• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

comihanu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

comihanu last won the day on Tháng 6 25 2018

comihanu had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

2 Neutral

About comihanu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Khám phá tử vi nam mạng tuổi 1983: công việc, sức khỏe, tài chính ra sao? Tử vi nam mạng tuổi 1983 năm Canh Tý 2020 cho thấy năm nay quý bạn sẽ gặp nhiều thay đổi lớn ở mọi phương diện trong cuộc sống. Nhìn chung, đây không phải là một năm xấu, nhưng cũng không hoàn toàn tốt, cần phải nỗ lực nhiều để có được thành công như ý. Cụ thể, tử vi năm 2020 nam mạng tuổi Quý Hợi cho thấy vận trình như sau: Về sự nghiệp của nam mạng tuổi 1983: nhờ ngoại giao tốt nên được bạn bè hỗ trợ trong công việc. Nhờ vậy công danh sự nghiệp có phần khởi sắc, chuyện làm ăn tuy cần phải đầu tư nhiều nhưng có kết quả tích cực. Về lĩnh vực tài chính: tiền bạc hanh thông, năm 2020 có được hưởng may mắn về tài lộc, đầu vào nhiều nhờ công việc thuận lợi, nhưng cũng hao tổn không ít cho sự đầu tư ban đầu. Về mặt sức khỏe: nam mạng tuổi Quý Hợi cần chú ý trong việc ăn uống và nghỉ ngơi, cẩn thận mắc phải bệnh về dạ dày. Khả năng cao tử vi tuổi Hợi năm 2020 phải trải qua phẫu thuật, có vết mổ xẻ. Vận hạn trong năm: hạn Ngũ Mộ nhắc nhở cần chú ý khả năng bị hao tốn tài lộc, của cải, dễ gặp phải chuyện bất an. Để đề phòng rắc rối, cần chú ý mua bán rõ ràng, chỉ nên chọn sản phẩm chính hãng và không nên cho ngủ nhờ. Xem thêm: Giải mã tử vi tuổi QUÝ HỢI năm 2020 nữ mạng 1983 là #Hung hay #Cát Sau đây là tử vi tuổi Quý Hợi năm 2020 nam mạng Thông tin cụ thể về sao chiếu, hạn niên hay phân tích về cơ sở của từng kết luận trên, quý bạn có thể xem thêm trong bài viết này. Ngoài ra, đừng quên tra cứu thêm cho người thân để cùng nhau chủ động trong cuộc sống, giải hạn đúng cách và hướng tới cuộc sống thuận lợi hơn. Nguồn tham khảo: https://phongthuyso.vn/tu-vi-quy-hoi-2020-nam-mang-1983.html
 2. Mỗi người sẽ có những con số gắn liền với may mắn và vận số cuộc đời riêng với mình. Ngay từ khi sinh ra thì ngày tháng năm sinh đã gắn liền với ra cũng như vận số cuộc đời. Bên cạnh đó còn có hàng loạt con số khác gắn liền với bạn, tại sao không chọn số hợp tuổi để có thêm may mắn cho mình? Đâu là con số mà càng sử dụng thì càng đem lại may mắn cho người này? 1. Vì sao phải xem sinh năm 1972 hợp với điện thoại nào? Như đã nói ở trên những con số sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống cũng như vận số của mỗi người. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới phong thủy và vận khí của người Nhâm Tý. Tức là vận khí có vượng thì cuộc đời người 1972 mới được suôn sẻ, dễ dàng và ngược lại. Do vậy để có được vận khí tốt và tốt hơn nữa thì người Nhâm Tý phải xem tuổi Nhâm Tý hợp số điện thoại nào. Từ con số hợp tuổi cũng như dự đoán phân tích ảnh hưởng của con số với bản mệnh Nhâm Tý. Mà người sinh năm 1972 sẽ có phương án, lựa chọn và áp dụng con số hợp tuổi 1972 vào trong cuộc sống để thu được nhiều phúc khí hơn nữa. 2. Cách tính sinh năm 1972 hợp với số nào Để biết được một con số hoặc một dãy số nào đó có đem lại vận khí tốt cho người sinh năm 1972 hay không? Bản chất của cách tính số hợp tuổi 1972 phải tuân thủ 05 yếu tố sau: Thứ nhất: Dãy số phải cân bằng âm dương theo đó là tỉ lệ số chẵn và số lẻ phải bằng nhau 50:50. Thứ hai: Theo yếu tố ngũ hành thì người sinh năm 1972 thuộc bản mệnh Tang Đố Mộc nên dãy số có ngũ hành Thủy và Mộc là tốt nhất. Thứ ba: Đối với dãy số hợp tuổi thì phải có tổng số nút cao. Thứ tư: Số điện thoại hợp tuổi 1972 phải có quẻ dịch là quẻ cát hoặc đại cát theo kinh dịch Thứ năm: Yếu tố cuối cùng để tạo nên một dãy số hợp tuổi 1972 chính là dãy số có chứa số 8 con số mang vượng khí trong thời kỳ Hạ Nguyên - vận 8 này. 3. Sinh năm 1972 kỵ con số nào? Người sinh năm 1972 mang hành Mộc nên rất kỵ những con số có ngũ hành Kim. Bởi theo quy luật ngũ hành thì Kim khắc Mộc. Những con số mang hành Kim có thể kể đến như số 6 và số 7,... Do vậy khi chọn con số hoặc dãy số để đồng hành với mình người Nhâm Tý cần tránh sử dụng con số mang ngũ hành Kim. Giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo tính chính xác phongthuyso.vn xin giới thiệu công cụ xem sim phong thủy hợp tuổi hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ ở đây để tìm cho mình sim hợp tuổi cũng như giúp bạn bè và người thân tìm được con số như ý. 4. Kết Luận Số hợp tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần cải thiện vận số cho người Nhâm Tý. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi thì người sinh năm 1972 đã tìm được con số hợp tuổi với mình.
 3. Sao chiếu mệnh tuổi 1985 nữ mạng năm 2020 là sao gì? Có xấu không? Tìm hiểu sao chiếu mệnh tuổi 1985 nữ mạng năm 2020 là một trong những yếu tố giúp bạn biết tử vi năm tới của mình sẽ như thế nào, là tốt hay xấu. Nếu bạn đang có thắc mắc này thì bài viết dưới đây sẽ lý giải một cách chi tiết nhất. 1. Tại sao phải xem sao hạn chiếu mệnh nữ mạng 1985 năm 2020? Hàng năm, có một vì sao sẽ chiếu mệnh gia chủ. Tổng thể có chín vì sao (gọi là Cửu Diệu) thay phiên nhau chiếu mệnh con người, lần lượt, khi hết lượt sẽ quay vòng lại ban đầu. Đáng nói là các vì sao này có tốt, có xấu và sự tốt-xấu này ảnh hưởng một phần đến vận khí của con người. Chính vì vậy mà vận khí của mỗi người sẽ biến hóa theo từng năm, không năm nào giống nhau. Nếu gặp được sao tốt thì năm đó sẽ được may mắn, bình an, thành công tiến tới. Còn nếu gặp phải sao xấu thì có thể năm đó bạn sẽ gặp nhiều khó khăn từ công danh sự nghiệp đến sức khỏe, tình cảm. Chính vì vậy mà khi phân tích tử vi 2020 của các tuổi, phongthuyso.vn luôn để cao việc phân tích sao chiếu mệnh của chủ nhân năm đó như thế nào, là tốt hay xấu và tư vấn cách hóa giải phù hợp. Một mình sao chiếu mệnh không thể quyết định vận mệnh cả năm của bạn nhưng nó là một yếu tố tác động không nhỏ nên nữ Ất Sửu 1985 nên tìm hiểu sao chiếu mệnh 2020 của mình là gì. Tham khảo thêm tử vi 2020 của 12 con giáp tại đây! 2. Nữ sinh năm 1985 năm 2020 sao nào chiếu mệnh? Theo thứ tự thì vào năm 2020, nữ Ất Sửu 1985 sẽ được sao Thủy Diệu (Thủy Tinh) chiếu mạng. Đây là một phúc tinh trong hệ thống Cửu diệu niên hạn. Được sao Thủy Diệu chiếu mạng, chủ nhân thường gặp được nhiều thuận lợi cả về công danh sự nghiệp lẫn sức khỏe và cuộc sống. Đối với sự nghiệp, sao Thủy Diệu mang đến cho bạn nhiều tiền bạc, của cải nhưng một chuyến đi đánh cá được mẹ biển cả ban phát cho nhiều hải sản, trở về với một thuyền kim ngân, tiền bạc. Đối với đường công danh sẽ lên như diều gặp gió, như rồng được vẫy vùng nơi biển cả bao la. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy nên xét theo quy tắc tương sinh sẽ rất tốt cho người mệnh Thủy, mệnh Mộc (Thủy sinh Mộc) và người mệnh Kim (Kim sinh Thủy). Còn xét theo yếu tố tương khắc thì mệnh Thủy sẽ không tốt cho người mệnh Thổ và Hỏa . Nữ Ất Sửu 1985 thuộc mệnh Kim, nằm trong mối quan hệ tương sinh với sao Thủy Diệu nên sự tốt đẹp càng được tăng lên gấp bội. 3. Cách hóa giải sao chiếu mệnh tuổi 1985 nữ mạng năm 2020 Mặc dù sao Thủy Diệu là sao tốt nhưng ông bà ta có quan niệm rằng, dù là sao tốt hay sao xấu cũng nên nghinh sao, hóa giải để vận dụng những điều tốt đẹp và tránh những điều rủi ro, kém may mắn. Do đó, nữ 1985 nên hóa giải sao Thủy Diệu bằng cách dân sao hàng tháng từ 19-21 giờ vào ngày 21 âm lịch. Khi khấn cúng thì nên quay về hướng Bắc. Ngoài ra, bạn có thể hóa giải bằng cách sử dụng sủ dụng SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1985 hoặc các vật phẩm phong thủy thuộc hành Mộc như các loại trang sức màu xanh: khổng tước, thạch anh linh, ngọc lục bảo, phỉ thúy.. Hi vọng với những thông tin về sao chiếu mệnh tuổi 1985 nữ mạng năm 2020 sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho năm mới. Bạn cũng đừng quên thực hiện cách hóa giải sao Thủy Diệu để mang đến cuộc sống an lành, hạnh phúc và viên mãn!
 4. Hi mọi người. Nhân Tiện có người đặt câu hỏi tuổi Giáp Tý 1984 hợp số điện thoại gì,chính vì mình chút ít kinh nghiệm nên muốn chia sẻ cách chọn sim hợp tuổi 1984 ở nhóm này cho các bạn tham khảo nhé. Xin nói luôn là mình cũng Tý 84 do đó các đồng niên có thể sử dụng luôn, còn các bạn tuổi khác có thể làm tương tự. Mà vì rất dễ tính, Ko quá khó như các bạn vẫn tưởng tượng. Mình kinh doanh buôn bán nên rất chú ý tới những phong thủy. Trước nay bất cứ khi nào muốn bói tuổi, chọn ngày mình đều vào trang uy tín tại Phong Thủy Số. Thực ra trước đây mình đã phải đọc rất nhiều trang web về tử vi phong thủy khác nhau thì thấy vấn đề là mỗi trang phán một kiểu, có chỗ đọc mãi cũng không hiểu gì như nhiều bạn nói vậy. Cũng có những lúc áp dụng theo và thấy không được như ý nữa, nên từ lúc đọc và làm theo các chỉ dẫn tại trang phongthuyso.vn thấy chuẩn thì mình cũng đỡ mất thời gian hơn trong cái khoản tìm hiểu kiến thức phong thủy. Quý Bạn cứ lên mạng tìm kiếm thông tin chi tiết sinh năm 1984 hợp số điện thoại nào ở đây xem, hoặc bất kỳ năm tuổi nào cũng vậy, các bài viết đều rất chi tiết, dễ hiểu và dễ tra cứu ứng dụng. Ngoài ra là nhờ ứng dụng https://phongthuyso.vn/xem-phong-thuy-sim.html luận #6 yếu tố trong sim rất chuẩn xác. Như mình tra cứu thì có thể tóm tắt bài viết lại như thế này: Mình tuổi Giáp Tý, mệnh Kim. Khi nhập thông tin vào công cụ tra cứu thì ra kết quả là số điện thoại