• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

hungbv1210

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About hungbv1210

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Những đốm tàn nhang li ti làm không ít chị em trở nên tự ti với nhan sắc của mình. Tuy nhiên, không phải không có cách giúp chị em tạm biệt chúng. Dưới đây, lương y Đào Ngọc Thu sẽ chia sẻ tới chị em 10 cách chữa tàn nhang tại nhà bằng nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm và khá hiệu quả. Cùng tham khảo chị em nhé! Trị tàn nhang bằng tỏi Ngoài công dụng trong việc nấu ăn, tỏi còn là "công cụ" trị tàn nhang cực hữu hiệu mà dân gian lưu truyền. Nguyên nhân bởi tỏi có chứa hàm lượng Hidrat Cacbon cùng những dưỡng chất Vitamin khác giúp đẩy lùi các hắc sắc tố có trong da, từ đó làm mờ tàn nhang hiệu quả. Cách làm: Ép tỏi lấy nước cốt rồi hòa với 1 thìa mật ong. Sau đó thoa đều lên da để tầm 15 phút và rửa sạch. Các Bài Thuốc Trị Bệnh Xương Khớp Tại Nhà Hiệu Quả Nhất Trị tàn nhang bằng dầu dừa Thành phần Vitamin E và K trong dầu dừa giúp hỗ trợ bổ sung dưỡng chất tốt cho da, khiến da phục hồi hiệu quả, loại bỏ tận gốc những đốm tàn nhang. Cách làm: Bạn có thể kết hợp dầu dừa cùng với nước cốt chanh rồi thoa đều lên khu vực có tàn nhang trong khoảng 5-10 phút, sau đó rửa sạch. Mách nhỏ bí kíp xông hơi trị mụn bằng sả và chanh Trị tàn nhang bằng lá trầu không Lá trầu không không chỉ là món ăn cổ truyền quen thuộc của những người già mà còn có công dụng làm đẹp bất ngờ. Bởi, chúng chứa nhiều muối khoáng và Protein giúp loại bỏ tàn nhang hiệu quả. Cách làm: Giã nát lá trầu không và đắp lên mặt. Đốm tàn nhang sẽ mờ đi đáng kể sau 2 tuần. Trị tàn nhang bằng nha đam Trong nha đam chứa đến 23 loại Acid Amin, có tác dụng củng cố lớp màng bảo vệ, giúp da tăng sức đề kháng với những thành phần gây hại từ bên ngoài. Nhờ đó mà tàn nhang cũng dần dần biến mất. Cách làm: Làm sạch lớp nhựa vàng bên ngoài, xay nhuyễn phần thịt nha đam rồi đắp lên mặt 20 phút, sau đó rửa sạch mặt. 7 Phương Pháp Điều Trị Bệnh Trĩ Hiệu Quả Nhất Tại Nhà Trị tàn nhang bằng lá tía tô Những hoạt chất có lợi trong lá tía tô sau khi thấm sâu vào biểu bì da sẽ giúp da được tái tạo, loại bỏ những hắc sắc tố gây ra tàn nhang. Cách làm: Xay/giã nhỏ lá tía tô rồi đắp lên vùng tàn nhang. Để khoảng 10 – 15 phút sau đó rửa sạch mặt. Trị tàn nhang bằng sữa chua Vi khuẩn lên men trong sữa chua không chỉ giúp cho da nhanh chóng trắng sáng mà còn khiến những hắc sắc tố theo đó mà mờ dần rồi biến mất. Cách làm: Hòa 1 hộp sữa chua cùng 2 giọt chanh tươi rồi bôi lên vùng bị tàn nhang trong 15 phút. Trị tàn nhang bằng trứng gà Trong trứng gà có rất nhiều dưỡng chất cực kì tốt cho da. Vậy nên đừng bỏ quên "vị cứu tinh" cho da tàn nhang này bạn nhé! Cách làm: Dùng lòng trắng trứng đắp lên từng lớp trên khuôn mặt. Lớp này khô lại tiếp tục đè thêm một lớp lòng trắng khác thật mỏng. Đợi khô và lột nhẹ theo chiều từ dưới lên. Trị tàn nhang bằng sữa tươi Hàm lượng Acid Cylic có trong sữa tươi có thể giúp trắng da, căng mịn và còn rất tốt cho việc loại bỏ những hắc sắc tố Melanin trong da, giúp gương mặt của các nàng trở lại vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống. Cách làm: Có thể đông lạnh sữa tươi thành viên rồi thoa lên mặt dùng dần vào mỗi tối. Trị tàn nhang bằng Vitamin E Với hàm lượng Vitamin dồi dào, giúp cấp ẩm, tái tạo những tế bào mới, những viên nén E này thật sự là "anh hùng" cho làn da. Cách làm: Bôi trực tiếp dung dịch Vitamin E lên mặt trong vòng 5 phút. Trên đây lương y Đào Ngọc Thu vừa chia sẻ tới các chị em 9 cách trị tàn nhang tại nhà đơn giản, hiệu quả. Tiếp thục theo dõi trang để tìm hiểu thêm về nhiều điều bổ ích nữa nhé!
