• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

yeulamgi

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  22
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About yeulamgi

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.novaco.vn/
 1. Top 5 nguyên liệu dược góp mặt nhiều nhất trong các bài thuốc Đông y Như chúng ta đã biết các bài thuốc Tây y đều cho tác dụng nhanh và hiệu quả tức thì. Tuy nhiên nếu sử dụng chúng trong thời gian dài sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ và ảnh hưởng trực tiếp tới gan, thận. Nhưng, nếu bạn sử dụng thảo dược thiên nhiên để chữa bệnh thì mọi âu lo trên sẽ tan biến hoàn toàn. Bởi bản thân chúng đã là những thảo dược tự nhiên, nên vốn rất an toàn và hiệu quả thì đã được kiểm chứng qua nhiều đời trong các bài thuốc Đông y. Nhờ vậy, mà ngày nay rất nhiều các nhà máy sản xuất dược phẩm đều lựa chọn các loại nguyên liệu dược phẩm thiên nhiên để đưa vào các bài thuốc của mình. Một trong những nguyên liệu chủ yếu được gọi với cái tên “bách dược, góp mặt trong hầu hết các bài thuốc Đông y hiện nay ở nước ta sẽ được điểm danh trong bài viết này. Cao nấm linh chi Đây là loài thảo dược đắt đỏ và được nhiều người săn đón bởi giá trị dược tính mà nó đem lại. Được xếp vào hàng “quý tộc” hơn cả nhân sâm, nhờ tính ấm, vị nhạt chất germanium giúp tế bào hấp thụ oxi tốt hơn nên nó được dùng trong nhiều bài thuốc quý. Là thành phần phổ biến trong các bài thuốc chữa bệnh ung thư, ngừa ung thư di căn, tăng cường sức đề kháng, tăng testosterone, ổn định chức năng sinh dục nam, điều trị chứng bệnh cao huyết áp, giải độc gan, bổ não, tiêu đờm, giúp tăng cường tuổi thọ. Bột nhân sâm “Sâm, Nhung, Quế, Phụ” được đứng đầu danh sách 4 vị thuốc thượng hạng của Đông y, nhân sâm là vị thuốc đại bổ cho các cơ quan nội tạng quan trọng ở người. Trong Đông y người ta tập trung nghiên cứu về bản chất của loài thảo dược này về tính lạnh, vị ngọt của nó. Nhờ vậy nên người ta thường sử dụng loài thảo dược “hoàng gia” này trong hầu hết các bài thuốc như: tăng cường sinh lực, tăng tuần hoàn máu, bồi bổ khí huyết, bồi bổ trí não, phát triển trí tuệ, đại bổ cho lá lách và bụng… Đặc biệt đây còn là dược liệu quý trong các sản phẩm thuốc chữa trị và phòng ngừa ung thư ác tính. Ngoài ra, những người bị mất ngủ, táo bón, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, trẻ em chậm lớn, ăn kém cũng nên sử dụng dược liệu này. Cao lộc nhung huơu Từ xa xưa, ông cha ta đã biết sử dụng lộc nhung (phần sừng non của hươu đực) làm cống phẩm dâng lên nhà vua. Được xếp vị trí thứ 2 trong 4 vị thuốc thượng hạng của Đông y là “Sâm, Nhung, Quế, Phụ”, lộc nhung hươu chứa hàm lượng lớn các dược chất quý, nên được dùng chủ yếu để làm thuốc bổ và thuốc chữa bệnh. Hàng loạt các bài thuốc điều trị gan, thận, bổ huyết, tăng cường sức đề kháng, điều trị bệnh xương khớp, đào thải siêu vi và các độc tố trong cơ thể ra bên ngoài. Loài dược liệu này sử dụng được cho mọi lứa tuổi từ trẻ em tới người già. Đây là một trong những vị thuốc rất quý ở nước ta. Bột trầm hương Được mệnh danh là vị thuốc “thập toàn đại bổ”, ông vua của sinh lý nam trầm hương được