• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Kenelm

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Kenelm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. cáu này phải luận nam và nữ theo cung mệnh
 2. Với những ý nghĩa của một sim số đẹp hợp mệnh hợp tuổi mang lại nhiều người không ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để chọn cho mình một sim số đẹp hợp tuổi. Vậy thế nào là một sim hợp tuổi. Cách xem sim điện thoại hợp với tuổi như thế nào. Bài viết sau sẽ cho bạn câu trả lời. Thế nào là sim điện thoại hợp tuổi Rất nhiều người băn khoăn khi chọn sim điện thoại để hợp tuổi với mình. CÁc yếu tố cần có của một sim điện thoại hợp tuổi như: cân bằng âm dương, tương sinh ngũ hành, vận mệnh hay số sim hợp tuổi để mang lại vượng khí, điều tốt lành, may mắn với chủ nhân. Vậy làm thế nào để xem phong thủy sim chính xác nhất hợp với tuổi một cách nhanh nhất. Cách xem sim điện thoại hợp với tuổi Nhiều trường phái quan điểm khác nhau đều cho rằng mỗi con số luôn mang trong mình những giá trị tốt đẹp khác nhau. Nhưng để xem sim điện thoại hợp với tuổi cần đòi hỏi bạn phải quan tâm tới nhiều yếu tố. Ý nghĩa của các con số: Theo dân gian, ý nghĩa của các con số là: số 1 nghĩa là số sinh, nhất, độc quyền đỉnh cao, số 2 là sự cân bằng, hài hòa, số 3 là con số của sự vững chắc, tài, số 4 có nhiều quan niệm khác nhau như vạn vật có 4 mùa, đất trời 4 phương..., số 5 mãi mãi, số 6 và 8 là con số của may mắn, là lộc phát; số 7 là con số ấn tượng, có giá trị rất lớn trong phật giáo và con số 9 tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy và sự vĩnh cửu. Theo phong thủy thì các số 1, 8, 9, 3, 6, 5 là những số tốt lành, nhiều năng lượng, mang lại sự may mắn… Người sở hữu chiếc sim hợp tuổi, số điện thoại hợp tuổi sẽ mang lại những điều tốt lành, công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc, thăng tiến trong sự nghiệp…Vì thế việc xem sim điện thoại hợp với tuổi được nhiều người đặc biệt quan tâm. Tìm hiểu năm sinh và mệnh để biết cách xem sim điện thoại hợp với tuổi Người mệnh Kim sinh năm: ...1970, 1971, 1984, 1985, 1992, 1993…. Người mệnh Hỏa sinh năm: ...1978, 1979, 1986, 1987, 1994, 1995…. Người mệnh Mộc sinh năm: ...1972, 1973, 1980, 1981, 1988, 1989…. Người mệnh Thủy sinh năm: ...1974, 1975, 1982,1983, 1996, 1997…. Người mệnh Thổ sinh năm: ...1976, 1977, 1990, 1991….. Biết năm sinh của mình thuộc mệnh nào để giúp bạn chọn và xem sim điện thoại hợp với tuổi hơn, lựa được số điện thoại hợp tuổi để mang lại những điều may mắn nhất. Cách xem sim điện thoại hợp với tuổi còn phụ thuộc vào các số hợp với từng mệnh. Để xem sim điện thoại hợp với tuổi bạn hãy cân nhắc các số hợp với từng mệnh sau để xét nhé. Mệnh Kim nên chọn số cuối là 0, 2, 5, 6, 7, 8. Mệnh Mộc nên chọn số cuối: 1, 3, 4 Mệnh Thuỷ chọn số cuối 1, 6, 7. Mệnh Hoả: Thường chọn số cuối 3, 4, 9. Mệnh Thổ chọn số cuối là 0, 2, 5, 8, 9. Những lợi ích của việc xem sim điện thoại hợp với tuổi Bạn có được một sim số đẹp hợp tuổi, hợp mệnh, có giá trị phong thủy cao, có nhiều cơ hội may mắn thuận lợi trong mọi việc hơn Có một sim số đẹp hợp mệnh dễ nhớ dễ thuộc và dễ gây ấn tượng Thể hiện cá tính, chất riêng của mình Tiết kiêm chi phí, đầu tư lâu dài Nguồn tham khảo: https://nonghoc.com/show-thread/286995/1/cach-xem-sim-dien-thoai-hop-voi-tuoi-don-gian-nhat.aspx Với những ý nghĩa này bạn đã thấy được việc xem sim điện thoại hợp với tuổi có tầm quan trọng rất lớn đúng không.Hãy nắm bắt ngay các bí quyết xem sim điện thoại hợp với tuổi trên để có cho mình một sim số đẹp hợp tuổi mà không cần mất nhiều thời gian chọn lựa sim nhé.