 2. Theo Lương Y Đào Ngọc Thu: viêm khớp, đa khớp là tình trạng khi các khớp trở nên đau và cứng, thường gặp ở đầu gối, háng... Tình trạng viêm xảy ra chính là cơ chế tự vệ của cơ thể trước sự xâm nhập của các yếu tố bên ngoài như: chấn thương hoặc từ bên trong như bị di truyền, nhiễm trùng, chuyển hóa của bệnh gout. Biểu hiện như: Sưng nóng, đỏ, đau, cứng khớp. Các dạng viêm khớp: Viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, thấp khớp cấp, bệnh gout, viêm khớp nhiễm trùng. Viêm khớp lâu ngày có thể dẫn đến đau nhức, mất khả năng vận động hoặc thậm chí bị tàn phế. Biến chứng thường gặp: 1. Xương khớp: bào mòn xương khớp gây biến dạng khớp, trật đốt sống, hủy xương... 2. Da: tổn thương trên da gây loét, nhiễm trùng... 3. Mạch: viêm mạch... 4. Thiếu máu, xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn. 5. Biến chứng đường tiêu hóa. 6. Thần kinh: hội chứng ống cổ tay. 7. Đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim... Phòng bệnh viêm khớp: - Dinh dưỡng cân bằng, đủ chất: Bệnh viêm khớp dạng thấp liên quan đến sự rối loạn hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, chăm sóc khớp thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế các nguy cơ gia tăng của bệnh. Cụ thể, nên có chế độ ăn với nhiều hoa quả, rau xanh, cá biển, những thực phẩm giàu vitamin C, axit béo omega-3, magie... là những thành phần có lợi giúp cơ thể chống lại những phản ứng có hại cho khớp. - Tập thể dục nhẹ nhàng giúp tăng sức mạnh cho hệ xương khớp đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Do đó, mỗi ngày, chúng ta nên dành từ 30-60 phút để tập thể dục, tham gia các hoạt động thể chất như đi bộ, bơi lội, yoga, cầu lông, đạp xe đạp… Tập thể dục, thể thao vừa sức tăng cường sức khỏe, giảm nguy cơ bị bệnh khớp dạng thấp, kéo dài tuổi thọ hệ vận động. - Điều trị sớm hạn chế biến dạng khớp: Ngay khi phát hiện ra các triệu chứng bất thường như khớp đau, sưng, nóng đỏ, có thể kèm theo các triệu chứng toàn thân như người mệt mỏi, nóng sốt, chán ăn, người bệnh nên đi khám chuyên khoa cơ xương khớp để được điều trị kịp thời. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh Hoa Kỳ (CDC) việc điều trị bệnh kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của viêm khớp dạng thấp, điển hình là giảm sự xuất hiện của các khối u, gồ ghề tại các khớp bị viêm. - Bỏ thuốc lá: Theo CDC, việc bạn thường xuyên hút thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ phát triển của bệnh viêm khớp dạng thấp. Vì thế, bạn hãy biết quý trọng sức khỏe, bảo vệ hệ xương khớp của mình bằng cách từ bỏ thói quen gây hại. Xem Thêm: Đau dạ dày – Triệu chứng và nguyên nhân gây bệnh bạn nên biết Lương y chia sẻ về 9 nguyên nhân gây bệnh trĩ Viêm xoang – căn bệnh nguy hiểm chớ chủ quan
 3. Ngoài việc sử dụng các sản phẩm trị mụn thì một chế độ ăn uống hợp lý vô cùng quan trọng cho những ai đang điều trị mụn. Dưới đây, lương y Đào Ngọc Thu sẽ chia sẻ tới các bạn 8 loại thực phẩm thanh nhiệt, giải độc hỗ trợ tốt cho trị mụn tại nhà. Hành tây, tỏi Flavonoid - chất giúp sản xuất Glutathione có tác dụng chống oxy hoá gan có rất nhiều trong hành tây và tỏi. Glutathione cũng kích thích gan tạo ra các enzyme để đào thải chất độc hại ra khỏi hệ thống tiêu hoá. Không chỉ vậy, hành tây và tỏi còn có tính kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Bởi thế, không chỉ tốt cho người bị mụn, chúng còn tốt cho cả bệnh viêm xoang. Bạn có thể dùng tỏi để làm gia vị tẩm ướp, chiên xào hay ngâm giấm còn hành tây có thể trộn salad, xào,.. Củ dền Củ dền có chứa rất nhiều chất sắt, canxi và betaine chống oxy hoá tốt cho cơ thể. Betaine giúp phục hồi các tế bào của gan, giúp bảo vệ gan khỏi các độc tố mà bạn hấp thụ. Bạn có thể dùng củ dền nấu canh cùng su su, cà rốt hoặc làm nước ép, xay sinh tố đều rất ngon miệng. Củ sen Theo Đông y, củ sen có tác dụng lợi tiểu, có thể thúc đẩy đào thải nhanh chóng các chất thải và chất độc ra khỏi cơ thể với tốc độ nhanh. Nhờ đó mà làm sạch hệ tuần hoàn, loại chất cặn trong máu. Củ sen có thể dùng để hầm, nấu canh, nấu chè. Các loại rau có lá màu xanh đậm Chlorophyll sẽ giúp tạo ra năng lượng cho cơ thể đồng thời làm sạch kim loại nặng tích tụ trong cơ thể, chống viêm và làm giảm axit trong cơ thể. Chất này có nhiều trong các loại rau lá màu xanh đậm như rau cải xoăn, rau bồ ngót, rau mồng tơi... Nước chanh Vitamin C, chất chống oxy hoá trong chanh giúp gan đào thải các chất độc ra ngoài dễ dàng. Mỗi buổi sáng sớm bạn nên uống một ly nước ấm pha với một ít nước cốt chanh, mật ong. Hỗn hợp này sẽ tăng sức đề kháng, giúp ruột hoạt động tốt hơn và da dẻ mịn màng hơn. Tuy nhiên, nếu có bệnh liên quan tới dạ dày thì không nên uống nước chanh vào buổi sáng. Atiso giải độc và làm đẹp da, giúp da mịn màng, tươi sáng, ít bị mụn và khô ráp. Không chỉ vậy, Atiso còn có tác dụng thông mật, an thần, giảm cholesterol trong máu. Atiso có thể dùng làm trà, mứt hay nấu canh đều được. Atiso giúp mát gan, giải nhiệt, Cà rốt Carotene có trong cà rốt tốt cho việc cải thiện chứng táo bón, giúp trung hòa độc tố. Nếu bạn ăn cà rốt đều đặn thì chúng sẽ vừa nhuận tràng vừa tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Súp lơ xanh Súp lơ xanh là thực vật đứng nhóm đầu trong danh sách rau củ nên ăn thường xuyên. Trong súp lơ xanh giàu thành phần indol và thiocyanate có lợi, giúp loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Từ đó làm giảm gánh nặng cho thận, hỗ trợ và ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Trên đây là 8 loại thực phẩm rất tốt cho những ai đang trị mụn tại nhà. Để được tư vấn về trị mụn theo Đông y hay Trị mụn Đào Ngọc Thu hãy liên hệ ngay qua Hotline 0963 710 093 các bạn nhé! Xem Thêm: Trị mụn bằng thuốc Đông y có ưu nhược điểm gì? Mẹo trị mụn nhọt bằng rau răm hiệu quả theo Đông y Mách nhỏ bí kíp xông hơi trị mụn bằng sả và chanh
