• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

htx123

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by htx123

 1. Gờ giảm tốc là một dạng thiết bị về giao thông, nó được gắn trên các mặt đường để giảm tốc độ cho phương tiện giao thông. Gờ giảm tốc có nhiều loại nhưng chủ yếu nó được làm bằng cao su để giảm xóc, chịu được lực nén, chịu được nhiệt độ cao và điều kiện thời tiết xấu. Ngoài chức năng giảm tốc độ phương tiện giao thông như ô tô, máy bay ... Gờ giảm tốc còn có một công dụng khác khá là hay đó là phản quang. Nó giúp các phương tiện có thể dễ dàng phân biệt được làn đường của mình trong điều kiện trời tối. Vị trí lắp đặt Gờ Giảm Tốc: - Giao lộ giao thông đường quốc lộ. - Trạm thu phí giao thông. - Bãi đỗ xe thông minh. - Bãi đỗ xe trên cao. - Tầng hầm trung cư. - Khu công nghiệp. - Khu dân cư nhiều xe qua lại. Gờ giảm tốc được bán ở đâu ? Công ty chúng tôi chuyên cung cấp gờ giảm tốc chất lượng tốt trên toàn quốc với nhiều công trình lớn và uy tín như sân bay nội bài. Để biết thêm thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ với phòng khách hàng công ty Hành Tinh Xanh để được tư vấn về mọi vấn đề thắc mắc, xin cảm ơn ! Hotline : 0912 676 829 - Ms Lương Bạn có thể tham khảo thêm một số sản phẩm sau: - Gờ giảm tốc bằng cao su - Đầu gờ giảm tốc CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 024 7307 5955/024 3627 5955 - Fax: 024 3627 5956 Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430 CHI NHÁNH PHÍA NAM Địa chỉ:165/2 đường Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM. Tel: 028 7307 5955/028 6660 8904 - Fax: 028 3559 2001
 2. Xe đẩy làm phòng giúp cho nhân viên dọn buồng được dễ dàng hơn nhờ khả năng cơ động đến tất cả các phòng khách sạn nhờ các bánh xe cao su giảm ồn. Sắp xếp khăn tắm và khăn mặt theo từng tầng, Chứa đồ bẩn bằng giỏ đồ bẩn. Xe đẩy làm phòng được sản xuất từ chất liệu sắt phun sơn tĩnh điện. Dòng xe này có thiết kế khung sắt chắc chắn, có 4 bánh xe thuận tiện cho việc sử dụng di chuyển. Sản phẩm ưu chuộng và được sử dụng nhiều trong khác khách sạn, nhà hàng. – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Bảo hành: 12 tháng – Chất liệu: Thép phun sơn tĩnh điện – Màu sắc: Nâu – Size: (L)830mm x (W)460mm x(H)1180mm Đặc điểm của Xe đẩy làm phòng: - Sản phẩm Xe đẩy làm phòng được làm từ chất liệu thép phun sơn tĩnh điện chắc chắn, có khả năng chịu được trọng lượng lớn. - Hệ thống 4 bánh xe vững giúp cho nhân viên dọn buồng được dễ dàng hơn nhờ khả năng cơ động. - Thiết kế xe làm buồng phòng có 1 túi đựng đồ bẩn như: Vỏ chăn, vỏ gối, ga, khăn tắm …. là bằng chất liệu bạt không thấm nước - Có 3 ngăn tủ rộng để xếp đồ sạch như Vỏ chăn, vỏ gối, ga, khăn tắm …. - Ngăn phía trên cùng có thể để đồ bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dầu tắm…. khi làm vệ sinh các phòng. - Vị trí sử dụng: Xe trolley thường sử dụng trong khách sạn, khu du lịch, resort, nhà nghỉ, nhà khách, … Mời bạn tham khảo một số sản phẩm xe đẩy khác: - Xe đẩy dọn phòng - Xe đẩy đồ trong khách sạn - Xe làm buồng phòng - Xe đẩy hành lý khách sạn - Xe dọn đồ dơ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 024 7307 5955/024 3627 5955 - Fax: 024 3627 5956 Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430
