• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyenthanh19100

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyenthanh19100

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. quyết định phòng khám nam khoa như thế nào?
 2. hiện nay với các loại bệnh tai mũi họng đang hoành hành thì viêm tai giữa tại trẻ em chiếm 1 tỉ lệ lớn số trường hợp gặp phải. Với các loại chứng bệnh không giống nhau bản thân chúng ta có các triệu chứng không giống nhau, cùng những phương thức chữa trị không giống nhau. Bữa nay bài viết này sẽ đem đến thông tin về những cách điều trị viêm tai giữa ở trẻ em. Chữa viêm tai giữa tại trẻ em như thế nào? Trong dân gian từng lưu truyền rất những loại thuốc trị viêm tai hiệu quả. Dưới đây bên tôi xin chỉ cho các mẹ một số phương thuốc hiệu quả nhất. Bột vỏ lựu khô với băng phiến: các mẹ dùng vỏ lựu, phơi khô sau đó nghiền mịn thành bột với 1 ít băng phiến rồi bảo quản vào 1 lọ thủy tinh khô (lưu ý: băng phiến những mẹ nên ra hiệu thuốc Đông y mua, không phải loại để trong tủ quần áo). Hằng ngày, các mẹ dùng bột đó, thổi vào tai trẻ 2 lần vào mỗi sáng và tối. Chứng bệnh của trẻ sẽ từ từ được thuyên giảm. Trị viêm tai giữa bằng lươn: các mẹ có thể dùng một con lươn còn sinh sống, sau đó cắt phần đuôi lươn lấy máu rồi nhỏ vào tai mắc bệnh của trẻ. Ngày bạn cũng làm vậy 2 lần vào mỗi sáng và tối. Hình thức này nghĩ thì thấy ghê, nhưng lại vô cùng hiệu quả, được nhiều sách Đông y biên chép lại. Trị viêm tai cho trẻ bằng lá bưởi: những mẹ cũng có thể dùng một nắm lá bưởi tươi, giã nát, vắt lấy nước rổi nhỏ hai – 3 giọt vào tai mắc bệnh của trẻ. Cách làm này cũng rất hiệu quả. bên mình hi vọng qua topic vừa rồi bạn đã biết rõ hơn về các thuốc trị viêm tai giữa ở trẻ em. Nếu còn điều gì băn khoăn xin vui lòng liên lạc với phòng khám đa khoa Hoàn Cầu của bên mình.
 3. Phòng khám phụ khoa như thế nào là chất lượng? Chúng tôi với những nhiệt huyết của mình đã đưa ra được một vài chỉ tiêu đánh giá những loại phòng khám chất lượng như topic Dưới đây. Nhằm ý đồ mang đến các lựa chọn chuẩn xác nhất cho mọi người, để tránh rơi vào những trường hợp tiền mất - tật mang kèm theo những hậu quả nặng nề. những phòng khám ra sao là tốt Để kết quả khám phụ khoa đạt được hiệu quả cao, các chị em cần đến những địa chỉ y tế chất lượng, uy tín và chuyên khoa sâu. Không những thế, không phải cơ sở y tế nào cũng có thể chuẩn đoán các chứng bệnh phụ khoa an toàn được kết quả chính xác, thành ra việc quyết định địa điểm khám phụ khoa uy tín là mối bận tâm và câu hỏi của rất nhiều chị em giới nữ. lúc nhắc đến những địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở TPHCM thì lần đầu bản thân chúng ta sẽ kể tới những bệnh viện nhà nước như: căn bệnh viện phụ sản Trung ương, căn bệnh viện phụ sản TPHCM, chứng bệnh viện Bạch Mai, căn bệnh viện Việt Đức… Đây chính là những địa chỉ được đông đảo chị em chọn lựa. không những thế, có 1 bất cập các nơi này đó là sực quá tải người mang bệnh càng ngày càng tăng lên khiến chi chất lượng phục vụ không được chu đáo. Và ko phải ai cũng có thể gần xếp được thời gian để tới chứng bệnh viện chờ đợi, xếp hàng chờ tới lượt để khám chữa bệnh. ⇒ Ngoài những căn bệnh viện công thì những chị em cũng có thể tới khám phụ khoa tại các phong khám tư nhân uy tín đã được Bộ Y tế cấp giấy phép hành nghề. Các phòng khám tư nhân hiện tại cũng có đội ngũ thầy thuốc giỏi, giàu hiểu biết, được trang thiết bị những máy móc, thiết bị tiến tiến, hiện đại từ đó giúp chẩn đoán chính xác tình trạng sức khỏe của phái nữ. Mặt khác, tất cả các dụng y tế tại phòng khám đều được triệt khuẩn theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế…nên chị em hoàn toàn có thể an tâm khi đến khám và điều trị nơi đây. Phong kham da khoa Hoan Cau là 1 trong những phòng khám tốt như vậy, tới với chúng tôi bạn sẽ được đem đến một hiệu quả khám chữa trị bệnh chất lượng nhất.