 4. Trĩ là một trong những căn bệnh tế nhị mà khá nhiều người mắc phải. Cũng chính vì yếu tố tế nhị nên người bệnh không dễ dàng chia sẻ tình trạng của mình cho người khác. Bởi vậy, hầu như bệnh nhân trĩ xuất hiện các dấu hiệu như sa búi trĩ, chảy máu hậu môn thành tia hoặc nhỏ thành giọt mới lo lắng giật mình đi khám. Có nhiều nguyên nhân hình thành bệnh trĩ khác nhau. Nhưng tựu chung lại, theolương y Đào Ngọc Thu, có 9 nguyên nhân gây bệnh trĩ như sau: Căng thẳng Não sẽ sản sinh ra một chất gây áp lực lên toàn bộ cơ thể khi căng thẳng. Chất này làm bạn thấy mệt mỏi, hệ tiêu hóa bị ức chế. Kéo theo đó là co giãn cơ vùng hậu môn bị giảm, gây ra bệnh trĩ. Lười vận động Cơ thể sẽ trở nên nặng nề, thiếu linh hoạt khi ít vận động. Lười vận động cũng làm cho máu lưu thông chậm. Các cơ quan không được bơm đủ máu liên tục dẫn đến không có độ đàn hồi, cơ thắt hậu môn hoạt động kém. Lâu dần sẽ gây bệnh trĩ. Thiếu chất xơ Cần ăn đủ rau xanh, hoa quả để bổ sung lượng chất xơ cần thiết. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa bài tiết tốt hơn. Khi ăn ít chất xơ, cơ thể rất dễ mắc bệnh trĩ. Uống ít nước Nước có tác dụng giúp tuần hoàn máu tốt và giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Mỗi ngày, bạn cần cung cấp đủ cho cơ thể 2 lít nước. Không những gây ra các bệnh về da mà thiếu nước còn gây ra các căn bệnh về tiêu hóa. Sự co bóp của hậu môn yếu lâu dần hình thành nên bệnh trĩ . Mang thai và sinh con Khi mang thai, đặc biệt là những tháng cuối thai kỳ trọng lượng thai nhi rất lớn sẽ dồn sức nặng xuống vùng xương chậu. Vùng hậu môn, các tĩnh mạch trĩ bị chèn ép quá lớn gây ra bệnh trĩ. Khi sinh con, các bà mẹ phải dùng hết sức để đưa em bé ra ngoài làm cho các tĩnh mạch,mao mạch... ở vùng xương chậu, vùng hậu môn bị tác động một lực mạnh khiến bệnh trĩ phát triển nặng hơn. Tuổi cao Hệ tiêu hóa kém, các cơ dọc theo ống hậu môn, cơ vòng dần bị suy giảm chức năng khi tuổi tác cao. Lúc này, tĩnh mạch trĩ bị mất neo và trượt xuống vùng hậu môn, gây nên hiện tượng táo bón ở người già và các bệnh về trĩ. Đứng, ngồi quá lâu Thường xuyên đứng lâu, ngồi nhiều trong thời gian dài khiến toàn bộ áp lực trong cơ thể dồn xuống vùng hậu môn trực tràng gây cản trở lưu thông máu. Điều này gây tắc nghẽn làm các tĩnh mạch trĩ sưng phồng quá mức, sinh ra bệnh trĩ. Táo bón, tiêu chảy Những người bị bệnh táo bón và tiêu chảy phải đi vệ sinh liên tục làm cho các tĩnh mạch, thành ruột bị tổn thương gây áp lực lên vùng xương chậu, vùng hậu môn. Những người mắc các bệnh liên quan đến đường ruột là nguyên nhân của bệnh trĩ chiếm đến 80%. Làm việc nặng thường xuyên Làm việc nặng thường xuyên sẽ gây áp lực từ vùng ổ bụng xuống vùng hậu môn khiến các tĩnh mạch trĩ suy yếu. Lâu dần là nguyên nhân gây ra bệnh trĩ. Cách phòng và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ Trên đây là 9 nguyên nhân gây ra bệnh trĩ bạn nên biết. Để phòng ngừa cũng như hỗ trợ điều trị căn bệnh này, bạn nên: - Đi đại tiện đều đặn, nên đi mỗi ngày một lần. - Tập các bài thể dục thường xuyên như đi bộ, tập yoga, tập bơi... - Không dùng các chất kích và ăn các đồ cay nóng như rượu bia, thuốc lá, tiêu, ớt. - Uống đủ nước mỗi ngày. - Ăn nhiều các loại rau củ quả, các thực phẩm tốt cho đường tiêu hóa như rau đay, rau mồng tơi... - Vệ sinh cơ thể và hậu môn sạch sẽ. - Kết hợp sử dụng thuốc tiêu trĩ của lương y Đào Ngọc Thu. Xem Thêm: Hen suyễn – Nguyên nhân và triệu chứng bệnh Lương Y Đào Ngọc Thu Chia Sẻ Về Tắc Tia Sữa Và Cách Điều Trị 6 phương pháp trị viêm xoang tại nhà đơn giản, hiệu quả nhất Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook
 5. Rau răm là một trong các loại rau gia vị vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, ít ai biết rằng, đây là một dược thảo trị mụn nhọt khá hiệu quả theo Đông y. Tại sao rau răm có tác dụng trị mụn nhọt? Rau răm hay còn gọi là thủy liễu, có vị cay tính ấm, tinh dầu. “Trong Đông y, rau răm là vị thuốc có tác dụng chống viêm hạ khí, kích thích tiêu hóa, trừ phong hàn, hoạt huyết tiêu độc, sát trùng” - Lương y Đào Ngọc Thu cho biết. Có thể tận dụng được tất cả các bộ phận của rau răm dùng riêng hoặc phối hợp với các vị khác thành bài thuốc. Rau răm không độc, nên có thể dùng tươi, phơi khô hay giã lấy nước uống, đắp bã đều được. Trong dân gian, có rất nhiều bài thuốc dùng rau răm trị đầy hơi khó tiêu, cảm cúm, rắn cắn hay trị mụn nhọt,.. Cũng theo lương y Đào Ngọc Thu, nhờ tác dụng chống viêm, hoạt huyết tiêu độc, sát trùng mà rau răm có khả năng đánh bay mụn nhọt hiệu quả. Tuy nhiên, các bài thuốc trị mụn nhọt bằng rau răm không nên sử dụng trên mặt. Bởi da mặt khá nhạy cảm và mỏng hơn các vùng da khác trên cơ thể. Một số cách trị mụn nhọt bằng rau răm Kết hợp rau răm và muối Ngâm rửa sạch rau răm bằng nước muối loãng. Sau khi rau ráo nước thì cho vào cối giã nát cùng 1 ít muối tinh. Chắt nước cốt vừa giã được bôi lên vùng da bị mụn. Để trên da khoảng 15-20 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện đều đặn 2 lần mỗi tuần. Kết hợp rau răm và dưa chuột Xay dưa chuột và rau răm theo tỉ lệ 1:1. Thoa dung dịch đã xay lên chỗ bị mụn. Đợi khoảng 20 phút cho khô rồi rửa lại bằng nước mát. Tốt nhất nên thực hiện 2 - 3 lần mỗi tuần. Kết hợp rau răm và chanh tươi Giã hoặc ép rau răm lấy nước sau khi rửa sạch rồi thêm vài giọt nước cốt chanh. Bôi dung dịch vừa làm lên những nốt mụn. Đợi khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát. Cách này cũng nên áp dụng 2 lần mỗi tuần. Trên đây là một số cách trị mụn tại nhà bằng rau răm. Bạn có thể kết hợp dùng Trị Mụn Đào Ngọc Thu để có thể trị mụn tận gốc hiệu quả. Chúc các bạn thành công! Xem Thêm: Mách nhỏ bí kíp xông hơi trị mụn bằng sả và chanh Trị mụn bằng thuốc Đông y có ưu nhược điểm gì? 8 loại thực phẩm thanh nhiệt, giải độc hỗ trợ tốt cho trị mụn tại nhà
 6. Hen suyễn là một tròn các bệnh viêm mạn tính của đường hô hấp khá thường gặp. Vậy nguyên nhân và triệu chứng của bệnh hen suyễn như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu các kiến thức này qua chia sẻ của Lương Y Đào Ngọc Thu dưới đây nhé! Nguyên nhân gây bệnh hen suyễn Nguyên nhân gây hen suyễn ở mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên, có thể gom các nguyên nhân gây hen suyễn thành các nhóm chính như sau: - Dị ứng với những dị nguyên từ môi trường: khói, bụi, phấn hoa, lông chó mèo, gián, hóa chất, mùi nặng,.. - Dị ứng với thực phẩm: các thức ăn đóng hộp, đồ khô, hải sản. - Dị ứng với thời tiết. - Do dùng một số loại thuốc: aspirin, thuốc cảm, các thuốc giảm đau chống viêm không steroid (như ibuprofen, naproxen) và thậm chí cả thuốc nhỏ mắt. - Do các yếu tố bên trong: căng thẳng, stress, hay mắc phải một số bệnh như bệnh dạ dày, ruột, viêm xoang,.. Triệu chứng của bệnh hen suyễn Các biểu hiện lâm sàng thường gặp của bệnh hen suyễn có thể kể đến như: Ho mãn tính, dai dẳng Có nhiều nguyên nhân dẫn tới ho như nhiễm khuẩn xoang mũi, cảm lạnh. Thế nhưng, ho kéo dai dẳng có thể là một triệu chứng của bệnh hen suyễn. Đặc biệt, nếu ban đêm bạn thường bị đánh thức bởi những cơn ho do đường thở bị thu hẹp thì nên đến gặp bác sĩ ngay. Thở khò khè Một triệu chứng điển hình khác của bệnh hen suyễn chính là thở khò khè. Thở khò khè cũng là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh hen suyễn. Khi không khí không thể đi qua phổi 1 cách bình thường sẽ tạo ra âm thanh này. Thở khò khè có thể xuất hiện tự nhiên khi trời lạnh. Bởi vậy, để nắm bắt tình trạng bệnh hen suyễn kịp thời bạn nên theo dõi kỹ phản ứng của cơ thể khi tập thể dục trong những điều kiện nhiệt độ khác nhau. Hay hắng giọng Trong cổ họng, hốc mũi và các xoang đều có màng nhầy, nước nhầy sẽ được tiết ra nhiều hơn khi chúng bị kích thích. Lúc này, cơ thể hay hắng giọng để đẩy dịch nhầy mắc kẹt ở cổ họng. Thường xuyên hắng giọng có thể là 1 triệu trứng của hen suyễn. Cảm thấy hụt hơi ngay cả khi vận động nhẹ Bạn cảm thấy hụt hơi, năng ngực và phải ngồi xuống nín thở rồi mới có thể tiếp tục hoạt động bình thường ngay cả khi vận động nhẹ? Vậy thì rất có thể bạn đã bị hen suyễn. Lúc này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để sớm phát hiện và điều trị kịp thời. Luôn cảm thấy mệt mỏi Cảm thấy mệt nhọc, thở không đều, nặng ngực mà không có lý do thì rất có thể bạn đã bị hen. Triệu chứng này là dấu hiệu không thể bỏ qua của bệnh hen suyễn. Kém thích nghi với trời lạnh Dễ hắt hơi, cảm ho, sổ mũi khi giao mùa, chịu lạnh kém, cảm lạnh kéo dài thì không loại trừ bạn đã mắc bệnh hen suyễn. Dễ bị dị ứng Nếu dễ bị dị ứng những lúc tiếp xúc với các dị nguyên như phấn hoa, lông động vật, dị ứng thời tiết nhất là khi giao mùa hoặc dị ứng với thực phẩm như các món ăn lạ, măng tây, thức ăn có tính nóng, đồ hộp, hải sản… thì rất có thể bạn đã mắc hen phế quản. Hay bị viêm phế quản khi còn nhỏ Khi còn nhỏ bạn thường bị viêm phế quản khiến các ống phế quản vận chuyển oxy đến phổi bị kích thích. Việc này có thể làm tăng nguy cơ bị hen suyễn sau này của bạn. Thường xuyên bị mất giọng Bị mất giọng thường xuyên có thể không nằm trong những triệu chứng của bệnh hen suyễn, nhưng khi dấu hiệu này xảy ra thường xuyên và đi kèm với một số triệu chứng khác thì bạn nên đi khám sức khỏe. Bệnh hen suyễn ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người bệnh. Khi có dấu hiệu hen suyễn, bạn nên tới ngay cơ sở y tế để thăm khám kịp thời. Lương y Đào Ngọc Thu hiện đang có chương trình chữa hen miễn phí. Để được tư vấn chữa bệnh, các bạn có thể liên hệ qua hotline 0963 710 093.
