• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

qhoang31893

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About qhoang31893

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Khi mang thai những vấn đề như dọa sảy thai, động thai, tụ máu nhau thai, bong tách nhau thai,... Ngày càng trở lên phổ biến dẫn tới hiện tượng xảy thai ngoài ý muốn rất nhiều.Các mẹ đừng quá lo lắng nhé! Hãy làm theo phác đồ điều trị của bác sĩ và đừng quên uống củ gai để đạt tốt bổ nhất. mặc cho là vậy mua củ gai ở đâu uy tín và chất lượng nhất?Mẹ hãy đến với Đông Y Gia Bảo với những thông tin dưới đây nhé! Địa chỉ bán củ gai tại HN
 2. Sa tử cung là 1 trong những bệnh thường gặp ở phụ nữ,nhất là với những mẹ sau khi sinh. tuy nhiên có rộng rãi chị em vẫn mơ hồ về hiện tượng này. Đây là bệnh lý rất nguy hiểm nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây viêm nhiễm cho mẹ,thậm chí nguy hiểm hơn nếu tử cung không có lợi ích co lên như ban đầu mẹ sẽ phải cắt tử cung và mất đi công dụng sinh sản mãi mãi. Những thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây sẽ giúp cho chị em hiểu hơn về bệnh lý này cũng như cách chỉ định tốt nhất có thể khi gặp phải nhé! Sa tử cung là gì? Tương tự như sa nội tạng, sa tử cung hay còn gọi sa sinh dục, xảy ra khi cơ sàn chậu và dây chằng căng ra và suy yếu, hỗ trợ không đầy đủ cho tử cung. dạ con tụt xuống vào trong ống âm đạo. Hẹp khung xương chậu là 1 trong những khiếm khuyết về khung xương dẫn đến vấn đề sa nội tạng và sa tử cung. Sa tử cung có thể gây hiện tượng dạ con sa xuống, thập thò vùng âm đạo, tử cung lộ ra ngoài âm đạo, thân nằm trong âm đạo và mức độ nặng nhất là toàn bộ dạ con sa hẳn ra ngoài âm đạo. biểu hiện và dấu hiệu của bệnh lý sa tử cung Bệnh sa thành âm đạo có thể ảnh hưởng đến bất kì ai và do nhiều yếu tố gây nên. Nếu cảm thấy đau bụng lâm râm và có dấu hiệu xuất huyết trong ổ bụng, đặc biệt là trong thời kỳ có bầu thì khả năng cao bạn bị bệnh sa dạ con. tuy nhiên, cơn đau có thể không đủ nhiều hay cụ thể để chẩn đoán bệnh chính xác vì cơ thể sẽ bị đau ở vài khu vực để thích ứng với thời kỳ có thai. Những triệu chứng khác gồm: Nhịp tim nhanh; Hạ huyết áp (mức độ nhẹ có thể gây choáng váng hoặc mạnh sẽ làm sốc tim); Chấm dứt cơn co tử cung; Đau tử cung; Mất cảm giác với thai nhi trong bụng. Bạn có thể gặp các triệu chứng khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ trăn trở nào về các biểu hiện bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu gặp phải triệu trứng dưới đây Xuất hiện triệu chứng bán cấp (đau bụng, ra máu âm đạo nhẹ hoặc không cảm nhận được nhịp tim thai nhi). Nếu nặng hơn, bạn cần được cấp cứu hồi sức và sinh sớm; Tiền sử phẫu thuật dạ con sẽ làm vỡ tử cung ở sẹo mổ cũ. Vì vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định có chửa. Nếu bạn có bất kỳ biểu hiện hoặc triệu chứng nêu trên hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ. Cơ địa mỗi người là khác nhau. Vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn được phương án thích hợp nhất. nguyên nhân Sa dạ con nguyên nhân gây sa tử cung vẫn chưa được xác định rõ. dạ con sụt xuống có thể do các nguyên nhân: Dây chằng vùng xương cụt bị khiếm khuyết, yếu hay giãn quá mức không thể nâng đỡ tử cung; Cơ thần kinh và các mô bị tổn thương và khiếm khuyết dẫn đến rối loạn chức năng của các hệ cơ làm nhiệm vụ nâng dạ con. Kết quả là các mô liên kết vùng xương chậu sẽ phải làm nhiệm vụ nâng đỡ tử cung. Khi cấu trúc mô liên kết bị suy yếu, các cơn co thắt gây ra rạn nứt mô trợ âm đạo và gây sa nội tạng. một số yếu tố liên quan đến sa tử cung: Sinh con qua đường âm đạo; Lão hóa; Giảm estrogen (sau thời kỳ mãn kinh); Làm phẫu thuật vùng chậu; Tăng áp lực trong ổ bụng (béo phì, ho mạn tính, táo bón, cổ trướng, nâng vật nặng); Có bất thường khoang dạ con từ khi sinh ra: tử cung kép hay còn gọi là dạ con 2 sừng; Liên quan đến chủng tộc (phụ nữ da trắng thường mặc bệnh sa tử cung nhiều hơn phụ nữ da màu); Rối loạn mạng lưới collagen. Bệnh sa tử cung cũng do chấn thương (ví dụ như tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, bị trúng đạn) và can thiệp y khoa (ví dụ như nội soi, thai ngược, sinh mổ, bỏ nhau thai bằng tay). chỉ định sa dạ con thế nào Phương pháp chung bao gồm: Thực hiện bài tập Kegel; Áp dụng liệu pháp estrogen âm đạo tại chỗ; Cố định tử cung qua âm đạo (đặt vòng hỗ trợ âm đạo). chuyên trị phẫu thuật: Phẫu thuật ngăn ngừa sa vòm âm đạo; Phẫu thuật hữu hiệu sung nếu tiểu không tự chủ, sa bàng quang, sa trực tràng hoặc sa thành âm đạo sau; Phẫu thuật cố định vào xương cùng để khắc phục sa thành âm đạo. Cách điều trị sa dạ con bằng củ gai Theo các nhà khoa học nghiên cứu trong thành phần Củ gai có tính lành (không độc), chứa chất Axit cloroenix đây chính là nguyên tố hóa học có lợi ích giúp cơ thể mẹ chống oxi hóa và chống viêm rất hiệu quả. Theo các chuyên gia nghiên cứu thì thành phần của củ gai tươi có hàm lượng chất này rất cao. Đã có phổ biến mẹ bầu bị dọa sảy nhưng khi được sử dụng củ gai tươi trong một vài liệu trình đã đem lại tốt không thể hiệu quả hơn. Chính vì vậy củ gai tươi được Đông y và các mẹ bầu truyền tai nhau là tiên dược thần kỳ đã giúp phổ biến bà mẹ giữ lại được thai nhi! Phương pháp chữa là thanh nhiệt trừ thấp, tiêu viêm, co dạ con. sử dụng bài: củ dứa dại 16g, vỏ cây gạo 16g, bồ công anh 16g, củ gai 12g, bông mã đề 10g, sài đất 12g, bạch đồng nữ 16g. Sắc uống ngày 1 thang chia hai lần, sau khi ăn 2 giờ, uống nóng. song song dược liệu ngâm rửa âm hộ, sử dụng cho cả 3 thể, gồm: bồ công anh 20g, lá bạc sau 20g, phèn chua 10g, muối ăn 10g. Cho thuốc vào nồi, đổ một,5 lít nước đun sôi, ngâm rửa khi nước còn ấm, ngày một - 2 lần. -------------------------------------------------------------- hy vọng với những thông tin hữu ích ở trên đây các chị em sẽ có những hiểu biết thêm về bệnh lý này! Chúc các chị em có 1 sức khỏe hiệu quả sau khi sinh!
