• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhungxi111

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nhungxi111

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bạn nằm mơ thấy củ cải, bạn cảm thấy lạ khi mơ giấc mơ này. Có thể mơ thấy củ cải sẽ mang đến cho bạn những điềm báo về tương lai mà bạn chưa hề hay biết. Hãy cùng các chuyên gia giải mã giấc mơ đi tìm hiểu về những bí ẩn của giấc mơ này nhé! nếu bạn chiêm bao thấy mình đang ăn một củ cải thì điều này ám chỉ cho bạn biết rằng trong công việc hiện tại bạn đang thiếu đi tính cẩn thận vì thế hiệu quả công việc chưa cao, vì thế bạn cần chú ý cải thiện tình trạng này nếu bạn mơ thấy mình đang ăn củ cải thì đó là điềm báo may mắn trong công việc. Công việc của bạn hiện tại đang tiến triển rất thuận lợi, nhờ nó mà bạn gặt hái được không ít thành tựu. Nếu nằm mơ thấy vườn củ cải trong mơ, điều này ám chỉ rằng công việc kinh doanh của bạn đang rất thuận lợi, trong thời gian tới sẽ thu được những kết quả rất bất ngờ đấy Ngủ mơ thấy mình đang trồng củ cải, là điềm báo những khát vọng trong tương lai của bạn sẽ thực hiện được Nữ giới đã kết hôn mơ thấy mình ăn củ cải, điềm báo sinh con gái. Nam giới chưa kết hôn mơ thấy ăn củ cải, tức sẽ cưới một người vợ đanh đá. Nữ giới chưa kết hôn mơ thấy mình ăn củ cải, tức sẽ có một người chồng nghèo khổ. Mơ thấy hạt củ cải là một dấu hiệu của sự cải thiện trong tương lai. Nếu người phụ nữ trẻ độc thân mơ thấy mình đang gieo hạt củ cải sẽ lấy chồng giàu sang và hạnh phúc Nam giới đã kết hôn mơ thấy mình ăn củ cải, người vợ sẽ yên ổn chấp nhận tình trạng hiện thời. nếu mơ thấy ăn củ cải xanh thì đây là điềm báo của sự thất vọng cay đắng. Nằm mơ thấy bạn đang trồng củ cải, đây là điềm báo những khát vọng trong tương lai của bạn sẽ thực hiện được. Nếu bạn ngủ mơ thấy mình đang đi mua của cải hay nhìn thấy củ cái trong khi đang đi chợ thì đó là điềm báo bình an. Nếu bạn chiêm bao thấy một củ cải trắng trong một khu vườn, giấc mơ này là điềm báo hiệu cho sự giàu có và thịnh vượng của bạn Còn giấc mơ mà nhìn thấy hoặc ăn củ cải đường, muốn ám chỉ rằng bạn sẽ giải tỏa những rắc rối mà bản thân đang phải chịu đựng Xem thêm: Mơ người chết
 2. Nằm mơ thấy con bò là giấc mơ mang đến cho bạn nhiều điềm báo về những dự đoán và điềm báo về những con số. Do đó, khi mơ thấy bò thì điềm báo và con số may mắn là: Mơ thấy con bò điềm báo gì Chiêm bao thấy bò vàng vào nhà, bạn nhận được tài sản quý. Nếu trong mơ bạn thấy xuất hiện hình ảnh một con bò sữa thì xin chúc mừng đây là một điềm báo tốt đấy. Giấc mơ cho thấy trong khoảng thời gian tới tài lộc sẽ đến với bạn. Nằm mơ thấy một con bò đực hoang dã, theo giải mã giấc mơ thì điều này nói rằng niềm đam mê của bạn có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát Mơ thấy bị bò đen rượt đuổi:Hình ảnh này cho thấy bạn đang cố từ chối hay phủ nhận một hiện thực nào đó Chiêm bao thấy người cưỡi bò đi trong thành phố, bạn hãy chuẩn bị đón tin vui từ xa đưa về. Chiêm bao thấy con bê là điềm lành, nó báo trước bạn sắp có quý tử. Chiêm bao thấy