• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

quangtien30

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About quangtien30

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Phương Vị: Bắc Đẩu Tinh Tính: Âm Hành: Thủy Loại: Hung Tinh, Dâm Tinh Đặc Tính: Họa phúc, uy quyền Tên gọi tắt thường gặp: Tham Một trong 14 Chính Tinh. Sao thứ 3 trong 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân. Vị Trí Ở Các Cung Miếu địa ở các cung Sửu, Mùi. Vượng địa ở các cung Thìn, Tuất. Đắc địa ở các cung Dần, Thân. Hãm địa ở các cung Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Ý Nghĩa Tham Lang Ở Cung Mệnh Tướng Mạo Cung Mệnh có Tham Lang miếu, vượng hay đắc địa thì có thân hình cao lớn, vạm vỡ, da trắng, mặt đầy đặn, nhiều lông, tóc, râu rậm rạp. Riêng trường hợp miếu địa, có nốt ruồi kín. Còn Tham Lang hãm địa thì thân hình cao vừa tầm, hơi gầy, da thô, xấu, mặt dài nhưng không đầy đặn, tiếng nói vang, cổ cao. Tính Tình Sao Tham Lang ở các cung miếu địa, vượng địa, đắc địa là người thông minh, có nhiều tài khéo, làm nghề gì cũng có máu văn nghệ, nghệ thuật, thời trang, đa tình, thủ công tinh xảo, khéo léo, có tài tổ chức, ưa hoạt động, đôi khi có sự hiếu thắng hoặc tự đắc, nhưng cũng hay chán. Sao Tham Lang ở cung hãm địa là người cô độc, dù có người thân cũng không hạp tánh nhau, tánh tình hay mưu cầu, mưu tính ngược xuôi, đôi khi có sự gian hiểm, dối trá, ích kỷ, có nhiều dục vọng, tham vọng, hay ghen tuông, cạnh tranh, rong chơi phiêu lãng. Nếu không thì có những thú vui giải trí về văn nghệ, cờ bạc, đánh cờ, săn bắn, đua ngựa. Hoặc hay vào ra, sinh sống ở những nơi phồn hoa đô hội, phong lưu tài tử. Hay làm liều, nên dễ sanh ra chuyện tham ô, lừa đảo, dối trá, trộm cắp, xấu máu về tiền bạc, tửu sắc. Sao Tham Lang ở cung đắc địa trở lên thì giàu sang. Nhưng vì Tham Lang là sao Bắc Đẩu nên càng về già càng thịnh vượng, an nhàn, sung sướng. Nếu có thêm cát tinh, thì mức tài lộc, công danh càng tăng. Nếu đồng cung với Kỵ thì buôn bán giàu có.Công Danh Tài Lộc Sao Tham Lang ở hãm địa là người có óc kinh doanh thường chuyên kỹ nghệ, thương mại, thủ công, nhưng tài lộc, công danh chật vật. Nhưng dù miếu, vượng, đắc hay hãm địa, hoặc gặp Kỵ hay Riêu đồng cung, thường bị giam cầm (nếu thiếu sao giải) hoặc hay bị tai nạn sông nước. Sao Tham Lang ở cung vượng địa nếu có sao Hóa Kỵ đồng cung, hoặc xung chiếu, hoặc hợp chiếu, là người có óc kinh doanh, thích làm ăn buôn bán. Nếu có thêm Văn Xương, Văn Khúc, là người có tay nghề khéo, tinh vi, sắc sảo, có hoa tay, ưa thích văn chương, cây cảnh, nghệ thuật, nhưng hay chóng chán, hoặc hay bị phá ngang bỏ dở nửa chừng, nửa đời sau mới có danh phận, sự nghiệp. Phúc Thọ Tai Họa Sao Tham Lang ở cung đắc địa thì sống lâu, dù thiếu thời có vất vả. Nếu hãm địa thì nhiều bệnh, hay bị giam cầm nếu không bỏ quê hương cầu thực thì yểu, cô độc. Riêng sao Tham Lang ở Mão, Dậu