• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

diephongthuy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About diephongthuy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Video quảng cáo đang là xu thế của thế giới, đây là một công cụ truyền thông tốt nhất hiện tại. Video marketing kết nối người bán và người mua, giúp quá trình này chở nên thuận lợi hơn nhờ tính tiếp cận và thông tin mà nó cung cấp. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều công ty truyền thông và quảng cáo cung cấp các dịch vụ sản xuất video quảng cáo. Bigstar Media cũng là một trong những công ty cung cấp dịch vụ này đến đông đảo quý khách hàng. Nhưng hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến quý khách hàng của Bigstar Media bài hướng dẫn Cách làm video quảng cáo từ A đến Z, với đầy đủ các bức, các quy chuẩn và phần mềm giúp mọi người có thể tự tay làm một video quảng cáo độc đáo tại nhà. Đây là chuỗi bài chia sẻ giá trị mà chúng tôi đầu tư rất kỳ công, với mong muốn chia sẻ và mang đến cộng đồng Marketing nhiều giá trị cốt yếu, mong rằng những chia sẻ của chúng tôi có thể hữu ích đến các bạn và hãy luôn ủng hộ Bigstar Media với các dịch vụ làm video quảng cáo nhé. Nào! hãy bắt đầu công việc ngay thôi, đừng ngại ngần bật sẵn máy tính nên và thực hiện các bức mà chúng tôi hướng dẫn nhé. Hãy tự trả lời câu hỏi liệu bạn có thể “Tự làm video quảng cáo giá 0 đồng?” Các bước thực hiện và cách làm video quảng cáo Phần 1: Chuẩn bị phần mềm dựng video quảng cáo Để có thể làm được video quảng cáo hay tất cả các loại video, điều đầu tiên cần đến đó chính là phần mềm làm video quảng cáo. Đây chính là thứ vũ khí đầu tiên mà các bạn cần để thực hiện các bước sau hoàn hảo, vì nếu các bạn có làm hoàn hảo tất cả các bước sau mà chúng tôi hướng dẫn những không có phần mềm để làm video thì những công đoạn kia gần như là vô nghĩa. Chính vì vậy, hãy tin tưởng chúng tôi và chuẩn bị cho mình những phần mềm có thể sử đụng dể làm video. Những phần mềm này có thể là những phần mềm mà các bạn quen sử dụng hoạc là những phần mềm đã sử dụng thành thạo và có thể biến chuyển theo yêu cầu của mình. Tất cả đó đều có thể là những vũ khí rất mạnh để tạo nên một sản phẩm độc đó, ở đây tôi sẽ chia sẻ một vài phần mềm mà chúng tôi hay sử dụng để làm video: Phần mềm Adobe premiere. Phần mềm Adobe After Effect. Phần mềm Adobe Photoshop. Phần mềm Proshow Producer. Phần mềm Sony Vegas. Tất cả 5 phần mềm này các bạn đều có thể tìm thấy tại chuyên mục Phần mềm làm video của Bigstar Media, chỉ cần vào đó tìm đến phần mềm cần thiết và tải về. Trong đó có 3 phần mềm trong bộ Adobe là những phần mềm cực kỳ mạnh và cần thiết để làm video quảng cáo. Các bạn hãy tải 5 phần mềm trên về máy tính và cài đặt nó với dạng mua bản quyền hoạc crack. Ở đây tôi sẽ không khuyên bạn nên crack, nhưng nếu bạn không có đủ điều kiện để mua các phần mềm nay thì crack nó cũng được. Ở một bài viết trước đó tôi đã chia sẻ đến các bạn một phần mềm làm video quảng cáo cực kỳ độc đáo, giúp các bạn có thể sử dụng để làm video cực kỳ chuyên nghiệp với một cách thức làm cực kỳ đơn giản. Nếu như bạn quan tâm đến phần mềm này có thể tham khảo tại bài chia sẻ: Phần mềm làm video quảng cáo, đây chắc chắn là phần mềm mà bạn không muốn bỏ qua. Ngoài ra nếu bạn ngại cài phần mềm thì việc sử dụng các ứng dụng làm video online là cực kỳ hữu ích. Hãy tham khảo bài viết 5 nền tảng làm video online, với 5 nền tảng này các bạn có thể làm video mọi lục mọi nơi mà không cần đến phần mềm cài trên máy tính phức tạp. Phần 2: Kịch bản cho video quảng cáo Để làm được một video quảng cáo hay, đánh đúng vào nội dung cần truyển đạt đến với khách hàng, video có bố cục dễ hiểu mà mạch lạc, không để sót các cảnh và nội dung quan trọng… Đó chính