đến chết người. Cách tốt và an toàn nhất thì nên sử dụng các loại thực phẩm thiên nhiên giúp tăng cân an toàn hiệu quả.Đó chính là nhung hươu. Nhung hươu có chứa đến 25 loại acid amin và 26 loại khoáng chất cần thiết có lợi cho sự phát triển của thể trạng con người. Và khi bạn sử dụng nhung hươu với liều lượng một cách hợp lý sẽ giúp bạn nâng cao sức khỏe, hạn chế mệt mỏi và bệnh tật. Nhung hươu bổ gò mà lại có tác dụng tăng cân. Bởi hàm lượng vitamin B6, B9, B12,…có trong nhung hươu giúp cho cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Mà những thực phẩm sử dụng hằng ngày khó mà có được. Từ đó hệ dinh dưỡng của người gầy được nâng cao, ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, cơ hội tăng cân tốt hơn. Nhung hươu còn giúp bổ máu, tạo tinh thần thoải mái, giảm stress, an thần là những vấn đề tinh thần cần có thể dễ dàng tăng cân. Ngoài ra nhung hươu còn giúp tái tạo tế bào, tăng cường cơ bắp, thúc đẩy hệ tiêu hóa, chuyển hóa các chất tạo tiền đề cho tăng cân. Lưu ý: nhung hươu là bài thuốc quý giúp bạn tăng cân nhưng bạn cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý. Vận động tập luyện thể dục thể thao, ăn ngủ nghỉ ngơi điều độ. Lúc đó việc tăng cân của bạn sẽ trở nên thật dễ dàng. Bạn có thể xem thêm: cách dùng nhung hươu cho người gầy.
 4. Mật ong rừng có nhiều chất dinh dưỡng, chứa lượng đường tự nhiên, vitamin, acid amin, khoáng chất và các khoáng chất khác có lợi cho cơ thể. Ngoài cách bôi trực tiếp lên mặt giúp da dẻ trắng hồng, khỏe mạnh. Bạn cũng nên dùng 1 ly nước ấm với mật ong mỗi buổi sáng hằng ngày. Đây là một cách thanh lọc cơ thể, giúp cho bạn một cơ thể sảng khoái thoải mái trong buổi làm việc buổi sáng. Nếu bạn chưa biết hãy cùng http://nhunghuoushop.com/ đi tìm hiểu nhé Công dụng của mật ong với nước ấm vào buổi sáng. Bạn có biết rằng buổi sáng là thời điểm tốt nhất để sử dụng mật ong. Sau một đêm nghỉ ngơi bạn cần nhiều năng lượng, dưỡng chất cho một ngày làm việc học tập hiệu quả.Một điều thú vị ở đây chính là năng lượng mà mật ong tạo ra gấp 5 lần so với sữa. Chắc chắn mật ong pha với nước ấm sẽ là một giải pháp hiệu quả cho bạn. Mật ong với nước ấm giúp làm sạch dạ dày, kích thích hệ tiêu hóa, giúp bạn tiêu hóa hết năng lượng thừa vào đêm hôm trước. Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày hành tá tràng. Giúp giải độc gan, lợi tiểu, hỗ trợ quá trình thải độc tố ra khỏi cơ thể. giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, đem lại hơi thở thơm mát. Ngoài ra nước ấm mật ong giúp làm đẹp da, dưỡng trắng, làm mờ tàn nhang, ngăn chặn quá trình oxy hóa trên da. Đặc biệt đối với bạn nào bị bệnh viêm da tiết bã. Việc uống 1 ly nước ấm mật ong kết hợp với nước cốt chanh giúp giảm việc tiết dầu nhờn trên khuôn mặt. Làm ổn định tình trạng bệnh. Việc ăn uống ngủ nghỉ,chế độ ăn hợp lý cùng với việc uống mật ong nước ấm giúp bạn có một cân nặng lý tưởng, khỏe mạnh. Cách pha mật ong với nước ấm đúng chuẩn. Bạn có thể tham khảo cách pha của Nhung Hươu Shop chúng tôi nhé: 2 thìa cà phê mật ong rừng nguyên chất thơm ngon không bị nổi bọt hay để lâu ngày. 1 ly nước ấm khoảng 300ml khoảng 40-50 độ C. Khuấy đều cho mật ong tan hết và bạn có thể sử dụng vào lúc vừa mới thức dậy chưa ăn gì. Bạn cũng có thể pha thêm một ít nước cốt chanh hoặc vài lát gừng tươi không những gia tăng mùi vị mà còn cực kỳ có lợi cho sức khỏe cũng như sắc đẹp của bạn. Một số lưu ý khi uống mật ong với nước ấm. Ngoài việc uống mật ong pha nước ấm vào buổi sáng bạn cũng có thể uống trước bữa ăn 30 phút: giúp ngăn ngừa khả năng tiết acid trong dạ dày. Uống sau khi ăn 30 