• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nuocvietmenyeu

Hội viên
 • Số nội dung

  125
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nuocvietmenyeu

 1. ( tiếp theo ) Rồi sự gì đến cũng sắp đến, tính từ ngày cụ Lý cùng một số dân làng bỏ xứ sở độ khoảng 5 tháng thì dự báo thời tiết cho biết: Có 1 cơn bão đang thổi về hướng Việt Nam. Khi bão thổi vào lãnh thổ Việt Nam đã gây mưa lớn trên toàn quốc, mưa đã kéo dài liên tục gần một tuần lễ khiến cả 3 miền Nam, Trung, Bắc rơi vào thảm cảnh đau thương. Đâu đây những tiếng than khóc của trẻ thơ vì thiếu ăn, tiếng người mẹ gọi con mình khi trời chập tối... nhưng đều vô vọng. Người ta còn nhắc nhớ cái ngày sau trận lụt hồng thủy này không sao quên được khi một số người may mắn còn sống sót, họ kể rằng: Mỗi khi màn đêm buông xuống, thấp thoáng đâu đây những người đã chết trong cơn lụt lịch sử này trở về nơi mà họ đã quay quần bên nhau trong mái tranh nghèo, dù sướng hay khổ họ vẫn vui cười, họ đang tìm những gì còn xót lại, những kỷ niệm đã đi sâu vào trong tiềm thức, những bữa cơm chiều mà có ông, bà, cha, mẹ, con cái cùng anh chị em hiện diện bên ánh lửa hồng hắt hiu. Giờ đây đã không còn nữa, chung quanh là đổ nát, là những gì mà cơn lũ quên chưa mang theo. Họ còn nghe thấy tiếng khóc than của người đã nằm xuống trong trận lụt như đang trách tạo hóa sao lại gây ra cảnh thương tâm này ( sự việc này kéo dài trong vòng 1 tháng, mãi cho đến giờ người thân của nuocviet khi kể lại như vẫn còn nghe thấy tiếng khóc ai oán đó ). Quay trở lại nơi cụ Lý và dân làng đang tạm trú, mọi người vẫn bình yên. Nhưng cụ Lý ngày ngày vẫn trông về nơi mà mình đã bỏ đi tránh thảm họa. Cụ lúc nào cũng lo cho những người dân ở lại trong vùng, dường như cụ biết chuyện gì đã xảy ra. Nhiều lần, đêm cụ không ngủ, với con mắt đỏ và hai hàng lệ rơi vì khóc thương cho đồng bào, cho dân nghèo khốn khó. Sau khi lũ đã rút, cụ và một số dân làng đã theo cụ trở về quê cũ, thì hầu hết số người dân còn lại không theo cụ đi đã chết không tìm thấy xác. Đây là lần thứ hai mà nuocviet viết về hiện tượng Sao Chổi xuất hiện đều xảy ra đúng như những gì cụ Lý tiên đoán.
 2. ( tiếp theo ) Lẽ đương nhiên có nhiều người tin cụ nhưng không phải là tất cả. Họ cho rằng cụ bói nhảm bói nhí, chẳng có cơ sở gì để chứng minh, nhất là khi nhìn thấy sao chổi xuất hiện là biết thảm họa vả lại từ trước tới giờ chẳng nghe ai nói về việc này. Cụ cũng biết để thuyết phục mọi người thì quả là khó, vì cụ có giải thích thì người ta cho rằng ấy chuyện mê tín. Tội cho cụ Lý, muốn cứu người nhưng người không muốn. Rồi sau vài ngày gia đình cụ và một số người trong làng bồng bế nhau lên vùng cao. Ở đây cụ Lý có quen biết một số người nên việc tìm nơi ăn chốn ở không gặp khó khăn gì. Dân trong vùng thấy cụ và một số người như lẩn tránh điều gì đó nên thắc mắc mà hỏi: Các cụ đang ở chỗ đó yên lành, mùa màng thu hoạch tốt, đất đai lại phì nhiêu, cũng có địa điểm giao thương thuận lợi sao lại dời đi lên chỗ heo hút không bóng người qua lại này? Cụ Lý với cây gậy trên tay từ từ bước ra và nói với họ như mong được thương cảm: Thưa các cụ trong làng cùng toàn thể mọi người. Chúng tôi đến đây là đã làm phiền mọi người, mong mọi người thứ cho. Vì nơi mà các vị đang ở sẽ không bị nước dâng tới. Câu nói của cụ Lý cũng làm mọi người lo nhưng vẫn chưa hiểu nghĩa là gì và họ xin cụ giải thích cách rõ ràng. Sau khi nghe cụ giải thích thì người dân trong vùng lúc đó mới biết sắp có thảm họa xảy ra cho con người. ( con tiếp )
 3. Không biết mọi người đã biết cách đo tay tính số này hay chưa? Nếu đã biết rồi thì xin báo cho nuocviet để khỏi phải đăng nữa. Xin cám ơn.