dùng nhiều trong các bài thuốc bồi bổ thận nguyên dương, điều trị bệnh tim mạch, lợi tiểu, bệnh tiêu hóa, trị bệnh hen suyễn. Ngoài ra, dược liệu này cũng được sử dụng để làm đồ trang sức, vòng tay phong thủy, làm tinh dầu trầm giúp giảm căng thẳng, stress. Bột đông trùng hạ thảo Theo ghi chép tài liệu của các sách Đông y xưa thì Đông trùng hạ thảo chính là vị thuốc bổ quý hiếm nhất trên thế giới. Nó có tác dụng chữa chứng liệt dương, bổ thận, chữa ho hen, hô hấp, tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch… Dược liệu này tới nay đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do bị con người khai thác quá nhiều. Chính bởi những giá trị dược tính thiên nhiên này mà các loài dược liệu này ngày càng có giá trị và được săn lùng nhiều hơn. Do nhu cầu sử dụng các nguyên liệu dược này ngày càng cao nên cũng là bài toán khó được đặt ra cho các cấp quản lý về chất lượng và an toàn thực phẩm. Để tránh sử dụng phải các nguyên liệu làm giả, làm nhái, kém chất lượng thì các nhà máy sản xuất dược phẩm cần phải lựa chọn sản phẩm một cách cẩn thận. Đảm bảo các sản phẩm thuốc phải đúng chất lượng, an toàn, hiệu quả cho người tiêu dùng.
 2. Xin được giới thiệu với bạn 5 bài thuốc chữa ho tuyệt vời : Trong những ngày cuối năm, khí hậu nước ta càng trở nên khắc nghiệt hơn. Hàng loạt các đợt không khí lạnh liên tiếp đổ bộ xuống nước ta khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, miền Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Kèm theo gió lạnh là sự thay đổi của độ ẩm khiến thời tiết khô hơn. Sự lạnh và khô của không khí là điều kiện khiến cho đường hô hấp của con người dễ bị tổn thương. Nguyên nhân khiến cơ thể dễ mắc bệnh hô hấp vào mùa đông Siêu vi gây bệnh đường hô hấp ví dụ như virus cúm phát triển dễ dàng hơn vào thời tiết lạnh so với mùa nóng. Không khí dễ bị tù túng, kém lưu thông do vào mùa lạnh mọi người có khuynh hướng ít di chuyển ra ngoài đường mà ở trong nhà nhiều hơn, đóng các cửa để tránh không khí lạnh xâm nhập. Đây là yếu tố thuận lợi làm các tác nhân vi sinh vật nếu tồn tại trong không khí có khả năng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Vào mùa lạnh, ngày ngắn đêm dài, số giờ có ánh sáng mặt trời trong ngày cũng giảm đi. Đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc có nhiều ngày không nhìn thấy mặt trời. Ánh mặt trời có tia cực tím là một tác nhân rất quan trọng để tiêu diệt các tác nhân vi sinh vật. Vào mùa đông ánh sáng mặt trời ít đi cũng là một lý do nữa làm cho vi sinh vật dễ sinh sôi nảy nở hơn nữa. Tác động của mùa lạnh có vẻ không rõ ràng lắm trên người khỏe mạnh nhưng lại rõ ràng hơn trên người đã mắc sẵn các bệnh mạn tính. Bệnh mạn tính hô hấp như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản thường trở nên nặng hơn vào mùa lạnh hơn là mùa nóng. Bệnh mạn tính về tim mạch như suy tim, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim cũng có nguy cơ nặng hơn vào mùa lạnh. Một khi bệnh mạn tính tim mạch và hô hấp nặng lên thêm vào mùa lạnh thì cũng chính là khi sức đề kháng chung của cơ thể giảm đi. Các bệnh nhân bệnh mạn tính này do đó rất dễ mắc bệnh cấp tính đường hô