đang dùng không hợp với mình, chỉ được 4/7 thôi. Các yếu tố trong sim được phân tích gồm: Âm dương tương phối: số chẵn mang vận âm, số lẻ mang vận dương; dãy số có vận âm và dương cân bằng là vượng bình, hoặc có vận dương lớn hơn âm thì hợp với tuổi 1984. Ngũ hành bản mệnh: ngũ hành của dãy số đẹp nhất là trong mối quan hệ tương sinh với mệnh chủ, tức là mang mệnh Thổ là hợp nhất. Ngoài ra trong này còn phân tích tứ trụ mệnh của mình và ngũ hành sinh khắc trong dãy số và chấm điểm nữa. Cửu tinh đồ pháp: từ năm 2004 đến 2023 là thời kỳ Hạ Nguyên, vận 8 và do sao Bát bạch quản nên số 8 là vượng khí, dãy số có chữ số 8 sẽ nhận được nhiều năng lượng tích cực từ sao Bát bạch. Hành quẻ kinh dịch bên trong dãy số: tùy vào từng dãy sim sẽ có luận giải quẻ chủ, quẻ hỗ rất cụ thể. Quan niệm dân gian: tính số nút và tra cứu số đặc biệt để chấm điểm. Vì dãy số cũ của mình có tổng điểm không cao nên mình quyết định đổi. Trước tiên những cái có thể nhận biết được ngay như quy luật âm dương tương phối, cửu tinh đồ pháp và quan niệm dân gian thì mình dựa vào đó để chọn dãy số trước. Sau đó thích số nào thì mình nhập thông tin vào công cụ này để tra cứu phần ngũ hành bản mệnh và hành quẻ kinh dịch cho đỡ tốn thời gian phân tích. Kết quả là dãy số mình đang dùng có điểm số rất cao. Lúc trước ko mấy quan tâm nhưng xem nguồn bài đọc sim hợp tuổi 1984. Có lẽ vì đổi số nên tất cả đều ứng nghiệm vào bản thân mình rất rõ. Công việc trôi chảy, khi gặp gỡ đối tác không ít lần mình cảm thấy dường như có vận may nên thời gian gần đây làm việc gì cũng được kết quả như ý. Hơn nữa gia đình dạo này rất yên ấm, nhiều tin rất vui vẻ từ bà xã và con cái. Rõ ràng chuyện chủ động cải vận bằng sim hợp tuổi đã mang lại cho mình rất nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Các bạn ạ, đằng nào số điện thoại cũng đồng hành với mình, tại sao lại không kiểm tra kỹ để dùng số hợp tuổi nhỉ, vừa có giá trị liên lạc, vừa mang ý nghĩa phong thủy hộ mệnh đấy. Chúc các bạn sớm tìm được cho mình sim số phù hợp và gặp thật nhiều điềm lành trong cuộc sống nhé.
 5. Nghe thầy tản mạn tử vi tuổi Ất Mão 1975 năm 2019 nam mạng Mọi người ơi! Đi xem bói quá là điều đúng đắn đó! Tôi làm ăn vô cùng khó khăn, gian nan mà chỉ cần đi xem bói chỗ Thầy PHONG THỦY DUY LINH về là công việc cải thiện trông thấy. Dưới đây tôi xin chia sẻ chút câu chuyện về việc đi xem bói tuổi Ất Mão 1975 năm 2019 nam mạng của chính tôi. Xem bỏi tử vi tuổi Ất Mão năm 2019 Xem bói tuổi Ất Mão 1975 năm 2019 nam mạng là điều đúng đắn với tôi Bạn bè tôi bảo: “Cái “lứa” đàn ông sinh năm 1975 đều vô cùng khó khăn, chả đứa nào có phước làm đại gia đâu”. Tôi nghĩ cũng không biết có phải thế không mà số tôi lận đận quá, trước mở công ty thì phá sản, quyết định “về vườn” mở trang trại nông sản sạch xuất khẩu. Nhưng đang làm mà thất bát quá, mấy năm liền chỉ đủ hòa vốn, năm kia mấy lô còn bị trả về vì không đạt tiêu chuẩn. Một lần, tôi gặp được bà chị chơi cùng khi còn trên thành phố, chị mách cho đến gặp thầy Linh Phong Thủy. Và thế là cuộc đời tôi như bước sang một trang mới, công việc buôn bán cũng được thuận lợi, suôn sẻ hơn rất nhiều. Vì việc làm ăn, năm nay tôi lại quyết định đi xem bói tuổi Ất Mão 1975 năm 2019 nam mạng. Hi vọng sẽ là một năm nhiều may mắn cho công việc của tôi. Xem thêm: Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 Thầy luận tử vi phong thủy tuổi Ất Mão nam mạng Lần thứ hai tới gặp thầy, tôi xin thầy xem bói cho tôi về công việc làm ăn, sức khỏe, gia đình, giờ xuất hành đầu năm. Hi vọng sẽ giúp tôi ăn nên làm ra. Kết quả thầy luận về tuổi tôi năm Kỷ Hợi năm 2019 như sau: Sự nghiệp, tiền tài Xem bói tuổi Ất Mão 2019 Tử vi sự nghiệp tuổi Ất Mão năm 2019 cho thấy, tôi đã tìm đúng ngành nghề, nhưng với công việc mang tính cạnh tranh này, tôi cần cẩn thận, làm việc nghiêm túc và cẩn thận hơn kẻo tránh kẻ gian hãm hại, thua lỗ. Đầu năm tử vi tuổi Ất Mão chọn tuổi nào xông nhà 2019, để xem chính xác mời quý vị xem chi tiết: Xem tuổi xông nhà năm 2019 Kỷ Hợi Sức khỏe Theo vận mệnh tuổi Ất Mão năm 2019 nam mạng có sao Bệnh Phù và Lục Xung chiếu mạng nên thường có bạo bệnh. Cần chú ý các bệnh về máu, đi đường cẩn thận bị va quệt. Cuộc sống, vận hạn Với hai sao trên chiếu mệnh, cuộc sống của người tuổi Ất Mão khá thăng trầm, mặc dù đổi đời nhưng vẫn hay gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Mặc dù có vận hạn tuổi Ất Mão năm 2019 nhưng đồng thời cũng được sao Mộc Đức chiếu mệnh nên từ ở tuổi 40 trở lên mới có thể vững vàng sự nghiệp, ổn định gia đình. Hậu vận sẽ được hưởng an nhàn, phúc đức. Mặc dù năm nay sức khỏe thuyên giảm nhưng công việc vẫn phát triển, vậy là tôi mừng rồi. Mọi người cũng thử tới Thầy PHONG THỦY DUY LINH xem nhé! Chắc chắn sẽ không thấy hối hận đâu. Nguồn tham khảo: Xem tuổi xông nhà 2019 phongthuyso.vn