là người yếm thế, làm việc gì cũng thất bại và hay gặp sự chẳng lành. Người này chỉ có chí hướng đi tu. Nếu gặp thêm sát tinh hay Kỵ, Hình thì hay bị nạn khủng khiếp, giam cầm và yểu tử. Nói chung, Tham Lang đi cùng với ác tinh, sát tinh là phá cách, tai họa nhiều thêm. Những Bộ Sao Tốt Tham Lang, Hỏa Tinh đồng cung miếu địa hay Tham Lang, Linh Tinh đồng cung miếu địa: phú quí tột bậc, danh tiếng lừng lẫy. Rất hiển đạt về võ nghiệp. Rất tốt cho hai tuổi Mậu Kỷ vì ứng hợp với cách này. Tham Lang, Trường Sinh ở Dần Thân: Sống rất lâu. Tham Lang, Vũ Khúc đồng cung ở Tứ mộ: thì ngoài 30 tuổi công danh, sự nghiệp mới có sự tiến triển tốt đẹp, làm nên sự nghiệp nhưng phải có thêm cát tinh nhiều ở Mệnh. Nếu thêm cả Hỏa Linh thì rất quí hiển. Nhưng nếu cung Thân ở Tứ mộ có Tham Vũ thì lại là hạ cách, không quí hiển được, nhất là thiếu cát tinh. Các cách trên nếu có thêm sao tốt như Khoa, Quyền, Lộc, Xương, Khúc, Tả, Hữu thì rất tốt cả về công danh, tài lộc, phúc thọ, tâm tính. Những Bộ Sao Xấu Tham Lang, Vũ Khúc đồng cung gặp Phá Quân: Lụy thân vì sa đọa tửu, sắc. Tham Lang, Liêm Trinh đồng cung ở Tỵ, Hợi: Con trai đàng điếm, du đãng, con gái dâm dật đĩ thõa, giang hồ. Chỉ có sao Hóa Kỵ hay Tuần Triệt mới hóa giải được bất lợi này. Tham Lang, Liêm Trinh ở Dần Thân gặp Văn Xương đồng cung: Phải có phen bị tù hình khổ sở (nếu thiếu sao giải). Tham Lang, Liêm, Tuyệt, Linh đồng cung: Suốt đời cùng khổ, hoặc chết non, bệnh chết hụt, vợ chồng lấn lướt, bất hòa (phong). Tham Lang, Liêm, Kình, Kiếp Không, Hư Mã: Suốt đời cùng khổ, hoặc chết non, bệnh chết hụt, vợ chồng lấn lướt, bất hòa (phong). Tham Lang, Kình (hay Đà đồng cung) ở Tý Hợi: Giang hồ, lãng tử, chơi bời lang thang hay hoang đàng. Nếu ở Dần thì còn bị đánh đập vì chơi bời. Tham Lang, Thất Sát: Trai trộm cướp, gái giang hồ; nếu thêm hung tinh thì nguy hiểm càng tăng. Tham Lang, Thất Sát, Tang Môn, Bạch Hổ ở Dần, Ngọ: Bị sét đánh, thú cắn. Tham Lang, Không Kiếp ở Mão Dậu: Đi tu phá giới. Tham Lang Đào, Tham Lang Hồng hay Tham Lang Liêm: Dâm đãng, lăng loàn. (Nếu gặp Tuần Triệt thì đoan chính). Ý Nghĩa Tham Lang Ở Cung Phu Thê Tham Lang ở Thìn, Tuất, vợ hay chồng tài giỏi, giàu sang, nhưng gái thì ghen, chồng thì ăn chơi. Có thể hình khắc nếu lập gia đình sớm. Tham Lang ở Dần, Thân là số vợ hay chồng ưa ghen tuông, đa tình, hoặc nhiều tình cảm, đôi khi bạc tình, hôn nhân rất chóng thành nhưng cũng dễ tan. Tuy nhiên nếu có sao Lộc Tồn, Phúc Đức, Thiên Đức, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Quan, Thiên Phúc, thì người hôn phối rất đứng đắn, con nhà danh giá, có lòng từ thiện, ưa thích vấn đề tâm linh, huyền bí. Sao Tham Lang, Tử Vi đồng cung thì nên muộn lập gia đình mới êm đẹp lâu dài, nhưng trong nhà vẫn có sự bất hòa vì hay ghen. Sao Tham Lang, Liêm Trinh thì không được tốt cho lắm như muộn lập gia đình, duyên nợ khó khăn, trắc trở, chắp nối, góa bụa. Duyên