• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

phannganabi

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About phannganabi

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nấm linh chi có hỗ trợ cho người bị bệnh tai biến mạch máu não. Nấm linh chi nó là một thực phẩm chức năng nó giống như nhiều loại thức ăn bổ dưỡng khác có thể hỗ trợ cho người già bị bệnh tai biến mạch máu não, người có nguy cơ bị bệnh tai biến tăng sức đề kháng giúp tránh được cơ bị bệnh tai biến có thể tấn công lần nữa hoặc xảy ra với những người đang có nguy cơ bị bệnh đột quỵ. Nấm linh chi thì có rất nhiều công dụng khác nhau thế nhưng ta cần nhắc đến một công dụng rất tốt đối với người bệnh tai biến mạch máu não trong việc phòng chống bệnh tai biến là điều hòa được huyết áp của cơ thể chính vì vấn đề này mà đã giúp cho mạch máu ở trong cơ thể lưu thông một cách hài hòa và tốt nhất tránh bị tấn công bởi bệnh tim mạch huyết áp là một trong những căn bệnh có ý nghĩa trực tiếp gây ra bệnh tai biến mạch máu não. Vậy ta nên sử dụng nấm linh chi như thế nào là tốt nhất bởi vì nấm linh chi không phải là thuốc mà nó chỉ là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nên để cảm nhận được tác dụng lâu dài của nấm linh chi. nên sử dụng nấm linh chi hàng ngày đặc biệt nấm linh chi cung cấp nhiều dưỡng chất và giúp cho hệ tim mạch huyết áp hoạt động ổn định. Từ đó sẽ giúp cho những người những người lớn tuổi để tránh khỏi sự tấn công của căn bệnh tai biến nguy hiểm. Nguồn: Linh Chi Nông Lâm( sưu tầm)
 2. hiện tại mình cũng đang sử dụng nấm linh chi của linh chi nông lâm. mình thấy rất tốt cho sức khỏe đặc biệt các bệnh về gan và gan nhiễm mỡ có nấm lim xanh rất tốt. da mình lúc trước cũng vàng và xấu lắm ai cũng nói bệnh gan nhưng từ khi uống lim xanh mình thấy da dẻ hồng hào và khỏe hơn rất nhiều. hy vọng chia sẽ của mình sẽ giúp ích cho mọi người
 3. Tác dụng của nấm linh chi đối với nam giới 1. Nấm linh chi có chức năng giúp ngăn ngừa và làm giảm các tác hại xấu do ảnh hưởng của môi trường và lối sống Một số các thành phần dược chất trong nấm linh chi có chứa nhóm sterois có tác dụng giúp đào thải các chất độc do rượu bia và thuốc lá lâu ngày tích tụ lại trong gan ,phổi, giúp bảo vệ gan ngừng tổng hợp các cholesterol, trung hòa vi rút,ức chế nhiều loại vi khuẩn gây bệnh có hiệu quả tốt đối với các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, siêu vi gan a,b,c. 2. Nấm linh chi có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý đối với nam giới. Các thành phần dược chất trong nấm linh chi giúp sản sinh testoserone , hormone tình dục chính của nam giới giúp tăng cường chức năng sinh lý giúp cho nam giới luôn mạnh mẽ và dẻo dai hơn trong đời sống chăn gối. Ngoài ra nấm linh chi giúp sản sinh các hợp chất hữu cơ thành steroid giúp đẩy nhanh các trạng thái đồng hóa, tái củng cố và phát triển các cơ bắp,giúp xương chắc khỏe chống loãng xương, đau nhức xương khớp ,chống rụng tóc. 3. Tác dụng của nấm linh chi giúp nam giới giảm sự căng thẳng gây suy nhược thần kinh . Uống nấm linh chi mỗi ngày sẽ giúp cho nam giới giảm sự mêt mỏi, căng thẳng ,giúp tinh thần minh mẫn trong công việc , giảm các cơn đau đầu , gây mất ngủ làm suy nhược thần kinh. 4. Tác dụng của nấm linh chi phòng chống và ngăn ngừa HIV đối với nam giới. Hiện nay trên thế giới Y Học đã sử dụng chiết xuất của nấm linh chi để bào chế thuốc giúp hỗ trợ và điều trị cho các bệnh nhân bị mắc bệnh HIV/AIDS giảm các cơn đau và ngăn ngừa các tế bào di căn. Do một số công việc cần phải tiếp xúc và ngoại giao hoăc do lối sống không lành mạnh nên tỉ lệ nam giới thường dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm vì vậy nam giới nên dùng nấm linh chi để giúp phòng chống và ngăn chặn sự sinh trưởng của vi rút HIV và giúp phục hồi hệ miễn dịch hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân đang mắc bệnh HIV. Trong vài năm gần đây nấm linh chi đỏ nuôi trồng tại Việt Nam được các công ty y dược liệu thu mua để bào chế thuốc ngăn ngừa ung thư và HIV. Nam giới uống nấm linh chi có tác dụng gì ? Bởi vì vai trò của nam giới là một người chồng , người cha,là trụ cột vững chắc cho gia đình nên phải có gánh vác trách nhiệm lo kiếm tài chánh để nuôi vợ và nuôi dưỡng giáo dục con cái .Chính vì thế điều quan trọng nhất đối với nam giới là cần phải có một sức khỏe tốt để bảo vệ và xây dựng hạnh phúc gia đình. Để giảm thiểu tất cả những mối nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe ngoài việc có một lối sống lành mạnh, nam giới nên cần uống nấm linh chi mỗi ngày để tăng cường sinh lực, nâng cao khả năng sinh lý giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật, theo thống kê của bộ y tế tỉ lệ nam giới mắc bệnh ung thư gan ,phổi các bệnh hiểm nghèo như HIV cao hơn phụ nữ. Nguồn: Linh Chi Nông Lâm( sưu tầm)
