• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nuocvietmenyeu

Hội viên
 • Số nội dung

  125
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

19 Good

About nuocvietmenyeu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://

Thông tin cá nhân

 • Sở thích
  Nghiên Cứu

Xem hồ sơ gần đây

1.092 lượt xem hồ sơ
 1. hi , minh co doc bai boi rua cua ban va co chut thac mac . Doan TREN ban viet do dui rua bang mong ngon ut , con phan duoi lai khac do bang dot giua ngon ut ..vay do nhu the nao moi dung :

 2. Thật ra khi nghe tiếng nói của nữ giới ta có thể biết sang hay hèn, giàu hay nghèo. Riêng cá nhân nuocviet đã chiêm nghiệm nhiều về vấn đề này thấy độ số chính xác đến khó tin. Dù có nhiều nét tướng được xếp vào diện thượng thừa, nhưng nếu âm phá thì sẽ bị triết giảm rất nhiều nên không thể đưa con người lên tới tột đỉnh vinh quang trong cuộc đời được. Vài lời chia sẻ cùng mọi người, thân ái chào.
 3. Không hiểu sao nuocviet muốn trả lời chủ đề lại không được vậy ạ. Xin BQTDĐ xem xét giúp nuocviet. Cảm ơn BQT trước.
 4. Không phải điềm bạn ạ, mà là chỉ sự thông minh hay khôn ngoan. Điều này bạn tự kiểm chứng nhé.
 5. Vậy mọi sự nhờ wildlavender giải thích cho mọi người cùng hiểu về những điều bí ẩn này nhé. Cảm ơn wildlavender trước nhiều lắm.
 6. Cảm ơn wildlavender đã đưa ra cách hóa giải này. Đúng cái mà nuocviet đang cố công đi tìm, nay đã có thì thật là quý lắm. Nhưng wildlavender cho nuocviet hỏi thêm chút ít nhé. Dùng miếng vải đen cũ nào cũng được hay phải là miếng vải mới ? Chôn ở sân sau bất kỳ hướng nào cũng được hay phải có 1 quy luật nhất định như: Tây, Nam... (?)
 7. Vì email của bác, cháu không biết. Dạ thưa bác, cháu có thể nhắn qua PM được không ạ ?
 8. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Nhưng chứng bệnh này hầu như không có thuốc chữa, vì mình đã chữa trị cả hơn 3 năm nay rồi, sau đó cũng chẳng có gì khả quan hơn cả. Mình đã hứa sẽ đánh máy tiếp, chỉ e sức khỏe không cho phép thôi, mong mọi người thông cảm.
 9. Cây sung ra hoa, điềm lành cho cả 1 quốc gia. Xưa, thời vua - chúa khi có điềm này ắt thiên hạ thái bình, trăm họ hát khúc hoan ca. Điềm này ứng với thời nay thì sao ? Nếu ai có thấy hiện tượng lạ này xin cho mọi người cùng biết, để lấy đó mà biết cát - hung hay sự hưng - vong của 1 dân tộc. Mọi người hãy cẩn thận về điềm gương bể, rất có nhiều khả năng trong gia đình gặp chuyện chẳng lành. Đây là kinh nghiệm thực tiễn mà nuocviet đã nghiền ngẫm từ lâu. Nay mạo muội viết ra đây để mọi người cùng biết để đề phòng hay lánh xa những sự hung mà mình không muốn gặp phải.
 10. Vâng, đúng thế ạ thưa anh hungnguyen. Việc đi quyên lãm để mua 1 cái máy như anh VinhL hay LangXua nói thì quả là khó lắm, vả lại ai tin mình mà họ dám ủng hộ đây. Thôi còn cách tương đối là, dùng cách của anh Hungisu vậy. Xin mọi người cho nuocviet hỏi chút về thần chú nhé. Liệu những câu thần chú này có ảnh hưởng gì tới tôn giáo hay không ạ ? Khi đọc thần chú có phương hại gì cho vấn đề tâm linh của người đọc không ? nuocviet chỉ e có những cái đáng tiếc xảy ra cho bản thân người đọc thần chú này, nên hỏi mọi người xem như thế nào. Rất mong mọi người cho nuocviet biết với nhé.
 11. Theo nuocviet được biết, nốt ruồi son là tốt nhất, bất luận ở chỗ nào cũng đều hay cả. Cái của bạn có phần đặc biệt đấy, nhưng bạn phải phân biệt đâu là nốt ruồi đâu là 1 loại mụn mọc trông rất giống với nốt ruồi son. Để biết đâu là nốt ruồi, đâu là mụn mọc bạn phải căn cứ như sau: nốt ruồi có từ khi còn bé, còn mụn thì nay hiện mai ẩn. Trước mình cũng có 1 cái ở gò kim tinh, nhưng không hiểu sao thời gian sau khi lớn lên lại biến mất, rồi được vài năm trời nó xuất hiện, độ mấy tháng lại bay mất. Thật khó hiểu phải không bạn! Bạn cứ theo dõi kỹ xem nó là nốt ruồi hay mụn để định tính của nó. Thân chào bạn.
 12. Trước hết, nuocviet xin nhắc lại những gì cổ nhân đã nói: Bước vào tuổi trung niên, khi thấy 2 my( có khi 1 ) mà mọc dài thêm ra ở phần cuối my, ta gọi đó là my tế mục. My này chủ thọ, Nhưng có những người không thấy xuất hiện my tế mục mà vẫn như tề thiên đằng vân lên hái trộm đào tiên trên thiên đình, hẳn phải có gì đáng quan tâm cho ta nghiệm lý. Sự chiêm nghiệm này tích tụ từ cổ nhân, nay nuocviet chỉ vén bức màn này thôi. Những ai mà có my tế mục thì họ sống lâu mà còn nhìn con cháu thịnh vượng, ngay cả bản thân họ cũng hưởng cảnh già an lạc. Còn những người không có loại my này thì sao ? Tuy họ có số thọ nhưng phải nhìn con cháu suy vong, lạc đàng đạo đức thậm chí dẫn đến loạn luân trong gia đạo. Có những trường hợp con cháu làm ăn phát đạt nhưng rồi vì cao ngạo mà hoang phí phá tan mọi sự. Phải chăng đây là nghiệp quả của chính họ hay của tiền nhân ? Để rồi tới đời con cháu phải rơi vào cái quả mà họ đã gieo (?). Theo như nuocviet nhận thấy, thường nghiệp quả của chính đương số và của cha mẹ mà gây ra sự suy vong này( tuy thế, có những trường hợp ngoại lệ ta cần phải xét thêm yếu tố khác để luận đoán ). Nhưng muốn chính xác hơn, quý vị phải xem cả tai của người ấy mới biết rõ thực hư ra sao.
 13. Thời gian trước giải phóng, lính miền nam có hành quân vào chiến khu đê và đã phát hiện ra con đường mà Đại Đế Quang Trung đã tiến quân ra bắc trong vòng 3 ngày. Theo như lời kể, thì con đường này cho đến thời điểm lúc ấy ngay 1 cây cỏ cũng không thể mọc được, nhưng cái lạ là đường tiến quân gần như theo 1 đường thẳng. Họ khẳng định rằng, rất khó có thể tìm ra được đường mà Đại Đế Quang Trung đã tiến quân ra bắc, nếu có chỉ là phát hiện tình cờ mà thôi. Qua câu chuyện này, nhất định vua Quang Trung phải thông thạo địa lý cũng như thiên văn lắm, cộng với những dũng tướng tài ba hơn người nên mới vạch ra 1 kế sách tiến quân thần sầu quỷ khóc như vậy. Bây giờ ta làm 1 bài toán đơn giản ở thế hệ hiện đại như ngày nay thì thấy, phải mất 3 ngày trời đi bằng xe lửa ( xuất phát từ nam phần ) mới có thể đến bắc phần được, vậy câu hỏi đặt ra là: Ngài cùng các dũng tướng lúc bấy giờ dùng thuật hay cách gì mà có thể tiến quân thần tốc đến vượt bực như vậy ? Về việc cứ 3 người... riêng về phần cá nhân nuocviet nghe có vẻ như thiếu thuyết phục. Hy vọng chúng ta sẽ có câu trả lời về những sự việc được coi như huyền bí này.
 14. Thành thật cáo lỗi cùng mọi người, vì mấy ngày nay sức khỏe quả không tốt, ngồi đánh máy có 1 chút thôi cũng đã thấy đưa lên mây rồi. Khi sức khỏe tốt hơn mình sẽ viết tiếp như những gì đã nói.
 15. nuocviet xin chào chú Ha Uyen. Thực thì cháu không biết những vị này là ai, nên không thể nói hiền hay dữ chú ạ. Nhưng theo cháu nghĩ, 1 khi họ tìm đến chân - thiện - mỹ hẳn tâm của họ phải có thiện, mà họ có thiện rồi ắt là tiên hiền. Vì lẽ cháu đang tìm hiểu về những gì trong sách Vạn Pháp Quy Tông, nhất là nghe thấy 1 số người nói sách này là học thuật của các vị tiên xưa, chỉ là muốn biết những gì mình nghe thấy thôi chú ạ. Với cháu quan trọng nhất là phương pháp trừ muỗi, những cách trên chú có hướng dẫn cho cháu có linh nghiệm thật nhưng khó có thể để thực hiện được điều ấy. Vì mấy tháng nay, trong làng thôn cháu liên tục các trẻ nhỏ bị sốt xuất huyết khá nhiều chú ạ, mà nguyên nhân chính là muỗi gây ra cả. Hôm rồi 1 trường hợp có nguy cơ tử vong rất cao, mà gia đình họ thì khó nghèo lắm, nên việc chữa trị có phần gặp khó khăn. Thấy vậy, cháu muốn đi tìm 1 phương pháp vừa đơn giản vừa có thể cứu các trẻ thơ thoát khỏi nguy cơ dẫn đến tử vong này chú ạ. Không những thế, có thể cứu cho cả thế giới này thoát khỏi hiểm họa sốt rét do muỗi gây ra. Phần cháu, thì chẳng có tham vọng gì nếu như có sách quý này ngoài việc trừ muỗi. Còn về phần đọc phù chú do bạn( không nhớ tên ) đã chỉ ở trên nuocviet sẽ thực hiện và nếu không được mong bạn chỉ thêm cho mình nhé. Thân chào bạn.