nợ dễ gặp cảnh lập gia đình nhiều lần, hoặc chắp nối, lấy nhau lúc còn nghèo khó, hoạn nạn, bị hình khắc gia đạo tức là bất hòa, xa cách. Tuy nhiên nếu không có sao xấu thì duyên nợ tốt, chóng thành, người hôn phối có tài năng, liêm khiết, trung trinh, biết lễ độ, tự kiềm chế lấy mình, thẳng thắn. Sao Tham Lang, Vũ Khúc thì muộn lập gia đình mới tốt, hoặc phải lấy người lớn tuổi hơn nhiều, vợ chồng đều tháo vác, tài hoa, có nghề khéo, đặc biệt. Ý Nghĩa Tham Lang Ở Cung Tài Bạch Nếu ở Thìn Tuất thì chóng phát đạt, nhất là về già. Sao Tham Lang, Vũ Khúc đồng cung thì chỉ phát được lúc già, sau 30 tuổi. Rất hợp với nghề kinh doanh mua bán mà trở thành giàu có, nếu không thì cũng có tay nghề khéo léo, tinh xảo, thủ công, bán quán mà phát tài. Người rất tài hoa, khéo tay, có tính nghệ sĩ. Đồng cung với Tử Vi thì tầm thường. Sao Tham Lang, Liêm Trinh thì phải cạnh tranh khó nhọc mới được tiền, mà kiếm tiền nhưng cũng không bền, nên làm giàu chậm mà chắc chắn. Ý Nghĩa Tham Lang Ở Cung Thiên Di Chỉ tốt ở Thìn Tuất sinh kế dễ dàng nhờ gặp quí nhân. Với các sao khác như Tử Vi, Liêm Trinh thì bất lợi hay bị tai nạn vì kiện tụng, tù tội, tiểu nhân. Ở Tý Ngọ và Dần Thân cũng không hay. Đặc biệt với Vũ Khúc thì phát tài nhờ buôn bán, đương sự là phú thương. Ý Nghĩa Tham Lang Ở Cung Quan Lộc Sao Tham Lang ở cung Tý Ngọ Dần Thân, thường là quân nhân, chức vị tầm thường, công danh nhỏ thấp, thất thường. Ở cung Tý Ngọ thì tham nhũng. Nếu buôn bán thì lại thịnh vượng. Tham Lang đồng cung với Liêm Trinh thì cũng là võ nghiệp nhưng thấp kém lại hay bị hình tù. Đồng cung với Tử Vi thì bình thường. Nếu đồng cung với Vũ Khúc thì là doanh thương đắc phú, nhất là về hậu vận. Làm viên chức thì không bền. Ý Nghĩa Tham Lang Ở Cung Phúc Đức Sao Tham Lang ở Thìn Tuất và đặc biệt đi với Vũ Khúc thì tốt đẹp, hưởng phúc thọ, nhất là về già. Họ hàng cũng hiển vinh, nhất là nghiệp võ hay buôn bán, thường tha hương lập nghiệp. Còn ở Dần, Thân, Tý Ngọ, đồng cung với Tử Vi thì kém và bạc phước, dòng họ ly tán, sa sút, có khi dâm đãng. Sao Tham Lang đồng cung với Liêm Trinh thì phúc đức không tốt, phải đi xa, lưu lạc, trong đời dễ gặp họa vì hình tù, kiện tụng truyền kiếp, bị vu oan giá họa, họ hàng ly tán, cơ hàn. Đi vào công danh hay gặp trắc trở, nếu yên phận thì về già phong lưu. Ý Nghĩa Tham Lang Ở Cung Tử Tức Sao Tham Lang là sao mang ý nghĩa phong lưu, phóng đãng, nên nếu gặp các sao tốt thì con cái đứng đắn, tài hoa. Nếu không có sao tốt thì con cái hay ham vui, không thích ở gần cha mẹ, đường đời gặp nhiều gian truân, lận đận, duyên nợ khó khăn, hay gặp tai nạn, bệnh tật, tật nguyền, con hai giòng, có đứa yểu tử. Tham Lang Khi Vào Các Hạn Nếu Tham Lang nhập hạn ở Tứ Mộ, thì hoạnh phát tài danh, nhất là khi có Linh Hỏa hội chiếu. Tham Lang Vũ Lộc Mã: Được nhiều tiền và có danh chức. Tham Lang Hồng Đào: Lập gia đình. Nếu Tham Lang hãm địa thì hao tiền, phóng đãng, có thể bị tù hay họa. Gặp thêm sát tinh càng thêm nguy kịch. Những luận giải thêm
