• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nuocvietmenyeu

Hội viên
 • Số nội dung

  125
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nuocvietmenyeu

 1. Theo như trong cuốn " Tự Mình Coi Tướng " được xuất bản trước giải phóng thì họ cho rằng: đó là nhật trí( nốt ruồi ở trong mắt), người nào có nhật trí thường xảy ra những chuyện buồn phiền nếu không muốn nói là đau thương( tình duyên, gia đạo... ). Điều này có đúng hay không, quý vị cứ chiêm nghiệm thì sẽ rõ. Thân chào mọi người.
 2. Dù có cạo đi thì cũng chẳng thay đổi được gì vì tạo hóa đã sinh ra như thế rồi. hung303 thân mến, li tán thì có nhiều hình thức, không nhất tiết là phải tha phương cầu thực mới gọi là li tán. Bạn cứ thử tìm hiểu xem trong anh em hay cha mẹ họ có bất hòa với nhau không thì sẽ rõ. Theo cá nhân nuocviet thì đó cũng là một cách li tán nhưng ở mức độ nhẹ( nên nhớ phải dựa vào các môn học khác thì mới có tính chính xác cao được( như tử vi )).
 3. nuocviet xin bổ sung thêm. Chính xác hơn là ít anh em hay có anh em nhưng không hòa thuận. Một điểm nặng hơn nữa trên thực tế thì nuocviet chưa gặp ấy là cha ở đông thì mẹ ở tây( cha mẹ bất hòa phải li thân hay li dị ). Còn vấn đề liên quan đến anh em ở trường hợp my giao nhau đã xảy ra rồi, ta cứ chiêm nghiệm về điều này sẽ có câu trả lời ngay.
 4. Từ đầu cháu cũng định mở một topic trong mục Các môn dự đoán khác, nhưng nuocviet thấy có sự khác biệt ở chỗ hầu như các môn học khác đều được viết thành văn tự, riêng những điềm báo thì không thấy bất kỳ ai lưu lại qua sách vở mà chỉ truyền khẩu. Thế nên, cháu thấy có vẻ như lạc đề ở trong mục Các môn dự đoán khác, những điềm báo (cháu xin tạm gọi như thế) miễn cưỡng được gọi là môn học xem ra có phần hơi gượng ép. Vài dòng nhận định của cháu còn sơ thiển, xin chú chỉ dẫn thêm cho cháu ạ. Chúc chú và mọi người luôn an vui.
 5. Cách tính rùa ( tiếp theo ). - Ba đoạn trên vừa cắt( ứng với 2 lần đốt ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn ). Những khúc cây ấy ghép lại thành hình mình ( hay mai rùa ) con rùa. - Khúc còn lại, dùng để đo đốt ngón tay giữa của ngón út, được bao nhiêu gấp lại rồi cắt ra 4 đoạn, mỗi đoạn vừa bằng đốt giữa ngón út. Đó là 4 chân con rùa. - Nếu vẫn còn thừa cây ( hay giấy cứng ), thì dùng để đo móng tay chiều dài của ngón út. Rồi ngắt 1 đoạn vừa bằng chiều dài móng út. Đó là đuôi con rùa. Nếu vẫn còn dư, thì ấy chính là ruột con rùa rồi đem để giữa mình rùa. - Với những đoạn đã cắt rời ra, tùy theo những mảnh thân rùa, đầu rùa, chân rùa, đuôi rùa, quý vị hãy xếp lại và ta đã có một hình con rùa hoàn chỉnh. Bạn Thiên Đồng cùng quý vị lúc này đã có thể đo được rồi, chỉ còn thiếu lời giải đoán. nuocviet sẽ tiếp tục đánh máy khi có thời gian cho phần "Cách Giải Đoán"
