• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ngocdung368

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Ngocdung368

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Xem tuổi xông nhà 2019 là việc đặc biệt quan trọng đối với mỗi gia đình người Việt chúng ta. Từ xa xưa, ông cha ta cho rằng, để có một năm mới Kỷ Hợi với nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc thì người đến xông đất 2019 đóng một vai trò rất trọng. I - Xông đất là gì? Xông đất nói chung và xông nhà 2019 nói riêng là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt Nam. Xông đất hay xông nhà chính là người đầu tiên bước vào nhà mình trong dịp năm mới. Và với mong muốn một năm mới an khang, thịnh vượng, thì gia chủ thường xem tuổi xông nhà năm 2019 để chọn người đến xông đất cho gia đình mình. II - Cách xông nhà đầu năm 2019 Cách xông nhà 2019 tưởng đơn giản nhưng không phải ai trong chúng ta cũng nắm rõ. Tuy nhiên thì đa phần trong chúng ta sẽ thực hiện đúng hoặc gần đúng, đầy đủ nhưng không biết điều đó mà thôi. Trong phong tục xông nhà đầu năm của nước ta, người bước vào nhà đầu tiên sẽ là người xông đất 2019 cho gia đình đó. Người đến xông nhà sẽ có những lời chúc phúc nhân dịp đầu năm. Người này sẽ ở lại chơi từ 5 - 10 phút, hoặc là 15 phút sau đó lại tiếp tục đi chúc tết các nhà khác. Đây chính là phong tục xông đất đầu năm mà ông cha ta đã lưu truyền lại cho đến ngày nay. Lưu ý: các bạn không nên nhờ người mà gia đình đang có tang, hoặc làm ăn thất bát đến xông nhà 2019 cho mình. Bởi do mỗi tuổi sẽ hợp với những tuổi xông đất khác nhau. Thế nên, khi xem tuổi xông nhà 2019 cho mình, các bạn cần lựa chọn chính xác thông tin của mình để có kết quả tốt nhất. III - Xem tuổi xông nhà năm 2019 như thế nào? Xem tuổi xông nhà 2019 để biết được năm 2019 tuổi nào xông nhà tốt đối với gia đình mình cần có sự phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Khi gia chủ đã có được danh sách các tuổi đẹp để xông đát cho gia đình mình rồi. Khi đó chủ nhà sẽ lựa chọn người xông nhà năm 2019 mà mình cho là ưng ý nhất. Sau đây là cách tìm tuổi xông nhà năm 2019 Người đến xông đất năm 2019 Kỷ Hợi cần phải thõa mãn các yếu tố sau đây: 1 - Xem tuổi xông đất năm 2019 phải hợp tuổi với gia chủ Xem tuổi xông nhà năm 2019 cần chọn người có Thiên Can, Địa Chi và Ngũ hành bản mệnh tương sinh hoặc chí ít cũng phải tương hỗ với chủ nhà. Có như vậy, họ với mang đến cát khí và sự bình an đến cho gia đình. 2 - Chọn tuổi xông nhà năm 2019 phải là người hiền lành Tìm người xông nhà năm 2019 phải có đức tính tốt bụng, khoan dung, cới mở và đức độ. Có như vậy thì năm mới với luôn được hanh thông, thuận lợi. 3 - Xem tuổi xông đất 2019 không được là người khó tính Ông cha ta cho rằng, nếu người khó tính đến xông đất đầu năm thì trong năm đó làm việc gì cũng gặp sự cản trở, khó khăn. Và gia chủ khó mà gặp được những sự tốt lành trong năm mới. Ngoài ra, các bạn có thể chọn người có tên hay đến xông đất 2019 cho gia đình mình. Điều này hàm ý mang những cái hay, cái đẹp đến với gia đình. 4 - Tự mình xông nhà năm 2019 cho mình được không? Ngày nay, nhiều người vẫn tự xông đất đầu năm cho nhà mình. Điều này cũng không sao cả, nếu trong năm đó mà bạn hợp tuổi xông đất, thì bạn hãy trở thành người xông nhà cho gia đình mình. Nguồn: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-xong-nha-nam-2019-ky-hoi.html
