• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Avado Việt

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  40
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Avado Việt

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://avado.vn
 1. Tăng men gan là bệnh phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nếu không điều trị tăng men gan sớm sẽ dẫn tới viêm gan, xơ gan và những biến chứng nguy hiểm khác.Điều trị Tăng men gan bắt đầu từ đâu?Cần phải làm vì với tình trạng men gan cao?CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMNguyên nhân men gan cao và cách điều trị bệnh từ nguyên nhânBệnh nóng gan là gì và những nguyên nhân chủ yếu gây bệnh nóng ganGan yếu là gì? Ảnh hưởng của bệnh gan yếu như thế nào?Điều trị tăng men gan cần hạ men gan hiệu quả từ “gốc” cần kiểm soát tốt tế bào Kupffer – yếu tố giữ mắc xích quan trọng gây ra những bệnh lý nguy hiểm liên quan đến gan, trước hết là tăng men gan.Người bị men gan cao nên thường xuyên thăm khám để theo dõi tình hình men gan nhưng cũng cần có thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.Nếu bị thừa cân, nên xem xét giảm cân để giữ gìn sức khỏe, nếu đang điều trị các bệnh lý mãn tính (mất ngủ, rối loạn mỡ máu, tiểu đường…) nên thông báo với bác sĩ để thay đổi hoặc tạm dừng một số loại thuốc điều trị nếu chúng gây tăng men gan cho bạn.điều trị tăng men gan sớmđiều trị tăng men gan sớmKhi đã biết mình bị tăng men gan cần phảibạn nên giữ gìn sức khoẻ, tránh làm việc quá sức và bước kế tiếp là phải đi khám bác sĩ chuyên khoa về bệnh gan mật để được xác định rõ bệnh và Điều trị tăng men gan kịp thời, tránh được sớm những biến chứng, đặc biệt là bệnh viêm gan B.Khi phát hiện thấy men gan cao thì cần phải theo dõi thường xuyên xem số lượng có thay đổi không và cũng nên làm siêu âm định lượng gan để biết được tình trạng của gan, ống dẫn mật.Trong trường hợp phát hiện tình trạng GGT tăng cao thì điều cần thiết là phải ngưng ngay việc uống rượu, bia và các loại nước uống có chất cồn, không hút thuốc lá, nếu xảy ra ở những người có tình trạng thừa cân béo phì thì nên kiêng cữ các thức ăn nhiều dầu mỡ, chiên xào, nên dùng chế độ ăn bổ dưỡng nhiều chất đạm.Trong trường hợp cần thiết phải dùng thuốc để điều trị một số bệnh lý khác thì cần phải báo cho bác sĩ biết mình đang có tình trạng tăng men gan để tránh dùng những thuốc có hại cho gan.Trong trường hợp cần thiết phải dùng thuốc để điều trịTrong trường hợp cần thiết phải dùng thuốc để điều trịCách điều trị bệnh tăng men ganMen gan nằm trong các tế bào gan. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa các chất trong cơ thể. Khi các tế bào gan bị hủy hoạt, các men gan được giải phóng sẽ ngấm vào máu. Đây chính là lí do khiến men gan tăng cao.Khi đã được xét nghiệm và chẩn đoán men gan cao, việc cần làm đầu tiên là giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức và tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.Khi phát hiện thấy men gan tăng cao, bạn cần phải theo dõi thường xuyên xem các chỉ số có thay đổi không và cũng nên làm siêu âm định lượng gan để biết được tình trạng của gan, ống dẫn mật. Trong quá trình Điều trị tăng men gan cần thực hiện chế độ sinh hoạt dành riêng cho bệnh nhân men gan cao, cụ thể:Dừng ngay việc sử rụng rượu, bia và các loại nước uống có cồn: Cồn là chất sẽ phá hủy các tế bào gan của bạn một cách nhanh chóng. Uống rượu, bia không những khiến lượng men gan trong máu tăng mà còn khiến quá trình xơ hóa diễn ra nhanh chóng, gan bị tổn thương, dễ dàng mắc các bệnh như suy gan, ung thư gan.