 4. nuocviet nghe thấy nhiều người nhắc tới cuốn sách Hồng Vũ Cẩm Thư, nhưng chưa thấy nó ra sao cả. Hẳn là một cuốn sách quý lắm. Thời gian trước giải phóng, chỉ có các cấp bổ trưởng trong nội các chính phủ mới có được sách này( nghe kể lại ). Không biết Hồng Vũ Cẩm Thư nói về những việc gì(?) liệu có giống như những sách phong thủy khác không(?) Câu hỏi này cứ liên miên ở trong đầu mà không thể trả lời được. Nếu ai có biết về nội dung bộ sách này xin chỉ dẫn cho nuocviet và mọi người cùng biết. nuocviet xin cám ơn trước.
 5. nuocviet xin kể cho mọi người nghe về một hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ, ấy là thiên tai được báo trước. Cách đây hơn 40 năm( 1962(!)), cụ Lý tối đến cứ ra sân và ngó lên trời như đang quan sát sự gì chăng(!). Điều này làm cho dân làng thấy lạ mà ra hỏi cụ: Cụ Lý ngó gì trên đó mà sao lạ vậy ? Cụ trả lời: Mọi người không trông thấy Sao Chổi ư (?) Dân làng hỏi tiếp: Sao chổi thì có gì lạ hả Cụ ? Cụ nói: Điềm báo dữ đấy, mọi người hãy tin tôi, sắp xảy ra thảm họa rồi. Chúng ta phải dời bỏ nơi này để lánh nạn thôi. Mọi người xôn xao và cảm thấy lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì mà cụ Lý lại nói vậy(!) Được biết cụ Lý thông Tử Vi, Hiểu Lục Nhâm lẫn cả kinh dịch. Phải chăng dựa vào đây cộng thêm xuất hiện sao chổi mà cụ biết sắp xảy ra chuyện gì (?) Mấy ngày sau cụ mời mọi người tới nhà cụ như để bàn tính việc đại sự có liên quan đến an nguy tính mạng con người. Rồi mọi người cũng đến đầy đủ, vì với uy tín và đức hạnh nên không ai dám xem thường lời mời của cụ. Lúc đó nét mặt cụ tỏ ra nghiêm trọng và cụ nói: Tôi gọi dân làng đến đây để thông báo cho mọi người cùng biết, chúng ta phải tích trữ lương thực để dời bỏ nơi này đi lánh nạn. Vì thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải gấp rút thu hoạch ngũ cốc cùng những thứ cần thiết trong những ngày sắp tới. ( còn tiếp )
 6. Trong phần luận về ngũ hành tương ngộ có câu: Nước gặp nước thì nam nữ tính dâm Nghĩa là: Phương bắc mà có nước thấm nhập thì trái gái hẳn là có tính dâm. Làm sao để nhận biết được phương bắc có nước thấm nhập hở Liêm Trinh ? Giả thích cho nuocviet hiểu với. Cám ơn bạn thân mến trước nhé.