 6. Chào bạn Thiên Đồng! Có lẽ ngày xưa chúng ta thường hay quan niệm như thế và thế hệ này cũng không ít người có ý nghĩ như vậy, điều ấy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cả có điều tùy ở mỗi người thôi. nuocviet thấy môn đo tay tính số này cũng khá chuẩn xác nên mạo muội post lên đây. Sau đây là phần tiếp theo. Cách tính rùa: Bây giờ, với cái cây đã đo được ở phần trên chúng ta đo những đốt ngón tay. Quay đằng lưng bàn tay lên, rồi cong gặp các ngón tay lại. Chúng ta lần lượt đo các đốt giữa của mỗi ngón tay, theo lối sau này: - Cập ngón tay lại, rồi đo cho thật đúng từ đầu đốt giữa của mỗi ngón tay, cho đến cuối đốt ấy. - Trước hết ta đo ngón tay cái ( đo đốt thứ hai, kể như đốt có móng tay là đốt thứ nhất ). Đo đến bao nhiêu, cắt đúng khúc cây( hay giấy cứng ) để riêng ra. Đó là cái đầu rùa. - rồi đo đến khúc giữa ngón tay trỏ. Đo được bao nhiêu gấp lại rồi cắt đi đúng gấp hai lần đoạn dài của đốt ngón tay trỏ. - Ngón tay giữa và ngón vô danh cũng tương tự làm như trên. Giờ thì hết online rồi, mình phải đi làm đây, hẹn lần sau post lên tiếp. Thân chào!
 7. Bận việc mấy ngày nay, giờ nuocviet mới có thời gian ngồi đăng bài lên đây. Bước chuẩn bị: Quý vị tìm một cây càng thẳng càng tốt nhưng sao ta vẫn bẻ gấy cách dễ dàng hay lấy một tờ báo xé dọc( giấy báo làm sao cho như 1 cây cứng vậy ), nhớ là phải có chiều dài khoảng 2 gang tay( hoặc hơn tùy theo kích thước của mỗi ngón tay mà mình ước lượng ). Cách đo: Ngửa bàn tay ra( trai tay trái, gái tay mặt ). Đoạn khởi đầu chiếc lạt, đo lần lượt cả 5 ngón tay, mỗi ngón đo từ ngấn chân ngón tay cho đến đúng đầu móng( chỗ móng giáp với thịt ở đầu ngón ). Đo 1 ngón xem đến đâu, ghi lấy cẩn thận, rồi lại đặt đúng chỗ vừa ghi vào chân ngón sau rồi lại đo tiếp. Cứ đo như thế sao cho đủ 5 đầu ngón, cuối cùng sẽ được một cây( hay giấy cứng ) dài. Sau cùng, đo được dài đến đâu thì gốp ở chỗ ghi chót rồi bẻ khúc lại còn thừa đi. Chúng ta đã được một cây dài bằng 5 ngón tay cộng lại. Tốt nhất là nhờ 1 người khác đo cho mình và phải thật chuẩn xác thì mới không sai lệch trong việc luận đoán. nuocviet xin tạm dừng, sẽ tiếp tục đánh máy khi có thời gian. Thân chào.
 8. Đố các bạn, tính từ tuổi trung liên đổ đi có hai cơ quan nào vẫn còn phát triển( mạnh nhất ) trên cơ thể con người? Đố các bạn, ở hai cung thìn và tuất có hai sao( cả 2 sao khác tên, khác hành ), trường hợp đầu cả hai sao ở vị trí hãm, trường hợp sau ta đổi lại vị trí của hai sao thì một sao rơi vào vượng, sao kia rơi vào miếu. Đố các bạn là hai sao nào? Mình đưa ra hai câu đố này giúp vui cho mọi người trong lúc căng thẳng nhưng thật ra cũng liên quan tới tử vi và tướng số. Các bạn thử suy nghĩ trong vòng một phút và trả lời nhanh cho mọi người cùng biết nhé. Thân chào các bạn!
 9. Cám ơn bạn đã tham gia vào chủ đề này. Vẫn chưa đúng bạn ạ, khi hai sao này đổi vị trí cho nhau một lần hãm hết, một lần miếu và vượng. Còn thiên la và địa võng lại không có cách này. Còn câu đố đầu tiên thì phải để ý lắm mới nhận ra được, dù vậy cũng chẳng khó lắm đâu bạn ạ. Thân chào bạn!