phút giúp kích thích hệ tiêu hóa, tránh hiện tượng đầy bụng ợ chua. Uống trước khi đi ngủ 30 phút giúp thư giãn, ổn định hệ thần kinh, cho bạn một giấc ngủ sâu và ngon giấc hơn. Hy vọng qua bài viết này của chúng tôi bạn có thể hiểu thêm được công dụng của mật ong nước ấm. Và biết được bí quyết cũng như cách pha mật ong nước ấm chuẩn đúng điệu nhé. Ngoài sản phẩm mật ong Hương Sơn nguyên chất chúng tôi còn có nhung hươu tươi cao cấp, nhung hươu khô, rượu nhung hươu, cao hươu,hươu giống, thịt hươu tươi được sơ chế và bảo quản cẩn thận. Bạn còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0986.79.72.77. https://www.facebook.com/nhunghuoushop/. Địa chỉ:119 Lý Triện, Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
 5. Nhung hươu rất tốt và được bà con chúng ta sử dụng từ rất lâu rồi. Nếu bạn chưa biết có thể tham khảo thêm bài viết của Nhung Hươu Shop Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều loại lộc nhung trong đó có: Lộc nhung Việt Nam: Nhung hươu Hương Sơn, Quỳnh Lưu, Đồng Nai, Nghệ An,… Lộc nhung nước ngoài: Nhung hươu Nga, Siberia, Bắc Cực, Cigapan, Eco siberia, New Zealand,… Bạn có biết loại lộc nhung nào tốt nhất hiện nay không. Đó chính là lộc nhung Hương Sơn (Theo đánh giá của Hội đông y Việt Nam). Huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh là một nơi có quanh năm mây mù, khí hậu mát mẻ tạo môi trường tốt cho hươu nai có thể sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Không chỉ vậy những chú hươu đều được chăm sóc, điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, thăm khám định kỳ của bác sĩ thú y. Thức ăn hoàn toàn từ thiên nhiên: các loại củ quả, cỏ cây từ thiên nhiên.Nên sản phẩm cực kỳ an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Lộc nhung Hương Sơn có tới 25 loại acid amin và oestrogen, testosteron cùng 26 loại nguyên tố vi lượng đó là Cu, Fe, Zn, Mg, Cr, Br, Coban… Với hàm lượng cao nhất trong các loại nhung. nhung hươu tại việt nam có rất nhiều loại Nhung hươu có tác dụng gì?. Đối với huyết áp, tim mạch. Nhung hươu tươi dùng liều cao có thể giúp hạ huyết áp, tăng cường lưu thông máu, tim co bóp mạnh hơn và nhịp tim chậm lại. Qua đó phòng chống bệnh phòng trị nhịp tim không đều, cho bạn một trái tim khỏe mạnh, một huyết áp ổn định. Đối với hệ tiêu hóa. Nhung hươu tươi giúp chống viêm loét dạ dày hành tá tràng hiệu quả. Đối với hệ xương khớp. Lộc nhung cung cấp các vitamin và khoáng chất rất tốt cho hệ xương khớp.Giúp tăng cơ cho nam giới, giúp cơ thể nhanh lành vết thương. Đối với sinh lý nam giới. Lộc nhung tươi có tác dụng giúp cải thiện chức năng sinh lý nam giới rất nhanh chóng. Giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý, tăng cảm xúc hưng phấn khi yêu, 1 người khỏe 2 người vui. Đối với nữ giới. Nhung hươu tươi giúp bạn trẻ lâu, làm chậm quá trình lão hóa. Giúp bạn tràn đầy sức sống, tươi trẻ. Một công dụng tuyệt vời đối với các bà mẹ mang thai khác. Đó chính là cung cấp các vitamin và khoáng chất cho thai nhi, ổn định thai. Đối với sức khỏe. Nhung hươu có tác dụng chống mệt mỏi, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Giúp cải thiện giấc ngủ, kích thích tiêu hóa, giúp cân bằng trạng thái dinh dưỡng. Qua đó giúp cơ thể tăng cân an toàn. Tác dụng chữa bệnh.Trị hư tổn, tai ù, mắt mờ, chóng mặt, trẻ nhỏ biếng ăn.Giúp tinh thần mệt mỏi, gây ốm, liệt dương, hoạt tinh, tư cung hư lạnh,… Bạn còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0986.79.72.77. https://www.facebook.com/nhunghuoushop/. http://nhunghuoushop.com/ Địa chỉ:119 Lý Triện, Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.