• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nuocvietmenyeu

Hội viên
 • Số nội dung

  125
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nuocvietmenyeu

 1. ( tiếp theo Quyển I ) 6. Thuyết Minh Vào Giờ Xem: có 3 cách. a. Dùng 1 hình tròn đục 12 lỗ tròn, mỗi lỗ đều có ghi 1 trong 12 chi: Tý, Sửu... Trong đó có 1 viên bi, lắc hộp hình tròn cho viên bi ở trong hộp lăn, nếu bi lăn trúng trong ô nào thời lấy ô đó ( đã có chữ dùng làm giờ xem ). b. Dùng 12 thẻ bài, có thẻ bằng gỗ, bằng tre hay bằng giấy... mổi thẻ có ghi tên 12 chi. Trước khi xem người đến xem nhắm mắt tậo trung tư tưởng và khấn vái... rồi tới rút 1 thẻ, trúng thẻ nào có ghi chữ gì thì lấy chữ đó làm giờ xem. c. Trong lúc ngẫu nhiên có thể nhờ người nào đó hay bản thân người xem nói ra trong 1 của 12 chi. Ngoài 3 cách trên nhiều khi căn cứ vào giờ xem quẻ. Lúc xem là giờ nào thì lấy ngay giờ ấy. 7. Thuyết Minh Về Địa Bàn: Địa bàn là vị trí cố định của 12 cung và nó luôn luôn cố định có khác hẳn với thiên bàn. Đặc điểm của địa bàn là giờ xem can, chi của ngày xem đều ăn khớp theo địa bàn. Tỵ - Ngọ - Mùi - Thân Thìn -- -- -- -- -- -- Dậu Mão -- -- -- - -- -- Tuất Dần - Sửu - Tý - Hợi ( hình trên cũng chia ô như thiên bàn trong tử vi ) Lưu ý: Nếu xem gặp giờ nào thời ghi chữ giờ vào cung đó, ngày thuộc chi nào thời ghi chữ chi vào cung đó, can nào thời ghi chữ can vào cung đó. ( sẽ giải thích sau ) ( còn tiếp )
 2. nuocviet đang nghiên cứu dấu hiện nhận biết khi có động đất, núi lửa và cả dịch bệnh. Bao giờ thành công nhất định sẽ trình cho mọi người đều biết về việc này. Hình như không có ai tham gia vào chủ đề này thì phải. Nếu các anh, chị, các chú có biết gì về những điềm báo xin cứ cho mọi người cùng biết để tránh sự chẳng lành đến với nhân loại chúng ta. Thân chào.
 3. Không phải bạn VinhL ơi, khác biệt lắm. Cái mà bạn nói giống y như Bát Môn do dịch giả Thái Kim Oanh viết ra. Cái của mình hoàn toàn khác, như trước khi đánh trận, xem điềm cát hay hung... rất chi tiết nhưng mình không thể hiều hết được. Mình nhớ ông có kể cho mình nghe về bản chính được chép bằng tay nhưng nay không có thông tin gì về bản chính này cả. nuocviet có tham khảo qua mấy sách Bát Môn, Thái Ất thì thấy khác sách mình có, trong này hoàn toàn nói về Lục Nhâm Đại Độn( mình không biết LNĐĐ khác Kỳ Môn ở chỗ nào ) lại rất dài và chi tiết nữa. Mình sẽ cố gắng đánh máy cho tới khi nào xong mới thôi. Mọi người cứ yên tâm. Nhân đây nuocviet có yêu cầu nhỏ. Nếu như có ai đó thông về Lục Nhâm thì xin chỉ dẫn cho nuocviet hiểu với vì nuocviet rất thích môn học này. Thân chào.
 4. nuocviet xin trích 1 đoạn ở quyển II để cho mọi người xem có giống sách trên mạng, trong các hiệu sách đang bán hay không. Quyển II: Nội dung quyển này nhằm vào việc giải đoán Cát - Hung. Phân tích kỹ lưỡng mọi chi tiết liên quan đến khóa nhâm gồm cả thảy 12 chương: 1. Giờ xem 2. Nguyệt tướng 3. Nhân thần 4. Tam truyền 5. Niên mạng 6. 12 Thiên tướng 7. 12 Chi thần 8. Khóa thế 9. Âm thần 10. Độn can 11. Khắc ứng 12. Đức 13. Lộc 14. Dịch Mã 15. Đinh thần 16. Quỷ 17. Không 18. Hợp 19. Hình 20. Phá 21. Hại Xin các anh chị cùng các chú cho nuocviet hay về phần trích đoạn trên. nuocviet xin cám ơn trước.
