• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hailyflash

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  17
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hailyflash

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Khi sở hữu máy khoan lỗ trồng cây mọi người ắt hẳn sẽ không thể bỏ qua những bộ phận, các phụ kiện đi cùng. Những phụ kiện máy khoan lỗ trồng cây có vai trò vô cùng quan trọng. Vậy chúng bao gồm những gì và tác dụng của chúng như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp tại bài viết về tin tuc dien may dưới đây. 1/ Mũi khoan máy khoan lỗ trồng cây Mũi khoan là phụ kiện máy khoan lỗ trồng cây giữ một vai trò quan trọng nhất trong tất cả các phụ kiện. Chúng giữ vai trò quyết định đến chất lượng và hiệu quả công việc của máy khoan lỗ trồng cây. Nếu không có mũi khoan, máy khoan lỗ trồng cây không thể thực hiện chức năng của đào đất, đào khố, khoan lỗ của mình. Mũi khoan của máy khoan lỗ trồng cây thường được làm bằng chất liệu chắc chắn, cứng cáp, đủ để rẽ đất, kể cả đối với những loại đất có chất cứng nhất. Mặt khác, mũi khoan cũng được làm bằng chất liệu chống rỉ và đất không được bám vào mũi khoan trong quá trình khoan đất. Mũi khoan có nhiều loại, mỗi loại lại có những kích thước khác nhau, nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người sử dụng. Chính vì vậy, kích thước các hố cây cũng khác nhau đối với các loại cây khác nhau. Như vậy, cây trồng của bạn sẽ năng suất tốt hơn. Trên thị trường hiện nay, các loại mũi khoan được sử dụng chủ yếu như: + Mũi khoan đất trồng cây MDK 100 + Mũi khoan lỗ trồng cây lưỡi đơn 10 x 80cm; 20 x 100cm + Mũi khoan lỗ trồng cây lưỡi đôi 30 x 80cm; 25 x 100cm Bạn cần phải biết lựa chọn những loại mũi khoan phù hợp với máy khoan lỗ trồng cây của mình để chúng có thể phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu cũng như máy thực hiện đúng chức năng của các loại máy khoan lỗ trồng cây. 2/ Lò xo chống rung >> Bạn đã biết: Tiêu chí nào để tìm mua được một chiếc máy khoan lỗ trồng cây tốt - chất lượng. Hãy tham khảo ngay TOP 4 tieu chi danh gia may khoan lo trong cay TOT bạn cần nhớ Trong quá trình hoạt động, máy khoan lỗ trồng cây thường bị rung rất mạnh. Chính vì vậy, phụ kiện máy khoan lỗ trồng cây lò xo chống rung giúp máy có chức năng giúp máy khoan hoạt động một cách êm ái, ổn định hơn. Như vậy, khi bạn sử dụng máy khoan lỗ trồng cây sẽ hiệu quả hơn, đồng thời cũng an toàn hơn. Lò xo chống rung của máy khoan lỗ trồng cây được làm từ chất liệu thép. Bởi vậy, chúng có độ bền cao và có thể sử dụng được trong một thời gian dài. 3/ Chốt của máy khoan đất trồng cây Trong phụ kiện máy khoan lỗ trồng cây cũng không thể thiếu phần chốt. Chúng có chức năng cố định các bộ phận của máy khoan đất trồng cây lại để chúng được chắc chắn và an toàn với người sử dụng hơn. Khi bạn sử dụng máy khoan lỗ trồng cây, bạn không được bỏ qua khâu kiểm tra lại sự chắc chắn và đầy đủ của bộ phận chốt này. Bởi trong quá trình sử dụng, chốt của máy khoan lỗ trồng cây có thể bị long, lỏng lẻo và rơi ra ngoài. Nếu không kiểm tra một cách kĩ lưỡng, rất có thể bạn sẽ gặp những vấn đề mất an toàn trong quá trình sử dụng. Phụ kiện máy khoan đất trồng cây giữ một vai trò không thể phủ nhận. Điều mà người sử dụng máy khoan lỗ trồng cây nào cũng cần phải biết và hơn thế là nắm rõ để có thể thực hiện được tốt nhu cầu của mình và phát huy tối đa thiết bị mình đang sử dụng.
 2. Với sự nhiễu loạn của xã hội ngày nay thì việc sở hữu một chiếc két sắt gia đình để đảm quản tài sản của mình một cách tốt nhất là việc cực kỳ cần thiết và quan trọng. 3 đừng – 7 nên khi mua két sắt gia đình dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu được một chiếc két sắt gia đình tốt nhất. 1/ 3 đừng khi mua két sắt gia đình – Đừng mua khi bạn không có nhu cầu Trước khi mua két sắt, bạn cần phải xác định một cách rõ ràng mục đích và nhu cầu sử dụng két sắt của gia đình mình là gì. Bạn sử dụng để cất những loại giấy tờ nào. Két sắt gia đình là một vật dụng cần thiết nhưng bạn cũng không nên chỉ vì “bằng bạn bằng bè” mà mua chúng về. Nếu việc bảo quản tài sản và các loại giấy tờ của bạn không nhất thiết cần đến két sắt mà bạn vẫn mua, thì bạn đang biết chiếc két sắt gia đình mình trở thành một vật vô dụng đó. – Đừng mua khi không hiểu hết về chức năng và nhiệm vụ của két sắt Nói đúng hơn trong trường hợp này là bạn chưa xác định được loại két sắt nào sẽ phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Khi đó, bạn sẽ phải đối mặt với việc két sắt tí hon hoặc quá khổng lồ so với số lượng tài sản mà bạn có. – Đừng mua khi chưa phân biệt được các loại két sắt khác nhau Trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại két sắt khác nhau, với xuất xứ, thương hiệu, mẫu mã cũng như chất lượng khác nhau như ket sat chong chay Han Quoc, Đài Loan,... trong đó bao gồm cả những thiết bị cao cấp và những sản phẩm kém chất lượng. Nếu bạn không có sự hiểu biết và phân biệt giữa chúng, chắc chắn bạn sẽ bị “sập bẫy” ngay bởi những người bán hàng không có tâm. Đây là điều không một ai muốn xảy ra với mình khi đi mua hàng cả. 2/ 5 nên khi mua két sắt gia đình – Nên mua những loại két sắt có chỉ số chống cháy và độ an toàn cao Các loại két sắt này sẽ giúp bảo quản tuyệt đối tất cả những tài sản giấy tờ bên trong của bạn một cách an toàn nhất kể cả khi có hỏa hoạn. Lớp chống cháy được bố trí ở phần thân, và nằm giữa 2 lớp vỏ của thân két. Khi sử dụng những loại két sắt này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng mà chúng đem lại. – Nên mua những loại két sắt có kích thước phù hợp với nhu cầu và không gian Bạn nên căn cứ vào số lượng tài sản mình muốn bảo quản và không gian diện tích vị trí mà mình muốn đặt két sắt. Có như vậy, bạn mới tìm được sản phẩm phù hợp và hài lòng nhất. Đối với các hộ gia đình, bạn nên sử dụng những loại két sắt có trọng lượng khoảng 100kg. Thể tích lưu trữ, bạn nên lựa chọn những két sắt có kích thước lớn hơn thể tích cần khoảng 30%. Bạn có thể lựa chọn những két sắt khoảng 40 – 50 lít. >> Xem thêm: Thông tin về các loại thiet bi ngan hang chinh hang giá tốt tại Hà Nội – Nên chọn những két sắt có hệ thống khóa thông minh, tiện lợi Trên thị trường hiện nay các loại két sắt được trang bị và thiết kế rất đa dạng và phong phú về các loại khóa. Bạn có thể thấy các kiểu khóa được trang bị ở két sắt như: khóa điện tử, khóa chìa, khóa vân tay, khóa thẻ từ. Các kiểu khóa cơ và khóa điện tử được người sử dụng ưa chuộng hơn cả bởi tính thông minh và tiện lợi của chúng. Có nhiều nhà sản xuất thường kết hợp nhiều kiểu khóa khác nhau vào trong một thiết bị két sắt. Như vậy, vừa đảm bảo được tính năng tiện lợi và thông minh vừa bảo quản được tài sản của bạn một cách an toàn và tốt nhất. – Nên mua những két sắt thuộc các thương hiệu uy tín Có rất nhiều thương hiệu két sắt nổi tiếng được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Chẳng hạn như: két sắt Gunngard, Dongsung, VDH, BMC, Leeco… Bạn có thể lựa chọn cho mình một thương hiệu uy tín để tránh những tình trạng không tốt xảy ra. Bạn nên chú ý, nếu không sẽ mua phải những két sắt gia đình không có thương hiệu, hàng giả, hàng nhái, sẽ ảnh hưởng đến việc bảo quản các loại tài sản của bạn. – Nên tìm địa chỉ tin cậy để mua két sắt gia đình Việc tìm được địa chỉ tin cậy quyết định rất lớn đến chất lượng của két sắt gia đình. Tại địa chỉ tin cậy, chắc chắn sẽ có những sản phẩm tốt. Điều này cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với két sắt gia đình mà còn đối với tất cả các sản phẩm khác khi bạn mua hàng. 3 đừng – 5 nên khi mua két sắt gia đình, giúp bạn chắc chắn có thể tự tin khi đi mua két sắt gia đình. Để được tư vấn kỹ lưỡng và chi tiết hơn về két sắt gia đình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với số hotline của chúng tôi!
