• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hoahtx137

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hoahtx137

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đơn vị Hành Tinh Xanh luôn mang đến thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm thùng rác inox chất lượng chính hãng được nhập khẩu nguyên chiếc thương hiệu Paloca. Theo đánh giá của thị trường thiết bị vệ sinh tòa nhà, thiết bị thu gom rác công cộng thì thùng rác inox đạp chân và thùng rác inox có gạt tàn thuốc lá đang là 2 lựa chọn nhạy nhất cho các đơn vị môi trường, chủ các tòa chung cư, khách sạn. Thùng rác inox đạp chân có nhiều kích thước từ nhỏ bé dành cho các phòng khám bệnh, nhà bếp,...cho tới những công cộng lớn khác. Nói về thùng rác inox có gạt tàn thuốc lá lại mang đến cảm giác thoải mái tự tin hút thuốc nơi công cộng cho các chàng trai nghiện thuốc lá. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích để các bạn thấy được lý do tại sao 2 kiểu thùng rác này bán chạy vô cùng. - Thùng rác inox đạp chân: -Có nắp thùng linh hoạt đóng, mở dựa vào cơ chế đạp chân linh hoạt. Bàn đạp chân nhỏ gắn kết tự nhiên chắc chắn ở phần đế của thùng rác inox văn phòng, người mua chỉ cần đạp nhẹ bàn đạp sẽ tự mở nắp như việc bạn đang thực hiện 1 câu thần chú “vừng ơi mở ra”. Khi vừa bỏ chân ra nắp từ từ đậy kín lại giống như cơ chế đang được điều khiển đậy kín lại đảm bảo vệ sinh một cách tối đa cho con người. Bên trong mỗi thùng thu gom rác là 1 sọt đựng rác bằng tôn hoa co tròn không rỉ nước ra môi trường làm việc, sinh sống. Thùng rác inox đạp chân là chọn lựa lý tưởng cho những không gian như: phòng bếp, phòng tắm, phòng làm sạch, các quầy, sảnh hay các trung tâm mua sắm, ăn uống sang trọng… - Thùng rác inox có gạt tàn: Thùng rác có cửa bỏ rác phía trước tiện lợi. Lưới chống vứt rác thiết kế phía trên cùng của nắp ngăn không cho rác thải lớn không phải tàn thuốc bị bỏ lại không đúng vị trí. Thùng rác inox gạt tàn có 2 kiểu dáng thường thấy là thùng rác inox vuông có gạt tàn và thùng rác inox tròn. Màu sắc thùng thu gom rác bằng inox thường là trắng, đen hay tại nhiều không gian cao cấp có thể thấy là thùng rác inox gạt tàn mạ vàng, thùng rác inox đá hoa cương... Bên trong thiết bị là một xô chứa rác bằng nhựa an toàn có quai cầm không rỉ nước tiện làm sạch. Nhận biết thùng rác cao cấp và thùng rác không đảm bảo chất lượng: Thùng rác inox chính hãng Thùng rác inox nhái, không đảm bảo chất lượng - Bền mặt sáng ánh bạc nhưng hơi nhờ nhờ. - chất liệu inox cao cấp - Bên ngoài Màu sáng loáng hoặc Màu hơi xám đục có các vết chấm nhỏ li ti. - vật liệu inox dởm pha trộn Thông số chuẩn như trên website. Không có đầy đủ thông số. - Có logo thương hiệu in nổi trên nắp - Không có logo hoặc logo in mờ nhạt -Vành bọc cao su dưới đáy chắc chắn - Vành bọc cao su nhìn không bám dính và có mùi khó chịu. Khách hàng hiện có nhu cầu mua thùng rác inox giá rẻ, thùng rác inox nắp lật vui lòng liên hệ theo số hotline tổng kho Hành Tinh Xanh để được báo giá cụ thể. Địa điểm văn phòng đại diện phía Bắc: 203 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Website: greenplanet.com.vn
