• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

luongythuhang

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by luongythuhang

 1. Yếu sinh lý có thể gây ra một số hiện tượng như chứng xuất tinh sớm, giảm ham muốn tình dục, rối loạn khả năng cương dương … tất cả những triệu chứng này đều khiến cho nam giới khó lòng có thể đạt được khoái cảm tình dục, luôn cảm thấy mình vô dụng, bất lực và không hề làm hài lòng được người vợ. Vậy, các yếu tố hành nghề cho sinh lý nam bị ảnh hưởng? Dưới đây là những yếu tố thường gặp làm cho sinh lý nam bị suy giảm mà thật ra các bạn cần chú ý: NGUYÊN NHÂN GÂY YẾU SINH LÝ Ở NAM GIỚI THƯỜNG GẶP Thiếu hụt hormone sinh dục Hormone sinh dục nam có vai trò quan trọng đến sức khỏe sinh lý của nam giới, hormone này cũng hành nghề ảnh hưởng đến trình độ tạo ra của các cơ quan sinh dục nam. Nếu như cơ thể thiếu hụt hormone sinh dục nam cũng làm ảnh hưởng đến “ bản lĩnh” chăn gối của nam giới, những bạn nam thường bị giảm ham muốn tình dục, không còn có hứng thú với chuyện chăn gối, không hề làm chủ được khả năng cương dương cũng như xuất tinh không kiểm soát. Ngoài ra, khi cơ thể nam giới bị thiếu hụt hormone sinh dục nam còn khiến cho nam giới dễ bị mệt mỏi, mất ngủ hoặc căng thẳng. Bình thường thì hormone sinh dục nam phải đạt khoảng 6mg/ ml nhưng nếu như chỉ số này giảm xuống thì điều này là tình trạng thiếu hụt hormone sinh dục, chỉ số này càng giảm thì chứng tỏ rằng hormone trong cơ thể càng giảm. Tuổi tác Tuyến giáp, tinh hoàn và tuyến thượng thận là những cơ quan then chốt trong sinh lý nam. Sức khỏe sinh lý nam chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tuổi tác, bởi tuổi càng cao thì tình trạng sinh lý càng suy giảm, ham muốn tình dục càng suy giảm. Tuổi tác càng cao thì sức hoạt động, kinh khủng nghiệm đàn hồi của các cơ quan trong cơ thể càng bị yếu đi và các cơ quan sinh dục nam cũng không ngoại lệ. Tuổi tác là một trong các lý do yếu sinh lý đàn ông Khi hormone sinh dục nam trong cơ thể bị suy giảm hành nghề cho kinh khủng nghiệm duy trì các hoạt động nội tiết không được đảm bảo, chức năng của tinh hoàn bị suy giảm và hành nghề tăng khả năng xơ hóa tinh hoàn. Thói quen quan hệ tình dục Nam giới có thói quen quan hệ tình dục bừa bãi, có với những bạn tình, quan hệ tình dục quá độ, thường thủ dâm cũng hành nghề ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục và làm cho tinh lực bị suy giảm. Chính Vì thế , nam giới cần có mức thời gian nghỉ ngơi khi quan hệ, cũng nên hạn chế quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ quá thường xuyên để hồi phục sức khỏe và khá định hình lại chức năng sinh lý. Tâm lý Đây cũng chính là một trong với những nguyên nhân yếu sinh lý thường mắc phải. Tâm lý ảnh hưởng với các đến hệ thần kinh và khả năng kích hệ thần kinh, nam giới nếu như thường xuyên sợ hãi, lo lắng, áp lực quá nhiều, hoặc bị sang chấn tâm lý trong mức thời gian dài hành nghề ảnh hưởng đến hoảng nghiệm sản hormone sinh dục cũng như hoạt động tình dục của nam giới. Nam giới cho nên giữ cho mình trạng thái tâm lý thoải mái, vui vẻ, lạc quan, tránh xa các căng thẳng tiêu cực trong cuộc sống hàng hiện giờ , các bạn cũng cho nên có cách cân đối công việc , sinh hoạt hàng hiện nay để có được sức khỏe xuất sắc nhất. Bệnh mãn tính Những người mắc các bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, tuyến yên, bệnh tim mạch, … cần phải dùng thuốc trong với những ngày, do ảnh hưởng của những loại thuốc vì thế nên có thể hành nghề ảnh hưởng đến hormone, kỹ năng cương cứng của dương vật, tinh trùng. Một số người bệnh nam mắc phải các bệnh lý về thần kinh, rối loạn tuần hoàn, các chấn thương vùng cột cũng có thể làm ảnh hưởng đến sinh lý nam giới. Chính Vì vậy, nam giới khi mắc các bệnh mãn tính thì cần phải sử dụng thuốc khoa học dựa chỉ định của những bác sĩ ngành, không nên tùy tiện dùng thuốc để không hành nghề ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Bệnh gout là nguyên nhân yếu sinh lý đàn ông Hút thuốc lá Hút thuốc lá thường xuyên không chỉ làm cho nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi gia tăng mà điều này còn có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý của nam giới, chất nicotin có trong thuốc lá làm cho kỹ năng hưng phấn bị giảm đi khi quan hệ tình dục, nam giới hút thuốc lá làm cho kĩ năng rối loạn cương dương và xuất tinh cao hơn 40% những người không có thói quen này. Rượu bia Nam vô tửu như cờ vô phong đây là tâm lý mà thật ra nam giới gặp phải rất nhiều, chính Vì thế , nhiều bạn nam thường xuyên sử dụng rượu bia, lạm dụng rượu làm cho tinh hoàn, hormone sinh dục nam và hệ thần kinh bị ảnh hưởng làm cho hiện đại cương dương và không thể đạt được cực khoái. Hormone giảm làm cho nam giới mất tự chủ trong hoạt động tình dục, Trong khi họ dễ gặp phải hiện tượng xuất tinh sớm hay không thể xuất tinh do thần kinh bị ức chế. Ăn uống không khoa học Nam giới nếu như có thói quen ăn uống không khoa học, ăn kiêng khem quá mức, ăn uống thiếu chất hành nghề cho cơ thể mất cân bằng những chất đặc thù như cơ thể thiếu những chất như kẽm, magie, lại vitamin nhóm B, vitamin E cũng hành nghề ảnh hưởng đến tài năng cương dương và sản xuất tinh trùng. Nam giới mà thật ra thường xuyên ăn đồ ăn dầu mỡ, đồ ăn nhanh hoặc nước ngọt cũng có thể khiến cho hoạt động tình dục bị ảnh hưởng. Những nguyên nhân yếu sinh lý nam trên đây Hầu hết nam giới thường mắc phải ít nhất là một nguyên nhân, nhưng không phải bạn nam nào cũng có đủ thông tin để được biết rằng nó gây hại cho sinh lý và sợ hãi nghiệm sinh sản của bản thân. Yếu sinh lý có thể chữa được, Thế nhưng , các bạn nên điều trị bệnh sớm, tham khảo ý kiến của bác sĩ ngành về việc áp dụng phương pháp nào thích hợp để có thể cải thiện bệnh tốt nhất , không nên tùy ý dùng những loại thuốc tăng cường ham muốn, tăng kĩ năng cương dương để tránh các tác dụng phụ. Nguồn: Nguyên nhân yếu sinh lý - lương y Thu Hằng Xem thêm: - Yếu sinh lý có chữa được không? - Dấu hiệu nhận biết yếu sinh lý nam - Rượu thuốc chữa yếu sinh lý - Phòng ngừa yếu sinh lý nam
 2. TINH TRÙNG YẾU Ở NAM GIỚI NÊN ĂN GÌ? Nếu như bạn chưa biết gì về chứng bệnh này, có thể xem thêm thông tin tại bài viết: ” Tinh trùng yếu là gì? ” Tinh trùng là yếu tố then chốt giúp các bạn có thể thụ thai và sinh con. Thế nhưng , nếu như tinh trùng yếu thì điều này cũng hành nghề ảnh hưởng không nhỏ tới Kinh nghiệm thụ thai, thậm chí có với một số người còn không được biết đến nguyên nhân này và cứ “ đổ vạ” lên đầu người phụ nữ. Tinh trùng yếu thực ra có thể cải thiện tốt bằng chế độ dinh dưỡng, các món ăn phù hợp có thể giúp một số bạn nam tăng cường Kĩ năng sản sinh tinh trùng, tăng cường số lượng tinh trùng. Dưới đây luôn là một số thực phẩm tốt cho tinh trùng và ham muốn tình dục ở nam giới mà thật ra những bạn có thể tận dụng thường xuyên như: Giá đỗ Nếu như những bạn bị yếu tinh trùng và suy giảm ham muốn tình dục nếu như không biết đến giá đỗ thì chính là một thiếu sót lớn. Giá đỗ chính là thực phẩm giúp các bạn có thể tăng cường Kinh nghiệm sản sinh tinh trùng và ham muốn tình dục, bởi trong loại thực phẩm này có chứa vitamin C và kẽm rất lớn . Vitamin C có trong giá đỗ chính là một chất chống oxy hóa có trong huyết tương của tinh trùng, Vì vậy có thể ngăn chặn được Kinh nghiệm bị vón cục và đông đặc của tinh trùng. Loại thực phẩm này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như protein, các loại vitamin nhóm B, kẽm, Omega 3…nên khá tốt cho sức khỏe cũng như sức khỏe sinh sản của nam giới. Giá đỗ chính là trả lời đầu tiên giúp các bạn đọc thắc mắc tinh trùng yếu ăn gì tốt? Giá đỗ tốt – món ăn cho nam giới bị tinh trùng yếu Xem thêm: nguyên nhân tinh trùng yếu Những loại rau xanh đậm các loại rau màu xanh đậm như rau cải , súp lơ, rau ngót là một số loại thực phẩm có chứa hàm lượng một số chất chống oxy lớn giúp bảo vệ tế bào của tinh trùng chống lại những gốc tự do, Vậy cho buộc phải tăng cường chất lượng của tinh trùng, giúp tinh trùng di chuyển tốt hơn trong môi trường âm đạo. Ngoài ra, những loại rau màu xanh đậm còn là thực phẩm có chứa một lượng vitamin B9 giúp tăng cường khả năng sinh sản cho cả nam và nữ, đặc thù là có thể phòng ngừa dị tật cho thai nhi. Hải sản các loại hải sản như hàu, sò huyết, cá hồi, ngao… chính là một số thực phẩm mà thật ra nam giới cho bắt buộc bổ sung trong thực đơn mỗi ngày của mình để tăng cường chất lượng tinh trùng. Một số loại thực phẩm này có chứa với một số kẽm giúp tăng cường sự hoạt động của nội tiết tố nam, từ đó cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng rất lớn . Cá, đặc biệt là cá hồi có chứa hàm lượng Omega 3 vô cùng tốt, từ đó giúp những bạn nam có thể giảm bớt được cholesterol có hại trong cơ thể. Thực phẩm này cũng chứa hàm lượng đạm lớn, dưỡng chất này giúp cho tinh trùng khỏe mạnh hơn và kích thích sự di chuyển của tinh trùng tốt hơn. Trứng Nếu như các bạn không được biết tinh trùng yếu vì thế cần ăn gì thì trứng chính là một thực phẩm mà thật ra một số bạn không vì thế cần bỏ qua. Trứng có chứa khá nhiều protein và vitamin E, một số loại acid amin giúp cho tinh trùng khỏe mạnh hơn, Tiến bộ di chuyển của tinh trùng tốt hơn, Vì vậy bạn cũng có thể bổ sung vào trong thực đơn của bản thân để cảm nhận được sự thay đổi. Trứng là thức ăn tốt cho nam giới bị tinh trùng yếu Lựu Đây là loại trái cây có chứa chất chống oxy hóa chống lại gốc tự do trong máu, điều này giúp tăng cường Tiến bộ sinh sản của nam giới, Vì vậy cũng là thực phẩm tốt cho tinh trùng. Chính Vì thế , nam giới mắc mắc chứng tinh trùng yếu thì cũng buộc phải tích cực ăn lựu mỗi ngày. Chuối Nếu như “ con giống” của bạn đang gặp phải bất thường hành nghề ảnh hưởng đến Kỹ năng thụ thai thì các bạn có thể dùng chuối mỗi ngày nay , vì trong chuối có chứa với một số vitamin như A, B1, C, bromelain đây là các dưỡng chất có Tiến bộ chống viêm, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Riboflavin có trong chuối có Tiến bộ chống lại căng thẳng, mệt mỏi, giúp nam giới tăng cường ham muốn tình dục và kéo dài thời gian xuất tinh. Ngoài ra, cà chua, bơ, cần tây, tỏi, các loại thịt đỏ, thịt trắng, những loại hạt, ngũ cốc, dưa hấu sẽ là thực phẩm tốt cho Kỹ năng sinh tinh trùng và sức khỏe sinh lý nam. Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tinh trùng yếu Đây là một số thực phẩm tốt mà những bạn cho phải dùng, ngoài ra một số bạn cũng biết một số sản phẩm có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản và tinh trùng để phòng tránh. Xem thêm tại: https://luongythuhang.com/tinh-trung-yeu-nen-an-gi-va-kieng-gi-tot-nhat/ Xem thêm: nam giới tinh trùng yếu có chữa được không?
 3. Để thụ tinh thì tinh trùng cần phải có sự di chuyển để gặp trứng, quãng đường từ âm đạo lên đến tử cung dường như là khá xa, Vì vậy tinh trùng cần có đủ số lượng và tinh trùng phải khỏe mạnh để có thể gặp trứng. Thiểu năng về tinh trùng dù nặng hay nhẹ cũng làm cho hoảng nghiệm di chuyển lên gặp trứng thấp vì tinh trùng đã chết giữa đường đi hoặc là không có tiến bộ di chuyển, chính Vậy cho nên điều này làm giảm kĩ năng thụ thai. Dưới đây là những nguyên nhân gây thiểu năng tinh trùng mà các bạn gặp phải: Tinh hoàn gặp bất thường Vì tinh hoàn là nơi sản xuất và nuôi dưỡng tinh trùng, chính Vì vậy nếu như tinh hoàn gặp bất cứ bất thường nào cũng làm ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng. Những bất thường về tinh hoàn mà thật ra những bạn nam có thể gặp phải như: tinh hoàn ẩn, viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn, chấn thương tinh hoàn, giãn tĩnh mạch thừng tinh hoặc ung thư tinh hoàn. Tinh hoàn bất thường dẫn tới thiểu năng tinh trùng Nam giới nếu như đến tuổi dậy thì mắc chứng quai bị cũng có thể dẫn tới nguy cơ viêm tinh hoàn và ảnh hưởng đến khả năng sinh tinh nếu như không được tiến hành điều trị đúng đắn. Ảnh hưởng của môi trường sống Nam giới nếu như bị chịu ảnh hưởng của môi trường sống như nhiệt độ, môi trường làm thực hiện có hàm lượng hóa chất cao, nam giới hành nghề nhiệm vụ trong môi trường sóng điện từ hay tia xạ, lái xe đường dài hoặc hành nghề thực hiện với máy tính quá nhiều cũng có thể làm ảnh hưởng đến tinh trùng. Chế độ dinh dưỡng không hợp lý Nam giới nếu như có chế độ ăn uống, dinh dưỡng không hợp lý như ăn thừa chất, dùng với các chất béo; tận dụng các loại thực phẩm gây biến đổi gen, dùng với những sản phẩm từ đậu nành hoặc thường xuyên sử dụng thuốc lá, rượu bia, chất kích thích cũng là một trong với các nguyên nhân gây thiểu năng tinh trùng. Một số nguyên nhân khác Nam giới mắc những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như bệnh lậu, bệnh giang mai, sùi mào gà hoặc bệnh viêm gan virus cũng có thể làm ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và làm ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. hay là nam giới mắc các bệnh mãn tính và phải dùng thuốc chữa trị trong với các bây chừ cũng có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm sản sinh tinh trùng như bệnh huyết áp, bệnh gout, bệnh dạ dày hay trầm cảm…. dùng thuốc trong với các ngày cũng dẫn tới thiểu năng tinh trùng Nếu như vợ chồng bạn đã kết hôn lâu ( khoảng 1 năm) mà vẫn chưa có con thì các bạn có thể nghi ngờ đến căn bệnh thiểu năng về tinh trùng và đi khám sức khỏe sinh sản. Nguồn: https://luongythuhang.com/tat-ca-nhung-kien-thuc-ve-thieu-nang-tinh-trung/ Xem thêm: - Tinh trùng yếu: https://luongythuhang.com/nhung-nguyen-nhan-tinh-trung-yeu-nam-gioi-ai-cung-mac-phai/ - Không có tinh trùng: https://luongythuhang.com/nguyen-nhan-khong-co-tinh-trung-o-nam-gioi-la-gi/
 4. Yếu sinh lý ở nam giới có chữa được không? Cánh mày râu lúc mắc phải các dấu hiệu của yếu thỏa mãn sinh lý thường không thể tự tin để đề cấp đối với bất kỳ ai, bởi vì đây là chủ đề rất khó nói cũng như tương tác nhiều tới sự tự tin của phái mạnh với địch thủ. Phái mạnh thường bị stress, lạm dụng rượu bia, cơ thể hư nhược hoặc chạm mặt cần các bất thường về cơ quan sinh dục thì chức năng mắc buộc phải căn bệnh này vô cùng Khủng. Yếu thỏa mãn sinh lý ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống dục tình của một số cặp vợ chồng, tinh thần của bệnh nhân về lâu dần cũng có thể làm rạn nứt tình cảm. Mặc dù vậy, những các bạn nam lúc mắc chứng yếu sinh lý chuẩn xác không nên ảm đạm, bởi vì dịch này cũng có thể chữa được khỏi khái quát, nếu những các bạn càng bi thảm, chán nản thì dịch lại càng phức hợp hơn, chủ đề chỉ gặp sự cố thời gian là cần thiết, căn bệnh nhẹ thì chữa trị kịp thời hơn lúc bệnh dịch chuyển sang giai đoạn nặng. Theo như lý lẽ thì căn bệnh Có thể chữa khỏi được, tuy vậy hiệu quả chữa căn bệnh, khả năng tái phát bệnh hay không phụ thuộc nhiều vào một số yếu tố kì cục như: sức khỏe của người bệnh, hiện tượng bệnh nặng nhẹ nhõm cần làm gi, lý do và địa điểm chữa yếu sinh lý nam là gì? Xem thêm: Bài thuốc ngâm rượu chữa yếu sinh lý nam giúp làm chủ cuộc chơi Trường hợp sức khỏe của quý ông tương tác nhiều tới vô cùng trình chữa yếu thỏa mãn sinh lý,bạn trai có sức khỏe tốt, cơ thể cường tráng thì chắc hẳn rằng chuối hoạt động hiệu quả hơn và thời kì chữa bệnh cũng gấp rút hơn. Còn so với các chúng ta nam có sức khỏe kém hơn, thường xuyên yếu ớt, khung hình dễ mắc mỏi mệt, không có sức thì khả năng buổi giao lưu của dương vật kém hơn, việc chữa trị căn bệnh cũng khó khăn hơn. Mức độ nặng nhẹ của dịch cũng là một yếu tố liên quan rất nhiều tới việc chữa yếu sinh lý nam, yếu sinh lý ở phái mạnh có 2 thời đoạn nhẹ cũng như liệt dương, so với quý ông mắc chứng yếu thỏa mãn sinh lý ở chừng độ nhẹ thì việc chữa khỏi căn bệnh chú ý thông thường là vô cùng một cách đơn giản, một số bạn có thể tự chỉnh sửa thói quen sống của mình để nâng cao bệnh dịch. Tuy vậy nếu như dịch nặng thì chắc chắn bắt buộc đến sự can thiệp của những bác sĩ C.khoa. Bệnh yếu sinh lý ở nam giới Có thể chữa được nếu vận dụng đúng kỹ thuật điều trị Nếu những các bạn định vị đúng nguyên nhân gây ra căn bệnh là gì thì việc điều trị căn bệnh sẽ một cách dễ dàng hơn. Điều này cũng tương tự những bạn chọn lựa đúng địa điểm chữa trị yếu sinh lý có chất lượng, bác sĩ chuyên khoa thì bệnh cũng có thể chữa khỏi , còn một số địa chỉ khám bệnh không uy tín thì chỉ có thể giúp một số chúng ta cải thiện triệu chứng bệnh trong thời kì ngắn sau đó lại dễ tái phát trở lại. Xem thêm: - Dấu hiệu đàn ông yếu sinh lý - Phòng tránh yếu sinh lý
 5. Dấu hiệu nhận biết yếu sinh lý ở nam giới là gì? Làm sao để biết chồng, bạn trai bị yếu sinh lý? Nhận biết chồng bị yếu sinh lý qua các dấu hiệu sau: Thường xuyên bị rụng tóc Khứu giác kém hơn Giọng nói trầm Rối loạn khả năng cương dương Rối loạn khả năng xuất tinh Giảm ham muốn tình dục Không thỏa mãn sau khi xuất tinh Xem chi tiết tại: https://luongythuhang.com/nhung-cach-nhan-biet-dau-hieu-yeu-sinh-ly-o-nam-gioi Xem thêm: Phòng ngừa yếu sinh lý nam
 6. Phòng tránh yếu sinh lý ở nam giới thế nào? Việc nắm được phương pháp phòng tránh yếu sinh lý nam là hoàn toàn cần thiết, chẳng những đối với những bạn nam đang sở hữu cả nhà nhưng kể cả các bạn nam khi đến tuổi trưởng thành và cứng cáp cũng cần nắm được những kiến thức này để Có thể bảo vệ sức khỏe tình dục cũng giống như tác dụng sinh sản của mình. PHÒNG TRÁNH YẾU SINH LÝ NAM Phòng tránh yếu sinh lý nam không phải khó, nhưng mà ko phải bạn nam nào Có thể biết và vận hành đúng đắn. Bạn Có thể đang chạy các phương pháp dưới đây để Rất có thể phòng ngừa chứng bệnh khó nói này: Nên có chế độ ăn uống hợp lý Để có thể giữ sự cuồng nhiệt ngay cả khi đến tuổi trung niên thì Anh chị nam nên tạo cho bản thân mình các thói quen nhà hàng ăn uống khoa học, bởi chế độ bồi bổ ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm tăng hoặc giảm tính năng sinh lý của chính bản thân mình. Thực đơn nạp năng lượng giàu dinh dưỡng là đúng, cơ mà cần cân bằng hàm lượng, chớ nên quá chú trọng một chất khoáng nào đó mà lại xao nhãng đi những khoáng chất khác, vì đa số nhiều loại vitamin đều cần thiết cho hoạt động của cơ thể, tăng cường chuyển hóa, tuần hoàn trong cơ thể, chống oxy hóa từ đó tăng cường tính năng chuyển động tình dục tốt hơn. Những món thức ăn thanh sạch, ít dầu mỡ, nhất là mỡ động vật sẽ càng đảm bảo hơn cho sức khỏe nam giới. Các bạn cũng phải cân đối hàm lượng bột, đường để tránh hiện trạng tăng cholesterol dẫn đến tăng cân, mất cân bằng chuyển hóa, ảnh hướng tới hocmon sinh lý nam gây ra hiện tượng yếu sinh lý. Sinh hoạt lành mạnh Rất nhiều bạn nam chẳng phải biết rằng tại sao mình mắc chứng yếu sinh lý, căn nguyên chính là việc Anh chị em có các thói quen sinh hoạt không lành mạnh, lạm dụng Hóa chất, thuốc uống, thuốc lá hoặc rượu bia, kích thích. Việc Anh em hút thuốc lá, dùng cá đồ uống chứa cồn, một số loại đồ uống có cồn hoặc là các kích thích điều tiên phong sẽ làm cho sức miễn dịch trong cơ thể kém đi, sau sẽ là dẫn đến ức chế, giảm tuần hoàn máu trong thể xác, đặc biệt là xuống dương vật từ đó cũng làm liên quan đến công dụng cương dương và hạn chế chuyển động tình dục. Hoặc như việc Anh chị em uống cá đồ uống chứa cồn hoặc dùng những chất có cồn có tác dụng tinh hoàn bị teo lại, chức năng sản sinh hocmon sinh dục nam giảm, gây ham muốn tình dục và đa phần biểu hiện khác như xuất tinh sớm hoặc rối loạn cương dương. Khi đến tuổi trưởng thành, việc thường xuyên thủ dâm cũng hoàn toàn không tốt cho sinh lý nam. Đặc biệt là khi lạm dụng quá nhiều sẽ làm “ trơ” cảm giác, giảm chức năng cương cứng của cậu nhỏ. Nên tập luyện thường xuyên Hàng ngày Các bạn chỉ có dành 30 phút cho việc tập luyện thể dục thể thao là Có thể giúp cơ thể tăng tốc thể lực, tăng tốc lưu thông máu đến các đơn vị trong cơ thể, đặc biệt là sinh dục nam nhằm tăng chức năng vận động tình dục. Các bạn cũng cần có chừng độ luyện tập vừa mức, đừng nên tập luyện quá sức vì Có thể gây ra khả năng ngược lại. Việc ở “ì” trong nhà hoặc văn phòng công sở hàng ngày là nguyên do khiến cho chính mình bị tích tụ chất béo, năng lượng dư thừa trong thể xác chưa được đốt cháy dễ dẫn tới mập mạp, giảm sức đề kháng và gây ra đa phần bệnh tật không giống nhau. Nên thăng bằng công chuyện và sinh hoạt hàng ngày Mỗi con người cần có các liệu pháp cân bằng thời gian làm việc và sinh hoạt cả gia đình để tránh xa những stress, căng thẳng, áp lực từ công việc… bởi những liên quan bị động về thần kinh này có thể có tác động hệ thần kinh bị ức chế, gây ra những liên quan tới việc lưu chuyển máu đến các thể hang từ đó cũng tạo ra cho mọi chức năng sinh lý của Đấng mày râu Nên chữa trị một số bệnh lý mãn tính Các bạn nam nếu như mắc một số bệnh mãn tính như bệnh thận, bệnh gan, bệnh về tim mạch, thần kinh… hoặc là gặp phải một số bất thường ở dương vật như dài hẹp bao quy đầu, bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục Rất có thể làm liên quan đến sinh lý nam thì Cả nhà nên điều trị sớm và triệt để. Tuân thủ đúng chỉ định chữa trị của bác ý sĩ để Rất có thể nâng cao bệnh cao nhất. Xem thêm: Đàn ông yếu sinh lý nên ăn gì cho khỏe Trên đây là các cách phòng tránh yếu sinh lý nam mà Anh chị em nam nên nắm được để bảo vệ sức khỏe sinh lý của bản thân mình, đây là căn bệnh khó nói, khó san sẻ nên không hề là khi ai mắc chứng bệnh này cũng có thể dễ dàng tìm thấy được sự cảm thông sâu sắc từ người khác, do đó cách nhanh nhất là nên phòng ngừa bệnh để đã đạt được sức khỏe tốt nhất. Nguồn: Lương y Thu Hằng