 4. Chuyện chứng bệnh tật là 1 trong những điều không thể tránh khỏi, và từ đó việc chúng ta cần làm chính là chọn lựa một phòng khám tốt để có thể gửi gắm niềm tin khám chữa trị bệnh. Đặc biệt là tại Tây Ninh nơi có khá ít các phòng khám chất lượng hơn so với ở TPHCM. Vậy tiêu chí chọn lựa phòng khám tai mũi họng ở Tây Ninh là như thế nào? bản thân chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua chủ đề này bữa nay nhé. Phòng khám tai mũi họng tại Tây Ninh sau đây là một vài những tiêu chuẩn căn bản để nhìn tổng thể về Phòng khám tai mũi họng tại Tây Ninh : Phòng khám tai mũi họng tại Tây Ninh với hệ thống y bác sĩ giỏi, trang bị y tế tân tiến, điều kiện cơ sở vật chất tốt cùng phong cách phục vụ tận tình, chuyên nghiệp, Phòng khám tai mũi họng nghe nói đến là địa chỉ khám chữa tai mũi họng uy tín ở Tây Ninh. hệ thống y chuyên gia giỏi: Phòng Khám tai mũi họng quy tụ được những chuyên gia giỏi có lâu năm kinh nghiệm khám chữa trong lĩnh vực chuyên khoa tai mũi họng. không chỉ đem đến kết quả khám chữa hiệu quả, các bác sỹ còn tư vấn giúp tháo gỡ mọi thắc mắc của người mang bệnh, cung cấp các tri thức cũng như hiểu biết có ích về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Phòng Khám có trang bị y tế tân tiến được nhập khẩu từ những nước có nền y tế phát triển như: Máy áp lạch Athrocere, máy xâm lấn tối thiếu đẳng ly tử nhiệt độ thấp JCIC Mỹ, máy hình thành vách ngăn STORS Đức,… hỗ trợ tốt cho việc khám và trị bệnh. những phòng vệ thuật, phòng siêu âm, những thiết bị, phương tiện thủ thuật được vệ sinh sạch sẽ, tiệt khuẩn, người mang bệnh hoàn toàn có thể yên tâm điều trị mà ko cần lo sợ. Điều kiện cơ sở vật chất sạch sẽ tiện nghi giúp bệnh nhân có cảm giác thoải mái, dễ chịu lúc tới khám. hệ thống nhân viên, lễ tân của căn bệnh viện sẵn sàng tư vấn và giải thích mọi câu hỏi của người mang bệnh. quy trình đăng ký khám căn bệnh nhanh gọn, người bị bệnh ko phải chen lấn, không được khoẻ chờ đợi giúp tiết kiệm tối đa thì giờ và công sức. Nếu còn điều gì thắc mắc xin vui lòng liên lạc với bên tôi qua địa chỉ website để biết thêm nhiều thông tin chi tiết nhé: http://benhvientaimuihong.vn
 5. Viêm amidan có mủ là một trong những loại chứng bệnh khó điều trị dứt điểm nhất hiện giờ. Chúng dằng dai và và đem đến những loại tai biến gian nan trong cuộc sống hằng ngày, vậy làm thế nào để đề phòng được bệnh này? Hãy cùng phòng khám đa khoa Hoàn Cầu tham khảo nhé. Lời khuyên thầy thuốc chuyên khoa giúp phòng ngừa viêm amidan Đáng tiếc là nhiều người vẫn chưa có được thông tin về một vài giải pháp tương đối rất đơn giản để amidan nếu có viêm cũng nhiều khi mà thôi, cũng ko ở cường độ khiến gia chủ phải liệt giường liệt chiếu. Đó là 5 biện pháp: Ngâm chân trong nước ấm 10 phút sau cả ngày làm việc trong phòng máy lạnh, trên cánh đồng ngập nước hay dưới trời mưa tầm tã. nên nhớ cảm giác lạnh ở lòng bàn chân kéo theo giảm thân nhiệt chính là điều kiện thuận tiện để lực lượng vi khuẩn sống chờ chực trong vòm mồm có dịp bùng phát. Giữ ống tai cho sạch. trị bệnh viêm tai giữa đến nơi tới chốn vì tai – mũi – họng bao giờ cũng trong thế môi hở răng lạnh. Chỗ này bội nhiễm thì chỗ xung quanh trước sau cũng viêm tấy. Chữa sâu răng càng sớm càng tốt. “Nuôi” vi khuẩn trong kẽ răng, trên nướu răng thì đừng lấy làm lạ nếu amidan nay thì sưng mủ, mai sưng tấy. Thanh trùng vùng hầu họng vài lần trong ngày bằng dung dịch ko gây kích ứng niêm mạc, chẳng hạn bằng nước trà pha chút mật ong. Đừng quên là những nhà nghiên cứu đã chứng minh mật ong vừa có công dụng kháng khuẩn gây viêm xoang vừa làm lành vết thương lại thêm chống mùi hôi từ ổ viêm. dùng nước trà súc miệng còn ức chế hoạt tính của vi khuẩn gây lở loét niêm mạc hầu họng. Giữ vùng cổ cho ấm, nhất là lúc trở trời, bằng hình thức quấn khăn quanh cổ, tốt nhất trong lúc ngủ. Dân vùng Trung Âu cho tới nay vẫn dùng cách quấn khăn trong có khoai tây luộc nóng để trị viêm amidan. Có thể thay khoai bằng cây thuốc có tinh dầu như quế, gừng, hồi… sử dụng gì tùy ý, miễn là cho ấm yết hầu.