 2. Cứ mỗi dịp năm năm hết, tết đến ngoài việc chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy, no ấm con người Việt còn có một thói quen đi chùa cầu bình an với hi vọng trong năm mới sẽ có nhiều thắng lợi mới. Song song với đó là việc xem bói đầu năm 2019 với mong muốn biết được những vận hạn, thuận lợi, khó khăn trong năm. Mỗi năm qua đi vận mệnh của con người có nhiều thay đổi, việc xem bói năm 2019 biết được những biến đổi như thế nào. Trong bài viết dưới đây chúng tôi chia sẻ đến quý bạn cách xem bói 2019 chính xác nhất. Xem thêm: Xem tử vi năm 2019 chính xác nhất Khi nào thì xem bói năm 2019 Việc xem bói chẳng còn xa lạ đối với mỗi người, nhưng bạn xem bói vào thời gian gian nào, thời điểm nào? Có 2 thời điểm mọi người đi xem bói nhiều nhất là xem bói đầu năm 2019 và khi gặp chuyện gì khó khăn cần đưa ra lời khuyên. Bước sang mọi người hi vọng những điều tốt lành sẽ đến với cả gia đình, việc xem bói đầu năm để biết sang năm mới bản thân sẽ gặp những khó khăn, vận hạn như thế nào để tìm cách giải hạn. Việc xem bói vào các dịp đầu năm là việc làm thường xuyên của mọi gia đình, nó như trở thành “lệ”. Chẳng khó nhận thấy ở các chùa chiền những ngày này tấp nập người đến thắp hương và rút thẻ đầu năm. Đây cũng được coi là một hình thức của xem bói đầu năm 2019. Không chỉ thế tại các nhà “thầy” xem bói, xem tử vi cung trở nên đông đúc hơn. Ngoài ra vào các dịp trong gia đình chuẩn bị có chuyện đại sự người ta cũng thường tìm đến bói toán năm 2019. Có thể những việc như xây nhà, cất nóc, dựng vợ gả chồng cho con cái, khai trương cửa hàng, cửa hiệu, hay đơn giản muốn mua một đồ vật mới có giá trị. Đặc biệt khi bản thân gặp những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, chưa tìm ra lối thoát tâm lý người Việt cũng sẽ tìm đến xem bói. Để xem chi tiết, xem bạn xem thêm tại đây Xem bói năm 2019 để làm gì? Việc xem bói chính xác năm 2019 sẽ xảy ra những vấn đề gì, quý bạn sẽ được giải đáp, luận giải trên các mặt phương diện đời sống từ công danh, sự nghiệp, tình duyên gia đạo, tài chính sức khỏe trong năm sẽ tốt xấu ra sao. Không chỉ vậy việc xem bói năm 2019 giúp quý bạn xác định được những khó khăn để thực hiện những kế hoạch, dự định một cách suôn sẻ nhất. Xem bói năm 2019 còn cho quý bạn biết được vận hạn, sao chiếu mệnh, vận niên là tốt hay xấu, có những biến đổi như thế nào. Không chỉ thế xem bói năm 2019 để biết hạn mà tránh biết hung là lui, xem bói còn hướng dẫn quý bạn cách giải hạn để cầu may mắn và bình an cho cả gia đình. Có thể nói xem bói 2019 là một việc làm cần thiết mỗi khi bước sang năm mới. Trên thực tế có nhiều người cho rằng việc xem bói đầu năm 2019 là mê tín, dị đoan và những việc làm vô bổ. Có lẽ họ cũng có những lý lẽ để chứng minh rằng đó là những điều vô nghĩa. Nhưng nếu với những ai đã từng xem bói đầu năm 2019 chắc chắn sẽ có những cái nhìn mới về vấn đề này. Sẽ có nhiều ý kiến trái chiều nhau, vấn đề xem bói luôn là những vấn đề nhạy cảm, nó liên liên quan đến yếu tố tâm linh và lòng tin của con người. Nhưng dưới góc độ của người chuyên gia, tôi hiểu rằng không ít người qua tin vào việc xem bói trở nên cuồng tín, khi đi xem bói năm 2019 thấy bản mệnh của mình tốt mà nghĩ rằng không cần phải cố gắng trong cuộc sống, vận may sẽ tự tìm đến. Đây là một suy nghĩ sai lầm cần tẩy chay mà cần nhìn nhận việc xem bói một cách chính xác hơn. Trong bài viết này chúng tôi đã giúp cho quý bạn hiểu được cách xem bói chính xác năm 2019. Không nên biến việc xem bói trở thành những quan niệm xấu, hãy hiểu đúng giá trị và ý nghĩa của việc xem bói. Cuối cùng chúc quý bạn luôn được thành công và may mắn trong cuộc sống. Xem thêm: Xem tuổi năm 2019 chi tiết và chính xác nhất
 3. "Trong phong thủy nói chung, chọn được người xông nhà đầu năm hợp với gia chủ sẽ giúp cuộc sống của gia chủ thêm nhiều thuận lợi và may mắn. Vào năm 2019 con nên nhờ những người thuộc các tuổi Canh Thân , Quý Hợi, Giáp Tý đến xông nhà là tốt nhất." Vậy tuổi Bính Dần năm 2019 xông đất cho tuổi Kỷ Tỵ có tốt không vậy ạ?