 5. Xin quý vị cho nuocviet biết, Ngài Thiện Nhơn là dịch giả hay là soạn giả của cuốn Kỳ Môn Độn Giáp Nguyên Thủy ?
 6. Cháu xin chào Chú Thiên Sứ! được chú quan tâm như vậy thì cháu càng có động cơ làm tiếp công việc đánh máy, tuy nhiên vì cháu đã hứa với ông là sẽ không bao giờ mang cuốn sách này đi đâu cả, nên việc mang photo là không thể chú ạ. Cháu xin phép hỏi chú một câu thôi, cuốn sách mà cháu đang cầm trong tay có giống bất kỳ một cuốn sách nào mà chú đã từng thấy chưa ạ ? nuocviet rất mong tin chú.
 7. Xin ban QTDĐ xóa giúp nuocviet chủ đề này ạ, vì đây không phải bài của nuocviet mà là của anh chàng hàng xóm, vô tình nuocviet đã để máy khi không ngồi ở đấy. Cảm ơn ban QTDĐ nhiều lắm.
 8. Mình tiết lộ một chút thông tin về cuốn sách này. Cách đây mười mấy năm, khi ông nội mình còn sống có kể chi tiết cho mình về cuốn sách này. Ông nói: " Nó là của khổng Minh, không phải ai cũng có cuốn sách này đâu, cháu phải giữ gìn cẩn thận sách này đừng để cho kẻ xấu nắm được trong tay. Cả toàn quốc Việt Nam chỉ có 5 cuốn mà thôi, ông may mắn có được 1 cuốn là do người bạn tặng cho ông khi không còn vấn vương gì thế gian này nữa. Ông ấy có nói cuốn sách này là do một vị tiên tu ở núi... ( xin tạm dấu tên ) đã bỏ công ra nghiên cứu và dịch lại sách này. Vị tiên này cho biết xuất xứ sách đã tồn tại ở Trung Hoa nay đã có ở Việt Nam. Quân sư Khổng Minh đã dùng nó mà định liệu mọi sự khi còn phò nhà Lưu Bị " Phấn nuocviet chỉ thuật lại những gì nghe thấy từ tiền nhân và xem trong sách thì quả là trong đó phân tích chi tiết và có cả thí dụ cho người đọc dễ hiểu. Nhất là phần dịch thuật không phải ai cũng dịch được như thế. Có lẽ sách này đã được phổ biến rồi. Vậy nuocviet xin hỏi mọi người: sách mà nuocviet đang đánh có giống như những sách độn giáp mà quý vị thấy không ? Nếu có xin cho nuocviet được biết. Thân chào.
 9. nuocviet đang chuẩn bị đánh máy phần tiếp theo thì có người hàng xóm sang nhà chơi và thấy nuocviet cầm cuốn sách Kỳ Môn rồi chú ấy nói: " Cháu hãy cận thận về việc này, không phải ai cũng ham học để giúp đời cũng như giúp người, ta nên cận thận với những kẻ muốn xưng hùng xưng bá mà thông qua cuốn sách này thì sẽ gây khốn đốn cho nhiều người đấy. " Câu nói của chú làm nuocviet phân vân, không biết có nên đánh máy tiếp hay không(?), xin mọi người cho nuocviet có thêm thời gian suy nghĩ về việc này nhé. Chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ.
 10. Bài mà bạn copy ở phần trên là của dịch giả Cao Trung cùng một số người khác cộng tác trong Bộ Địa Đạo Diễn Ca - Địa Lý Tả Ao. Vậy Xin bạn ghi rõ lại là của dịch giả Cao Trung bạn nhé. Chào bạn.
 11. Hôm nay cuối tuần công việc cũng không còn là bao, nên nuocviet tiếp tục ngồi đánh máy về Kỳ Mô Độn Giáp. ( tiếp theo ) -------------------------------------------------------------------------- : Tháng : Kiến : Tiết : Khí : -------------------------------------------------------------------------- : 1 : Dần : Lập Xuân : Vũ Thủy : 2 : Mão : Kinh Trập : Xuân Phân : 3 : Thìn : Thanh Minh : Cốc Vũ : 4 : Tỵ : Lập Hạ : Tiểu Mãn( chữ Mãn(?) vì nhìn không rõ ) : 5 : Ngọ : Mạng chủng : Hạ Chí : 6 : Mùi : Tiểu Thử : Đại Thử : 7 : Thân : Lập Thu : Xử Thử : 8 : Dậu : Bạch Lộ : Thu Phân : 9 : Tuất : Hàn Lộ : Sương giáng : 10 : Hợi : Lập Đông : Tiểu Tuyết : 11 : Tý : Đại Tuyết : Đông Chí : 12 : Sửu : Tiểu Hàn : Đại Hàn ------------------------------------------------------------------------- Nguyệt Tướng chuyển vận theo Trung Khí như sau: Từ Vũ Thủy đến Xuân Phân Nguyệt Tướng là Hợi _ Xuân Phân ___ Cốc Vũ ______________ Tuất _ Cốc Vũ _____ Tiểu Mãn ______________ Dậu _ Tiểu Mãn _____ Hạ Chí ______________ Thân _ Hạ Chí ______ Đại Thử ______________ Mùi _ Đại Thử ______ Xử Thử ______________ Ngọ _ Xử Thử _____ Thu Phân ______________ Tỵ _ Thu Phân __ Sương Giáng ______________ Thìn _ Sương Giáng __ Tiểu Tuyết ______________ Mão _ Tiểu Tuyết __ Đông Chí ______________ Dần _ Đông Chí ___ Đại Hàn ______________ Sửu _ Đại Hàn ___ Vũ Thủy ______________ Tý Đánh máy về mấy phần này khó quá, ai biết có cách gì chỉ cho nuocviet với.
 12. nuoviet xin chào ngài Lê Bá Trung! Xin ngài cho nuocviet hỏi một chút. Những đoạn mà ngài viết ở trên do ngài dịch ra hay một ai khác ạ ? Cám ơn ngài nhiều lắm.
 13. Như nuocviet đã nói ở trên, không gì quý hơn tính mạng của con người. Vì thế có những sự việc mà con người không thể lường trước được, giả như: khi đi trên biển mênh mông, ta nhìn thấy đám mấy có hình dạng ra sao(!) thì biết ngay sẽ có bão sắp đi ngang qua đây và ta có thể tránh bão cách an toàn. Rõ ràng trường hợp này cần kíp lắm khi đi trên biển khơi, dù dự báo thời tiết không thấy nói. Thế nên nuocviet xin ban quản trị mở một chuyên mục dành riêng cho " Những Điềm Báo " là để mọi người tiện bề tham luận và nghiên cứu thêm về những kinh nghiệm của người xưa. Thân chào!
 14. Những phần trên mà nuocviet đánh có giống như Kỳ môn độn giáp mà mọi người đọc không? Nếu giống thì nuocviet xin ngừng lại, nếu khác thì nuocviet sẽ tiếp tục đánh. Mong mọi người cho nuocviet biết nhé. Chúc mọi người luôn an vui vào cuối tuần.
 15. ( Tiếp theo ) Đó là những yếu tố căn bản kết hợp thành khoa Nhâm Học. Sau đây chúng ta lần lượt nghiên cứu từng điểm đã nêu ở trên. 3. Thuyết Minh Về Can Chi: Trong 10 can chi thì gồm có: Giáp, Ất,... Giáp : dương mộc , Ất: âm mộc Bính : dương hỏa , Đinh: âm hỏa Mậu : dương thổ , Kỷ: âm thổ Canh : dương kim , Tân: âm kim Nhâm: dương thủy , Quý: âm thủy Trong 12 chi gồm có: Tý, Sửu,... Tý : dương thủy , Sửu: âm thổ Dần : dương mộc , Mão: âm mộc Thìn : dương thổ , Tỵ: âm hỏa Ngọ : dương hỏa , Mùi: âm thổ Thân : dương kim , Dậu: âm kim Tuất : dương thổ , Hợi: âm thủy 4. Thuyết Minh Về Thái Tuế: Thái Tuế tức là nói về mỗi năm. Thí dụ: Năm nay là giáp tý, vậy Thái Tuế là giáp tý. Sang năm ất sửu, vậy Thái Tuế là ất sửu. 5. Thuyết Minh Về Nguyệt Tướng: Nguyệt Tướng có ảnh hưởng trong mỗi tháng. Coi thái dương vận chuyển đến cung nào tức là cung đó. Thái dương mỗi khi qua trung khí là qua 1 cung. Vì thế Nguyệt Tướng cũng giao hoán. Để biết rõ thái dương đến cung nào? Tương ứng với tướng nào? Có thể tham chiếu bảng phân chia khí tiết và Nguyệt Tướng sau đây: ( còn tiếp )
 16. Cuốn sách này gồm có 2 phần ghi rất chi tiết và công phu. nuocviet được ông nội để lại và kể rõ xuất xứ về nó. Sau đây nuocviet sẽ đánh phần dẫn nhập đã được dịch ra quốc ngữ. Phần Nhập Môn: 1/ Định Nghĩa: - Trong cuốn Lục Nhâm Thị Tứ có nói: Thiên can có 10 can, Nhâm học thì lấy có 1 chữ nhâm. Lý do bởi đâu? - Theo nguồn gốc, Nhâm thuộc về dương thủy, theo quá trình diễn tiến của 5 hành thì hành thủy xuất hiện đầu tiên. Vì thế có câu: " Thiên nhất sanh thủy, Địa lục thành chi". Lấy nhâm thủy là số đầu tiên. Vả lại Nhâm " ký cung ở hợi ", mà cung hợi là cung Càn. Trong dịch học có 64 quẻ thời Càn cũng đứng đầu, đó là nói về số sinh. - Còn số thành của thủy là Lục( 6 ). Kết hợp 2 số sinh và số thành rồi mới lấy tên là Lục Nhâm. Vậy Lục Nhâm có ý nghĩa là cái gì có trước hết mọi vật trong vũ trụ. 2/ Căn Bản Tổ Chức Khóa Học Lục Nhâm: Bất cứ 1 môn học nào cũng phải dựa vào 1 số yếu tố căn bản rồi sau đó mới triển khai thành hệ thống lý luận. Cơ cấu tổ chức của khóa học Lục Nhâm dựa trên cơ sở: Can, Chi, Thái Tuế, Nguyệt Tướng, Giờ Xem, Địa Bàn, Thiên Bàn, Bốn Khóa, Ba-Truyền, Thiên Tướng, Độn. Can. Niên Mạng. ( Còn nữa nuocviet sẽ tiếp tục đánh( sao y bản chánh ) máy khi có thời gian )
 17. Cụ Tả Ao để lại cho hậu thế 2 cuốn sách quỷ sầu thần khóc đó là: 1/ Địa Đạo Diễn Ca. 2/ Dã Đàm Tả Ao. Tương truyền khi thầy địa lý người Trung Hoa thử Cụ lần cuối ở bài học xuất sơn thì thầy có thốt ra rằng: Phong thủy địa lý người nước Nam đã lấy mất hết rồi. Cụ rất giỏi về khoa phong thủy địa lý mà ai ai trong lãnh vực này đều biết danh tiếng của Cụ.
 18. Chết thật! mình ở SaiGon cơ sao ra Hà Nội được, thôi mình sẽ dành thời gian để đánh máy lại cho mọi người cùng nghiên cứu. Theo nhận xét của mình, thì cuốn sách ghi rất chi tiết, cả đoán cát hung như: nghe tiếng chim khách kêu, gió thổi phương nào... hay lắm mọi người ơi. Thân chào!
 19. Bạn Thiên Đồng đã đo thử chưa vậy? Nếu có gì không rõ thì cứ hỏi nuocviet nhé, mình sẵn lòng giúp ngay. nuocviet sẽ cống hiến cho mọi người một phương pháp đo tay tính số khác để định giàu nghèo... trên diễn đàn ít nhiều cũng có người biết về phương pháp này, nhưng nuocviet vẫn đưa lên cho những ai ham thích về phương pháp đo tay tính số này. Chúc mọi người luôn an lành.