sừng bò máu là điềm báo sự nghiệp của bạn đang thăng tiến Mơ thấy con bò đánh con gì Con bò là số 88 Dắt bò là số 02 – 28 Mơ thấy bò là số 04 – 88 Xe bò ba gác là số 07 – 87 Mơ thấy bò: 88 Mơ thấy bò cái: 91 Mơ thấy thịt bò: 89 Mơ thấy bò vào nhà: 84 Mơ thấy bò ăn cỏ: 24, 42 Mơ thấy đàn bò: 58, 98 Nằm mơ thấy bò đẻ: 18, 13 Mơ thấy mất bò: 08, 80. Mơ thấy bò vàng: 99, 88 Mơ thấy bò đen: 11, 99 Mơ thấy bò điên: 83, 33 Mơ thấy bò chết: 14, 41 Xem thêm: Mơ thấy nước
 3. Bạn mơ thấy băng tuyết, bạn vui sướng vì biết rằng mơ thấy giấc mơ này giúp bạn trúng số lớn. Vậy, mơ thấy băng tuyết sẽ mang lại cho bạn những điềm báo gì và những con số may mắn nào. Cùng theo dõi bài viết nhé! Nếu bạn thấy mình trượt băng một mình thì điều này dự báo rằng sự cố gắng của bạn trong công việc sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Nhưng nếu bạn thấy mình đang trượt băng với người khác thì hãy cẩn trọng hơn trong chuyện tình yêu. Việc bạn nhìn thấy những cột băng hay tảng băng lớn trong giấc mơ dự báo rằng mọi vấn đề khó khăn của bạn sẽ nhanh chóng qua đi. Nếu thấy những tảng băng đó đang nhỏ nước thì bạn hãy cẩn thận hơn với tình hình tài chính của mình trong vài tháng tới. Nếu bạn nằm mơ nhìn thấy tuyết trắng trong giấc mơ của mình. Giấc mơ này cho thấy rằng bạn đang kiềm chế cảm xúc của mình và dần trở nên lạnh lùng. Mơ thấy tuyết rơi : 01 – 13 – 84 Mơ thấy khu trượt tuyết : 12 – 36 Mơ thấy đi xe trượt tuyết : 11 – 52 – 73 Mơ thấy đeo mặt nạ tuyết : 04 – 28 – 76 Mơ thấy bông hoa tuyết : 33 – 85 – 93 Mơ thấy cây phủ đầy tuyết : 26 – 34 – 94 Mơ thấy nhà bị tuyết phủ trắng : 14 – 74 – 88 Mơ thấy chơi đùa trên tuyết : 47 – 59 – 81 Mơ thấy lái xe trong tuyết : 28 – 56 Mơ thấy tuyết lở : 00 – 47 – 74 Mơ thấy tuyết tan nên đánh số: 40-64 Nếu mơ thấy núi tuyết: 54-87 Mơ thấy bão tuyết: 26-51 Mơ thấy đi trên tuyết: 29-58 Mơ thấy băng tuyết: 77-81 Mơ thấy tuyết trắng: 02-38 Mơ thấy mưa tuyết: 22-36 Mơ thấy tuyết đỏ" 81-92 Mơ thấy tự trượt trên tuyết: 17-61 Xem thêm: Mơ thấy người chết
 4. nằm mơ thấy hoa quả là một trong những giấc mơ mà bạn cảm thấy lạ kì, bạn suy nghĩ không biết mơ thấy hoa quả sẽ có điềm báo gì cho bạn. Tuy nhiên, hoa quả rất nhiều loại, do đó, chúng tôi không thể liệt kê hết các điềm báo trong bài này. Vì vậy, sẽ chỉ nói ra những giấc mơ phổ biến nhất thôi nhé! Nếu bạn nằm mơ thấy mình đang ăn trái dưa thì đó là giấc mơ cho thấy bạn bạn sắp đạt được một hợp đồng làm ăn khá lớn. Chuyện kinh tế của bạn cũng khá thuận buồm xuôi gió. nằm mơ thấy trái cây chín thì điều mong muốn có một đứa con chào đời sẽ là điều sắp đến. chúng còn biểu hiện cho việc đậu thai thành công của người nằm mơ thấy. Ngoài ra còn nhiều loại trái cây cũng nói lên điềm báo sẽ đến trong tương lai nữa. Mơ thấy đu đủ, trái đu đủ hoặc mơ thấy ăn đu đủ, thì có nghĩa rằng bạn đang có vấn đề gì đó liên quan đến đời sống tình dục. Mơ thấy quả mơ là giấc mơ thể hiện sự giàu có, sang trọng và một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Mơ thấy quả nho cho thấy bạn sẽ giải quyết được mọi khó khăn, rắc rối