• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

minhtam1211

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About minhtam1211

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Các trường hợp ly hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm: Người Việt nam ở trong nước có yêu cầu ly hôn với người Việt Nam đã ra nước ngoài; Người Việt Nam ở nước ngoài kết hôn với người nước ngoài và việc kết hôn đã được công nhận tại Việt Nam, nay người Việt Nam đã về nước và người nước ngoài xin ly hôn; Người Việt Nam ở trong nước có đơn xin ly hôn với người nước ngoài đang cư trú tại nước ngoài; Còn Ly hôn đơn phương với người nước ngoài là trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên trong đó có một bên là người nước ngoài. Trong bài viết hôm nay luật sư của TDV Law sẽ tư vấn cho bạn những hồ sơ, thủ tục cần thiết khi ly hôn đơn phương với người nước ngoài1/ Hồ sơ ly hôn đơn phương với người nước ngoài Đơn ly hôn đơn phương (theo mẫu); Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản chính; Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu của hai vợ chồng; Bản sao CMND/hộ chiếu của hai vợ chồng; Giấy khai sinh của các con (bản sao có chứng thực); Các giấy tờ và tài liệu, chứng cứ chứng minh tài sản chung Các chứng cứ chứng minh hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, của chồng làm đời sống hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng và không giải quyết được, đời sống chung không thể kéo dài, hoặc những chứng cứ chứng minh vợ chồng mất tích trong trường hợp yêu cầu ly hôn khi vợ chồng bị tuyên bố mất tích. 2/ Trình tự giải quyết ly hôn đơn phương với người nước ngoài Bước 1: Vợ/ chồng sẽ nộp hồ sơ xin ly hôn đơn phương với người nước ngoài tại TAND cấp tỉnh/thành phố nơi bị đơn cư trú; Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đơn khởi kiện ly hôn cùng những hồ sơ hợp lệ Tòa án sẽ thụ lý giải quyết vụ án và sẽ ra thông báo đến người đã nộp đơn đi nộp tiền tạm ứng án phí. Bước 3: Căn cứ thông báo của Tòa án đương sự đã nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự cấp quận/huyện và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án; Bước 4: Tòa án sẽ thụ lý vụ án và tiến hành giải quyết vụ án theo đúng thủ tục ly hôn đơn phương với người nước ngoài và ra Bản án hoặc Quyết định giải quyết vụ án. >>> Xem thêm: Thủ tục ly hôn đơn phương vắng mặt
 2. Chào luật sư: Tôi đã kết hôn với chồng tôi và muốn nhập khẩu về hộ khẩu gia đình nhà chồng. Tuy nhiên thì trong sổ hộ khẩu của gia đình chồng tôi vẫn còn khẩu của vợ cũ của anh (đã ly hôn). Vậy cho tôi hỏi ly hôn nhưng chưa cắt khẩu có vi phạm pháp luật không?Với câu hỏi ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu có vi phạm pháp luật không? của bạn Luật sư tư vấn ly hôn của Luật TDV law xin trả lời như sau:Theo Luật cư trú sửa đổi bổ sung 2013 quy định :“ Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện để đăng ký thường trú thì trong khoảng thời hạn mười hai tháng sẽ có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.”Chồng bạn và vợ cũ của chồng bạn đã ly hôn, tức là đã chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa hai người này. Tuy nhiên, thì khi giải quyết yêu cầu xin ly hôn, Tòa án sễ chỉ ra quyết định hoặc bản án giải quyết 03 quan hệ là: quan hệ hôn nhân, quan hệ về tài sản chung giữa vợ và chồng, quan hệ về con cái. Và không có trách nhiệm phán quyết về vấn đề cư trú, cũng như là tách sổ hộ khẩu giữa vợ chồng sau khi ly hôn. Việc thay đổi nơi cư trú hoặc là tách sổ hộ khẩu sau khi ly hôn thuộc quyền tự định đoạt của hai vợ chồng theo quy định của luật Cư trú.Vì vậy mà vợ cũ của chồng bạn ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu sẽ không vi phạm pháp luật mà chỉ bị xử phạt hành chính theo:Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội, trật tự; phòng và chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: “Cá nhân và chủ hộ gia đình nếu không thực hiện đúng theo quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú;” sẽ bị phạt tiền từ 100.000 nghìn đồng đến 300.000 nghìn đồng.Đối với trường hợp này của bạn thì bạn và chồng bạn sẽ cần phải thỏa thuận; và đi đến thống nhất với nhau về nơi cư trú của gia đình, làm thủ tục đăng ký thường trú cho những thành viên theo đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể liên hệ với các cơ quan Công an cấp xã/huyện; nơi vợ chồng bạn có ý định đăng ký hộ khẩu thường trú, để được giải thích và hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.>>> Xem thêm: Ly hôn vì mẹ chồng là dại dột
 3. Chào luật sư: Tôi đã kết hôn với chồng tôi và muốn nhập khẩu về hộ khẩu gia đình nhà chồng. Tuy nhiên thì trong sổ hộ khẩu của gia đình chồng tôi vẫn còn khẩu của vợ cũ của anh (đã ly hôn). Vậy cho tôi hỏi ly hôn nhưng chưa cắt khẩu có vi phạm pháp luật không?Với câu hỏi ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu có vi phạm pháp luật không? của bạn Luật sư tư vấn ly hôn của Luật TDV law xin trả lời như sau:Theo Luật cư trú sửa đổi bổ sung 2013 quy định :“ Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện để đăng ký thường trú thì trong khoảng thời hạn mười hai tháng sẽ có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.”Chồng bạn và vợ cũ của chồng bạn đã ly hôn, tức là đã chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa hai người này. Tuy nhiên, thì khi giải quyết yêu cầu xin ly hôn, Tòa án sễ chỉ ra quyết định hoặc bản án giải quyết 03 quan hệ là: quan hệ hôn nhân, quan hệ về tài sản chung giữa vợ và chồng, quan hệ về con cái. Và không có trách nhiệm phán quyết về vấn đề cư trú, cũng như là tách sổ hộ khẩu giữa vợ chồng sau khi ly hôn. Việc thay đổi nơi cư trú hoặc là tách sổ hộ khẩu sau khi ly hôn thuộc quyền tự định đoạt của hai vợ chồng theo quy định của luật Cư trú.Vì vậy mà vợ cũ của chồng bạn ly hôn nhưng chưa cắt hộ khẩu sẽ không vi phạm pháp luật mà chỉ bị xử phạt hành chính theo:Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, an toàn xã hội, trật tự; phòng và chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: “Cá nhân và chủ hộ gia đình nếu không thực hiện đúng theo quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú;” sẽ bị phạt tiền từ 100.000 nghìn đồng đến 300.000 nghìn đồng.Đối với trường hợp này của bạn thì bạn và chồng bạn sẽ cần phải thỏa thuận; và đi đến thống nhất với nhau về nơi cư trú của gia đình, làm thủ tục đăng ký thường trú cho những thành viên theo đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể liên hệ với các cơ quan Công an cấp xã/huyện; nơi vợ chồng bạn có ý định đăng ký hộ khẩu thường trú, để được giải thích và hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.>>> Xem thêm: Ly hôn vì mẹ chồng là dại dột
 4. Sửa bình nóng lạnh centon tại Hà Nội, bạn đang muốn tìm 1 trung tâm sửa bình nóng lạnh centon uy tín, bảo hành dài hạn, linh kiện chính hãng, chỉ có tại trung tâm DV Homesun chúng tôi Địa chỉ sửa bình nóng lạnh centon uy tín tại Hà Nội.Trung tâm điện lạnh Hà Nội là 1 trong những trung tâm sửa bình nóng lạnh uy tín . đặc biệt hãng Centon chúng tôi là 1 trong những trung tâm duy nhất, liên kết bảo hành với chất lượng hàng đầu tại hà nội.Với hơn 12 cơ sở tại Hà Nội như Dịch vụ sửa bình nóng lạnh tại ba đình, tại thanh xuân, tại đống đa, tại Hà Đông,… và gần 50 nhân viên kỹ thuật với 10 năm kinh nghiệm trở lên chuyên sửa chữa, bình nóng lạnh, đặc biệt 20 nhân viên chuyên sửa bình nóng lạnh centon tại nhà.Trung tâm điện lạnh Hà Nội chuyên nhận sửa chữa các lỗi của bình nóng lạnh centon như: Bình không nóng Bình không vào điện Bình không có nước Bình ra nước không trong Nước ra có mùi lạ Và vô số các lỗi khác của bình nóng lạnh centon >>> Xem thêm: sửa bình nóng lạnh nasuta uy tín giá rẻChế độ làm việc, bảo hành chăm sóc khách hàng luôn luôn tốt nhấtVới chế độ làm việc theo nguyên tắc kiểm tra báo giá, khi khách hàng đồng ý chúng tôi mới tiến hành thay thế sửa chữa, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Chế độ bảo hành nghiêm chỉnh từ 6 – 36 tháng có giấy bảo hành.Quý khách có nhu cầu sửa bình nóng lạnh centon hãy liên hệ trực tiếp theo số Hotline: 0988.230.233 - 0935.230.233 (24/24)Trung tâm DV Homesun sửa bình nóng lạnh centon rất hân hạnh được phục vụ khách hàng tại Hà Nội và các khu vực lân cận
 5. Đối với những thiết bị nhà tắm như bình nóng lạnh, nhiều người còn chưa hiểu rõ cấu tạo, nguyên lý hoạt động cũng như nên sử dụng ra sao để có hiểu quả tốt nhất. Bài viết dưới đây xin gửi đến bạn đọc cách tự bảo dưỡng bình nóng lạnh Kangaroo ngay tại nhà một cách khoa học và chi tiết. Bảo dưỡng bình nóng lạnh Kangaroo nên làm định kỳ từ 1 -2 năm một lần, tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước khu vực nhà bạn sinh sống. Nếu nguồn nước nhiều cặn, sử dụng nhiều nên bảo dưỡng bình nóng lạnh định kỳ khoảng 6 tháng đến 1 năm. Cùng với đó, bảo dưỡng bình nóng lạnh cũng cần thay thanh ma nhê định kỳ 1 lần/năm. Các bước bảo dưỡng bình nóng lạnh Kangaroo tại nhà Đầu tiên, trước khi tháo máy bảo dưỡng chúng ta cần ngắt nguồn điện. Nên chọn vải mềm và dùng nước ấm để bảo dưỡng bình nóng lạnh. Tuyệt đối không dùng nước nóng, các chất tẩy rửa có tính chất ăn mòn, dung môi hoá học để lau máy. Vì chúng dễ khiến bề mặt thiết bị bị phá huỷ. Sau khi ngắt nguồn điện, tháo phần rơ le điều chỉnh nhiệt độ ra khỏi thiết bị. Để khi cắm được chắc chắn, không mô ve đánh tia lửa điện, tránh chập điện cháy nổ bạn cần làm sạch các rắc cắm ở rơle và rắc cắm chân sợi đốt. Bước tiếp theo trong quá trình bảo dưỡng bình nóng lạnh là mở zoăng mặt bình, xả hết nước và tháo ruột đun ra. Lưu ý khi bảo dưỡng bình nóng lạnh cần dùng nước tẩy cặn chuyên dụng. Vệ sinh sạch cặn canxi bám vào ruột đun và xúc sạch vỏ bình bằng nước thật kỹ cho đến khi thấy nước trong . Kiểm tra thanh tẩy cặn có trong bình có bị hao mòn không là bước quan trọng trong quá trình bảo dưỡng bình nóng lạnh. Nếu thanh tẩy cặn hao mòn vượt quá 60% hình dáng ban đầu thì nên thay thanh Manhê. Thanh ma nhê có chức năng thu các ion ô xy và cặn khi nước nóng, ngăn cặn bám vào ruột đun cũng như thành vỏ bình. Các ion sẽ phản ứng với các kim loại trong bình gây nguy cơ ăn mòn vỏ bình nếu như thiếu thanh ma nhê . Để hoàn tất việc bảo dưỡng bình nóng lạnh, sau khi vệ sinh sạch sẽ, hãy lắp ráp các chi tiết đầy đủ, lưu ý kiểm tra dò nước các khớp nối và zoăng. Mở van đường nước nóng ra để xả khí trong bình, mở van cấp nước lạnh vào bình cho nước chảy ở đầu ra cửa nóng. Đến khi nước chảy thành dòng đều, không thấy còn bọt khí, hãy đóng van nước nóng lại, đóng điện cho thiết bị hoạt động trở lại bình thường . Bảo dưỡng bình nóng lạnh cần lưu ý tới thanh Ma nhê. Nó có tác dụng thu cặn hiệu quả nên nếu cần thay hãy mua thanh ma nhê chính hãng để thiết bị của gia đình bạn hoạt động tốt và có tuổi tho cao hơn. Hiên nay thi trường có bán các thanh gọi là Manhe nhưng thực chất chỉ là nhôm làm giả Ma nhê (không hề có tác dụng thu cặn). Độc giả hãy tìm nhà cung cấp dịch vụ uy tín để thay thế bảo dưỡng bình nóng lạnh. >>> Xem thêm: bảo dưỡng bình nóng lạnh ferroli