 10. Cháu mới mượn được của một người bạn cuốn Tử vi đẩu số toàn thư do cụ Vũ Tài Lục Biên soạn, nên tranh thủ đọc( vì bận việc ) và cháu thấy có đoạn viết về sao Thiên mã( những câu phú ) như sau: " Thiên mã tử sinh, thê cung phú quí hoàn đương phong tặng( Sao Thiên mã ở bốn cung tràng sinh gặp cung thê ở đó, vợ con nhà phú quí còn được phong tặng, tóm lại là số nhờ vợ ) ". Đọc tới đây cháu chưa hiểu rõ lắm về bốn cung tràng sinh, không biết 4 cùng này có phải là tứ sinh hay không(?). Cháu chỉ biết có một tràng sinh đóng ở một cung thôi. Đoạn viết này làm cháu bị rối chẳng hiểu gì hết cả, mong các vị học giả chỉ giúp cháu hiểu rõ hơn về 4 cung này. Cháu cám ơn và thân chào các vị!
 11. Chú nói rất đúng, quả là thói đời như thế... Nếu như cháu mà có kiến thức được như họ thì nhất định ít nhiều cháu cũng cố hết sức để cộng tác với chú trong lĩnh vực này. Cháu đã vào trang chủ và tìm nhưng không thấy mục Hà Đồ Trong Văn Hiến Lạc Việt, ngay cả khi cháu dùng trình tìm kiếm cũng không có chú ạ. Rồi cháu lại tìm tài liệu nghiên cứu về tử vi lạc việc nhưng không thấy, nếu có thể chú cho cháu xin dù ít hay nhiều những gì liên quan đến tử vi lạc việt cũng được. Cháu cảm ơn trước và thân chào chú.
 12. Hôm nay làm xong việc rồi nên cháu ghé vào web xem và thấy chú hồi âm cho cháu thì cháu thấy vui lắm chú ạ. Còn nhiều câu thắc mắc nhưng thấy chú bận việc nên cháu đành thôi không làm phiền chú nữa. Thật ra ở phần trên cháu không dám kể hết cho chú nghe, họ chê tử vi lạc việt nhiều lắm nhưng cái lạ là không thấy họ đưa ra dẫn chứng để chỉ trích tử vi lạc việt. Phần cháu thì chẳng hiểu tại sao lại họ lại có ý nghĩ như thế, cháu thấy có nhiều điểm trong tử vi lạc việt rất hay mà lại đi thực tế hơn so với tử vi đẩu số ở thời đại này( cháu không dám có ý định chê hay phê phán tử vi đẩu số ). Nghĩ lại chưa hiểu mà không hỏi chú thì đêm ngủ cứ miên man câu hỏi trong đầu mà không có câu trả lời thì khó chịu lắm. Nếu chú không bận việc thì xin cho cháu làm phiền chú một chút thôi chú nhé. nuocvietmenyeu chờ chú cho phép cháu mới dám hỏi chú. Thân chào chú!
 13. Vậy chỉ có thủy và hỏa là thay đổi phải không chú? Cháu cũng ra ngoài nghe bàn luận về tử vi, người ta có đề cập đến tử vi lạc việt và nghe họ nói rằng: " Đó là một bước khai phá cũng như tìm lại những gì đã thất truyền, nhưng họ thắc mắc rằng: tại sao chỉ thay đổi giữa thủy và hỏa, còn kim - mộc - thổ thì sao, kim cũng khắc mộc đấy chứ có điều chúng ta vẫn chưa rõ cho lắm ". cháu cố tự suy nghĩ nhưng không sao tìm được câu trả lời, vì bận việc nên không có thời gian vào mục trình tử vi lạc việt, nhân đây cháu xin chú Thiên Sứ có thể phân tích cho cháu hiểu vì sao lại như vậy được không ạ(?). Thân chào chú!