 7. Bệnh đau nhức xương khớp là chứng bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là ở người có tuổi, với nhiều nguyên nhân gây ra như: Chế độ dinh dưỡng, thời tiết thất thường, mang vác nặng, vận động sai tư thế, tai nạn giao thông, chơi thể thao, lão hóa xương, thoái hóa xương, viêm khớp, đa khớp...Khi nói đến hướng điều trị thì có rất nhiều phương thức khác nhau từ Đông Y, Tây Y hay vật lý trị liệu. Bên cạnh đó thì chế độ ăn uống hàng ngày có vai trò rất quan trọng cho triệu chứng đau nhức xương khớp.Vậy đối với người bị đau nhức xương khớp nên ăn và kiêng ăn gì để nhanh khỏi và tránh tình trạng bị nặng hơn? Bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề, Lương Y Đào Ngọc Thu chia sẻ: 1. Với bệnh nhân thoái hóa: - Đối với những người bị bệnh béo phì kèm bệnh xương khớp, theo chuyên khoa xương khớp, người béo phì nên giảm cân, và cần có một chế độ ăn kiêng từ từ để giảm tối đa những chấn động trên khớp. - Những người có tình trạng dinh dưỡng kém bị mắc bệnh thoái hóa nên tăng cường chế độ dinh dưỡng bằng cách ăn nhiều bữa hơn và chia các bữa phụ trong ngày nhằm giúp cơ thể dung nạp tốt hơn. - Đối với những bệnh nhân bị thoái hóa xương khớp cấp độ nhẹ cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng và ngăn chặn được bệnh lý. - Bổ sung các thực phẩm như: thịt heo, thịt gà, vịt, hoặc bò, cá biển, tôm cua, sò..Các thực phẩm như lúa mì, lúa mạch..Bổ sung thêm các chất vitamin như D, B, K hay sắc có chứa trong các loại rau. - Điều chính chế độ dinh dưỡng hợp lý góp phần đạt được những kết quả trị liệu tốt, giúp người bệnh hạn chế tối đa quá trình phát bệnh mang đến sức khỏe tốt nhất đến mỗi người. - Đối với những người mắc bệnh xương khớp ở thể hàn cần tránh thức ăn chế biến từ động vật ở sâu dưới bùn như cá chạch, lươn. - Đối với những người mắc bệnh xương khớp ở thể nhiệt, người bị bệnh gút cần tránh ăn những chất cay nóng như: hồ tiêu, rượu, bia, cà phê, chất có quá nhiều đạm như thịt đỏ, gan, thận, tim, trứng cá, gà lôi, cá trích, cá mòi, thịt bò, chim bồ câu, ngỗng, sò… Đặc biệt tránh phối hợp các thức ăn này trong cùng bữa ăn. 2. Đối với những người bị bệnh Gout: - Cần có một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt nên hạn chế tối đa các chất đạm nhằm giảm lượng acid trong máu như: gan, thận, tin, trúng cá, cá trích, cá mòi, thịt bò, thịt gà lôi, chim bồ câu, ngỗng, sò…. đặc biệt nên hạn chế các chất đạm, ngoài ra người bệnh nên kiêng tuyệt đối bia, rượu mạnh hoặc rượu vang đỏ… - Hạn chế các loại thực phẩm như: đậu hay các loại họ đậu.. măng tây, súp lơ, nấm.. và tránh dùng mỡ động vật. - Ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, và chia hành các bữa nhỏ trong ngày giúp cơ thể hấp thụ tốt. - Nên ưu tiên sử dụng dầu đậu nành, và dầu hạnh nhân….Đặc biệt có một chế độ tập thể dục đều đặn. 3. Với bệnh nhân viêm khớp: - Cá, đặc biệt là mỡ cá, các loại cá thu, cá ngừ, cá hồi, cá trích, tôm, cua, dầu cá, dầu đậu nành, dầu hạnh nhân, dầu ô lưu chứa rất nhiều omega3 một chất ngăn cản gây viêm bạn không nên bỏ qua những loại thực phẩm này. - Ăn nhiều các thực phẩm giàu vitamin C, D, E và beta-caroten (tiền vitamin A). Nhờ tác dụng chống oxy hóa nên các vitamin này có thể phòng tránh được một số dạng viêm khớp. - Uống đủ nước, mỗi ngày nên uống từ 2.0-2.5 lít nước để các khớp không bị khô. - Các thức ăn nên tránh: Tránh ăn những thực phẩm chế biến sẵn, nhất là bắp hay gạo nếp vì nó dễ gây dị ứng với bệnh xương khớp. - Tránh hoặc hạn chế các chất kích thích làm tăng tiến triển của bệnh, làm bệnh khớp biến triển xấu đi như rượi, bia, thuốc lá, cà phê. - Hạn chế ăn những thực phẩm tạo một số chất gây kích thích phản ứng viêm và thúc đẩy kết dính tiểu cầu, gây giãn mạch, xung huyết, tăng cảm giác đau như sản phẩm chữa nhiều chất béo bão hòa, dầu như bơ, đồ ăn nhanh, thức ăn sẵn, thức ăn chiên quá kỹ và nhiều dầu. - Tránh các loại thực phẩm có thể gây ra dị ứng tăng viêm như ngô, bơ sữa, đồ nếp đã qua chế biến, quả thuộc họ cam quýt, cua, tôm. - Hạn chế những thực phẩm giàu axit oxalic như: mận, củ cải. - Kiêng ăn thịt lợn nấu với gừng vì ăn lâu dài sẽ gây ra bệnh thấp khớp. - Hạn chế thực phẩm gây tăng chất lipit máu gây bất lợi cho người đang bị viêm khớp vì xúc tác phản ứng viêm tấy ở mặt trong bao khớp như thịt mỡ, bơ, xúc xích, dăm – bông, bánh kẹo. Với bệnh nhân tiểu đường: Giảm lượng tinh bột và các đồ ăn nhiều đường, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cân bằng các chất, nên chia thành nhiều bữa ăn trong 1 ngày tránh trường hợp hạ đường huyết. 