hấp vào mùa lạnh. Ở những đất nước không có nhiều ánh sáng mựt trời vào mùa đông, người ta thường thấy xuất hiện một chứng bệnh gọi là "trầm cảm theo mùa". Một số trường hợp tình trạng u sầu và trầm cảm nặng, bác sĩ phải can thiệp bằng cách cho bệnh nhân tiếp xúc với ánh sáng mạnh gọi là liệu pháp ánh sáng. Trầm cảm được chứng minh là một nguyên nhân quan trọng làm sức đề kháng của cơ thể giảm đi. Các bài thuốc Đông y chữa ho ngày lạnh Để trị ho do không khí lạnh gây ra, đông y có các bài thuốc chữa ho từ nguyên liệu dược phẩm an toàn hiệu quả như sau: Bài thuốc 1: ngân hoa 10g, liên kiều 12g, kinh giới 12g, xuyên khung 12g, bạch chỉ 10g, tế tân 10g, thiên niên kiện 10g, đương quy 12g, cát cánh 12g, phòng sâm 12g, tía tô 12g, xa tiền 10g, cam thảo 12g. Cho các vị vào ấm, đổ nước 900ml, sắc còn 300ml, chia 3 lần uống trong ngày (uống nóng). Bài 2: Xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xương bồ 16g, xạ can 12g, huyền sâm 12g, ngân hoa 12g, liên kiều 12g, kinh giới 16g, hoàng kì 12g, mơ muối 12g, cát cánh 12g, cam thảo 12g, lá đinh lăng 20g. Đổ nước 900ml, sắc còn 300ml, chia 2-3 lần uống trong ngày. Công dụng: Chống viêm, giảm ho, tiêu đờm. Bài 3: Phòng sâm 12g, bạch linh 10g, bạch truật 12g, cát cánh 12g, mạch môn 12g, kinh giới 16g, trần bì 12g, bán hạ chế 10g, hậu phác 12g, biển đậu (sao) 12g, quy 12g, ngũ vị 12g, bạch thược 12g, đại táo 12g, cam thảo 12g, xương bồ 16g, tang diệp 16g. Đổ 900ml, sắc lấy 300ml, chia 2-3 lần uống trong ngày. Công dụng: Chống viêm, bổ phế, hạ khí, tiêu đờm. Bài 4: Đan bì 10g, chi tử 10g, hoài sơn 12g, sơn thù 10g, mạch môn 16g, bạch thược 12g, thục địa 12g, cát cánh 16g, khiếm thực 12g, tang bạch bì 16g, rau má 20g, cam thảo 12g, lá xương sông 16g. Sắc uống ngày 1 thang. Công dụng: Bổ âm, bổ phế, sinh tân, chi khái. Bài 5: Lá đinh lăng 20g, rau má 20g, mã đề thảo 20g, lá giấp cá 20g, bạch thược 12g, trần bì 12g, ngũ vị 12g, cát cánh 12g, thục địa 12g, trạch tả 12g, sơn thù 12g, hoài sơn 12g, cam thảo 12g, mơ muối 12g. Sắc uống ngày 1 thang. Công dụng: Bổ phế âm, sinh tân dịch – thanh phế nhiệt. Tùy từng thể bệnh gây ho và những triệu chứng cụ thể mà sẽ áp dụng những bài thuốc sao cho phù hợp. Với các thành phần thuốc thảo dược được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên người bệnh có thể yên tâm khi sử dụng. Các bài thuốc từ các nguyên liệu dược trên đã được kiểm nghiệm lâm sàng và rất ít tác dụng phụ cho người bệnh.
 3. Phương pháp sử dụng nguyên liệu dược phẩm bằng thảo dược tự nhiên chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp chữa bệnh một cách tự nhiên, an toàn mà lại rất ít tốn kém.
 4. Để tìm cách tăng tuần hoàn máu não, nhiều người đã tìm tới các loại thuốc tây y đắt tiền mà không hề hay biết tới dược liệu ít tốn kém là cao đinh lăng. Dược liệu này được ví như “nhân sâm” và có tác dụng tuyệt vời trong việc tăng tuần hoàn máu não.
 5. Để tìm cách tăng tuần hoàn máu não, nhiều người đã tìm tới các loại thuốc tây y đắt tiền mà không hề hay biết tới dược liệu ít tốn kém là cao đinh lăng. Dược liệu này được ví như “nhân sâm” và có tác dụng tuyệt vời trong việc tăng tuần hoàn máu não.