 3. Xe Đẩy thức ăn 3 tầng bằng nhựa nhà hàng quán ăn hay còn gọi là xe đẩy thức ăn dọn bàn, xe đẩy phục vụ ăn uống với thiết kế đơn giản tiện dụng có ba tầng chứa đồ rộng rãi, khung bằng inox chống rỉ sét sáng bóng giúp sản phẩm có độ bền cao, tiện dụng : - Thiết kế có ba ngăn đựng đồ bằng nhựa rộng rãi thuận tiện phân loại đồ dơ - Có 4 bánh xe điều hướng giúp cho xe di chuyển dễ dàng. - Bánh xe có tích hợp thêm khóa để cố định bánh xe không di chuyển. Bạn chỉ cần dùng chân gạt nhẹ cần khóa là có thể cố định bánh xe dễ dàng, đây là một tính năng khá hữu ích hạn chế tối đa việc xe chở đồ bị tác động lực bên ngoài có thể di chuyển gây dổ vỡ hay nguy hiểm cho mọi người xung quanh. - Sản phẩm xe đẩy thức ăn 3 tầng bằng nhựa thiết kế gồm 2 phần đó là phần khung và khay có thể tháo rời và lắp ráp dễ dàng. Đây là một ưu điểm mà ít có dòng xe nào hiện trên thị trường có được. Vị trí sử dụng : Xe đẩy thức ăn 3 tầng bằng nhựa nhà hàng quán ăn được sử dụng để thu gom bát đĩa, đồ dơ trong các nhà hàng, quán ăn, trong các khu ẩm thực của nhà hàng khách sạn, resort cao cấp...Sản phẩm do công ty Hành Tinh Xanh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc được nhiều khách hàng lựa chọn bởi thiết kế đơn giản, tiện dụng, độ bền cao và giá thành hợp lý. Bạn có thể xem thêm một số sản phẩm sau: - Xe đẩy thức ăn bằng inox - Xe đẩy thức ăn inox 2 tầng - Xe đẩy thức ăn inox 3 tầng Tại sao bạn nên mua sản phẩm của chúng tôi : - Hàng mới 100% - Giá cả cạnh tranh nhất - Chất lượng tốt bảo hành 12 tháng - Miễn phí giao hàng nhanh chóng - Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất ! CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 024 7307 5955/024 3627 5955 - Fax: 024 3627 5956 Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430
 4. Xe đẩy làm phòng giúp cho nhân viên dọn buồng được dễ dàng hơn nhờ khả năng cơ động đến tất cả các phòng khách sạn nhờ các bánh xe cao su giảm ồn. Sắp xếp khăn tắm và khăn mặt theo từng tầng, Chứa đồ bẩn bằng giỏ đồ bẩn. Xe đẩy làm phòng được sản xuất từ chất liệu sắt phun sơn tĩnh điện. Dòng xe này có thiết kế khung sắt chắc chắn, có 4 bánh xe thuận tiện cho việc sử dụng di chuyển. Sản phẩm ưu chuộng và được sử dụng nhiều trong khác khách sạn, nhà hàng. – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Bảo hành: 12 tháng – Chất liệu: Thép phun sơn tĩnh điện – Màu sắc: Nâu – Size: (L)830mm x (W)460mm x(H)1180mm Đặc điểm của Xe đẩy làm phòng: - Sản phẩm Xe đẩy làm phòng được làm từ chất liệu thép phun sơn tĩnh điện chắc chắn, có khả năng chịu được trọng lượng lớn. - Hệ thống 4 bánh xe vững giúp cho nhân viên dọn buồng được dễ dàng hơn nhờ khả năng cơ động. - Thiết kế xe làm buồng phòng có 1 túi đựng đồ bẩn như: Vỏ chăn, vỏ gối, ga, khăn tắm …. là bằng chất liệu bạt không thấm nước - Có 3 ngăn tủ rộng để xếp đồ sạch như Vỏ chăn, vỏ gối, ga, khăn tắm …. - Ngăn phía trên cùng có thể để đồ bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dầu tắm…. khi làm vệ sinh các phòng. - Vị trí sử dụng: Xe trolley thường sử dụng trong khách sạn, khu du lịch, resort, nhà nghỉ, nhà khách, … Mời bạn tham khảo một số sản phẩm xe đẩy khác: - Xe đẩy dọn phòng - Xe đẩy đồ trong khách sạn - Xe làm buồng phòng - Xe đẩy hành lý khách sạn - Xe dọn đồ dơ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 024 7307 5955/024 3627 5955 - Fax: 024 3627 5956 Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430
