• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

yeulamgi

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About yeulamgi

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tác động tích cực của các sản phẩm dược phẩm thiên nhiên giúp duy trì trạng thái khỏe mạnh hoặc giảm thiểu nguy cơ và tác hại bệnh tật. Những duoc lieu này có nguồn gốc từ tự nhiên có thể là thực vật, khoáng vật, động vật và đáp ứng yêu cầu làm thuốc. Dược liệu thiên nhiên Hiện nay, nhu cầu sử dụng thuốc và thực phẩm làm từ dược liệu thiên nhiên ngày càng cao, tuy nhiên không phải mọi mặt hàng dược liệu trên thị trường đều là hàng thật và nó khó phân biệt. Để các bài thuốc đông dược và thực phẩm chức năng có thể chữa bệnh hiệu quả thì đầu vào dược liệu phải là hàng chuẩn chất lượng. Do đó, phân biệt dược liệu thật – giả đang là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều doanh nghiệp và người sử dụng. Dược liệu giả có đặc điểm gì? Theo điều 2 Nghị định 102/2016 NĐ – CP đã quy định những dược liệu được dùng làm thuốc phải có nguồn gốc từ tự nhiên. Tuy nhiên có rất nhiều loài dược liệu quý hiếm, có giá trị cao nên nhiều người lợi dụng làm giả dược liệu. Để phân biệt được dược liệu thật – giả thì người mua cần lưu ý: Dược liệu giả thường là những dược liệu được chiết xuất không đúng loài, bộ phận hoặc nguồn gốc được cơ sở kinh doanh cố ý ghi nhãn hoặc ghi trong trong tài liệu kèm theo. Bị cố ý trộn lẫn hoặc thay thế bằng thành phần không phải là dược liệu ghi trên nhãn dược liệu bị cố ý chiết xuất hoạt chất. Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất hoặc nước xuất sứ. Tìm mua dược liệu chất lượng tốt ở đâu uy tín? Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều đơn vị kinh doanh dược liệu uy tín và chất lượng. Một trong số những doanh nghiệp được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng về chất lượng dược liệu thì phải kể tới công ty cổ phần dược phẩm Novaco. Đơn vị này dù mới hoạt động trong nghành dược phẩm 10 năm, nhưng tới nay đã có rất nhiều công ty, nhà máy, doanh nghiệp đặt mua nguyên liệu dược phẩm và có phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm. Đồng thời giá thành các mặt hàng dược liệu của công ty cũng được nhiều người đánh giá là hợp lý nên tạo độ tin tưởng cao cho nhiều khách hàng kinh doanh dược liệu kinh niên và cả những người mới.
 2. Các nghiên cứu mới đây nhất đã chỉ ra mối liên quan giữa chức năng gan và túi mật với việc sử dụng lá thường xuân là rất hữu ích. Điều này giúp các cơ quan hoạt động tốt hơn và giải phóng độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn.Nhờ vậy mà máu được làm sạch và giảm căng thẳng, stress và độc tố cho cơ thể. Tại sao bạn cần phải giải độc gan ?Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và có chức năng quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt. Các chức năng chính của gan là giải độc máu, điều hòa cholesterol, tổng hợp protein trong máu, sản xuất mật và lưu trữ glycogen (để sử dụng năng lượng). Gan giúp phá vỡ các chất kích thích độc hại trong rượu, thuốc lá và các độc tố khác từ các nguồn thực phẩm hàng ngày. Nó cũng sản xuất mật, loại bỏ chất thải và giúp xử lý chất béo. Nếu gan bị trục trặc, điều này có thể gây ra một loạt các tác động tiêu cực đến cơ thể.Chúng ta có thể kiểm soát môi trường bên trong bằng cách thay đổi những gì chúng ta chọn để đưa vào cơ thể, nhưng khó kiểm soát môi trường bên ngoài hơn khi chúng ta tiếp xúc với độc tố bên ngoài bao gồm kim loại nặng, phụ gia thực phẩm, dung môi (chất tẩy rửa), thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.Ngoài ra, một nguồn độc tố khác là vi khuẩn gây bệnh nội tại và nấm men sống trong ruột của chúng ta. Khả năng giải độc và loại bỏ các độc tố này là một yếu tố quan trọng trong việc xác định tình trạng sức khỏe của chúng ta.Giải độc gan bằng thảo dược lá cây thường xuânTheo y học cổ truyền người ta thường giải độc cơ thể bằng cách sử dụng các loại thảo dược