 7. nuocviet rất thích về những môn học này, nên cần phải có đủ dữ liệu để có thể nghiên cứu. Xưa dịch giả cao trung có nhắc tới cuốn sách quý này, nhưng chưa thấy bất kỳ trang web nào hay thông tin gì về sách bảo bối này. Phải trăng đã bị thất truyền ?
 8. Đây là cuốn sách quý. Xin mọi người cứ tham khảo và nếu có thông thì xin cho mọi người được biết với. Link tải về: http://www.megaupload.com/?d=KTNGOXE8
 9. nuocviet đang gặp rắc rối về phần diễn tả theo như trong sách thì khó hiểu. Vì họ dùng thước riêng của họ chứ không dùng thước ta hay tây gì hết. Để mình tìm lời diễn tả chính xác rồi mình sẽ đăng bài lên. Chào bạn!
 10. Chào Liêm Trinh! nuocviet xin cám ơn bạn đã nhắc nhở. Nhân đây cho mình hỏi, liệu mình có nên tiếp tục đăng bài hay không? Xin cho mình biết ý kiến bạn nhé.
 11. nuocviet xin giải thích về điểm mà creset thắc mắc. Thật ra không khó hiểu lắm đâu creset thân mến ạ, người xưa có câu: quầng cạn tán mưa ( hay nói rõ hơn là khi mặt trăng xuất hiện quầng( có màu xanh, đỏ... ở xung quanh mặt trăng ) thì báo hiệu nắng nóng, còn mặt trăng khi xuất hiện tán thì sẽ mưa. ) Xin nói thêm, tán bao giờ cũng to hơn quầng. Nhưng ta phải nhận biết tán nào thì mưa, tán nào lại nắng và còn lạnh. Vào mùa mưa thấy tán nhất định có mưa( ứng nghiệm trong vòng 3 ngày, cũng tùy theo tán rõ hay mờ ). Còn vào cuối năm thấy tán nhưng trời trong xanh, ấy là tán báo lạnh khi về đêm mà buổi sáng trời nắng khô. Phần này là kinh nghiệm của nuocviet, khá chính xác đấy bạn ạ, bạn cứ để ý sẽ rõ. Chào bạn!
 12. nuocviet xin cảm ơn creset đã giải bày dùm mình. Trước khi mở ra chủ đề này nuocviet đã nhận thấy topic có hữu ích cho mọi người, giả như ngày nào đó ta đi trên biển thì thấy đám mây giống như trong chủ để này đã đề cập tới và chú Thiên Sứ đã chứng minh bằng khoa học. Vậy những sự lạ này không phải không có cơ sở, mà là chỉ do con người không có khả năng để nhận biết bằng kiến thức hay phân tích trên phương diện khoa học. Chủ đề mà nuocviet mở ra ngoài mục đích cứu người sẽ không còn mục đích nào khác. Xin bạn làng xưa dùng linh cảm của mình cho thật đúng và nghiêm túc, trong diễn đàn này là nơi trao đổi học thuật không phải để lợi dụng như bạn viết. Phần nuocviet, có những kinh nghiệm quý báu từ tiền nhân đã đúc kết qua bao thế kỷ mà truyền lại cho con cháu, nên nuocviet có sao nói vậy( không bí truyền ). Bạn thử nghĩ xem, nếu như ngày nào đó có tai ương ập đến trên quê hương, mà bạn biết việc này sẽ xảy tới, vậy bạn có sẵn lòng cứu quê hương thoát khỏi tai ương này hay không (?) Nếu câu trả lời là bí truyền, thì xin hỏi bạn và gia đình bạn sống với ai (?) Vì vậy nuocviet không hề có ý lấy kinh nghiệm của người khác hay muốn nổi tiếng thông qua chủ đề này. Mong bạn hiểu cho đúng với ý định của mình. Thân chào bạn!
 13. Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Để mình xem kỹ, rồi có gì không hiểu mình thỉnh ý bạn có được không bạn thân mến ?