 3. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị hay những cửa hàng lớn thì cân tính tiền điện tử là một thiết bị không thể thiếu. Cân điện tử giúp việc trao đổi mua bán diễn ra vô cùng nhanh chóng và thuận lợi. Trên thị trường hiện đang có 2 mẫu cân tính tiền siêu thị được người tiêu dùng quan tâm nhất đó chính là can dien tu tinh tien in hoa don và in mã vạch. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 2 mẫu cân này qua bài viết dưới đây. Cân điện tử in hóa đơn Cân điện tử in hóa đơn được biết đến là một thiết bị cải tiến của những chiếc cân thông thường. Sau khi cân hàng hóa xong, cân sẽ có thể tự động tính tiền dựa vào trọng lượng của sản phẩm. Sau khi đã xác nhận, máy sẽ in hóa đơn cho người mua. Từ đó, người mua sẽ trả tiền cho người bán một cách nhanh chóng và thuận tiện. Hóa đơn của cân điện tử không khác gì so với hóa đơn của những chiếc máy in thông thường. Chúng cung cấp cho khách hàng đầy đủ những thông tin cần thiết. Trong đó có địa chỉ, tên cửa hàng hoặc siêu thị, trọng lượng, giá thành cũng như số tiền mà khách hàng phải thanh toán. Can tinh tien sieu thi in hóa đơn giúp cho cả người mua và người bán có thể kiểm soát được số mặt hàng đã mua của mình. Sự nhầm lẫn trong thanh toán nhờ đó cũng được giảm thiểu một cách tối đa. Mọi người sẽ hạn chế mắc những sai lầm và tài chính cũng bớt bị hao hụt. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều các loại cân điện tử in hóa đơn khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc giá thành của chúng cũng rất khác nhau. Chúng thường có giá giao động trong khoảng từ 1 triệu đến vài triệu đồng. Cân điện tử in mã vạch Cân điện tử in mã vạch không chỉ có chức năng cân hàng hóa mà còn có thể in mã vạch để phân biệt các loại hàng hóa. Từ những mã vạch này, bạn có thể dễ dàng nhận biết các loại sản phẩm, hàng hóa khác nhau. Loại thiết bị siêu thị này có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi với độ chính xác cao, mức sai số thấp được xem như là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong khâu thanh toán cho hoạt động giao dịch mua – bán hàng. Đối với tem mã vạch khi in ra sẽ không có giá thành như trên hóa đơn. Chúng chỉ hiển thị trọng lượng, thời gian, hạn sử dụng của sản phẩm, đơn giá. Những mã vạch này có thể dán trực tiếp lên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì đựng hàng hóa. Máy cân điện tử in mã vạch thường được sử dụng chủ yếu ở trong các quầy, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng về rau, củ, quả, thịt tươi sống… >> Cập nhật thêm thông tin về các loại thiết bị điện đang có mặt trên thị trường qua XEM THÊM Giá thành của một sản phẩm cân điện tử in mã vạch cũng tương tự như cân điện tử in hóa đơn. Chúng có giá từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng tùy vào loại sản phẩm. Dù là cân điện tử in mã vạch hay cân điện tử in hóa đơn mỗi loại đều có những ưu điểm tuyệt vời. Cân tính tiền siêu thị chính là sản phẩm giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc kinh doanh buôn bán. Tùy vào nhu cầu của mình mà bạn có thể sử dụng những loại máy thích hợp
 4. Máy đọc mã vạch hay còn gọi là máy quét giá, máy quét điểm bán là một máy thu nhận hình ảnh của mã vạch in trên các bề mặt của sản phẩm và chuyển thông tin chứa trong mã vạch đến máy tính hay các thiết bị cần thông tin này. Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn phân loại máy đọc mã vạch và giới thiệu mẫu máy đọc mã vạch 2 chiều tốt nhất hiện nay. 1. Phân loại máy đọc mã vạch Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy đọc mã vạch với nhiều công dụng khác nhau. Tùy theo công nghệ chế tạo, nhu cầu sử dụng mà máy đọc mã vạch được phân thành nhiều loại khác nhau và theo nhiều cách khác nhau. Có rất nhiều cách để phân loại mã vạch như theo công nghệ chế tạo ( CCD, Laser, Imager ), theo công dụng ( quét mã vạch 1D, 2D ), theo cổng giao tiếp ( cổng Keyboard Wedge, cổng RS – 232, cổng COM, USB ) hay theo cấu tạo máy ( cầm tay, để bàn, để quầy, desktop, dạng không dây,… ). Phân loại theo công nghệ chế tạo: – Máy đọc mã vạch theo công nghệ Laser Scanner: máy dùng tia sáng laser rất mảnh để cắt ngang bề mặt barcode. – Máy đọc mã vạch theo công nghệ CCD Scanner: sử dụng chùm tia sáng từ đèn led nên có tuổi thọ trung bình cao hơn máy quét bàng laser. – Máy đọc mã vạch theo công nghệ Imager: thiết bị chụp ảnh mã vạch lại và phân tích xác nhận mã đọc. Phân loại theo công dụng: – Máy quét barcode tuyến tính hay máy 1 – D ( Linear Barcode Scanner): loại máy này có thể quét được các loại barcodwe 1-D thông dụng và một số không thông dụng. – Máy đọc mã vạch 2 chiều barcode 2 – D ( 2D Barcode Scanner hay máy Barcode Imager): là loại máy đọc mã vạch 2D như PDF-417, MaxiCode,… Máy dùng tia laser sau đó phản xạ bằng một hệ thống lăng kính để tạo thành 1 chùm sáng phủ trên mọi góc độ của mã vạch. Phân loại theo cấu tạo: – Máy quét mã vạch cầm tay: máy không dây thường được kết nối với máy tính bằng cổng USB hoặc Wireless, có thể di chuyển mọi nơi, vì vậy dạng máy này thường được ứng dụng cho môi trường làm