 5. Xe thu gom bát đĩa ba tầng nhà hàng quán ăn hay còn gọi là xe thu dọn bàn ăn, xe đẩy phục vụ ăn uống với thiết kế đơn giản tiện dụng có ba tầng chứa đồ rộng rãi, khung bằng inox chống rỉ sét sáng bóng giúp sản phẩm có độ bền cao, tiện dụng : - Thiết kế có ba ngăn đựng đồ bằng nhựa rộng rãi thuận tiện phân loại đồ dơ - Có 4 bánh xe điều hướng giúp cho xe di chuyển dễ dàng. - Bánh xe có tích hợp thêm khóa để cố định bánh xe không di chuyển. Bạn chỉ cần dùng chân gạt nhẹ cần khóa là có thể cố định bánh xe dễ dàng, đây là một tính năng khá hữu ích hạn chế tối đa việc xe chở đồ bị tác động lực bên ngoài có thể di chuyển gây dổ vỡ hay nguy hiểm cho mọi người xung quanh. - Sản phẩm xe thu gom bát đĩa thiết kế gồm 2 phần đó là phần khung và khay có thể tháo rời và lắp ráp dễ dàng. Đây là một ưu điểm mà ít có dòng xe nào hiện trên thị trường có được. Vị trí sử dụng : Xe thu gom bát đĩa ba tầng nhà hàng quán ăn được sử dụng để thu gom bát đĩa, đồ dơ trong các nhà hàng, quán ăn, trong các khu ẩm thực của nhà hàng khách sạn, resort cao cấp...Sản phẩm do công ty Hành Tinh Xanh nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc được nhiều khách hàng lựa chọn bởi thiết kế đơn giản, tiện dụng, độ bền cao và giá thành hợp lý. Bạn có thể xem thêm một số sản phẩm sau: - Xe đẩy nhà hàng - Xe đẩy phục vụ - Xe đẩy dọn bàn - Xe đẩy rượu bằng gỗ Chúng tôi tôi cam kết : Hàng mới 100% Giá cả cạnh tranh nhất Chất lượng tốt bảo hành 06 tháng Miễn phí giao hàng khu vực Tp HCM Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất ! CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 024 7307 5955/024 3627 5955 - Fax: 024 3627 5956 Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430
 6. Xe đẩy làm phòng giúp cho nhân viên dọn buồng được dễ dàng hơn nhờ khả năng cơ động đến tất cả các phòng khách sạn nhờ các bánh xe cao su giảm ồn. Sắp xếp khăn tắm và khăn mặt theo từng tầng, Chứa đồ bẩn bằng giỏ đồ bẩn. Xe đẩy làm phòng được sản xuất từ chất liệu sắt phun sơn tĩnh điện. Dòng xe này có thiết kế khung sắt chắc chắn, có 4 bánh xe thuận tiện cho việc sử dụng di chuyển. Sản phẩm ưu chuộng và được sử dụng nhiều trong khác khách sạn, nhà hàng. – Xuất xứ: Hàng nhập khẩu – Bảo hành: 12 tháng – Chất liệu: Thép phun sơn tĩnh điện – Màu sắc: Nâu – Size: (L)830mm x (W)460mm x(H)1180mm Đặc điểm của Xe đẩy làm phòng: - Sản phẩm Xe đẩy làm phòng được làm từ chất liệu thép phun sơn tĩnh điện chắc chắn, có khả năng chịu được trọng lượng lớn. - Hệ thống 4 bánh xe vững giúp cho nhân viên dọn buồng được dễ dàng hơn nhờ khả năng cơ động. - Thiết kế xe làm buồng phòng có 1 túi đựng đồ bẩn như: Vỏ chăn, vỏ gối, ga, khăn tắm …. là bằng chất liệu bạt không thấm nước - Có 3 ngăn tủ rộng để xếp đồ sạch như Vỏ chăn, vỏ gối, ga, khăn tắm …. - Ngăn phía trên cùng có thể để đồ bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, dầu tắm…. khi làm vệ sinh các phòng. - Vị trí sử dụng: Xe trolley thường sử dụng trong khách sạn, khu du lịch, resort, nhà nghỉ, nhà khách, … Mời bạn tham khảo một số sản phẩm xe đẩy khác: - Xe đẩy dọn phòng - Xe đẩy đồ trong khách sạn - Xe làm buồng phòng - Xe đẩy hành lý khách sạn - Xe dọn đồ dơ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HÀNH TINH XANH Tầng 4, Tòa Nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 024 7307 5955/024 3627 5955 - Fax: 024 3627 5956 Mã số thuế/Số QĐ thành lập: 0102619430