 2. Thùng rác inox đạp chân hiện nay khá được ưu chuộng dùng trong các nhà hàng, khách sạn hay các trung tâm thương mại trung tâm mua sắm hội nghị. Những loại thùng rác đạp chân được khách hàng tin dùng 1 Thùng rác inox đạp chân Đặc điểm nổi bật thùng rác inox đạp chân sử dụng van giảm chấn thủy lực giúp việc đóng- mở êm ái nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn trong quá trình đổ rác. Chất liệu inox 304 sang trọng chống bám vân tay chống ăn mòn cùng với khả năng chịu nhiệt cao tăng độ bền cho sản phẩm. Mọi thùng rác inox Paloca đều sử dụng inox 304 không biến dạng khi va đập tăng tuổi thọ thùng rác. Sọt đựng bên trong bằng nhựa an toàn ABS có sẵn lỗ để gài túi nilon chống xô lệch. Khi lựa chọn các thùng rác inox, khách hàng không cần bỏ quá nhiều thời gian để vệ sinh sạch sẽ thùng rác. Thùng rác inox đạp chân có bề mặt sáng bóng chống bám bụi chắc chắn bạn không cần lau chùi ngày một. Bên cạnh đó, thùng rác inox đạp chân có rất nhiều kích thước, đảm bảo đẹp, trang nhã, phù hợp nhu cầu sử dụng từ phòng khách căn hộ cho đến trung tâm thương mại. Các dung tích hiện tại của thùng rác inox đạp chân Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dung tích ( lít) Kích thước (mm) Thùng rác inox đạp chân 3 lít HTI13A03 3.0 (Ø)175 x (H)225 Thùng rác inox đạp chân 5 lít HTI13A05 5.0 (Ø)200 x (H)275 Thùng rác inox đạp chân 7 lít HTI13A07 7.0 (Ø)225 x (H)325 Thùng rác inox đạp chân 12 lít HTI13A12 12 Ø)250 x (H)395 Thùng rác inox đạp chân 20 lít HTI13A20 20 (Ø)285 x (H)445 Thùng rác inox đạp chân 30 lít HTI13A30 30 (Ø)290 x (H)585 2 Thùng rác nhựa đạp chân Thùng rác inox thường có kích thước nhỏ, có nhiều màu sắc cho khách hàng lựa chọn: màu xanh môn, màu vàng, kem. Có các kiểu thùng rác nhựa đạp chân hình vuông có nắp đậy kín, không lo mùi hôi thoát ra môi trường bên ngoài. Lớp thùng chứa rác trực tiếp bên trong được làm từ nhựa và có quai xách thuận tiện cho việc thu gom rác mỗi khi thùng đầy rác. Thùng rác đạp chân có cơ chế đóng mở linh hoạt , người dùng không cần trực tiếp sử dụng tay mở nắp, tránh dính bẩn từ thùng rác. Thùng rác y tế đạp chân: Thùng rác y tế 15 lít - 20 lít làm bằng chất liệu nhựa HDPE bền dẻo thiết kế đạp chân được dùng nhiều trong phòng y tế các bệnh viện, phòng khám. Thùng rác y tế đạp chân màu vàng ( quy định chứa các chất thải nguy hại ). Thùng rác nhựa y tế đạp chân màu trắng phân loại rác tái chế, màu xanh chứa rác thải thông thường. Nếu bạn đang tìm hiểu địa chỉ thùng rác inox đạp chân, thùng rác inox gạt tàn, thùng rác nhựa,... chính hãng giá rẻ, hãy liên hệ ngay theo số hotline: 024 3627 5955 hoặc đến trực tiếp văn phòng Hà Nội : tầng 4 - tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai , Hai Bà Trưng hoặc địa chỉ kho: sn 15 ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 3. Khi phụ nữ mang bầu sẽ có rất nhiều dấu hiệu để có thể nhận biết nhận biết dễ dàng qua sự thay đổi từng chút một của cơ thể mà dựa vào những dấu