4. Chế độ sinh hoạt, tập luyện cho người mắc bệnh xương khớp: - Trong thời gian bị bệnh, mỗi ngày cần tập thể dục, hoạt động khớp xương nhẹ nhàng nhất là vào buổi sáng để giúp các khớp xương hoạt động trơn tru, giảm bớt co cứng cơ, tránh hiện tượng dính khớp. Xoa bóp vùng bị tổn thương giúp cho phục hồi nhanh hơn. - Có thể áp dụng các bài tập thể dục trị liệu hay tập bơi, chơi cầu lông, bóng bàn hoặc có thể đi bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng, tối. Thậm chí sau khi các triệu chứng bệnh đã khỏi thì vẫn phải kiên trì vận động trong thời gian dài để duy trì các khớp xương ở trạng thái chức năng bình thường. - Khi các khớp bị biến dạng, nên học cách thích nghi với tình trạng bệnh, cần duy trì cơ lực và các động tác vận động của khớp ở các khớp chưa bị ảnh hưởng; không để xảy ra các biến chứng như: co cứng ở các khớp chưa bị tổn thương, các tổn thương da và tình trạng ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch. - Trong sinh hoạt hàng ngày, tránh đứng hoặc ngồi quá lâu; giữ tư thế thẳng cân đối khi đứng, đi và ngồi. Dùng các ghế ngồi cao và có tay vịn giúp việc đứng lên dễ hơn. Khi nâng một vật nào đó, cần nâng bằng cả hai tay. Khi di chuyển đồ vật, nhất là vật nặng, nên đẩy, không nên nhấc lên. - Nên đi bộ hàng ngày, song cần nghỉ 5-10 phút sau mỗi giờ đi. Khi đi ngủ, nên nằm ngủ bằng lưng trên nệm chắc và đảm bảo ngủ đủ giấc. Tắm nước nóng trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng sẽ có tác dụng giảm đau. - Luôn biết giữ ấm cơ thể khi thời tiết lạnh. - Ở người béo phì, cần phải ăn uống hợp lý kết hợp với việc thường xuyên tập thể dục để giảm cân. Theo Lương Y Đào Ngọc Thu.
 8. Để tránh viêm xoang chuyển thành mãn tính, ngay từ lúc còn viêm nhẹ, bạn nên học cách trị viêm tại nhà. Sau đây, chúng ta cùng theo dõi Lương Y Đào Ngọc Thu sẽ chia sẻ 6 phương pháp trị viêm xoang đơn giản tại nhà nhé! Viêm xoang là một căn bệnh nan giải khó chữa với nhiều người, nhất là ở thể mãn tính. Người bị viêm xoang mũi nhẹ khi thời tiết thay đổi thường bị sụt xịt khó chịu, nặng hơn thì cảm thấy nhức buốt hai cánh mũi rồi nhức lên trán.Biến chứng của viêm xoang là viêm tới xương, viêm cốt thùy xương trán hay xương hàm trên, bất đầu từ xương trán, rồi lan dần ra xương thái dương và xương đỉnh, gây đau nhức trán tại một điểm nào đó, vùng xương trán bị sưng tấy và tạo thành áp-xe mũi. Để tránh viêm xoang chuyển thành mãn tính, ngay từ lúc còn viêm nhẹ, bạn nên học cách trị viêm tại nhà. Sau đây chúng ta cùng theo dõi Lương Y Đào Ngọc Thu sẽ chia sẻ 6 phương pháp trị viêm xoang đơn giản tại nhà nhé! 1. Vệ sinh mũi bằng nước muối sạch Nước muối sạch hay còn gọi là nước muối sinh lý. Dùng nước muối sinh lý có tác dụng sát khuẩn, tiêu trừ viêm, hỗ trợ rất tốt việc điều trị viêm xoang. Tuy nhiên không nên lạm dụng nước muối mà cần phải theo chỉ dẫn chuyên khoa nếu không sẽ có tác dụng ngược lại, gây khó khăn cho việc điều trị. 2. Bổ sung nước đều đặn cho cơ thể mỗi ngày Nước có tác dụng hỗ trợ việc chữa trị viêm xoang rất nhiều. Bổ sung đủ nước sẽ giúp làm loãng dịch nhầy, giảm đi dấu hiệu nghẹt mũi. Khi chúng ta sử dụng bình xịt xoang sẽ dễ dàng đấy dịch nhày ra ngài hơn. Vào mùa lạnh, bạn cần phải uống nước ấm, tránh nước lạnh bởi nước lạnh gây tác dụng xấu đối với xoang cũng như cơ thể. Nước ép trái cây cũng hỗ trợ rất tốt, nó bổ sung hàm lượng vitamin thiết yếu cho cơ thể. Giúp quá trình điều trị và phục hồi sau điều trị viêm xoang tiến triển nhanh chóng. 3. Xông mũi Xông mũi là một trong những biện pháp có tác dụng tốt trong điều trị viêm xoang nhẹ, giúp làm ấm niêm mạc, cung cấp đủ độ ẩm,...đồng thời loại bỏ phần lớn vi khuẩn trong hốc xoang và làm sạch mũi. Có 3 cách xông mũi rất hiệu quả mà dân gian hay áp dụng: Cách 1: Xông hơi bằng nước nóng - Chuẩn bị: Một tô nước nóng khoảng 60-70 độ và một chiếc khăn to sạch. - Cách thực hiện: Khi hơi nóng từ tô nước bốc lên, bạn dùng khăn trùm lên đầu, sau đó đưa mặt trên miệng tô. Chiếc khăn trùm sẽ có tác dụng giữ lại hơi nóng nhiều nhất. - Tác dụng: Hơi nóng sẽ giúp thông mũi hiệu quả, làm giảm các tình trạng nghẹt mũi và khó thở. Cách 2: Xông hơi bằng tinh dầu - Chuẩn bị: Tinh dầu bạc hà hay tinh dầu khuynh diệp và nước nóng. - Cách thực hiện: Nhỏ một vài giọt tinh dầu vào trong tô nước nóng. Khi hơi nước bốc lên và có mùi thơm của tinh dầu thì đưa mặt vào xông. Xông trong thời gian 10-15 phút, nên thực