 2. Viêm amidan là tình trạng viêm và sưng amidan to, thường xảy ra do nhiễm trùng. Bệnh này có thể để lại nhiều biến chứng và di chứng nguy hiểm. Vì vậy, khi mắc bệnh, bạn không nên xem nhẹ và hãy nhanh chóng gặp bác sĩ để khám.Những dấu hiệu và triệu chứng viêm amidan là gì?Những dấu hiệu viêm amidan thường gặp bao gồm:CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMKhàn tiếng là gì? nguyên nhân biểu hiện và điều trị như thế nào?Viêm xoang có nguyên nhân triệu chứng và tác hại như thế nào?Đau họngNuốt khó hoặc đau khi nuốtGiọng nói bị khànHoHơi thở có mùi hôiSốtĂn không ngonNhức đầuCứng cổHàm và cổ đau do hạch bạch huyết sưng lênAmidan có màu đỏ và sưng lên, có đốm mủ trắng hay vàngKhó mở miệngMệt mỏi.Bạn có thể gặp các triệu chứng khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.Viêm amidan là tình trạng viêm và sưng amidan toViêm amidan là tình trạng viêm và sưng amidan toKhi nào bạn cần gặp bác sĩ?Bạn nên đến khám bác sĩ nếu nằm trong những trường hợp sau đây:Sốt cao hơn 39,5°CYếu cơCứng cổĐau họng và khó nuốtKhó mở miệngKhó thở.Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nêu trên hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ. Cơ địa mỗi người là khác nhau. Vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ để lựa chọn được phương pháp thích hợp nhất.nằm trong những trường hợpnằm trong những trường hợpNguyên nhân gây ra viêm amidan là gì?Nguyên nhân gây viêm amidan gồm có:Nhiễm khuẩn (ví dụ như streptococcus)Nhiễm virus như Epstein-Barr, herpes, cúm, enterovirus, đây là các tác nhân thường gặp nhất gây viêm.Nguy cơ mắc phảiNhững ai thường mắc phải bệnh viêm amidan?Bệnh này khá phổ biến vì ảnh hưởng đến hàng triệu người mỗi năm. Mặc dù viêm amidan gây khó chịu và không thoải mái cho người bệnh nhưng hiếm khi gây ra những vấn đề lớn cho sức khỏe. Viêm amiđan có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu gặp ở trẻ em từ độ tuổi mẫu giáo cho đến khi gần trưởng thành. Bạn có thể kiểm soát bệnh này bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Hãy tham khảo bác sĩ để biết thêm thông tin chi tiết.
 3. Huyết áp cao được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng” vì bệnh thường không có triệu chứng, người bệnh được chẩn đoán tình cờ khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc sau khi xảy ra một biến cố lớn như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.Việc không biểu hiện triệu chứng làm cho bệnh không được chẩn đoán và điều trị sớm, điều này để lại nhiều hậu quả đáng tiếc khi biến chứng đã âm thầm diễn ra mà mọi người vẫn còn chưa hay biết gì.Huyết áp cao, hay còn được gọi là tăng huyết áp, là một tình trạng áp lực máu đẩy vào thành động mạch khi tim bơm tống máu đi quá cao. Nếu áp lực này tăng lên cao theo thời gian, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác.Một số loại tăng huyết áp chính bao gồm:tăng huyết áp vô căn (EHT), hay còn gọi là tăng huyết áp tự phát;Tăng huyết áp thứ phát;Cao tăng huyết áp tâm thu;Tiền sản giật, hay được gọi là tăng huyết áp thai kỳ.Ý nghĩa chỉ số huyết áp là gì?Máu lưu thông trong cơ thể với một tốc độ nhất định. Chỉ số huyết áp của bạn bao gồm 2 chỉ số:Huyết áp tâm thu, là giá trị cao hơn, đo áp suất trong động mạch khi tim đập tống máu đi (khi cơ tim hoạt động).Huyết áp tâm trương, là giá trị thấp hơn, đo áp lực máu trong động mạch giữa các nhịp tim (giữa hai lần đập của tim).Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, tăng huyết áp có thể được phân loại như sau:Tiền tăng huyết áp: 120/80 mmHg hoặc cao hơn;Tăng huyết áp độ 1: 140/90 mmHg hoặc cao hơn;Tăng huyết áp độ 2: 160/100 mmHg hoặc cao hơn;Huyết áp cao cấp cứu (một tình trạng đe dọa đến tính mạng): 180/110 mmHg hoặc cao hơn.Theo Hiệp hội Tim mạch Việt Nam, đối với huyết áp dưới 120/80 mmHg được coi là bình thường. Khi bị tăng huyết áp, máu sẽ lưu thông qua các động mạch ở áp suất cao, gây sức ép nhiều hơn vào các mô và gây tổn hại các mạch máu.Tác hại của huyết áp cao gây ra những bệnh gì?Tác hại của tăng huyết áp dẫn đến bệnh tim, tai biến mạch máu não, bệnh thận… Ở mỗi bộ phận khác nhau, huyết áp cao gây ra những thương tổn khác nhau.huyết áp cao gây ra những thương tổn khác nhauhuyết áp cao gây ra những thương tổn khác nhauBệnh tăng huyết áp gây hại đến tim mạchỞ biến chứng này, bệnh tăng huyết áp gây ra biến chứng nhồi máu cơ tim, phì đại cơ tim và suy tim.Nhồi máu cơ tim cho tăng huyết ápNội mạc bị tổn thương khiến các phân tử cholesterol tỷ trọng thấp đi từ lòng mạch máu vào trong lớp áo của động mạch vành. Từ đó hình thành nên các mảng xơ vữa động mạch, làm mạch hẹp lại.Khi các mảng xơ vữa động mạch bị nứt hoặc vỡ, cục huyết khối được hình thành làm tắc động mạch vành. Cuối cùng dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.Phì đại cơ tim do huyết áp caoHuyết áp tăng lâu ngày không thể kiểm soát khiến cơ tim dày lên làm tim bơm máu đi nuôi các bộ phận khác khó hơn. Phì đại cơ tim ảnh hưởng đến hệ thống điện dẫn của tim, gây loạn nhịp tim. Bệnh nhân có thể bị tử vong đột ngột do nhịp nhanh thất hoặc rung thất.Huyết áp lâu ngày sẽ dẫn đến suy timTheo thống kê của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, có đến 90% số trường hợp suy tim có tiền sử tăng huyết áp. Suy tim là tình trạng tim không đáp ứng được hoạt động của cơ thể. Huyết áp cao làm tim bơm máu đi khắp cơ thể rất khó khăn.Cơ tim phải làm việc nhiều hơn để thắng sức cản trong lòng mạch. Lâu dần, cơ tim sẽ dày lên và làm thay đổi cấu trúc tim. Những thay đổi này gây dày thất trái, hở van 2 lá. Từ đó dẫn đến cholesterol tích tụ tại động mạch vành gây rối loạn chức năng và hệ thống dẫn truyền của tim.90% số trường hợp suy tim có tiền sử tăng huyết áp90% số trường hợp suy tim có tiền sử tăng huyết ápHuyết áp cao gây tác hại ở não bộTác hại ở não bộ do bệnh tăng huyết áp gây ra là tai biến mạch máu não. Trong tai biến mạch máu não gồm có xuất huyết não, nhũn não và thiếu máu não.Xuất huyết não do huyết áp tăngKhi huyết áp đột ngột cao, các ống dẫn máu bị co hẹp, máu không được lưu thông (khó lưu thông). Điều này khiến các mạch máu não không chịu được áp lực nên bị vỡ, gây tràn máu xuất huyết máu não).Tùy vào mức độ nặng nhẹ (xuất huyết nhiều hay ít), người bệnh huyết áp cao bị xuất huyết não có thể bị liệt nửa người, liệt toàn thân, thậm chí là tử vong.Tăng huyết áp dẫn đến nhũn nãoTình trạng nhũn não xảy ra ở bệnh nhân huyết áp cao do các mạch máu não bị bó hẹp, các màng xơ vữa bị nứt sẽ hình thành các cục máu đông làm tắc mạch máu não. Điều này khiến một vùng não bị chết, hiện tượng này gọi là nhũn não.Thiếu máu não do tăng huyết ápKhi các mạch máu não bị hẹp, việc dẫn truyền máu đi nuôi cơ thể bị kìm hãm. Máu không được bơm lên não sẽ khiến bạn thường xuyên chóng mặt, ngất xỉu. Đó là hiện tượng thiếu máu não. Biến chứng này có thể khiến bệnh nhân chết lâm sàng hoặc bất tỉnh lâu ngày.việc dẫn truyền máu đi nuôi cơ thể bị kìm hãmviệc dẫn truyền máu đi nuôi cơ thể bị kìm hãmBệnh huyết áp tăng gây hại đến thận như thế nào?Các màng lọc của tế bào thận bị hư hỏng khiến bệnh nhân đi tiểu ra protein (bình thường không có). Lâu dần dẫn đến suy thận. tăng huyết áp làm thận tiết nhiều Renin (enzem kiểm soát hấp thụ muối) đẩy huyết áp cao hơn.Biến chứng huyết áp cao ở mắtHuyết áp cao làm hỏng các mạch máu võng mạc. Khi thành động mạch dày lên và cứng sẽ làm hẹp lòng mạch lại. Huyết áp tăng cao còn làm xuất huyết võng mạc, giảm thị lực, phù đĩa thị giác. Nặng nề hơn cả có thể dẫn đến mù lòa.Huyết áp cao tác động gì đến các mạch ngoại viKhi huyết áp không ở mức ổn định (cao hơn bình thường) sẽ làm động mạch chủ phình to. Có thể gây vỡ thành động mạch chủ dẫn đến tử vong.Huyết áp cao có thể khiến việc đi lại khó khăn do các mạch ở chân,đùi bị bó hẹp, không truyền được máu đến các chi. Bạn có thể bị liệt nửa người dưới.