 6. Các mẹ ơi, đã ai đi xem tử vi ở thầy Phong Thủy Duy Linh chưa? Em có nhiều người bạn đã đi xem ở đây rồi và bảo chuẩn lắm. Hôm nay em quyết tâm đến gặp thầy và may quá được thầy giác ngộ cho rất nhiều điều. 1. Hành trình đến xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ mạng năm 2019 Trước khi đến gặp thầy em nghe bạn bảo thầy bận lắm, nên đặt lịch trước thì tốt hơn. Em gọi điện đặt lịch với thầy cách đó một tuần. Sau một hồi sắp xếp thì em cũng được thầy hẹn vào chiều hôm nay. Em đến lúc hai giờ chiều mà đã có tầm chục người đợi. Có người đợi từ sáng, có người thì chiều tối mới đến lượt nhưng cứ đi sớm cho “chắc”. Đợi tầm một tiếng thì đến lượt em được vào xem. Ấn tượng ban đầu là thầy khá thân thiện, gần gũi và phong thái. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì em có hỏi thầy: thưa thầy, hôm nay con đến đây là nhờ thầy xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2019 nữ mạng giúp con. Năm 2018 của con gặp nhiều rủi ro trong công việc, gia đạo thì lục đục, sức khỏe thì sa sút. Con muốn thầy xem giúp con xem năm 2019 của con mọi chuyện có khởi sắc hơn không ạ. Đặc biệt là năm sau con muốn mở rộng kinh doanh, hợp tác với một chị bạn, theo thầy có nên không ạ? Xem thêm tử vi 2019 của Thầy tại channel: Tử vi năm 2019 2. Kết quả thầy xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2019 nữ mạng Sau khi nghe câu hỏi và nguyện vọng của em, thầy đã xem và luận giải chi tiết về nhiều mặt của cuộc sống như sau. 2.1. Về công danh sự nghiệp, giao tiếp làm ăn Năm 2019 là năm không may mắn với Kỷ Mùi nữ mạng. Trong làm ăn cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói để không dẫn đến tranh chấp, kiện tụng và ảnh hưởng đến gia đình. Phải chú ý cẩn thận vào các tháng 4 và tháng 8 âm lịch cho thầy, rất có thể sẽ có tiểu nhân hãm hại con. Đồng thời, con cần lựa chọn đối tác tin cậy để hợp tác làm ăn. Nếu muốn mở rộng kinh doanh thì phải xem xét đối tác đó có hợp với con không, tính cách như thế nào. Nếu không tin tưởng thì con không nên hợp tác, sẽ không tốt cho con. 2.2. Về đường tình duyên Thầy thấy năm 2019 tình duyên của con không được tốt. Nếu chưa có gia đình thì sẽ cô đơn hiu quạnh, còn nếu đã có gia đình thì đời sống vợ chồng không được tốt đẹp, chồng ít quan tâm đến con mà quan tâm đến mối quan hệ xã hội nhiều hơn. 2.3. Về phương diện sức khỏe Sức khỏe của con trong năm 2019 cũng không được tốt. Con cần chú ý đặc biệt cẩn thận vào tháng 4 và tháng 8. Nếu không cẩn thận con có thể bị bệnh, nặng hơn là bị tai nạn. Ngoài ra, đừng quên lấy lá số tử vi 2019 để xem luận giải tử vi trọn đời theo tuổi Kỷ Mùi 2.4. Về phương diện gia đạo Gia đạo của con sẽ tốt đẹp, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng thuận hòa khi con biết cách nỗ lực và tin tưởng vào gia đình mình. Đừng vì việc sự nghiệp không được tốt mà ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Chồng con tuy năm 2019 có không quan tâm con nhiều nhưng cũng không có ý định không tốt với con. Do đó, con nên biết cách dung hòa cuộc sống để gia đình được hạnh phúc hơn. 2.5. Về sao chiếu mệnh Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2019 nữ mạng thầy thấy năm 2019 con có sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao này không hẳn là sao xấu, nhưng con nên cẩn trọng vào tháng 4 & tháng 8 âm lịch, đề phòng tiểu nhân dẫn đến gia đạo buồn phiền. 2.6. Về hướng xuất hành tốt Không chỉ khi đi xem tử vi năm 2019 mà bất kể xem tử vi năm nào con cũng nên chú ý đến hướng xuất hành tốt của năm đó. Chọn hướng xuất hành ảnh hưởng không nhỏ đến vận hạn tuổi Kỷ Mùi năm 2019. Con nên xuất hành về hướng tốt và tránh những hướng xấu để có cả năm suôn sẻ, thuận lợi. Năm xuất hành tốt cho con vào năm 2019 như sau: Ngày mùng 1 tết: xuất hành về hướng Nam Ngày mùng 2 tết: xuất hành về hướng Tây Nam Ngày mùng 3 tết: xuất hành về hướng Tây Nam. 2.7. Về chọn tuổi xông nhà tốt Trong phong thủy nói chung, chọn được người xông nhà đầu năm hợp với gia chủ sẽ giúp cuộc sống của gia chủ thêm nhiều thuận lợi và may mắn. Vào năm 2019 con nên nhờ những người thuộc các tuổi Canh Thân , Quý Hợi, Giáp Tý đến xông nhà là tốt nhất. Nhìn chung, sau buổi đi xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2019 nữ mạng em đã ngộ ra rất nhiều điều. Tuy năm 2019 còn nhiều điều không tốt với bản thân em nhưng được cái biết trước thì em sẽ tìm cách hóa giải và hạn chế đi. Em nghĩ điều đó rất tốt các mẹ ạ. Các mẹ ai muốn xem tử vi ở thầy Phong Thủy Duy Linh thì có thể tham khảo ở link nguồn: http://phongthuyso.vn/xem-boi-tu-vi-nam-2019.html này nhé.!