việc kho hàng, xí nghiệp, nhà máy,… – Máy quét mã vạch để bàn: chỉ đặt yên một chỗ, thích hợp sử dụng tại các quầy thanh toán trong cửa hàng, đại lý, siêu thị. 2. Máy đọc mã vạch 2 chiều Honeywell Voyager 1452g May doc ma vach de lam gi? Máy đọc mã vạch 2D hay còn gọi là máy đọc mã vạch 2 chiều, máy có thể lưu trữ dữ liệu theo hai chiều, chứ không phải chỉ trong một loạt các thanh màu đen và trắng. Mã vạch 2D là một loạt các mã vạch xếp chồng lên nhau trên với nhau. Máy đọc mã vạch 2 chiều sử dụng cả hai công nghệ CCD và hình ảnh để đọc mã vạch. Máy đọc mã vạch 2 chiều Honeywell Voyager 1452g là dòng máy đọc mã vạch không dây kết hợp công nghệ bluetooth di chuyển trong phạm vi lên đến 30 mét trong môi trường không vật cản. Máy được thiết kế nhỏ gọn có thể dễ dàng cầm tay, được dùng phổ biến trong các hệ thống siêu thị, nhà sách, cửa hàng,… Honeywell Voyager 1452g hiện được bán trên thị trường với mức giá giao động từ 9.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ. Thông số kỹ thuật: – Trọng lượng: 210 g – Kích thước: 62 x 173 x 82 mm – Công nghệ quét: 2D Imager – Cổng giao tiếp: bluetooth – Nhiệt độ vận hành: từ 5 đến 40°C – Mã vạch quét được: 2D ( 2 chiều ) Máy đọc mã vạch là 1 trong nhiều thiết bị thu ngân được các hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp sử dụng rất nhiều. Tùy vào chức năng sử dụng mà bạn nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục đích của mình.
 5. Chào chuyên mục tư vấn dienmayflash.com! Thời gian tới tôi có ý định mua máy rửa xe áp lực thương hiệu Karcher nhưng không biết máy phun xịt rửa xe Karcher có tốt không? Có hiệu quả trong việc làm sạch không? Mong chuyên gia tư vấn! Tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Tuấn – Hà Nội) TRẢ LỜI: Chào bạn Nguyễn Tuấn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn của chúng tôi, với câu hỏi máy xịt rửa xe Karcher có tốt không? Chúng tôi xin giải đáp như sau: 1. Máy xịt rửa xe Karcher có tốt không? Máy phun xịt rửa xe Karcher là thương hiệu máy xịt rửa xe đến từ Cộng hòa Liên bang Đức được các nhà phân phối tại Việt Nam nhập khẩu. Các sản phẩm máy xịt rửa xe Karcher được người tiêu dùng đánh giá rất cao về khả năng làm sạch rất tốt trong việc vệ sinh xe cộ, sần vườn, hàng rào … với các ưu điểm như: – Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi Máy bơm xịt rửa xe Karcher có thiết kế nhỏ gọn, có trang bị bánh xe và tay kéo tiện lợi, hỗ trợ bạn tối đa trong việc di chuyển. Với thiết kế tiện lợi này, chúng có thể đồng hành cùng bạn đi làm sạch ở mọi nơi, mọi vị trí khác nhau. Karcher cũng thật biết chiều lòng người tiêu dùng khi cho ra đời nhiều model loại máy khác nhau với sự đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Người sử dụng có thể thoải mái lựa chọn những sản phẩm mà mình ưng ý nhất! – Công suất lớn, hiệu suất làm việc cao Nhà sản xuất cũng đặc biệt trang bị trong những máy xịt rửa xe áp lực Karcher những công nghệ hiện đại, tiên tiến, những công nghệ làm sạch hàng đầu Châu Âu. Bởi vậy, áp lực phun của nước lớn, công suất phun rửa lớn giúp bạn đánh bay những vết bẩn cứng đầu một cách nhanh chóng. Những vết bụi bẩn lâu ngày, rong rêu trên tường, những vết mảng bám đều không thể chống lại được khả năng làm sạch vượt trội của máy rửa xe Karcher. Chưa hết, máy còn có các bộ phận đi kèm, bao gồm: súng phun cao áp, béc phun, ống dẫn cao áp… giúp hiệu quả làm sạch của bạn càng được nâng cao. – Giá thành hợp lý So với những thiết bị làm sạch khác trên thị trường, máy phun nước rửa xe cao áp Karcher được đánh giá rất cao về chất lượng nhưng giá thành của chúng lại vô cùng cạnh tranh và hợp lý. Mức giá của một thiết bị máy rửa xe Karcher dao động trong khoảng từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng. Một mức giá hoàn toàn hợp lý cho một thiết bị làm sạch hiệu quả cao. Với mức giá này, cho dù bất cứ ai cũng có thể sở hữu máy rửa xe Karcher một cách dễ dàng. >> Tham khảo thêm: Bảng giá máy xịt rửa xe Karcher mới nhất tại Điện máy Flash 2. Mua máy rửa xe Karcher ở đâu tốt? Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều địa chỉ phân phối máy rửa xe Karcher với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau khiến nhiều người tiêu dùng tỏ ra lo lắng khi lựa chọn địa chỉ. Nhằm giúp người tiêu dùng bớt lo lắng chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho bạn một trong các địa chỉ phân phối máy phun áp lực cao karcher hàng đầu tại Việt Nam hiện nay – Công ty TNHH Điện Máy Flash. Khi đến với Điện Máy Flash bạn sẽ được: + Tư vấn, chăm sóc nhiệt tình của các nhân viên bán hàng; + Chế độ bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của thương hiệu; + Chi phí rẻ hơn từ 10% so với thị trường; + Chế độ lắp đặt và vận chuyển hoàn toàn miễn phí; Hy vọng, với các thông tin trên bạn sẽ có được cho mình câu trả lời cho câu hỏi: Máy xịt rửa xe Karcher có tốt không? Nếu còn thắc mắc gì về câu hỏi bạn có thể gửi câu hỏi tới số Hotline từ vấn :0985.720.826 hoặc đến trực tiếp Công ty TNHH Điện Máy Flash – số 7 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.
 6. Sử dụng máy thái thịt bò đang là lựa chọn của rất nhiều cửa hàng thực phẩm, quán ăn, nhà hàng… hiện nay. Nếu bạn đang có nhu cầu mua máy thái thịt bò nhưng vẫn chưa biết nên chọn loại máy nào thì bạn có thể tham khảo TOP 4 máy thái thịt bò được nhiều người mua nhất hiện nay trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng xem! Máy thái thịt bò JZ Máy thái thịt bò đang ngày càng được nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay. Vì với thiết bị này, bạn sẽ tiết kiệm được tối đa chi phí thuê nhân công mà vẫn có được hiệu quả lao động đáng kinh ngạc vì năng suất làm việc của máy thái thịt bò cao gấp từ 7 đến 10 lần so với năng suất của người làm bình thường. Dưới đây là danh sách máy thái thịt bò được nhiều người mua nhất hiện nay mà các bạn có thể tham khảo để lựa chọn được cho mình thiết bị thái thịt sống phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như tài chính ngân sách nhất! Mời các bạn cùng theo dõi! – Máy thái thịt bò JZ có ưu điểm là có thể cắt được tới 50kg thịt trong vòng 1h đồng hồ. Lưỡi dao của mát rất sắc, cứng, có độ bền cao. Máy giúp thái thịt bò tươi sống một cách nhanh chóng, cho các lát thịt mỏng đều nhau, phù hợp sử dụng trong các nhà hàng, quán ăn… – Máy thái thịt bò QX 250 có năng suất thái thịt bò lên tới 80kg thịt trong vòng 1h đồng hồ. Máy gồm có 5 bộ dao với kích thước lần lượt là 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm và 5mm, giúp thái thịt bò với tốc độ nhanh hơn, các lát thịt đều nhau hơn, nâng cao năng suất hơn hẳn so với cách thái thay thủ công thông thường. Máy thái thịt bò SS70 – Máy thái thịt bò SS70 là dòng máy thái thịt bò tươi sống dùng trong gia đình hoặc quán ăn, hộ kinh doanh đồ tươi sống nhỏ lẻ. Mẫu máy thái thịt này có ưu điểm là kích thước nhỏ gọn, trọng lượng thấp nên dễ dàng lắp đặt, không tốn nhiều diện tích, không gian sử dụng. Máy có năng suất thấp, chỉ khoảng 20kg/ngày. Giá thành khá rẻ, là sự lựa chọn của nhiều gia đình, quán ăn bình dân, quán phở bình dân… – Máy thái thịt sống DQ-1 cũng là một trong những mẫu máy thái thịt bò khá được ưa chuộng hiện nay. Máy có công suất lớn hơn hẳn các máy thái thịt thông thường, với bộ dao cứng, sắc bén, độ bền cao. Máy cắt thịt bò sống DQ-1 có độ dày thịt cắt được cố định nên bạn không thể tùy ý điều chỉnh độ dày mỏng của thịt khi cắt giống như các mẫu máy cắt thịt bò tươi sống khác trên thị trường. Trên đây là danh sách 4 mẫu máy thái thịt bò bán chạy nhất hiện nay. Các bạn có thể tham khảo các mẫu máy này để cân nhắc lựa chọn được thiết bị thái thịt bò phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng cũng như tài chính của mình.
 7. Các sản phẩm công nghệ của Nhật Bản luôn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn khi các thiết bị của đất nước xứ sở mặt trời mọc luôn được đánh giá rất cao ở thiết kế cũng như cấu tạo. Trong các đồ công nghệ không thể không nhắc đến các thương hiệu máy xịt rửa xe Nhật Bản. 1/ Máy rửa xe cao áp Nhật Bản Oshima Máy phun rửa xe cao áp là gì? Máy phun rửa xe cao áp hay máy xịt rửa xe áp lực cao là những máy cơ khí sử dụng nguồn điện hoặc nhiên liệu xăng để hoạt động. Chúng sử dụng nguồn nước, đi qua động cơ để tạo ra áp lực làm sạch vết bẩn. Với áp lực phun mạnh mẽ như vậy, máy không nề hà bất cứ một vết bẩn cứng đầu nào. Chúng được sử dụng chủ yếu để làm sạch như rửa xe chuyên nghiệp, vệ sinh nhà xưởng, phun, xịt rửa băng chuyền…Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng cho các mục đích gia đình như rửa xe, vệ sinh sân vườn, tưới cây… Không chỉ được biết đến nổi tiếng về các thiết bị máy móc nổi tiếng như máy hàn, máy cưa, máy khoan, máy cắt cỏ…Oshima còn chiều lòng người hâm mộ khi tung ra thị trường sản phẩm máy xịt rửa xe. Bằng những công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến nhất cùng với sự kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng, Oshima luôn mà đến cho khách hàng những sản phẩm đảm bảo nhất về chất lượng cũng như giá thành. – Máy xịt rửa cao áp Oshima OS – 1100A THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số tổng quan Máy xịt rửa cao áp Oshima OS – 1100A Model: OS-1100A Loại động cơ: Mô tơ từ Lưu lượng nước tối đa 8 lít/phút Chiều dài dây phun áp lực: 8m Áp lực phun: 7 mpa Công suất: 1100W Nguồn điện cấp: 220V / 50Hz Trọng lượng: 14 kg Kích thước: 36 x 25 x 80 cm Giá: 4 390 000Đ – Máy xịt rửa xe áp lực cao Oshima OS 80B THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số tổng quan: Máy xịt rửa xe áp lực cao Oshima OS 80B Model: OS-80B Loại động cơ: Mô tơ từ (cảm ứng) Lõi mô tơ: 100% được quấn bằng dây đồng Chiều dài dây phun áp lực: 5m Áp lực phun: 80 bar Công suất: 1300W Nguồn điện cấp: 220V / 50Hz Trọng lượng: 11 kg Kích thước: 32 x 21 x 14 cm Giá: 1 680 000Đ – Máy phun rửa xe xe áp lực CM2 Thông số tổng quan: Máy phun rửa xe xe áp lực CM2 Model: CM2 Tốc độ vòng quay: 2 800 RPM Lưu lượng nước: 7 lít/phút Áp lực phun: 150 bar Công suất: 1900W Nguồn điện cấp: 220V / 50Hz Trọng lượng: 9.7 kg Giá: 2 700 000Đ 2/ Máy phun rửa xe cao áp Nhật Bản Makita Makita được biết đến là một sản phẩm nổi tiếng trên thị trường với sự ưa chuộng sử dụng của rất nhiều người. Thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi, công suất lớn, máy rửa xe Nhật Bản Makita có thể đáp ứng được hầu hết tất cả các nhu cầu sử dụng của bạn. Giá thành của chúng cũng không hề cao hơn so với những sản phẩm của thương hiệu khác, bạn có thể dễ dàng sử dụng cho mình một thiết bị. Chất lượng tuyệt vời, giá thành rẻ, không có bất cứ một lý do gì để bạn có thể từ chối một sản phẩm tuyệt vời như máy rửa xe cao áp Makita. – Máy bơm xịt rửa xe cao áp Makita 1200 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số tổng quan: Máy bơm xịt rửa xe cao áp Makita 1200 Model: MKT-1200 Động cơ: Motor chổi than Lưu lượng nước: 360 lít/giờ Áp lực phun: 100 bar Công suất: 1300W Dây cao áp: 5m Chất liệu vỏ máy: Nhựa tổng hợp cao cấp Giá: 1 999 000Đ – Máy xịt rửa xe Nhật Bản Makita HW101 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số tổng quan: Máy xịt rửa xe Nhật Bản Makita HW101 Model: MKT-HW101 Lưu lượng nước: 360 lít/giờ Áp lực phun :100 bar Công suất: 1300W Khối lượng: 6.5 kg Giá: 2 000 000Đ – Máy bơm rửa xe áp lực Makita HW111 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thông số tổng quan: Máy bơm rửa xe áp lực Makita HW111 Model: MKT-HW111 Lưu lượng nước: 370 lít/giờ Áp lực phun: 110 bar Chiều dài dây áp lực: 5m Kích thước: 39 x 63 x 43 cm Trọng lượng: 7.4 kg Giá: 3 820 000Đ Trên đây đều là những chiếc máy xịt rửa xe áp lực cao Nhật Bản mà bạn không thể bỏ qua khi có nhu cầu sử dụng các loại máy xịt rửa xe. Điều đặc biệt hơn là tất cả những sản phẩm này đều có mặt tại Điện máy Flash. Để được tư vấn nhiều hơn cũng như xem mua sản phẩm, bạn có thể trực tiếp liên hệ đến số hotline của chúng tôi.