hiện ngày 1-3 lần. Trong lúc xông nếu như nước bị nguội thì phải thay nước mới đồng thời nhỏ thêm tinh dầu. - Công dụng: Hơi nước nóng giúp làm dịch mũi loãng ra và dễ lưu thông hơn, các thành phần ở trong tinh dầu có tác dụng chống lại viêm vá sát khuẩn nên sẽ giúp cho việc điều trị tổn thương lớp niêm mạc, giúp bạn quay trở lại trạng thái bình thường. Hơn nữa tinh dầu còn có công dụng giúp cho người bệnh cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều. Cách 3: Bài thuốc xông hơi bằng cây giao (cây xương cá) - Cây giao hay còn được gọi là cây xương cá là một loại cây thuộc họ xương rồng, chúng không có lá và gai. Do cây giao khá giống với một loại cây kiểng nên bạn cần lưu ý tránh mua nhầm. Cách phân biệt cây giao rất đơn giản, ở trong thân cây giao có chứa rất nhiều mủ màu trắng đục, quánh đặc, còn cây cảnh thì không có hoặc có rất ít mủ. Cây giao được dùng trong việc điều trị bệnh xoang do nó có chứa nhiều thành phần hóa học giúp chống viêm và diệt khuẩn vượt trội. Phương pháp điều trị viêm xoang bằng cách xông mũi từ cây giao đã được nhiều người kiểm nghiệm và truyền tay. - Chuẩn bị: khoảng 10-20 đốt của cây giao, ống tròn nhỏ dài khoảng 50cm và ấm nước nhỏ. - Cách làm: · Chêm vào ấm một bát nước sạch sau đó đưa đốt giao lên trên miệng của ấm để mủ chảy trực tiếp vào ấm rồi cắt nhỏ. Mủ cây giao chính là nguyên liệu chủ chốt dùng để điều trị bệnh. Tuy nhiên, khi cắt tránh các trường hợp mủ bị bắn lên mắt hoặc lên mặt. Do mủ của cây giao có thể làm mù mắt rất nguy hiểm. Cách tốt nhất là bạn nên có đồ dùng bảo vệ mặt khi cắt. · Tiếp theo, bỏ ấm lên bếp đun cho đến khi nước sôi, nếu hơi thoát ra nhiều thì giảm lửa lại. Canh lửa sao cho đến lúc lượng hơi thoát ra vòi ấm nhẹ là được. · Cuối cùng lấy ống tròn, một đầu gắn vào vòi ấm đầu còn lại thì để hít. Khi hơi xông ra thì hít thật mạnh. Cần phải xông ngay khi hơi vừa bốc ra khỏi ấm do lúc này dịch mủ ở trong cây giao đậm đặc nhất và công hiệu điều trị bệnh cao nhất. Phương pháp này nên thực hiên hằng ngày vào các buổi sáng tối. 2 ngày đầu nên áp dụng thì hít trong khoảng 20 phút, 3 ngày tiếp theo khoảng 25 phút, các ngày còn lại thì nên hít trong vòng 30 phút. Khi bệnh đã hết, bạn cũng không nên ngưng vội mà hãy tiếp tục thực hiện xông thêm vài lần nữa. Lưu ý phương pháp xông hơi bằng lá giao này không được áp dụng cho bà bầu và trẻ nhỏ nên thử ở trong thời gian ngắn trước. 4. Chườm khăn ấm Đây là phương pháp đơn giản nhất được áp dụng cho những người bị xoang nhẹ.Chườm lên mặt và vị trí xoang viêm nhiễm giúp cho người bệnh dễ chịu, làm ấm vùng viêm đau và cung cấp thêm độ ẩm. Đây được xem là mẹo chữa viêm xoang tại nhà an toàn. Không gây ra một số ảnh hưởng, ảnh hưởng hoặc bất kì tác dụng phụ nào. bệnh nhân có thể áp dụng khi cảm thấy khó thở, nghẹt mũi. 5. Cung cấp thêm các dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể Một trong những cách xử lý viêm xoang chính là nâng cao sức đề kháng. bệnh nhân nên có xây dựng chế độ dinh dưỡng bằng chế độ ăn hợp lý, giàu dinh dưỡng. ▪ Thực phẩm giàu hàm lượng vitamin C, A. ▪ Thực phẩm có chứa Omega 3. ▪ Thực phẩm chứa kẽm hoặc khoáng chất chống viêm nhiễm. ▪ Cung cấp đủ nước và cần uống nước ép hoa quả. 6. Ăn nhiều thực phẩm có kháng sinh tự nhiên có tác dụng chống viêm Hành tây Hành tây rất giàu chất chống oxy hóa có đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ điều trị nhiễm nấm và virus. Bên cạnh đó, loại thực phẩm quen thuộc này còn chứa những dưỡng chất có tác dụng chống lại sự hình thành của các gốc tự do gây ung thư trong cơ thể. Gừng Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm và được dùng như một vị thuốc có tác dụng tán hàn ôn trung, làm ấm tỳ vị, chống nôn, sát khuẩn, giảm đau, chống viêm, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa… Ngoài ra, hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất trong gừng còn giúp điều trị nhiều loại bệnh, cải thiện hệ miễn dịch và chống lại các tác động tiêu cực của gốc tự do. Mật ong Nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống viêm mà mật ong thường được dùng để làm lành vết thương và chống nhiễm trùng. Loại nguyên liệu thiên nhiên này có tác dụng như thuốc giảm đau và chất khử trùng. Theo nhiều nghiên cứu, những dưỡng chất có trong mật ong đều có khả năng chống lại hơn 60 chủng vi khuẩn khác nhau, thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, giải độc máu và cải thiện chức năng gan. Quế Quế có đặc tính kháng khuẩn và chống nấm