hiệu đó có thể nhận biết chính xác được dấu hiệu phụ nữ đang có bầu hay k. Dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang mang bầu: Ngực căng, đau và lớn hơn – Dấu hiệu có thai sau 1 tuần quan hệ Đây được coi là biểu lộ có bầu sớm nhất trong tuần đầu tiên mà lại hầu như mẹ nào cũng chạm chán phải. Việc phụ nữ thấy đau cứng ngực là vì sau khi trứng gặp mặt tinh trùng thụ tinh cống phẩm, vẫn xuất hiện sự thay đổi bất ngờ về nồng độ hooc môn trong thể xác của người phụ nữ. Bước ngoặt này làm cho lượng máu tuần hoàn cho phần ngực mà còn khiến thai ngực cương lên, tức, xuất hiện cảm xúc ấm ran quanh đó đầu với nắm vú. Nếu chạm vào cầm vú đã siêu đau. Việc ngực sung và đau đương nhiên vùng domain authority xung quanh đầu ti thâm đen hơn mức bình bình Có thể khiến bạn nặng nề chịu đựng. Mà lại sau khi cơ thể ưng ý ứng được cùng rất sự thay đổi hooc môn này, các xúc cảm nặng nề Chịu đựng chỗ vùng ngực đã mất tích. 1 Trong các phương pháp để các bạn cắt giảm sự căng tức đau nhức cực nhọc chịu đựng này, chúng ta cũng có thể bổ sung vitamin E, D, sắm áo ngực rộng và thoáng hơn đồng thời mát xa nhẹ nhàng. ra máu báo bầu và bệnh dịch cơ quan sinh dục nữ thay đổi – tín hiệu 100% thụ bầu thắng lợi xuất hiện máu báo có thai là một trong những biểu thị thừa nhận biết có bầu sớm nhất cơ mà chưa phải phái nữ nào đều chung hiệu này. Cơ mà nếu đã bị chảy máu báo bầu thì có nghĩa là chức năng dính bầu, thụ thai công trình lên tới 100%. Mà lại, đây lại là biểu lộ có chửa sớm nhất mà thường bị bà bầu bỏ quên bởi nhiều người nhầm tưởng là kinh nguyệt hàng tháng. Trứng rụng khi nào? Và hiện tượng máu báo thai xảy ra khi thai nhi vào làm cho tổ trong phòng tử cung. Để sáng tỏ máu báo bầu cùng máu hành kinh chúng ta cũng có thể chú ý bởi mắt thường. Máu báo thai bình thường đơn thuần những đốm máu đỏ tươi, phớt hồng hoặc nâu, số lượng siêu ít. Theo chia sẻ của các người mẹ đang mang thai thì máu báo bầu chỉ bám một ít bên trên đáy quần lót. Cộng thêm, máu báo thai chỉ ra mắt trong một thời gian ngắn: 1 vài lần trong chặng một cho 2 ngày. Hình như ấy máu chu kỳ hành kinh thường ra phong phú cùng ồ ạt hơn, có dịch nhầy cùng kéo dài trong suốt thời gian từ 3 mang đến 7 ngày. Việc căn bệnh âm hộ bứt phá Có thể là biểu hiện tinh trùng gặp trứng và thụ thai thành công. Bằng khi phôi bầu được ra đời, lớp bệnh nhầy âm đạo trở nên sệt quánh hơn, cổ tử cung đóng khít để chức vụ cho phôi thai dễ dính vào thành cửa mình với cải cách và phát triển. Chất bệnh dịch có màu trắng cùng đục cũng như màu sữa đang phát triển ra từ khi phôi bầu sinh ra cùng kéo dài trong suốt thai kỳ. Dĩ nhiên, bọn chúng số đông vô hại. Cơ mà nếu thấy biểu hiện cửa mình bị ngứa, dịch cửa mình có mùi tanh kèm theo là dịch âm đạo chuyển màu bất thường như greed color, màu kim cương, màu nâu… thì cần đến ngay bệnh viện chuyên điều trị để kiểm tra xem các bạn xuất hiện bị nấm hay nhiễm khuẩn hay chưa. Chủ yếu người mẹ bị viêm cơ quan sinh dục nữ khi mang thai đấy nhé. bị ra máu báo thai là một trong biểu lộ thừa nhận biết mang bầu sớm nhất nhưng chưa hẳn con gái nào cũng có hiện này ra máu báo bầu là 1 trong tín hiệu nhận biết có chửa sớm nhất nhưng chưa hẳn con gái nào đều có hiện này Ở tháng đầu mang thai, thể xác con gái xuất hiện sự nhạy cảm hơn cùng với cụm mùi bên cạnh, mùi gì Có thể làm bạn nặng nề Chịu đựng, nặng mà còn là cảm giác buồn mửa, nôn ọe. Người ta thường Hotline chính là biểu hiện mệt mỏi nghén. Đôi khi chúng ta lại thấy ghét mùi nước hoa yêu thích trước đây của tôi, mùi mồ hôi, mùi bụi bặm, mà thậm chí là mùi cơm trắng sôi… nguyên do của dấu hiệu mang thai này là vì nội tiết tố cô gái Estrogen tăng lên làm cho bà bầu thính hơn dễ nhạy cảm cùng rất mùi. Những dấu hiệu nhận biết có thai bé gái: – Nhịp đập tim đo được từ 140 lần trong một phút. – Phần hông và phần sau của bạn trở nên nặng nề hơn. – Ngực trái to hơn ngực phải – Tóc của bạn xuất hiện những sợi màu đỏ. – Bụng của bạn cao và trông như một quả dưa hấu. – Bạn thèm ăn đồ ngọt, hoa quả, thèm uống nước cam. – Tâm trạng hay buồn rầu trong thời kỳ mang thai. – Khuôn mặt nổi nhiều mụn hơn ngày thường. – Đường lông ở bụng cong và nhạt – Nước tiểu của bạn có màu vàng đục. – Treo chiếc nhẫn cưới đưa ra trước bụng khi bạn nằm ngửa, nó di chuyển từ bên này sang bên kia.
 4. Để biết bạn có bầu hay không chúng ta không phải hóng tới vấn đề áp dụng que thử thai lên 2 vạch nhưng chỉ từ 5 dấu hiệu mang thai Poliva chỉ dẫn sau đây, bạn cũng có thể bảo đảm thành viên vẫn sớm thụ thai vật phẩm cùng rất biểu lộ dấn biết tinh trùng vẫn chạm mặt trứng và trứng và đã được thụ tinh nhà cửa, sinh linh thanh mảnh vẫn tồn tại trong bụng bà bầu rồi đấy. 1. Nhiệt độ cơ thể tăng là dấu hiệu nhận biết có thai sớm Khi mang thai hormone progesterone tiết ra nhiều hơn làm nhiệt độ cơ thể bạn tăng cao hơn bình thường một chút, gần giống nhiệt độ cơ thể trong những ngày rụng trứng. Nếu thường xuyên theo dõi nhiệt độ cơ thể mình, bạn có thể dễ dàng nhận thấy dấu hiệu này. Đây là một dấu hiệu mang thai dễ bị bỏ sót, vì bạn có thể chỉ nghĩ rằng mình đang bị cảm lạnh hay quá mệt mỏi mà thôi. 2. Thường xuyên đi tiểu là 1 trong những dấu hiệu có thai Bạn vừa mới đi tiểu hơn một tiếng trước và giờ đây lại muốn “ghé thăm” toilet một lần nữa? Loại trừ những nguyên nhân sức khỏe khác, việc đi tiểu nhiều hơn so với bình thường có thể là “điềm báo” bạn đang có thai rồi đấy! Sau khi trứng được thụ tinh chặng 6 tuần, lưu lượng máu trong cơ thể cải thiện lên đáng quan tâm. Thì là, thận sẽ bài tiết ra nhiều kiểu nước hơn. Tiếp ấy, sự đàn áp của tử cung càng ngày càng lớn lên bàng quang vẫn có tác dụng bạn cần phải đi đái chuyên hơn. Trong giai đoạn đầu mang thai và khi thai kỳ gần kết thúc, các mẹ bầu đều có thể trải qua tình trạng liên tục muốn đi tiểu 3. Buồn nôn (có thể kèm theo nôn hoặc không nôn) Ốm nghén là cơn ác mộng của nhiều phụ nữ, có thể xuất hiện khá sớm ở tuần thứ 4-6 của thai kỳ. Thậm chí, Có thể, có người bị tác động cất chúng suốt 9 tháng có thai. Chưa cố định là buổi sáng, chúng ta cũng có thể cảm thấy buồn nôn mửa bất kỳ thời điểm nào trong