 4. Nấm Linh Chi được biết đến như một loại thuốc tự nhiên ở Đông Á và hiện nay vị thảo dược này đã được sử dụng rộng rãi ở toàn thế giới như một loại thần dược, có tác dụng hữu hiệu đối với nhiều bệnh. Nấm linh chi giúp điều hòa và ổn định huyết áp, nó chính là “phương thuốc” hữu hiệu để điều trị bệnh huyết áp cao. Huyết áp cao là một căn bệnh nguy hiểm vì nó gây biến chứng nặng nề trên hầu hết cơ cơ quan của cơ thể như tim, não, thận, mắt…Do đó việc điều trị huyết áp cao cần được quan tâm để tránh những tai biến nguy hiểm mà nó có thể gây ra. Nấm Linh Chi được coi là dược thảo siêu hạng bởi vì con người có thể dùng nó lâu dài với số lượng lớn mà vô hại. Đã trải qua 2000 năm nhưng nấm Linh Chi không có phản ứng phụ nào, điều này làm cho nó trở thành phương pháp chữa trị thay thế rất phổ biến và an toàn. Tuy vẫn còn tồn tại một vài triệu chứng nhỏ như: chóng mặt, khó tiêu, hay ngứa ngoài da nhe của những người quá nhạy cảm. Nguyên nhân là do phản ứng mạnh của cơ thể bài tiết những chất độc có từ thức ăn và chứng tỏ tác dụng tốt của nấm linh chi. Những người này sẽ trở lại bình thường sau một thời gian. 2. Việc sử dụng nấm linh chi trong điều trị cao huyết áp đã được các nhà khoa học xác nhận Trong nấm Linh Chi có chứa các thành phần sau: germanium, polysaccharides, sterois, axit ganoderic. Theo các nhà khoa học thì những hoạt chất này có tác dụng ức chế sự tập trung tiểu cầu do đó giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả và an toàn bệnh cao huyết áp, giúp điều hòa và làm ổn định huyết áp. Theo các thử nghiệm lâm sàng cho thấy bệnh nhân cao huyết áp sử dụng nấm linh chi trong vòng 3 tuần triệu chứng sẽ giảm đáng kể - Tác dụng của nấm Linh Chi là giảm độ tạo huyết khối của máu và phòng ngừa tắc nghẽn mạch máu, chủ yếu là nhờ: + Nấm Linh Chi có thể làm tăng hàm lượng các lippoprotein mật độ cao trong máu, từ đó dần dần chuyển hóa, hoà tan và đào thải cholesterol mật độ thấp. + Nấm Linh Chi có thể nâng cao khả năng hòa tan của máu, làm tan các khối tiểu cầu máu trong nhằm ngăn ngừa tạo huyết khối làm tắt mạch máu. Tác dụng của nấm Linh Chi còn ở chỗ : Giúp giảm nồng độ mỡ trong máu, kẻ cả các loại cholesterol xấu. Nấm Linh Chi còn có tác dụng điều hòa huyết áp cho cả huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu. 3. Dùng nấm Linh Chi giúp Bệnh Cao Huyết Áp được chữa trị dứt điểm Đây là các báo cáo của tiến sĩ Moriko Yuudai từ Viện Nghiên cứu Y khoa của trường đại học Kinki Hàn Quốc '' Với đối tượng thí nghiệm là các bệnh nhân tăng huyết áp. Sau khi uống thảo dược, huyết áp đã được bình ổn đáng kể . Huyết áp từ 182/97 đã giảm còn 125/94 chỉ sau 2 tháng''. nấm Linh Chi có thể thay các loại thuốc tây để cải thiện tăng huyết áp hiệu quả. Đây là một kết quả rất khả quan và bất ngờ, có thể nói ''Huyết áp một số bệnh nhân xơ cứng động mạch nữ đã giảm xuống còn 128/67 từ 157/77 trong vòng 2 tháng . Mức cholesterol của họ cũng được cải thiện 269-242. ''Một số bệnh nhân bị cao huyết áp với triệu chứng đau đầu và đau vai. Huyết áp của họ giảm từ 152/78 to 117/72 trong một tháng. Triệu chứng đau đầu được loại bỏ''. ''Bệnh cao huyết áp của các bệnh nhân đã thuyên giảm hẳn, cũng không còn các triệu chứng đau nhức''. cho bệnh nhân cao huyết áp.công dụng tuyệt vời của nấm linh chi Dựa vào các kết quả trên, các nhà y học đã cho chúng ta thấy được Nguồn: Linh Chi Nông Lâm (sưu tầm)