 4. Sỏi thận là bệnh đường tiết niệu thường gặp nhất. Sỏi có thể ở bất kỳ vị trí nào trong đường tiểu như thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo nam giới (niệu đạo nữ giới rất ngắn nên không tạo sỏi). Sỏi thận có biểu hiện khá đa dạng, từ việc âm thầm gây thận ứ nước không triệu chứng đến tình trạng đau quặn bụng phải đi cấp cứu. Bệnh sỏi thận là bệnh gì? Sỏi thận là những tinh thể rắn hình thành trong thận từ các chất trong nước tiểu. Quá trình này được gọi là quá trình tạo sỏi thận. Sỏi thận có thể nhỏ hoặc lớn đến vài cm. Những viên sỏi lớn lấp đầy bể thận và các ống mang nước tiểu từ thận đến bàng quang (niệu quản) được gọi là sỏi san hô. Bệnh sỏi thận có nhiều nguyên nhân và có thể ảnh hưởng bất kỳ phần nào của đường tiết niệu – từ thận đến bàng quang của bạn. Khoảng một phần ba dân số bị sỏi thận, nhưng chỉ một nửa trong số này có triệu chứng. Tuy nhiên, ngay cả khi không có triệu chứng, những viên sỏi có thể gây ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như nhiễm trùng và nghẽn dòng chảy nước tiểu. Khi những viên sỏi bị mắc kẹt trong niệu quản, các triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện. Các triệu chứng thường gặp nhất là đau đớn dữ dội (cơn đau quặn thận) xuất hiện sau đó biến mất và thường di chuyển từ hông lưng (sườn) đến bụng dưới (bụng) và đến bìu . Những triệu chứng khác bao gồm: Đau lưng, đùi, bẹn, cơ quan sinh dục; Tiểu máu; Buồn nôn và nôn mửa; Ớn lạnh; Sốt; Cơn đauquặn thận thường xuyên; Đi tiểu gấp; Đổ mồ hôi. Bạn có thể gặp các triệu chứng và dấu hiệu khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Những tác hại bệnh sỏi thận Tổn thương đường tiết niệu Các tổn thương do sỏi niệu quản gây ra bao gồm: tổn thương dưới niêm mạc niệu quản, thủng niệu quản, nứt niệu quản, hẹp niệu quản, chảy máu. Tắc niệu đạo Nguyên nhân nào gây tắc niệu đạo? Đó chính là do các bệnh về hệ thống tiết niệu và ở các bộ phận khác gần niệu đạo như: các bệnh về thận (sỏi thận, u thận, chảy máu gây tụ máu), các bệnh về niệu đạo ( hẹp lỗ niệu đạo, hẹp niệu đạo, phì đại tuyến tiền liệt hoặc ung thư tuyến tiền liệt, tổn thương niệu đạo), các bệnh ở ngoài hệ thống tiết niệu gây tắc niệu đạo, các bệnh ở bàng quang và niệu quản. bệnh về hệ thống tiết niệu và ở các bộ phận khác bệnh về hệ thống tiết niệu và ở các bộ phận khác Nhiễm khuẩn niệu đạo Nhiễm khuẩn niệu đạo thường do sỏi thận hoặc các bệnh khác gây ra. Các triệu chứng ở bệnh viêm thận cấp tính thường là: ớn lạnh, đôi khi sốt, đau đầu, đôi khi còn có các triệu chứng sỏi hệ thống tiết niệu như tiểu gấp, tiểu nhiều, tiểu buốt, đau lưng. Các triệu chứng viêm thận mãn tính thường giống thời
 5. Viêm xoang là bệnh lý đường hô hấp trên phổ biến. Nguyên nhân gây bệnh thường là do nhiễm trùng vi khuẩn sau một đợt nhiễm virus đường hô hấp. Nếu viêm xoang cấp không được điều trị thích hợp hoặc nguyên nhân gây tắc nghẽn xoang chưa được giải quyết, bệnh có thể tái phát thường xuyên và diễn tiến thành mãn tính.Viêm xoang là bệnh gì?Viêm xoang là tình trạng nhiễm trùng và viêm một hoặc nhiều xoang do xoang bị tắc nghẽn. Bệnh xảy ra đột ngột và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn (khoảng 4 tuần) gọi là viêm xoang cấp tính. Một trường hợp khác kéo dài khoảng hơn 3 tháng và lặp đi lặp lại gọi là viêm xoang mạn tính.