của mình để tiến đến thành công. Mơ thấy đang thu hái nho cho thấy việc kinh doanh của bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận, các ước muốn của bạn sẽ được thực hiện. Nếu bạn thấy mình đi cùng người yêu đi trong một vườn trái cây thì bạn chuẩn bị đón nhận được một tình yêu đẹp, lãng mạn. Nếu hai bạn đang yêu nhau thì đó là dự báo tình yêu đã đến ngày đơm hoa, kết trái”. Nếu bạn đã cưới nhau thì có thể các bạn sắp có con. Nếu như bạn nằm mơ thấy bạn đang ăn chuối thì đó là dự báo về những điều xui xẻo. Có thể bạn sẽ trượt trong một kì thi. nằm mơ thấy quả xoài thì được xem là sức sống mãnh liệt trong con người bạn. Giấc mơ thấy những quả có vị chua chát sẽ nói lên khả năng tình dục cũng như sinh sản của bạn. Ngủ nằm mơ thấy mình ăn quả xoài chua là điềm báo bạn sắp có thai đấy. Mơ thấy trèo hái xoài là giấc mơ cho thấy nếu bạn kiên trì cố gắng, vươn lên thì những khó khăn của bạn sẽ được giải quyết. Nếu như bạn nằm mơ thấy mình ăn trái cây một cách ngon lành thì đó là một dự cảm về những điều may mắn. Bạn sắp gặt hái được những thành công từ công việc và học tập. mơ thấy quả nho, cụ thể là chính bạn đang ăn nho thì có nghĩa rằng đây là sự sang trọng, thịnh vượng và giàu có. Kết quả cho những chuỗi ngày có công việc khó khăn của chính bạn sẽ được đền đáp với những phần thưởng xứng đáng. Bên cạnh đó, giấc mơ này còn có ý nghĩa là sự bất tử và hy sinh, chính bạn sẽ có một sức mạnh và khả năng làm cho người khác được hạnh phúc. Mơ thấy quả cam là giấc mơ biểu thị một sự cải thiện chậm nhưng vững chắc về hoàn cảnh của bạn. Mơ thấy ăn cam cho thấy bạn sắp có một tình yêu đẹp, tuy hơi ngắn nhưng sẽ khiến bạn luôn nhớ đến. Nếu bạn thấy mình đang đi giữa một chợ trái cây mà không biết nên chọn mua loại quả nào thì đó là dự cảm về việc bạn sẽ có những lựa chọn khá khó khăn cho tương lại. Nếu như trong giấc mơ, bạn thấy mình leo lên hái dừa và bị dừa rơi trúng đầu thì đó là giấc mơ cho thấy có những tai họa chuẩn bị ấp đến cuộc sống của bạn. Hãy cẩn thận hơn trong cuộc sống và công việc. bạn nằm mơ thấy trái cây xanh thì bạn sẽ gặp điều khó khăn trong cuộc sống. nhưng bằng sự quyết tâm mạnh mẽ vươn lên thì bạn sẽ đạt được thành công được mong muốn. Nếu bạn nằm mơ thấy cây mít, trái mít hay ăn mít trong giấc m, thì điều này muốn ám chỉ cho bạn rằng khả năng sinh sản và sự giàu có, thịnh vượng sẽ vô cùng tốt lành. Bên cạnh đó, giấc mơ này còn là điềm báo của sự may mắn, mơ thấy nhiều trái mít hay trái mít càng lớn thì càng gặp nhiều may mắn. Mơ thấy ổi hay thấy mình đang ăn ổi là giấc mơ tốt, cuộc sống và tình yêu của bạn sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp và hạnh phúc. Nếu như trong giấc mơ, bạn thấy mình đang bị trong một vườn trái cây thì bị trái cây rơi trúng đầu thì đó là dự cảm về những điều xấu bất ngờ sắp xảy ra. Có thể việc làm ăn của bạn sẽ bị trắc trở ngay những giây phút cuối Xem thêm: Mơ thấy quả dừa