 5. Uống nấm linh chi có gây tác dụng phụ? Một số ít người dùng nấm linh chi cảm thấy không thoải mái ,cơ thể gặp rắc rối hơn sau khi dùng loại thảo dược này bởi một số phản ứng phụ của cơ thể gây lên làm cho người dùng hoang mang lo sợ và quyết định từ bỏ dùng loại thảo dược này.Lý do vì sao? hình ảnh nấm linh chi Khi các phản ứng xảy ra hầu hết mọi người nghĩ rằng uống nấm linh chi còn làm cho tình trạng của cơ thể ngày càng tồi tệ hơn bởi một số ít người dùng đang mắc bệnh mãn tính nghiêm trọng gặp phải một số phản ứng tạm thời xảy ra sau khi dùng loại thảo dược này trong một vài ngày . Và một số ít người sẽ không còn tin tưởng vào tác dụng của nấm linh chi có thể giúp cải thiện vấn đề sức khỏe và họ từ bỏ hi vọng về loại thảo dược này. Chính vì lý do đó đã gây nên không ít sự hiểu lầm lớn nhất về loại thảo dược này. Thực tế, các phản ứng phụ tạm thời này không phải do nấm linh chi. Các phản ứng phụ luôn xảy ra trong quá trình chữa bệnh khi bạn uống nấm linh chi trong thời gian đầu vì cơ thể và sức khỏe yếu hoặc cơ thể bạn đang mắc rất nhiều bênh. Một phần khi phản ứng phụ tạm thời xảy ra chứng tỏ trong giai đoạn này nấm linh chi bắt đầu đào thải độc tố tích lũy lầu ngày trong cơ thể của bạn.Tuy nhiên theo sự chứng minh của khoa học và y học cổ xưa của Trung Hoa cho thấy nấm linh chi là một trong những loại thảo dược an toàn nhất có thể tiêu thụ dùng lâu dài mà không gây ra bất cứ tác dụng nào gây hại cho cơ thể bởi vì trong nấm linh chi có chứa hoạt chất điển hình như adaptonegic có chức năng cân bằng các điều kiện của cơ thể mà không gây nên bất kỳ tác dụng phụ nào. Nguồn: Linh Chi Nông Lâm (sưu tầm)
 6. mình thấy nấm hầu thủ nông lâm cũng là loại thảo dược quý hiếm và có khả năng chữa các bệnh về đường rột dạ dày mà còn dễ uống và ngọt thanh nữa. rất phù hợp với những ng sợ đắng và sợ uống thuốc. mình cũng bị đau dạ dày và đang sd lun. hy vọng chia sẽ của mình sẽ giúp ích cho ng . hihi
 7. được chứng minh khả năng trong việc phòng chống bệnh ở gan gây ra bởi CCl4 và bổ sung cải thiện plasma trong các thông số sinh hóa, bảo vệ gan không bị nhiễm độc nấm linh chi chữa bệnh ung thư ganCông dụng của Gan là tuyến tiêu hóa lớn nhất trong cơ thể, Có rất nhiều chức năng sinh lý quan trọng: chuyển hóa đường, duy trì đường huyết ổn định và điều tiết mức đường huyết. Chuyển hóa protein, chuyển hóa chất béo, giải độc cơ thể. Sản sinh và bài tiết dịch mật. Chuyển hóa các vitamin tan trong dầu. Virus gây viêm gan như viêm gan A, B, C tấn công tế bào gan làm tổn hại gan Gan có thể bị nhiễm virus gây viêm gan như viêm gan A, B, C tấn công tế bào gan làm tổn hại gan. Bệnh gan là loại bệnh khó trị, khi bệnh gan tiến triển thì quá trình tổng hợp, trao đổi chất trở nên xấu đi, cơ thể người bệnh trở nên suy yếu. TÁC DỤNG NẤM LINH CHI CHỮA BỆNH UNG THƯ GAN Nấm linh chi trị bệnh ung thư gan bơi cấu trúc độc đáo của Nấm Linh Chi chính là thành phần khoáng tố vi lượng đủ loại (119 chất), trong đó một số khoáng tố như Germanium hữu cơ, vanadium, crôm… các hợp chất polysaccharides và triterpenoids… đã được khẳng định là các nhân tố quan trọng việc tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như khống chế sự phát triển của virut tác nhân gây ra bệnh viêm gan siêu vi B và xơ gan. Hình ảnh Nấm Linh Chi Nấm Linh Chi đỏ, Nấm Lim xanh có chứa hai hoạt chất dược tính rất mạnh là Polysaccharides và triterpenes, trong đó tác dụng của triterpenes trong việc ngăn ngừa các căn bệnh viêm gan cấp tính do CCl4. Polysaccharides có tác dụng ngăn ngừa viêm gan do triệu chứng sơ gan gây nên bởi tắc mật. Chiết xuất từ nấm linh chi đỏ cho thất kết quả sự gia tăng đáng kể albumin huyết tương và tỷ lệ A/G. Sự suy giảm mạnh các hoạt động vủa men gan trọng lượng lá lách và các thành phần MDA trong gan, giảm biểu hiện của TGF-β1. Tác dụng của nấm linh chi chữa bệnh ung thư gan đã được chứng minh trong việc phòng chống bệnh ở gan gây ra bởi CCl4 và bổ sung cải thiện plasma trong các thông số sinh hóa, bảo vệ gan không bị nhiễm độc bởi CCL4 cũng được thể hiện trong các thì nghiệm trên chuột bằng sự giảm men gan plasma ÁT và ALT từ đó nấm linh chi đỏ có tác dụng điều trị căn bệnh viêm gan mãn tính. Các nhà khoa học khuyến cáo có thể sử dụng kết hợp Tây Y và sử dụng Nấm Linh Chi như một loại thức uống hàng ngày để kết hợp điều trị viêm gan B hiệu quả đồng thời nấm Linh Chi cũng giúp bảo vệ sức khỏe, ổn định đường huyết cũng như hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư, một căn bệnh quái ác. Nguồn: Linh Chi Nông Lâm (sưu tầm)