 14. ( tiếp theo thí dụ ) 1. Tháng 11, sau Đông Chí, Tướng Sửu, Giờ Dần: Thìn -- Tỵ -- Ngọ --- Mùi Mão ------------------ Thân Dần ------------------ Dậu Sửu -- Tý -- Hợi ---- Tuất ( Tướng Sửu, Giờ Dần đóng ở Sửu ) 2. Tướng Hợi, Giờ Thân: Thân -- Dậu -- Tuất -- Hợi Mùi ---------------------- Tý Ngọ --------------------- Sửu Tỵ ----- Thìn -- Mão --- Dần ( Tướng Hợi, Giờ Thân đóng ở Hợi ) 3. Tướng Mão, Giờ Ngọ: Dần -- Mão -- Thìn --- Tỵ Sửu --------------------- Ngọ Tý ----------------------- Mùi Hợi --- Tuất -- Dậu --- Thân ( Tướng Mão, Giờ Thân đóng ở Mão ) 9. Thuyết Minh Về Tứ Khóa: Muốn thiết lập Tứ Khóa thời phải lấy can chi của ngày xem kết hợp với thiên địa bàn. Cách thiết lập phải chia thành 4 giai đoạn nhưng trước hết phải thuộc lòng các Ký Cung của 10 can đóng trên các cung địa bàn. Can là khí dương lưu hành vận chuyển trong trời đất. Tuy nhiên cũng cần có nơi để làm điểm tựa. Vậy phải dựa vào địa bàn làm cơ sở đó là ý nghĩa của chữ: " Ký Cung ( ký gửi ) ". Vậy phài thuộc lòng bài ca ký cung sau đây: - Giáp khóa dần hề( hể, chữ viết không rõ ) Ất khóa thìn ( Giáp ở dần Ất ơ thìn ). - Bính mậu khóa tỵ bất tư luân ( Bính mậu đều ở tỵ ). - Đinh kỷ khóa mùi canh thân thượng ( Đinh kỷ ở mùi canh ở thân ). - Tân tuất nhâm hợi thị kỳ chân ( Tân ở tuất nhâm ở hợi ). - Quý khóa nguyên tại cung sửu tọa ( Quý ở sửu ). - Phân minh bất dụng tứ chính thần( hay thân, chữ viết không rõ ) ( không đóng ở cung tý ngọ mão dậu ) Bính, Mậu ở Tỵ -- Ngọ không -- Đinh, Kỷ ở Mùi -- Canh ở Thân Ất ở Thìn ------------------------------------------------ Dậu không Mão không --------------------------------------------- Tân ở Tuất Giáp ở Dần ------- Quý ở Sửu ----- Tý không ------ Nhâm ở Hợi ( con tiếp )
 15. ( tiếp theo thí dụ )
 16. nuocviet xin lược về quá khứ vào 1945. Đây là năm mà không một người Việt nào quên được, hơn 1 triệu người bị chết đói ( do mùa màng thất thu, ... ). Trước mấy tháng xảy ra nạn đói, hầu hết lúc đó người ta còn nhớ 1 hiện tượng lạ là: Cây tre, trúc đều ra hoa. Nhưng mấy ai biết điều đó có ý nghĩa gì, ngoại trừ những người hay chiêm nghiệm thì họ cho rằng đó là điềm lạ. Nhất là các cụ trong thôn nuocviet, họ biết rằng sắp có tai ương xảy ra cho con người. Quả thế, mấy tháng sau( tính từ lúc cây tre, trúc ra hoa ) nạn đói đã xảy ra khắp nơi trong lãnh thổ miền Bắc( do mùa màng thất thu quá nhiều ), khiến hơn 1 triệu người dân Việt phải chết trong cảnh đói. Khi qua miền Nam các cụ luôn nhắc tới hiện tượng lạ ấy và nhắc con cháu khi thấy hiện tượng này là hiểu ngay sắp xảy ra tai ương gì. Cách đây khoảng mười mấy năm, khi nuocviet còn đi học. Hôm ấy ngó lên rạng tre và thấy tre ra đầy hoa, nuocviet liền nhớ tới câu chuyện mà các cụ kể cũng thấy lo, không biết tai ương lần này có giống như năm 1945 hay không(?). Sau đó độ 3-4 tháng, thông tin cho biết: mùa màng năm nay thất thu nặng ở Miền Tây Nam Bộ, mà đây chính là nguồn cung cấp trọng yếu trên toàn quốc. Đây là 2 hiện tượng đã xảy ra đều như nhau đó là mùa màng đều thất thu sinh ra nạn đói. Nhưng con người vẫn cần thêm dữ liệu để đoán cát - hung trong hiện tượng này.
 17. Có những thông tin cho rằng: thật ra những môn học huyền bí đều phát xuất từ nền văn minh Bách Việt mà ra. nuocviet cũng có đồng quan điểm như vậy, nghe thấy nhiều người cũng nói về lai lịch của Khổng Minh cũng thuộc dân Bách Việt. Xin lấy thí dụ: Giáo sư Kim Định cho rằng chiếc đũa là do dân Bách Việt làm ra, nhưng không hiểu sao thế giới cứ cho rằng nó là của người Trung Hoa. Xin thưa rằng người Trung Hoa lúc bấy giờ là dân du canh du cư thường hay ăn bốc, từ đó cho thấy người Trung Hoa không có khả làm ra được chiếc đũa. Còn về phần dân Bách Việt có câu: an cư rồi lạc nghiệp. Rõ ràng chỉ có dân Bách Việt mới có khả năng cho ra chiếc đũa. Giáo sư Kim Định còn nói giải thích nhiều nhưng nuocviet không nhớ rõ cho lắm. Từ lý luận trên cho thấy: hầu hết những gì thuộc về Trung Hoa là của dân Bách Việt. Việc ngộ nhận này ngay trong người Việt cũng đều cho rằng như vậy. Nên chúng ta cần phải làm sáng tỏ cho mọi người dân Việt và nhất là thế giới biết về những gì thuộc về dân Bách Việt không phải của Trung Hoa. Bạn Liêm Trinh nói đúng. Mình cũng nghĩ như bạn, mình xin nói cho bạn biết: thực ra Khổng Minh cũng chỉ là người thừa kế để phát triển thêm về môn học này mà thôi.
 18. Mấy hôm trước nuocviet có ngồi coi lại những lá số của danh nhân, thì thấy điều lạ là: hầu hết những người sinh vào giờ Tuất thì làm nên cơ đồ và lưu danh hậu thế. Đó là suy nghĩ sơ thiển của nuocviet, xin quý vị cho cao kiến thêm về chủ đề này.
 19. nuocviet xin phép hỏi các anh, chị. Ở phần 8( 3 cách đã kể trên ) có giống như trong sách mọi người đã đọc hay không? nuocviet rất muốn biết về điểm này. Nếu có thể được xin các anh, chị đưa lên cho nuocviet cùng tham khảo với. Xin cảm ơn trước.
 20. nuocviet xin trả lời bạn creset. creset thân mến, theo kinh nghiệm của nuocviet, thì việc xảy ra 2 hiện tượng( chuồn chuồn bay... và mặt trăng có tán chứ không phải có quầng bạn ạ, mình nhớ có câu tục ngữ vẫn được lưu truyền trong dân gian là: quầng cạn tán mưa ) trên mà bạn thắc mắc có khả xảy ra trong cùng một ngày. Giả như hôm nay xuất hiện chuồn bay cao, tối đến nhìn trăng mọc thấy có quầng thì ta biết chắc trời sẽ nắng nóng. Và ngươc lại hiện tượng trên cũng thế, cứ vậy mà suy bạn nhé. Nhưng không bao giờ 2 hiện tượng trên lại trái nghịch nhau, đây là việc mình đã quan sát từ lâu rồi và 10 lần như cả 10 không bao giờ có chuyện sai trong hiện tượng này. Cám ơn các chú, các anh, chị đã tham gia vào chủ đề thật hữu ích này.