 20. Theo như kinh nghiệm trải qua bao nhiêu thế hệ thì người xưa cho rằng đó là điềm xấu, hay nói chính xác hơn ở loài cú heo hoặc cú mèo khi chúng nhận biết được tử khí của người sắp chết thì chúng sẽ bay đến và cất tiếng kêu để báo hiệu ( ứng nghiệm trong vòng 1 tuần lễ ( cũng có khi là 1 tháng nhưng rất ít xảy ra), độ chính xác là cao ). Nhưng trường hợp của Beemeo như chú Thiên Sứ đã nói thì chẳng có gì đáng ngại cả, trên thực tế thì nuocviet chưa gặp hiện tượng này bao giờ. Ở làng nuocviet, cứ mỗi khi hai anh cú này mà xuất hiện thì đồng nghĩa là có người nào đó sắp quy tiên, đôi khi cả con vật nuôi trong nhà cũng xảy ra như vậy. Sợ nhất là loài quạ đen xuất hiện bất luận ở đâu đều báo hiệu sự chẳng lành sẽ xảy ra cho cả một cộng đồng cư ngụ ở nơi đó ( theo kinh nghiệm truyền khẩu của các cụ, thì chính xác sẽ xảy ra dịch bệnh lan tràn dẫn đến tử vong hàng loạt ). Về phần chuyện loài quạ đen thì nuocviet chưa thấy chỉ nghe các cụ kể lại thôi, nên cứ thưa chuyện cùng mọi người để chúng ta chiêm nghiệm xem thực hư ra sao!
 21. Xin chào chị Laviedt! Nhờ chị Laviedt xem giúp cho người này có làm nên chuyện mà anh ta đang suy tính và cả sức khoẻ có vượt qua được không! 27. 1. canh thân. giờ tuất( nam ). nuocviet xin cám ơn chị trước nhé.
 22. Theo nuocviet được biết, nếu có nốt ruồi cả 2 chân thì giàu lớn đấy, có lẽ 1 chân thì sự giàu giảm bớt.
 23. Hẳn là cuộc đời của người này khổ nhiều hơn sướng hay nói cách khác đi là buồn nhiều hơn vui. Cho mình hỏi thêm là 2 tai của người này to hay nhỏ?
 24. Không hẳn thế đâu Thiên Luân ạ, không tin bạn cứ thử đi khắc sẽ rõ. Về phần mình chiêm nghiệm cách duy nhất là " đức năng thắng số ".
 25. Cách giải đoán: Với đoạn cây ( giấy cứng ) dài bằng tổng số các đốt dài của 5 ngón tay, quý vị đo lần lượt các đốt giữa của các ngón tay, lấy đốt 2 của ngón cái làm đầu rùa, gấp 2 mỗi đốt của các ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn làm mình rùa, rồi gấp 4 đốt giữa ngón út làm 4 chân rùa, còn dư mới đo đến đốt giữa ngón út làm đuôi rùa, nếu vẫn còn dư thì lấy đó làm ruột rùa. Tuy nhiên cái đáng nói là không phải ai cũng dư được như thế. Có những người đo chỉ được mới có 2 hay 3 chân thì đã hết cây và cũng tùy theo ngón tay của mỗi để cho ra 1 hình rùa đầy đủ. Theo kinh nghiệm kê tính của cổ nhân, nếu có hình rùa đầy đủ thì sự giàu sang, sung túc sẽ hơn hẳn rùa thiếu chân hay đuôi... sẽ được liệt kê dưới đây: Rùa chỉ có đầu mình, nghèo khó lắm ( có khi không thể sống lâu được ). Rùa chỉ có 2 chân, nghèo khó đến trọn đời. Rùa chỉ có 3 chân, khá nghèo ( nhưng nhẹ hơn ở 2 mức trên, tuy nhiên vẫn phải lao đao trên đường đời ). Rùa đủ 4 chân nhưng thiếu đuôi, cuộc đời vào hạng trung lưu trong xã hôi và đủ ăn trọn đời. Rùa có đủ đầu, mình, chân, đuôi, là bậc khá giả, tiền tài khá, có thể cất nhà cửa cách dễ dàng. Rùa có đủ các bô phận trên mà lại dư thêm ruột, tùy theo dư ruột ít hay nhiều là tay cự phú, giàu sang ( có thể trong tầm cỡ mang tính quốc gia ). Phần chiêm nghiệm: Riêng cá nhân chúng tôi chiêm nghiệm, thấy cách đo này rất đúng, nhất là để định sự nghèo khó hay sang giàu nhưng cái đáng nói là cán cân nghiêng về khó nghèo có phần chính xác hơn nhiều. Hết.