 8. Công dụng của ĐTHT theo đông y Đông trùng hạ thảo có vị ngọt, tính ôn vào hai kênh phế và thận, có tác dụng bồi bổ cơ thể cho người ốm, ích phế, bổ thận, bổ tinh tủy, cầm máu, hóa đờm, dùng chữa hư hao sinh ho, ho ra máu, liệt dương, lưng đau mỏi gối, di tinh, đau tim. Ngày nay dưới sự phát triển của y học hiện đại, các nhà khoa học khắp nơi trên thế giới đã chứng minh được những công dụng của ĐTHT Công dụng của ĐTHT dưới góc nhìn của Y học hiện đại Y học phương Đông và phương Tây dựa trên những nền tảng khác nhau nên đến nay vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất. Nhưng đối với đông trùng hạ thảo thì cả hai bên không chỉ cùng nhất trí về tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của đông trùng hạ thào mà còn bổ sung cho nhau trong việc đưa đông trùng hạ thảo trở thành huyền thoại trong y học: phương Đông phát hiện và đưa đông trùng hạ thảo vào việc chữa trị hầu hết các loại bệnh, phương Tây kiểm chứng lại những giả thuyết về tác dụng chữa bệnh của đông trùng hạ thảo của phương Đông bằng thực nghiệm. Tác dụng của đông trùng hạ thảo đã được cả Đông và Tây y công nhận. Dưới đây là và tóm tắt những công dụng của đông trùng hạ thảo theo nghiên cứu công bố trên Tập San Nấm Dược Liệu Quốc Tế (International Journal of Medicinal Mushrooms): – Hỗ trợ trị ung thư: Các nghiên cứu lâm sàng được tiến hành tại Nhật Bản và Trung Quốc đã cho thấy những người bị các chứng ung thư khác nhau được tiêm 6 gram đông trùng hạ thảo mỗi ngày kết hợp với hoá trị trong vòng 2 tháng đã làm giảm đáng kể kích thước khối u, trong khi đó, các bệnh nhân được chữa trị bằng phương pháp bức xạ hay hoá trị liệu thì bệnh trạng không chuyển biến đáng kể. – Hỗ trợ chữa các bệnh liên quan đến thận: Nhờ khả năng làm tăng nồng độ17-hydroxy-corticosteroid và 17-ketosteroid trong cơ thể nên Đông Trùng Hạ Thảo có thể giúp hỗ trợ điều trị và phục hồi chứng năng hầu hết các bệnh và triệu chứng liên quan tới thận như suy thận mạn tính, suy giảm chức năng thận, tổn thương thận, v.v. – Tác động đến hệ miễn dịch: Đông Trùng Hạ Thảo không chỉ kích thích hệ miễn dịch mà còn, kỳ diệu thay, có khả năng ức chế hệ miễn dịch. Năm 1996, các nhà khoa học đã thật sự kinh ngạc khi phát hiện chính loại dược liệu họ sử dụng bấy lâu để kích thích hệ miễn dịch (giúp bảo vệ cơ thể khỏi các mầm bệnh xâm nhập và loại bỏ các chất gây hại trong cơ thể) cũng có khả năng ức chế hệ miễn dịch (vốn rất quan trọng trong phẫu thuật cấy ghép nội tạng – giữ cho nội tạng mới ghép không bị tổn thương). – Hỗ trợ điều tiết đường huyết, kiểm soát bệnh tiểu đường: Một lĩnh vực được quan tâm đặc biệt là khả năng hỗ trợ điều tiết lượng đường trong máu của ĐTHT. Thử nghiệm cho thấy, 95% bệnh nhân tiểu đường sử dụng 3gram Đông Trùng Hạ Thảo mỗi ngày có sự chuyển biến trong lượng đường huyết, trong khi chỉ có 54% bệnh nhân trong nhóm điều trị bằng các phương pháp khác có thay đổi. –Hỗ trợ trị các bệnh liên quan đến phổi: ĐTHT có khả năng tăng cường hiệu năng sử dụng oxy trong cơ thể, cùng với các chiết xuất từ nó đã được chứng minh có thể giúp hỗ trọ điều trị nhiều bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả các bệnh nghiêm trọng như hen suyễn, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính), viêm phế quản, giúp ức chế cơn co khí quản,v.v. – Hỗ trợ trị các bệnh liên quan đến tim: Phân tích hoá học cho thấy Đông Trùng Hạ Thảo có adenosine, deoxy-adenosine, nucleotide adenosine và các loại nucleotide tự do khác,v.v. giúp giữ ổn định và điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, các digoxin, hydrochlorothiaside, dopamine và dobutamine trong đông trùng hạ thảo ĐTHT giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân suy tim mãn tính, như làm tăng các điều kiện chung về thể chất, sức khoẻ, chức năng tim cũng như về đời sống tình dục. –Hỗ trợ trị các bệnh liên quan đến gan: Gần như tất cả các nghiên cứu về mối quan hệ giữa Đông Trùng Hạ Thảo và chức năng gan đều cho thấy ĐTHT giúp tăng hiệu quả hoạt động của gan. Ngày nay, đông trùng hạ thảo thường được sử dụng trong điều trị sơ gan, viem gan b, C mãn tính tại nhiều nước ở châu Á. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo còn được sử dụng kết hợp với một số loại nấm dược liệu khác để hỗ trợ cho lamivudine trong điều trị viêm gan siêu vi B. – Hỗ trợ trị rối loạn và suy giảm chức năng tình dục: Đông trùng hạ thảo được sử dụng trong nhiều thế kỷ để hỗ trợ điều trị rối loạn và suy giảm chức năng tình dục cho cả nam và nữ, các trường hợp giảm ham muốn, bất lực, vô sinh– Hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol trong máu: Mặc dù tăng cholesterol trong máu thường không được coi là một bệnh, nhưng nó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơ thể đã bị rối loạn chức năng trao đổi chất và nguy cơ về tim mạch. Đông trùng hạ thảo đã được kiểm chứng là có tác dụng tốt trong việc làm giảm lượng cholesterol trong máu. – Chống mệt mỏi: Đông trùng hạ thảo làm gia tăng ATP (Ađênôzin triphôtphat — nguồn năng lượng cho mọi hoạt động của tế bào) và oxy trong cơ thể giúp cho người sử dụng luôn khoẻ mạnh và không bị các triệu chứng mệt mỏi. -Ứng dụng trong điều trị HIV/AIDS: Một công dụng tuyệt vời khác nữa của đông trùng hạ thảo đó là dùng để hỗ trợ điều trị HIV/ AIDS, trong đông trùng hạ thảo có nhóm hoạt chất HEAA (Hydroxy-Etyl-Adenosin- Analogs) có tác dụng kháng khuẩn và kháng virus cực mạnh, Một trong những hoạt chất của nhóm này được các chuyên gia ở Mỹ dùng để bào chế thuốc chống bệnh AIDS và hiện nay đã được dùng ở những nước có tỷ lệ nhiễm HIV và suy giảm hệ miễn dịch cao như ở châu Phi. Ngoài ra, đông trùng hạ thảo thường được dùng làm thuốc bổ dùng cho người gầy yếu, người mới khỏi bệnh hiểm nghèo.v.v. Những tác dụng khác của đông trùng hạ thảo vẫn đang được nghiên cứu và phát hiện thêm từng ngày. Nguồn: Linh Chi Nông Lâm (sưu tầm)
 9. Nếu đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua linh chi với mong muốn cải thiện sức khỏe, bạn cần lưu ý những điều sau để không lãng phí loại dược liệu quý này. Nấm linh chi là một trong những vị thuốc quý, nên nhiều người dân chịu chi một số tiền không nhỏ để mua về sử dụng. Tuy nhiên, họ cho rằng chỉ cần đun linh chi với nước, sau đó dùng làm trà uống cả ngày sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Liệu cách dùng này đã chính xác? Nấm linh chi có tác dụng gì? Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát và chứng minh tác dụng trị liệu của linh chi đối với các mặt bệnh như rối loạn lipid máu, thiếu máu cơ tim, vữa xơ động mạch, cao huyết áp, huyết áp thấp, viêm phế quản mạn, hen phế quản, ho ra máu, viêm gan cấp và mạn tính, xơ gan, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, thiếu máu, đái tháo đường, các chứng xuất huyết, viêm mũi, viêm da, mụn nhọt, các bệnh ung thư phổi, dạ dày và cổ tử cung, hội chứng suy giảm bạch cầu do dùng hóa chất chống ung thư... Ngoài ra, linh chi còn được dùng để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, đặc biệt đối với người cao tuổi. Với phụ nữ, linh chi được dùng để làm đẹp da, chống các nếp nhăn và các vết sắc tố. Nấm linh chi chỉ phát huy tác dụng khi sử dụng đúng cách. hình ảnh nấm linh chi Chỉ có tác dụng khi đúng liều lượng Thừa nhận những tác dụng tốt của nấm linh chi, nhưng GS.TS, BSCKII Dương Trọng Hiếu, chuyên khoa Nội Y học cổ truyền, Bệnh Y học cổ truyền Trung ương, lưu ý những tác dụng này chỉ có được khi dùng đúng liều lượng. “Nấm linh chi được nhắc nhiều tới tác dụng "cải lão hoàn đồng", chống độc, chống lão hóa nhưng chúng phải được dùng với liều lượng đủ và uống đều. Người dân nên đun khoảng 10 gram nấm linh chi với 2 lit nước, sau khi sôi đun tiếp tục từ 30-50 phút để chiết xuất hết chất nấm linh chi và uống thay trà hằng ngày sẽ đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra, chúng ta cần phải kết hợp vị thuốc này với các loại dược liệu khác mới phát huy được tác dụng", GS Hiếu cho hay. Khi sử dụng, người dân nên dùng nấm linh chi theo cách truyền thống tức đun nhỏ lửa trong khoảng 20-60 phút trước khi thêm các thành phần thảo dược khác. Nếu chỉ đun linh chi trong 5 phút giống như đun trà thì lượng hoạt chất trong nấm không tan hết trong nước, vô tình gây lãng phí. Cách chế trà linh chi Theo thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, người dân có thể sử dụng nấm linh chi thái