 3. Đã được phổ biến mẹ bầu trên Toàn Quốc tin dùng sử dụng củ gai với bà bầu có lợi ích trong việc điều trị các biểu hiện của Động thai (Dọa sảy thai) như Bong màng nuôi ( bong rau thai), tụ dịch màng nuôi. chỉ định các triệu chứng như chảy máu đỏ, Ra dịch nâu, Đau bụng khi có bầu, Dọa sinh non, Các mẹ bầu Nội tiết kém và Có tiền sử thai lưu.. Vậy cách sử dụng (nấu củ gai,uống củ gai) sao cho đúng để lợi ích đạt hữu hiệu nhất.Xin mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Đông Y Gia Bảo chúng tôi : công dụng CỦA CỦ GAI cây củ gai đào lấy củ rửa sạch đất, cắt bỏ rễ con, để nguyên hay thái phiến, dùng tươi (củ gai tươi) hay sấy khô (củ gai khô). mẹ bầu nên dùng củ gai tươi để đạt bổ hữu hiệu nhất! Theo vị Đông Y củ gai có tác dụng: thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm, an thai, chỉ huyết. Acid chlorogenic trong rễ củ có lợi ích nâng cao hiệu lực của adrenalin làm thông tiểu tiện, kích thích sự bài tiết mật, nhưng lại có công dụng ức chế tác dụng của pepsin và trypsin; nó còn có tác dụng diệt nấm và chống vi trùng. chuyên trị nhiễm trùng tiết niệu, viêm thận phù thũng, đái xuất huyết, trĩ chảy máu, Rong kinh động thai đe dọa sẩy thai. Củ gai giúp an thai: Củ gai tươi là 1 dược liệu an thai rất hữu hiệu (các phương thuốc chế biến từ củ gai đơn giản dễ làm mà công hiệu vô cùng lớn).Củ gai tươi có tác dụng rất tốt cho người mẹ mang bầu. Có thể dùng cho người mang bầu như 1 loại thực phẩm hữu hiệu dưỡng an thai, nấu với gà ác, móng giò, bồ câu...thành các món ăn tốt dưỡng hoặc luộc ăn, đun sắc nước để uống hàng ngày. Củ gai giúp chuyên trị động thai (dọa sảy thai): Khi có các biểu hiện có thai bị ra huyết đỏ hoặc nâu, đái đục, đái ra máu, bong nhau thai, tụ dịch màng nuôi, bong màng nuôi nếu dùng củ gai cho hiệu quả cực kì hiệu quả. Có thể nói là tác dụng rất thần kì đã được nhiều người sử dụng và có kết quả rất hữu hiệu mà không phải chị em cũng biết để dùng nó. Có phổ thông bà mẹ bị động thai, dọa sảy thai đã giữ được con nhờ củ gai. Củ gai tươi có thể sử dụng kết hợp với thuốc Tây mà không gây tác dụng phụ. Ta có thể dùng củ gai đến khi khỏi hẳn thì thôi và nên uống càng sớm càng tốt (nên sử dụng ít nhất trong 1 tuần)
 4. dọa sảy thai là vấn đề rất rất nhiều trong ba tháng đầu của chu kỳ mang thai! Lúc này cơ thể mẹ vẫn đang phải làm quen với việc “có vật thể lạ” xâm nhập và cư trú. Đồng thời, thai nhi chưa làm tổ chắc chắn trong bụng mẹ nên thời kỳ này luôn được xem là giai đoạn “nhạy cảm” nhất trong chu kỳ thai, vì nguy cơ dọa sảy và sảy thai là rất cao. Vậy làm sao mới cơ thể bảo vệ bé yêu tránh khỏi hiện tượng dọa sảy thai thai? Dọa sảy thai là gì? dọa sảy thai là giai đoạn “mở đường” cho sự xuất hiện của hiện tượng sảy thai. Ở thời điểm này, trứng còn sống chưa bị bong khỏi niêm mạc dạ con, nếu được chuyên trị sớm thì có thể giữ lại được con. Theo y học hiện đại, mang bầu dưới ba tháng đau bụng ra máu, hoặc mang bầu từ 4-6 tháng, đau bụng chuyển dạ, cổ dạ con chưa mở là dọa sảy. Nếu có em bé trên 6 tháng đau bụng chuyển dạ mà cổ dạ con chưa mở là dọa đẻ non. lý do của dọa sảy – Bất thường về nhiễm sắc thể (nhe), bất đồng nhóm máu mẹ con. – Thai phụ gặp hiện tượng về sức khỏe. bà bầu bị sốt cao, suy tim, bệnh thận mạn tính, mất cân bằng nội tiết, các bệnh về dạ con cũng sẽ gây ra hiện tượng dọa sảy. – Thai phụ bị suy nhược, làm việc quá sức, chế độ nghỉ ngơi không hợp lí, ăn uống thiếu dưỡng chất,.. Mẹ rất lớn tuổi dẫn đến rất có thể dọa sảy thai dấu hiệu dọa sảy những cơn đau bụng xuất huyết là triệu trứng của dọa sảy thai ra máu âm đạo số lượng ít, màu đỏ hay đen, thường lẫn với dịch nhầy. Có thể kèm theo triệu chứng nặng bụng dưới hay đau lưng. Âm đạo có ít máu( đỏ tươi hoặc đỏ thẫm). Cổ tử cung còn dài, đóng kín. Thân dạ con to, mềm, tương ứng tuổi thai. Nên làm gì khi có triệu trứng dọa sảy thai thai? – Điều cần thiết lúc này là bà bầu nên tập trung nghỉ ngơi, thư giãn tránh di chuyển xa hoặc vận động nhiều. Đồng thời, tuân theo những chỉ đinh của bác sĩ. – Khi đau, tránh xoa bụng – Tuyệt đối không quan hệ trong thời kỳ nhạy cảm này. – Không tự ý thăm khám âm đạo, điều này có thể kích thích cổ dạ con và gây ra sảy thai. – Thực đơn của bạn phải đủ chất, nhưng phải là những loại thức ăn dễ tiêu, ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và trái cây. Không được uống rượu, bia hoặc hút thuốc trong bất cứ tình huống nào. – Không ăn các loại thức ăn tái, sống. – Theo ông bà ta, 1 vài món ăn an thai như món cháo cá chép, chè hạt sen… vô cùng hữu hiệu cho bà bầu. Phải làm gì để phòng ngừa và ngăn chặn dọa sảy một. Khám thai thường xuyên Ngay khi tranh luận mình có em bé, chị em cần đến gặp bác sĩ để được khám thai và chỉ thị cách chăm sóc thai kỳ. Và sau khi bác sĩ thông báo chắc chắn rằng bạn đang có bầu thì bạn cần phải thay đổi 1 số thói quen và cách ăn uống, nhất là trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó, nếu gia đình hoặc bản thân bạn đã từng có tiền sử sảy thai, sinh non hoặc bất cứ hiện tượng gì liên quan đến chu kỳ thai thì luôn luôn nói với bác sĩ. hai. Uống thuốc tốt sung Axit folic là dưỡng chất cực kỳ quan trọng để hỗ trợ “đắc lực” cho sự phát triển trí não của thai nhi. Chính vì vậy, bà bầu luôn luôn hữu hiệu sung axit folic nhé. Các bác sĩ khuyên chị em cần hữu hiệu sung đủ 400mg axit folic trong tam cá nguyệt đầu để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh cho bé. Đồng thời, khi mẹ bầu uống bất cứ loại thuốc hoặc viên uống hiệu quả sung nào, mẹ cần hỏi ý kiến bác sĩ về việc này. 3. chế độ dinh dưỡng lành mạnh Do thai nhi vẫn còn khá nhỏ nên mẹ không cần phải ép mình ăn quá nhiều, nhưng bữa ăn hàng ngày của mẹ vẫn cần phải đủ chất và có thể cung cấp đủ cho mẹ khoảng 300calo/ngày. Nếu bà bầu bị ốm nghén trầm trọng, hãy chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa trong ngày thay vì 3 bữa chính. Ngoài ra, bà bầu cũng nên “nạp” thêm những món chứa nhiều vitamin E như giá đỗ (tốt nhất là giá đỗ tự làm, để đảm bảo an toàn, không có hóa chất sau đó chần hoặc xào qua không nên để chín quá, sẽ mất chất), cháo cá chép…Bởi vitamin E có thể làm giảm nguy cơ dọa sảy thai. 4. Tránh các chất kích thích Để hạn chế rủi ro trong 3 tháng đầu cũng như trong cả chu kỳ thai, mẹ bầu nên tránh các chất gây kích thích như rượu, bia, thuốc lá và những thực phẩm không lành mạnh như thịt tái sống, trứng tái, sống, rau quả chưa rửa sạch và chưa được chế biến. Mẹ tuyệt đối không dùng chất kích thích 5. Uống nhiều nước Mỗi ngày mẹ bầu nên uống khoảng 2 lít nước, việc này sẽ giúp cho chất lỏng dễ dàng di chuyển khắp cơ thể. Đồng thời, uống nhiều nước cũng sẽ làm giảm các triệu chứng nguy hiểm khi có em bé như phù, táo bón và mệt mỏi. 6. Tập luyện thường xuyên Hãy dành ra khoảng 30 phút mỗi ngày để đi bộ hoặc tập luyện các bài thể dục nhẹ nhàng. Tập luyện thường xuyên sẽ giúp mẹ khỏe mạnh, giữ được tinh thần bổ và sinh nở dễ dàng hơn vào cuối chu kỳ thai. 7. Nghỉ ngơi Dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và đi ngủ sớm vào buổi tối. bà bầu nên ngủ đủ 8 giờ mỗi ngày và dành 30 phút để ngủ trưa. 8. Cẩn thận khi bị xuất huyết phổ thông mẹ bầu bị chảy máu trong ba tháng đầu với rộng rãi nguyên nhân. 1 số trường hợp không đáng lo, nhưng số khác lại là biểu hiện nguy hiểm. Vì thế, mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra để đảm bảo bé yêu vẫn khỏe mạnh. 9. Đối phó với những triệu chứng thai kỳ Ốm nghén, ợ hơi, khó tiêu, tâm trạng thất thường và hàng tá những hiện tượng khác sẽ đến với mẹ trong chu kỳ mang bầu vì thế mẹ nên chuẩn bị tâm lý “sẵn sàng tác chiến”. Trong trường hợp, các triệu chứng trở nên tồi tệ thì bà bầu cần đến gặp bác sĩ ngay hy vọng với những chia sẻ hữu ích và những lời khuyên của chuyên gia trên đây mẹ sẽ biết phải làm gì tốt nhất để phòng tránh cũng như có các biện pháp ứng phó để giữ gìn con cưng hiệu quả nhất nhé! Chúc chị em mẹ tròn,con vuông!