 5. Các món đồ như tiền, như điện thoại, trang sức hay bất cứ một thứ gì khác đều là những thứ thuộc sở hữu của bạn. Nếu một ngày bạn mất đi những thứ này thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bạn thiếu thốn vô cùng phải không. Vậy, nếu bạn mơ thấy giấc mơ mất tiền, mất đồ, mất điện thoại này thì có điềm báo gì hay không. Để trả lời cho câu hỏi này hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về những bí ẩn trong giấc mơ mất đồ này nhé! Mơ thấy mất đồ, mất tiền, mất điện thoại là giấc mơ hàm ý muốn nhắc nhở bạn là cần phải thay đổi lại tính cách của mình đừng cẩu thả hay dễ quên để bạn có thể vui vẻ hơn trong cuộc sống, không bị thiếu thốn bởi bất cứ một vấn đề gì khác. Nếu bạn mơ thấy giấc mơ mất đồ dưới đây, thì điềm báo của giấc mơ này sẽ là: Khi nằm mơ thấy mình đánh rơi điện thoại hay đồ đạc nào đó, thì ý nghĩa mà nó mang lại vào lúc này đó chính là trong tương lai của bạn, sẽ có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc đang chờ đón. Ngoài ra, giấc mơ này còn là điềm báo rằng bạn sẽ nhặt được tiền bạc hay trúng số. Nếu như bạn nằm mơ mà bỗng thấy bạn bị mất điện thoại trên xe bus thì chứng tỏ bạn đã quá chủ quan trên thương trường. Hãy thận trọng hơn với những việc mà mình chuẩn bị làm trong thời gian tới bạn nhé! Nếu như trong giấc mơ, bạn thấy mình bị mất một số tiền lớn thì điều này chứng tỏ bạn đã gạt bỏ được một khối công việc khổng lồ không phù hợp với năng lực của bạn. Nếu như bạn nằm mơ thấy bị mất đồ thì điều cho thấy bạn chưa thực sự cố gắng hết mình với những cơ hội đã đến trong tầm tay. Trong giấc mơ, bạn thấy mình bị mất tiền, thì có nghĩa rằng bạn đang mất niềm tin vào bản thân hoặc đang bất mãn với công việc hiện tại. Bạn có ý định thay đổi công việc nhưng vẫn đang lưỡng lự chưa đưa ra quyết định cuối cùng Nằm mơ thấy mình bị mất điện thoại di động cho thấy bạn đang dần đánh mất đi một số điều gì đó, đặc biệt liên quan đến chính bạn. Trên đây là những điềm báo về giấc mơ mất đồ, mất tiền, mất việc. Hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điềm báo trong giấc mơ này. Chúc bạn sẽ luôn may mắn trong cuộc sống của mình nhé Xem thêm: Mơ thấy vàng có điềm báo gì cho bạn
 6. Bạn đang có một giấc mơ kì lạ đó là mơ thấy những tấm thiệp. vậy, mơ thấy thiệp thì có điềm báo gì cho bạn. Giấc mơ này mang lại điềm tốt hay xấu, nó làm bạn cảm thấy lo lắng. Hãy cùng chúng tôi giải mã về những bí ẩn của giấc mơ này nhé! 1. Giải mã bí ẩn giấc mơ thấy thiệp cưới Ngoài giải mã giấc mơ này, nếu bạn cần giải mã những giấc mơ khác, muốn có được một địa chỉ uy tín để xem những dự báo KQXSMb thì truy cập vào link để có được những thông tin bổ ích nhất nhé: xo so khu vuc Và bây giờ, cùng giải mã giấc mơ thấy thiệp cưới nào Mơ thấy một vài tấm thiệp mà có sự góp mặt của bó hoa thì điều này đang báo hiệu đến những niềm vui hết sức bất ngờ. Giấc mộng báo hiệu ở tương lai sắp tới người mơ sẽ nhận được những món quà bất ngờ từ một người nào đó Nếu mộng thấy thiệp cưới của chính bản thân mình thì đó là điềm báo gia đình bạn sắp có hỷ sự. Việc này mang lại không ít niềm vui cho bạn và người thân, thế nhưng đằng sau niềm vui ấy lại là nỗi lo của những bậc trưởng bối. Nếu bạn mộng thấy những tấm thiệp cưới của người khác thì đó chính là điềm báo may mắn công thành và danh toại. Trong thời gian này bạn đã làm gì cũng đều thuận lợi và cuộc sống về sau ít nhiều cũng sẽ có sự thay đổi nhất định. Tuy nhiên, có một số trường hợp khi mơ thấy tấm thiệp người mơ cần lưu ý. Thứ nhất mơ thấy thiệp bị rách thì giấc mộng này đang báo hiệu cho bạn biết rằng bạn bị người khác hại khi lơ là, không cảnh giác. Với một cách nào đó thì người ấy sẽ gây ra rắc rối cho người mơ. Nam, nữ chưa kết hôn mơ thấy bao thư màu vàng, xanh dự báo sắp bước vào cánh cửa hôn nhân Nếu bạn mơ thấy thiệp cưới của người khác thì đó là điềm báo may mắn trong đường công thanh, tương lai tới bạn sẽ công thành, danh toại. Và trong thời gian này bạn làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, tựa như có ai luôn bên cạnh giúp đỡ, cuộc sống về sau ít nhiều cũng sẽ có sự thay đổi nhất định. 2. Mơ thiệp cưới ta nên đánh con gì Thiệp cũng có rất nhiều loại thiệp. Mỗi loại lại mang trong nó những ý nghĩa và điềm báo khác nhau. Vậy, ket qua xsmb trong giấc mơ này sẽ là: Cặp số may mắn ứng với giấc mơ thấy tấm thiệp là: 68 – 86 Từ giấc mơ này, bạn đã biết được nên đánh con gì khi mơ giấc mơ này rồi phải không. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hạn chế được những điềm xấu trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ luôn là người may mắn với những giấc mơ xem thêm: - Mơ thấy người già nên đánh con gì
 7. Đến với Nha khoa Smile One, khách hàng không những hài lòng với nụ cười tự tin, rạng rỡ mà còn cảm thấy ấm lòng bởi sự nhiệt huyết và tận tâm của Nha sĩ Dương cùng đội ngũ y Bác sĩ. Sự tin tưởng của khách hàng sẽ là động lực thúc đẩy Nha khoa Smile One không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để ngày càng phát triển. Nha khoa Smile One được thành lập từ năm Được thành lập từ năm 2001, trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển Nha khoa Smile One là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng. Đến nay Nha khoa Smile One đã có 5 cơ sở trải dài khắp các tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, T.P HCM, Đồng Nai…Để Nha khoa Smile One phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay thì không thể không đến sự nỗ lực của Bác sĩ Dương. Với niềm đam mê của mình anh đã thi đỗ trường Đại học Y Hà Nội. Trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường anh luôn tìm tòi, học hỏi, rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng chuyên môn từ bạn bè, thầy cô. Không lựa chọn con đường ra nước ngoài phát triển như nhiều người khác, anh quyết định gắn bó với nước nhà để đưa nền nha khoa phát triển sánh ngang tầm với các nước lớn trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ Dương tiếp tục nghiên cứu và bảo vệ xuất sắc luận án Thạc sĩ chuyên ngành RHM của Đại học Y Hà Nội với đề tài "Phục Hình Răng Thẩm Mỹ Toàn Sứ" với thầy, cô hướng dẫn là PGS.TS Tống Minh Sơn – Phó viện trưởng VĐTRHM và Ts Chu Thị Quỳnh Hương – Trưởng khoa phục hình, BVRHMTWHN. Bằng kinh nghiệm thực tế cộng với sự tận tâm của một người Bác sĩ, rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn Nha Khoa Smile One là địa chỉ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho mình và cả gia đình. Với những đóng góp to lớn vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Nha sĩ Dương – Nha khoa Smile One vinh dự nằm trong Top 50 doanh nhân tiêu biểu vì cộng đồng, Kỷ niệm chương và Bằng chứng nhận "Thương hiệu tin dùng thủ đô năm 2013" do Hội Tiêu Chuẩn & Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Hà Nội bình chọn cùng rất nhiều danh hiệu và bằng khen cao quý khác…Đó chính là sự ghi nhận, tôn vinh của các Bộ, Ban, Ngành, cộng đồng dành cho Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dương và Tập đoàn Nha khoa Smile One.
 8. Vốn là người Sinh ra và có tuổi thơ tại trung tâm thành phố Bắc Ninh, Nguyễn Tuấn Dương có bố mẹ trong ngành Y định hướng ngay từ đầu cùng có niềm yêu thích với ngành Y nên đã thôi thúc anh phấn đấu ngày từ nhỏ. Vì thế trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Bác sĩ Dương đã không ngừng nỗ lực, trau dồi kiến thức để thi đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội. Mọi quyết tâm đều được đền đáp khi anh cầm trong tay tấm bằng Đại học và bảo vệ xuất sắc luận án Thạc sĩ chuyên ngành RHM của Đại học Y Hà Nội với đề tài "Phục Hình Răng Thẩm Mỹ Toàn Sứ" với thầy, cô hướng dẫn là PGS.TS Tống Minh Sơn – Phó viện trưởng VĐTRHM và Ts Chu Thị Quỳnh Hương – Trưởng khoa phục hình, BVRHMTWHN. Sau khi ra trường, anh hoạt động trong ngành nha được vài năm thì bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng cho mình. Nha Khoa Smile One do Thạc sĩ Dương phát triển có Trụ sở chính tại số 219 Phố Giáp Nhất, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội (Gần Ngã Tư Sở, song song đường Láng) Gần hơn 20 năm hoạt động trong ngành RHM, anh là Bác sĩ giỏi chuyên môn với các dịch vụ chính như chỉnh nha, cấy ghép Implant, răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha Invisalign…Bằng kinh nghiệm thực tế cộng với sự tận tâm của một người Bác sĩ, rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn Nha Khoa Smile One là địa chỉ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho mình và cả gia đình. Đặc biệt, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dương đã thành công hơn 600 ca phủ sứ toàn hàm thẩm mỹ trên 16 răng do nhiễm Tetracyclin; hơn 1000 chụp sứ đơn răng cửa; hơn 500 ca cấy ghép Implant không đào thải. Đứng trên cương vị là một Bác sĩ trưởng khoa của Nha khoa Smile One, Ths Bs Nguyễn Tuấn Dương luôn mang đến cho bệnh nhân những dịch vụ chất lượng cùng chi phí hợp lý nhất. Anh đã và đang khám, chữa trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân, tất cả đều cảm thấy rất hài lòng. Anh tâm sự: “Để sống và thành công với nghề, một bác sĩ nha khoa không chỉ giỏi về chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ mà còn phải luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu, mang đến những dịch vụ chất lượng và hoàn hảo nhất”. Ngoài ra, với phương châm hoạt động là đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu, vì thế rất nhiều người tin tưởng lựa chọn làm địa chỉ tin cậy cho mình để sở hữu hàm răng trắng đẹp cùng nụ cười tươi tắn. Với mong muốn tạo ra một trung tâm điều trị chuẩn & ứng dụng các kỹ thuật cấp cao chuyên sâu thực sự về Nha khoa. Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dương luôn tuyển chọn các Bác sĩ giỏi chuyên môn, luôn tận tâm với bệnh nhân. Vì thế, đến với Nha khoa Smile One bạn sẽ hoàn toàn an tâm với trình độ của các Y, Bác sĩ, tất cả đều tốt nghiệp tại các trường Đại học danh tiếng, các bác sĩ cố vấn và trao đổi lâm sàng tại Bệnh viện RHMTW, Bệnh viện ĐHYHN & Y dược TPHCM, Giảng viên Viện Đào Tạo RHM – Đại học Y Hà Nội trực tiếp phụ trách thăm khám và điều trị cho khách hàng với nỗ lực làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.
 9. Với một hàm răng khấp khểnh thì chỉnh nha là một trong những việc cần thiết nhất. Bằng việc sử dụng lực tác động của các mắc cài gắn trên răng và kết nối với nhau bởi dây cung, các răng sẽ được di chuyển. Nhưng nhiều người băn khoăn không biết niềng răng có đau không? Để có câu trả lời các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé! 1.Giải đáp thắc mắc niềng răng có đau không Đây là câu hỏi mà rất nhiều bệnh nhận đến nắn chỉnh răng đều muốn biết, sau đây nha khoa Smile One sẽ trả lời thắc mắc của bạn cũng như nhiều người khác về câu hỏi niềng răng có đau không ? Khi bạn đã niềng răng, bạn có thể cảm thấy đau nhức trong miệng và răng của bạn trong khoảng 3-5 ngày. Tuy nhiên, điều này sẽ được giảm dần bằng cách vệ sinh miệng bằng nước súc miệng hoặc một chút nước muối ấm. Bạn có thể hòa tan một thìa muối trong 1 cốc nước ấm và súc miệng mạnh. Trong trường hợp bạn bị đau và cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt bạn có thể dùng thuốc aspirin hoặc chườm túi đá bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ xin thuốc giảm đau tạm thời. Trong 1-2 tuần đầu thì môi,má và lưỡi sẽ hơi khó chịu, nhưng sẽ quen dần với các bề mặt của niềng răng và tình trạng đau khi ấy sẽ không còn ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của bạn. Về vấn đề niềng răng có đau không thì bạn cần biết rằng, lúc răng đang được chỉnh chạy về vị tri mới nên mới gây ra tình trạng đau vì vậy bạn nên vui vẻ chấp nhận nhé! Ngược lại, nếu không đau gì là răng đứng yên hoặc di chuyển chậm. 2. Những thực phẩm không nên ăn khi niềng răng đau Từ những thông tin trên, chắc hẳn bạn đã biết niềng răng có đau không rồi đúng không? Để hạn chế tối đa tình trạng đau nhức, quá trình ăn uống cũng rất quan trọng. Bạn nên hạn chế ăn một số thực phẩm như: + Những thực phẩm dai + Những thực phẩm bạn phải cắn vào: bắp ngô, táo, cà rốt,… + Những thực phẩm cứng (các loại quả, trái cây cứng, kẹo cứng) + Không nên nhai vào những vật dụng như bút mực, bút chì hoặc cắn móng tay có thể gây sút mắc cài . Để hiểu rõ hơn về vấn để niềng răng có đau không đến trực tiếp nha khoa Smile One để được bác sĩ khám và tư vấn chính xác cho bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp mọi thắc mắc của khách hàng.