vụn hoặc thái lát hoặc dưới dạng bột. Chuyên gia hướng dẫn cách dùng một số loại trà nấm linh chi như sau: - Trà linh chi hoàng kỳ: Linh chi và hoàng kỳ liều lượng bằng nhau, tán vụn, mỗi lần dùng 10 g hãm với nước sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: Bổ khí ích tỳ, dùng rất tốt cho những người bị suy nhược cơ thể, rối loạn lipid máu, giảm bạch cầu do dùng hóa chất chống ung thư. - Trà linh chi ngân nhĩ: Linh chi và ngân nhĩ (mộc nhĩ trắng) liều lượng bằng nhau, sấy khô, tán vụn, mỗi ngày dùng 10-15 gram hãm với nước sôi trong bình kín, sau 20 phút thì dùng được, khi uống cho thêm một chút đường phèn. Công dụng: Tư âm nhuận phế, chỉ khái trừ đàm, an thần ích trí, dùng thích hợp cho người bị viêm phế quản mạn, hen phế quản, suy nhược thần kinh. - Trà linh chi cam thảo: Linh chi 120 gram, cam thảo 100 gram, hai thứ đem sấy khô tán vụn, đựng trong lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày lấy 20-30 gram hãm với nước sôi trong bình kín, sau khoảng 20 phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày. Công dụng: Bổ ích can khí, dưỡng can bổ thận, dùng rất tốt cho những người bị viêm gan mạn tính, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể. Nguồn : Linh Chi Nông Lâm(sưu tầm)
 10. Nấm Linh Chi Đỏ đã được sử dụngnhư một phương thuốc y tế tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong nhiều thế kỷ. Linh Chi Đỏ này được dùng để bảo tồn sức sống cho con người và tăng cường tuổi thọ. Linh Chi Đỏ có chức năng như một loại dược thảo để phòng ngừa bệnh tật. Chúng hoạt động để hỗ trợ hệ thống miễn dịchcủa cơ thể, cũng như sức khỏe tổng thể của cơ quan nội tạng của chúng ta.Linh Chi hoạt động như một chất chống hạ huyết áp, một tác nhân chống nấm,chống virus, và chống viêm. Linh Chi cũng có chức năng để ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư hoặc ung thư như một phần của đặc tính chống khối u của nó. Ngoài ra, các thầy thuốc cổ truyền còn sử dụng dược liệu Nấm Linh Chi Đỏ để điều trị một loạt các bệnh khác nhau, bao gồm dị ứng, viêm khớp, viêm phế quản, loét dạ dày, tăng đường huyết, tăng huyết áp, viêm gan mãn tính, bệnh gan, mất ngủ, viêm thận, xơ cứng bì, viêm và ung thư. Nó cũng có lợi ích hệ thống trong điều trị khối u, giải độc cơ thể thông qua làm sạch gan, cũng như điều trị bệnh tim. Tính chống oxy hóa của nó cho phép Linh Chi dùng để làm giảm dấu hiệu lão hóa, và nó cũng hiệu quả với tăng huyết áp. Các hoạt chất trong Nấm Linh Chi Đỏ Nấm Linh Chi Đỏ có chứa tới hơn 200 hoạt chất. Những hoạt chất hoạt động tích cực vàthường xuyên nhất trong Nấm Linh Chi Đỏ bao gồm polysaccharides, Germanium hữu cơ,Adenosine, triterpenoid, và Essence ganoderic. Các hợp chất này hoạt động giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch của con người. Chúng hoạt động bằng cách tăng cường các tế bào lympho và đại thực bào, các tế bào miễn dịch quan trọng. Bên cạnh hữu cơ Germanium,Triterpenes và polysaccharides cũng có thể tăng cường các thành phần của tế bào lympho bào và đại thực bào riêng lẻ để phát hành khối u yếu tố hoại tử (TNF) và interferon, trong đó tiếp tục tiêu diệt tế bào ung thư. Nghiên cứu đã chứng minh rằng thảo mộc nấm Linh Chi có hiệu quả làm tăng interferon alpha và gamma mức interferon trong cơ thể con người để tăng cường hơn nữa và điều chỉnh hệ thống miễn dịch của nó. Biện pháp khắc phục của Nấm Linh Chi Đỏ Nấm Linh Chi Đỏ giúp ngăn ngừa ung thư: nấm Linh Chi đỏ là loại thảo dược có hàm lượng Germanium hữu cơ, Triterpenes và polysaccharides cao. Các thành phần hoạt độngtăng cường hệ thống miễn dịch. Các thành phần hoạt động của thảo mộc nấm Linh Chilàm việc giúp tăng cường T-tế bào lympho và đại thực bào, các tế bào miễn dịch quan trọng. Đổi lại, các tế bào miễn dịch hoạt động để tiêu diệt các tế bào bất thường như tế bào ung thư, và vì vậy nó có thể giúp đỡ trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư. Nấm Linh Chi Đỏ cải thiện sức khỏe hệ thống miễn dịch: Nghiên cứu cho thấy nấm Linh Chi chứa polysaccharides, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, và có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Nấm Linh Chi Đỏ làm giảm đau dây thần kinh và chữa bệnh mất ngủ: nghiên cứu dược lý