 6. Phương pháp sử dụng nguyên liệu dược phẩm bằng thảo dược tự nhiên chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp chữa bệnh một cách tự nhiên, an toàn mà lại rất ít tốn kém.
 7. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người và là nguồn động lực để phát triển xã hội. Bước sang thế kỷ 21, con người càng hiểu rõ hơn về giá trị của sức khỏe và càng quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Song nếu lựa chọn sai phương pháp không những làm sức khỏe bạn không được đảm bảo mà nó còn có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu đi. Chính vì vậy con người đã biết sử dụng những loại thảo dược thiên nhiên làm thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Vậy tại sao nên sử nguyên liệu dược phẩm thiên nhiên làm thực phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ được chúng tôi bật mí trong bài viết bên dưới. • Hiệu quả cao Các bài thuốc Đông y đều là những vị thuốc đã được truyền thụ lại qua kinh nghiệm của nhiều đời và đã được kiểm nghiệm qua nhiều thế hệ. Hiện nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu về tính hiệu quả của các loại dược liệu mà Đông y sử dụng đều phải công nhận hiệu quả chữa trị từ các bài thuốc mà Đông y mang lại. Các bài thuốc Đông y không chỉ chữa trị bệnh hiệu quả mà nó còn có thể chữa được cả các căn bệnh mạn tính. Các vị thuốc thảo dược ngoài mục đích chính là sử dụng trong các bài thuốc Đông y, thì giờ đây trong các nghành sản xuất dược phẩm Tây y và thực phẩm chức năng người ta cũng ứng dụng nhiều loại dược liệu để sản xuất. Ngoài ra, các vị thuốc thảo dược thiên nhiên còn được sử dụng để làm đẹp, chăm sóc da, cải thiện sắc tố da, giúp da trắng hồng. Như một phương pháp làm đẹp tự nhiên, an toàn, hiệu quả. Nguyên liệu dược từ thảo mộc thiên nhiên • Tuyệt đối an toàn Sự kết hợp giữa các vị thảo dược khác nhau để tạo nên một bài thuốc Đông y điều trị bệnh cho con người tạo nên sự hiệu quả nhất định. Các vị thuốc ở đây được thu hái trực tiếp từ thiên nhiên, dùng từ các bộ phận rễ, thân, cành, củ của các loại thảo dược tự nhiên để nấu nước tươi hoặc phơi khô sắc lên uống. Các nghiên cứu còn chỉ ra các vị thuốc thảo dược trong Đông y có tính độc rất ít, thậm chí có những vị thuốc còn không có độc, vì thế người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn khi sử dụng. Khác với thuốc Tây y là sử dụng các phương pháp công nghệ hiện đại để bào chế và sử dụng các hợp chất hóa học làm thuốc chữa bệnh, nếu sử dụng thuốc trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của gan, thận… Nhưng khi sử dụng các bài thuốc Đông y thì những mối lo ngại này lại không hề thấy đề cập tới, bởi nguồn gốc dược phẩm của các bài thuốc là các loại thảo dược được thu hái trực tiếp từ thiên nhiên nên khi sử dụng lâu dài không lo tích tụ độc tố trong cơ thể. • Tự nhiên Nguồn gốc của các bài thuốc Đông y chính là những thảo dược thiên nhiên, do đó tính tự nhiên của các bài thuốc này chính là xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện nay được nhiều người lựa chọn. Phương pháp sử dụng nguyên liệu dược phẩm bằng thảo dược tự nhiên chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp chữa bệnh một cách tự nhiên, an toàn mà lại rất ít tốn kém. Tuy nhiên, do là thảo dược tự nhiên nên thu hái và sản lượng dược liệu đều phụ thuộc vào thiên nhiên, do đó cần phải có phương pháp thu hái và trồng mới dược liệu một cách hợp lý. Tránh khai thác các loại nguyên liệu dược một cách kiệt quệ khiến chúng bị tuyệt chủng. Đồng thời cần kết hợp khai thác với trồng mới để duy trì giống nòi của các loài dược liệu quý hiếm.