 2. Phương Vị: Cả Nam lẫn Bắc Đẩu Tinh Tính: Dương Hành: Thổ Loại: Đế Tinh Đặc Tính: Quyền Uy, Phúc Đức, Tài Lộc Tên gọi tắt thường gặp: Tử Những người trong cung mệnh có sao TỬ VI thường có những đặc điểm nổi bật sau, tất nhiên là còn phụ thuộc rất nhiều vào trung tinh và phụ tinh đi kèm nữa mới luận đoán chính xác được. 1. TỬ VI Ngôi Sao Định Mệnh. TỬ VI là ngôi sao quan trọng nhất trên lá số Tử Vi. Người xưa lấy nó làm tên gọi môn bói toán này. Bởi sao này chủ những sự việc quan trọng nhất. Chủ sự sống chết, sự quyết định, định đoạt. Từ đó, chuyển qua hành động là nguồn gốc của các sự việc về sau. Và để công việc thành công tốt đẹp như ý muốn, nó mang tính bí mật… Đóng tại mệnh là người định mệnh đã được an bài. Tất nhiên tốt cũng có và xấu cũng có, số phận trời đã dành cho như thế. Sao này đóng nơi khác, chính nơi ấy quyết định số phận của mình. Xem thêm: Tử vi ngày mai 2. Ngôi Sao Sự Nghiệp. TỬ VI đứng đầu chòm TỬ VI gồm 6 ngôi sao. Cầm đầu 1 nhóm sao là Tử Vũ Liêm (Tử Vi, Vũ Khúc và Liêm Trinh). Ba sao này luôn luôn tam hợp với nhau. Nhóm sao này chủ về đem khả năng (Vũ Khúc) ra làm việc (Tử Vi) quá trình đó được theo dõi (Liêm Trinh). Tử Vi là hình ảnh 1 người làm việc. Người ấy làm nên sự nghiệp lớn hay nhỏ, quan trọng hay là không. Tốt hay xấu, thành hay bại… do các sao khác quyết định. Có thể nói cách khác trời đã định sẵn phần cho họ. Có nghĩa là địa vị đã có phần sẵn rồi. Có người an vui với địa vị, có kẻ lại ưa tranh giành địa vị, có người sẵn sàng từ bỏ, có người lại ép buộc vào 1 địa vị nào đó. Từ những ý nghĩa trên. TỬ VI là ngôi sao gánh vác một công việc. 3. Ngôi Sao Hoạt Động. Ngôi Sao Hành Động. Ngôi Sao Lãnh Đạo. Trong cơ thể con người TỬ VI là con tim hoạt động, con tim không hoạt động là chết. Đó là lý do Tử Vi sợ tam Không. Tim không hoạt động, Không thở ra hít vào. Cơ thể không phản xạ. Y khoa cho rằng chết lâm sàng. TỬ VI là ngôi sao hoạt động, cũng như công ty đang hoạt động. Có nghĩa mọi sinh hoạt bình thường, vì thế nó thích gặp sao LỘC TỒN. Chủ mọi cái hoạt động và tồn tại bình thương. TỬ VI là ngôi sao hành động, khi cần thiết nó có thể dùng vũ lực từ sao VŨ KHÚC, hoặc sức mạnh của đồng tiền (tài lực), sức mạnh quân sự (quân lực). Tuỳ trường hợp có khi dùng đạo đức của Liêm Trinh. Một ngôi sao TỬ VI tài giỏi biết dùng tài năng với ai và đạo đức với ai. TỬ VI tốt còn biết giao du lâu dài với ai, ngắn ngủi với ai. Vì thế nó là ngôi sao của lãnh đạo. Để làm được công việc đó nó cần sự trợ giúp của nhóm PHỦ TƯỚNG. Nhóm này chủ, nhiều người thương yêu tương trợ. Và rất cần thiết có bộ TẢ HỮU, giúp TỬ VI hoạt động thành công nhất. Nếu không có TẢ HỮU lãnh đạo ai đây. Thiếu bộ này xem như không đạt chuẩn lãnh đạo. Chỉ là người có tài, có trách nhiệm trong lãnh lực nào đó mà thôi. Xem thêm:sao thiên