thiên nhiên, đồng thời kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong các bài thuốc Đông y thảo dược lá cây thường xuân được dùng phổ biến để giải độc gan nhờ các hoạt chất saponin và polyyne.Trong nghiên cứu thử nghiệm tác hại do gan gây ra có sử dụng thảo mộc lá cây thường xuân và cây cỏ mực cho thấy có tác dụng mạnh hơn. Hoạt động này giúp điều hòa nồng độ của các men có liên hệ đến chức năng gan. Nồng độ lipid cao trong gan và bilirubin trong huyết thanh sụt giảm và trở về mức bình thường. Hỗn hợp thảo dược này còn giúp làm tăng mức độ triglyceride trong máu, tăng tiền chất-beta-lipoproteins và cholesterol.Nhờ lợi ích sức khỏe tuyệt vời của thảo dược này với sức khỏe con người mà ngày nay trong nghành y dược phương Đông và phương Tây đang ứng dụng mạnh mẽ lá cây thường xuân trong các bài thuốc của mình. Một số các dạng bào chế lá cây thường xuân được ứng dụng phổ biến trong y học và thực phẩm chức năng đó là cao dược liệu đặc, cao bột, tinh chất…
 3. Thông tia sữa hiệu quả chỉ nhờ thảo dược có sẵn trong vườn nhà :Theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải bà mẹ nào khi vừa mới sinh ra đều có nguồn sữa dồi dào và giàu dinh dưỡng. Một số bà mẹ trẻ do lần đầu sinh con hoặc các nguyên nhân khác nhau mà nguồn sữa bị tắc nghẽn không có sữa cho con bú. Để thông tắc tia sữa cho các bà mẹ trẻ thì ngoài việc sử dụng máy hút sữa thì phương pháp dùng dược liệu cao đinh lăng được cho là vô cùng hiệu quả.Nguyên nhân gây tắc tia sữa : Sinh con đầu lòng và bạn gặp phải sự chậm trễ khi bắt đầu sản xuất sữa mẹ. Sử dụng thuốc gây mê khi sinh con chất pitocin có thể làm chậm quá trình sản xuất sữa mẹ. Sinh non cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng các bà mẹ bị tắc tia sữa. Do sự căng thẳng ở giai đoạn đầu của thai kỳ khiến bà mẹ bị sinh non và không có khả năng cho con bú ngay sau khi sinh vì chưa đủ thời gian để cơ thể mẹ sản xuất sữa. Do phẫu thuật, căng thẳng kéo dài, đau và các yếu tố tâm lý tình cảm khi sinh mổ làm cho sữa mẹ mất nhiều thời gian hơn. Phần ngực của bà mẹ có bị lộn ngược, phẳng không có sữa rất khó có thể bắt đầu cho con bú. Tình trạng này yêu cầu sự giúp đỡ của y tác hoặc các chuyên gia tư vấn để vắt sữa đúng cách. Những người bị bệnh tiểu đường thường mất nhiều thời gian hơn để quá trình sản xuất sữa bắt đầu. Các bà mẹ bị tiểu đường, sinh non thường không đủ sữa hoặc không có sữa cho con bú. Cân nặng quá lớn cũng ảnh hưởng đến tuyến sữa của các mẹ. Sự thay đổi các hormone của cơ thể mẹ sau khi sinh quá đột ngột, cơ thể chưa kịp thích ứng nên khó sản xuất được sữa. Các u nang buồng trứng sản xuất testosterone có thể trì hoãn sự khởi đầu của sản xuất sữa. Dùng đinh lăng chữa tắc tia sữa như thế nào ?Đinh lăng có tên khoa học là Polyscias fruticosa là một thành viên của họ Aralaceae. Tất cả các bộ phận của cây từ thân, rễ, lá đều được sử dụng làm thuốc rất hiệu quả. Thành phần hóa học chính của thảo dược này là Polysciosides A đến H; b-elemen, a-bergamoten, germacrene-D và (E) -gM-bisabolene.Trong dân gian người ta thường sử dụng lá đinh lăng hầm với cháo, ăn sống hoặc nấu như rau để làm chữa tắc tia sữa cho các mẹ. Ngoài ra các lá đinh lăng dưới dạng thuốc sắc được sử dụng để điều trị nhiều bệnh ác tính dạ dày (nhịp tim, chứng khó tiêu, đầy hơi và tiêu chảy). Ở Malaysia, nó thường được sử dụng để điều trị bệnh trĩ. Rễ và cành cây được sử dụng để làm sạch răng, răng và làm loét loét miệng.Theo y học hiện đại, nhờ các hoạt chất saponin có trong rễ đinh lăng nên có tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ thông tia sữa cho các bà mẹ sinh non, thiếu sữa, bị tắc sữa.Ngoài việc là nguyên liệu dược phẩm cung cấp cho các nhà máy chế biến thuốc và thực phẩm chức năng thì đinh lăng cũng là loại rau gia vị phổ biến cho các món thịt, cá, hải sản. Nó được sử dụng như loại rau gia vị giúp tăng tăng thêm hương vị của món ăn và đặc biệt nó cũng hỗ trợ tích cực cho việc chăm sóc sức khỏe con người.