ngày, ngay cả khi chúng ta chưa kịp nên ăn những gì. Đôi khi, bạn chỉ thấy buồn ói nhưng không nghiêm trọng đến mức nôn ra tất cả những gì gia đình ăn uống. 4. Thay đổi thói quen ăn uống Bạn thích ăn ngọt và cực kỳ ghét ăn chua. Bỗng một ngày, bạn nhận thấy mình đang cầm một trái cóc non và ăn ngon lành? Giống như buồn nôn, thay đổi khẩu vị là một trong những dấu hiệu nhận biết bạn đang mang thai. Trong khi một số người ói đến mật xanh mật vàng và không dám đụng”tới bất kỳ món nào, một số người khác lại lâm vào tình cảnh thèm ăn vô tội vạ trong suốt thời gian “mang nặng”. Từ dân nghiện đồ ngọt, bạn chuyển sang thèm chua kinh khủng. 5. Trễ kinh Trễ kinh là dấu hiệu có thai sớm nhất mà bạn có thể nhận thấy sau 1 tháng. Bao lâu rồi kể từ chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày gần đây nhất của bạn? Sau khi trứng được thụ tinh, chu kỳ kinh nguyệt của bạn sẽ vắng mặt ít nhất trong 9 tháng tới đây. Một số người thỉnh thoảng có ra máu trong thai kỳ nhưng ít hơn hẳn. Tuy vậy, bạn vẫn nên kiểm tra xem mình có nhiều dấu hiệu khác trong danh sách kể trên hay không, bởi trễ kinh đôi khi chỉ là do bạn đang bị stress hay thay đổi thói quen sinh hóa. Xem thêm: Máu báo thai có màu gì
 5. Máu báo thai sẽ xuất hiện sau khi thụ tinh khoảng từ 8 – 12 ngày khi phôi thai di chuyển và bám vào thành tử cung. Bạn có thể bị đau bụng nhẹ, khi xuất hiện máu thai, và có một vài đốm máu màu hồng hoặc nâu trên quần lót. Phụ thuộc vào cơ thể của bạn và sự phát triển của bào thai mà một vài phụ nữ sẽ xuất hiện máu báo có thai hoặc không. Máu báo thai là một trong những dấu hiệu mang thai cơ bản có thể chỉ là một vài giọt máu nhỏ và rất khó để nhận biết và dễ bỏ qua dấu hiệu này nếu bạn không nghĩ mình sẽ mang thai. Nguyên nhân gây ra hiện tượng ra máu báo có thai? Trứng được thụ tinh sẽ trở thành một phôi thai và làm tổ trong lớp nội mạc gây chảy máu một ít. Tuy nhiên hiện tượng này không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Bạn phát hiện thấy máu khi đang mang thai thì bạn có thể nhận biết hiện tượng này được gây ra bởi một số nguyên nhân sau: 1. Sảy thai tự nhiên ra máu báo thai Trong vài tháng đầu tiên của thai kỳ, khoảng 15% mẹ bầu có nguy cơ sảy thai và sẽ bị chảy máu và đau bụng sau đó. Bạn cần đến bác sĩ ngay lập tức nếu đang mang thai và có những triệu chứng này. 2. Quan hệ tình dục Đôi khi tình trạng chảy máu xảy ra rất sớm dù hiện tượng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong thai kỳ. Sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể cũng có thể là nguyên nhân gây nên xuất huyết âm đạo. 3. Mang thai ngoài tử cung Tình trạng thai ngoài tử cung sẽ dẫn đến việc bạn có thể bị chảy máu kèm theo hiện tượng đau và chuột rút. Nếu gặp phải tình trạng này, bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay lập tức nhé. Nếu máu báo có thai không có màu hồng mà chuyển sang một số màu dưới đây thì các bạn nên lưu ý: - Khi bạn mang thai ngoài tử cung, máu có thể có màu đen hoặc nâu kèm theo hiện tượng đau bụng một bên hay chuột rút tại bụng