 7. Chuyên cung cấp các loại thiết bị khách sạn cao cấp như xe đẩy hành lý, xe đẩy đồ ăn, máy sấy tay giá rẻ trên toàn quốc. Các loại xe dọn đồ bẩn khách sạn chính là đồ dùng khách sạn hữu ích, giảm bớt gánh nặng cho nhân viên phục vụ. Nó còn giúp cho công việc vận chuyển đổ bẩn, đồ dơ trong khách sạn nhanh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khách khách sạn của bạn trở nên đẹp và sang trọng hơn. Không những thế, chúng còn giúp cho khách hàng có những trải nghiệm về dịch vụ tốt mà khách sạn đang cung cấp. khi bạn được ở trong một khách sạn với đầy đủ sạn là nơi có thế phục vụ gần như từ A-Z, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.Nên những đồ dùng khách sạn cao cấp sẽ giúp những tiện nghi cao cấp mà giá cả lại phải chăng thì không có lý do gì mà họ lại không yêu thích khách sạn của bạn và không quên giới thiệu cho bạn bè của mình ghé nghỉ tại khách sạn của bạn. Một số thiết bị khách sạn mà công ty cung cấp: - Xe dọn đồ dơ - Xe thu gom bát đĩa - Xe đẩy rượu bằng gỗ Khi bước vào khách sạn của bạn, thì loại xe đầu tiên phục vụ khách hàng chính là xe đẩy hành lý khách sạn. Hình ảnh của chiếc xe đẩy hành lý xuất hiện nhiều trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân bay, nhà ga, nhà khách, resort…Với chiếc xe đẩy hành lý khách sạn thì việc vận chuyển hành lý, đồ đạc nói chung và các loại vali chứa đồ của khách nói riêng sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết, bên cạnh đó những chiếc xe đẩy hành lý có kiểu dáng hiện đại, sang trọng chắc chắn sẽ giúp tạo nên hình ảnh văn minh, thân thiện với khách hàng. Ưu điểm của chiếc xe này đó là thiết kếphần khung được làm từ inox cao cấp không gỉ, bong tróc, được mạ vàng hoặc sơn tĩnh điện đen, tránh bị móp méo khi va chạm trong quá trình sử dụng. Xe di chuyển bằng hệ thống bánh xe bọc cao su để đảm bảo không gây ra tiếng ồn cùng với bánh trước tích hộ xoay 306 độ giúp cho việc di chuyển đến mọi chỗ dễ dàng hơn. Với thế mạnh này, chiếc xe đẩy trở thành lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn, khu resort cao cấp trên cả nươc,... Cùng với chiếc xe đẩy hành lí, xe làm buồng phòng cũng là một trong những sản phẩm đặc biệt được dùng trong các ngành dịch vụ, điển hình như các khách sạn sang trọng. Các loại xe đẩy đồ khách sạn chính là đồ dùng rất hữu ích, giảm bớt gánh nặng và tăng năng xuất làm việc cho nhân viên phục vụ buồng phòng. Nó giúp cho công việc vận chuyển chăn ga, gối đệm bẩn nhanh và nhẹ nhàng hơn. Với thiết kế hiện đại chú trọng đến tính thực tế và linh hoạt của sản phẩm, kiểu dáng của xe phục vụ phòng với bộ khung của xe phục vụ phòng được làm từ inox cao cấp sơn tĩnh tĩnh điện màu đen hoặc mạ vàng sang trọng, hệ thống bánh xe chống ồn sẽ giúp xe di chuyển dễ dàng hơn.Kết hợp với hình dáng sang trọng, sản phẩm xe đẩy đồ khách sạn đã tạo nên không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho khách sạn của bạn. Ngoài ra, khu vực vệ sinh cần phải trang bị thêm một số loại máy sấy tay cao cấp nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được những thiết bị khách sạn cao cấp và giá rẻ nhất. Xin chân thành cảm ơn.
 8. Một số người khi mới mang thai có dấu hiệu xuất huyết. Vì vậy, bạn cần biết máu báo thai như thế nào ra trong mấy ngày để tránh lầm tưởng với hiện tượng kinh nguyệt. Máu báo thai là một trong số những dấu hiệu mang thai sớm nhất. Thế nhưng, hiện tượng này khác gì với kinh nguyệt bình thường và máu báo thai kéo dài trong bao lâu? Nếu bạn có những thắc mắc này, hãy cùng poliva theo dõi những chia sẻ dưới đây nhé. Máu báo thai là gì? Ra máu báo thai có đau bụng không? Máu báo thai ra trong mấy ngày… Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài viết này. Một số bài viết liên quan: - Chu kì kinh nguyệt 30 ngày - Dấu hiệu nhận biết có thai Máu báo thai là máu chảy ra ở âm đạo báo hiệu phôi thai đã hình thành và làm tổ ở tử cung. Đây cũng được coi là dấu hiệu nhận biết có thai mà nhiều chị em bắt gặp. Hiện tượng máu báo thai xảy ra là do trứng sau khi gặp tinh trùng dẫn đến thụ tinh sẽ di chuyển vào tử cung làm tổ. Việc làm tổ của phôi thai tại tử cung sẽ làm bong 1 ít niêm mạc tử cung và gây ra hiện tượng chảy máu âm đạo. Người ta gọi hiện tượng này là máu báo thai. Máu báo thai xuất hiện từ khoảng 8 đến 10 ngày sau khi quan hệ vợ chồng và có thai. Máu báo thai ra trong từ 1 đến 2 ngày trong khi đó máu kinh của chu kỳ kinh nguyệt kéo dài 3 đến 5 ngày. Lượng máu báo thai phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người. Có người ra máu báo thai nhiều có người ra máu báo thai ít. Nhưng trung bình thì lượng máu không ra nhiều như máu ở chu kỳ kinh nguyệt. Hầu hết các trường hợp có máu báo thai đều không có dấu hiệu gì khác ngoài việc ra một vài giọt máu. Tuy nhiên khi có hiện tượng ra máu báo thai kèm hiện tượng đau bụng, sốt, lượng máu ra nhiều nhưng không phải kinh nguyệt thì bạn cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo mang thai ngoài dạ con, lưu thai… Khi thấy hiện tượng máu báo có thai chị em phụ nữ có thể sử dụng băng vệ sinh để nhận biết được đó là màu gì, có kèm theo chất nhầy, có vón cục và lượng máu chảy ra như thế nào. Việc này vô cùng quan trọng và rất cần thiết giúp bạn cung cấp thông tin cho bác sĩ khi thăm khám. Nếu hiện thượng máu chảy ra kèm theo các biều hiện như đau bụng, lượng máu ra nhiều thì phụ nữ phải đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám để xác định nguồn gốc máu, nguyên nhân chảy máu. Nếu đang cố gắng thụ thai, bạn nên chú ý đến máu báo thai. Mau chóng phát hiện ra mình mang thai sẽ giúp bạn bổ sung vitamin và những chất dinh dưỡng khác sớm hơn để giúp bản thân và bé cưng trong bụng khỏe mạnh trong vài tháng tới.
 9. Chuyên cung cấp các loại thiết bị khách sạn cao cấp như xe đẩy hành lý, xe đẩy đồ ăn, máy sấy tay giá rẻ trên toàn quốc. Các loại xe dọn đồ bẩn khách sạn chính là đồ dùng khách sạn hữu ích, giảm bớt gánh nặng cho nhân viên phục vụ. Nó còn giúp cho công việc vận chuyển đổ bẩn, đồ dơ trong khách sạn nhanh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khách khách sạn của bạn trở nên đẹp và sang trọng hơn. Không những thế, chúng còn giúp cho khách hàng có những trải nghiệm về dịch vụ tốt mà khách sạn đang cung cấp. khi bạn được ở trong một khách sạn với đầy đủ sạn là nơi có thế phục vụ gần như từ A-Z, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.Nên những đồ dùng khách sạn cao cấp sẽ giúp những tiện nghi cao cấp mà giá cả lại phải chăng thì không có lý do gì mà họ lại không yêu thích khách sạn của bạn và không quên giới thiệu cho bạn bè của mình ghé nghỉ tại khách sạn của bạn. Một số thiết bị khách sạn mà công ty cung cấp: http://paloca.vn/xe-don-do-do.html http://paloca.vn/xe-day-hanh-ly-khach-san.html http://paloca.vn/xe-thu-gom-bat-dia.html http://paloca.vn/xe-day-thuc-an-don-ban.html http://paloca.vn/xe-day-thuc-an-bang-inox.html Khi bước vào khách sạn của bạn, thì loại xe đầu tiên phục vụ khách hàng chính là xe đẩy hành lí khách sạn. Hình ảnh của chiếc xe đẩy hành lý xuất hiện nhiều trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân bay, nhà ga, nhà khách, resort…Với chiếc xe đẩy hành lý khách sạn thì việc vận chuyển hành lý, đồ đạc nói chung và các loại vali chứa đồ của khách nói riêng sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết, bên cạnh đó những chiếc xe đẩy hành lý có kiểu dáng hiện đại, sang trọng chắc chắn sẽ giúp tạo nên hình ảnh văn minh, thân thiện với khách hàng. Ưu điểm của chiếc xe này đó là thiết kếphần khung được làm từ inox cao cấp không gỉ, bong tróc, được mạ vàng hoặc sơn tĩnh điện đen, tránh bị móp méo khi va chạm trong quá trình sử dụng. Xe di chuyển bằng hệ thống bánh xe bọc cao su để đảm bảo không gây ra tiếng ồn cùng với bánh trước tích hộ xoay 306 độ giúp cho việc di chuyển đến mọi chỗ dễ dàng hơn. Với thế mạnh này, chiếc xe đẩy trở thành lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn, khu resort cao cấp trên cả nươc,... Cùng với chiếc xe đẩy hành lí, xe làm buồng phòng cũng là một trong những sản phẩm đặc biệt được dùng trong các ngành dịch vụ, điển hình như các khách sạn sang trọng. Các loại xe đẩy đồ khách sạn chính là đồ dùng rất hữu ích, giảm bớt gánh nặng và tăng năng xuất làm việc cho nhân viên phục vụ buồng phòng. Nó giúp cho công việc vận chuyển chăn ga, gối đệm bẩn nhanh và nhẹ nhàng hơn. Với thiết kế hiện đại chú trọng đến tính thực tế và linh hoạt của sản phẩm, kiểu dáng của xe phục vụ phòng với bộ khung của xe phục vụ phòng được làm từ inox cao cấp sơn tĩnh tĩnh điện màu đen hoặc mạ vàng sang trọng, hệ thống bánh xe chống ồn sẽ giúp xe di chuyển dễ dàng hơn.Kết hợp với hình dáng sang trọng, sản phẩm xe đẩy đồ khách sạn đã tạo nên không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho khách sạn của bạn. Ngoài ra, khu vực vệ sinh cần phải trang bị thêm một số loại máy sấy tay cao cấp nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được những thiết bị khách sạn cao cấp và giá rẻ nhất. Xin chân thành cảm ơn.