phủ 4. Ngôi Sao Bí Mật. TỬ VI là ngôi sao bí mật. Việc làm càng quan trọng bao nhiêu lại càng có nhiều bí mật bấy nhiêu. Công việc càng giữ bí mật bao nhiêu, khi hành động càng dễ thành công bấy nhiêu. Và bất cứ ai cũng có những bí mật riêng tư. Có thể là buồn cười với chúng ta nhưng đối với họ lại quan trọng. Bí mật về thân thế, thấn phận. Bí mật về tình cảm, quan hệ. Bí mật về tài chính, quân số… Vì đối thủ có thể biết được thực lực của chúng ta. TỬ VI do đấy cần bao bọc bí mật ấy cho kỹ. Vẫn chưa yên tâm khi chỉ có bao bọc mà thôi. Cần thiết phải che đậy lại. Sao chủ che đậy là sao THIÊN PHỦ. Sự kết hợp của 2 nhóm sao TỬ VŨ LIÊM và PHỦ TƯỚNG tạo ra nhiều cách hay. Trong đó có sự phối hợp Tử Phủ tạo thành cách bao che. Là ngôi sao bí mật nên TỬ VI là ngôi sao kín đáo không những kín đáo về thân thể, kín đáo nơi ăn ở làm việc, kín đáo trong lời nói. Một Tử Vi tốt như ông vua được bao bọc chung quanh là kình thành, hoàng thành cuối cung là tử cấm thành. Trong cái tử cấm thành đó khó mà biết ông ta ở chỗ nào. Trong đời thường, ta dễ gặp TỬ VI có cái phòng riêng để làm việc, đến các Tử Vi xấu số ăn ở chung đụng. Thậm chí nữ Tử Vi áo quần không đủ che thân. Tất cả đều là TỬ VI cả. Và bí mật có khi cực kỳ phức tạp quan trọng, có khi chỉ là giản dị. Trên bài viết có 1 flash. Nếu bạn vô tình quơ chuột dưới chữ TVUD sẽ xuất hiện câu chào mừng. Bạn để yên chuột như thế nó sẽ xuất hiện mãi mãi. Bí mật có khi chỉ có thế thôi, không hại ai cả. Tất cả đều do cái tâm của con người. 5. Ngôi Sao Suy Nghĩ, Ngôi Sao Dự Đoán. TỬ VI là ngôi sao suy nghĩ, từ suy nghĩ rồi hành động cũng 1 sao này mà thôi. Từ những suy nghĩ nảy sinh ra những ý định, từ những ý định đó có thể là tốt hoặc xấu. Nếu xấu ta gọi là ý đồ. Tử Vi nghĩ như thế và sẽ làm như thế. Dự đoán trước các tình huống xảy ra để đối phó. Sẽ có những TỬ VI giỏi dự đoán đúng những trường hợp khó khăn mình gặp phải. Không những thế còn giỏi dự đoán các trường hợp khác. Như dự đoán thời tiết, dự đoán số mệnh… 6. Ngôi Sao Vụ Việc. TỬ VI là ngôi sao của các sự việc, vụ việc, việc làm. Tất nhiên vụ việc, việc làm ấy có thể tốt xấu, thành haybại đem lại thanh danh hay tai tiếng do các sao khác quyết định. Từ đó hình thành cụm từ có liên quanđến từ “vụ”. Vụ máy bay rơi. Vụ tấn công công ngày… Trong cuộc khởi nghĩa ấy có nhiều vụ chiến đấu hấp dẫn lắm. Từ đó, tại có sự so sánh của “vụ” và “cuộc” trong khi sử dụng ngôn ngữ. Trên phương diện Tử Vi là sao Tử Vi (vụ) và sao Tuần (cuộc…) TỬ VI ngôi sao định mệnh an bài. Xúi giục chúng ta an phận, cũng như xúi giục chúng ta tranh giành. Ngoài kia, có kẻ đang đi tìm 1 địa vị, có thể bỏ cả cuộc đời của họ cũng không tìm ra. Có kẻ bị ép buộc vào 1 địa vị nào đó chính họ cũng không mong muốn. Mọi loay hoay trên cuộc đời đều nằm trong số mệnh đã an bài sẵn. Nếu anh vượt thoát ra ngoài làm sao chúng tôi dự đoán đúng