 14. Thấy topic của bác huyencodieuly có ích cho những ai còn thiếu kinh nghiệm của khoa tử vi như cháu đây, nay cháu xin mạo muội nhờ bác coi dùm lá số này xem anh ta có vượt qua được chứng bệnh đang mắc phải hay không(?), liệu anh ta có làm lên sự nghiệp lớn chăng vì mấy lần cháu ngồi nói chuyện với anh ta thấy anh ấy là người có chí lớn đấy. Khổ nỗi cho tới tuổi 30 rồi mà vẫn chưa làm gì được cả, rất mong bác luận giúp. Cháu cũng muốn bác xem lá số của cháu ra sao, nhưng ngay cả cha mẹ cháu cũng chẳng nhớ rõ ngày tháng năm sinh nói chi đến giờ, khai sinh của cháu chỉ là lấy đại thôi, buồn quá bác nhỉ!. Cháu xin lấy giờ sinh âm lịch của anh ta là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2, có mấy lần anh ta cũng lên mạng nhờ các cao nhân coi giúp cho anh ta nhưng không được thì phải. Thân chào bác!
 15. Chúng ta cứ nhìn vào lịch sử quá khứ cũng như hiện tại thì biết ngay ý đồ của người Trung Hoa. Bất kỳ một quân vương hay một lãnh tụ khi nắm quyền việc đầu tiên họ muốn thực hiện là mở rông bờ cõi hướng về phương nam. Trên thực tế việc này đã được thực hiện bằng chứng là một ngàn năm đô hộ ấy là chưa kễ biết bao phen đem quân xâm lẫn nước nam ta, nhưng họ đều thất bại vì ý chí kiên cường công thêm những Anh Hùng đầy tài năng cùng nhiệt huyết dám hiên ngang chống trả lại đạo quân hùng hậu nhưng đầy bạo tàn và kiêu ngạo. Xưa vua Lê Lợi cùng với các vị tướng quân đã đẩy lùi quân Minh ra khỏi bờ cõi, điều ấy cũng chứng minh rằng người Việt không bao giờ khuất phục trước người Trung hoa cho dù đó là một cụ già. Việc Trung Hoa đem quân chiếm hai quần đảo Trường và Hoàng Sa không có gì lạ lẫm cả, chỉ là vấn đề thời gian nhưng cái mà nuocvietmemyeu muốn nói là tại sao vào thời điểm gần đây Trung Hoa mới thực hiện ý đồ này(?). Hơn 80 vạn quân minh đã bị vua Lê Lợi cùng các tướng lãnh đánh bật ra khỏi biên cương, vua Quang Trung đã dùng mưu và dũng đánh đuổi quân Thanh rút khỏi nước nam mà còn chiếm lại những vùng đất mà dân Việt đã bị cướp bởi tay quân bạo tàn phương bắc. Đó là một kinh nghiệm sống và cũng là một bài học cho các nhà lãnh đạo Trung Hoa mỗi khi muốn xâm chiếm phương nam họ đều biết cái giá phải trả cho việc làm của họ là không nhỏ. Chính họ cũng biết rằng việc này thực hiện rất khó, thế nên họ đã phải dự tính cả hàng thế kỷ, không phải là năm hay tháng, họ hiểu không một người Việt nào ủng hộ chính sách của họ với Nước Nam ta. Vì thế cái mà họ e ngại nhất là đó đây những Ngô Quyền, hai Bà Trưng, Lê Lợi, Quang Trung... đang ẩn dật đâu đây nơi thôn dã và chỉ cần tiếng gọi non sông là ngay lập tức hình ảnh của một Anh Hùng Ao Vải hay một Tiếng Trống Mê Linh sẽ dẫn dắt toàn dân, toàn quân chống quân xâm lăng bạo tàn và đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ nước nhà. Cha Ông chúng ta dựng nước đã khó rồi, giữ nước lại còn khó hơn nữa. Nhìn lại nỗi thăng trầm lịch sử mà lòng nuocvietmemyeu không khỏi ngậm ngùi mà đau xót cho giống nòi dân Việt, tại sao con người lại không thương mếm nhau mà con gây hận thù, chúng ta đều là con người và là bạn hữu cho dù anh là người phương nam hay phương bắc cũng chẳng có lý do gì trở thành nghịch thù cả, ấy chỉ là hai chữ " Danh Lợi " mà làm cho bao dân tộc bị điêu đứng. Giả như ngày nào đó quê hương lại cuốn theo trong thăng trầm của lịch sử, cá nhân nuocvietmemyeu cũng nguyện theo quê hương cuốn trong nỗi thăng trầm điêu linh ấy. Nhưng không bao giờ nuocvietmemyeu muốn ngày ấy lại xảy đến cho dân Việt ta vì đã quá đủ đau thương mất mát cùng chia ly. Thân chào
 16. nuocviet đi đây đó trên web thấy có nói về ngũ linh trong tử vi, nghe thấy giống như đang nói về ngũ linh trong phong thủy nên chẳng hiểu chuyện này hư thực ra sao. Thực có ngũ linh trong tử vi hay không thì nay nuocviet xin kính nhờ các cao nhân giảng giải cho nuocviet được biết và mọi người trên diễn đàn cùng hay và như thế nào gọi là tứ linh(?), có phải là long trì ( hay thanh long ), phượng các, bạch hổ, hoa cái không ạ(?). Kính mong các cao nhân cho biết ý kiến của riêng mỗi người.
 17. Quý bạn có thể vào diendan.lyso.vn và tìm chủ đề " Bàn về ngũ linh trong tử vi " là thấy ngay. Cá nhân mình có nghe nói khi thanh long rơi vào đúng vị trí đặc biệt thì sẽ giống như phượng các vậy, nghĩa là khả năng ngũ linh rất có thể tồn tại( chỉ là ngồi luận bàn về tử vi khi rảnh rỗi ). Mình không biết có đúng hay không nên cứ mạnh dạn đưa ra đây để mọi người cùng tham luận. Thân chào!
 18. Tôi hầu như chẳng biết gì về tử vi cả, nhưng thú thực rất muốn biết về mình và người xung quanh xem tính cách..., nên có tìm trên mạng những thông tin liên quan đến tử vi. Và tôi có thử xem lá số cho một người quen thấy họ nói đây là cách cự cơ tý ngọ, nhưng khổ nỗi chẳng hiểu gì cả. Nay tôi mạn phép xin quý vị chỉ giáo về cách này như thế nào ạ(?). Rất mong quý vị hồi đáp. Xin chào và cám ơn quý vị!
 19. Cám ơn bác lão nông đã góp ý cho nuocviet. Giả như mệnh hay thân đóng ở đây thì có ý nghĩa gì thưa bác, ý cháu là như vậy đấy bác ạ. Mong bác giảng giải cho cháu biết về cách này. Thân chào bác!
 20. Không biết cụ Trạng Trình nước nam Nguyễn Bỉnh Khiêm có tiên tri về thế giới cho tới thời điểm này không thưa chú Thiên Sứ(?), nếu cụ có để lại thì hẳn phần nào ai đó thế nào cũng có người luận đoán ra thế giới sắp xảy ra những gì chú nhỉ. Cháu rất thích đọc những câu sấm của cụ nhưng tiếc rằng không có những tài liệu quý giá ấy, nếu chú và ai đó trên diễn đàn có thì share cho cháu với. Cháu cám ơn trước và thân chào chú cùng mọi người.
 21. Cháu đây cũng là người Thiên Chúa Giáo, nhưng chưa bao giờ xem tử vi là một môn mê tín dị đoan mà trái lại cháu nhận thấy qua các lần tham luận của các Cụ ở làng cháu thì tử vi hoàn toàn khoa học. Nếu như ai đó cho rằng tử vi không có cơ sở khoa học thì cứ giải thích tại sao mọi điều trong tử vi luận đoán về con người lại trúng trên dưới 90%, ngay cả tướng mạo( dù không thể đúng hết được ). Vì thế cháu hoàn toàn cho rằng tử vi có cơ sở thực tế trên phương diện khoa học ấy là chưa kể nhiều điều huyền vi mà ta chưa thể lý giải hết được. nuocvietmenyeu xin kể cho chú và quý vị trên diễn đàn câu chuyện có thực 100% mà không thêu dệt hay thêm bớt. Thôn làng cháu trước kia hay có người đậu tiến sĩ, bảng nhãn..., nhưng sau này đã hoàn toàn không còn các tiến sĩ hay trạng nguyên gì nữa, vì lẽ thế đất đã bị trấn yểm. Điều này đã khiến dân làng thắc mắc tại sao lại như vậy(?), nên đã quyết định tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến như vậy bằng cách thông qua các thầy địa lý. Khi thầy địa lý đến rồi thì thầy nói: " Thế đất của các vị đây đã bị trấn yểm " Các cụ trong làng có yêu cầu thầy giải thích là căn cứ vào đâu mà thấy biết vùng phong thổ này đã bị trấn yểm(?), thì thầy trả lời rằng: " Thế đất này là phát về văn học, nhất là hai mắt của rồng. Nên các cụ thấy đấy, người trấn yểm đã điểm đúng vào con mắt bên hướng nam( nghĩa là mắt phải của rồng tính theo hướng đông làm hướng chính )". Quả thực như thế, trước kia giếng bên phải( hướng nam ) cũng như bên trái( hướng bắc ) dân làng thao hồ mà lấy nước quanh năm chẳng bao giờ thấy cạn ở hai giếng này, nhưng không hiểu sao sau khi có một người Trung Hoa đến rồi lại đi( không ai để ý cũng như hay biết ông ta đến để làm gì(?) ) thì mấy tháng sau giếng cứ từ từ cạn nước. Các cụ hỏi thầy địa lý có thể phá thế trấn yểm này được không thì thầy cho biết với trình độ của thầy thì chưa thể phá được nên bảo các cụ hãy đi kiếm một địa lý gia cao tay ông ta sẽ làm được chuyện này. Và các cụ trong làng cũng có thực hiện nhưng từ đó cho đến nay giếng bên phải vẫn không có nước. Cháu nghe các cụ kể lại rằng: đó là hai mắt của con rồng, vì đã bị yểm nên không thể phát về văn học được nữa. Đây là câu chuyện có thực để chứng minh rằng nhiều điều không một khoa học gia nào có thể giải thích được là tại sao lại như vậy!
 22. Vâng cháu cám ơn chú, quả thật cháu có hiểu sai về đoạn viết trên của chú. Cách đây vài hôm, một anh bạn cùng xóm có kể cho cháu nghe về trường hợp sinh đôi đã được tranh luận sôi nổi trực tiếp trên truyền hình. Nhưng cháu không hỏi là ở đài nào. Anh ta có nói như sau: " Vốn là các nhà khoa học gia cùng các tử vi gia ngồi tranh luận với nhau, bên khoa học thì cho rằng tử vi không có khoa học vì lẽ có hai người sinh đôi thì các vị sẽ luận đoán ra sao đây(?). Một người thì sự nghiệp có thừa, người kia gặp phải sóng gió trên đường đời mà vẫn tay trắng. Các tử vi gia cũng thừa nhận rằng đây là câu hỏi khó có thể trả lời được ngay vì nó đã mang tính huyền bí. Bên tử vi gia cũng hỏi lại phía khoa học gia: " Chúng tôi cũng xin mạn phép hỏi các vị vài điều về khoa học: Trong cơn mưa, ta thấy có những tia chớp. Vậy chúng tôi xin hỏi quý vị, tại sao những lần có chớp lại không có sấm sét(?), tại sao có những lúc sau tia chớp lại có tiếng sấm hoặc sét(?), tại sao sau tia chớp lại có tiếng sấm sét ngay(?), tại sao có lúc chừng 5 hay tới 10 giây sau tia chớp mới có tiếng sấm sét(?) ". Bên các khoa học gia trả lời: " Điều đó chúng tôi hiện vẫn chưa khám phá ra, nhưng trong tương lai với kỹ thuật hiện đại chúng tôi có thể sẽ khám phá ra điều ấy ". Bên tử vi gia nói tiếp: " Chúng tôi cũng đang cố công tìm câu trả lời về vấn nạn trong khoa tử vi, nhưng chúng tôi xin nói cho quý vị được rõ: Tử Vi hoàn toàn khoa học, xin đừng dùng hai chữ " Mê Tín " cho môn khoa học huyền bí này. " Theo cháu nghĩ, hẳn là các khoa học gia có những điều không thể lý giải được ngay trong khoa học hiện đại ngày nay. Mong sao ngày nào đó vấn nạn tử vi sẽ sớm có câu trả lời. Thân chào chú Thiên Sứ và các vị trên diễn đàn.