là khâu của việc lên kịch bản video quảng cáo. Video càng chuyên nghiệp, càng chi tiết thì kịch bản của bạn cần phải càng cụ thể hơn. Thông thường với một video quảng cáo tầm 3 phút, bạn có thể phải bỏ ra cả tuần hoạc thậm chí là cả tháng để lên kịch bản cho video. Đó là những minh chứng để bạn thấy được việc lên kịch bản làm video quảng cáo quan trọng như nào. Đối với các công ty chuyên nghiệp thì đây là bước đầu tiên để tiến hành làm video quảng cáo, còn với việc hướng dẫn các bạn là những người không chuyên, chúng tôi sẽ để ở bước 2 và hướng dẫn một cách lên kịch bản đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu các bạn cần tham khảo một mẫu kịch bản và ý tưởng video quảng cáo, có thể tham khảo tại bài viết: Mẫu kịch bản video quảng cáo. Tại đây chúng tôi có hướng dẫn cụ thể và có mẫu để bạn có thể tham khảo và áp dụng cho kịch bản của riêng mình. Hãy chia ra làm 4 phần như bên dưới, đây sẽ là mẫu kịch bản mà bạn có thể áp dụng được ở rất nhiều trường hợp và cực kỳ dễ hiểu. Cảnh Lời đọc Text Mô tả phân cảnh 1 Công ty sản xuất video quảng cáo Bigstar Media, chuyên cung cấp các dịch vụ làm video quảng cáo chuyên nghiệp tại Việt Nam. Công ty Bigstar Media Co.,Ltd Hiện thị logo cùng tên công ty. Cảnh: Phân cảnh của video, mỗi cảnh là một khung hình. Lời thoại: Là phần lời được người đọc thu âm và thể hiện trong video. Text: Là phần chữ xuất hiện trong video. Mô tả: Mô tả yêu cầu, bố cục, diễn xuất, hoạt cảnh…. cho phân cảnh đó Mỗi cảnh ứng với một khung video, và với một kịch bản quay video quảng cáo việc có hàng trăm cảnh là điều hoàn toàn bình thường. Các bạn đừng ngại việc xây dựng kịch bản có nhiều phân cảnh hoạc chi tiết, vì ở bước này làm tốt thì đến bước 2 mọi thứ sẽ hoàn toàn rất dễ dàng, nếu bước này mà làm ẩu thì bước tiếp theo sẽ phải sửa và quay đi quay lại và quay thêm rất nhiều đó. Phần 3: Thực hiện các bước quay hoạc dựng video quảng cáo Có nhiều dạng video quảng cáo và tương ứng với nó là các cách thức thực hiện khác nhau. Có dạng video quảng cáo cần quay, có dạng cần chuẩn bị hình ảnh, có dạng cần vẽ, có dạng cần làm mô hình…. Chính vì vậy ở bước này không có một quy chuẩn gì để áp dụng cho mọi hình thức được mà các bạn phải là người tự biến chuyên sao cho hợp với hình thức mà bạn đang sản xuất. Ở bài này Bigstar Media xin chia sẻ đến các bạn 2 dạng video quảng cáo để làm mẫu và cũng là 2 dạng mà khách hàng hay sử dụng và có nhu cầu nhiều nhất đó chính là: Quay video quảng cáo và làm video quảng cáo hình ảnh. Quay video quảng cáo Vì sao ở phần trên tôi có nói với các bạn cần phàn làm kịch bản cực kỹ và chi tiết vì nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến bước thưc hiện. Và với hình thức quay video quảng cáo, việc chia cảnh quay, mô tả thật sự quan trọng đến khi đi quay. Bây giờ bạn chỉ cần bám theo các cảnh mà bạn đã làm từ phần 2 để bám sát nhất nội dung video quảng cáo của bạn. Với những cảnh quay cần chính sửa, hay bối cảnh chưa hợp lý, hãy luôn note lại tương ứng với phân cảnh đó, để sau này chúng ta có thể quay lại phân cảnh đó mà không bị nhầm lẫn. Với những người không chuyên và không có những dụng cụ cần thiết thì giấy, bút và note là những thức cực quan trọng và nhất thiết bạn cần phải có bên mình mọi lúc. Luôn mang theo đủ các thẻ nhớ khi quay hoạc pin dự phòng để đảm bảo quá trình quay được thực hiện tốt nhất và không bị gián đoạn. Làm video quảng cáo hình ảnh Với dạng này thì đơn giản hơn việc quay video quảng cáo khá nhiều. Tất cả các công đoạn tạo nội dung đều làm từ ảnh và phần mềm làm video quảng cáo. Chính vì công đoạn này cần đến phần mềm nên bạn hoàn toàn có thể dựa vào các phần mềm đã cài trước đó để có thể lên được kịch bản và cách thực hiện làm video phù hợp với các phần mềm đó. Do tài nguyên chính là dung hình ảnh để làm video quảng cáo, nên việc chuẩn bị hình ảnh ở phần này là quan trọng nhất. Hình ảnh phải đạt chất lượng thấp nhất là 1920×1080 để đảm bảo được chất lượng full HD của video nhằm mang đến sự chuyên nghiệp và trải nghiệm tốt nhất khi xem video. Hình ảnh có thể do bạn tự chụp hoạc có thể là những hình ảnh trên mạng, nhưng hãy lưu ý đến những hình ảnh chia sẻ trên mạng và chắc chắn rằng hình ảnh đó được phép sử dụng và không bị bản quyền nhé. Phần 4: Hậu kỳ và hoàn thiện video quảng cáo Đây là phần cuối cung để hoàn thiện video quảng cáo của bạn. Phần này cực kỳ quan trọng không kém gì 3 phần trước. Video quảng cáo có đẹp và chuyên nghiệp hay không phục thuộc chính vào phần hậu kỳ của bạn. Phần hậu kỳ sẽ là phần sử dụng nhiều phần mềm nhất và kết hợp chúng để làm thành một video quảng cáo hoàn chỉnh. Đây là phần bạn dựng hiệu ứng, cắt bỏ những phần thừa khi quay, tạo hiệu ứng cho từng video, từng hình ảnh, từng câu chữ sao cho bát mắt và truyền tải đủ thông tin đến khách hàng. Nếu bạn chưa hiểu cách sử dụng các phần mềm bên trên, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm tại chuyên mục: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Bigstar Media. Chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều bài hướng dẫn sử dụng phần mềm giúp các bạn có thể làm chủ được các phần mềm đó một cách đơn giản và nhanh nhất. Bước quan trọng cuối cùng là hậu kỳ video Bây giờ chỉ việc bê kịch bản đã làm trước đó ra và dựng video theo những kịch bản mà bạn đã làm trước đó. Các phần text, lời đọc, mô tả… chính là những thứ mà bạn có thể bám vào để thực hiện làm video quảng cáo và luôn đảm bảo không bị thiếu hoạc nhầm lẫn… Tổng kết Trên đây là 4 phần mà bạn cần biết để làm video quảng cáo chuyên nghiệp. Bài hướng dẫn này chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và để làm sao cho hợp lý với những bạn không chuyên có thể hoàn toàn làm được video quảng cáo theo yêu cầu của riêng mình. Hãy đảm bảo tuân thủ các phần mà chúng tôi hướng dẫn và đừng bỏ qua bất kỳ một phần nào nếu bạn chưa biết hay chưa chuẩn bị gì cho phần đó. Đây là bài hướng dẫn mà bạn phản đọc và thực hành nhiều này nên hãy quay lại và thực hiện nó thường xuyên theo các phần và các bước mà chúng tôi đã hướng dẫn. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần tư vấn hoạc giải đáp, các bạn hãy để lại comment bên đưới nhé. Đội ngũ của chúng tôi sẽ trả lời bạn nhanh nhất về những thắc mắc của các bạn. Nguồn: https://bigstarmedia.vn/huong-dan-lam-video-quang-cao.html
 2. Trong phong thủy hiện đại, cầu thang được coi là xương sống của tòa nhà, đây là chỗ khí vận động liên tục. mạnh mẽ để có thể lưu chuyển dòng khi vận động xung quanh căn nhà. Chính vì vậy, ngoài việc căn nhà của bạn được chọn một hướng đẹp thi hãy cân nhắc thêm việc thiết kế cầu thang sao cho hoàn hảo và hợp với tuổi của mình nhất. Ngày hôm nay tôi xin chia sẻ bài viết về thiết kế cầu thang, để có thể giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức về việc thiết kế cầu thang và hướng cầu thang tốt nhất cho căn nhà của mình. Hướng cầu thang tốt cho các mệnh Dưới đây sẽ là những nguyên lý và kiến thức phong thủy mà Phongthuycauthang.com chia sẻ, mong rằng có thể giúp bạn hiểu thêm về phạm trù phong thủy căn nhà nói chung và cầu thang nói riêng, giúp quý vị có thêm nhiều lựa chọn thiết kế tốt nhât cho căn nhà của mình. Vậy: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến một thiết kế cầu thang hợp phong thủy? Vị trí đặt cầu thang hợp phong thủy Không bố trí cầu thang ở giữa nhà Vì sao lại không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà? Mặc dù cầu thang là xương sống của căn nhà, nhưng chúng ta không nên bố trí cầu thang ở giữa căn nhà. Theo thuyết phong thủy, cầu thang là nơi khí ngưng tụ và lưu chuyển, vậy nên không nên thiết kế cầu thang ở những nơi mà bên dưới là bếp, cầu thang đè lên trên gường ngủ… và điều đại cấm kỵ là không nên thiết kế cầu thang được đặt ở giữa nhà, điều này có thể mang đến nhiều tai họa cho gia chủ. Cầu thang nên được đặt ở một góc riêng của căn nhà là tốt nhất, nơi thoáng đãng, có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu trong căn nhà. Không bố trí cầu thang ở vị trí phía sau nhà Vị trí cầu thang ở đằng sau căn nhà cũng là một điều đại kỵ, vì theo thuyết phong thủy, khí sẽ đi từ ngoài vào và thoát ra từ phía sau, việc đặt cầu thang ở đằng sau nhà sẽ không giúp cầu thang lưu chuyển khí trong căn nhà của bạn, và điều này thật sự không tốt. Khí sẽ bị suy yếu, cùng với đó là vượng khi trong căn nhà sẽ bị giảm, không tốt cho gia chủ. Cầu thang cần đặt ở vị trí thuận lợi nhất của căn nhà Hình thức, thiết kế cầu thang hợp phong thủy Không nên xây cầu thang hở bậc Lời khuyên là không nên xây cầu thang ở bậc. Theo phong thủy, cầu thang phỉa luôn là bộ phận được xây dựng hoàn chỉnh trong tổng thể một căn nhà. Với một thiết kế cầu thang kín, khí sẽ theo dòng cầu thang chuyển lên được khắp nơi trong căn nhà mà không bị phân tán. Thêm một phần nữa là cầu thang kín sẽ an toàn hơn cho ác thành viên trong gia đình của bạn. Cầu thang kín bậc Không xây cầu thang cắt góc Một chuẩn mực thiết kế tốt nhât cho cầu thang của tất cả ngôi nhà là hình cong, đây là thiết kế tốt nhất cho phong thủy, nhưng không phải ngôi nhà nào cũng có thể làm được điều đó, việc của chúng ta là thiết kế tốt nhất và hợp lý nhất cho ngôi nhà. Nên tránh thiết kế một cầu thang bị cắt góc, điều này sẽ rất không tốt cho vượng khi ngôi nhà của bạn và càng nghiêm trọng hơn nên cầu thang cắt góc lại đối diện với của chính của ngôi nhà. Về điểm này các vị cần rất lưu ý để có thể xác định hướng cầu thang tốt nhất với căn nhà. Còn nếu cầu thang của bạn đã bị cắt góc và không thể thay đổi, hãy mua một chậu câu đặt vào chỗ cắt góc, việc này sẽ giúp bạn hóa giải được khuyết điểm trong thiết kế. Không thiêt kế cầu thang hình xoắn ốc Hình xoắn ốc cũng là một đường cong, nhưng hình xoắn ốc sẽ khiến khí lưu thông khó hơn vì đây là một dạng đường cong theo khuôn phép, điều này sẽ khiến khí trong căn nhà khó lưu thông và thoát ra khỏi cầu thang để đi khắp căn nhà. Một thiết kế đường cong mềm mại khi đó sẽ tốt hơn cho phong thủy nhà bạn. Cầu thang nên được thiết kế với độ cong mềm mại Một số lời khuyên hữu ích cho việc thiết kế cầu thang hợp phong thủy Cầu thang nên trang trí thêm một chiếc đèn trùm, điều này sẽ rất tốt cho thiết kế, độ sáng cũng như phong thủy. Nếu thiết kế cầu thang của bạn đối diện của chính, hãy dùng một vài thủ thuật để chia cắt riêng 2 phần đó. Bạn có thể dùng màn che để chia cắt hoạc là đặt một kệ tủ, kệ ti vi…. Nguyên liệu để làm cầu thang tốt nhất là bê tông và kim loại và đẹp nhất là gỗ, đây là những nguyên liệu thể hiện cho sự chắc chắn và vững chãi như chiếc xương sống của ngôi nhà. Cầu thang gỗ nên đặt hướng Đông, Nam và Đông Nam. Còn cầu thang kim loại và bê tông thì tốt nhất nên đặt hướng Tây Nam, Đông Bắc, Tây và Tây Bắc. Nên đặt cặp kỳ lân ở 2 bên cầu thang để đổi nguồi khí xấu lưu chuyển đến toàn căn nhà theo đường cầu thang. Trên đây là những kiến thức mà chúng tôi nghiên cứu và tổng kết nhằng mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất cho việc thiết kế cầu thang hợp phong thủy. Nếu bạn đang quan tâm đến phong thủy trong căn nhà, có thể xem thêm nhiều thông tin hơn tại mục: Phong thủy cầu thang để có thêm nhiều kiến thức cho việc viết kế một chiếc cầu thang hợp mệnh hợp tuổi gia chủ nhất. Nguồn thiết kế cầu thang hợp phong thủy: https://phongthuycauthang.com/huong-cau-thang-va-nhung-dieu-ban-can-biet/