cho thấy rằng thảo mộc nấm Linh Chi đỏ có tác dụng làm dịu và an thần trên hệ thần kinh do đó đặc biệt hiệu quả trong điều trị đau dây thần kinh và mất ngủ. Ngoài ra,việc sử dụng loại thảo dược này có thể giúp bạn cải thiện giấc ngủ và sự ngon miệng, tăng cường năng lượng, cải thiện trí nhớ, và lấy lại sức sống. Nấm Linh Chi Đỏ phòng chữa các bệnh liên quan đến tim: Nấm Linh Chi Đỏ chứaphần tử Triterpenes tích cực, có thể cải thiện lưu thông máu và làm giảm đáng kể số lượng các chất béo như cholesterol và triglycerides. Do đó dùng Nấm Linh Chi sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tim, cao huyết áp, xơ cứng động mạch vành, bệnh động mạch vành khác. Nấm Linh Chi Đỏ với các biện pháp khác: Bên cạnh việc ngăn ngừa các bệnh, nấm Linh Chi đỏ có tác dụng hạ đường huyết và chống viêm mà đặc biệt hiệu quả trong điều trị các chứng bệnh mãn tính như huyết áp cao (tăng huyết áp), bệnh tiểu đường, đau đầu,thận và gan vấn đề, vv Nguồn: linh chi nông lâm (sưu tầm)
 11. Bệnh tiểu đường và biến chứng: Đột quỵ, suy thận, mù lòa, suy thận, liệt dương… là những biến chứng nguy hiểm do bệnh tiểu đường gây ra. Tổ chức Y tế thế giới quả thật có lý do chính đáng khi xếp bệnh tiểu đường vào danh sách “đại dịch thế kỷ 21”. Không đáng lo sao được khi số người bị bệnh tiểu đường đang gia tăng chóng mặt với tiến độ vượt xa dự kiến của ngành y. Mối nguy hiểm tiềm ẩn của tiểu đường nằm ở những biến chứng như đột quỵ, hoại tử chi, mù lòa, suy thận… Vậy đâu là chìa khóa để người bệnh ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm này? Việc kiểm soát đường huyết trong ngưỡng an toàn liệu đã đủ? Làm sao để ngăn ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường? Nếu hỏi 10 người bệnh thì chí ít cũng 9 người cho rằng để chặn đứng căn bệnh này chỉ cần làm sao để đường máu giảm xuống là đủ. Nhưng kết quả thống kê thống kê cho thấy phần đông bệnh nhân tiểu đường tử vong do các biến chứng như đột quỵ, hoại tử chi, suy thận, nhiễm trùng nặng, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ tử vong do đường máu tăng quá cao.Từ nhận thức đó, thay vì chỉ chú tâm tới việc làm hạ đường máu, thầy thuốc khắp nơi đều cổ động không ngừng cho việc phòng ngừa sớm những biến chứng của căn bệnh này. Một câu hỏi đặt ra là: Vậy khi nào thì cần để tâm phòng ngừa biến chứng? Nếu tưởng rằng phòng ngừa là chuyện khi đã mắc tiểu đường 5 năm hay 10 năm thì lầm to. Có tới 65% người đã có biến chứng khi vừa phát hiện ra bệnh nhưng lại không hề hay biết! Vì vậy nguyên tắc tối ưu là: khi vừa biết mình bị tiểu đường cũng là lúc ráo riết thực hiện các biện pháp phòng ngừa biến chứng vì đây là biện pháp duy nhất để giảm tỷ lệ tử vong. Các thầy thuốc khắp nơi đã chỉ ra giải pháp chặn đứng căn bệnh quái ác này đó là ngoài chế độ cơ bản như ăn uống, luyện tập, kiểm soát đường huyết; còn cần 2 điểm lớn bao gồm: kiểm soát chỉ số HbA1C và kết hợp liệu pháp thiên nhiên với điều trị Tây y. HbA1C là chỉ số giúp phản ánh khả năng ổn định đường máu trong thời gian dài (3 tháng). Kiểm soát chỉ số này dưới 6,5% sẽ làm giảm đáng kể các biến chứng trên tim mạch, thần kinh, thận, mắt… vì vậy cần theo dõi HbA1C thường xuyên. Nấm Linh Chi – Phương thuốc từ thiên nhiên cho bệnh nhân tiều đường: Việc kết hợp thảo dược tự nhiên được các nghiên cứu kiểm chứng giúp mang lại vô vàn công năng hữu ích. Thế mạnh đầu tiên là an toàn, dùng kéo dài không lo tác dụng phụ, không làm tổn hại tới nội tạng trong cơ thể (thế mạnh này ít thuốc Tây y có được), kế đến là mang lại công năng ngăn ngừa biến chứng rất tốt. Nấm Linh Chi – thảo dược thượng hạng phòng trị bệnh tiểu đường Nấm Linh Chi là một sản phẩm nổi tiếng đã được biết đến và sử dụng trên 2000 năm nay là một thảo dược hỗ trợ và phòng trị bệnh tiểu đường rất tốt. Nấm Linh Chi có khả năng làm tăng tuần hoàn máu ở tuyến tụy, tăng lượng insulin tiết ra từ tụy. Vài triterpen như ganoderan A,B,C chiết xuất từ linh chi làm giảm đường huyết mạnh ( Hikino et.,1985) tác dụng phụ của những thuốc trị bệnh tiểu đường khi phối hợp với nấm Linh chi được giảm đến mức thấp nhất. Bệnh nhân tiểu đường sau khi uống Linh chi , đường niệu, đường huyết đều giảm, thể lực gia tăng rõ rệt. NGUỒN: linh chi nông lâm (sưu tầm).