 3. Xin thầy tản mạn tử vi tuổi 1988 năm 2019 Kỷ Hợi nu bình giải xem tu vi sinh năm 1988 năm Kỷ Hợi 2019 nu cho liệu có lẽ rồng lại thay màu. Trong mọi chiêm nghiệm xem với phong thủy mang tính khoa học, bình Mậu Thìn năm Kỷ Hợi 2019 có sinh năm 1988 Mậu Thìn tiên đoán về cái hạn, tiền tài khoảng khoảng thời gian nhất định. bình giải xem tu vi năm Kỷ Hợi của nữ mạng tuổi 1988 được chỗ Thầy Phong Thủy Duy Tâm Phúc mà biết được mọi sự kiện quan trọng của năm 2019 Kỷ Hợi. Có những suy nghĩ thường nhiều quan tâm cho tất cả nữ mạng tuổi 1988 chính là không hiểu tại năm Kỷ Hợi, làm ăn cho nữ mạng sẽ chuyển đổi nhiều không ở mặt gia đình, sức khỏe như sao?. Ứng dụng tất cả kiến thức của bản thân, Thầy Phong Thủy Linh thấy là: Một vài đặc điểm ở tuổi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 Mậu Thìn là người luôn tự lập, nhận mình là sao sáng, thích điều hành luôn có ý chí lớn. Khi còn trẻ, tuổi Mậu Thìn này sẽ là con người thích mơ ước với gặp rất nhiều vận may. Tuy vậy, sau đấy, luôn phải làm việc hăng say để kiếm tìm cái địa vị cao. Xem thêm năm nay tuổi Mậu Thìn 1988 nên chọn tuổi nào để xông nhà 2019 phong thủy số để kích tài lộc tại đây. Mậu Thìn 1988 mang mệnh Mộc nên với trong đời những chú rồng tuổi 1988 chỉ hướng cái sự toàn diện với không đồng ý che lấp. Mậu Thìn luôn kỹ tính trong mọi việc và bình tâm với các cuộc sống bình tu vi Mậu Thìn năm 2019 Kỷ Hợi nu Năm 2019, tuổi Mậu Thìn 1988 bị là sao Thổ Tú chiếu mạng, nên là về năm này có thể bị một vài rối ren phương diện sức khỏe. làm ăn năm 2019: kinh doanh tại nữ giới Mậu Thìn 1988 nhìn ra thì luôn không khởi sắc, làm ăn tiền của không nhiều. Vì là là năm này sinh năm 1988 bị sao Thổ Tú chiếu mạng vì thế ở làm ăn luôn phải cực kỳ cẩn thận. vợ chồng cho Mậu Thìn: Năm Kỷ Hợi, nữ Mậu Thìn 1988 luôn phải rất tinh tế ở mặt gia đạo mà xua đi các tranh luận không đáng.. Sức khỏe: Nên đề phòng về một chút bệnh tiêu hóa, bởi vì năm này, chuyện phát bệnh luôn theo lấy nữ mạng tuổi 1988. Tham khảo thêm tại kênh channel: https://www.youtube.com/channel/UCyu_ZSARmjV7MWfu3DOfK1w
 4. Xin thầy luận xem tu vi sinh năm 1989 Kỷ Tỵ năm Kỷ Hợi 2019 nữ giới Số cùng mệnh thường được đi cùng tạo ra “số mệnh”. Xin bói tử vi suy ra cũng là một cách mọi người suy vào nhiều những con số dùng để bình luận về sự nghiệp mỗi người. Tuy thế không phải ai cũng sẽ luận xem đúng. Người tên thầy bói Duy Linh còn được gọi là Thầy Duy Tâm Phúc thấy người ta chuyền tai nổi tiếng về khả năng dự báo số mệnh. Gần đây nhất, mình vừa đã đi mà xem bói tu vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2019 Kỷ Hợi nu với em đặt lòng tin mọi lời luận giải xem ở Thầy Phong Thủy Linh vẫn được chuẩn như những lần trước. Lần nay con sang mong thầy xem tử vi năm 2019 tuổi 1989 nữ mạng Kỷ Tỵ của con. 1. Bản tính ở Kỷ Tỵ 1989 Kỷ Tỵ được coi là phúc chi xà, còn gọi con rắn với cái may mắn thật ra thì với đường đời luôn gặp chịu mọi cực nhọc hơn với trong tuổi khác. Tính cách ngang bướng, sẽ nghe mọi việc Kỷ Tỵ cho là đúng, có tính hoài nghi luôn yêu cầu khá nhiều các sự phát triển trong đồng nghiệp. Đọc thêm bài viết xê xông nhà năm 2019 phong thủy số tại: https://www.scoop.it/t/xong-nha-2019 Trong tình cảm, Kỷ Tỵ lại khá yêu thương, là người yêu thương và hết mình với người tuổi Kỷ Tỵ yêu thương. Nhưng vì yêu thương nên mà máu ghen có mù quáng, 2. Kỷ Tỵ 1989 năm Kỷ Hợi 2019 luận giải tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2019 nữ giới sẽ luận thấy: · Về chuyện đường sự nghiệp, tài lộc tuổi Kỷ Tỵ năm 2019 Kỷ Hợi sẽ nhiều thành công, với công việc thì hút khá nhiều lợi nhuận với làm ăn. · Về chuyện đường gia đạo: vợ chồng năm Kỷ Hợi 2019 bị khá nhiều biến động. Với lại con nên nhớ yêu thương nhiều cho gia đình để được yên ấm. · Bình giải phương diện sức khỏe: Tam Kheo chính là Vận hạn sinh năm 1989 năm 2019. Đặc biệt, cần phải cẩn thận việc đi đường. Con nên dành thời gian tập thể dục cho bảo vệ sức khỏe của bản thân. Ngoài các lời bình tử vi ở trên, Thầy Phong Thủy Duy Tâm Phúc còn với em 1 số những lời khuyên hữu dụng khác. Tham khảo thêm bài viết: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-2019-cho-tuoi-canh-ngo-1990.html
 5. Nghe thầy tản mạn tử vi sinh năm 1981 Tân Dậu năm 2019 nu - Tử vi 2019 phong thủy số Các chị em nữ chắc hẳn cũng nhiều lần đã đi xem tu vi rồi đúng không ạ? Tớ Đầu tháng lại đi nghe luận tử vi năm Kỷ Hợi 2019 tuổi 1981 nữ mạng về nhiều lần suy nghĩ dò hỏi nên thử hay là không. Và sau khi đi về mình biết mình đã có lựa chọn hoàn toàn rất đúng. 1. Sao cần đi xem bình giải tử vi? Mình biết được, nhiều bạn bản thân còn mang suy đoán lệch lạc với việc xem luận tử vi. Có người suy nghĩ đó chính là lừa người. Quan điểm của tớ biết được mọi chuyện là bởi cái chữ Tín chính bản thân. Tớ luôn không mê muội thì tất cả luôn vừa phải sẽ ổn thỏa. Đi xem bói tử vi mà chiêm nghiệm trước một số sẽ tiếp đến tại thời gian sẽ đến. Nếu như đó là tốt đẹp thì không sao, bản thân có thể tận dụng. Nếu như là điềm hung mang đến thì bản thân hãy hỏi cách mà né tránh. Đó chính là Cái tốt việc bản thân đi nghe bình giải tử vi về bản thân. Hơn nữa, em luôn thấy có người xem bình giải tu vi hay xem luận ở quãng thời gian ngắn nên xem bói chuẩn xác hơn các mẹ mà đến xem bình giải tử vi cho bài bình cả đời. 2. Tử vi Tân Dậu năm Kỷ Hợi tuổi Tân Dậu 1981 nu Tớ đến xem bói tu vi năm Kỷ Hợi 2019 chỗ Thầy. Thầy bình tử vi khá có tiếng. Em nghe bình giải của Thầy Duy Linh được 2 năm, thấy Thầy dặn dò cũng rất rất đúng vì thế Buổi nay sẽ đi quay lại nhà thầy để luận xem tu vi ở năm Kỷ Hợi xem là ra ra làm sao. 2.1. Bình giải mặt buôn bán năm 2019 con bị sao Mộc Đức chiếu mệnh nên là sao này che đi những điều xui đến con, dẫn nhiều những tài lộc với hanh thông về. Mối quan hệ năm 2019 có nhiều rất cát. Chính là điểm có lợi để con khắc phục về những gì làm ăn kém về năm đã qua. 2.2. Bình đường sức khỏe Sức khỏe trong năm Kỷ Hợi 2019 ở con gặp không tốt, Điều này là con phải đề phòng trong tháng bốn với tháng tám âm bị ngã bệnh, bị thương. Con phải để ý luyện tập cho nâng cao sức khỏe của bản thân. 2.3. Luận giải mặt vợ chồng với sinh năm 1981 Tân Dậu Thầy Xem bói ra năm 2019 Kỷ Hợi vợ chồng tuổi Tân Dậu con khá thuận lợi, không bị nhiều trắc trở nhưng rồi. Tham khảo thêm về xông đất 2019 phong thủy số tuổi Tân Dậu: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-2019-cho-tuoi-tan-dau-1981.html