 5. Sảy thai (hoặc nạo, hút thai) là điều đáng buồn mà chẳng bà mẹ nào mong muốn. Có thể mất vài tháng, đôi khi lâu hơn để 1 người mẹ chấp nhận được tình huống không may này.Nhưng đừng để nỗi buồn rầu lấn át lý trí, những việc sau đây cần thực hiện ngay để đảm bảo cơ thể hồi phục nhanh và không để lại những hậu quả đáng tiếc về chức năng sinh sản. 1. Nghỉ ngơi càng nhiều càng hữu hiệu trong vòng 24 giờ đầu tiên Có rộng rãi chị em băn khoăn sảy thai thường ra máu bao lâu? Chúng tôi xin giải đáp luôn là xuất huyết trong khoảng 15 ngày,nếu lâu hơn mẹ cần đi khám ngay.Khi bị Sảy chị em phải nghỉ ngơi ngay lập tức vì đây là yêu cầu bắt buộc. Việc nghỉ ngơi sẽ đảm bảo cơ thể người phụ nữ thích nghi với hiện tượng mới, phục hồi sau những tổn thất cả về thể chất và tâm trạng. 1 giấc ngủ sâu sẽ giúp ích trong tình huống này. Nếu thấy khó ngủ, bạn hãy thử uống 1 cốc sữa ấm. Sữa cung cấp năng lượng, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. hai. dùng thuốc giảm đau, giảm co thắt dạ con theo chỉ thị của bác sĩ 1 loạt thuốc nhằm giảm chấn động của các cơn co thắt dạ con chắc chắn sẽ được các bác sĩ kê đơn. Co thắt dạ con sau khi sảy thai là không tránh khỏi, mặc dù vậy mức độ gây đau thay đổi theo từng cơ địa. Ngoài ra, việc thai bị mất tự nhiên thì người mẹ đỡ bị đau hơn phải can thiệp phẫu thuật. Có thể sử dụng túi chườm nóng hoặc lạnh, hoặc kết hợp cả 2 để chườm vùng bụng dưới, thắt lưng sẽ giúp giảm nhẹ các cơn đau. Các cơn co thắt dạ con sẽ giảm dần theo thời gian. Nếu triệu chứng này không giảm, bạn phải đến gặp bác sĩ ngay. Có nguy cơ một số phần mô vẫn còn sót lại trong tử cung gây đau. 3. Kiểm soát nhiệt độ cơ thể Đo nhiệt độ hàng ngày, trong suốt 5 ngày sau khi sảy thai. Đây là việc làm cần thiết vì nếu nhiệt độ cao trên 37.6oC, đó có thể là biểu hiện cảnh báo tử cung hoặc một bộ phận liên quan đang bị nhiễm trùng 4. Giữ vệ sinh sạch sẽ Hãy tắm hai lần hoặc tối thiểu một lần/ngày. Cơ thể người mẹ cần được bảo vệ vệ sinh hiệu quả vì việc sức khỏe suy giảm sau khi xảy thai sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi vệ sinh âm đạo cần tránh dùng các loại xà phòng diệt khuẩn hoặc hóa chất sát trùng vì có thể gây kích ứng, nhiễm khuẩn. 5. Bảo đảm chế độ ăn bổ Ẳn uống hiệu quả là việc vô cùng cần thiết, vì sau khi mất thai nhi, cơ thể người mẹ bị mất máu rất nhiều. Em bé, ngay khi ở những tuần phát triển đầu tiên, đã hấp thụ canxi từ cơ thể mẹ, nên cách thức xảy thai đồng nghĩa với việc lượng canxi của mẹ sụt giảm. Các bác sĩ khuyến cáo khẩu phần ăn cho phụ nữ thời điểm này cần đảm bảo đủ protein, carbohydrates, chất xơ và chất béo. Lượng canxi cần thiết là 200mg/ngày, có thể hữu hiệu sung thông qua uống sữa, các chế phẩm từ sữa, ăn cá (đặc biệt là cá mòi, cá hồi). Acid folic cũng cần được bổ sung để hỗ trợ chu trình tái tạo hồng cầu, do đó các bà mẹ cần ăn nhiều loại rau lá xanh đậm, hoa quả. 6. Tránh giao hợp trong vòng một đến hai tháng Đây là thời gian tối thiểu để âm đạo có thể trở lại bình thường. Ngay khi giao hợp trở lại, cần thực hiện các biện pháp tránh thai vì đây chính là thời điểm có nguy cơ ‘dính bầu’ vô cùng cao. Ngay cả khi kinh nguyệt của bạn chưa trở lại thì bạn vẫn có nguy cơ thụ thai. có chửa ngay thời điểm vừa sảy thai là nguy cơ lớn đối với sức khỏe người mẹ. 7. bảo vệ thật bổ về tâm trạng Đau buồn sau khi mất đi ‘nhúm ruột’ thân thương của mình là điều khó tránh khỏi. Để người phụ nữ dũng cảm vượt qua thời kỳ này, cần có sự chia sẻ, cảm thông, giữ gìn rất lớn từ gia đình, đặc biệt từ người chồng. hiện tượng lo lắng, sợ hãi, bất an không chỉ bắt nguồn từ tâm trạng, mà còn có nguyên nhân từ sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể nữ giới trong thời kỳ này. Nếu hiện tượng này không giảm theo thời gian, thì việc chị em tìm đến các chuyên gia về sức khỏe tâm thần là điều cần thiết. một số thuốc chống trầm cảm sẽ được điều trị để bạn vượt qua thời kỳ khó khăn này. 8. hoạt động nhẹ nhàng Các vận động thể chất nhẹ nhàng có thể thực hiện vài ngày sau, khi cơ thể bạn đã ổn định. Đi bộ khoảng 20 phút sẽ giúp máu lưu thông, ngoài ra hít thở không khí trong lành trong lúc đi bộ cũng vô cùng có ích. Bất cứ môn thể thao nào (bơi lội, yoga, đạp xe…) khiến bạn vui vẻ, thoải mái đều nên được xem xét. Các hoạt động thể chất đem đến hormone endorphins (loại hormone tạo sự hạnh phúc, thư giãn) và giải phóng androgens (hormone gây stress) 9. Hỏi ý kiến bác sĩ sản khoa về việc có bầu lần tiếp theo Đa số các bà mẹ đã bị sảy thai hoặc nạo hút thai sau đó vẫn có thể có chửa bình thường. mặc cho là vậy, nếu có kế hoạch về việc có bầu, hữu hiệu nhất bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ sản khoa. Bác sĩ có thể tư vấn cho bạn về bất cứ cảnh báo nào cần thiết, liên quan đến chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống… để có chửa kỳ tiếp theo thật an toàn. Trong 1 số trường hợp đặc biệt, người mẹ cần dùng thuốc hoặc những can thiệp y khoa để giảm đi nguy cơ sảy thai lần tiếp theo. Việc thăm khám, xin tư vấn từ các bác sĩ sản khoa cũng sẽ giúp trong lần tiếp theo có bầu bạn cảm thấy yên tâm, thư giãn hơn phổ thông.