 12. NÊN DÙNG NẤM LIM XANH TỰ NHIÊN HAY ĐƯỢC NUÔI TRỒNG ? Nấm lim xanh có tên khoa học là Ganoderma Lucidum (Leyss.Ex.Fr.) Karst, còn có tên đồng nghĩa là Polyporum Lucidus W.Curt. Là loại nấm chỉ mọc đặc hữu chỉ mọc trên cây lim xanh trong rừng nguyên sinh ở Việt Nam và Lào. Nấm lim xanh bán tự nhiên được nuôi trồng trên cơ chất cây lim xanh, về dược tính cũng sánh ngang với Nấm Lim Xanh tự nhiên, có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh nan y khó chữa như: ung thư, các bệnh về gan, tiểu đường, thận, huyết áp cao, gout, xương khớp, phì đại tuyến tiền liệt, … Và ở góc độ bồi bổ cơ thể, nấm lim xanh giúp bồi bổ và dưỡng sinh, cải thiện chức năng các cơ quan, phục hồi chức năng cơ thể, điều hòa khí huyết và nâng cao thể trạng của bệnh nhân. Nấm Lim Xanh có 2 loại là nấm hằng niên và Nấm đa niên (nhiều tuổi), chúng ta nên sử dụng loại nấm hằng niên sẽ có nhiều dược tính hơn do nấm đa niên nếu hóa gỗ sẽ không còn giá trị. Để phân biệt được Nấm hằng niên và đa niên ta có thể phân biệt qua hình dáng của chúng, nấm hằng niên nhỏ hơn và có chân, nấm đa niên lớn hơn mọc từ thân cây và không có chân, loại nấm đa niên cứng như gỗ không có giá trị dược tính cao… Về góc độ an toàn, Nấm Lim Xanh có giá trị dược tính nhiều hay ít cũng phụ thuộc nhiều vào cơ chất trồng, nếu Nấm mọc trên cây có độc tố hoặc nơi có môi trường ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nấm Lim Xanh nuôi trồng bán tự nhiên được kiểm soát tốt về mặt cơ chất và môi trường hơn là nấm mọc tự nhiên. Do đó để sử dụng Nấm lim Xanh an toàn và hiệu quả chúng ta cần sử dụng nấm có nguồn gốc rõ rang từ những cơ sở uy tín. Nguồn www.linhchinonglam.com
 13. NÊN DÙNG NẤM LIM XANH TỰ NHIÊN HAY ĐƯỢC NUÔI TRỒNG ? Nấm lim xanh có tên khoa học là Ganoderma Lucidum (Leyss.Ex.Fr.) Karst, còn có tên đồng nghĩa là Polyporum Lucidus W.Curt. Là loại nấm chỉ mọc đặc hữu chỉ mọc trên cây lim xanh trong rừng nguyên sinh ở Việt Nam và Lào. Nấm lim xanh bán tự nhiên được nuôi trồng trên cơ chất cây lim xanh, về dược tính cũng sánh ngang với Nấm Lim Xanh tự nhiên, có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh nan y khó chữa như: ung thư, các bệnh về gan, tiểu đường, thận, huyết áp cao, gout, xương khớp, phì đại tuyến tiền liệt, … Và ở góc độ bồi bổ cơ thể, nấm lim xanh giúp bồi bổ và dưỡng sinh, cải thiện chức năng các cơ quan, phục hồi chức năng cơ thể, điều hòa khí huyết và nâng cao thể trạng của bệnh nhân. Nấm Lim Xanh có 2 loại là nấm hằng niên và Nấm đa niên (nhiều tuổi), chúng ta nên sử dụng loại nấm hằng niên sẽ có nhiều dược tính hơn do nấm đa niên nếu hóa gỗ sẽ không còn giá trị. Để phân biệt được Nấm hằng niên và đa niên ta có thể phân biệt qua hình dáng của chúng, nấm hằng niên nhỏ hơn và có chân, nấm đa niên lớn hơn mọc từ thân cây và không có chân, loại nấm đa niên cứng như gỗ không có giá trị dược tính cao… Về góc độ an toàn, Nấm Lim Xanh có giá trị dược tính nhiều hay ít cũng phụ thuộc nhiều vào cơ chất trồng, nếu Nấm mọc trên cây có độc tố hoặc nơi có môi trường ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nấm Lim Xanh nuôi trồng bán tự nhiên được kiểm soát tốt về mặt cơ chất và môi trường hơn là nấm mọc tự nhiên. Do đó để sử dụng Nấm lim Xanh an toàn và hiệu quả chúng ta cần sử dụng nấm có nguồn gốc rõ rang từ những cơ sở uy tín. Nguồn www.linhchinonglam.com sưu tầm
 14. Trong bảng xếp hạng các loại thảo dược được mệnh danh là than dược thì Nấm Linh Chi xếp hạng nhất và ngay phía sau là Nhân Sâm xếp hạng hai. Công dụng Nấm Linh Chi và Nhân Sâm về cơ bản là bồi bổ cơ thể, chống lão hóa, tăng đề kháng, cũng loại trừ cholesterol và các khối u, giúp gan giải độc. Các chức năng này nghe qua rất giống nhau, nhưng thực sự chúng rất khác biệt. Chúng ta cùng nêu rõ sự khác biệt của chúng nhé. HÌNH ẢNH LINH CHI HÌNH ẢNH NHÂN SÂM Tác dụng của Nấm Linh Chi và Nhân Sâm · Nhân sâm bổ nguyên khí, bồi bổ cơ thể, rất tốt cho người ốm dậy. Nấm linh chi thì không bồi bổ cơ thể, nấm linh chi chữa trị khôi phục lục phủ ngũ tạng của cơ thể. · Nhân sâm tăng cường sinh lý. Nấm linh chi không có tăng cường sinh lý, ham muốn. · Nhân sâm dùng phải rất chú ý về liều lượng, vì nó là chất bổ, mà đại bổ thì sinh nguy. Nấm linh chi thì bạn dùng càng nhiều càng tốt. · Nhân sâm có tác dụng phụ, trong nhiều trường hợp có thể gây đột tử, như câu "Phúc thông phục nhân sâm -> Tắc tử". Nấm linh chi không hề có tác dụng phụ, ngoài trường hợp có thể gây ngứa ngoài da, đau bụng trong vài tuần đầu và tự hết với người hệ thần kinh quá mẫn cảm. Như về công dụng thì linh chi vượt trội hơn cả nhân sâm và hầu như không có tác dụng phụ. Chính vì thế nấm linh chi không kén người dùng như nhưng sâm. NGUỒN :www.linhchinonglam.com sưu tầm.