• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lapxuan19

Hội viên
 • Số nội dung

  62
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lapxuan19

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

1.547 lượt xem hồ sơ
 1. Dạ,năm 2015 cháu bị đánh 2 lần.2016 khoảng 4,5 lần.từ khoảng tháng 5 dl đến thang 11dl gia đình cháu thường xuyên căng thẳng. Nhà chồng cháu 9 nguời con.anh cả mất lúc khoảng 41 tuổi,còn em gái út mất lúc mới sinh vài ngày.đông con nên ba mẹ chỉ nhớ tuổi Đinh tỵ chứ không nhớ rõ ngày giờ sinh.dù khai là 05/12/1977. Lá số con cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=be+na&date=2013,3,11,17,35&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Con bé cháu khuôn mặt giống nhà nội,nói nhiều,dễ khóc, quan sát tốt, nhớ nhanh và lâu,được nhận xét thông minh,khá nóng nảy và dữ nhưng nhát, rất vui vẻ,nhanh nhẹn,quan tâm mọi nguời. Nhỏng nhẻo với ba mẹ nhưng xa ba mẹ thì rất ngoan. Cảm ơn bác đã quan tâm, mong bác xem giúp!
 2. có 1 nữ nhân muốn them gia mà không có duyên tham gia vao nhóm nào đây, buồn ghê là buồn, hik hik....
 3. Chào chú Thiên Đồng, Cháu sinh năm 1985, hỏi lúc 14g29p ngày 20/3/2015 Cháu làm ở đây được hơn 4 năm, hầu như ai cũng thấy đây là môi trường đầy áp lực nhưng do nhiều ràng buộc nên không đi được. Giờ cháu rất phân vân không biết có nên đi hay không. Cháu muốn hỏi, cháu có nên chuyển chỗ làm không, nếu chuyển có đươc không, có thuận lợi không ? - Nơi làm việc mới có thích hợp với cháu không hay "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú sức khỏe!
 4. Kính chúc các bác, chú, ace năm mới vạn sự như ý! Chồng - 1977 - Đinh Tị - Sa Trung Thổ, chăm lo cho gia đình nhưng cộc cằn khô khan, có đánh vợ. Vợ - 1985 - Ất Sửu - Hải Trung Kim Con gái đầu - 3/2013 - Tích Lịch Hỏa. Cháu nên sinh bé nữa vào năm nào ạ? - Nếu năm nay cháu sinh thì được không ạ? (Ba cháu tuổi Ất Mùi, 2 cha con hiện giờ xung khắc không gặp nhau, nên cháu rất sợ khổ vì cha, vì chồng, giờ lại vì con...) - Chồng cháu lớn tuổi rồi nên muốn có con sớm, nếu năm nay cháu sinh thì có nên làm gì để vợ chồng con cái hòa thuận yêu thương ? - Cháu sinh đứa thứ năm 2015, đứa út năm 2017 được không ạ? Cháu cảm ơn nhiều!
 5. Cháu tuổi Ất Sửu, chồng tuổi Đinh tỵ, con gái tuổi Quý Tị. Chồng cháu nói lớn tuổi rồi nên muốn sinh liền đứa nữa, nhưng giờ nếu sinh thì con tuổi Ất Mùi, ba cháu tuổi Ất Mùi - 2 cha con cháu rất xung khắc, giờ còn không nhìn nhau, hik, em trai cháu tuổi Tân Mùi cũng xung với cháu, nên cháu ngại tuổi này quá. Vậy cháu có nên sinh con tuổi Mùi không ạ, hay sinh năm nào thì tốt ? nếu sinh thêm 2 đứa nữa thì nên sinh năm nào ạ? Cháu cảm ơn rất nhiều.
 6. Chúc chú Thiên Đồng năm mới vạn sự như ý! Mong chú trả lời giúp ạ. - Năm nay cháu có nên chuyển cơ quan không? - Chồng cháu có thăng chức không (không mong muốn lắm ạ)? - Công việc phụ của 2 vơ chồng thế nào ạ? Cháu tuổi ẤT sửu, chông ĐInh tị. Cảm ơn chú rất nhiều!