 6. Nghe thầy xem bói tử vi tuổi Tân Dậu năm 2019 nu mang Các chị em nữ mạng ai có một số lần đã đi xem bình giải tử vi rồi đúng không? Em Hôm này vừa đi xem tu vi 2019 phong thủy số năm 2019 Kỷ Hợi sinh năm 1981 nu sau khá nhiều lần lo lắng xin ý kiến quyết định xem bói hay là không. Rốt cục sau khi đi nghe luận em thấy em đã phương án thông minh rất chuẩn. 1. Tại sao nên đi xem bói tu vi? Tớ thấy, nhiều bạn bây giờ còn mang suy đoán không đúng với xem bói tu vi. Nhiều người có quan điểm cái đấy là lừa người. Suy nghĩ của em thấy mọi chuyện là do chữ Tín của mình. Tớ không bao giờ đắm chìm thì mọi chuyện nên vừa phải sẽ ổn thỏa. Đến nghe bình giải tử vi giúp tiên đoán về những cái có thể tiếp đến tại những việc sẽ đến. Và đó là điều tốt thì không vấn đề, bạn có thể phát huy. Nếu có cái xấu xảy đến thì bạn nên hỏi cách mà hạn chế. Đó chính là điểm tốt đẹp việc bạn nghe nghe luận giải tử vi của bản thân. Quan trọng, em luôn thấy những bạn xem tu vi thường xem luận giải với quãng thời gian ngắn được bói chuẩn xác hơn những người thường đến xem bình giải tu vi cho xem bói cả đời. Tham khảo: https://www.scoop.it/t/tuvi2019numang 2. Tu vi tuổi 1981 năm 2019 Tân Dậu nữ Em sang xem bói tu vi năm 2019 ở Thầy Phong Thủy Linh. Thầy luận xem tử vi thì có tiếng. Em cũng đã theo Thầy cũng bảy năm, xét lại thấy Thầy nói cũng rất tổng quan vì thế Hôm này sẽ đi đến xem bói thầy để xem bói tu vi cho năm 2019 xem như ra sao. 2.1. Xem mặt kinh doanh về năm 2019 con bị sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ sao này che đi nhiều điều xui vào con, đưa đến nhiều tiền tài với những thuận lợi về. Ngoại giao năm Kỷ Hợi cũng nhiều thuận lợi. Chính là điểm tốt giúp ích con bù về những cái mất mát ở năm vừa qua. 2.2. Bình giải đường sức khỏe Sức khỏe với năm Kỷ Hợi 2019 tuổi con thì không được khỏe, cẩn trọng nhất là con nên đề phòng với tháng bốn và tháng tám âm lịch sẽ bị bệnh tật, gặp nạn. Con nên để ý nghỉ ngơi mà chăm sóc sức khỏe cho mình. 2.3. Bình giải mặt vợ chồng cho tuổi Tân Dậu Thầy thấy rằng năm Kỷ Hợi vợ chồng với con có khá ổn, sẽ không gặp nhiều bất hòa nhưng không sao. Để xem luận giải chi tiết hơn tham khảo tại: http://tandau.info/tu-vi/tuoi-tan-dau-nam-2019-nu-mang/
 7. Ở này có bạn nào đi nghe bình giải tu vi để mà chiêm nghiệm thành tựu, buôn bán, gia đình, tình duyên cho bản thân chưa? 2 Năm nay mình đang của Thầy Duy Tâm Phúc thấy rất tốt. Hôm nay mình lại mới đến xem bình tử vi năm 2019 Kỷ Hợi Canh Thân 1980 nữ mạng 1980 với mình. Các chị em muốn tìm hiểu với tớ nên tham khảo nhé. Cách cho Bạn nào chính là khi đến nghe bình giải tử vi nhà thầy PHONG THỦY DUY LINH không nhận tiền bạc gì mấy đâu nhé. Thầy Phong Thủy Duy Tâm Phúc thì vô cùng giản dị và gần gũi thế nên mình lại cảm thấy an tâm phần nào. Khi bói mọi người cần chiêm nghiệm gì thì cứ trình bày, thầy PHONG THỦY DUY LINH sẽ trả lời đầy đủ. Bữa này tớ có đến em có trình bày Thầy Duy Tâm Phúc: kính thầy, con đã theo thầy bảy năm này rồi đấy với con thấy thầy luận giải năm nào cũng rất y hệt thầy nói. Hôm nay con lại qua nhà thầy, đầu tiên xin thăm nom sức khỏe của thầy, hai để cầu thầy bình sinh năm 1980 Canh Thân năm Kỷ Hợi nữ mạng hộ con xem trước năm Kỷ Hợi trong năm của con gặp hạn gì. Quan trọng là gia đình con đang có ý định hạ sinh thêm một cô bé nữa. Thầy bói giúp con với. Thế các mẹ đoán được Thầy Duy Tâm Phúc luận xem ra sao không ạ? Ngoài việc xem tử vi 2019 thì mọi người nên tham khảo thêm về xem tuổi xông đất 2019 phong thủy số cho tuổi Canh Thân:https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-2019-cho-tuoi-canh-than-1980.html 1. Xem phương diện sự nghiệp, tiền của Năm Kỷ Hợi 2019 nữ tuổi Canh Thân 1980 bị thay đổi đôi chút phương diện công danh. Chuyển đổi vậy có khi là ổn hoặc rất có khi sẽ xấu. Điều này phụ thuộc tại cách tóm lấy cơ hội của con. Nếu mà chăm chỉ con sẽ phát triển nắm được danh vọng khá cao. Mới đầu đường kinh doanh ở con lại không khởi sắc cho lắm Vì là bị sao Đà La ám mạng phủ kín cả trời u ám. Nhưng mà khoảng giữa năm Kỷ Hợi với buôn bán thì mang đến rất nhiều phát triển ổn hơn. 2. Về phương diện sức khỏe Khi xem tu vi Canh Thân 1980 năm 2019 nu mang cho tuổi con thầy nhận thấy, sức khỏe với con tại năm Kỷ Hợi sẽ không có tốt. Con thì kẻo dính phải một số bệnh với ăn uống. Nhất là, cố gắng để ý với không thôi tập luyện sức khỏe cho bản thân. 3. Luận giải đường gia đình Năm Kỷ Hợi 2019 tại sinh năm 1980 Canh Thân nu gặp họa Cô Thần, Quả Tú vì thế hay có lục đục trong vợ chồng. Em qua nghe bình tử vi tuổi 1980 năm Kỷ Hợi 2019 nữ mạng với Thầy Phong Thủy Duy Tâm Phúc mình cảm thấy yên tâm thì nhìn chung nhiều năm trước tớ xem bình tử vi và cảm thấy tin tưởng về chỗ Thầy Duy Tâm Phúc. Tham khảo thêm tuổi xông đất năm 2019 phong thủy số tại đây: https://sway.office.com/aFRu0o6J7X5xe0Xw
 8. Nam nữ tuổi Canh Ngọ năm 2019 sao nào chiếu mệnh - Sinh năm 1990 sao gì 2019 Tuổi: 29 Sinh từ ngày: 27/01/1990 đến 14/02/1991 Mệnh: Thổ - Lộ Bàng Thổ ( Đất bên đường ) Nam nữ sinh năm 1990 năm 2019 sao gì? sao chiếu mệnh có ảnh hưởng gì đến đời sống và sức khỏe trong năm đó của gia chủ tuổi Canh Ngọ. Mỗi năm lại mỗi người khi bước sang tuổi mới lại có một ngôi sao chiếu mệnh khác nhau, có tổng cộng 9 ngôi sao chiếu mệnh tuần hoàn xoay quanh hàng năm. 9 Ngôi sao mang những ý nghĩa khác nhau, có sao mang đến điềm tốt nhưng cũng có sao mang đến hạn xấu và cũng có sao mang tính chất bình thường. Vậy tuổi Canh Ngọ năm 2019 sao nào chiếu mệnh? Là tốt hay xấu, ảnh hưởng ra sao đến tiền tài, công danh và sức