hiệu quả, đặc biệt có khả năng cải thiện hiệu quả các vấn đề về da và cân nặng. Nghệ Củ nghệ chứa đặc tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, từ đó giúp điều trị một số bệnh nhiễm trùng. Bạn có thể nghiền nghệ thành bột và thoa lên bất kỳ vùng da nào bị nhiễm trùng. Uống nước nghệ ấm mỗi ngày còn giúp làn da luôn khỏe đẹp, đồng thời hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tỏi Tính chất kháng khuẩn của tỏi rất mạnh, nó thậm chí có thể giúp điều trị đau họng khi bị cảm cúm. Nó cũng có thể giúp bạn giảm ho và phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Ăn tỏi mỗi ngày giúp cho sức đề kháng của bạn tăng đáng kể, chống lại được rất nhiều loại bệnh xâm nhập vào cơ thể. Bạn có thể kết hợp sử dụng Viêm xoang Đào Ngọc Thu với những cách trị viêm xoang tại nhà trên để mang lại hiệu quả tốt nhất. Được điều chế từ hoa ngũ sắc và nhiều dược thảo quý khác, Viêm xoang Đào Ngọc Thu giúp thông kinh hoạt lạc, giảm viêm. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn ngay lần đầu sử dụng. Kiên trì sử dụng sẽ giúp đẩy lùi viêm xoang vô cùng hiệu quả. Để được tư vấn kỹ lưỡng hơn về sản phẩm Viêm xoang Đào Ngọc Thu, các bạn có thể liên hệ qua inbox hoặc: Hotline: 0963 710 063 Email: luongydaongocthu@gmail.com Chúc các bạn sớm tạm biệt viêm xoang!
 9. Viêm xoang, viêm mũi là bệnh lý thường gặp ở Việt Nam. Tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, gần 50% số ca bệnh mỗi ngày là các trường hợp bị viêm mũi, xoang. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa ý thức rõ được mức độ nguy hiểm của bệnh viêm xoang. Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và các tác hại của căn bệnh này nhé! Viêm xoang ảnh hưởng tới đường hô hấp Cửa ngõ đầu tiên của đường hô hấp là mũi. Bởi vậy, khi bị viêm xoang mũi, hệ thống hô hấp ở phía sau sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện tượng tắc mũi, nghẹt mũi do viêm xoang khiến người bệnh phải thở bằng miệng. Lúc này, không khí không qua mũi nên không được làm ấm, làm sạch. Người bệnh viêm xoang rất dễ mắc các bệnh về hô hấp Mặt khác, do chảy mũi, dịch mủ trực tiếp xuống họng hoặc do không biết xì mũi (ở trẻ em) dẫn tới khịt mũi, hít mủ mũi xuống họng nên viêm xoang dễ dẫn đến viêm họng. Lâu dần, lượng dịch này tích tụ khiến giọng nói khàn, chóng bị mệt, mất tiếng, ho có đờm,.. gây bệnh viêm thanh quản mãn tính. Viêm xoang ảnh hưởng tới mắt Do nằm khá gần vị trí các xoang nên những viêm nhiễm ở xoang sẽ gây hại đến mắt như viêm nề ổ mắt, viêm mí. Khi có triệu chứng viêm xoang như sổ mũi, nhức đầu, bệnh nhân dễ bị sưng mí mắt, nề màng tiếp hợp, lồi nhãn cầu, đau nhức mắt… Các hiện tượng này sẽ hết khi dùng kháng sinh nhưng bệnh tình của xoang vẫn tiếp diễn. Điều này dẫn đến các biến chứng khác như áp xe mí mắt làm mí mắt sưng to, nóng, đỏ và đau, viêm túi lệ gây sốt và đau nhức nhiều, viêm tấy ổ mắt làm đau nhói trong ổ mắt, đau xuyên lên đầu, mắt sưng húp, lồi và không di động được. Thậm chí, mắt người bệnh có thể bị sưng lan cả lên vùng thái dương, viêm dây thần kinh thị giác làm thị lực của người bệnh tự nhiên giảm sút đột ngột, có thể tự phục hồi hoặc để lại những di chứng về sức nhìn. Viêm xoang ảnh hưởng tới tai Những người mắc viêm xoang mãn tính thường rất hay bị viêm tai giữa. Bởi, mủ chảy từ lỗ mũi sau xuống vòm họng luôn đọng lại ở lỗ vòi tai. Viêm tai giữa có thể ở hai dạng: viêm tai giữa cấp mủ và viêm tai giữa ứ dịch. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh này có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc… Viêm xoang ảnh hưởng tới xương Biến chứng thường gặp nhất của viêm xoang tới xương là viêm cốt thùy xương trán hay xương hàm trên. Bệnh bắt nguồn từ xương trán, rồi lan dần ra xương thái dương và xương đỉnh, gây đau nhức trán tại một điểm nào đó, vừng xương trán bị sưng tấy và tạo thành áp-xe mũi. Viêm xương hàm trên là biến chứng khá thường gặp ở người bệnh viêm xoang Viêm xoang gây u lành thanh quản Viêm xoang gây nên việc hình thành u lành trong thanh quản, tuy là u lành nhưng nếu kéo dài thì sẽ bị khàn giọng hoặc mất tiếng. Trên đây là những tác hại, biến chứng nguy hiểm của viêm xoang mà bạn nên biết. Trong môi trường ngày càng ô nhiễm, việc không chủ quan, chủ động điều trị viêm xoang một cách khoa học là vô cùng cần thiết. Tiếp tục theo dõi các bài viết của lương y Đào Ngọc Thu theo link bên dưới để hiểu hơn cũng như có thể điều trị hiệu quả bệnh viêm xoang các bạn nhé! https://www.daongocthu.com