 21. nuocviet nhận thấy trên diễn đàn vắng mục chiêm nghiệm về " Những Điềm Báo " mà từ xa xưa con người khi không tinh thông về các môn như kinh dịch, thái ất... thì hầu như phải dựa vào loài vật hay một dấu lạ xuất hiện trên không gian sâu thẳm kia. Phần nuocviet đã chiêm nghiệm về những điều này gần như đúng đến con số 100% mà không sao giải thích được. Có lần trời đang nắng gắt lắm, đâu đây trong hang hốc có chú cóc kêu, nuocviet biết ngay trời sắp sửa mưa rất to. Quả thật chỉ trong vòng chưa đến 30 phút trời bỗng dưng kéo cơn mưa đen ngòm cả một vòm trời rồi mưa như trút nước. Khi ta thấy những chú kiến mà dân địa phương nuocviet gọi là kiến gió( có màu đen nháy, chúng chạy rất nhanh ) rời những chứng kiến đi nơi khác, thì ta biết ngay trời sẽ có mưa to gió lớn hay bão sắp ập tới. Còn rất nhiều điều chiêm nghiệm mà phần chính nhờ các Cụ trong làng truyền lại nên nuocviet mới biết đôi chút về điều này. Vào năm 2006 người ta lấy làm ngạc nhiên khi sóng thần đã cuốn trôi biết bao nhiêu người nhưng cái lạ là hầu như không có 1 con vật nào trong sở thú( cách bờ biển không xa nơi đã xảy ra sóng thần ) bị chết trong trận sóng thần này. Dường như chúng đã biết sắp có 1 cái gì đó ghê gớm lắm ập tới, nói chính xác hơn đó là sóng thần. Cùng thời điểm ấy, 1 vài con voi trong công viên quốc gia( Indonesia ) đã di chuyển từ chỗ thấp lên vùng cao cách lúc xảy ra sóng thần khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Dựa vào đâu mà chúng biết những điều ấy? Con người lại không thể biết cũng như lý giải những điều này. Giá gì chúng ta cất công tìm tòi về những điềm báo ở loài vật hay những dấu hiệu lạ trên trời thì hẳn chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người khỏi thảm họa thiên nhiên. Kính mong ban quản trị diễn đàn mở một chủ đề dành riêng cho những ai có kinh nghiệm cũng như muốn tìm hiểu về những điềm báo để cùng thảo luận nhằm tìm ra câu trả lời về thảm họa thiên nhiên trong hiện tại và tương lai để cứu con người thoát khỏi cái chết không một ai muốn. Thân chào!
 22. nuocviet ngồi ngắm nhìn mấy lá số có cách tam hóa liên châu và có vài nhận định như sau: 1. Một ở Bào, 1 ở Mệnh, 1 ở Phụ ( đã có lý giải và được mọi người công nhận là cách tam hóa liên châu) Nhưng còn 2 trường hợp dưới cũng có khả năng thành cách tam hóa. Vậy nuocviet thử phân định xem sao. 2. Một ở Mệnh, 1 ở Phụ, 1 ở Phúc. Về cách này, hẳn đương số muốn hưởng trọn vẹn đầy đủ cách tam hóa( theo nhận định của nuocviet ) không ít phải phụ thuộc vào cung Phúc, dầu cán cân có phần nặng hơn nghiêng về Mệnh và Phụ. Đương số có cách này thì tùy thuộc vào phúc đức của ông, bà, cha, mẹ hay chính nghiệp quả người ấy tạo ra để có thể hưởng đúng mức đúng phần( tùy theo cung phúc tốt hay xấu và cả vị trí đắc hay hãm của hóa để mà phân định ). nuocviet đã nghiệm ra 1 vài lá số người quen có cách này( độ số khoảng 50-60% ) 3. Một ở Phu, 1 ở Bào, 1 ở Mệnh. Người này nếu muốn hưởng cách tam hóa liên châu đúng mực thì phải phụ thuộc vào cung phu không ít. Giả như đương số không lập gia đình hay cung Phu xấu( vị trí đắc hay hãm của hóa để phân định ) thì theo nhận định của nuocviet: cách tam hóa liên châu không được hưởng đúng ý nghĩa của cách này. Dù vậy độ số mà nuocviet nghiệm thấy là khoảng 40-50% ở những lá số từng thấy. Rõ ràng 2 trường hợp trên không được hưởng mạnh mẽ cũng như đúng mức và ý nghĩa về cách tam hóa liên châu bằng trường hợp 1. Vài nhận định còn sai lệch. Mong các chú, các anh chị chỉ dẫn thêm cho nuocviet về 2 trường hợp trên. nuocviet xin cám ơn mọi người trước.
 23. Cảm ơn Như Thông nhiều nhé, mình có đọc sơ qua rồi có vẻ cao siêu quá so với kiến thức của mình. Hẳn đây là sách mà dành cho người có sự học uyên thâm thì mới có khả năng lãnh hội được và cộng cả thêm cơ duyên nữa. Giá gì mà ông Dương Quân Tùng cón sống thì hay biết mấy bạn nhỉ.
 24. ( tiếp theo ) 8. Thuyết Minh Về Thiên Bàn: Thiên bàn chính là dùng nguyệt tướng gia lên giờ xem ( Gia là đặc ngữ của nhâm học ). Thí dụ: Tý là thiên bàn đóng tại cung dần, địa bàn gọi tý là gia dần Đây là dữ kiện đầu tiên để tạo thành quẻ Nhâm, nguyệt tướng và giờ xem có giống nhau, có khi khác nhau tùy theo nguyệt tướng và giờ xem. Thí dụ: giờ xem là tý, nguyệt tướng cũng là tý. Như vậy thiên địa bàn trùng nhau. Trái lại giờ tý mà tướng hợi thời thiên địa bàn có sự khác biệt. Sau đây là một số thí dụ: a. Tháng 11, sau đông chí, tướng sửu, giờ dần: ( Tới phần thí dụ này, cần phải có textbox giống như bên Microsoft word thì nuocviet sẽ vẽ hình minh họa dễ hơn trong việc phân ô cũng như tiện theo dõi, xin mọi người chỉ cách nào đó để có thể làm được chuyện này, càng nhanh càng tốt. nuocviet xin cám ơn )
 25. nuocviet xin tiếp tục kể 1 chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 13, 14 hay 15 năm( không nhớ chính xác ). khi ấy nuocviet chuẩn bị đi ngủ( vào buổi tối ), vốn đã có thói quen ra ngắm các vì sao trên trời mỗi khi trời tối. nuocviet thấy 1 ngôi sao lạ xuất hiện hướng đông bắc, việc này chẳng khó gì để biết đó là ngôi sao lạ và sau đó khi quan sát kỹ thì sao ấy chính là Sao Chổi. Ngày hôm sau khi thức dậy vào buổi sáng( trời vẫn tối, lúc 5 giờ ), nuocviet vẫn trông thấy ngôi sao ấy nhưng không rõ bằng đêm hôm qua. Nhớ lại lúc còn nhỏ, các cụ thường hay kể về những câu chuyện được lưu truyền trong dân gian, mà trong đó có nhắc tới khi sao chổi xuất hiện xảy ra những điều gì. nuocviet còn nhớ các cụ kể như sau: " Ngày xưa mỗi lần sao chổi xuất hiện đó là điềm chẳng lành, ấy là những gì con người phải gánh chịu những gì sắp xảy ra trong tương lai, hẳn đây là dịch bệnh, bão lớn, lũ lụt... " Câu chuyện này khiến nuocviet cảm thấy lo cho quê hương, không biết sắp xảy ra những gì đây(?) Liệu bây giờ mình nói có ai chịu tin mình không(?) Hẳn là không 1 ai tin mình cả. Thôi thì hy vọng sự hung sẽ không xảy ra. Nhưng trong khoảng mấy tháng sau hầu hết các tỉnh miền tây đã bị lũ lụt khắp nơi( do bão gây ra ), làm cho bao con người phải chìm trong khốn đốn, tang thương.