khỏe của gia chủ và cách hóa giải sao hạn năm 2019 tuổi Canh Ngọ. Mời các bạn đón đọc bài viết để hiểu chi tiết hơn. Nam tuổi Canh Ngọ năm 2019 sao nào chiếu mệnh Nam sinh năm 1990 năm 2019 sao gì? Năm 2019 là năm Kỷ Hợi nam tuổi Canh Ngọ sẽ bị sao Thủy Diệu chiếu mạng Đây là một sao tốt trong 9 sao chiếu mệnh của Cửu Diệu Tinh. Sao Thủy Diệu thuộc hành Thủy là loại sao Phước Lộc Tinh rất tốt đối với nam. Đây là sao chủ về tài lộc, hỷ sự, làm ăn rất tốt. Năm 2019 nam nhân được sao này chiếu mệnh làm ăn thuận lợi của cải tiền bạc đều thu về được nhiều. Trong năm này đường công danh sự nghiệp cũng dễ dàng được thăng tiến Đối với nam nhân chưa có gia đình thì sẽ gặp được người hợp tuổi dễ dàng lập gia đình. Với những người đã có gia đình thì trong nhà sẽ có những chuyện vui, chuyện cưới xin. Cách hóa giải sao chiếu mệnh cho Tuổi Canh Ngọ nam mạng năm 2019 Sao Thủy Diệu mặc dù là một sao tốt nhưng trong hệ thống Cửu Diệu Tinh thì dù là hung hay cát thì cũng cần dâng sao giải hạn. Một là để giải những hạn trong năm hai là đón những điều tốt đẹp của sao chiếu mệnh Đồ lễ thì cần chuẩn bị 7 ngọn nến hoặc đèn, một bài vị màu đen mũ vàng, đinh tiền vàng, gạo muối, hương hoa, phẩm oản, trầu cau và nước Lưu Ý: Bày lễ đặt hướng chính bắc rồi thực hiện làm lễ cúng. Nên chọn ngày 21 âm hàng tháng để tiến hành làm lễ cúng, thời gian từ 19h đến 21h là thích hợp nhất vì đây là thời điểm mà sao sáng nhất. Qúy bạn đã biết sao chiếu mệnh năm 2019 tuổi Canh Ngọ sao gì chiếu mệnh, để biết thêm về tiền tài, danh vọng năm Kỷ Hợi tuổi Canh Ngọ nam mạng mời quý bạn tham khảo tại: https://phongthuyso.vn/tu-vi-tuoi-canh-ngo-nam-2019-nam-mang.html Nữ tuổi Canh Ngọ năm 2019 sao nào chiếu mệnh Nữ sinh năm 1990 năm 2019 sao gì? Đây là năm Kỷ Hợi Nữ Canh Ngọ sẽ bị sao Mộc Đức chiếu mệnh sao Mộc Đức năm trong hệ thống Cửu Diệu Tinh. Đây là một sao cát tinh rất tốt cho cả nam và nữ. Qúy chủ nữ sinh năm 1990 năm này được sao Mộc Đức chiếu mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc thuận lợi và đặc biệt nhất là gặp dữ hóa lành, được quý nhân phù trợ. Trong năm này đời sống hôn nhân của quý chủ cũng rất tốt. Dù được Sao Mộc Đức chiếu mệnh nhưng quý chủ vẫn nên cẩn trọng nhất là vấn đề sức khỏe. Cách hóa giải sao chiếu mệnh cho tuổi Canh Ngọ nữ mạng năm 2019 Dù năm này quý chủ được sao Mộc Đức là một sao cát tinh trong Cửu Diệu Tinh chiếu mệnh nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Theo quan niệm dân gian thì nên cúng dâng sao giải hạn vào ngày sao giáng hạ để tiễn những điều không may và đem đến những vận khí tốt cho quý chủ. Đồ lễ cúng thì nên chuẩn bị: 20 ngọn đèn hoặc nến, gạo muối, trầu cau, hoa quả, nước, oản, tiền vàng Lưu ý: Nên chọn ngày 25 Âm Lịch hàng tháng để tiến hành làm lễ. Thời gian bắt đầu từ 5h đến 7h, chọn hướng chính đông để tiến hành làm lễ. Sao Mộc Đức rất kỵ màu đỏ, vàng nhưng lại rất hợp với màu xanh vì vậy đồ cúng quý chủ nên chọn những vật phẩm màu xanh hoặc nếu không thì bọc bằng giấy màu xanh.