• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lưu Huyền

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Everything posted by Lưu Huyền

 1. Em cảm ơn anh rất nhiều đã phản hồi em ạ, điều này giúp em có thêm động lực và niềm tin vào lựa chọn của mình.
 2. Em cảm ơn anh DLLV1_anqilong1979 rất nhiều ạ, nhưng em nhận được trả lời muộn quá vì em đã đưa ra quyết định từ thứ 7 tuần trước trước thời hạn thử việc, em không muốn khi mình không muốn làm rồi nên quyết định sớm thì công ty đỡ phải mất nhiều thời gian về em. Kết quả là em vẫn chọn nơi cũ vì chưa đủ tự tin về bản thân đối với công việc mình sẽ làm. Mặc dù khi em đến nới mới có cảm giác tự tin và thoải mái rất nhiều mặt, nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng không yên tâm về lâu dài, mặt khác không gian nơi làm việc cũng làm em chưa thích ghi nên em đã quyết định chọn nơi cũ. Đến hiện tại cả giám đốc và chị trưởng phòng vẫn tiếc cho bản thân em, nhưng thực sự đầu óc em lại cảm thấy thoải mái hơn khi đã quyết định. Anh có thể cho em lời khuyên là lựa chọn của em cuối cùng như vậy đã đúng đắn và hợp lý chưa ạ. Liệu chỗ làm của em về lâu dài có ổn định không ạ. Em cũng nơi stheem với anh nữa là nơi cũ em sẽ làm việc với sếp mới và ở một khoa mới ạ, chỉ có tính chất công việc giống nhau thôi ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
 3. Cháu chào chú Thiên Sứ Cháu có một vấn đề rất cần chú tư vấn giúp cháu ạ: Cháu sinh ngày 24/3/1981 dương lịch. Tháng 5 tháng 6 năm nay cơ quan cháu cắt giảm nhân sự, cháu đang làm ở khối văn phòng trường học, cháu đã xác định chuyển việc nên cũng đã được người quen giới thiệu làm việc ở một chỗ mới: đó là công ty kinh doanh về thuốc bảo vệ thực vật cũng gần nhà. Cháu đã đi thử việc 1 tháng rồi, thì ở cơ quan cũ lại vẫn quyết định giữ cháu làm ở vị trí cũ. Thực lòng cháu có 2 tháng thử việc ở công ty mới, còn cơ quan cũ cháu đã đi làm được 7 năm. Cháu còn 1 tháng thử việc ở nơi mới,về môi trường, con người,ưu đãi ở đây thì cháu không lăn tăn gì nhưng về không gian làm việc và tính chất công việc cháu cũng không thoải mái lắm. Ở cơ quan cũ thì cũng có áp lực nhưng do quen nên cháu thấy nó cũng bình thường. Mà năm nay tuổi cháu bước vào tam tai, cháu rất lo lắng và băn khoăn không biết có nên thay đổi chỗ làm không, nếu lựa chọn ở cơ quan cũ liệu có ổn định hay không. Mấy ngày hôm nay cháu suy nghĩ rất nhiều không biết nên chọn thế nào. Cháu rất mong chú và các anh chị trong diễn đàn tư vấn giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn rất nhiều ạ
 4. Em xin phép bác Thiên Luân có ý kiến ạ. Rất ủng hộ ý kiến của Diên vỹ nhưng vấn đề này Diên Vỹ chỉ nói đúng một vế thôi, vì muốn luận tuổi chuẩn không chỉ xem tuổi vợ chồng mà còn phải xem cả tuổi con cái đã sinh có giống trường hợp nhà mình không nữa cơ. Vì mình lấy ví dụ ở dưới đây về tuổi giống hệt vợ chồng mình Bác Thiên Luân tư vấn có thể sinh con năm 2017 nhưng trường hợp nhà mình chỉ khác năm sinh đứa đầu được bác tư vấn không hợp sinh con năm 2017. Nên mọi người đọc thấy giống trường hợp nhà mình cả về tuổi vợ và chồng và con cái giống thì áp dụng còn đâu thì cứ nhờ bác Thiên Luân tư vấn. Đôi điều góp ý, mong bác Thiên Luân cho em nhận xét có đúng không ạ. SInh con Đinh Dậu thì Đinh phá cả Canh của cha và Tân của mẹ, khi tính tương tác thì phải tính lên cả cha và mẹ, trừ khi cô sinh con cho riêng cô thì mới tính cho cô nhé :D, Dậu con Dậu mẹ hình nhau, mạng con Thủy sinh xuất cha mẹ thì sức khỏe sẽ kém. Nhà này nếu muốn sinh thì chọn 2018 Mậu Tuất, ưu tiên mạng con dương mộc hợp mẹ âm mộc, thiên can con Mậu sinh Canh/Tân thì mới ổn định về gia đạo. Năm Mậu Tuất là năm Dương, sinh được con trai thì viễn mãn. Thân mến.
 5. Em cảm ơn Bác Thiên Luân đã cho em lời khuyên rất chân thành ạ. Thôi thì hiện tại em cứ yên tâm thực hiện chế độ: Dừng lại hai con để nuôi dạy cho tốt ạ. Em cũng nghiệm rồi con cái, vợ chồng, nghề nghiệp đều là do Duyên hết. Nếu có Duyên thì sẽ để tự nhiên, phúc đức của một người còn dựa rất nhiều vào các yếu tố khác nữa đúng không Bác. Em sẽ luôn theo dõi diễn đàn của Bác, học tập kinh nghiệm để chia sẻ cho mọi người. Sau này có vấn đề gì cần Bác tư vấn, hoặc luận tuổi có gì không hiểu hy vọng em vẫn có Duyên được Bác tư vấn và giúp đỡ ạ. Em cảm ơn Bác rất nhiều ạ.