 4. Đó là cây đinh lăng với tên khoa học là Polyscias Fruticosa Harms hay còn gọi là cây gỏi cá, nam dương lâm. Cây thuộc họ ngũ bì Araliaceae, phân bố phổ biến ở khắp các vùng ở nước ta, mọc cả ở Lào và Nam Trung Quốc. Người ta thường dùng rễ hay vỏ rễ đem về rửa sạch phơi khô nghiền nhỏ chiết xuất thành cao đinh lăng để chữa bệnh. Dược tính ít biết của cây đinh lăng Thuốc hạ sốt, giảm đau: Nghiên cứu chiết xuất n-butanol của lá Polyscias fruticosa cho thấy các hoạt động hạ sốt và giảm đau. Nhuyễn thể: NBES (chiết xuất n-butanol có chứa saponin) nhờ có hoạt chất saponin cho thấy tiềm năng như là một loại cây có khả năng gây nhuyễn thể. Adaptogeni , Anti-inflammatory: Các nghiên cứu về Adaptogenic cho thấy lá Polyscias fruticosa và saponin gốc có tác dụng chống stress hiệu quả so với saponin nhân sâm. Các polyscias saponin có hiệu quả trong các mô hình viêm cấp tính. Hoạt tính kích thích miễn dịch của nó cho thấy nó có thể là một chất thay thế cho nhân sâm. Nghiên cứu đánh giá tính chống viêm của một chiết xuất etylol của Polyscias fruticosa trong bệnh suyễn do ovalbumin gây ra. Không có ảnh hưởng độc hại đáng kể ở liều thấp (NOAEL: <1000 mgkg). Điều trị bằng chiết xuất cho thấy hiệu quả chống viêm với sự giảm đáng kể WBCs tăng và sự khác biệt của nó, và giảm đáng kể tỷ lệ sedin tụy. Thuốc chống động kinh, thuốc tẩy uế trong quản lý hen suyễn: Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng đinh lăng như một loại thuốc chống hen. Kết quả cho thấy có sự ức chế đáng kể (P≤ 0,01-0,001) của chất nhầy tiết ra của khí quản và chất bài tiết, và sự ức chế ho do acid citric gây ra. Nghiên cứu độc tính trên lâm sàng cho thấy không có sự thay đổi đáng kể về khối lượng cơ thể, chức năng huyết học, chức năng gan và thận. Bài thuốc dân gian từ cây đinh lăng Năm 1961, các khoa dược lý, dược liệu và giải phẫu bệnh lý Viện y học quân sự Việt nam nghiên cứu tác dụng của đinh lăng làm sức dẻo dai của cơ thể và một số tác dụng cho con người bao gồm: Làm tăng sức dẻo dai cho cơ thể: dùng rễ đinh lăng sắc lấy nước, uống làm 2 lần trên ngày hoặc dùng bột đinh lăng uống dưới sạng thuốc sắc hay ngâm rượu đều sẽ cho bạn sức khỏe dẻo dai tương tự như dùng nhân sâm. Chữa bệnh mệt mỏi, lười hoạt động: rễ đinh lăng phơi khô đem sắc với nước lã đun sôi trong 15 phút uống làm 3 lần trong ngày. Thông tia sữa, tắc vú: sử dụng rễ cây đinh lăng khô, đem sắc với nước, uống lúc nóng. Uống liên tục trong 2 – 3 ngày tia sữa sẽ chảy bình thường, vú hết nhức. Chữa vết thương: dùng lá đinh lăng giã nát hoặc nghiền nhỏ đắp trực tiếp lên vùng bị thương. Sau khoảng 3 – 5 ngày vết thương sẽ nhanh chóng liền lại và giảm đau nhức. Đinh lăng là thảo dược ít độc, so với nhân sâm còn ít độc hơn. Độc tính thường gây ra xung huyết ở gan, tim, phổi, dạ dày, ruột, biến loạn dinh dưỡng tim, gan, thận. Do vậy, khi sử dụng nguyên liệu dược đinh lăng người bệnh cần phải chú ý về hàm lượng không được vượt quá mức quy định và phải tuân thủ sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc người có trình độ về y dược.
 5. Đinh lăng là vua của các dược liệu
 6. Bộ não của chúng ta muốn hoạt động được hiệu quả thì cần phải cung cấp cho nó đủ lượng máu cần thiết. Một khi não bộ bị thiếu máu sẽ khiến cơ quan thần kinh trung ương truyền tín hiệu sai cho các cơ quan khác trong cơ thể, khiến bạn cảm thấy luôn mệt mỏi, căng thẳng. Để tìm cách tăng tuần hoàn máu não, nhiều người đã tìm tới các loại thuốc tây y đắt tiền mà không hề hay biết tới dược liệu ít tốn kém là cao đinh lăng. Dược liệu này được ví như “nhân sâm” và có tác dụng tuyệt vời trong việc tăng tuần hoàn máu não. Tại sao cần phải tăng tuần hoàn máu não? Lưu thông não là sự chuyển động của máu thông qua mạng lưới các động mạch não và tĩnh mạch cung cấp não. Tỷ lệ lưu lượng máu não (CBF) ở người lớn thường là 750 ml / phút, chiếm 15% sản lượng tim. Điều này tương đương với sự tuần hoàn máu trung bình từ 50 đến 54 ml máu trên 100 g mô não mỗi phút. CBF được điều chỉnh chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu trao đổi chất của não. Quá nhiều máu (một tình trạng được gọi là tăng huyết áp) có thể làm tăng áp lực nội sọ (ICP), có thể nén và làm hỏng mô não. Quá ít lưu lượng máu (thiếu máu cục bộ) dẫn đến lưu lượng máu đến não dưới 18 đến 20 ml trên 100 g mỗi phút và mô chết xảy ra nếu dòng chảy xuống dưới 8 đến 10 ml trên 100 g mỗi phút. Trong mô não, một tầng sinh hóa được gọi là thác máu thiếu máu cục bộ được kích hoạt khi mô trở thành thiếu máu cục bộ, có khả năng dẫn đến tổn thương và sự chết của tế bào não. Các chuyên gia y tế phải thực hiện các bước để duy trì CBF thích hợp ở những bệnh nhân có các tình trạng như sốc, đột quỵ, phù não và chấn thương sọ não. Đây là lý do tại sao bạn cần phải thay đổi phương pháp tăng tuần hoàn máu não. Tác dụng tuyệt vời của đinh lăng với chức năng não bộ Các nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng tuyệt vời của thảo dược đinh lăng giúp tăng cường tuần hoàn máu não, cải thiện chức năng não bộ hiệu quả. Đinh lăng giúp vỏ não kích thích hoạt hóa và có tính đồng bộ, các chức năng của hệ thần kinh về tiếp nhận và tích hợp đều tốt hơn. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra, ngoài tác dụng tăng tuần hoàn máu não thì thảo dược đinh lăng còn là thần dược cho não bộ. Nó có rất nhiều tác dụng bồi bổ não như: Điều trị các bệnh kém tập trung, suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh. Những người thiểu năng tuần hoàn não, tiền đình với các chứng hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bẳng… Cải thiện các triệu chứng của bệnh parkinson. Chữa các triệu chứng run tay chân cho người già. Thảo dược đinh lăng được ví như “nhân sâm của người nghèo” nên được sử dụng phổ biến để bồi bổ cơ thể, tăng tuần hoàn máu não, tăng cường sinh lực, hoạt huyết dưỡng não. Hiện nay, thảo dược đinh lăng được bào chế dưới các dạng: cao dược liệu đặc, cao bột khô để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng.