• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyentu1087

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  33
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyentu1087

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. cũng là 1 phương pháp hay! đợi phản hồi
 2. Bệnh lý Parkinson là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Người mắc phải căn bệnh này thường phải đối mặt với việc rối loạn chức năng tự trị, có vấn đề về nhận thức. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp địa chỉ chữa bệnh parkinson ở đâu tại khu vực miền bắc. 1. Một số biểu hiện của bệnh Parkinson Tính cách thay đổi Bộ não thường chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành xử, nhìn nhận và phản ứng với các tình huống nhất định trong cuộc sống, giúp hình thành nên tính cách của mỗi con người. Nếu thấy có bất kỳ sự thay đổi trong tính cách nào của người thân thì bạn đừng nên chủ quan vì đó cũng có thể là nguyên nhân sớm của bệnh Parkinson. Người mắc bệnh này hay xuất hiện tình trạng căng thẳng hay mệt mỏi về tinh thần nhưng lại dễ chủ quan và nhầm lẫn với một số trạng thái tâm lý nên thường bị bỏ qua. Chậm chạp trong phối hợp các hoạt động: Đây là một trong những dấu hiệu điển hình và thường gặp nhất khi mới mắc bệnh Parkinson. Bất cứ những thay đổi tư thế nào như khi quay đầu, quay người lại, với, cài khuy, buộc dây giày... người bệnh thường làm với tốc độ chậm, không rõ ràng. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu của tuổi già, người bệnh thường phản ứng chậm với các hành động có mục đích. Nhưng thực tế nó cũng là dấu hiệu sớm của căn bệnh thoái hóa thần kinh này. Mệt mỏi: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thường xuyên, ngay cả khi bạn mới có một giấc ngủ say, bạn cũng cần phải tìm nguyên nhân gây ra chứng mệt mỏi cho mình. Nếu mệt mỏi đi kèm với một trong những dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để nhận được những đánh giá chính xác nhất. Run nhẹ: Khi bệnh đã tiến triển, run thường xuất hiện, nó có thể xảy ra ở bất cứ bộ phận nào trên cơ thể như tay, chân, đầu.... Ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ thấy xuất hiện các triệu chứng run nhẹ ở các ngón tay, cằm, môi.... Bên cạnh đó, người bệnh còn có thể gặp tình trạng co giật nhẹ và run khi cố gắng để ngồi hoặc co giật tay chân ... Rối loạn giấc ngủ: Người mắc bệnh Parkinson cũng có những dấu hiệu về thần kinh như rối lọan giấc ngủ, trầm cảm, lo âu... Nếu gặp phải những bất thường này hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh. 2. Bệnh Parkinson và cách điều trị. Bệnh Parkinson gây trở ngại cho sinh hoạt và công việc hằng ngày của người bệnh. Bệnh tăng lên từ từ không ngừng, nhưng bằng cách dùng thuốc, đa số bệnh nhân vẫn duy trì được cuộc sống và công việc trong rất nhiều năm. Cho tới nay, y học hiện đại cũng chưa có cách nào để phòng ngừa và chữa khỏi hẳn được bệnh Parkinson. Tuy nhiên hiện nay thuốc điều trị có thể làm giảm triệu chứng của bệnh rất tốt. Các bác sĩ cũng khuyên nên phối hợp dùng thuốc với các biện pháp khác như vật lý trị liệu, tập luyện thể dục, chế độ ăn thích hợp... Phương pháp hỗ trợ điều trị Parkinson hiệu quả lâu dài bằng Đông y: Theo Đông y, do Can huyết và Thận âm suy yếu. Huyết bị suy kém không nuôi dưỡng được các khớp và các mạch máu gây nên co rút, co cứng, run giật. Muốn hỗ trợ điều trị hiệu quả Parkinson thì phải bổ huyết, dưỡng âm, hoạt huyết, bổ can thận, trừ phong thấp, thông lợi khớp. Từ đó, phương pháp hiệu quả nhất được xác định phải bổ huyết, dưỡng âm, bồi bổ can thận, trừ phong thấp cho gân cơ vững vàng, dẻo dai – giúp đẩy lùi hiệu quả bệnh Parkinson. Từ xa xưa Ông cha đã lưu truyền nhiều bài Đông Y có công dụng loại bỏ bệnh Parkinson, trong số đó phải kể tới bài Đông Y “ Nhu Can Dưỡng Huyết Thang” , bài này đã được thời gian chứng minh về độ hiệu quả của nó. Chính vì thế Công ty cổ phần Dược phẩm PQA đóng tại 99 Xã Tân Thành-Huyện Vụ Bản- TP Nam Định đã nghiên cứu kế thừa tác dụng của bài Đông Y “Nhu Can Dưỡng Huyết Thang”, lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất, tối ưu hóa công thức và đảm bảo chất lượng để sản xuất ra sản phẩm Thư Can Dưỡng Huyết PQA Sản phẩm Thư Can Dưỡng Huyết PQA sẽ đi sâu vào quá trình phục hồi “Can huyết, Thận, Tỳ”, dưỡng âm một cách hoàn thiện nhất có thể, giúp cho các mạch máu được lưu thông, xương khớp được nuôi dưỡng một cách toàn diện ”Khỏe mạnh, dẻo dai hơn” từ đó đẩy lùi được các hiện tượng co cứng, run giật chân tay mà bạn vẫn phải chịu đựng lâu nay. Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên gồm có đương quy, câu đằng, cúc hoa, sinh địa, bạch thược, câu kỳ tử, đan bì, tang chi. Những chia sẻ lại của bệnh nhân Pakinson với Dược Sĩ khi sử dụng sản phẩm của công ty CP Dược phẩm PQA >>>VIDEO CHIA SẺ BỆNH NHÂN KHỎI BỆNH<<< Với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều bệnh cho nhiều người qua nhiều năm. Nếu bạn bị bệnh Parkinson hãy gọi ngay cho bộ phận Chuyên gia tư vấn của chúng tôi. Các Dược sĩ công ty Dược phẩm PQA là những Dược Sỹ Đại Học có chuyên môn lâu năm trong nghề, sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc của quý vị, đẩy lùi căn bệnh Parkinson hiệu quả nhất. Liên hệ với dược sĩ Thu Hiền 0912.760.377 - 0386 243 559 Công ty cổ phần Dược phẩm PQA đóng tại 99 Xã Tân Thành-Huyện Vụ Bản- TP Nam Định
 3. Dạ dày là một cơ quan quan trọng đặc biệt trong hệ tiêu hóa. Việc chức năng hoạt động của dạ dày bị ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Trong xã hội ngày nay, dạ dày của nhiều người có thể xuất hiện nhiều vấn đề, vì sự tùy tiện trong ăn uống, dễ dãi trong lựa chọn thực phẩm hoặc suồng sã trong việc duy trì các thói quen hàng ngày, từ đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể, trong đó dạ dày chịu tổn thương rất lớn. Theo một số thống kê tỷ lệ mắc bệnh đau dạ dày ở nước ta hiện nay chiếm hơn 7% dân số. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tưởi nhưng thường mắc nhiều ở người trưởng thành. Biểu hiện của bệnh đau dạ dày: - Đau vùng thượng vị: vùng thượng vị là vùng giữa rốn và mũi xương ức. Hiện tượng đau âm ỉ, dữ dội hoặc cảm giác đau, rát bỏng. Đây là biểu hiện rõ ràng và dễ nhận biết nhất của bệnh đau dạ dày. – Ợ hơi, ợ nóng, ợ chua: Người bị đau dạ dày (loét dạ dày) khiến người bệnh dễ bị chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Ngoài ra còn dễ tăng tiết acid, lượng acid dư thừa này khi trào ngược lên phần thực quản sẽ khiến bệnh nhân có cảm giác chua ở miệng. – Người bị đau dạ dày thường có biểu hiện buồn nôn, nôn: Cảm giác buồn nôn, nôn khan, nôn hơi, nôn ra thức ăn hoặc nôn ra máu. Cảm giác buồn nôn thường xuất hiện khi đói. – Rối loạn tiêu hóa: Quá trình tiêu hóa ở người bị đau dạ dày (loét dạ dày) bị gián đoạn do niêm mạc dạ dày đang bị viêm loét. Bệnh nhân có thể bị táo bón, đi ngoài phân sống, tiêu chảy… Những biểu hiện như vậy dễ gây mệt mỏi cho người bệnh. – Giảm cân và chán ăn: Giảm cân và chán ăn bởi cảm giác đau âm ỉ, gây stress cho người bệnh. Ngoài ra, đau dạ dày tá tràng làm cho người bệnh tiêu hóa thức ăn, hấp thu dinh dưỡng kém nên có thể gây ra thiếu một số chất dinh dưỡng như sắt, các loại vitamin tan trong nước như vitamin C – Tinh thần mệt mỏi: Thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ…có thể đi kèm với các dấu hiệu: đau bụng, buồn nôn… – Chảy máu dạ dày: Nôn ra máu hoặc dịch nôn có lẫn máu và thức ăn, đi ngoài phân đen. Đây là một trong những biểu hiện chứng tỏ bệnh lý của bạn trở nên nghiêm trọng. Bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày bằng nghệ: Trong y học cổ truyền có rất nhiều phương pháp chữa đau dạ dày mà ông cha ta để lại phổ biến như: Bài thuốc dân gian từ Lá trầu không chữa bệnh dạ dày. Lá trầu không chứa chất kháng khuẩn, tiệt trùng, điều này có lẽ ai cũng nắm được. ... Hay lá tía tô chữa viêm loét dạ dày. Đây là loại cây mọc tự nhiên, rất dễ sinh sôi và phát triển. Lá mơ lông giảm sưng viêm niêm mạc dạ dày. Lá ổi non điều trị viêm loét dạ dày. Lá vú sữa chữa bệnh dạ dày… Trong Đông y, nghệ từ lâu đã được dùng để điều trị bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày, hành tá tràng, tim mạch, máu nhiễm mỡ...Đối với phụ nữ sau sinh, sử dụng nghệ đầu có thể giúp hồi phục thể trạng, khí huyết lưu thông... Dùng nghệ tươi mật ong: Nguyên liệu – 1 củ nghệ tươi – 2 muỗng café mật ong Cách làm Nghệ tươi gọt vỏ, đem rửa sạch và giã nát, vắt lấy nước 3 muỗng café nghệ. Trộn nước nghệ và mật ong vào 100ml nước ấm, uống 2 lần/ngày sau bữa cơm trưa và tối 30 phút, uống liên tục trong 2 tháng. Công dụng của bài thuốc Công dụng của bài thuốc này giúp tăng tiết mật, hỗ trợ tiêu hóa (nhưng có một điều thú vị là không làm tăng tiết dịch dạ dày vô ích). Với trường hợp bệnh nhân bị ứ trệ, khó tiêu, đầy bụng rất nên uống nghệ mật ong. Chất curcumin có trong nghệ vàng có vai trò như một lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi các axit tấn công. Nghệ tươi, chuối chát, sắn dây rất hiệu quả trong chữa đau dạ dày: Nguyên liệu – 10 củ nghệ tươi – 5 trái chuối chát còn xanh – 5 củ sắn dây Cách làm Nghệ tươi đem gọt vỏ, rửa sạch, để ráo rồi xay nhuyễn, phơi ở chỗ khô ráo cho khô rồi bảo quản trong lọ thủy tinh có nắp đậy. Chế biến nghệ thành bột rất tiện lợi khi dùng, chỉ xay nghệ một lần là có thể dùng trong 2-3 tuần. Sắn dây rửa sạch, gọt vỏ rồi cắt thành từng que nhỏ, đem phơi khô rồi xay thành bột, bảo quản trong lọ có nắp đậy. Chuối chát xanh cũng chế biến như với sắn dây. Vậy là cuối cùng ta đã có được 3 vị thuốc có thể dùng dần mỗi ngày. Khi làm thuốc: Pha 2 muỗng café bột nghệ với 1 muỗng café bột chuối chát xanh và 1 muỗng café bột sắn dây trong 100ml nước ấm, uống 2 lần/ngày sau bữa cơm trưa và tối 30 phút, sau 2 tháng là khỏi hẳn bệnh đau dạ dày. Công dụng của bài thuốc Hỗn hợp chữa bệnh được tất cả chứng bệnh viêm dạ dày như viêm cuống dạ dày, viêm niêm mạc dạ dày hành tá tràng, viêm hang vị dạ dày. Bên cạnh đó, bài thuốc còn chữa bệnh loét dạ dày hiệu quả. Cách chữa bệnh dạ dày bằng nghệ và nước dừa: Bài thuốc chữa bệnh dạ dày với nghệ và nước dừa dưới đây có điểm đặc biệt đó là chúng không pha chế hay sử dụng đồng thời hai nguyên liệu ở cùng một thời điểm mà là sự kết hợp luân phiên giữa nước dừa vào sáng – chiều – tối ngày hôm nay, sau đó sẽ dùng nghệ vào rạng sáng ngày hôm sau. Cách làm Chặt dừa ở phần cuống rồi chọc thủng 1 lỗ. Đặt cả trái dừa lên bếp nướng khoảng 30 – 40 phút. Khi nướng dừa nên để lửa ở mức nhỏ nhất. Sau đó, chắt nước dừa ra bát, nạo cả phần cùi dừa để chung với nước dừa. Chia bát trên thành 3 phần đều nhau dùng cho 3 bữa sáng – chiều – tối, dùng trước mỗi bữa ăn 30 phút.
 4. ► Cách chữa đau dạ dày bằng lá tía tô ? Sở dĩ tía tô có khả năng điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa, trong đó có bệnh đau dạ dày là bởi: Theo các nghiên cứu khoa học, trong cây tía tô có chứa một lượng lớn tannin và glucosid – Đây là hai thành phần có tác dụng chống viêm, làm liền các vết viêm loét cũng như hạn chế sự gia tăng của dịch vị axit trong dạ dày của bạn. Bài thuốc chữa đau dạ dày, ợ chua, ợ nóng: Để sử dụng tía tô chữa bệnh đau dạ dày, mọi người có thể dùng tía tô tươi hoặc khô với một lượng tùy ý sau đó đem sắc lên để uống. Cách làm này sẽ nhanh chóng đánh bay những cơn đau, tạm biệt chứng ợ hơi, ợ nóng. Đặc biệt, sau khi sử dụng bài thuốc, bệnh nhân sẽ không còn cảm giác buồn nôn, chán ăn. Bạn sẽ ăn ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng tía tô thường xuyên sẽ giúp bạn giải độc, thanh nhiệt, ngủ ngon và ngủ sâu hơn. Bài thuốc chữa dạ dày do ăn thức ăn lạ, thức ăn không phù hợp: Khi gặp phải thức ăn lạ, thức ăn không phù hợp với hệ tiêu hóa của chúng ta thì cơ thể sẽ có những phản ứng khác thường để tiêu hóa những thức ăn đó. Đặc biệt là bộ phận dạ dày, những thức ăn lạ có thể làm rối loạn hoạt động và chức năng của dạ dày khiến người bệnh bị buồn nôn, ợ hơi, đau bụng, đầy tức khó chịu ở thượng vị, khí ở vùng trung tiêu sẽ trào ngược lên thực quản, miệng. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng bài thuốc chữa bằng lá tía tô như sau: Nguyên liệu: 16g tía tô 16g cây ngũ sắc (sao vàng hạ thổ) 12g xương bồ 16g hoài sơn 16g biển đậu 15g hoàng kỳ 10g trần bì 10g chỉ xác 16 bạch truật 16g lá đắng 16g sâm đại hành 16g đương quy 12g lá lốt 4g sinh khương Cách dùng: Bạn sắc tất cả các vị thuốc trên với nước, uống 2 ngày 1 thang, chia làm 2 lần uống sau bữa ăn. Kiên trì thực hiện trong vòng 2 ngày sẽ khỏi bệnh. Lựa chọn cách chữa đau dạ dày bằng là tía tô người bệnh cần kiên trì dùng thuốc điều đặn, trong thời gian dài để cho hiệu quả cải thiện tình trạng bệnh tốt nhất. Đây là bài thuốc thiên nhiên rất an toàn với sức khỏe, không có bất cứ tác dụng phụ nào, phù hợp với những đối tượng có cơ địa nhạy cảm như phụ nữ mang thai, người đang cho con bú, trẻ nhỏ. Tuy nhiên, những cách chữa đau dạ dày bằng lá tía tô chỉ thực sự có hiệu quả đối với những bệnh nhân bị nhẹ. Còn nếu bệnh nhân bị quá nặng, bạn nên đến các cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán và lên phác đồ điều trị phù hợp. Bạn có thể kết hợp cách chữa bằng tía tô với liệu trình chữa trị Tây y dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa.
 5. So với các bệnh hậu môn trực tràng, thì trĩ là bệnh thường gặp nhất. Tỷ lệ người mắc trĩ chiếm tới khoảng 20 – 45% dân số. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây bệnh trĩ như tư thế làm việc đứng quá lâu, rối loạn nhu động ruột (táo bón, ỉa chảy, mót rặn), di truyền, có những bệnh phối hợp như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, bệnh đường sinh dục, tiết niệu, hoặc những thay đổi nội tiết theo chu kỳ sinh dục của phụ nữ như mang thai, sinh đẻ hoặc trước chu kỳ kinh nguyệt. Trong đó, nguyên nhân thường gặp nhất là táo bón. Các triệu chứng của bệnh trĩ sẽ giảm bớt rất nhiều nếu như người bệnh áp dụng cho mình một chế độ ăn uống, kiêng khem khoa học. Dưới đây là những lời khuyên về chế độ ăn của bệnh nhân trĩ. Các bạn có thể tham khảo. Chế độ ăn tốt cho người mắc bệnh trĩ Thực phẩm giàu chất sắt Thực phẩm giàu chất sắt giúp người mắc trĩ mất máu nhiều có thể hồi phục sức khỏe. Người bệnh nên thường xuyên sử dụng thực phẩm giàu sắt như mận, mơ khô, nho khô, hạt hướng dương, hạt điều, hạnh nhân, mè, khoai tây luộc, gan gà, cua hấp, cá ngừ, rau bó xôi, bông cải xanh nấu chín, dưa đỏ, rau cần, mộc nhĩ đen, mè đen,… Thức ăn giàu magie Cá bơn, rau chân vịt, bột yến mạch, bơ lạc, quả bơ, nho khô không hạt, quả hạnh sấy khô, hạt điều sấy khô, đậu nành,… Uống nhiều nước. Thực phẩm giàu chất xơ, nhuận tràng Thực phẩm giàu chất xơ và nhuận tràng tốt cho hệ tiêu hóa, giảm thiểu tình trạng táo bón. Khi bị trĩ, bạn nên ăn nhiều các loại thực phẩm như: đậu phụ, chuối măng, quả mơ, ngũ cốc xay, cà rốt, súp lơ, cam, quýt, dâu tây, các loại rau màu xanh đậm, rau mồng tơi, rau đay, rau khoai lang, rau diếp cá, rau dền, trái cây tươi, đặc biệt là chuối, đu đủ, các loại củ, điển hình là khoai lang. Các loại thực phẩm người bị trĩ nên kiêng - Gia vị cay, nóng gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ruột và khiến việc đại tiện khó khăn hơn như: ớt, tiêu, hành,.. - Hạn chế bánh ngọt và sô-cô-la vì 2 loại thực phẩm này không chỉ gây táo bón mà còn tăng phản ứng ngứa hậu môn. - Không nên sử dụng đồ ăn có chứa nhiều chất béo, dầu mỡ,.. Không nên ăn quá no, làm gia tăng áp lực ổ bụng, ảnh hưởng tới các tĩnh mạch trĩ. - Hạn chế ăn muối và và những thực phẩm chứa cafein như cà phê, bia rượu,.. Bởi muối có khuynh hướng giữ nước lại trong cơ thể, làm các tế bào và mạch máu căng ra, làm bệnh nặng hơn. - Hạn chế nước ngọt có ga vì làm tăng áp lực trong khung ruột. Trên đây là những lời khuyên về chế độ ăn của người mắc bệnh trĩ. Bạn nên đến cơ sở y tế để được tư vấn kỹ hơn về bệnh cũng như cách điều trị bệnh trĩ.
 6. Theo Y học cổ truyền bệnh viêm loét dạ dày được mô tả trong chứng ‘‘vị quản thống’’. Y học cổ truyền cho rằng nguyên nhân của bệnh là do các yếu tố về tinh thần như: lo lắng, suy nghĩ, tức giận quá độ và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tạng tỳ, vị làm tỳ không kiện vận vị mất chức năng thu nạp dẫn đến khí trệ, huyết ứ, đau bụng, đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn và nôn. Tức giận nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến tạng can, làm can khí uất kết ảnh hưởng đến chức năng của tạng tỳ, vị. Nếu can khí uất lâu ngày sẽ hóa hỏa, hỏa sẽ thiêu đốt tân dịch làm tổn thương đến vị âm làm chính khí suy tổn. Ngoài ra, còn do ngoại cảm hàn tà xâm nhập vào vị hoặc do ăn uống không điều độ ảnh hưởng đến tỳ vị: như ăn quá no hoặc để quá đói, ăn quá nhiều đồ béo ngọt, cay nóng, chua, mặn, lạnh đều làm ảnh hưởng đến chức năng của tỳ vị, làm khí cơ bị trở trệ dẫn đến đau. Bệnh viêm loét dạ dày có thể phân thành viêm loét dạ dày mạn tính và viêm loét dạ dày cấp tính. Bệnh viêm loét dạ dày mạn tính do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến các bệnh biến viêm niêm mạc dạ dày mạn tính, bệnh biến ở lớp niêm mạc. Viêm loét dạ dày cấp tính là do các nhân tố có hại dẫn đến chứng viêm thành dạ dày hoặc viêm niêm mạc dạ dày. Đối với người mắc bệnh viêm loét dạ dày, nên chú một số kiêng kỵ trong vấn đề ăn uống như sau: 1. Kiêng ăn uống không có quy luật. Nguyên tắc ăn uống của người bị bệnh viêm dạ dày là ăn ít nhưng ăn thành nhiều bữa. Đặc biệt là người già cơ thể yếu hoặc chức năng tràng vị suy giảm, mỗi ngày tốt nhất ăn từ 4 - 5 bữa, mỗi lần không nên ăn quá no. 2. Kiêng ăn uống không sạch sẽ. Trong thực phẩm ô nhiễm, biến chất có chứa nhiều vi khuẩn và độc tố gây bệnh. Chúng có tác dụng phá hoại trực tiếp đối với niêm mạc dạ dày. Cho nên, người bị viêm dạ dày phải đặc biệt chú ý giữ gìn vệ sinh ăn uống. Đặc biệt vào mùa hạ, khi ăn hoa quả tươi nhất định phải rửa sạch. 3. Kiêng ăn thức ăn quá lạnh, quá nóng và quá cứng. Thức ăn quá lạnh, sau khi ăn vào có thể dẫn tới dạ dày co lại, gây bất lợi đối với việc đẩy lùi bệnh viêm. Thức ăn quá nóng, sau khi ăn vào có thể trực tiếp làm bỏng hoặc kích thích niêm mạc dạ dày. Đồng thời, những thực phẩm quá cứng, những loại rau dại, sau khi ăn vào có thể tăng thêm gánh nặng tiêu hóa cơ giới của da dày, khiến cho niêm mạc dạ dày bị ma sát mà dẫn đến tổn thương. Từ đó làm cho triệu chứng viêm niêm mạc càng thêm nặng. 4. Kiêng hút thuốc, uống rượu, ăn những loại thực phẩm cay và có chất kích thích Ethanol có thể hòa tan lớp lipoprotein biểu mô niêm mạc dạ dày. Vì vậy, có thể gây tổn hại tương đối lớn đối với niêm mạc dạ dày. Khi hút thuốc, những chất độc hại có trong khói thuốc sẽ vào. trong khoang miệng, yết hầu và đi vào trong dạ dày. Những chất độc hại này cũng sẽ gây tổn hại đối với niêm mạc dạ dày. Ngoài ra, những loại thực phẩm và đồ uống như ớt, bạch giới, hồ tiêu, trà đặc, cà phê... đều có tác dụng kích thích mạnh đối với niêm mạc dạ dày. Do đó có thể khiến cho niêm mạc dạ dày ứ máu, làm cho chứng viêm thêm nặng. Những người viêm loét dạ dày cần ngoài phương pháp điều trị hợp lý còn cần duy trì chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý và khoa học để nâng cao sức khỏe giúp rút ngắn quá trình điều trị bệnh.
 7. Bệnh tiểu đường, còn gọi là Đái tháo đường hay Bệnh dư đường, là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc môn insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao; trong giai đoạn mới phát thường làm bệnh nhân đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước. Nhiều yếu tố quyết định bệnh tiểu đường như gen, môi trường, ăn uống, vận động thể lực, stress...Bệnh tiểu đường xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin, hoặc cơ thể giảm đáp ứng với tác dụng của insulin (đề kháng với insulin) . Insulin, được sản xuất từ tuyến tụy, một tuyến nằm sau dạ dày, giúp cho các tế bào của cơ thể sử dụng đường từ máu của bạn.Glucose là một nguồn năng lượng cho các tế bào. Glucose được tạo ra từ thức ăn ( tinh bột) và thức uống ngọt. Phân loại tiểu đường chia thành mức độ như sau : Đái tháo đường type 1 Loại bệnh tiểu đường này thường ảnh hưởng đến trẻ em, nhưng cũng có thể xảy ra ở người lớn. Trong Đái tháo đường type 1, cơ thể không thể sản xuất insulin. Lý do,hệ thống miễn dịch của cơ thể do nhầm lẫn đã tấn công các tế bào trong tuyến tụy làm cho tế bào tuyến tụy không còn sản xuất được insulin. Khi không có Insulin, tế bào sẽ không sử dụng được Glucose, do đó Glucose trong máu sẽ tăng rất cao. Bệnh nhân cần được tiêm insulin để sống. Đái tháo đường type 2 Đây là loại tiểu đường thường gặp nhất. Thông thường, với bệnh Đái tháo đường type 2, trong cơ thể vẫn còn sản xuất insulin, nhưng các tế bào không thể sử dụng nó. Điều này được gọi là đề kháng insulin. Theo thời gian, đường huyết sẽ tăng cao trong máu. Béo phì và ít vận động làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Đái đường type 2 Đái tháo đường thai kỳ Đây là dạng tiểu đường xảy ra ở một số phụ nữ mang thai và chấm dứt sau khi sanh. Có thể gây ra các vấn đề trong quá trình mang thai. Phụ nữ bị Đái tháo đường thai kỳ có nhiều khả năng phát triển thành bệnh Đái tháo đường type 2 sau này. Triệu chứng thường gặp của bệnh tiểu đường Triệu chứng chung: Khát không ngừng Đi tiểu thường xuyên, đặc biệt ban đêm Mệt mỏi, uể oải Giảm cân Ngứa bộ phận sinh dục hoặc bị nấm âm đạo tái diễn Ở tiểu đường tuýp 1, các triệu chứng ít gặp hơn là: Chuột rút Táo bón Nhìn mờ Nhiễm trùng da tái diễn Ở tiểu đường tuýp 2 Các triệu chứng có thể không được nhận ra trong nhiều năm liền, chỉ tới khi có biến chứng, như loét chân hoặc nhìn mờ thì bệnh mới được chẩn đoán. Nên nhớ, không phải tất cả các dấu hiệu đều xuất hiện cùng lúc. Vì thế, nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào ở trên đây, hãy kiểm tra để loại trừ tiểu đường. Tiền Đái tháo đường Hàng triệu người có khả năng bị tiền Đái tháo đường. Tiền Đái tháo đường khi đường huyết trong máu cao hơn mức độ lượng đường trong máu bình thường,nhưng không đủ cao để được gọi là bệnh Đái tháo đường. Có 2 dạng Rối loạn đường huyết đói : đường huyết khi đói từ 100 tới 126 mg/dl Rối loạn dung nạp Glucose : khi đường huyết 2 giờ sau test dung nạp Glucose từ 140 tới 199 mg/dl. Bệnh nhân Tiền Đái tháo đường có nguy cơ cao trở thành Đái tháo đường type 2 thực sự. Các triệu chứng đái tháo đường : uống nhiều, tiểu nhiều và sụt cân không giải thích được Chẩn đoán dựa vào xét nghiệm đường huyết : đường huyết đói ≥ 127mg/dl hay đường huyết ngẫu nhiên ≥ 200 mg/dl hay đường huyết 2 giờ sau test dung nạp Glucose ≥ 200 mg/dl. Các biến chứng của bệnh tiểu đường Nếu không được điều trị tốt, bệnh tiểu đường gây ra nhiều biến chứng có thể làm bệnh nhân tàn phế, thậm chí tử vong. Biến chứng cấp tính Do đường huyết tăng cao, có thể gây hôn mê nhiễm cetone hay hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẩn đến tử vong. Hạ đường huyết là biến chứng cấp tính, thường do quá liều thuốc ,insulin gây nên. Có thể do bệnh nhân nhịn đói, kiêng khem quá mức hay do uống nhiều rượu. Nếu không được điều trị kịp thời có thể hôn mê và thậm chí tử vong Biến chứng mãn tính Biến chứng tim mạch: Đái tháo đường làm tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quị, tai biến mạch máu não và mạch máu ngoại biên đưa đến đoạn chi. Biến chứng mắt: Bệnh lý võng mạc do đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, giảm thị lực. Biến chứng thận: là biến chứng mãn tính thường gặp của Đái tháo đường, gây bệnh thận giai đoạn cuối, suy thận .Điều trị cần chạy thận nhân tạo hay thẩm phân phúc mạc để duy trì cuộc sống Biến chứng thần kinh: Biến chứng thần kinh ngoại biên do Đái tháo đường gây mất cảm giác ở chân, tay hay dị cảm, tê, gây đau nhức...là nguy cơ của nhiễm trùng chân đưa đến đoạn chi. Nên làm gì khi đã bị tiểu đường? Khi bác sĩ đã chẩn đoán chắc chắn bạn bị bệnh tiểu đường, bạn không nên quá hốt hoảng hoặc không quan tâm gì đến bệnh. Bệnh có tính chất mãn tính và có thể gây nhiều biến chứng. Do đó cần phải có thái độ bình tĩnh để sắp xếp lại mọi sinh hoạt, thói quen ăn uống... và cách sống sao cho phù hợp với tình trạng bệnh. Người bệnh nên sống năng động hơn, không nên ngồi một chỗ suốt ngày. Mỗi ngày nên dành từ 30 – 45 phút để đi bộ. Ngoài ra có thể chơi các môn thể thao khác phù hợp với sức khỏe. Thể thao chính là một phương pháp điều trị không dùng thuốc cho bệnh nhân đái tháo đường. Bên cạnh đó, bác sĩ sẽ tính năng lượng cần thiết, thành phần các loại thức ăn cụ thể cho từng người bệnh để đảm bảo một chế độ ăn thích hợp cho mỗi người. Tất cả 2 biện pháp này là nhằm giúp cho bạn đạt được cân nặng lý tưởng của mình, duy trì sức khỏe để sống và làm việc có hiệu quả và góp phần giảm lượng đường huyết bị tăng cao trong máu. Khi cả hai biện pháp trên vẫn không làm ổn định được đường huyết ở mức bình thường, bạn sẽ được bác sĩ cho dùng thuốc giảm đường huyết để điều trị. Dùng thuốc nào là phù hợp với bệnh của bạn? Điều này sẽ do bác sĩ quyết định, dựa trên tình trạng của bệnh. Để điều trị bệnh tiểu đường có kết quả tốt, nên phối hợp chặt chẽ với BS chuyên khoa để được theo dõi bệnh liên tục. Chế độ ăn uống cho người mắc bệnh tiểu đường Bệnh nhân tiểu đường cần hạn chế các thực phẩm sau: Thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao như xào, chiên, đặc biệt là chiên giòn. Các loại thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp. Đồ ngọt như: Đường, mía, tất cả các loại sữa chế biến, cà phê, kẹo, đá chanh, trái cây đóng hộp, nước quả ép, kẹo, mứt, chè, mỡ. Lưu ý: Bệnh nhân tiểu đường chỉ nên hạn chế các loại sữa chế biến còn sữa tươi nguyên chất không đường thì lại rất tốt vì sữa là thức ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, dễ tiêu, nhiều protein và các acid amin cần thiết, nên rất tốt cho bệnh nhân. Hạn chế ăn cơm, mì xào, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, các loại khoai ( khoai lang, khoai mì...), bánh bích qui, trái cây ngọt, trứng. Không ăn mặn Hạn chế uống rượu, hút thuốc vì có thể thúc đẩy hạ đường huyết trên bệnh nhân đang điều trị với thuốc hạ đường huyết. Một số thực phẩm tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Các loại trái cây tươi ít đường như táo, bưởi, cam quýt... là món ăn cung cấp nhiều vitamin tốt cho người bệnh đái tháo đường. Mặc dù các loại trái cây có thể cung cấp cho bệnh nhân một lượng đường nhưng đó là lượng đường chậm (tức đường phải qua quá trình tiêu hóa mới trở thành đường hấp thu vào cơ thể) nên sẽ giúp cho lượng đường trong máu không quá cao hoặc quá thấp đồng thời cung cấp chất xơ có ích và chất khoáng kiểm soát lượng đường trong máu Thực phẩm giàu chất xơ như cám ngũ cốc, rau xanh, các loại họ đậu,... có tác dụng giữ nước, hấp thu axit mật sẽ làm giảm đỉnh cao đường huyết sau khi ăn và có thể kéo dài sự hấp thu của chất đường. Các loại thịt nạc đặc biệt là thịt bò vì chứa nhiều axit linoleic tổng hợp (CLA) có tác dụng cải thiện chức năng chuyển hoá lượng đường trong máu, ngoài ra còn có tác dụng chống ung thư. Các loại cá biển có nhiều axit béo có tác dụng làm giảm đáng kể lượng cholesterol có hại, thay vào đó là những cholesterol có lợi. Nấm Linh Chi Đỏ và Bệnh Tiểu Đường.
 8. Ngày nay, hiện tượng đau nhức xương khớp không còn xa lạ với những người trung niên thậm chí là thanh niên, nhất là với dân văn phòng vì ngồi nhiều, ngồi sai tư thế, thay đổi thời tiết,..Tuy nhiên ngoài những lí do trên, đây cũng có thể coi là cảnh báo với những căn bệnh về xương khớp nguy hiểm như viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp,..Cần phát hiện sớm để điều trị kịp thời tránh dẫn đến nguy cơ tàn phế. Nguyên nhân gây đau nhức xương khớp – Béo phì là nguyên nhân làm tăng áp lực chịu đựng lên các khớp xương. Đặc biệt là khớp háng và khớp gối gây đau và sưng rất khó chịu. – Do ngồi lâu, ngồi sai tư thế, ít vận động. Hiện tượng này rất thường xảy với những người làm trong văn phòng. – Lớn tuổi cũng là nguyên nhân làm các khớp xương dần dần lão hóa nếu như có những tác động có thể gây đau nhức khó chịu. – Các tai nạn ngoài ý muốn. – Đi giày cao gót, vì đi giầy cao gót gây áp lực trực tiếp lên phần sụn của các khớp như chân, khớp gối… Một số cách trị đau nhức xương khớp Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi những nguyên liệu thiên nhiên như các loai lá ngải cứu, lá lốt, đu đủ…có thể trị đau xương khớp thông qua các bài thuốc dân gian được lưu truyền lại. Bài 1: Chữa đau nhức xương khớp bằng lá lốt Lá lốt có nhiều công dụng rất tốt cho xương khớp như giảm đau nhức, sưng viêm, chữa bệnh phong thấp vô cùng hiệu quả. Đem Lá lốt phơi trong bóng râm, lưu ý phải tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời vì sẽ làm bay những chất tốt trong lá lốt. Lá lốt giúp điều trị viêm xương khớp Chờ lá lốt héo cho vào nồi sắc cùng nước trong khoảng 30 phút. Gạn lấy phần nước đợi nguội bớt rồi uống sau bữa ăn buổi tối. Ngoài ra có thể dùng lá lốt ăn sống hoặc chế biến thành món ăn cũng rất tốt cho xương khớp. Bài 2: Bài thuốc uống từ đu đủ trị đau nhức xương khớp Bình thường mọi người chỉ nghỉ đu đủ là loại trái cây bình thường, tuy nhiên nếu biết cách làm nó sẽ là loại thuốc cực tốt cho xương khớp nhé. Chuẩn bị nửa quả đu đủ xanh, sau đó gọt sạch vỏ, rửa sạch, thái miếng nhỏ rồi cho vào nồi, đổ thêm 2 chén nước và 30g mễ nhân sống. Đun sôi nhỏ lửa đến khi mễ nhân và đu đủ chín mềm thì cho ít đường trắng vào và ăn khi còn ấm. Sử dụng lâu dài để điều trị chứng đau nhức xương khớp. Bài 3: Ngải cứu trắng nướng nóng trị đau nhức xương khớp Lấy lá ngải cứu trắng rửa sạch, hòa trộn muối vào rồi đổ nước nóng lên, sau đó đắp trực tiếp vào khớp. Khi khớp bị sưng, đắp ngải cứu muối ấm sẽ làm cơn đau giảm đi, khớp bớt sưng hơn. Còn những người lớn tuổi, béo phì có nguy cơ cao mắc bệnh xương khớp có thể dùng bài thuốc này đắp lên khớp hằng ngày sẽ có tác dụng phòng bệnh. Bài 4: Chữa đau nhức xương khớp bằng trà hoa cúc Nước trà là loại nước uống quen thuộc rất tốt cho sức khỏe..Trong đó không thể kể đến trà hoa cúc không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có công dụng đẩy lùi đau nhức và chữa trị bệnh xương khớp rất hiệu quả. Chỉ cần mua trà hoa cúc chế biến sẵn hoặc tự chế biến tại nhà bằng cách dùng hoa cúc phơi héo và sắc với nước, bỏ thêm chút đường để tạo vị ngọt mát cho trà rồi uống thay nước hằng ngày.. Bài 5: Dùng cỏ trinh nữ (cây xấu hổ) chữa thấp khớp, đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay tê bại Rễ trinh nữ đã thái mỏng, tẩm rượu, sao cho thơm (20-30g) sắc với 400ml nước còn 100ml, uống làm 2 lần trong ngày. Nếu dược liệu nhiều có thể nấu thành cao lỏng, rồi pha rượu để dùng dần. Bài 6: Dùng mật ong và bột quế chữa viêm khớp mãn tính Bạn có thể uống một cốc nước nóng với hai thìa mật ong và một muỗng nhỏ bột quế hai lần mỗi ngày. Nếu uống thường xuyên, thậm chí cả viêm khớp mãn tính cũng có thể được chữa khỏi
 9. Ở điều kiện sinh lý bình thường, ho là một phản xạ có tính bảo vệ cơ thể. Điều đó giúp làm sạch đường thở, tống xuất đờm, dịch tiết hoặc vật lạ lọt vào đường hô hấp, giúp nhung mao hô hấp hoạt động tốt. Tuy nhiên, trẻ ho quá mức lại trở thành một trạng thái bất lợi cho cơ thể và buộc bệnh nhi phải được sử dụng các biện pháp can thiệp cần thiết. Chữa ho không dùng thuốc Bác sĩ hướng dẫn các bố mẹ có thể dùng một vài giọt dầu như dầu sả, tinh dầu tràm, dầu hạnh nhân hoặc tinh dầu bạc hà vào lòng bàn tay, xoa đều rồi day xát nhẹ nhàng lòng bàn chân cho trẻ, bấm nhẹ điểm nối giữa 2/5 và 3/5 đường nối đầu mút ngón trỏ với điểm giữa bờ sau gót chân. Tiếp đó, cha mẹ xoa vào vùng liên sống bả (ở giữa hai xương bả vai) cho trẻ đến lúc nóng lên. Cuối cùng, tiến hành vỗ rung long đờm giảm ho bằng cách khum bàn tay lại rồi vỗ đều vào vùng lưng trẻ ở phần giữa hai bả vai ở tư thế nằm hoặc ngồi đầu hơi dốc xuống. Chú ý làm nhịp nhàng liên tục, tiến hành lúc trẻ đói, tốt nhất là buổi sáng ngủ dậy, khi chưa ăn gì. Dưới đây, là bài thuốc dân gian thường dùng chữa ho cho trẻ bằng cây thuốc quanh nhà. mẹo dân gian chữa ho cho trẻ 1. TẮM NƯỚC GỪNG Lấy 1 củ gừng rửa sạch, giã nát, cho vào nồi đun sôi lên rồi pha vào nước tắm của bé, cho bé ngâm 1 lúc, nhất là phần lưng và phần ngực, rất hiệu nghiệm. Dù con uống thuốc gì, khi con cảm, ho, sổ mũi, mẹ cũng cần cho con tắm nước gừng. Bé nào khò khè nhiều sau 1 tuần là con hết hẳn khò khè. 2. UỐNG NƯỚC CHANH HÒA MẬT ONG LƯU Ý: Chỉ áp dụng với trẻ trên 1 tuổi nha Nước chanh hoà mật ong: Lấy một thìa mật ong và vài giọt chanh tươi bỏ vào một cốc nước ấm. Khấy đều và uống mỗi ngày 3 cốc. Mật ong sẽ nhanh chóng loại bỏ tắc mũi và chống ho hiệu quả. 3. LÁ HÚNG CHANH - khắc tinh của bệnh ho, cảm cúm Húng chanh có chứa tinh dầu mà thành phần chủ yếu là cavaron có tác dụng trừ đờm, tiêu độc rất tốt nên có thể được dùng làm thuốc chữa ho, trị viêm họng cho bé. Cách 1: Giã dập lá húng, sau đó trộn với 10ml nước sôi, để cho ngấm rồi gạn lấy nước cho trẻ uống, ngày uống 2 lần. Cách 2: 10-15 lá húng chanh, 4 quả quất xanh và đường phèn. Rửa sạch lá húng chanh và quất xanh, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi thêm lượng đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống liên tục 2 lần/ngày đến khi hết ho. 4. LÁ TÍA TÔ TRỊ HO Trẻ ho không đờm – hay nôn: dùng 20g lá tươi giã nhỏ, chế thêm nước sôi, quấy đều gạn lấy nước cho con uống lúc còn ấm. 5. UỐNG NƯỚC LÁ HÚNG QUẾ VÀ TỎI NƯỚNG Dúng 1/2 củ tỏi (chọn tỏi VN củ có tép nhỏ nha), nướng vừa vàng tới cho dậy mùi, bóc vỏ, giã nhuyễn. Lấy 10 - 15 lá húng quế, giã nhỏ ra trộn chung với tỏi nướng, cho 1-2 thìa cafe nước sôi vào, chắt lấy nước, cho con uống ngày 2-3 lần như vậy (mỗi lần là lượng lá như trên) sẽ giúp con giảm sổ mũi nhanh hơn. 6. HOA HỒNG BẠCH Lấy cánh hoa hồng bạch rửa sạch trộn với lượng đường phèn vừa đủ, một ít nước lọc, đem hấp cách thủy. Cho bé uống 3-4 lần/ngày, 1 thìa/lần. 7. LÁ HẸ VÀ ĐƯỜNG PHÈN Chọn khoảng 5 – 10 lá hẹ và lượng đường phèn vừa đủ. Tất cả cho vào bát, hấp cách thủy. Sau đó chắt nước cho bé uống. Mỗi lần uống khoảng 2 – 3 thìa cà phê, uống 2 lần/ngày. 8. LÁ HẸ VÀ MẬT ONG Lá hẹ một nắm rửa sạch,cắt nhỏ Quất 1 quả thái lát Mật ong 1 thìa. Cho tất cả vào một cái bát con,đem hấp cách thủy cho chín hoặc cho nồi cơm. Khi các mẹ sử dụng biện pháp trên không có hiệu quả, nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để có phương pháp điều trị ho hiệu quả.
 10. Chứng tê thấp tức là chứng bệnh thuộc loại viêm xương khớp phong thấp. Đó là một loại bệnh xương khớp và tổ chức xung quanh xương khớp bị viêm sưng gây đau buốt. Biểu hiện lâm sàng rõ nhất của loại bệnh này viêm khớp tính đa phát đối xứng, biểu hiện đau buốt nhất là ở các bộ phận ngón tay, ngón chân, cổ tay, mắt cá chân. Đông y cho rằng, nguyên nhân phát sinh loại bệnh này phần nhiều là do chính khí bất túc, các thớ thịt không liên kết chặt chẽ, khả năng bảo vệ bên ngoài không tốt, bị lây nhiễm tà khí của phong hàn, thấp, nhiệt dẫn đến. Trị liệu loại bệnh này, Đông y thường căn cứ vào sự khác nhau của chứng bệnh mà lựa chọn các phương thuốc khử phong, tán hàn, lợi thấp, thanh nhiệt và phương thuốc làm thư kinh hoạt huyết thông lạc. Căn cứ vào tính chất của bệnh mới mắc hay mắc đã lâu ngày, chính khí mạnh hay yếu của người bệnh để đưa ra nguyên tắc cho phù hợp. – Trong giai đoạn đầu bệnh mới mắc, chính khí của cơ thể còn mạnh thì dùng pháp công tà làm chính. – Các giai đoạn sau chính khí của cơ thể dần dần suy yếu, tà khí mạnh dần thì dùng pháp phù chính khu tà là chính. – Giai đoạn muộn xu hướng cơ thể bị suy nhược, chính khí hư suy, đàm trệ uất kết lâu thì dùng pháp điều bổ, kiêm hoạt huyết thông lạc, xử lý từ từ không thể tấn công ngay. Trên lâm sàng đối với thể can thận hư khi trị cần phải phối hợp với pháp tư dưỡng, thư cân hoạt lạc; đàm trệ huyết ứ thì dùng pháp hoạt huyết hóa ứ thông lạc. Ngoài việc dùng dược vật, loại bệnh này cũng có thể tiến hành ăn uống để trị liệu "Thực Liệu". Phương pháp ăn uống trị liệu (Thực Liệu) điều trị viêm khớp dạng thấp cụ thể như sau: Chứng tê thấp, viêm khớp dạng thấp cách ăn uống trị liệu 1. Canh móng giò hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp. Nguyên liệu: Móng giò 1 cái, rau kim châm 30g. Cách dùng: Tất cả đem ninh nhừ, sau đó cho thêm một lượng rượu vàng thích hợp để uống, cứ cách 3 ngày thì uống 1 lần. 2. Canh hạt bo bo, đậu đỏ chữa viêm khớp dạng thấp. Thành phần: Đậu đỏ 30g, hạt bo bo - 30g, đu đủ 30g, lấy rượu trắng để dẫn. Cách dùng: Tất cả các nguyên liệu trên nấu chín để uống, mỗi ngày uống 1 thang. Bài thuốc này rất thích hợp cho những người viêm khớp dạng thấp nặng. 3. Điều trị viêm khớp dạng thấp bằng Canh gà mái, tang chi. Thành phần: Gà mái già 1 con, tang chi 60g. Cách dùng: Gà làm thịt, bỏ nội tạng, tang chi cắt thành từng đoạn ngắn, cho vào nồi rồi đổ nước vào ninh cho thịt gà chín nhừ, sau đó thêm muối cho vừa, uống nước canh và ăn thịt gà. Ngoài ra bạn có thể kiểm soát tốt tình trạng viêm khớp dạng thấp của mình nếu bạn lưu ý những điều sau đây: · Giảm cân nếu bị béo phì; · Trò chuyện hay đọc sách, nghe nhạc, yoga để giảm stress, căng thẳng thần kinh; · Tập thể dục thường xuyên. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để biết bài tập và cường độ tập thích hợp; · Bạn phải đi khám ngay hoặc cấp cứu nếu bị sốt cao cùng với khớp bị nóng, tấy đỏ, để có phương pháp điều trị viêm khớp dạng thấp hiệu quả; · Bạn không được uống rượu quá mức khi đang điều trị.
 11. http://pqadongygiatruyen.com/vi/372/19/detailnews/Thieu-sua--it-sua-3-mon-an-giup-dieu-tri-thieu-sua--it-sua.htm Chán ăn hay biếng ăn là chỉ hiện tượng thèm ăn trong thời gian dài giảm xuống hay mất đi. Chứng bệnh này đa phần thấy ở trẻ nhỏ từ 1-6 tuổi. Đông y cho rằng, chứng bệnh này phần lớn là do ăn uống không điều độ, không đúng cách nên ảnh hưởng đến chức năng hấp thụ và vận chuyển của tỳ vị, hoặc do tỳ vị suy nhược dẫn đến. Ngoài dùng dược liệu điều trị, chứng bệnh trẻ nhỏ biếng ăn cũng có thể tiến hành ăn uống điều dưỡng. Món ăn giúp trẻ nhỏ hết biếng ăn : 1. Nước sơn tra giúp trẻ hết biếng ăn. Thành phần: Sơn tra 60g. Cách dùng: Sơn tra rửa sạch, thêm 400ml nước, đun nhỏ lửa đến khi còn 150ml nước thuốc. 1 ngày phân ra uống nhiều lần. Trẻ hơn 3 tuổi có thể ăn cái và uống nước. 2. Bánh mạch nha, sơn dược, kê nội kim, sơn tra giúp trẻ ăn ngon Thành phần: Mạch nha 100g, Sơn dược 80g, kê nội kim 20g, sơn tra 60g, gạo tẻ 150g, đường trắng 70g, mật ong lượng vừa đủ. Cách dùng: Cho mạch nha, sơn tra, sơn dược, kế nội kim, gạo tẻ vào nồi nấu, đồng thời thêm đường trắng. Sau đó nghiền hỗn hợp thành bột, cho thêm một chút mật ong, ép thành bánh ăn. Món bánh này có hiệu quả rất tốt đối với trẻ chán ăn. 3. Canh đảng sâm, thảo khấu nhân điều trị biếng ăn ở trẻ. Thành phần: Đảng sâm 30g, ruột lợn 1 cái, bo bo 50g, thảo khấu nhân 5 hạt, một ít hành và muối. Cách dùng: Đảng sâm thái lát mỏng cho vào nấu cùng với ruột lợn và bo bo. Thảo khấu nhân nghiền nhỏ cho vào canh nêm gia vị vào là có thể dùng. Thảo khấu nhân còn gọi là thảo đậu khấu, ngẫu tiết, vị cay tính ôn, quy tỳ, vị kinh. Thảo khấu nhân gồm hai công hiệu chữa trị chủ yếu. Một là thẩm thấp hành khí, thích hợp điều trị các chứng hàn thấp bí ứ trệ ở trung vị hết sức nghiêm trọng, là suy yếu chức năng tiêu hóa dẫn đến đau bụng, tiêu chảy. Hai là ôn trung chỉ thổ, trị hàn khí hoành hành trong cơ thể con người, vị khí giáng ngược gây nên buồn nôn. Ngoài ra để có giải pháp giúp trẻ hết biếng ăn các mẹ có thể liên hệ dược sĩ, bác sĩ để có lời khuyên tốt nhất
 12. Bế kinh, thời xưa gọi là các chứng “nữ giới không có kinh”, “nguyệt sự không có”, “kinh thủy không thông”, “kinh bể”. Đó là chỉ nữ giới đã bước qua tuổi 18, nhưng vẫn chưa có kinh nguyệt, hoặc là sau khi có kinh nguyệt lại mất từ 6 tháng trở lên. Bế kinh được chia làm 2 loại là bế kinh tính nguyên phát và bế kinh tính kế phát. Trong thời kỳ mang thai, thời kỳ cho con bú, hoặc thời kỳ mãn kinh, nếu mất kinh thì thuộc vào hiện tượng sinh lý bình thường, đó không phải là bế kinh. Như trường hợp thiếu nữ đang có kinh nguyệt, đột nhiên bị mất thì cũng gọi là bế kinh. Bế kinh hay vô kinh thứ phát (đang có kinh tự nhiên không thấy có) do các nguyên nhân toàn thân như: nhiễm khuẩn cấp tính hay mạn tính, rối loạn dinh dưỡng và rối loạn tinh thần. Ngoài ra còn do nguyên nhân nội tiết như: thiểu năng hoạt động nội tiết của buồng trứng, tuyến yên, vùng dưới đồi và sự giảm sút tính cảm thụ của niêm mạc tử cung. Ngoài việc dùng dược liệu, bệnh này cũng có thể thông qua ăn uống để điều trị "Thực liệu". Món ăn dân gian điều trị chứng bế kinh cụ thể như sau: 1. Canh mực, đương quy điều trị bế kinh hiệu quả Thành phần: Mực khô 100g, mực tươi 100g, đương quy 30g. Cách dùng: Mực khô dùng nước sôi ngâm mềm, mực tươi thái thành miếng, cùng với đương quy cho vào nấu chín. Ngoài đương quy, có thể cho thêm mỡ lợn, muối ăn, lát gừng và gia vị cho vừa miệng, uống nước canh và ăn thịt mực. 2. Cháo chim bồ câu, thịt lợn nạc chữa chứng bế kinh. Thành phần: Chim bồ câu 1 con, thịt lợn nạc 60g. Cách dùng: Chim bồ câu làm thịt, bỏ nội tạng, rửa sạch rồi cho vào bát. Thịt lợn, hành, gừng, rượu vàng, tất cả cho vào nồi hấp chín. Sau đó, gạo tẻ vo sạch, cùng với thịt chim bồ câu nấu thành cháo, khi cháo chín cho dầu thơm, bột ngọt, hồ tiêu vào là được. Chim bồ câu Thịt chim bồ câu không những là loại thịt tươi ngon, bổ dưỡng mà còn là một loại nguyên liệu dùng trong thực liệu khá tốt. Thịt chim bồ câu có tác dụng bổ khí hư, ích tinh huyết, bồi bổ cơ thể, lợi tiểu tiện, có tác dụng rất tốt trong điều trị chứng bế kinh của phụ nữ.
 13. “Thống phong” hay viêm xương khớp là một loại bệnh do sự chuyển hóa purin bị rối loạn dẫn đến. Đặc trưng lâm sàng của loại bệnh này là lượng acid uric trong máu tăng cao, hoặc là do bài tiết acid uric không đủ dẫn đến sự ứ tích acid uric trong cơ thể. Acid uric kết tinh thành dạng muối natri urat tích trữ ở sụn, xương, khớp gây nên những cơn đau kịch liệt dẫn đến viêm xương Khớp cấp tính gây đau buốt toàn thân, hàm lượng muối natri urat trong cơ thể tăng cao, viêm xương lành tính, sưng phù. Loại bệnh này có thể chia làm hai loại là: Thống phong tính nguyên phát và thống phát tính kế phát. Đông y cho rằng, nguyên nhân gây ra loại bệnh này là do nhân tố bẩm phú (di truyền) của cơ thể không đủ. Đó là nguyên nhân bên trong, bị tà phong hàn thấp nhiệt xâm nhập, ăn uống không điều độ tiết chế, ngủ nghỉ không thích hợp là nguyên nhân bên ngoài gây nên bệnh. Trên biểu hiện lâm sàng có thể thấy, các triệu chứng như tinh thận thiếu, về sau bị cảm nhiễm ngoại tà. Cũng có khi do bệnh kéo dài khiến cho thấp nhiệt lưu trú bên trong cơ thể, viêm ứ gây uất kết, lấy hư thực rối loạn hoặc tà thực là chủ bệnh. . Với những người bị bệnh thống phong nên hạn chế lượng muối trong chế độ ăn uống, kỵ ăn những loại thực phẩm có hàm lượng purin cao. Phương pháp thực liệu để điều trị bệnh viêm xương khớp cụ thể như sau: 1. Cháo gạo tẻ với thổ phục linh giảm viêm xương khớp Thành phần: Thổ phục linh 30g, gạo tě 100g Cách dùng: Thổ phục linh phơi khô, nghiLền nát để sử dụng. Gạo tẻ nấu thành cháo đặc, khi cháo chín cho bột thổ phục linh vào quấy đều rồi đun sôi là được. Chia làm 2 lần ăn vào lúc sáng tối. Công dụng: Bài thuốc này rất thích hợp điều trị thống phong. 2. Muối natri cacbonat (NaHC03) tốt cho người viêm khớp Thành phần: Muối natri cacbonat 10g, muối tinh 2g. Cách dùng: Trước tiên, cho 1,51 nước sạch vào nồi cùng với muối tinh đun sôi, sau khi để nguội cất vào tủ lạnh để cho đông lại. Muối natri cacbonat trộn đều cùng với dung dịch lạnh và quấy đều là có thể dùng được. Mỗi ngày uống 1 bài. Công dụng: Phương thuốc này thích hợp cho các loại bệnh thống phong. 3. Cháo gạo tẻ bách hợp điều trị viêm xương khớp Thành phần: Bách hợp 100g, gạo tẻ 100g. Cách dùng: Bách hợp tách thành từng cánh, cho vào nồi cùng với gạo tẻ, thêm nước vào nấu chín thành cháo, đến khi bách hợp và gạo chín sánh nổi lên là được. chia làm 2 lần ăn vào buổi sáng và tối Công dụng phương thuốc này thích hợp cho người già bị viêm xương khớp cáp tính và đặc biệt rất thích hợp cho người bệnh còn trẻ tuổi. 'Muối natri cacbonat: Natri cacbonat là một loại muối cacbonat, có công thức hóa học là Na2CO,. Natri cacbonat là một muối bên trong tự lên, thường có trong nước khoáng, nước biển và Muối mỏ trong lòng đất. Một số rất ít tồn tại ở dạng tinh thể có lẫn canxi cacbonat. Lưu ý bệnh nhân viêm xương khớp nên thường xuyên đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe định kì, để có lời khuyên phương pháp điều trị tốt nhất.
 14. ĐỖ NHƯỢC Đỗ nhược chủ trị hen suyễn Đỗ nhược với công dụng chủ trị hen suyễn. Đỗ nhược còn gọi là đỗ hành, đỗ liên, bạch liên, bạch linh, nhược chi, thuộc họ mã đâu linh, có thể lấy rễ hoặc cả thân cây làm thuốc. Do chứa chất safrole và phenol như đỉnh hương nên có mùi thơm, thân của nó không cao, lá cổ hình tim rộng hoặc hình quả thận. Đông y cổ truyền cho rằng, đỗ nhược màu trắng, vị cay, quy về phế kinh. Bởi vì, phổi chủ khí trong cơ thể, cho nên đỗ nhược có công dụng tăng cường chức năng của phổi, từ đó có thể trị được các chứng bệnh khí nghịch hành do khí quản bị chèn, đỗ nhược còn tốt cho việc tiêu đờm, giải nhiệt, có công hiệu rất tốt trị bệnh ho có đờm. Vì đỗ nhược vị cay nên có tác dụng hành tán, tính hơi ôn mà khí lại nhiều, cho nên nó có chức năng làm cho vệ khí được lưu thông, tán phong hàn, trị đau đầu, chảy nước mắt, nước mũi do 3 phong hàn cảm mạo. Ngoài ra, đỗ nhược còn có vị cay, giúp điều hòa kinh mạch trong cơ thể, tán ứ, giải độc, tiêu sưng. Thích hợp dùng với chứng bệnh phong thấp và những thương tích do bị ngã, bị đánh. Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng của đỗ nhược không cao, nguyên nhân vì thời xưa nó bị ngộ nhận là một vị thuốc tốt, thậm chí còn bị nhầm lẫn với tế tân. Từ thời cận đại về sau, rất ít ngưòi biết đến dược liệu này, đặc biệt là việc sử dụng trong thực tiễn trị bệnh. Bản kinh có viết: Đỗ nhược vị cay, tính hơi ôn. Chủ trị tình trạng khí thượng nghịch, bổ tỳ, vị, tiêu trừ các nhân tố xâm nhập vào não bộ dẫn đến bệnh sưng phù kèm theo đau đầu, chảy nước mắt. Đỗ nhược dùng lâu dài tốt cho cơ thể, cải thiện thị lực, giúp cho thân thể nhẹ nhõm, linh hoạt. Công dụng trị hen suyễn của Đỗ nhược Nhập phế, trị các chứng tức ngực, ho có đởm. Tán phong hàn, trị đau đầu, chảy nước mắt, nuớc mũi do phong hàn, cảm mạo. Giúp tán ứ, giải độc, tiêu sưng. Thích hợp dùng với chúng phong thấp và những thương tích do bi ngã, bị đánh. Phương thuốc trị liệu của Đỗ nhược Trị phong hàn, đau đầu, phát nhiệt. Hương hãn tán: Đỗ nhược nghiền thành bột, mỗi lần dùng 5g với rượu nóng, sau đó uống 1 bát trà nóng để tiết mồ hôi thì bệnh sẽ khỏi. Chủ trị hen suyễn. Đỗ nhược tán: Đỗ nhược (sấy khô) nghiền thành bột mịn, mỗi lần dùng 10 - 15g. Đúng lúc bệnh phát tác thì uống bột đỗ nhược với giấm nhạt, một lát sau khạc ra đờm là có hiệu quả.
 15. Nóng trong người còn được gọi là nội nhiệt. Biểu hiện là tình trạng thường xuyên cảm thấy nóng trong người, khô táo, người gầy, da khô, miệng háo khát, tiểu tiện nóng, sắc vàng hoặc đỏ, đại tiện bí táo,…nặng hơn là trường hợp viêm nhiễm cục bộ như mụn nhọt, dị ứng,sang lở mẩn ngứa hoặc nóng âm ỉ trong xương, thậm chí chảy máu cam, nổi ban đỏ ở trẻ em. Biểu hiện của nóng trong người: nóng trong người • Da dẻ hơi khô, sờ vào thấy nóng chứ ko mát mẻ • Môi thường đỏ và căng mọng, hơi khô • Hơi thơ nóng hoặc hôi • Hay chảy máu răng khi đánh răng hoặc tự nhiên chảy • Đêm ngủ bứt dứt, khó chịu • Hay đổ mồ hôi mà ko phải do nguyên nhân khác (như còi xương, rối loạn điều hòa nhiệt ...) • Hay có mụn nhọt, hoặc có nhiều rôm xảy • Thể trạng hay gầy , hoặc ăn nhiều mà ko tăng cân • Hay bị đi táo bón • Nước tiểu vàng (trừ nguyên nhân do thức ăn nhé ) , đi tiểu với lượng ít ... Tùy vào số lượng biểu hiện mà biết bị nóng nhiều hay ít. Theo y học cổ truyền: Nóng trong người (nội nhiệt) có thể do các nguyên nhân sau: • Nội nhân: do chức năng hoạt động của các tạng phủ quá yếu không thể thải các chất độc sinh ra trong quá trình chuyển hóa; gan và thận suy yếu nên chức năng thanh lọc không đủ sức giải độc làm độc chất bị tích tụ lại, và chính những độc tố này tạo môi trường thuận lợi phát sinh mụn nhọt, mẩn ngứa, dị ứng. • Ngoại nhân: do các yếu tố sau: – Sử dụng nhiều loại hóa chất (uống thuốc trong giai đoạn điều trị bệnh). – Uống nhiều bia rượu, hút nhiều thuốc lá (chất kích thích). – Ăn uống không điều độ, ăn nhiều thức ăn cay, nóng, chất béo, chất đạm, thực phẩm quá ngọt là các chất quá nhiều năng lượng. Chính năng lượng thừa bị đốt cháy làm gia tăng chuyển hóa cơ bản nên sinh nhiệt trong cơ thể. – Làm việc trong môi trường ô nhiễm và thời tiết nóng bức làm các tế bào hô hấp mạnh hơn nên sinh nhiệt trong người. – Uống quá ít nước không đủ làm mát cơ thể và gây khô táo trong người. Nóng trong là tình trạng thường xuyên cảm thấy nóng trong người, hay đổ mồ hôi tay chân, khiến mọi hoạt động thường ngày đều trở nên khó chịu... Bên cạnh đó, nóng trong người thường biểu hiện bằng các triệu chứng: người khô táo, gầy yếu, khát nước nhiều, bứt rứt, khó ngủ, tiểu tiện khó khăn, tiểu ít, nước tiểu vàng, da khô, môi khô nứt nẻ, đổ nhiều mồ hôi, nổi mụn nhọt, mẩn ngứa, dễ bị dị ứng, nhức đầu, choáng váng. Trẻ em thì nổi ban đỏ, chảy máu cam... Theo y học cổ truyền “Âm hư sinh nội nhiệt”, nóng trong người là do âm hư bởi các nguyên nhân sau: nội nhân - do chức năng hoạt động của các tạng phủ yếu không thể thải các chất độc sinh ra trong quá trình chuyển hóa, gan và thận suy yếu nên các chức năng thanh lọc không đủ sức giải độc làm độc chất bị tích tụ lại, và chính những độc tố này tạo nên nóng trong người. Và do ngoại nhân như: sử dụng nhiều loại hóa chất (uống thuốc trong quá trình điều trị bệnh); uống nhiều rượu bia, hút nhiều thuốc lá; ăn uống không điều độ, ăn nhiều thức ăn cay, nóng, chất béo, chất đạm, thực phẩm quá ngọt hoặc là các chất quá nhiều năng lượng - chính năng lượng thừa bị đốt cháy làm gia tăng chuyển hóa cơ bản nên sinh nhiệt trong cơ thể; uống quá ít nước không đủ làm mát cơ thể và gây khô táo trong người; làm việc trong môi trường ô nhiễm và thời tiết nóng bức làm các tế bào hô hấp mạnh hơn nên sinh nhiệt trong người. Tác hại của nóng trong người có thể dẫn đến. Nóng trong người là nhiệt độc tích tụ lâu ngày làm suy yếu hệ miễn dịch trong cơ thể, làm dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa; nhiệt độc lâu ngày còn có nguy cơ thâm nhập phần huyết, gây chứng huyết nhiệt có thể dẫn đến sốt cao, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, rối loạn thành mạch. Nhiệt độc tích tụ lâu ngày làm suy yếu hệ miễn dịch trong cơ thể, làm dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa. Dễ dẫn đến – Chảy máu cam: phần lớn là do "huyết nhiệt" gây ra "huyết nhiệt sinh phong", tức cơ thể ở trạng thái nhiệt sẽ làm cho "bức huyết vong hành", tức là gây xuất huyết; mà trong trường hợp này là xuất huyết ở mũi. – Men gan cao: phần lớn là do can khí uất kết, uống nhiều thuốc tây, gan nóng nhiệt – Táo bón: Là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh thuộc đường tiêu hóa là trạng thái đại tiện phân khô cứng, buồn đi mà không đi được, thường gặp ở những người nóng nhiệt, viêm đại tràng, trĩ.. – Nhiệt độc lâu ngày còn có nguy cơ thâm nhập phần huyết (gây chứng huyết nhiệt) có thể dẫn đến sốt cao, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, rối loạn thành mạch. – Thiếu tân dịch, mất nước quá nhiều còn có thể dẫn đến tiểu ít, rối loạn chất điện giải, urê huyết cao gây co giật, hôn mê, nặng nhất là nhiễm độc thần kinh có thể gây tử vong. Nóng trong người, cách để thanh nhiệt cơ thể. Để chữa nóng trong người, chúng ta phải thanh nhiệt và giải độc cho cơ thể bằng các phương pháp sau: 1. Điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học • Uống trung bình 2 lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể. • Tăng cường bỏ sung các loại rau củ tươi mát có tính thanh nhiệt như rau má, mồng tơi, rau dền, rau đay, khổ qua, dưa chuột, bí đao, rau ngót, diếp cá… • Ăn các loại trái cây và uống nước ép từ dâu tây, dâu tằm, cà chua, nha đam, cam, bưởi, dưa gang, đu đủ, thanh long, nước dừa, nước vối, sắn dây, râu bắp, …để làm mát cơ thể, chống khát, giải độc tố. • Bổ sung các loại hạt như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, hạt sen… để giải nhiệt, kích thích tiêu hóa, chống táo bón. • Hạn chế các thực phẩm cay nóng như tiêu, ớt; các chất kích thích như bia, rượu, cà phê, thuốc lá; các thức ăn chiên, rán, nướng… để làm giảm lượng độc tố tích tụ trong gan. • Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, căng thẳng, stress… • Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. ==>> Nếu cơ thể bạn quá nóng, sử dụng các loại đồ uống giải nhiệt mà không hết được nóng nhiệt thì có thể tham khảo phương pháp điều trị hiệu quả bệnh nóng trong người theo nguyên lý Đông y như sau: Hết nóng trong người bằng Đông y Theo y học cổ truyền “Âm hư sinh nội nhiệt”, nóng trong người là do âm hư bởi các nguyên nhân sau: nội nhân - do chức năng hoạt động của các tạng phủ yếu không thể thải các chất độc sinh ra trong quá trình chuyển hóa, gan và thận suy yếu nên các chức năng thanh lọc không đủ sức giải độc làm độc chất bị tích tụ lại, và chính những độc tố này tạo nên nóng trong người. Để điều trị bệnh nóng trong người hiệu quả cần phải tìm đúng nguyên nhân gây bệnh và điều trị vào tận gốc sinh ra bệnh Nguyên nhân và phương pháp điều trị theo Y học cổ truyền được thể hiện cụ thể như sau: • Do đó tùy theo nguyên nhân, biểu hiện của mỗi người mà có thể tìm ra cách điều trị phù hợp nhất để điều trị bệnh nóng trong người tại các tạng trong cơ thể một cách hiệu quả nhất. • Ngoài việc sử dụng thuốc, ăn uống đúng cách tăng cường ăn các loại rau quả có tính mát như: dưa chuột, bí đao, rau mồng tơi, rau diếp cá, cà chua, bột sắn dây,... Cần hạn chế đồ ăn thức uống có tính cay, nóng kích thích như: tiêu, ớt, rượu bia, cafe,... Uống đủ bình quân khoảng 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày. • Trường hợp bệnh nhân đã ăn uống điều độ và kiêng kị đúng theo hướng dẫn. Nhưng do cơ thể quá nóng nhiệt không thể giải quyết được các vấn đề như táo bón, nước tiểu vàng, miệng lưỡi phồng rộp, nóng trong, hơi thở có mùi hôi,...thì có thể sử dụng một số sản phẩm bằng Đông y với hàm lượng dược chất cao điều trị hiệu quả các bệnh mà nguyên nhân do nhiệt gây ra. Từ xưa Y đức ông bà Đông y còn đó mãi là niềm tin Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui !