• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ngo Hong Phuong

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Ngo Hong Phuong

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cháu xin cám ơn bác Lão Nông. Cháu xin nghe theo lời khuyên của bác, tự mình cố gắng vậy. Đúng là cháu luôn bi quan và lo lắng... :rolleyes: Cháu chúc bác và diễn đàn sức khỏe dồi dào và năm mới bình an, hạnh phúc.
 2. Em chào anh, Em cám ơn anh đã khuyên bảo em những câu chân tình như thế. Hiện giờ em đang bế tắc, ko biết nên chọn lối nào cho mình. Em muốn học tiếp nhưng cô em hiện đang buôn bán, khuyên em đừng học nữa mà ở nhà buôn bán cùng, rồi lấy chồng sinh con.... Học tiếp thì lại tốn thêm tiền của bố mẹ, mà bố mẹ ngày một nhiều tuổi, nhiều bệnh.... :rolleyes: Mong các cô chú trong diễn đàn cho cháu vài lời khuyên về lá số của cháu với. Người ta vẫn bảo "trai Đinh Nhâm Quý thì tài, gái Đinh Nhâm Quý thì 2 lần đò", và bảo tuổi Đinh Mão cao số lắm, ko nên lấy chồng sớm.... Cháu không biết gì về tử vi nhưng thấy cung phu của cháu có Kình Dương Hoả Tinh thế kia chắc cũng ứng với cái câu của các cụ rồi. Rồi còn cung Tài cũng toàn sao xấu.... Sao lại có lá số chả được chỗ nào tốt đẹp thế này :D
 3. Cháu kính mong các chú, các bác ngó tới cháu với ạ..... :rolleyes: :D
 4. Cháu chào chú Thiên Sứ, bác Lão Nông và mọi người trong diễn đàn, Hiện cháu đang lo lắng cho số của cháu quá. Cháu không biết nên đi theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay đi học tiếp lên cao học nữa. Cung tài của cháu cũng xấu phải không ạ? Cháu thấy cát tinh đâu hết cả rồi ý, số cháu thật là tối như hũ nút phải ko ạ :rolleyes: Đến tháng 3 ÂL năm 2009 này cháu sẽ biết kết quả học bổng, nếu ko được thì chắc cháu ở nhà phụ giúp bố mẹ làm lụng thôi, chả mong sẽ xuất ngoại nữa :D Cháu mong các bác bớt chút thời gian xem qua lá số của cháu với. Cháu muốn hỏi 2 vấn đề : - Số của cháu có phải là sẽ nghèo khổ, vất vả cả đời đúng ko ạ? Liệu có bao giờ thảnh thơi được một lúc không ạ? - Cháu nên tiếp tục học tiếp hay đi kinh doanh buôn bán ạ? Đây là thông tin lá số của cháu : Nữ, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1987, 19h30'. link: Lá số Cháu vô cùng cảm tạ cô chú và diễn đàn.
 5. Chào bạn Spoon, Cám ơn bạn rất rất nhiều. Mình thực sự xúc động vì chưa bao giờ mình được ai xem cho kĩ đến vậy, như thế cũng có thể coi là năm mới bắt đầu bằng niềm vui rồi. Bạn nói thế làm mình cũng an tâm hơn phần nào, thực tế ra sao thì mình sẽ chiêm nghiệm rồi cuối năm vào thông báo kết quả cho mọi người, hì hì. Mong là khi đấy sẽ đang ngồi ở một nơi cách VN mấy nghìn cây số và viết tin về hỏi thăm chúc Tết diễn đàn :lol: Chúc bạn Spoon và diễn đàn năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an ha :lol: :lol:
 6. Cháu xin nói sơ qua về bản thân : 1/ Hình dáng, tướng mạo, tính cách : - Cao vừa tầm, da trắng, mắt bị cận. - Thẳng tính, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong là ng tình cảm, hay giúp đỡ người khác. 2/Đặc điểm nổi bật về bệnh ,tật ,tai nạn .. - Trộm vía cháu cũng khoẻ mạnh, chỉ hay bị lạnh chân lạnh tay, năm kia phải đi thay răng vì bị gãy răng. - Năm ngoái cháu bị tai nạn xe máy, cũng may mà nhẹ thôi, chỉ bị rạn xương chân. 3/Học ,làm nghành nghề gì ? - Năm 2005 cháu đỗ ĐH Kinh tế, ngành tài chính ngân hàng. - Năm 2009 tốt nghiệp ĐH. - Học khá, thi cử trót lọt, có năng khiếu về ngoại ngữ. 4/Đối với cha ,mẹ thế nào ?tình hình về họ ? - Rất thương cha mẹ và anh em. - Cha mẹ cháu vẫn còn, mẹ cháu là giáo viên. Cả bố và mẹ đều là con trưởng. - Kinh tế gia đình cũng đủ sống. 5/Đối với anh chị ,em thế nào ?tình hình về họ ? - Có 1 em gái, 2 chị em hơn kém nhau 10 tuổi. Em gái cháu khoẻ mạnh, thôg minh, xinh xắn. Trước cháu mẹ cháu có mang 1 lần nhưng ko giữ được. Cháu là con trưởng. 6/Hiện ở nhà hay xa nhà (noi sinh )?đã xuất ngoại chưa ?năm nào ? - Hiện đang ở nhà. - Đã từng xuất ngoại năm 2006, định đi học nhưng sau vì vấn đề tình cảm nên quay về. Mong mọi người giúp cháu. Cháu xin cám ơn rất nhiều.
 7. Cháu chào bác LaoNong, chào mọi người trong diễn đàn, Cháu đang rất thắc mắc 1 việc. Cháu là Nữ, sinh ngày 31/7/1987, 19h30' . Cháu dùng trình tử vi lạc việc của Lý học đông phương, nếu ghi ngày sinh DL ra thì trên lá số ghi là ngày 6/6 năm Đinh Mão. Nhưng mẹ cháu nhớ rõ ràng cháu sinh ngày 6/7 ÂL - nếu cháu an theo ngày sinh ÂL 6/7 thì lại ra 1 lá số khác lá số trên. (và nếu theo ngày 6/7 thì ngày DL sẽ là 29/8/1987). Cháu thắc mắc ko biết nên lấy ngày 6/6 hay ngày 6/7 năm Đinh Mão ạ? Cả 2 lá số đều có 1 vài điểm đúng đúng :lol: Lá số ngày 6/7 Lá số ngày 6/6 Ngoài ra cháu cũng thắc mắc 1 điều duy nhất nữa là, sang năm 2009 cháu tốt nghiệp ĐH và có ý định đi học ở nước ngoài. Cô chú và mọi người có thể xem giúp cháu năm nay cháu có đi được hay không được không ạ? Cháu mong bác LaoNong và mọi người trả lời giúp cháu. Cháu đang vô cùng rối ren. Cháu xin đa tạ vô cùng.
 8. Cháu chào chú Thiên Sứ và mọi người trong diễn đàn, Cháu đang rất thắc mắc 1 việc. Cháu sinh ngày 31/7/1987, 19h30' . Cháu dùng trình tử vi lạc việc của Lý học đông phương, nếu ghi ngày sinh DL ra thì trên lá số ghi là ngày 6/6 năm Đinh Mão. Nhưng mẹ cháu nhớ rõ ràng cháu sinh ngày 6/7 ÂL - nếu cháu an theo ngày sinh ÂL 6/7 thì lại ra 1 lá số khác lá số trên. Cháu thắc mắc ko biết nên lấy ngày 6/6 hay ngày 6/7 năm Đinh Mão ạ? Lá số ngày 6/7 ÂL Lá số ngày 6/6 ÂL Ngoài ra cháu cũng thắc mắc 1 điều duy nhất nữa là, sang năm 2009 cháu tốt nghiệp ĐH và có ý định đi học ở nước ngoài. Cô chú có thể xem giúp cháu năm nay cháu có đi được hay không được không ạ? Cháu mong chú Thiên Sứ và mọi người trả lời giúp cháu. Cháu đang vô cùng rối ren. Cháu xin đa tạ vô cùng.
 9. Anh cho em hỏi, nếu mình đồng ý với bảng an sao lưu động này, thì cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ luận lá số theo lá số tử vi trên lyhocdongphuong phải không ạ? Trong bảng an sao lưu động này ko có an Tuần triệt lưu động, mà mấy sách trước nay em đọc cũng ko có nói đến điều này. Anh có thể giải thích kĩ hơn được không ạ? Em cám ơn đã ngó qua cho em :(
 10. Bây giờ hội tử vi ở HN còn off nữa ko ạ? Cho em ké một chân với.... Ai hảo tâm cho em xin 1 sms khi nào off được không ạ.... Số của em là 090 642 4642. Gia đình xin được cám ơn và hậu tạ :)
 11. Em nhận được rồi. Cám ơn chị nhiều ạ ^^
 12. Chào mọi người trong diễn đàn, Em mới tập nghiên cứu tử vi, đang lần mò đọc sách thì vướng fải vấn đề này. Trước nay em toàn an sao tử vi theo trang tinvietonline, do có trình an sao sẵn nên em toàn in ra rồi ngồi luận. Nhưng nay biết diễn đàn mình, em thử an sao theo trang lyhocdongphuong thì thấy 2 lá số tử vi an ở 2 trình duyệt khác nhau về 1 số sao :P Em xin link ra đây cho mọi người xem trực tiếp : La so tu vi an theo lyhocdongphuong La so tu vi an theo tinvietonline Ví dụ như cung mệnh, ở lyhocdongphuong an tại Đế Vượng, còn ở tinvietonline lại an tại Mộc Dục, cũng như thế, Thân cư Tài Bạch an tại Trường Sinh với lá số ở lyhocdongphuong, còn ở tinviet lại an tại Tuyệt. Em đọc kĩ thì thấy ở lyhocdongphuong, mệnh của em là mệnh Thuỷ, trong khi từ trước đi xem bói toàn được nói là mệnh Hoả. Em có đọc 1 bài viết từ rất lâu rồi giải thích về vấn đề này, nhưng nay em quên mất rồi B) Có ai làm ơn giải thích cho em với, và theo như thế thì luận lá số theo cách nào mới đúng ạ? (Em thấy ở các diễn đàn, khi chèn đường dẫn link tới lá số mọi người toàn lấy ở tinvietonline). Điều thứ 2 nữa là, có 1 bài viết của nick Orchid bên tuvilyso.net nói về lá số tử vi và cuộc đời của bà Kim Avril Campbell - thủ tướng thứ 19 của Canada Chi tiet xem tai day . Còn đây là lá số của bà Campbell : Kim Avril Campbell Em không dám nói là 2 lá số tử vi này giống hệt nhau (vì rõ ràng là ko sinh cùng ngày, cùng giờ ), nhưng về cách thì cả 2 lá số đều có cách Phủ Tướng, hội Thiên Việt, Tả Hữu, Tang Mã Khốc Hư Không Kiếp (bà Campbell mệnh Thiên tướng tam hợp với cung Tài Quan, thân cư Quan, lá số ở trên mệnh Thiên Phủ, tam hợp với cung Tài Quan, thân cư Tài Bạch), LN Văn Tinh. Cho em hỏi câu cuối là cách xuất ngoại thì có thể thể hiện như thế nào? Hình như ko chỉ xem ở cung Thiên Di đúng không ạ? Lá số an sao lưu năm 2009 của em, cung Thiên Di hình như ko được tốt. Đây là lá số các sao lưu năm 2009 ạ (Click here Năm sau lại là năm quan trọng nên em rất cần biết vận hạn năm này Em rất mong mọi người giúp đỡ em trên con đường bắt đầu tìm hiểu về môn KH này
 13. Cháu cám ơn chú Thiên Sứ ạ. Cháu có việc này muốn nhờ chú hoặc các anh chị, cô chú giúp cháu. Cháu rất muốn post bài trong diễn đàn vietlyso để học hỏi mọi người, nhưng ngặt nỗi muốn làm thành viên phải có người giới thiệu :D Thế nên là... :) À, còn một chuyện nữa. Cháu tìm trên mạng chỗ download cuốn Tử vi chân thuyên mà không có. Vậy cô chú anh chị nào có bản mềm cuốn sách này có thể cho cháu xin được không ạ? Email của cháu là : ngohphuong@gmail.com . Cháu xin đa tạ nhiều.
 14. Cháu chào các cô các chú, Cháu đã tìm đọc sách về tử vi cũng khá lâu rồi, tìm hiểu qua sách và các bài luận của các anh chị, cô chú trên diễn đàn này với bên vietlyso, vanhoaphuongdong. Tự đọc cháu cũng vỡ vạc ra nhiều điều băn khoăn từ trước, duy chỉ tiếc mỗi điều cho đến giờ vẫn chưa có duyên gặp được sư phụ chỉ giáo để học hỏi thêm. Nay cháu post bài viết này, nếu có nhầm box thì kính mong Mod move giùm cho. Cháu biết là có lớp dạy tử vi ở ngoài đời (hình như bên diễn đàn vietlyso có chú dungkq thì phải ạ) nhưng cháu không biết làm cách nào để có thể xin học lớp đó. Bên đó cháu không đăng kí làm thành viên được (vì phải cần người giới thiệu B) ) nên không biết phải hỏi ai. Có anh chị, cô chú nào biết thông tin xin vui lòng chỉ dẫn giùm cháu. Hoặc nếu có lòng tốt bụng thì cho cháu xin đi theo học hỏi mong được chỉ giáo về môn khoa học tử vi này. Cháu xin đa tạ vô cùng Cháu hứa là với sự chăm chỉ và lòng say mê của mình, cháu sẽ không để mọi người thất vọng đâu
 15. Đúng là từ ngày có vách ngăn thì cháu cảm thấy mọi thứ ko suôn sẻ như trước nữa, đúng như chú nói. Nhưng căn bản nếu bỏ vách ngăn này thì cũng ko ổn, vì còn dính với tường nữa. Không biết là có cách gì hóa giải không ạ? Cả việc có bàn thờ trong phòng nữa ạ. Nhà cháu ko rộng lắm nên ko có chỗ để bàn thờ riêng. Mong các cô chú giúp cháu với.