 10. Chuyên cung cấp các loại thiết bị khách sạn cao cấp như xe đẩy hành lý, xe đẩy đồ ăn, máy sấy tay giá rẻ trên toàn quốc. Các loại xe dọn đồ bẩn khách sạn chính là đồ dùng khách sạn hữu ích, giảm bớt gánh nặng cho nhân viên phục vụ. Nó còn giúp cho công việc vận chuyển đổ bẩn, đồ dơ trong khách sạn nhanh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khách khách sạn của bạn trở nên đẹp và sang trọng hơn. Không những thế, chúng còn giúp cho khách hàng có những trải nghiệm về dịch vụ tốt mà khách sạn đang cung cấp. khi bạn được ở trong một khách sạn với đầy đủ sạn là nơi có thế phục vụ gần như từ A-Z, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.Nên những đồ dùng khách sạn cao cấp sẽ giúp những tiện nghi cao cấp mà giá cả lại phải chăng thì không có lý do gì mà họ lại không yêu thích khách sạn của bạn và không quên giới thiệu cho bạn bè của mình ghé nghỉ tại khách sạn của bạn. Một số thiết bị khách sạn mà công ty cung cấp: http://paloca.vn/xe-day-phuc-vu-ban-bang-inox.html http://paloca.vn/xe-day-thuc-an-inox-3-tang.html http://paloca.vn/xe-day-nha-hang.html http://paloca.vn/xe-day-ruou-bang-go-2-tang.html http://paloca.vn/xe-day-thuc-an-don-ban.html Khi bước vào khách sạn của bạn, thì loại xe đầu tiên phục vụ khách hàng chính là xe đẩy hành lí khách sạn. Hình ảnh của chiếc xe đẩy hành lý xuất hiện nhiều trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân bay, nhà ga, nhà khách, resort…Với chiếc xe đẩy hành lý khách sạn thì việc vận chuyển hành lý, đồ đạc nói chung và các loại vali chứa đồ của khách nói riêng sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết, bên cạnh đó những chiếc xe đẩy hành lý có kiểu dáng hiện đại, sang trọng chắc chắn sẽ giúp tạo nên hình ảnh văn minh, thân thiện với khách hàng. Ưu điểm của chiếc xe này đó là thiết kếphần khung được làm từ inox cao cấp không gỉ, bong tróc, được mạ vàng hoặc sơn tĩnh điện đen, tránh bị móp méo khi va chạm trong quá trình sử dụng. Xe di chuyển bằng hệ thống bánh xe bọc cao su để đảm bảo không gây ra tiếng ồn cùng với bánh trước tích hộ xoay 306 độ giúp cho việc di chuyển đến mọi chỗ dễ dàng hơn. Với thế mạnh này, chiếc xe đẩy trở thành lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn, khu resort cao cấp trên cả nươc,... Cùng với chiếc xe đẩy hành lí, xe làm buồng phòng cũng là một trong những sản phẩm đặc biệt được dùng trong các ngành dịch vụ, điển hình như các khách sạn sang trọng. Các loại xe đẩy đồ khách sạn chính là đồ dùng rất hữu ích, giảm bớt gánh nặng và tăng năng xuất làm việc cho nhân viên phục vụ buồng phòng. Nó giúp cho công việc vận chuyển chăn ga, gối đệm bẩn nhanh và nhẹ nhàng hơn. Với thiết kế hiện đại chú trọng đến tính thực tế và linh hoạt của sản phẩm, kiểu dáng của xe phục vụ phòng với bộ khung của xe phục vụ phòng được làm từ inox cao cấp sơn tĩnh tĩnh điện màu đen hoặc mạ vàng sang trọng, hệ thống bánh xe chống ồn sẽ giúp xe di chuyển dễ dàng hơn.Kết hợp với hình dáng sang trọng, sản phẩm xe đẩy đồ khách sạn đã tạo nên không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại cho khách sạn của bạn. Ngoài ra, khu vực vệ sinh cần phải trang bị thêm một số loại máy sấy tay cao cấp nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để có được những thiết bị khách sạn cao cấp và giá rẻ nhất. Xin chân thành cảm ơn.