dưới. - Bạn sẽ bị ra máu rất nhiều, đau bụng, sốt cao khi có hiện tượng xảy thai và vô cùng nguy hiểm khi xuất hiện thêm các cục máu đông rất nguy hiểm. - Lượng máu ra rất ít, kèm theo ngứa ngáy và có mùi hôi khó chịu tại vùng kín chứng tỏ bạn đang bị viêm nhiễm phụ khoa Trên đây là một số hiện tượng ra máu nguy hiểm không phải là máu báo thai. Chính vì vậy bạn cần đến ngay cơ sở y tế, bệnh viện để kiểm tra tránh tình trạng nguy hiểm. Xem thêm: ----> Trứng rụng khi nào
 6. Nội tiết trong cơ thể người phụ nữ có những xáo trộn, dẫn đến nhiều triệu chứng lạ xuất hiện khi có thai mà chị em phụ nữ chỉ cần để ý một chút có thể nhận biết sớm qua cách cơ thể phản ánh lại từ đây kết luận khả năng đã có thai như sau: + Dấu hiệu chậm kinh: Là dấu hiệu mang thai đầu tiên của thời kỳ mang thai. Người phụ nữ thông thường có chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày đều đặn hàng tháng. Nếu thấy bất thường khi bị chậm kinh thì phụ nữ nên lưu ý đến khả năng bạn đã có thai. + Chất nhầy ở cổ tử cung: Chất nhầy này sẽ làm bít chặt cổ tử cung lại, điều này sẽ ngăn cản các tác động xấu bên ngoài hay bên trong thông qua âm đạo, có thể xâm nhập vào bên trong buồng tử cung, gây hại cho thai kỳ. + Phụ nữ mang thai đi tiểu nhiều hơn bình thường: Khi có thai, thể tích tử cung tăng lên lấy diện tích nuôi dưỡng thai nhi từ đó dẫn đến chèn ép bàng quang và chức năng thận cũng tăng khiến bà bầu đi tiểu nhiều lần. + Bầu vú thay đổi, căng tức: Bầu vú căng to, tức ngực, đầu núm vú nhạy cảm, nổi hột, sẫm màu trong nhiều ngày, đây là dấu hiệu có ở tất cả các chị em khi mang thai. + Tình trạng sức khỏe: Nhiệt độ cơ thể tăng cao, cảm thấy nóng bức nhiều ngày. Vị giác thay đổi, nhạy cảm với mùi, buồn nôn, nôn nhiều và thay đổi gu ăn uống, thèm ăn những thức ăn mà trước đó chưa từng thích ăn. + Cơ thể cảm thấy mệt mỏi, tính khí thay đổi, thấy khó thở, cần lượng oxi lớn để cung cấp cho thai nhi. + Khi mang thai, thai phụ dễ bị hiện tượng táo bón đầy hơi. Điều này là do Hormone progesterone khi mang thai tăng cao tạo ảnh hưởng lên hệ tiêu hóa dẫn đến hiện tượng này. + Màu sắc âm đạo thay đổi Một trong những dấu hiệu sớm của thai kỳ là sự thay đổi màu sắc của âm hộ và âm đạo sau tuần đầu tiên quan hệ. Âm hộ và âm đạo của bạn có màu hồng tươi trong các trường hợp bình thường và nó sẽ đổi dần thành màu tím đỏ sẫm khi bắt đầu có thai và màu càng đậm hơn khi thai nhi càng lớn do lượng máu cung cấp cho môi trường xung quanh tăng cao. + Máu báo có thai: Máu báo là do trứng thụ tinh làm tổ trong tử cung gây ra. Thông thường, nó có màu hồng nhạt hoặc màu nâu, xuất hiện gần thời điểm có kinh với vài giọt hoặc lấm tấm máu và ngưng sau 1-2 ngày. Không phải bất kỳ ai cũng có máu báo khi đã thụ thai nhưng đó là một trong những dấu hiệu có thai sau 1 tuần khi quan hệ mà bạn cần phải để ý đến. Ngoài các dấu hiệu nhận biết có thai trên, bạn còn có thể dựa theo dấu hiệu nhận biết có thai để biết được thai nhi trong bụng là trai hay gái. Hãy lick ngay vào đây để có thêm thông tin : Dấu hiệu nhận biết có thai