 8. Trong y học cổ truyền của nhân dân Trung Hoa, đinh lăng được ví là “nhân sâm của người nghèo”, nó có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe của con người. Dược liệu cao đinh lăng là thành phần chính trong nhiều bài thuốc bồi bổ trí não, kích thích hệ thống miễn dịch, tăng sức đề kháng, điều trị và ngăn ngừa một số dạng ung thư, chữa các bệnh mạn tính như tiểu đường, sỏi thận, sỏi mật… Tuy nhiên, đinh lăng không phải là một thảo dược thông thường có thể sử dụng một cách tùy tiện. Trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn những điều cần biết trước khi sử dụng thảo dược này để chăm sóc sức khỏe cho mình nhé. Những tác dụng phụ có thể gặp phải khi sử dụng cao đinh lăng Giống như bất kỳ loại thảo dược bổ sung hoặc thuốc bổ nào, nó đều có thể có những tác dụng không mong muốn. Một số tác dụng phụ thường gặp nhất khi sử dụng thảo dược đinh lăng bao gồm: nhức đầu, lượng đường trong máu thấp, căng thẳng, mất ngủ. Đinh lăng có thể ảnh hưởng đến mức độ hormone của bạn, nên trong một số trường hợp bị các bệnh nội mac tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng, u tử cung, tuyến tiền liệt tuyệt đối không được sử dụng đinh lăng. Sử dụng đinh lăng quá liều có thể làm giảm tốc độ và sức mạnh của nhịp tim, vì vậy nó không được sử dụng cho những người bị bệnh tim (trừ khi bạn đang dưới sự giám sát của một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe). Đã có một số lo ngại rằng đinh lăng có thể làm tăng huyết áp.Do đó, trẻ em và phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên tránh sử dụng đinh lăng. Đinh lăng có thể làm tăng tác dụng của thuốc làm loãng máu (thuốc chống đông máu và kháng tiểu cầu như warfarin, clopidogrel, ticlopidine, heparin và aspirin), có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ như chảy máu. Một số loại thảo mộc (chẳng hạn như danshentỏi, gừng, hạt dẻ ngựa, đu đủ, cỏ ba lá đỏ và palmetto) cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu nếu kết hợp với đinh lăng. Đinh lăng có thể can thiệp vào sự trao đổi chất của các chất ức chế monoamin oxidase (MAO), như phenelzine sulfate, tranylcypromine sulfate và isocabaxazid. Nó cũng được cho là ảnh hưởng đến mức độ dẫn truyền thần kinh (các hóa chất mang thông điệp từ tế bào thần kinh đến các tế bào khác) và có thể tương tác với các thuốc chống loạn thần như chlorpromazine và fluphenazine. Đinh lăng kích thích hệ thần kinh trung ương, vì vậy nó có thể làm tăng tác dụng của thuốc theo toa (chẳng hạn như thuốc cho rối loạn tăng động, chứng ngủ rũ, và béo phì). Khi dùng đinh lăng chung với các loại thuốc này có thể gây tăng huyết áp và tăng nhịp tim. Nếu bạn đang xem xét việc có nên sử dụng nguyên liệu dược phẩm cao dược liệu đinh lăng là thực phẩm bổ sung thường xuyên để chăm sóc sức khỏe không thì với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, chắc hẳn bạn đã có được câu trả lời chính xác cho mình. Đinh lăng rất tốt và bổ ích cho sức khỏe nhưng không phải bất cứ ai, bất cứ trường hợp nào để có thể sử dụng chúng. Do đó, bạn cần phải có sự hiểu biết nhất định về loại thảo dược ấy trước khi sử dụng hoặc cần phải được tư vấn của bác sxy hoặc thầy thuốc có chuyên môn.
 9. Nhà khoa học Parsons và Cuthbertson (1992) cho rằng Cyperus rotundus (hương phụ) là một loại thuốc quan trọng ở Ấn Độ và Trung Quốc. Cao hương phụ được sử dụng phổ biến trong các công ty dược phẩm để sản xuất thuốc lợi tiểu, thuốc giun sán và phương pháp điều trị ho, hen phế quản và sốt. Đặc biệt trong các nghiên cứu gần đây các nhà khoa học đã tìm ra hoạt chất của hương phụ có tác dụng chữa động thai, ốm nghén, ốm nghén hiệu quả. Lịch sử phát triển từ cây cỏ dại khó diệt đến bài thuốc dưỡng thai thần kỳ Hương phụ hay còn gọi là cỏ ấu từ lâu đã là loài cỏ dại khó diệt trừ của bà con nông dân, nó làm nghèo những giá trị có trong đất và dưỡng chất của cây trồng. Tuy nhiên, các thuộc tính dược tính của nó lại vượt xa tầm quan trọng của một cây cỏ dại. Cyperus rotundus là tên khoa học của cây hương phụ. C. rotundus là một loại cây lâu năm có tính biến đổi cao. Cành hoa được dựng lên, cao tới 60 cm, có 3 mặt, mịn màng (bóng thân). Các thường ngắn hơn gốc hoa, rộng 7 mm và mọc xung quanh thân hoa. Các cụm hoa không bằng nhau, dài 2cm – 6 cm, hoặc 3cm – 8cmmàu nâu đỏ đến màu nâu tía, bông nhọn phẳng, dài 1-2 cm và rộng 2 mm, mỗi mắt có tới 30 lóng, dài 3,5-4 mm. Củ có màu nâu sẫm đến đen, dài 1-2 cm khi được trồng hoàn toàn. Mỗi củ có một chồi đỉnh và một số chồi bên. Hương phụ được tìm thấy phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, phát triển ở hầu hết các loại đất, độ caođộ ẩm đất và pH, nhưng không phát triển trong đất có hàm lượng muối cao. Nó mọc nhiều trên các cánh đồng canh tác, đất hoang hóa, các khu vực bỏ hoang, đường bộ và đường sắt, bờ kênh mương và suối, rìa rừng và đụn cát. Theo Đông y, hương phụ có vị ngọt, hơi hàn, không độc, có tác dụng ức chế tử cung, kích thích tiết tố nữ. Từ đó nó được sử dụng nhiều trong các bài thuốc phụ khoa và các bài thuốc chữa động thai, ốm nghén, nôn khan, khó ngủ, khó tiêu, ăn uống, nằm ngồi khó khăn cho bà bầu. Bài thuốc chữa động thai, ốm nghén với hương phụ: “Nam bất thiểu trần bì, gái bất ly hương phụ” vẫn luôn là triết lý của các thầy thuốc Đông y xưa và nay. Để chữa các bệnh phụ nữ và bồi bổ khí huyết, ngăn ngừa động thai, dưỡng khí thì hương phụ chính là một loại thuốc tự nhiên an toàn hiệu quả. Các bài thuốc có hương phụ thường dùng đó là: Hương phụ 80g, cam thảo và hoắc hương mỗi thứ 8g đem tán bột hoặc nghiền mịn sắc với nước sôi và thêm một ít nước muối. Uống hàng ngày để bổ huyết, tăng dưỡng khí cho phụ nữ có thai. Bạch truật sao, phục linh, trần bì, bạch thược sao, mạch môn bỏ lõi mỗi thứ 12g, kết hợp cùng 14g đảng sâm, 20g thục địa, 6g sa nhân và thần khúc cùng 8g tô tử sao, hương phụ. Đem sắc với nước uống trị thai nghén 3 tháng đầu, ăn vào nôn khan, khó ăn, cơ thể mệt mỏi. Hoắc hương, Sơn tra, ý dĩ nhân, bạch truật, nhân sâm mỗi thứ 12g cùng 8g trần bì và cát cánh hương phụ, 16g hoài sơn, 14g khiếm thực, đem tán bột hoặc làm viên hoàn uống để ngừa động thai, khí hư ra nhiều. Nhờ những tác dụng dưỡng thai và ngừa động thai hiệu quả từ thảo dược thiên nhiên hương phụ tuyệt vời như vậy. Nên các nhà máy dược phẩm ứng dụng mạnh mẽ nguyên liệu dược phẩm từ cao dược liệu hương phụ trong các bài thuốc và thực phẩm chức năng giúp bảo vệ sức khỏe các bà mẹ mang thai, dưỡng thai, giảm triệu chứng ốm nghén, nôn khan, mệt mỏi.