 6. Củ gai là 1 vị thuốc quý có nhiều lợi ích, giúp cho mẹ bầu giúp an thai và chữa động thai ( xuất huyết, tụ dịch, bóc tách túi thai, bong rau …) rất hữu hiệu đã được nhiều người sử dụng từ lâu đời nay nhưng không phải chị em cũng biết về nó . Vì vậy mà cách nấu củ gai và uống củ gai sao cho đúng cách vô cùng quan trọng.Bài viết dươi đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho mẹ về điều này! một. Giới thiệu về cây và củ gai Củ gai là phần rễ của cây củ gai, có màu nâu, hình dáng thon dài. * Theo vị đông y: Có tính ngọt, hàn, không độc. Trong củ gai có chứa chất axit clorogenic là 1 loại tani, do sự kết hợp của axit cafeitanic và axit quinic, có lợi ích như chất chống oxy hóa và chống viêm. Nhiều tài liệu đã chứng minh rằng, axit clorogenic ít độc, làm mạnh công dụng của adrenlin (có tác dụng kích thích sự vận chuyển máu về tim). Vì thế, củ gai tươi có lợi ích cầm huyết, tả nhiệt, tán ứ, thông tiểu tiện (đái dắt) và thường được sử dụng làm một loại thuốc chữa được nhiều bệnh. một.1 Cách dùng củ gai để an thai: An thai là các thai phụ hoàn toàn bình thường vẫn có thể uống để an thai. Các trường hợp mang bầu phải lao động, đi lại nhiều, đã từng có tiền sử thai lưu và sảy thai nên uống phòng động thai,sảy thai. Củ gai lành tính không có lợi ích phụ. Cách dùng ta có thể đun sắc nước để uống hàng ngày. Hoặc sử dụng hầm với gà , móng giò,chim bồ câu, cho vào các món cháo,dùng giống như thực phẩm. một.2 Cách sử dụng củ gai chữa động thai, dọa sảy thai, có bầu bị ra huyết đỏ hoặc nâu, có em bé bị đau bụng, tụ dịch, bong bóc tách màng nuôi: + Khi có những triệu chứng hoặc khám bác sĩ kết luận bị động thai bao gồm các bệnh lý nêu trên (đau bụng,ra huyết,tụ dịch,bong màng đệm) dùng củ gai sắc nước uống có tốt rõ rệt.Có rộng rãi bà mẹ bị động thai, dọa sảy thai đã giữ được con nhờ sử dụng phương thuốc củ gai. ( Tham khảo thêm trên google, webtretho, lamchame…) . + Với các trường hợp tụ dịch, bong màng đệm, củ gai giúp túi thai bám chắc hơn vào thành dạ con của mẹ, liền vết bong và đẩy lớp dịch tụ ra ngoài. + có chửa bị ra huyết đỏ, hoặc nâu, dọa sảy thai củ gai có lợi ích giúp an thai, cầm huyết, phòng động thai và sảy thai. *Nên dùng ít nhất trong hai tuần và đến khi thai ổn định hẳn. + Ngoài ra vị thuốc an thai này còn có lợi ích hiệu quả trong các trường hợp có em bé bị : ra dịch, khi hư, viêm tử cung, nóng trong mụn nhọt, sa tử cung, trĩ, xích bạch đới. Lợi tiểu tiện, chữa tiểu tiện đục, đi tiểu chảy máu. 2. khả năng của củ gai với phụ nữ có bầu + Giúp an thai: Củ gai tươi là 1 bài thuốc an thai rất hữu hiệu (các vị thuốc chế biến từ củ gai đơn giản dễ làm mà công hiệu rất lớn).Củ gai tươi có khả năng rất bổ cho người mẹ có thai. Có thể sử dụng cho người mang thai như một loại thực phẩm hữu hiệu dưỡng an thai, nấu với gà ác, móng giò, bồ câu…thành các món ăn hữu hiệu dưỡng hoặc luộc ăn, đun sắc nước để uống hàng ngày. + Củ gai giúp hỗ trợ chữa trị động thai , dọa sảy thai, tụ dịch , bong màng nuôi , có thai bị chảy máu. Khi có các triệu trứng có thai bị ra huyết đỏ hoặc nâu, đái đục, đái chảy máu , bong nhau thai , tụ dịch màng nuôi , bong màng nuôi nếu sử dụng củ gai cho hữu hiệu cực kì hiệu quả. Có thể nói là lợi ích rất thần kì đã được nhiều người dùng và có kết quả vô cùng tốt mà không phải ai cũng biết để dùng nó. Có rất nhiều bà mẹ bị động thai, dọa sảy đã giữ được con nhờ củ gai. Củ gai tươi có thể dùng kết hợp với thuốc tây mà không gây tác dụng phụ.Ta có thể sử dụng củ gai đến khi khỏi hẳn thì thôi và nên uống càng sớm càng tốt (nên dùng tối thiểu trong một tuần). Ngoài ra củ gai tươi còn có công dụng hữu hiệu trong các trường hợp : mang thai đau bụng, nước vàng đỏ vẫn chảy rỉ, sa dạ con, viêm tử cung, trĩ, xích bạch đới. Lợi tiểu tiện, chữa tiểu tiện đục, đi tiểu chảy máu, viêm tử cung. Không mua rễ cây gai không có nguồn gốc rõ ràng. Trên nhiều trang mạng xã hội có bán rễ củ gai giúp an thai. Nhiều bà bầu tự ý mua rễ cây gai không rõ nguồn gốc có thể gây nguy hiểm. Nếu chẳng may dùng rễ củ gai nhầm sang loại khác có độc thì sẽ gây nguy hại cho cả mẹ và thai. + Bảo quản củ gai tươi : Củ gai tươi các mẹ cố gắng chỉ sử dụng đủ lượng cần sắc không nạo và rửa thừa quá nhiều,mẹ có thể sắc cho 1 lần rồi cất vào tủ lạnh và sử dụng dần trong khoảng 1 tuần.Thông thường củ gai khô sẽ bảo quản lâu hơn củ gai tươi,nhưng vì chủ yếu sử dụng khác nhau nên tùy từng trường hợp mà chị em dùng tươi hay khô.Phần củ gai tươi chưa sử dụng đến chị em nhớ bảo quản nơi khô ráo và tránh nhiệt độ quá cao. 3 .Hướng dẫn sử dụng củ gai an thai để đạt tốt bổ nhất Quý khách dùng đến đâu rửa đến đó, không nên rửa tất cả để giữ được độ tươi của củ gai. Phần còn lại chưa sử dụng đến thì gói kín trong túi nilon hoặc giấy báo và cất dưới ngăn mát tủ lạnh. + Cách sơ chế củ gai cạo nhẹ phần vỏ đen bên ngoài củ gai hoặc nhanh nhất có thể dùng búi sắt chà sát xoong nồi để chà bên ngoài vỏ, không nên gọt hay tước phần vỏ bỏ đi vì phần vỏ vô cùng hiệu quả. dùng được cả phần củ và rễ. + Cách dùng và liều lượng sử dụng – Đối với trường hợp động thai, tụ dịch sau màng nuôi, ra huyết nâu (đỏ), rau bị bóc tách một phần…nên dùng củ gai tối thiểu trong 1 tuần để cầm máu và cho thai ổn định: 3 ngày đầu mỗi ngày sử dụng 150-200g củ gai rửa sạch thái lát mỏng đun với 1l nước trong khoảng 30-40 phút, đun khoảng 2-3 lần/ một ngày. 4 Ngày sau mỗi ngày sử dụng 100g và nấu như trên thay nước uống. Phần củ sau khi đun 2-3 lần nên ăn hết, không nên bỏ đi. – Đối với trường hợp dùng củ gai để an thai: dùng 150-200g củ gai tươi đã rửa sạch, cắt lát mỏng hầm với gà, bồ câu, móng giò, chân dê, dạ dày, tim lợn….để dùng 2-3 lần 1 tuần đến khi sinh mà không sợ sót rau. – Đối với trường hợp ra máu đỏ sẫm: lượng dùng như phần 1 nhưng cho thêm vài ngọn ngải cứu hoặc tía tô. – Có thể đun nước uống hoặc nướng, luộc đều ăn được. 4. 1 số lưu ý khi an thai bằng củ gai – Đối với sản phụ bị nghén nhiều có thể thêm một vài thanh mía, cỏ ngọt, cam thảo hoặc đường phèn cho dễ uống hơn. – Nếu cất trữ nước củ gai đã đun trong tủ lạn thì nên làm ấm lại trước khi uống. – Để tăng hữu hiệu của củ gai có thể them trong mỗi lần đun một nắm nhỏ đỗ đen lòng xanh đã được rang thơm. – Đang dùng tuốc Tây y như tiêm, uống, đặt nội tiết vẫn sử dụng củ gai bình thường. – Không nên mua củ gai ở những nơi không rõ nguồn gốc , nếu mua nhầm củ khác sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Bạn đang theo dõi bài viết cách nấu củ gai,uống củ gai hữu hiệu nhất cho bà bầu! Hy vọng với những chia sẻ trên chị em sẽ có thêm những thông tin bổ ích về củ gai-một bài thuốc thần kỳ của bà bầu! Chúc chị em mẹ tròn,con vuông!
 7. Để phục hồi cả thể chất và tinh thần sau khi sẩy thai cần nhiều thời gian và một chế độ giữ gìn đặc biệt. Vậy sảy thai kiêng nước lạnh bao lâu sau sảy thai nên kiêng gì, ăn gì và uống thuốc gì? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp được những trăn trở này. Sẩy thai nên làm gì? Ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên của sẩy thai, bạn nên đi khám tại các cơ sở y tế gần nhất. Điều này sẽ giúp bạn giảm các biến chứng và tăng công dụng phục hồi sức khỏe sau khi sẩy thai. Siêu âm thường được dùng để phát hiện sẩy thai và các vấn đề ở dạ con khác. Bạn có thể để sẩy thai tự nhiên nếu không có dấu hiệu nhiễm trùng. Hoặc bạn lựa chọn 1 số thủ thuật y tế để tăng tốc độ sẩy thai và giảm các khả năng phụ, chẳng hạn như thuốc hoặc cạo thai. một số xét nghiệm được khuyến cáo như : xét nghiệm máu, thử nghiệm nhiễm sắc thể, kiểm tra mô từ bào thai,… Sau khi đã xử lý sự sảy thai bằng y khoa, người phụ nữ sẽ được xuất viện và hồi phục sức khỏe tại nhà. Thường là sau vài giờ hoặc vài ngày. Về mặt thể chất, thời gian phục hồi hoàn toàn là khoảng từ 4-6 tuần sau khi sẩy thai. mặc cho là vậy, nó cũng phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe mỗi người phụ nữ và chế độ bảo vệ. Sau sảy thai nên ăn gì? Thức ăn là phần quan trọng nhất trong kế hoạch phục hồi sức khỏe sau khi sẩy thai. Sau sẩy thai, cơ thể người phụ nữ mất khá nhiều máu và năng lượng; đồng thời tâm trạng cũng đang sa sút; gần như chẳng thiết ăn uống gì cả. Vì thế, hãy lựa chọn những thức ăn dễ tiêu, bổ dưỡng, đơn giản như cháo hoặc súp. Đặc biệt, chú trọng đến những thực phẩm sau : Thực phẩm giàu sắt : thịt, đậu, rau xanh lá, trứng, các loại đậu, sữa… Thực phẩm giàu năng lượng nhưng dinh dưỡng và dễ tiêu : chuối, bơ, táo,… Thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất : quả việt quất, cam, quýt, ổi, dâu tây, lê, cà rốt, rau cải,… Thực phẩm có tính kháng khuẩn : tỏi, mật ong, húng quế,… Sau sảy thai nên kiêng gì? Việc kiêng hoặc giảm thiểu 1 số thứ sẽ giúp phụ nữ nhanh chóng được hồi phục sức khỏe hơn. Vậy sau sảy thai nên kiêng gì? Tránh quan hệ tình dục trong vòng tối thiểu hai tuần sau sẩy thai. Không đặt bất kì thứ gì ở âm đạo, kể cả băng vệ sinh. Tránh hoạt động quá mức, tập thể thao hay nâng vác đồ nặng. Không cần kiêng tắm gội, việc vệ sinh sạch sẽ hàng ngày là điều cần thiết; đặc biệt là vùng âm đạo. giảm đi tiêu thụ cà phê mỗi ngày. Tránh thuốc lá, rượu bia. Sau sảy thai nên uống thuốc gì? Sau khi sẩy thai, các bác sĩ sẽ kê cho bạn một số loại thuốc nhất định (tùy vào từng trường hợp); ví dụ như : Thuốc phòng ngừa chảy máu. Thuốc phòng chống nhiễm trùng, ví dụ như kháng sinh. Thuốc giảm đau. Hãy uống thuốc theo đơn và sự chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bất kì có thắc mắc nào, hãy đặt câu hỏi với họ. một vài lời khuyên hữu ích khác Sảy thai là 1 trải nghiệm rất tồi tệ, nó gây ra rất nhiều cảm xúc phức tạp như tức giận, sợ hãi, tội lỗi, lo lắng, đau buồn,… Thời gian sẽ dần chữa lành mọi vết thương, kể cả nỗi đau tâm trạng. Đừng cố gắng kìm nén nó mà hãy dành thời gian để trải nghiệm , hãy bộc lộ các cảm xúc, suy nghĩ của mình. Hãy chia sẻ với mọi người hoặc tham gia vào các nhóm, diễn đàn hỗ trợ. Tích tham gia các vận động, liệu pháp chữa bệnh. Nếu bạn muốn có bầu lần nữa, hãy đợi tối thiểu 6 tháng nữa mới nên thụ thai; để cơ thể và tinh thần bạn được ổn định hoàn toàn. Hi vọng rằng, qua bài viết này bạn đã biết được sau sảy thai nên kiêng gì, ăn gì và uống thuốc gì thì hiệu quả và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. đừng quên rằng, thời gian sẽ giúp chữa lành mọi vết thương.
 8. Rễ củ gai là một bài thuốc dân gian truyền từ bao đời nay với công dụng an thai và được Đông Y đánh giá là thần dược của mẹ bầu. Vậy Rễ củ gai có tác dụng gì Mời mẹ bầu hãy cùng đọc bài viết dưới đây để giải đáp cho thắc mắc ở trên nhé! Rễ củ gai có tác dụng gì? Được xem là thảo dược từ tự nhiên vô cùng lành tính,rất tốt trong hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Không những vậy khi kết hợp loại thảo dược này với các vị thuốc khác ,kể cả thuốc tây y thì tác dụng vẫn được giữ nguyên thậm chí tăng thêm hiệu quả rất nhiều. Rễ củ gai an thai thần kỳ Theo Đông Y, trong thành phần rễ củ gai có tính lành (không độc), chứa chất Axit cloroenix đây chính là nguyên tố hóa học có khả năng giúp cơ thể con người chống oxi hóa và chống viêm rất tốt. Khi mang thai vì những nguyên nhân khác nhau có thể do tác động bên ngoài hoặc do bên trong cơ thể mà nhiều mẹ bầu gặp phải những triệu chứng như: đau bụng khi mang bầu, xuất huyết khi có thai, tụ dịch màng nuôi hay có thể là bóc tách màng nuôi, sa nhau thai…Nhưng khi được sử dụng rễ củ gai khô trong một vài liệu trình nhất định đã đem lại hiệu quả ngoài mong đợi. Rễ củ gai an thai Rễ củ gai chữa động thai, tụ dịch, dọa sảy thai Khi chị em mang thai có các dấu hiệu bị ra huyết đỏ hoặc nâu,nước đái đục, đái ra máu, bong nhau thai, tụ dịch màng nuôi, bong màng nuôi nếu sử dụng rễ củ gai sẽ cho hiệu quả rất tốt. Có thể nói là tác dụng kỳ diệu đã được nhiều mẹ tin dùng và có kết quả vô cùng tốt mà không phải mẹ bầu nào cũng biết để sử dụng nó. Có rất nhiều mẹ động thai, dọa sảy thai đã giữ được con nhờ công dụng kỳ diệu của rễ củ gai . Rễ củ gai tươi an thai có thể dùng kết hợp song song với thuốc tây y hoặc các vị thuốc khác mà không gây tác dụng phụ. Tác dụng đông y khác của rễ củ gai Rễ củ gai có vị ngọt đắng,tính hàn,không độc có công dụng lợi tiểu giải độc,lương huyết,chỉ huyết, tán ứ, kháng khuẩn, lợi tiểu. Rễ củ gai được sử dụng rất nhiều trong đông y để điều trị các bệnh như: đái rắt,co búi trĩ,lòi dom,giảm mụn nhọt,các bệnh về tim mạch đau lưng,đau xương hay thậm chí cả vôi hóa cột sống. Video rễ củ gai tươi Rễ củ gai tươi vừa thu hoạch Thực chất củ gai hay rễ củ gai là tên gọi khác nhau của bộ phận rễ cây gai. Thông thường thì người ta trồng cây gai lấy lá sẽ thu hoạch sớm và phần rễ sẽ nhỏ hơn do cây gai ít tuổi. Khi cây gai được trồng với mục đích lấy rễ(củ) để chuyên dùng làm thuốc bên đông y sẽ là từ 6-8 năm lúc này rễ sẽ to và giá trị sử dụng sẽ cao hơn rất nhiều! ------------------------------------------------------ Bạn đang theo dõi bài viết re cu gai co tac dung gi Vi deo rễ củ gai tươi. Hy vọng với những chia sẻ hữu ích trên các mẹ sẽ biết thêm về công dụng của củ gai để chăm sóc thai nhi tốt nhất có thể nhé!