 7. Dạ,lapxuan tuổi Ất Sửu, chồng tuổi Đinh Tị, hơi lớn rồi, nên rất mong co con, có thể sinh 2 đứa cách nhau 1-3 năm thôi được không ạ? Hi, làm chiều nay nữa là lapxuan được nghỉ, chắc lo soạn bức tâm thư gửi choông Hiệu trưởng, vì đây còn là quyền lợi của nhiều anh chị em khác nữa, hik. vậy thì 2 năm nữa sanh, quý tị 2013, dinh dậu 2017. nhưng theo quẻ thì khoản 2 năm nữa, 2013, sanh đầu xuân tốt. Cảm ơn bác Thiên Đồng! Chú Thiên Đồng ạ, (mới biết chú không già lắm nên gọi là chú ạ ^ ^) đầu năm nay cháu mới sinh bé gái - cháu nhớ có lần hỏi chú cũng nói "khả năng con gái đầu lòng rất cao" nhưng không tìm thấy bài đó. Cảm ơn chú nhiều!
 8. Nếu cháu là nữ thì sang năm được như ý. Nếu là nam thì sang năm hơi vất vả. Cảm ơn bác! Cháu là nữ. "SANG NĂM ĐƯỢC NHƯ Ý" - nghĩa là sang năm chuyển được ạ? Nhưng cháu băn khoăn là CÓ NÊN HAY KHÔNG - vì chỗ cháu định chuyển đến lương thấp hơn chỗ cũ, nhưng có thế làm thêm, nhưng lâu dài thì không biết có làm thêm được hay không? Bác có thể xem giúp cháu NÊN ĐI HAY Ở được không ạ? Cảm ơn bác nhiều!
 9. Chào bác Thiên Sứ ạ. Cháu tuổi Ất Sửu Cháu làm việc tại nơi này được hơn 3 năm, hiện tại chỗ làm cắt khoảng 1/3 lương nhân viên, tiền lương cháu còn lại rất ít . Mong bác xem giúp - cháu có nên chuyển chỗ làm không? - nểu chuyển có được không? (chỗ cháu rất khó xin việc , và không biết nơi mình đến sẽ như thế nào) Cảm ơn bác rất nhiều!
 10. Chào chú Thiên Đồng ạ, mấy tháng trước có hỏi chú là năm nay cháu có em bé không, chú nói có, bây giờ thì có rồi đấy ạ . Mới chỉ 2 tháng thôi nên đang lo lắm ạ, không biết mọi chuyện có bình an không? Cháu tuổi Ất Sửu, chồng tuổi Đinh Tị, (chưa có cháu nào) Dự kiến tháng 3 DL năm sau sinh, cháu nghe nói tuổi con ẩn tuổi cha thì không tốt, không biết có đúng vậy không? Hai vợ chồng "tự thân vận động" cả, cuộc sống giờ cũng khá chật vật, hay cãi nhau (dạo này thì giảm rồi),.... nên cháu không biết sinh con ra rồi thê nào, mọi chuyện theo hướng tích cực hay ngươc lại. Chỉ sợ đời sống không tốt, vợ chồng cãi vã nhau,.... thì lại không có điều kiện nuôi dạy con chu đáo. Như vậy vợ chồng cháu sinh con năm sau thì có ổn không ạ? và nên sinh bé thứ 2 năm nào ? (để cháu chuẩn bị tinh thần ) Cháu thấy giống hỏi luận tuổi nhưng vì lúc trước đã nhờ chú gieo quẻ, quẻ đúng, nên giờ hỏi tiếp chú, mong chú giúp. Cảm ơn chú nhiều?
 11. Chào chú Thiên Đồng, cháu sinh năm 1985, hỏi vào 23g 09' ngày 2/4/2012 Hiện giờ vợ chồng cháu có 2 lựa chọn, mua 1 lô đất (góc 3 đờ cua ) hay 2 lô đất , hik hik, mua chỗ nào thì cũng toàn là tiền vay nên rất lo, không biết có trả nổi không, với lại sợ mua rồi giá đất giảm (cháu ở tỉnh) thì tiếc hùi hụi Mong chú xem giúp tụi cháu có nên mua đất lúc này không? Mua đất nhỏ cất nhà lớn hay mua đất rộng cất nhà nhỏ nhỏ (chờ thời rồi mới cất nhà vừa vừa)? Cảm ơn chú Thiên Đồng rất nhiều!
 12. Không biết cô có về VN ăn tết không ạ?

  Năm mới chúc cô và gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý!

 13. Chào chú Thiên Đồng ạ, cháu tuổi ÂT Sửu, hỏi vào 15g 14' ngày 1/10/2011 Từ 9g30 - 10g 15 ngày 6/10 tới cháu phải thi để kết thúc thời gian thử việc. Mong bác xem giúp mọi chuyện có suôn sẻ không, thành công không, cháu có được kết thúc thời gian thử việc chuyển sang giai đoạn mới không? (Tất nhiên là rất mong thành công ạ, nhưng mà bây giờ cháu cũng quá mệt mỏi với công việc, môi trường ở đây, thấy sức khỏe mình không được đảm bảo, nhiều khi nghĩ "mong" thi hỏng để có động lực, lí do nghỉ việc, làm chỗ khác , chú thấy cháu có nên làm ở chỗ khác không ạ?) Cảm ơn chú rất nhiều!
 14. Cập nhật lúc 06 Tháng tám 2011 - 07:09 AM @lapxuan, chú Thiên Đồng cho lapxuan hỏi 2 câu còn lại nha, hihi, chắc chú cũng biết rồi (hỏi vào 11g44 am, ngày 06/08/2011) - Khi nào vợ chồng lapxuan khi nào sinh được bé khỏe mạnh đáng yêu ạ? Con gái khấu khỉnh đầu lòng. Lúc nào thì chưa biết. - Vợ chồng cháu có sống với nhau hạnh phúc lâu bền (để có đám cưới vàng, kim cương ^ _ ^) không? (cái này có khó đoán không hả chú Chắc chắn là đám cưới Kim Cương. Chúc hạnh phúc Thiên Đồng Hu hu hu, chưa kịp cảm ơn bác Thiên Đồng thì vợ chồng cháu đã giận nhau, cháu đang rất rất bùn, hikhikhik giận từ lúc iu cho đến khi cưới, hu hu hikhik, mà đám cưới kim cương là 60 năm - làm sao tới nổi hả bác? Liệu vợ chồng cháu có hòa thuận lại không hả bác, hay chán ghét, đổ vỡ luôn - nguy cơ đang rất cao ạ?
 15. Dạ, ngày hôm đó cận giờ tuy cập rập nhưng rồi ok hết, khách khứa vừa đủ so với đặt trước, chính chồng lapxuan cũng bất ngờ khi bước vào thấy khách khứa đông đủ, tóm lại là thành công ạ, có điều hơi buồn vì thòi gian mặc đồ đẹp ngắn quá, hihi . chú Thiên Đồng cho lapxuan hỏi 2 câu còn lại nha, hihi, chắc chú cũng biết rồi (hỏi vào 11g44 am, ngày 06/08/2011) - Khi nào vợ chồng lapxuan khi nào sinh được bé khỏe mạnh đáng yêu ạ? - Vợ chồng cháu có sống với nhau hạnh phúc lâu bền (để có đám cưới vàng, kim cương ^ _ ^) không? (cái này có khó đoán không hả chú) Cảm ơn chú rất nhiều! Chú vui vẻ!