 8. Nếu bạn là một người yêu thích sử dụng các thiết bị có xuất xứ từ Nhật Bản, có lẽ bạn không thể không biết thương hiệu nổi tiếng Makita. Trong đó, sản phẩm máy xịt rửa xe Makita được khách hàng đánh giá cao nhất. 1/ Đôi nét về máy xịt rửa xe Makita Makita chính là tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị, máy móc công nghiệp, điện cơ. Xuất hiện trên thị trường vào năm 1915, Makita có đủ tự tin và kinh nghiệm để đem đến cho bạn những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Đặc biệt là sản phẩm máy xịt rửa xe áp lực cao. >> Xem thêm: TOP 3 ưu điểm của máy phun xịt rửa xe hơi nước nóng mà bạn nên biết Máy phun xịt rửa xe Makita xuất hiện trên thị trường Việt Nam vào năm 2009. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, khả năng và công suất làm sạch vượt trội, Makita chưa một lần làm khách hàng phải thất vọng. Ngay từ khi xuất hiện, chúng đã được người sử dụng đón nhận một cách nồng nhiệt. 2/ Ưu điểm vượt trội của máy bơm xịt rửa xe Makita Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, được trang bị tay xách và bánh xe hỗ trợ di chuyển một cách dễ dàng Được làm bằng chất liệu cao cấp, bền bỉ, chắc chắn. Tuổi thọ của thiết bị cao và thời gian sử dụng được lâu. Máy xịt rửa xe áp lực makita có khả năng chống nước và chịu được những tác động mạnh trong quá trình sử dụng. Năng suất làm việc vô cùng hiệu quả với áp suất phun nước mạnh, công suất máy hơn. Máy phù hợp để làm sạch, rửa xe, vệ sinh sân vườn, chuồng trại, nhà xưởng... Giá cả bình dân, phù hợp với mọi tầng lớp người tiêu dùng Xem thêm: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động máy xịt rửa xe áp lực cao chạy điện và chạy xăng 3/ Phản hồi của khách hàng về máy phun xịt rửa xe áp lực Makita "Tôi đã sử dụng máy xịt rửa xe Makita được một thời gian khá lâu rồi nhưng hiệu quả làm việc vẫn như thuở ban đầu." - Anh Dương (Hải Dương) "Máy rửa xe Makita có mức giá rất phù hợp công suất và hiệu quả làm việc rất cao." - Anh Hướng (Bắc Giang) "Tôi có mua máy rửa xe Makita tại Công ty TNHH Điện máy Flash, đội ngũ nhân viên tư vấn ở đây rất nhiệt tình, chất lượng sản phẩm cũng rất tốt." - Chị Ánh (Nghệ An) "Máy có trang bị thêm bánh xe, tay kéo cùng với chiều dài vòi ống dài, tôi có thể làm sạch những vết bẩn ở những nơi hiểm hóc và khó khăn nhất." - Anh Cường (Hưng Yên) "Tôi dùng máy xịt rửa xe Makita tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Từ khi có chúng, tôi không cần phải mang xe của mình ra quán nữa. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí." - Anh Long (Hà Nội) Có máy xịt rửa xe makita, bạn sẽ giải quyết được mọi vấn đề làm sạch của mình. Để được sở hữu một thiết bị máy rửa xe tốt cả về chất lượng và giá thành, hãy đến với Điện máy Flash. Chắc chắn bạn sẽ được hài lòng.
 9. Hiện nay, thiết bị chống trộm là sản phẩm đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn cho bạn và gia đình của mình. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp thiết bị chống trộm với những mức giá khác nhau. Thiết bị chống trộm bằng laser giá bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này. Các yếu tố quyết định đến giá thiết bị chống trộm bằng laser – Chiều dài của hàng rào Trước tiên, bạn cần phải nắm được chiều dài của hàng rào nhà bạn là bao nhiêu để. Điều này khá quan trọng. Vì chúng quyết định đến tia laser trong thiết bị báo trộm mà bạn cần mua. Thiết bị chống trộm bằng laser giá bao nhiêu cũng bị quyết định bởi yếu tố này. – Loại thiết bị chống trộm bằng laser Mỗi loại thiết bị chống trộm bằng laser khác nhau sẽ có những công dụng hay chức năng khác nhau. Nguyên lý hoạt động, cách bố trí lắp đặt của chúng cũng khác nhau. Điều này dẫn đến sự khác nhau về các mức giá. Một lời khuyên cho bạn chính là tìm những thiết bị chống trộm bằng laser phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Hơn nữa, có mức giá phù hợp với mức độ tài chính của điều kiện gia đình. Loại thiết bị chống trộm bằng laser khác nhau thì có giá khác nhau – Vị trí gắn thiết bị chống trộm Vị trí gắn thiet bi bao trom là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến giá của thiết bị chống trộm cảm biến bằng laser. Bởi chúng liên quan đến độ nhạy trong cảm biến của tia laser được trang bị trong thiết bị chống trộm. Bạn nên đặc biệt chú ý đến vị trí đặt thiết bị. Vị trí nào mà kẻ gian đột nhập sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vị trí được ưu tiên hàng đầu là chiều cao khoảng từ 1m – 1,5m. Nếu bạn đặt quá thấp sẽ xuất hiện những báo động giả do động vật đi qua. Còn nếu bạn đặt quá cao, khả năng phát hiện trộm không cao. Những tên trộm tinh vi, họ chỉ cần cúi đầu xuống là có thể an toàn bước qua thiết bị mà không để lại một báo động nào. Nên gắn thiết bị chống trộm bằng laser ở vị trí hợp lý – Địa chỉ cung cấp Mỗi địa chỉ cung cấp sẽ có những mức giá khác nhau cho thiết bị chống trộm bằng laser. Bởi vậy, bạn nên tìm hiểu trước về thiết bị cũng như những địa điểm bán uy tín. Tránh trường hợp mua phải những thiết bị không đảm bảo chất lượng mà giá thành lại đắt. Có rất nhiều địa điểm cung cấp cho bạn thiết bị chống trộm bằng laser. Trước khi mua, bạn cũng có thể tham khảo một vài địa điểm để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Báo giá một số thiết bị chống trộm bằng laser Komax KM – CO3 | 300.000Đ Komax KM – CO5 Remote | 500.000Đ Komax PG – 113 | 420.000Đ Komax KM – 800P | 2.200.000Đ Komax KM – 801P | 2.800.000Đ Komax KM – 903G | 5.000.000Đ Komax KM – 999GSM | 7.100.000Đ >> Xem thêm: Thông tin nhiều hơn các thông tin hữu ích về các loại thiet bi ngan hang gia re Chúng ta cũng có thể thấy, giá của một thiết bị chống trộm bằng laser không hề đắt. Bạn có thể dễ dàng sở hữu một sản phẩm để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà và những người thân của mình.Bảng giá trên đây chỉ là bảng giá gợi ý với một vài thiết bị chống trộm bằng laser. Trên thực tế còn rất nhiều thiết loại thiết bị khác nữa. Hơn thế, đây cũng chỉ là mức giá tham khảo, chúng có thể thay đổi tùy vào địa chỉ mà bạn mua hàng.
 10. Muốn kiểm soát được những hành động của nhân viên hay những người làm việc trong một văn phòng, người ta thường sử dụng camera giám sát. Sau một thời gian sử dụng, camera giám sát sẽ gặp vấn đề. Lúc đó, bạn cần phải kịp thời khắc phục để không gián đoạn công việc của bạn. Dưới đây là một vài lỗi thường gặp và cách sửa camera giám sát mà bạn có thể tham khảo. Lỗi camera giám sát bị mất hình – Nguyên nhân Camera bị mất hình có thể do rất nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do nguồn điện không đến được với thiết bị camera. Có thể do mất điện, hỏng nguồn. Thậm chí còn có thể do chuột cắn hay dây điện sau một thời gian sử dụng quá lâu bị mục,hỏng… Một vài trường hợp do nguồn điện bị lỏng. Jack tín hiệu điện hoặc jack camera quan sát bị hỏng cũng gây ra hiện tượng mất hình. – Cách sửa Khi đã tìm đúng nguyên nhân, cách sua camera giam sat sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng. Trước tiên, bạn nên cắm nguồn điện sang một thiết bị camera khác xem có nên hình không. Tiếp đến là dùng bút thử điện xem đã có tín hiệu và nguồn điện có vào đến camera hay không? Trong trường hợp dây camera bị chuột cắn đứt hoặc bị mục ruỗng, sửa camera giám sát chỉ bằng cách thay thiết bị dây mới. Như vậy, máy camera mới có thể hoạt động bình thường trở lại được. Lỗi camera giám sát không xem được hình trên máy vi tính Sửa camera giám sát bị mất hình – Nguyên nhân Gây ra trường hợp này có thể là do màn hình máy tính của bạn. Ngoài ra, đường truyền tín hiệu cũng gây ra ảnh hưởng đến việc ghi hình. – Cách sửa Khi sửa camera giam sat trong trường hợp không xem được hình, bạn cần kiểm tra màn hình máy tính trước tiên. Tiếp đến, bạn kiểm tra đầu dây nối từ camera đến màn hình máy tính hoặc tivi. Rất có thể đường truyền bị gián đoạn ở đâu đó nên tín hiệu mới không truyền được đến đích. Trong trường hợp này, bạn cũng nên kiểm tra cổng ra của đầu nối xem chúng có gặp lỗi gì hay không. Đầu dây bị lỗi, bạn nên thay vật dụng mới hoặc gọi thợ đến sửa. Lỗi camera quan sát không xem được qua mạng Nhiều khi phải nhờ đến những đơn vị chuyên sửa camera giám sát – Nguyên nhân Rất có thể camera giám sát của bạn vẫn chưa được cài đặt hoặc kết nối mạng internet. Dây mạng và hệ thống mạng trong trường hợp này có lẽ đã bị lỗi. Ngoài ra, bạn chưa cài đặt trên điện thoại hoặc màn hình máy tính cũng dẫn đến trường hợp camera giám sát không xem được qua mạng. – Cách sửa Trong trường hợp bạn chưa cài hệ thống camera giám sát lên máy tính hoặc điện thoại của mình, chưa lắp đặt mạng internet thì cách sửa camera giám sát khá đơn giản. Bạn chỉ cần cài đặt chúng là xong. Việc cài đặt cũng không quá khó và mất thời gian. Bạn hoàn toàn có thể tự làm được. Nếu dây mạng và mạng bị lỗi, để sửa camera giám sát, bạn cần đến sự giúp đỡ của các đơn vị chuyên sửa chữa và lắp đặt camera. >> Mời bạn tham khảo thêm: Chia sẻ thông tin chi tiết về các thiết bị ngân hàng gía rẻ trên toàn quốc. Trên đây là một vài lỗi thông thường và cách sửa camera giám sát. Mong rằng, sau khi biết được những kiến thức này, bạn sẽ không bị hoang mang khi thiết bị camera giám sát của mình gặp vấn đề nữa.
 11. Thay vì bỏ ra một số tiền lớn để mua máy trộn bê tông mới, người ta thường chọn những chiếc máy trộn bê tông thanh lý. Vấn đề đặt ra đó là làm sao để vừa tiết kiệm được một khoản chi phí, vừa có được một sản phẩm chất lượng tốt? Đây có lẽ là vấn đề của hầu hết những ai có nhu cầu sử dụng loại may xay dung này. Bài viết dưới đây sẽ bật mí những kinh nghiệm mua máy trộn bê tông tốt. – Kiểm tra kỹ lưỡng động cơ của máy trộn bê tông thanh lý Động cơ chính là bộ phận quan trọng nhất của cả máy trộn bê tông mới lẫn máy trộn thanh lý. Máy trộn bê tông đó được đánh giá là tốt khi phần động cơ của chúng phải hoạt động tốt. Đối với những loại máy thanh lý, có thể động cơ của chúng gặp vấn đề gì đó. Để biết được chắc chắn, điều quan trọng là không phải mua phải hàng thanh lý kém chất lượng, bạn nên trực tiếp đến địa chỉ thanh lý máy trộn bê tông để kiểm tra, xem xét. Như vậy, bạn mới có thể đưa ra được kết quả chính xác nhất. – Kiểm tra các bộ phận máy và linh kiện đi kèm Các bộ phận bạn cần phải kiểm tra ngay sau đó chính là thùng trộn, hệ thống trộn cũng như cầu chạy trộn. Đây đều là những bộ phận đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong máy trộn bê tông. Bất kỳ một bộ phận nào gặp trục trặc hay có vấn đề đều ảnh hưởng đến cả quá trình trộn bê tông của máy. Chính vì thế, khi mua máy trộn bê tông thanh lý, bạn cần phải kiểm tra một cách chi tiết và rõ ràng. Chắc chắn những chiếc máy trộn bê tông thanh lý không thể hoạt động được tốt như các loại máy mới. Tuy nhiên, chúng cũng cần phải hoạt động được ở mức độ 80%. Như vậy, bạn mới có thể đảm bảo được chúng có thể đáp ứng tốt nhu cầu của mình. Các linh kiện đi kèm của máy cũng cần phải có đầy đủ. Vì là sản phẩm cũ, thanh lý nên rất có thể có những bộ phận mà người ta không chú ý đến bị thiếu sót. Chẳng hạn, ốc vít ở một vài vị trí bị long ra. Điều này tưởng chừng nhỏ bé nhưng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. >> Xem thêm: [Chia sẻ] 4 lời khuyên hữu ích khi MUA phu kien may tron be tong – Địa chỉ thanh lý máy trộn bê tông uy tín Địa chỉ thanh lý máy trộn bê tông cũng là một trong những yếu tố bạn nên chú ý khi mua máy trộn bê tông thanh lý. Mua tại địa chỉ uy tín, phần trăm rủi ro của bạn cũng ít hơn, ngược lại, bạn vẫn có thể sở hữu được những máy trộn thanh lý còn tốt. Một lưu ý nhỏ dành cho bạn, đó chính là đối với những loại máy trộn bê tông có dung tích lớn, có rất ít địa điểm thanh lý máy cũ. Nếu có những nơi thanh lý, thì những máy đó đã quá cũ, chất lượng có lẽ sẽ không được đảm bảo. Bạn nên xem xét có nên mua những máy đó hay không? Hiện nay trên thị trường cũng có khá nhiều địa chỉ có thanh lý máy trộn bê tông. Bạn có thể tìm hiểu trước, sau đó hãy quyết định mua sản phẩm tốt nhất để có được những đánh giá khách quan và đưa ra được quyết định chính xác nhất. Khi nắm rõ những kinh nghiệm mua may tron be tong thanh ly này chắc chắn bạn sẽ sở hữu được một máy trộn bê tông tốt với một mức giá rẻ. Chúc bạn thành công!
 12. Camera là thiết bị giám sát thông minh không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Những chiếc camera giám sát sẽ giúp bạn biết được tình hình ở công ty, cơ quan, hay thậm chí là ở gia đình mình khi mình không có mặt tại đó. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết nên mua thiết bị camera của thương hiệu nào chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp điều đó. 1/ Camera giám sát Vantech Nói đến những thiết bị giám sát camera chúng ta không thể không nói đến các sản phẩm của Vantech. Camera giám sát Vantech được đánh giá là nhỏ, nhưng chất lượng không hề nhỏ. Các loại camera này đều được trang bị những công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu không thua bất cứ một thương hiệu nào khác. Hình ảnh ghi lại được thiết bị lấy nét tự động cho ra những hình ảnh full HD sắc nét, chân thực. Có lẽ bởi vậy, nên sản phẩm này được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến hiện nay. Chúng thường xuyên được lắp đặt tại các nhà xưởng, cơ quan, thậm chí là nhà ở… 2/ Camera giám sát Panasonic Không chỉ gây sốt với các thiết bị điện tử điện lạnh như tivi, tủ lạnh, máy giặt… Panasonic còn khiến người sử dụng phải trầm trồ với thiết bị camera giám sát bởi cả về chất lượng và giá thành. Tầm nhìn của camera giám sát hãng Panasonic khá rộng, bạn có thể quan sát rõ được một không gian đáng kể. Điều này cực kỳ có lợi nếu bạn muốn dùng để giám sát tất cả các hành vi của mọi người. Chất lượng của những thiết bị này cũng không thể chê ở bất cứ điểm gì. Nhạy bén, sắc nét, tầm kiểm soát rộng là những gì người sử dụng dùng để đánh giá những chiếc camera giám sát của Panasonic. 3/ Camera giám sát Questek Được biết đến là một trong những thương hiệu có tiếng tăm về việc chuyên sản xuất các thiết bị camera giám sát, Questek luôn mang đến cho khách hàng sự hài lòng khi sử dụng sản phẩm. Các camera giám sát của Questek đều được thiết kế nhỏ gọn và có kích thước nhỏ nhắn, trọng lượng gọn nhẹ. Điều này giúp bạn tiết kiệm được đáng kể không gian khi lắp đặt. Ngoài ra, hầu hết tất cả các yêu cầu về giám sát của bạn đều được camera Questek đáp ứng tốt. 4/ Camera giám sát Bosch Là một thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, Bosch tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, có chất lượng cao nhất. Chúng được thiết kế, sản xuất và lắp đặt dựa trên những công nghệ hiện đại. Các sản phẩm camera này có độ phân giải cực cao, tốc độ ghi hình cũng rất nhanh. Camera Bosch được trang bị những tính năng đặc biệt để có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá thành của camera giám sát thuộc hãng Bosch có giá cao hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường. Nếu bạn đang có nhu cầu mua một thiết bị camera giám sát cho cơ quan hoặc công ty của mình thì nên ưu tiên sử dụng những sản phẩm của Bosch. >> Mời bạn xem thêm: Thông tin chia sẻ về các thiet bi ngan hang chinh hang uy tín, chất lượng nhất Trên đây chỉ là một vài thương hiệu camera giám sát mà bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra, bạn, còn có rất nhiều các thiết bị camera khác phù hợp với bạn cả về tính năng và giá thành. Để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất, bạn nên tham khảo thêm nhiều sản phẩm hơn nữa.
 13. Master nổi tiếng là thương hiệu sản xuất máy nông nghiệp nổi tiếng tại Trung Quốc đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất máy đào đất trồng cây. Nổi bật trong các thương hiệu này phải nói đến máy khoan lỗ trồng cây Master MS 630 – sản phẩm được thiết kế trên dây chuyền hiện đại giúp người nông dân tiết kiệm không ít sức lực trong việc trồng cây ăn quả và các công việc khác. 1/ Thông số kỹ thuật máy khoan lỗ trồng cây Master MS 630 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẤU TẠO CỦA MÁY KHOAN ĐẤT Cấu tạo máy khoan đất trồng cây Master MS630 gồm các bộ phân như: Động cơ xăng 2 kỳ; Côn ly tâm; Bộ truyền bánh răng côn; Khớp nối; Hộp giảm tốc bánh răng trụ; Mũi khoan; Tay điều khiển. 2/ Nên mua máy đào hố trồng cây Master MS 630 ở đâu? – Sản phẩm chất lượng tốt nhất Không chỉ máy đào đất trồng cây Master MS 630, mà tất cả các thiết bị, sản phẩm khác tại Điện máy Flash đều là những sản phẩm cao cấp, được nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hơn thế, Điện máy Flash là một công ty có quy mô cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên phân phối và cung cấp các thiết bị nông nghiệp nói chung và máy khoan đất trồng cây nói riêng. Chúng tôi hiểu rõ về tất cả sản phẩm, thiết bị hơn ai hết! Ngoài ra, chữ tín và niềm tin với khách hàng luôn được Điện máy Flash đặt lên hàng đầu. Chúng tôi hoàn toàn nói không với hàng giả,hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bởi vậy, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và trao trọn niềm tin cho chúng tôi. Chắc chắn, chúng tôi sẽ không làm bạn phải thất vọng. – Giá thành cạnh tranh nhất Nói đến đây, chắc có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng: “Chất lượng sản phẩm tốt nhất, mà có giá cạnh tranh nhất là điều không thể?” Các thiết bị tại đây được nhập khẩu chính hãng, không hề qua bất cứ một bên trung gian thứ 3 nào. Vì thế, khách hàng luôn được hưởng một mức giá ưu đãi nhất. Điện máy Flash luôn hướng tới tất các đối tượng mua hàng. Trong đó, phần lớn khách hàng có nhu cầu mua máy đào lỗ trồng cây là bà con nông dân. Để đảm bảo ai cũng có điều kiện và khả năng sở hữu máy khoan đất phục vụ tốt cho nhu cầu của mình nên Điện máy Flash luôn có một mức giá phải chăng và hợp lý nhất mà ai cũng có thể sở hữu thiết bị mình cần. Không những vậy, bạn còn nhận được rất nhiều các chương trình ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt khi máy đào hố trồng cây tại đây. Bởi vậy, máy khoan hố trồng cây Master MS 630 chất lượng cao nhất và giá rẻ nhất chỉ có thể ở Điện máy Flash! – Đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình, tận tâm Chúng tôi có thể giải đáp bất cứ thắc mắc nào của bạn về máy một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Hơn thế, đó còn là những câu trả lời khiến bạn hài lòng. Điện máy Flash sở hữu một đội ngũ nhân viên luôn nhiệt tình, trách nhiệm và dày dặn kinh nghiệm. Có lẽ bởi vậy, nên dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây cũng được đánh giá rất cao. Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo và tốt nhất. Trước tiên là được tư vấn một cách nhiệt tình, kỹ lưỡng về sản phẩm máy đào đất trồng cây Master MS 630. Sau sẽ là hướng dẫn sử dụng và tư vấn cách bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm. Sự hài lòng của khách hàng là những gì mà điện máy Flash luôn hướng đến! – Hỗ trợ tối đa vận chuyển Đối với những khách hàng mua máy khoan đất trồng cây Master MS 630 ở xa, phương tiện và điều kiện đi lại khó khăn, chúng tôi có thể thực hiện Ship COD toàn quốc. Cho dù bạn ở đâu, sản phẩm cũng sẽ được chuyển đến tận tay bạn. Mặt khác, Điện máy Flash còn hỗ trợ việc mua sắm online, đặt hàng trực tiếp tại địa chỉ Website: Dienmayflash.com. Bạn không những được hỗ trợ vận chuyển, không cần đến trực tiếp mà vẫn có thể mua được thiết bị mình cần. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế? Hy vọng với các thông tin trên có thể giúp cho người tiêu dùng có được cho mình các kiến thức cần thiết về dòng sản phẩm máy khoan lỗ trồng cây Master MS 630. Nếu bạn có băn khoăn gì về máy bạn có thể đến Công ty TNHH Điện Máy Flash hoặc liên hệ qua số Hotline: 0985.720.826 để được các nhân viên tư vấn.
 14. Máy scan là một thiết bị máy văn phòng được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Để mua được một chiếc máy scan tốt, bền và có giá rẻ, bạn hãy bỏ túi ngay những kinh nghiệm mua máy scan trong bài viết dưới đây của chúng tôi nhé! Những kinh nghiệm bỏ túi này sẽ giúp bạn mua được chiếc máy scan như ý, tránh mua phải hàng kém chất lượng với giá “cắt cổ”. Bỏ túi những kinh nghiệm mua máy scan tốt, bền, rẻ Máy scan dùng để làm gì? Máy scan là thiết bị văn phòng có khả năng chụp, quét các tài liệu giấy, hình ảnh thành các file ảnh lưu vào đĩa cứng của máy tính, PC, laptop để xử lý. Máy scan giúp lưu trữ các thông tin dữ liệu quan trọng một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn. Ngoài ra lưu trữ thông tin dữ liệu bằng máy scan còn giúp giảm nguy cơ bị mất tài liệu, dễ dàng tìm kiếm, phân loại, đảm bảo an toàn thông tin cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp có thể dễ dàng khôi phục các thông tin dữ liệu khi cần. Kinh nghiệm mua máy scan tốt và rẻ Dưới đây là một số kinh nghiệm mua máy scan vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng, vừa có độ bền cao, vừa có giá tốt mà các bạn không thể bỏ qua: thiết bị điện máy chính hãng – Khi mua máy scan bạn cần chú ý lựa chọn loại máy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu bạn chỉ cần mua máy scan sử dụng cho việc scan thông thường, không yêu cầu quá nhiều về độ phân giải của máy thì bạn có thể lựa chọn máy scan tầm trung độ phân giải vài trăm dpi không cần phải dùng đến máy quét có độ phân giải quang học lớn lên tới hàng nghìn dpi. – Khi chọn mua máy scan, bạn cũng cần lưu ý đến bộ cảm biến của máy scan. Hiện có 2 loại cảm biến là CCD và CIS. Trong đó, bộ cảm biến CCD cũ nhưng cho hình ảnh sắc nét, chân thực hơn, nhưng CIS lại thông dụng, kích thước nhỏ gọn và ít tốn điện hơn. Tùy theo nhu cầu mà bạn có thể chọn mua nhiều model máy scan khác nhau – Một kinh nghiệm mua máy scan nữa mà bạn cũng nên biết đó là lựa chọn máy theo mức giá bán. Với nhu cầu sử dụng máy scan trong văn phòng, dạng máy để bàn, bạn có thể chọn mua máy ở mức giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Còn nếu bạn mua máy scan phục vụ cho việc chụp ảnh, đồ họa thì nên chọn các loại máy scan cao cấp có giá từ 20 triệu đồng trở lên sẽ có các tính năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của bạn. Trên đây là một số kinh nghiệm chọn mua máy scan mà các bạn có thể tham khảo và áp dụng khi cần. Hi vọng với những kinh nghiệm mua máy scan chia sẻ trong bài viết trên đây các bạn có thể chủ động lựa chọn, tìm mua cho mình được một chiếc máy scan như ý, vừa có chất lượng tốt, tuổi thọ cao vừa có giá rẻ.
 15. Bảng giá máy đóng sách keo nhiệt A3 là một trong những thứ được người dùng tìm kiếm nhiều nhất khi lựa chọn sản phẩm này. Mỗi loại thiết bị sẽ cho những mức giá khác nhau dựa trên nhiều yếu tố chi phối tới giá máy đóng sách keo nhiệt A3 như giá gốc, mặt bằng, nhân công… 1/ Update bảng giá máy đóng sách keo nhiệt A3 mới nhất 2018 >> Liên quan: Ưu điểm, thông số và hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy đóng sách Bosser Bảng giá máy đóng sách keo nhiệt A3 Bảng giá máy đóng sách keo nhiệt A3 mới nhất 2018 được update dựa trên những biểu giá trung bình ghi nhận tại các cửa hàng sẽ được chúng tôi gửi đến độc giả qua thống kê dưới đây: 2/ Các yếu tố chi phối tới giá máy đóng sách keo nhiệt A3 là gì? Bảng giá máy đóng sách keo nhiệt A3 chịu tác động từ đâu? Các yếu tố chi phối tới giá máy đóng sách keo nhiệt A3 bao gồm: a) Giá gốc: Một sản phẩm khi nhập về thì giá gốc sẽ ảnh hưởng đến quyết định giá bán ra của nhà phân phối. Nếu giá gốc máy đã cao thì đương nhiên khi bán ra, giá cũng sẽ cao hơn để đủ số lãi mà nhà cung cấp muốn có nhằm xoay đủ vòng vốn và thu về lợi nhuận cao hơn hẳn. b) Mặt bằng: Một yếu tố chi phối tới giá máy đóng sách keo nhiệt A3 nữa là mặt bằng. Loại máy này thường có kích thước ở mức lớn, trọng lượng nặng nên khi nhập hàng luôn phải có một kho rộng rãi, thoáng mát, trang bị hệ thống điều hòa để máy luôn ở trong trạng thái tốt nhất, không bị hư hỏng do vấn đề nhiệt độ gây ra. Vì thế, giá máy đóng sách cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều khi có một khoản cộng từ mặt bằng thuê chứa hàng đem lại. >> Tìm hiểu thêm về may dong sach a Nang silicon Giá máy đóng sách keo nhiệt A3 do nhiều chi phí phát sinh cộng vào c) Nhân lực: Giá bán còn chịu sự chi phối của tiền thuê nhân viên như tư vấn, bán hàng, đóng đơn, shipper…Do vậy, nó cũng sẽ tính vào giá, khiến số tiền mua máy ở mỗi đơn vị khác nhau tùy vào quy mô bán của từng nơi ra sao. >> Xem thêm: Các địa chỉ bán máy đóng sách DSB ở Hà Nội uy tín, chất lượng Như vậy, có thể thấy rằng, bảng giá máy đóng sách keo nhiệt A3 ở mỗi sản phẩm, mỗi đơn vị là khác nhau. Người tiêu dùng cần chọc lọc, tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi mua bất cứ một loại thiết bị nào. Chúc bạn sẽ chọn được sản phẩm như ý muốn.