 9. Mang thai em bé nằm ở đâu? Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản phải không các mẹ! Tuy vậy đó cũng là những thắc mắc không hề ít của những mẹ lần đầu mang thai hoặc chuẩn bị có kế hoạch mang thai lần đầu! Và để trả lời cho câu hỏi trên cũng như tìm hiểu thêm những thay đổi trong cơ thể mẹ ở gian đoạn mang thai thứ 2 (tam cá nguyệt thứ 2) mời bạn đọc theo dõi nội dung! Quá trình thụ thai trong Chúng tôi cần các bạn phân biệt rõ quá trình thụ thai ngoài và thụ thai trong! Bởi vì ngoài hay trong ở đây là tử cung của người phụ nữ. Quá trình thụ thai ngoài được diễn ra ở đường ống dẫn trứng,thậm chí có thể là bên ngoài đường sinh dục trong trường hợp người phụ nữ vị chứng viêm vùng chậu. Khi thụ thai ngoài thai sẽ không thể giữ được và gây nguy hiểm cho các mẹ! Cần phải đến bác sĩ để có biện pháp nhanh nhất. Quá trình thụ thai trong sẽ diễn ra như sau : Được tính từ khi tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử cho tới lúc phôi thai làm tổ được trong tử cung. Sau khi thụ tinh khoảng 3-4 ngày, trứng đã thụ tinh, tức hợp tử bắt đầu di chuyển dần vào tử cung tìm chỗ làm tổ và phân bào 3 lần trên đường đi. Sau khi tìm được chỗ làm tổ thích hợp trong tử cung, phôi nang sẽ hình thành chân giả bám vào niêm mạc, hình thành nhau thai. Và tại đây điều thiêng liêng với mỗi người mẹ chúng ta bắt đầu hình thành nhé! Vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi mang thai em bé nằm ở đâu rồi chứ? em bé nằm ở dạ con đấy các mẹ! Thai nhi hình thành và phát triển trong tử cung Xem thêm : Thai nhi chèn ép dạ dày-5 nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu 5 nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu khác ngoài nguyên nhân thai nhi chèn ép dạ dày đã nêu ở trên thì còn có 5 nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu đó là: Nguyên nhân khung xương thai nhi bắt đầu hình thành và phát triển Lúc này mẹ bầu sẽ cảm thấy căng cứng bụng sau thai kì thứ 2 vì lúc này hệ xương của thai nhi bắt đầu hình thành và tăng kích thước cùng một thời điểm,và khi ấy bụng của mẹ sẽ cứng hơn rất nhiều. Nguyên nhân do mẹ bầu béo hoặc gầy Bụng cứng hay không phụ thuộc vào thể trạng của từng mẹ bầu. Thông thường phụ nữ gầy sẽ trải nghiệm cảm giác cứng bụng sớm hơn. Mẹ bầu tăng cân nhiều có thể đến thai kỳ thứ 3 mới có cảm giác này. Nguyên nhân tử cung chèn ép vào các cơ quan khác Tử cung nằm giữa bàng quang và trực tràng. Thai nhi nằm gọn trong tử cung và phát triển hoàn toàn cho đến lúc lọt lòng mẹ. Tử cung càng lớn càng chèn ép và các cơ quan khác. Nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu càng rõ rệt do tử cung đang lớn dần về kích thước. Trên thực tế, tử cung bắt đầu chèn ép vào các cơ quan lân cận ngay từ giai đoạn thai kỳ thứ 1. Tuy nhiên sang thai kỳ thứ 2 mẹ mới cảm nhận rõ bụng đang dần bị cứng. Thai nhi phát triển trong tử cung, được đóng tại khoang chậu giữa bàng quang và trực tràng. Những vòng eo sẽ mở rộng sau khi em bé và tử cung bắt đầu phát triển lớn hơn. Tử cung bắt đầu để tạo áp lực trên bụng và nó có xu hướng mở rộng đây chính là nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu. Trong thực tế, điều này xảy ra trong tam cá nguyệt đầu tiên khi tử cung bắt đầu căng ra. Hơn nữa, khi em bé phát triển trong tam cá nguyệt thứ hai, lượng nước trong dạ dày sẽ tăng lên,nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu. Bụng mẹ sẽ cứng rõ rệt ở giai đoạn mang thai thứ 2 Nguyên nhân do táo bọn Chế độ ăn ít chất xơ cùng thói quen ăn uống không lành mạnh làm tình trạng táo bón ở mẹ bầu trầm trọng và khó điều trị hơn. Khi bị táo bón, bụng mẹ bầu càng căng cứng khó chịu. Tuy không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng sẽ khiến mẹ bầu không được thoải mái. Vì vậy hãy cân bằng chế độ ăn uống, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và uống nhiều nước để tránh nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu do táo bón. Nguyên nhân do những vết rạn da Căng tức bụng có thể một phần do mẹ bầu bị rạn da. Các vết rạn hình thành do da không có đủ thời gian thích nghi với sự thay đổi của tử cung. Mẹ bầu có thể dùng các loại kem chống rạn, dầu dừa, dầu oliu, mát xa hàng ngày tại vùng bụng để phòng và ngừa rạn da-nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu. Lưu ý luôn luôn tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng.
 10. #1 Khi mang thai cơ thể chị em sẽ cảm nhận được rất nhiều sự thay đổi của cơ thể.Một trong số đó là hiện tượng thai nhi chèn ép dạ dày , nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu. Với những mẹ bầu đang mang thai hay chuẩn bị mang thai lần đầu cũng đừng quá lo lắng nhé! Vì đây là một hiện tượng hết sức bình thường không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi! Thai nhi chèn ép dạ dày Trong quá trình mang bầu, người mẹ trải qua rất nhiều thay đổi cả về tâm sinh lý lẫn hình dáng bên ngoài. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là chiếc bụng bầu ngày một to ra. Sang đến giai đoạn thứ 2 của thai kỳ, mẹ và bé đã đi được hơn nửa giai đoạn, tử cung sẽ ngày một lớn để thích nghi với sự phát triển của thai nhi. Khi đó thai nhi sẽ chèn ép dạ dày hay chính xác hơn thì tử cung sẽ chèn ép vào thành dạ dày, khiến bụng mẹ bầu cứng hơn rất nhiều. Càng về những tháng cuối thai kỳ, bụng càng có biểu hiện cứng hơn, rõ rệt hơn. Hiện tượng này là bình thường, không hề ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé. thai nhi chèn ép dạ dày khiến mẹ đau từng cơn Những nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu khác ngoài nguyên nhân thai nhi chèn ép dạ dày đã nêu ở trên thì còn có 5 nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu đó là: Nguyên nhân khung xương thai nhi bắt đầu hình thành và phát triển Lúc này mẹ bầu sẽ cảm thấy căng cứng bụng sau thai kì thứ 2 vì lúc này hệ xương của thai nhi bắt đầu hình thành và tăng kích thước cùng một thời điểm,và khi ấy bụng của mẹ sẽ cứng hơn rất nhiều. Nguyên nhân do mẹ bầu béo hoặc gầy Bụng cứng hay không phụ thuộc vào thể trạng của từng mẹ bầu. Thông thường phụ nữ gầy sẽ trải nghiệm cảm giác cứng bụng sớm hơn. Mẹ bầu tăng cân nhiều có thể đến thai kỳ thứ 3 mới có cảm giác này. Nguyên nhân tử cung chèn ép vào các cơ quan khác Tử cung nằm giữa bàng quang và trực tràng. Thai nhi nằm gọn trong tử cung và phát triển hoàn toàn cho đến lúc lọt lòng mẹ. Tử cung càng lớn càng chèn ép và các cơ quan khác. Nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu càng rõ rệt do tử cung đang lớn dần về kích thước. Trên thực tế, tử cung bắt đầu chèn ép vào các cơ quan lân cận ngay từ giai đoạn thai kỳ thứ 1. Tuy nhiên sang thai kỳ thứ 2 mẹ mới cảm nhận rõ bụng đang dần bị cứng. Thai nhi phát triển trong tử cung, được đóng tại khoang chậu giữa bàng quang và trực tràng. Những vòng eo sẽ mở rộng sau khi em bé và tử cung bắt đầu phát triển lớn hơn. Tử cung bắt đầu để tạo áp lực trên bụng và nó có xu hướng mở rộng đây chính là nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu. Trong thực tế, điều này xảy ra trong tam cá nguyệt đầu tiên khi tử cung bắt đầu căng ra. Hơn nữa, khi em bé phát triển trong tam cá nguyệt thứ hai, lượng nước trong dạ dày sẽ tăng lên,nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu Bụng mẹ sẽ cứng rõ rệt ở giai đoạn mang thai thứ 2 Nguyên nhân do táo bọn Chế độ ăn ít chất xơ cùng thói quen ăn uống không lành mạnh làm tình trạng táo bón ở mẹ bầu trầm trọng và khó điều trị hơn. Khi bị táo bón, bụng mẹ bầu càng căng cứng khó chịu. Tuy không ảnh hưởng đến thai nhi nhưng sẽ khiến mẹ bầu không được thoải mái. Vì vậy hãy cân bằng chế độ ăn uống, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và uống nhiều nước để tránh nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu do táo bón. Nguyên nhân do những vết rạn da Căng tức bụng có thể một phần do mẹ bầu bị rạn da. Các vết rạn hình thành do da không có đủ thời gian thích nghi với sự thay đổi của tử cung. Mẹ bầu có thể dùng các loại kem chống rạn, dầu dừa, dầu oliu, mát xa hàng ngày tại vùng bụng để phòng và ngừa rạn da-nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu. Lưu ý luôn luôn tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng. ------------------------------------------------------------------- Trên đây là bài viết thai nhi chèn ép dạ dày ở giai đoạn mang thai thứ 2 Và 5 nguyên nhân gây cứng bụng ở mẹ bầu! Khi gặp phải các triệu chứng trên các mẹ đừng nên quá lo lắng vì đó là điều hết sức bình thường của việc mang thai. Tuy nhiên đau dữ dội và thường xuyên thì mẹ nên đi khám và hỏi ý kiến bác sĩ
 11. Thời gian qua chúng tôi nhận được rất nhiều thắc mắc như : uống củ gai bị nôn....Thật vậy công dụng thần kỳ của củ gai với bà bầu là không phải bàn cãi, là một bài thuốc dân gian đông y truyền từ bao đời nay đã giúp biết bao mẹ bầu giữ thai nhi khỏe mạnh. Tuy vậy khi sử dụng củ gai an thai chị em cũng cần hết sức lưu ý dưới đây! Công dụng của củ gai Củ gai giúp an thai hiệu quả Theo Đông Y, trong thành phần Củ gai có tính lành (không độc), chứa chất Axit cloroenix đây chính là nguyên tố hóa học có khả năng giúp cơ thể con người chống oxi hóa và chống viêm rất tốt. Không chỉ có thế Axit cloroenix còn hỗ trợ rất tốt giúp khả năng lưu thông máu về tim.Theo các chuyên gia nghiên cứu thì thành phần của củ gai tươi và khô có hàm lượng chất này rất cao. Vì vậy mà củ gai tươi là bài thuốc dân gian chữa các bệnh như tả nhiệt, thông tiểu tiện. Củ gai tươi là một bài thuốc an thai thần kỳ(các bài thuốc chế biến từ củ gai đơn giản dễ làm mà công hiệu rất lớn). Công dụng của củ gai rất tốt cho các mẹ bầu. Có thể dùng cho mẹ bầu như một loại thực phẩm bổ dưỡng an thai, nấu với gà ác, móng giò, bồ câu…thành các món ăn dinh dưỡng hoặc luộc ăn, đun sắc nước để uống hàng ngày. Củ gai có tác dụng chữa dọa sảy thai,động thai,tụ dịch màng nuôi Củ gai tươi và củ gai khô là bài thuốc dân gian được truyền từ nhiều đời nay và được đông y ví như tiên dược với các mẹ bầu khi động thai,tụ dịch màng nuôi,dọa sảy thai. Khi có các triệu trứng như ra huyết đỏ hoặc nâu,đái đục,đái ra máu,bong nhau thai,bong màng sử dụng củ gai cho hiệu quả vô cùng tốt. Đã có rất nhiều mẹ bầu giữ được thai nhi vì công dụng thần kỳ của củ gai. Ngoài ra củ gai tươi còn có công dụng rất tốt trong các trường hợp: có thai đau bụng, nước vàng đỏ vẫn chảy rỉ, sa dạ con, viêm tử cung, trĩ, xích bạch đới, lợi tiểu tiện, chữa tiểu tiện đục, đi tiểu ra máu, viêm tử cung.... Xem thêm https://www.cugai.top/2018/11/canh-bao-nhung-truong-hop-khong-nen-su-dung-cu-gai.html Mẹ bầu chú ý khi sử dụng củ gai an thai Một số mẹ bầu chia sẻ uống củ gai bị nôn và uống củ gai bị đau bụng hay uống củ gai bị chóng mặt...Do sử dụng không đúng cách hoặc cơ địa hàn tính của các chị em sẽ gây ra những triệu chứng trên.Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng củ gai an thai! +)Củ gai là loại thảo dược rất lành tính và hầu như không có tác dụng phụ cho người sử dụng. Chỉ có trường hợp bà bầu có tính hàn thì nên sử dụng liều lượng ít hơn hoặc theo sự tư vấn của bác sĩ đông y +)Trong quá trình uống nước củ gai an thai thì đối với sản phụ bị nghén nhiều có thể thêm 1 vài thanh mía hoặc đường phèn cho dễ uống hơn.Có thể hầm với gà ác,móng heo để thêm dinh dưỡng cho bà bầu và thai nhi +)Các mẹ bầu có thể cất trữ nước củ gai đã đun trong tủ lạnh nhưng nhớ phải làm ấm lại trước khi uống để uống cho đảm bảo sức khỏe các mẹ nhé. +)Để tăng hiệu quả của củ gai có thể thêm trong mỗi lần đun 1 nắm nhỏ đỗ đen lòng xanh đã được rang thơm. +)Đang dùng thuốc Tây y vẫn dùng và uống nước củ gai bình thường. +)Không nên mua củ gai ở những nơi không rõ nguồn gốc , nếu mua nhầm củ khác sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi. ----------------------------------------------------------- Trên đây là những chia sẻ về công dụng của gai với mẹ bầu và những lưu ý khi sử dụng củ gai.Hy vọng với những thông tin bổ ích trên các mẹ bầu hoặc chị em sắp mang bầu sẽ có những hành trang tốt nhất để chuẩn bị cho quá trình mang thai!
 12. #1 Vì là một bài thuốc dân gian nên tất nhiên cách nấu củ gai và uống củ gai sao cho đúng cũng là một vấn đề mà không phải ai cũng biết! Và để trả lời những thắc mắc của chị em : Nước củ gai có vị gì? Củ gai có màu gì? Củ gai có nhớt không?...Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp chị em trả lời được những vấn đề trên! Củ gai có nhớt không?Củ gai có màu gì?Củ gai dễ uống không? Nước củ gai có vị gì Củ gai là loại thảo dược vô cùng lành tính và không có mùi, khi sắc lên lấy nước sẽ có mùi hơi thoang thoảng của dễ cây. Các mẹ hoàn toàn yên tâm là nó rất dễ uống và không ngang.Nước của củ gai khi sắc lên sẽ có màu nâu nhạt hoặc đậm tùy vào lượng sắc. Củ gai có màu gì? Củ gai tươi có màu đen nhưng khi sử dụng thì chị em nhớ cạo sạch lớp vỏ bên ngoài bằng búi sắt cọ xoong hoặc búi rửa bát thì củ gai sẽ có màu nâu.Dưới đây là hình ảnh củ gai Hình ảnh củ gai Củ gai có nhớt không? Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu các chị em chưa lần nào sử dụng củ gai sẽ thắc mắc câu hỏi này.Vậy chúng tôi xin trả lời luôn là củ gai nhớt. Dù là củ gai tươi hay nước củ gai đã nấu lên vẫn có độ nhớt! Cách nấu củ gai và uống củ gai Cách nấu củ gai Củ gai là một bài thuốc của dân gian do vậy mà cách nấu củ gai cũng phải làm sao cho đúng cách để chúng ta không làm mất đi công dụng hay nói như bên đông y là giữ nguyên vị của thuốc,có như vậy thì khi sử dụng mới đạt hiệu quả tốt nhất.Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các bước nấu củ gai tươi! +) Sơ chế củ gai trước khi sắc nước Củ gai có hai loại là củ gai tươi và củ gai khô. Tuy vậy cách sơ chế cũng như nấu đều giống nhau. Các mẹ dùng búi sắt cọ xoong hoặc búi rửa chén bát để cọ thật sạch lớp ngoài vỏ của củ gai. Sau đó dùng nước để rửa sạch lại củ gai một lần nữa. Các mẹ chú ý không được cạo hết lớp vỏ của củ gai vì phần vỏ có rất nhiều công dụng hữu ích. +) Cách nấu củ gai Khi đã sơ chế xong chúng ta bắt đầu nấu củ gai.Tuy nhiên chị em hãy thật chú ý đến công đoạn này, bởi vì tùy vào bệnh trạng hiện tại của mỗi người mà có cách nấu củ gai khác nhau. Chúng ta có thể chia ra thành 3 loại theo 3 công dụng an thai của củ gai đó là : Những trường hợp bị động thai, tụ dịch sau màng nuôi hay ra huyết nâu (đỏ),bóc tách rau. Trường hợp uống củ gai để an thai. Trường hợp xuất huyết đỏ sẫm. Trường hợp 1 : Động thai, tụ dịch sau màng nuôi hay ra huyết nâu (đỏ),bóc tách rau.3 ngày đầu mỗi ngày dùng 150-200g củ gai rửa sạch thái lát mỏng đun với 1 lít nước trong khoảng 30-40 phút, đun khoảng 2-3 lần/ 1 ngày. 4 ngày sau mỗi ngày dùng 100g và nấu như trên thay nước uống.Chị em dùng trong khoảng 1 tuần. Chú ý để tiết kiệm và đạt hiệu quả tốt nhất chị em nên ăn hết phần củ gai đã sắc sau 2-3 lần. Trường hợp 2 : Trường hợp uống củ gai để an thai. Dùng150-200g củ gai tươi đã rửa sạch, cắt lát mỏng hầm với gà ác, bồ câu, móng giò, chân dê, nấu cháo hạt sen...sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng cho mẹ bầu và thai nhi. Trường hợp 3 : Trường hợp xuất huyết đỏ sẫm:Trong trường hợp này, các mẹ sử dụng củ gai với liều lượng như sau liều lượng như trường hợp 1 nhưng cho thêm vài ngọn ngải cứu hoặc tía tô. Có thể đun nước uống hoặc nướng, luộc đều ăn được. nước củ gai nấu Cách uống củ gai Sau khi sắc nước củ gai xong chị em nên để nguội rồi dùng ngay sẽ hiệu quả nhất không nên để quá lâu ngoài không khí. Để dễ uống và tăng thêm tác dụng mẹ bầu có thể cho thêm một vài thanh mía, cam thảo hoặc cỏ thơm nhé! ==> Chú ý khi nấu và uống củ gai +)Trong quá trình uống nước củ gai an thai thì đối với sản phụ bị nghén nhiều có thể thêm 1 vài thanh mía hoặc đường phèn cho dễ uống hơn.Có thể hầm với gà ác,móng heo để thêm dinh dưỡng cho bà bầu và thai nhi +)Các mẹ bầu có thể cất trữ nước củ gai đã đun trong tủ lạnh nhưng nhớ phải làm ấm lại trước khi uống để uống cho đảm bảo sức khỏe các mẹ nhé. +)Để tăng tác dụng của củ gai có thể thêm trong mỗi lần sắc một nắm nhỏ đỗ đen lòng xanh đã được rang thơm. +)Đang dùng thuốc Tây y vẫn dùng và uống nước củ gai bình thường. Trường hợp bà bầu có tính hàn thì nên dùng liều lượng ít hơn hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ đông y. +)Không nên mua củ gai ở những nơi không rõ nguồn gốc , nếu mua nhầm hoặc củ gai kém chất lượng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi. --------------------------------------------------------------------- Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về cách nấu củ gai và cách uống củ gai sao cho hiệu quả. Ngoài ra chúng tôi cũng giúp trả lời một số câu hỏi của chị em lần đầu sử dụng như : Củ gai có vị gì? Củ gai có nhớt không? Củ gai có màu gì? Hy vọng bài chia sẻ sẽ hữu ích cho những chị em đang cần tìm hiểu về củ gai an thai. Xem thêm tại https://www.cugai.top/2018/11/cu-gai-co-nhot-khong-cach-nau-va-uong-cu-gai.html
 13. #1 Các cụ ta từ xưa đã có câu"một lần sảy bằng ba lần đẻ". Thật đúng vậy,chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của chị em khi chẳng may sảy thai như : Sảy thai kiêng nước lạnh bao lâu? và 8 điều kiêng kỵ khi sảy thai +)Chăm sóc cơ thể sạch sẽ Những ngày sau sảy thai, chị em càng cần chú ý đến việc vệ sinh thân thể hơn, đặc biệt là vùng kín. Sức đề kháng kém, và những tổn hại sau sảy thai chưa lành lại là điều kiện để các loại vi khuẩn, nấm gây bệnh dễ tấn công. Chú ý vệ sinh cá nhân hằng ngày: mỗi ngày tối thiểu 2 lần pha nước ấm với thuốc vệ sinh phụ nữ để vệ sinh vùng kín,vừa chống nhiễm khuẩn vừa khử mùi hôi +) Kiêng kỵ trong việc ăn uống Chế độ dinh dưỡng cho những mẹ bầu bị sảy thai sớm rất quan trọng. Nhiều chị em vẫn thường quan niệm rằng sau khi sảy thai thì nên tẩm bổ nhiều để nhanh hồi phục, nhưng đây là quan niệm sai lầm, nó càng làm trầm trọng hơn tình trạng sức khoẻ của các mẹ mà thôi. Chế độ ăn uống cần đầy đủ chất để cơ thể nhanh hồi phục : ăn chín,uống sôi,đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,tránh những món ăn có tính hàn như cua,rau đay.Tránh những thức ăn gây dị ứng,và các chất tanh như cá,ốc..Không được dùng các chất kích thích như rượu,bia,thuốc lá,cà phê..... +) Kiêng kỵ làm việc nặng nhọc Sau sảy thai, tử cung người phụ nữ đang ở trong tình trạng nhạy cảm, những tổn thương bên trong chưa lành nên cần tránh các công việc lao động nặng. Những công việc này có thể làm tổn thương đến tử cung, gây chảy máu tử cung +) Kiêng kị ngồi xổm và gập bụng Những tổn thương bên trong tử cung sau khi sảy thai vẫn chưa lành,vì thế không nên ngồi gập bụng sẽ gây những tổn thương,chảy máu tử cung.Cũng không nên ngồi xổm bởi vì âm đạo chưa ổn định sẽ gây lệch các vị trí của bộ phận sinh dục. +) Kiêng tắm lạnh,uống đồ lạnh Sau khi vừa mới sảy thai, cơ thể mẹ bầu còn rất yếu do vừa mất máu khá nhiều, Do đó, tuyệt đối không nên tắm nước lạnh, ăn đồ lạnh, uống nước lạnh...sẽ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, làm suy giảm sức đề kháng.Bác sĩ Nguyễn Hồng Giang,nguyên trưởng khoa sản bệnh viện Sản Phụ trung ương cho biết :"thời gian để các chị em kiêng nước lạnh sau khi sảy thai là từ 3-7 ngày" +) Kiêng kỵ quan hệ vợ chồng Do những tổn thương ở tử cung cũng như âm đạo nên tuyệt đối không nên quan hệ tình dục từ 1-3 tháng nếu không sẽ bị nhiễm trùng tử cung cũng như các bộ phận sinh dục gây nguy hiểm khôn lường. +) Kiêng kỵ mang thai ngay lại Do vấn đề về tâm lý cũng như cần thời gian ổn định các bộ phận sinh sản và đặc biệt là tử cung nên chị em cần nghỉ ngơi trong khoảng từ 4-6 tháng mới có thể mang thai trở lại! +) Không nên quá buồn Dẫu biết chuyện sảy thai với các chúng ta là một cú sốc không hề nhỏ. Tuy vậy chị em cần trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường vì theo nghiên cứu rất nhiều phụ nữ đã bị trầm cảm sau khi sảy thai.Ngoài ra nếu tâm lý không tốt sẽ dẫn đến những lần mang thai trở lại sẽ không tốt cho bé thậm chí gây ra vấn đề sảy thai liên tiếp! Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về 8 điều kiêng kỵ khi sảy thai . Để biết thêm những thông tin hữu ích về việc dinh dưỡng hoặc cách lấy lại sức khỏe sau khi sảy thai mời các bạn truy cập địa chỉ sau https://www.cugai.top/2018