 3. SAO TỬ VI Phương Vị: Cả Nam lẫn Bắc Đẩu Tinh Tính: Dương Hành: Thổ Loại: Đế Tinh Đặc Tính: Quyền Uy, Phúc Đức, Tài Lộc Tên gọi tắt thường gặp: Tử Những người trong cung mệnh có sao TỬ VI thường có những đặc điểm nổi bật sau, tất nhiên là còn phụ thuộc rất nhiều vào trung tinh và phụ tinh đi kèm nữa mới luận đoán chính xác được. Xem thêm: Tử vi hôm nay 1. TỬ VI Ngôi Sao Định Mệnh. TỬ VI là ngôi sao quan trọng nhất trên lá số Tử Vi. Người xưa lấy nó làm tên gọi môn bói toán này. Bởi sao này chủ những sự việc quan trọng nhất. Chủ sự sống chết, sự quyết định, định đoạt. Từ đó, chuyển qua hành động là nguồn gốc của các sự việc về sau. Và để công việc thành công tốt đẹp như ý muốn, nó mang tính bí mật… Đóng tại mệnh là người định mệnh đã được an bài. Tất nhiên tốt cũng có và xấu cũng có, số phận trời đã dành cho như thế. Sao này đóng nơi khác, chính nơi ấy quyết định số phận của mình. Xem thêm: Tử vi ngày mai 2. Ngôi Sao Sự Nghiệp. Tử Vi là hình ảnh 1 người làm việc. Người ấy làm nên sự nghiệp lớn hay nhỏ, quan trọng hay là không. Tốt hay xấu, thành hay bại… do các sao khác quyết định. Có thể nói cách khác trời đã định sẵn phần cho họ. Có nghĩa là địa vị đã có phần sẵn rồi. Có người an vui với địa vị, có kẻ lại ưa tranh giành địa vị, có người sẵn sàng từ bỏ, có người lại ép buộc vào 1 địa vị nào đó.TỬ VI đứng đầu chòm TỬ VI gồm 6 ngôi sao. Cầm đầu 1 nhóm sao là Tử Vũ Liêm (Tử Vi, Vũ Khúc và Liêm Trinh). Ba sao này luôn luôn tam hợp với nhau. Nhóm sao này chủ về đem khả năng (Vũ Khúc) ra làm việc (Tử Vi) quá trình đó được theo dõi (Liêm Trinh). Từ những ý nghĩa trên. TỬ VI là ngôi sao gánh vác một công việc. 3. Ngôi Sao Hoạt Động. Ngôi Sao Hành Động. Ngôi Sao Lãnh Đạo. Trong cơ thể con người TỬ VI là con tim hoạt động, con tim không hoạt động là chết. Đó là lý do Tử Vi sợ tam Không. Tim không hoạt động, Không thở ra hít vào. Cơ thể không phản xạ. Y khoa cho rằng chết lâm sàng. TỬ VI là ngôi sao hoạt động, cũng như công ty đang hoạt động. Có nghĩa mọi sinh hoạt bình thường, vì thế nó thích gặp sao LỘC TỒN. Chủ mọi cái hoạt động và tồn tại bình thương. TỬ VI là ngôi sao hành động, khi cần thiết nó có thể dùng vũ lực từ sao VŨ KHÚC, hoặc sức mạnh của đồng tiền (tài lực), sức mạnh quân sự (quân lực). Tuỳ trường hợp có khi dùng đạo đức của Liêm Trinh. Một ngôi sao TỬ VI tài giỏi biết dùng tài năng với ai và đạo đức với ai. TỬ VI tốt còn biết giao du lâu dài với ai, ngắn ngủi với ai. Vì thế nó là ngôi sao của lãnh đạo. Để làm được công việc đó nó cần sự trợ giúp của nhóm PHỦ TƯỚNG. Nhóm này chủ, nhiều người thương yêu tương trợ. Và rất cần thiết có bộ TẢ HỮU, giúp TỬ VI hoạt động thành công nhất. Nếu không có TẢ HỮU lãnh đạo ai đây. Thiếu bộ này xem như không đạt chuẩn lãnh đạo. Chỉ là người có tài, có trách nhiệm trong lãnh lực nào đó mà thôi. Xem tiếp tại đây xem tử vi miễn phí 4. Ngôi Sao Bí Mật. 5. Ngôi Sao Suy Nghĩ, Ngôi Sao Dự Đoán. 6. Ngôi Sao Vụ Việc.