 6. Em cảm ơn Bác Thiên Luân rất rất nhiều ạ. Em thấy là em có duyên với Bác lắm í ạ vì đây là lần đầu tiên trong đời em đăng ký tham gia một diễn đàn trên mạng, hơn nữa lại có duyên được Bác tư vấn. Em lại muốn làm phiền Bác cho em hỏi vấn đề cuối nữa thôi ạ là: Nếu em sinh con gái út vào năm 2018 và 2019 thì tương quan gia đình có xấu đi không ạ ( vì em đọc thấy nếu không năm không hợp thì sinh con gái ) nếu xấu thì nhất định em phải sinh thêm con út vào năm 2025 đúng không ạ. Bác cho em thêm tư vấn lần này để em có quyết tâm không nghĩ sinh thêm nữa ạ. Em cảm ơn Bác một lần nữa ạ.
 7. Kính gửi Bác Thiên Luân Hôm trước nhận được trả lời của Bác vui quá nên em quên mất có một số vấn đề em cần Bác tư vấn và giải đáp giúp ạ đó là: 1. Bác có thể giải thích cụ thể tương quan tuổi của gia đình em không ạ, vì em đã có cơ hội đọc một số bài trên diễn đàn nói mạng con sinh mạng mẹ là sinh nghịch lý mà em mạng Mộc con út mạng Thủy theo Lạc thư hoa giáp, con út sinh cho cả nhà thì có sao không Bác (chồng em cũng mạng Mộc, con gái lớn cũng Mộc). Nhà có 3 địa chi liên tiếp cũng là cách tốt đúng không ạ. Con đầu và con út nhà em cũng rất hay khắc khẩu lớn lên tình hình có thay đổi được không Bác 2. Theo một bài viết trên diễn đàn em được đọc từ lâu là sinh con theo phương pháp Mẫu tầm tử, tuổi mẹ Dậu sinh con tuổi Sửu cũng tốt nhưng con hay bị tai nạn điều này làm em hoang mang lắm, Bác có thể giải thích rõ cho em điểm này được không ạ. 3. Theo như Bác tư vấn em nên sinh 2025 thì nhà em sẽ rơi vào thế tam hợp, điều này em cũng không hiểu lắm vì thấy nói tam hợp tốt nhưng đến năm hạn tam tai hay vất vả , Bác có thể giải thích giúp em được không ạ Thực tình em rất muốn sinh thêm con nhưng thấy Bác nói tương quan gia đình khá tốt rồi nên em yên tâm sẽ không sinh thêm em bé nữa nhưng vì đọc mà không hiểu hết ý nghĩa của việc Luận tuổi nên có một số vấn đề nêu trên em muốn Bác gỡ dối cho tâm lý được thoải mái ạ. Em xin gửi lại tuổi của nhà em: -Chồng: 15/8/1980 Âm Lịch - Mạng Thạch Lựu Mộc Vợ: 19/2/2981 Âm Lịch - Mạng Thạch Lựu Mộc Con gái đầu: 28/10/2003 Dương Lịch - Dương Liễu Mộc Con Trai út: 12/12/2009 Dương Lịch - Trường Lưu Thủy Em rất mong được Bác Thiên Luân tư vấn gỡ rối tâm lý giúp em ạ. Em cảm ơn Bác rất nhiều ạ Tư vấn và được tư vấn là do duyên hy vọng lần này em vẫn có Duyên được Bác tư vấn ạ
 8. Em cảm ơn bác Thiên Luân rất nhiều ạ. Năm mới kính chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Như vậy là em yên tâm không cần nghĩ đến việc sinh tiếp nữa rồi, vì muốn sinh thêm đến 2025 thì lớn tuổi quá ạ.
 9. Em cảm bác Thiên Luân đã trả lời về việc bà ngoại ở cùng ạ. Còn em nhờ bác tư vấn giúp em việc quan trọng hơn là gia đình em có nên sinh thêm con không ạ: Vợ: Sinh ngày 24/3/1981 - Thạch Lưu Mộc Chồng: Sinh 23/9/1980 - Thạch Lưu Mộc Con gái đầu: Sinh năm 2003 con trai thứ: Sinh năm 2009 Kính nhờ Bác xem tuổi của bố mẹ con cái như vậy có hợp và tốt không ạ? Gia đình em muốn sinh thêm 1 bé năm 2018 hoặc 2019 thì năm nào tốt hơn ạ? Nếu năm 2018 thì con gái có tốt không ạ? gái hay trai năm 2018 hay 2019 thì tốt hơn ạ? Em rất cần tư vấn của bác sớm ạ Em xin cảm ơn Bác
 10. Em còn một chi tiết bổ sung nữa là nhà em có bà ngoại thỉnh thoảng ra ở cùng, bà sinh năm 1952. Mong các xem giúp em với ạ. Em rất cần tư vấn của Bác Em xin cảm ơn Bác ạ
 11. Kính nhờ bác Thiên Luân xem giúp gia đình em gấp ạ Vợ: Sinh ngày 24/3/1981 - Thạch Lưu Mộc Chồng: Sinh 23/9/1980 - Thạch Lưu Mộc Con gái đầu: Sinh năm 2003 con trai thứ: Sinh năm 2009 Kính nhờ Bác xem tuổi của bố mẹ con cái như vậy có hợp và tốt không ạ? Gia đình em muốn sinh thêm 1 bé năm 2018 hoặc 2019 thì năm nào tốt hơn ạ? Nếu năm 2018 thì con gái có tốt không ạ? gái hay trai năm 2018 hay 2019 thì tốt hơn ạ? Em rất cần tư vấn của bác sớm ạ Em xin cảm ơn Bác