 7. Theo ngũ hành phong thủy thì khá nhiều người thắc mắc cách chọn cây cảnh phong thủy cho tuổi Nhâm thân hay là Cây phong thủy tuổi Nhâm Thân 1992? Vì vậy để giúp cho quý bạn gồm những nguồn đúng và uy tín để lựa Cây phong thủy tuổi Nhâm Thân 1992. Nội dung bài viết dưới đây vẫn trả lời cho con người câu hỏi trên. Tại sao phải xem Cây cảnh hợp tuổi nhâm thân ? - Vấn đề xem tuổi Nhâm Thân 1992 hợp cây gì để chúng ta cách sắp sếp phòng làm việc, nhà khách, nhà ở để mang lại nhân tố phong thủy. Giúp cho gia chủ sinh vào năm 1992 cả nam & nữ gặp được rất nhiều như ý, tài vận, tiện lợi mọi mặt. - Không những thế, theo những nhà khóa học, thì việc đặt cây ở các vị trí ở thoáng mát đặc biệt bàn làm việc sẽ mang lại luồng khí oxy giúp quý vị ý thức luôn luôn khoan khoái vô tư để phát huy hết bản lĩnh của bạn \trong công việc. Bài viết liên quan đến chủ đề: + Tuổi Nhâm Thân cắt tóc ngày nào tốt + http://phongthuyso.vn/xem-ngay-tot-xau.html Thông tin gia chủ tuổi Nhâm thân 1992 Năm sinh: 1992 Nhâm Thân Ngũ hành bản mệnh: Kiếm phong Kim - Kim (Sắt Đầu Kiếm) Tính cách gia chủ tuổi Nhâm thân 1992 - Cả nam và nữ tuổi Thân 92 bao gồm tính cách vô tư, dễ tính hòa đồng vui vẻ với mọi cá nhân xung quanh. Nếu như là nam thì mạnh mẽ và uy lực quyết đoán, có chí tiến thủ trong cuộc sống, việc luôn luôn phấn đấu hết mình.Nữ thì xinh đẹp , năng động và luôn luôn tự tin vào bản thân, không so đo tính toán với ai, nữ tuổi Thân 92 biết nắm bắt thời cơ để thành công cuộc đời. Song cả 2 bạn có điểm yếu kém đó là sự việc tính toán chi tiêu chưa hài hòa, vì như thế tiền làm ra bao nhiêu thì đi hết, ko giữ đc. Cho nên, để khắc phục thì các bạn nên chọn Tuổi nhâm thân hợp với cây gì cây cảnh hợp tuổi nhâm thân để giúp cho phong thủy tuổi bạn. Sau đây là phần luận giải Chú ý: Nam và nữ sinh năm 1992 nên tránh trồng những cây sau + Bởi vì 92 là phong thủy Kim mà kim sinh Thủy, phải con người tuổi Nhâm Thân tránh trồng các cây sắc xanh dượng + màu đen + màu lục trong phòng khách , làm việc, căn hộ. Bởi vì ví như Thủy nhiều hơn Kim sẽ hút hết tiền tài của bạn, tức là làm ra bao nhiêu tiền cũng đi hết không giữ được. + Cần phải rằng Hỏa khắc Kim, tuyệt đối hạn chế trồng cây trang trí bao gồm màu đỏ, hồng, tím, da cam… còn nếu không muốn ném tiền vứt qua cửa sổ. Cây phong thủy tuổi Nhâm Thân 1992 - Tuổi Nhâm Thân trồng cây sau: + Bởi thổ sinh Kim nên trồng những cây mệnh tuổi Nhâm Thân 92 là các cây bao gồm mầu sắc vàng, vàng chanh, nâu, nâu đất. Đây là những cây để tuổi quý bạn mang lại may mắn cũng như lộc vận, công danh dạng ngời. + Tuổi Thân 1992 mệnh là kim vì vậy sắc trắng chính là màu sắc bản mệnh của các bạn. Tóm lại, bên trên đấy là nội dung bài viết tuổi Nhâm Thân hợp với cây gì, quý bạn phải trồng những cây như: Trúc, cúc, mai, sen đá màu nâu, trúc phát tài, phát tài, đế vương, cọ nhật, cây kim ngân, cây đế vương, ngọc ngân, cau nhật, bạch mã hoàng tử…đây là cây mệnh tuổi của bạn. Mặt khác, ngay khi biết đc cây nào phù hợp với tuổi của tôi rồi thì các bạn cũng nến xem ngày tốt / ngày đẹp để đi mua cây - lựa cây, để xem thì mời quý vị tham khảo: ngay tot thang 7/2018
 8. Nguyên Nhân buộc phải xem ông chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm nào tốt? - Do theo các chuyên gia thì vấn đề xem tuổi ông chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2018 hay 2019 là tốt nhất hay là xấu để con người 2 vợ chồng cùng tuổi nhâm thân chọn được năm sinh con. Để con có 1 sự mở đầu đầy như ý, giúp con có một ngày mai tốt nhất. - Có ông bố bà mẹ nào lại ko muốn con đẹp, con khỏe chứ. Bởi vậy, tuổi nhâm thân sinh con năm nào thì tốt nhất trong số năm 2018, 2019, 2020…. Là cả 1 vấn đề. Nội dung bài viết sau đc chúng tôi xem thêm thông tin từ phương tiện http://phongthuyso.vn/xem-tuoi-sinh-con.html tại phong thủy SỐ, chúc các bạn có những sự chọn lựa sáng suốt nhất. Các yếu tố được chúng tôi luận giải chồng nhâm thân vợ nhâm thân sinh con năm nào? + Xét theo năm sinh của bố mẹ và năm sinh con + Xét theo Mệnh của bố và mẹ, xem có hợp với con không. + Xét theo Cung, cung của bố mẹ là gì, có hợp với cung của con. + Niên mệnh năm sinh của bố mẹ và con có hợp nhau không. Thông tin của cha 1992 mẹ 1992 Chồng Nhâm thân + Năm sinh: 1992 + Mệnh: Kim - Kiếm Phong Kim + Cung: Cấn + Niên mệnh năm sinh: Thổ Mẹ Nhâm Thân + Năm sinh: 1992 + Mệnh: Kim - Kiếm Phong Kim + Cung: Đoài + Niên mệnh năm sinh: Kim Sau đây là luận chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm nào tốt? Tuổi Nhâm thân sinh con năm 2018 có tốt không? Chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm 2019 có tốt không Tóm lại: Trên đây là bài viết chồng 1992 vợ 1992 sinh con năm nào tốt- tuổi nhâm thân sinh con năm 2018, tuổi nhâm thân sinh con năm 2019 có tốt không. Chúc quý bạn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Không chỉ thế để luận tuổi vợ ông chồng cùng tuổi Nhâm Thân và cách hóa giải xung khắc thì mời quý bạn vào chỗ này :>> http://phongthuyso.vn/chong-nham-than-vo-nham-than-co-hop-nhau-khong.html Xem thêm: Xem ngày cắt tóc cho tuổi Nhâm Thân
 9. Lý do tại sao phải xem Nữ Ất hợi lấy chồng tuổi gì thì hợp? Có phải quý bạn nữ tuổi hợi đang thắc mắc không biết nữ Ất Hợi 1995 hợp với tuổi nào nhất hay nữ 1995 lấy chồng năm bao nhiêu tuổi… Đây là những câu hỏi cực tưởng như bình thường nhưng lại cực kỳ quan trọng. Đặc biệt con gái nữ tuổi Ất hợi 95, lấy chồng như đánh canh bạc, nếu chồng tốt thì không sao nhưng nếu lấy phải người vũ phu - gia trưởng thì con như mất tất cả. Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, vì thế sướng hay khổ là do quyết định mỗi người. Vậy tại sao quý bạn nữ Ất Hợi không xem nữ tuổi Ất hợi hợp với tuổi nào để kết hôn. Các yếu tốt quyết định đến nữ Ất Hợi 1995 hợp với tuổi nào? Để tính xem nữ sinh năm 1995 hợp với tuổi nào thì phải dựa trên + Ngũ Hành + Can Chi + Bản Mệnh + Lục Thập Hoa Giáp Dựa vào các yếu tố trên, chúng tôi sẽ phân tích tuổi Nữ 1995 hợp với tuổi nào nhất. Bình giải nữ Ất hợi 1995 hợp với tuổi nào - Nữ Ất Hợi hợp với Nam Đinh Mão 1987 - Nữ Ất Hợi hợp với Nam Tân Mùi 1991 - Nữ Ất Hợi hợp với tuổi Ất Hợi 1995 → Để xem Nữ 1995 có hợp với Nam 1995 không thì mời quý bạn xem tại :>> Nam 95 có hợp với nữ 95 không - Nữ Ất Hợi hợp với Nam Canh Ngọ 1990 Có thể nói trên đây là 4 tuổi hợp với tuổi Ất Hợi nhất. Chúc quý bạn Nữ 95 tìm được một nửa ưng ý và có cuộc sống luôn hạnh phúc. Ngoài ra, quý bạn đã biết Nữ ất hợi nên lấy chồng năm bao nhiêu tuổi chưa? Dưới đây là các năm tốt để “” Nữ tuổi ất hợi nên kết hôn năm nào” Nữ tuổi Ất Hợi không nên cưới chồng vào các năm: 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi. Còn lại các năm khác đều cưới được mà không phải lo năm Kim Lâu. Trên đây là bài viết“nữ Ất hợi 1995 hợp với tuổi nào ”. Nếu như quý bạn muốn xem thêm hoặc tra cứu các tuổi khác thì mời quý bạn tham khảo :>> xem tử vi vợ chồng
 10. Tuổi Giáp Tý 84 mua xe ngày nào giờ nào năm Mậu Tuất 2018 Xem ngày tốt mua xe cho Nam và nữ Giáp Tý 1984, Nam và Nữ tuổi Giáp Tý mua xe ngày nào giờ nào hay chọn ngày tốt mua xe cho Nam và nữ Giáp Tý. Có thể nói đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn thắc mắc, bởi vì chỉ cần search thôi là có 900.000.000 kết quả. Vì thế bài viết sau sẽ giúp quý bạn biết được Tuổi Giáp Tý 84 1984 mua xe ngày nào giờ nào nhất năm 2018 Tai sao phải chọn ngày đẹp mua xe cho Nam và Nữ tuổi Giáp Tý cả nam và nữ mạng 1984 Tuổi Giáp Tý 84 sinh năm 1984 thuộc mạng Kim - Hải Trung Kim tức Vàng dưới biển. Nam và nữ Giáp Tý cả nam năm 2018 bị sao Thái Âm chiếu mệnh còn nữ bị sao Thái Bạch chiếu mạng, đây là các sao xấu cho nam và nữ 84. Để xem được ngày tốt mua xe cho Tuổi Giáp Tý 84 thì bạn cần có sự nghiên cứu, phối hợp bát tự, huyền không, hà lạc, … để ra được ngày đại cát, phù hợp với mệnh trời và thích hợp với chính người đó. Do đó, muốn biết được Nam và Nữ tuổi Giáp Tý mua xe ngày nào giờ nào tháng nào đẹp là cực kỳ phức tạp. Các chuyên gia tại PHONGTHUYSO.VN đã dựa trên tuổi của quý bạn, kết hợp niên mệnh, năm sinh, huyền không để tìm ra được ngày đẹp mua xe cho Nam và nữ Giáp Tý. Để không làm quý bạn mất thời gian như đi xem thầy bói, mời thầy luận giải thì các chuyên gia chúng tôi sẽ giúp quý bạn Nam và Nữ tuổi Giáp Tý chọn ngày đẹp mua xe - hợp tuổi - hợp ngày - hợp giờ đại cát... Khi coi ngày đẹp mua xe cho Nam và Nữ tuổi Giáp Tý sẽ mang lại nhiều tài lộc may mắn cho gia chủ. Sau đây là các ngày tốt mua xe hợp mệnh cho Tuổi Giáp Tý 84 năm 2018. Tuổi Giáp mua xe ngày nào giờ nào tháng 5 Tuổi Giáp tý 1984 mua xe ngày nào giờ nào tháng nào đẹp tháng 6 Nam và Nữ tuổi Giáp Tý mua xe ngày nào giờ nào tháng 7 Trên đây là 3 tháng Nam và nữ Giáp Tý mua xe ngày nào tháng nào đẹp, nếu như quý bạn muốn xem thêm các tháng tiếp theo như tháng 8, tháng 9…. Tháng 12 thì mời quý bạn xem chi tiết tại đây: xem ngày tốt mua xe Xem thêm các bài viết cùng chủ đề: + Xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ Giáp Tý + Hướng nhà tuổi Giáp tý
 11. Có mẹ nào muốn có chú Heo con 2019 và đang chuẩn bị sinh con năm 2019 không nhỉ? Theo em thì năm 2019 Kỷ Hợi là một năm cực tốt cho các mẹ săn HEO CON. Đây là 1 trong 12 con giáp, và là con giáp cuối cùng. “Heo” là một con vật đáng yêu, ngộ nghĩnh thông minh và đáng yêu. Đặc biệt, nếu các ông bố bà mẹ chọn năm sinh con hợp tuổi với mình, xem năm tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ 2019 này có hợp để sinh một chú Heo Con hay một cố công chúa Heo không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bố mẹ nhận biết cách chọn năm, chọn tháng sinh con hợp tuổi bố mẹ. Tại sao phải xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ 2019? Làm cha làm mẹ, có ai là không muốn con khỏe mạnh - thông minh. Để tạo cho con có sự khởi đầu tốt nhất để tương lai của con luôn tươi sáng. Bên cạnh đó, một điểm mà nhiều bố mẹ không biết, đứa con chính là “bùa hộ mệnh” vừa giúp vợ chồng hàn gắn yêu thương nhau nhiều hơn, vừa giúp bố mẹ làm ăn ngày một phát đạt, ăn nên làm ra và tấn tài tấn lộc. 1. Sinh con năm 2019 hợp tuổi bố mẹ nào? - Đầu tiên để biết bố mẹ có hợp với tuổi con cái không thì phải xem ngũ hành, tương sinh tương khắc. Ngũ hành của người cha có hợp với con hay ngũ hành người mẹ có hợp với con không. Từ đó, sẽ biết được tuổi năm sinh của con có hợp với tuổi bố mẹ. Quy luật ngũ hành tương khắc rất là dễ nhớ:Hỏa sinh Thổ -> Thổ sinh Kim -> Kim sinh Thủy -> Thủy sinh Mộc -> Mộc sinh Hỏa Hẳn là nhiều bố mẹ cũng thắc mắc, năm 2019 là năm con gì mệnh gì? + Năm 2019 là năm Kỷ Hợi - Con LỢN - mệnh Mộc - Bình Địa Mộc. Từ bảng ngũ hành bên trên có thể thấy Thủy sinh Mộc, nước nuôi dưỡng cho cây cối phát triển. Chính vì thế nếu bố mẹ mà mệnh Thủy sinh con mệnh Mộc thì còn gì bằng. Chắc chắn sự kết hợp của 2 mệnh này sẽ mang lại Tài Lộc cho cha mẹ, sinh khí tốt cho con.. những điều tốt lành đều đến với bố mẹ và con cái cũng như không ngừng sinh sôi này nở phát triển. - Thứ hai, để xác định bố mẹ có hợp năm sinh của con không phải xem can chi của bố mẹ, ví dụ: bố là Tân Mùi (Thổ), mẹ là Tân Mùi (mệnh Thổ) con là Kỷ Hợi (mệnh Mộc). Mặc dù Mộc khắc thỏ, nhưng can của bố mẹ Tân tương sinh với Mậu của con, Chi của bố mẹ là Mùi tam hợp với Hợi của con. Nghĩa là dù mệnh bố mẹ có khác mệnh con nhưng Vẫn Hợp tuổi để sinh con. → Vì thế, để xác định sinh con năm 2019 có hợp tuổi bố mẹ hay không thì phải dựa vào 2 yếu tố: + Yếu tố 1: Ngũ hành bản Mệnh của Cha, Mẹ, Con + Yếu tố 2: Can Chi của Cha, Mẹ, con. Nếu như cả mệnh và can chi của cha và mẹ khắc mệnh con thì là năm đó bố mẹ không nên sinh con, nhưng ngược lại nếu như cả mệnh và Can chi mà hợp nhau hoặc chỉ cần 1 trong 2 yếu tố hợp nhau thì đều có thể sinh con được. Vậy bố mẹ tuổi nào hợp với mệnh Mộc? Theo PHONG THỦY SỐ bố mẹ những tuổi sau mà sinh con năm 2019 thì cực tốt như: Tân Mùi, Bính Tý, Đinh Sửu, Ất hợi, Giáp Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn.. Để xem chính xác những tuổi nào hợp sinh con năm 2019 thì mời bố mẹ vào đây để xem chi tiết: Sinh con hợp tuổi bố mẹ năm 2019 2. Sinh con năm 2019 ngày tháng nào, giờ nào - Sinh con năm 2019 mùa nào thì tốt nhất? - Sau đây là các tháng tốt nhất để sinh con năm 2019 như: Tháng 1, 3 , 9, 11,12. Nếu bố mẹ có ý định sinh con thì nên chọn 1 trong 5 tháng ở trên. Bởi vì đây là những tháng thuộc mua xuân, thu và đông. Nếu bé Heo sinh vào các mua này sẽ rất tốt khí hậu cho con, các thầy còn bảo là “hợp mùa sinh” sẽ mang lại số phận cực tốt cho con và cha mẹ. Trên đây là bài viết ”sinh con hợp tuổi bố mẹ năm 2019 là tốt hay xấu”. Chúc các ông bố bà mẹ luôn có những sự lựa chọn đúng đắn để sinh con hợp tuổi, hợp mệnh với mình. Không những giúp con trộm vía thông minh khỏe mạnh mà còn giúp bố mẹ kích Tài Vận 2019. Nguồn: http://phongthuyso.vn/sinh-con-hop-tuoi-bo-me.html
 12. Xem ngày tốt khai trương cho tuổi Tân Hợi? Đó là 1 câu hỏi vô cùng quan trọng, vì Nếu quý bạn nam và nữ tuổi Tân Hợi 1971 đầu tư công sức túi tiền để làm ăn buôn bán, muốn đánh dấu, mở 1 công ty - cơ sở hay kinh doanh buôn bán… nên chuyện quý bạn nam và nữ tuổi Hợi chọn ngày khai trương - mở hàng cửa hàng kinh doanh sẽ giúp cho công việc kinh doanh của quý vị tuổi Hợi vô cùng là thuận lợi. Đặc biệt, người ta hay nói “đầu xuôi thì đuôi lọt”, vì thế Nếu quý vị lấy đà thuận lợi Với Qua đó thì mọi chuyện kinh doanh về sau lại càng hanh thông. Bài viết như sau sẽ chỉ ra nghĩ quý vị. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra quan niệm quý vị Chọn ngày khai trương cho tuổi Tân Hợi và chọn tuổi Tân Hợi mở hàng lễ nào tốt nhất năm 2018 để mọi việc cả năm luôn thuận lợi. Trước khi xem Tuổi Tân Hợi khai trương ngày nào tốt 2018 thì mời quý bạn xem thông tin sau đây. Thông tin gia chủ tuổi Tân Hợi - Năm sinh dương lịch: 1971 - Cung: Cấn - Ngũ hành bản mệnh: Thoa xuyến Kim (Kim) - Chia sẻ Tháng 5 tuổi Tân Hợi khai trương ngày nào tốt Để biết đẹp khai trương, lễ chuẩn nghĩ tuổi Tân Hợi, chúng tôi áp dụng các phương pháp như: Kinh Dịch, Cung sao tọa hủ, Ngũ hành bản mạng, Lục Thập bó hoa giáp… để tính, Do đó lại rất mất khá nhiều khoảng thời gian. Theo đó sử dụng giúp quý độc giả làm mọi hoạt động nhanh hơn, những chuyên gia ở PHONGTHUYSO.VN đã tính sẵn chi tiết và chỉ liệt kê các buổi ý nghĩa trang tháng và loại bỏ những buổi xấu. Chúc quý độc giả tuổi tân Hợi chọn được ngày tốt khai trương năm 2018! Tháng 4/2018 và Tháng 5 tuổi Tân Hợi khai trương ngày nào tốt - Thứ ba ngày 10/4/2018 - Thứ bày ngày 14/4/2018 - Thứ năm ngày 19/4/2018 - Thứ hai ngày 23/4/2018 - Thứ hai ngày 30/4/2018 Tháng 5/2018 Xem ngày tốt khai trương cho tuổi Tân Hợi - Thứ ba ngày 1/5/2018 - Thứ hau ngày 7/5/2018 - Thứ sau ngày 11/5/2018 - Thứ hai ngày 14/5/2018 - Chủ nhật ngày 20/5/2018 - Thứ sáu ngày 25/5/2018 - Thứ tư ngày 30/5/2018 Tháng 6/2018 Tuổi Tân Hợi khai trương ngày nào tốt 2018 Tóm lại là bài viết “nam và nữ Xem ngày tốt khai trương cho tuổi Tân Hợi” hay tuoi tan hoi khai truong ngay nao tot 2018. Nguồn: http://phongthuyso.vn/xem-ngay-tot-khai-truong
 13. Xem ngày tốt để cắt tóc tháng 5/2018 thì ngày nào đẹp? Đây là một vấn đề khá nhiều các bạn đang quan tâm. Bởi vì đa số chúng ta nghĩa rằng cắt tóc là chuyện nhỏ nên không quan tâm xem ngày tốt cắt tóc Tháng 5 năm 2018 làm cái gi cả. Tuy vậy thì ông cha ta kể “cái răng cái tóc là góc con người” thì chắc hẳn là ko sai được. Vấn đề xem cắt tóc ngày nào tốt tháng 5/2018 để quý chủ nhà làm mọi việc đc suôn sẻ hơn, tránh xảy ra nhiều rủi ro xấu, hạn chế điềm xấu. Nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi nhằm giúp con người cách xem tháng 5 cắt tóc ngày nào tốt nhất, cộng học hỏi nhé. Những điều tối kỵ cần nên biết khi xem cắt tóc ngày nào tốt tháng 5/2018. Lưu ý số 1: Ko được cắt tóc vào các ngày mùng một đầu tháng 5, ko cắt tóc Vào đầu năm. Do người ta kiêng những ngày trước tiên của năm và của tháng hạn chế cắt tóc. Lưu ý thứ Hai: Trước khi thi cử ko được cắt tóc. Bởi sẽ khiến cho đầu óc dối trí, không tập trung làm bài đc. Tác động đến việc thi cử học hành, nếu muốn thi trượt thì con người cứ nên thử. Lưu ý 3: Các bà bầu trước khi đẻ thì phải tuyệt đối không đc cắt tóc, vì vậy sẽ làm giảm năng lượng và làm con yếu. Tóm lại: Trên đây là bài viết: Coi ngày cắt tóc 2018 tháng 5/2018, mong rằng bài viết giúp ích được cho mọi người để Chọn ngày cắt tóc. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn coi tháng tới Xem ngày tốt cắt tóc thì mời quý bạn xem thêm: http://phongthuyso.vn/xem-ngay-tot-xau-thang-6-nam-2018.html để cắt tóc.
 14. Có cần thiết phải xem cắt tóc ngày nào tốt tháng 4/2018? Vì theo truyền thống người VN ta rất coi trọng “răng - tóc”. Một số người tin rằng, chọn lựa chọn ngày cắt tóc tháng 4/2018 thì tất cả tháng đó sẽ gặp nhiều vận may. Chính vì như thế nội dung bài viết sau để quý bạn biết cách xem lịch cắt tóc cũng như biết chọn xem ngày cắt tóc tháng 4/2018 này → Bài viết cùng chủ đề: http://phongthuyso.vn/xem-ngay-mua-dien-thoai.html để kích tài lộc cho gia chủ. I, Trước tiên quý vị nên biết những chú ý khi xem ngày cắt tóc tháng 4/2018 Lưu ý 1: Những chị gái đang có bầu tháng 9 thì tuyệt đối không nên cắt tóc Lưu ý hai: Ko được cắt tóc vào tháng bảy âm lịch Lưu ý bai: ko cắt tóc khi nhà bạn đang có chuyện ko may chẳng hạn như có người mất Chú ý bốn: Các ngày Đầu năm tết thì cũng ko được cắt tóc. Vì như vậy mọi ngày trong năm sẽ luôn gặp điều không may Nguồn được chúng tôi tham khảo xem ngày cắt tóc. Mong rằng giúp ích quý vị muốn tham khảo link gốc bài viết. II. Chọn ngày cắt tóc tháng 4 năm 2018 - xem ngày cắt tóc tháng 4.2018 - Đi cắt tóc ngày 10/4 :làm việc gì cũng hanh thông - Cách xem ngày tốt cắt tóc 16/4: nhiều tài lộc sẽ đến với bạn trong tháng 4 này. - Tra cứu lịch cắt tóc ngày 21 tháng 4: sẽ lộc rơi vào người, may mắn cho bạn. - Ngày 4/21 rất tốt đi cắt tóc: nếu cắt tóc ngày này sẽ mọi việc đều hanh thông may mắn, công danh tài lộc phát đạt. - Xem ngày cắt tóc tháng 4 ngày 29: tinh thần thoải mái, công việc tiến hành thuận lợi, suôn sẻ. - Chọn ngày 30/4 để đi cắt tóc: Có thần giúp đỡ, tháng tiếp theo chắc chắn gặp nhiều thuận lợi may mắn. Trên đây là bài viết: Chọn ngày cắt tóc, ước mong rằng bài này giúp ích được cho quý bạn để Coi ngày cắt tóc 2018. Ngoài ra, nếu như quý bạn muốn xem tháng tới Cắt tóc ngày nào tốt 2018 thì mời quý bạn click: xem ngày tốt tháng 5 năm 2018 để cắt tóc.
 15. Vợ chồng em cũng xem, anh xem ở đây thử http://phongthuyso.vn/xem-tuoi-vo-chong.html