 23. Dạ thưa chú Thiên Sứ cùng các vị trên diễn đàn, như trường hợp sinh đôi đều là nam hay nữ cả thì như chú có viết đoạn trên người trước là dương người sau là âm, vậy lúc này có gì đó thiệt thòi cho người sinh sau phải không chú(?). Không biết xác định như này có phải theo luật âm dương hay không ạ(?). Cháu còn nhiều điều chưa hiểu rõ rất mong chú Thiên Sứ và các vị trên diễn đàn chỉ giáo cho cháu để hiểu phần nào đó về môn khoa học huyền vi này. Cháu cám ơn các vị nhiều lắm.
 24. Cháu xin mạn phép hỏi các vị luận đoán lá số cho trường hợp sinh đôi( cùng giờ, ngày, tháng, năm ) như thế nào ạ(?). Còn những trường hợp sinh ba cũng trùng giờ, ngày, tháng, năm thì có luận đoán giống như trường hợp sinh đôi không(?). Vì có lần cháu nghe thấy các Cụ ở làng cháu cũng nói về trường hợp này thì có Cụ nói rằng: " Lúc này đây ta phải căn cứ vào những môn khoa học khác như: Tướng Pháp Học, Chỉ Tay... thì mới hòng luận đoán được, còn phần về tử vi khi gặp trường hợp sinh đôi sinh ba sẽ khó có thể giải thích được là tại sao anh A cũng cùng giờ sinh với anh B nhưng không làm nên cớm cháo gì, còn anh B lại dựng được nghiệp lớn ". Cháu không biết câu nói này có đúng hay không cháu mong các vị cho biết cao kiến về trường hợp sinh đôi hay sinh ba này. Có lẽ cháu viết bài này là lạc đề tài nhưng dầu gì cũng có phần liên quan đến chủ đề do chú Thiên Sứ viết. Cháu rất mong sự hồi đáp của các vị.
 25. Cháu có quen một anh chàng, thấy anh ta hay đau yếu nhưng anh ta có ý chí muốn làm nên sự nghiệp lớn nên cháu mới tò mò xin anh ta cho biết giờ và ngày tháng năm sinh. Nhận thấy lá số của anh ta khá đẹp nhưng cháu chẳng biết luận đoán ra sao, nay cháu xin nhờ các cao nhân trên diễn đàn chỉ giáo cho cháu về cách luận đoán tử vi thông qua lá số này. Anh ta sinh 27.01.Canh Thân giờ Tuất. Cháu rất muốn biết lá số của mình ra sao nhưng hỏi ba mẹ cháu thì nói không nhớ là giờ nào cả chỉ biết là buổi sáng thôi, ngay cả năm tháng sinh cũng chẳng nhớ rõ, thế nên cháu đành chịu. Rất mong các cao nhân giảng giải cho cháu biết chút ít về khoa tử vi. Cháu xin cám ơn các cao nhân nhiều lắm và kính chào các vị ạ!