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂMViêm xoang là tình trạng nhiễm trùng và viêm một hoặc nhiều xoangNhững trường hợp nào dễ mắc viêm xoang?Viêm xoang rất phổ biến, tất cả mọi người đều có thể mắc phải bệnh này. Bạn có thể hạn chế khả năng mắc bệnh bằng cách giảm thiểu các yếu tố nguy cơ. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để biết thêm thông tin.Những dấu hiệu và triệu chứng của viêm xoang là gì?Các triệu chứng chính bao gồm:Đau đầu;Ho, đặc biệt ho nhiều hơn vào ban đêm;Sốt;Thấy bị đè nặng hoặc đau ở trán hoặc mặt;Mũi bị nghẹt và chảy nước mũi, có dịch tiết ra màu xanh hoặc vàng xanh;Rát cổ họng;Các triệu chứng này thường khỏi sau 7 đến 21 ngày. Có thể có các triệu chứng khác không được đề cập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các dấu hiệu bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.Thấy bị đè nặng hoặc đau ở trán hoặc mặtThấy bị đè nặng hoặc đau ở trán hoặc mặtKhi thấy những dấu hiệu nào thì cần đi khám ngay?Bạn cần đi khám hoặc đưa trẻ nhập viện ngay nếu sau 1 tháng các triệu chứng vẫn còn hoặc có chiều hướng nặng hơn bao gồm:Mắt có quầng thâm, sưng và đau;Trán sưng tấy;Đau đầu dữ dội;Lú lẫn hoặc nói sảng;Cổ bị cứng;Thở ngắt quãng, khó thở.sau 1 tháng các triệu chứng vẫn còn hoặc có chiều hướng nặng hơnsau 1 tháng các triệu chứng vẫn còn hoặc có chiều hướng nặng hơnNguyên nhân gây ra viêm xoang là gì?Nguyên nhân gây bệnh có thể là vi khuẩn, dị ứng, ô nhiễm hoặc polyp mũi (u lành tính ở mũi gây nghẽn). Bên cạnh đó, xoang mãn tính thường xảy ra sau khi bạn bị cảm lạnh, sau khi tiếp xúc gần (ăn, uống, hít phải hoặc chạm vào) chất gây dị ứng. Ngoài ra, xoang mãn tính còn có thể do bẩm sinh bị hẹp xoang hoặc xoang quá khô.Những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc viêm xoang?Có rất nhiều yếu tố có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh bao gồm:Thường xuyên tiếp xúc với chất gây dị ứng hoặc môi trường bị ô nhiễm;Bị rối loạn miễn dịch như nhiễm HIV/ AIDS, xơ nang…Bị suyễn;Hút thuốc lá.Có rất nhiều yếu tố có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnhCó rất nhiều yếu tố có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnhBiến chứng của viêm xoangBiến chứng của viêm xoang được phân chia theo 3 nhóm gồm:Biến chứng đường thở.Biến chứng ở mắt.Biến chứng nội sọ hay biến chứng ở não.Theo đó, xoang mãn tính có thể gây ra các biến chứng sau đây:Viêm họngBệnh nhân xoang mãn tính dễ gặp biến chứng viêm họngNgười bệnh thường bị đau rát họng, nuốt vướng do dòng mủ liên tục từ xoang chảy xuống họng. Ngoài ra, các triệu chứng thường thấy là đầy bụng, ợ hơi, nghẹt thở, đánh trống ngực…Những biến chứng này thường khiến người bệnh nhầm tưởng với bệnh đau dạ dày.Viêm phế quản mạn tínhBiến chứng này thường gặp ở bệnh nhân viêm xoang hàm và xoang sàng. Bệnh nhân sẽ không nhức đầu, không nghẹt mũi nhưng bị ho, khạc ra đờm, đôi khi khạc ra máu, sốt nhẹ về chiều, ăn kém ngon.Những triệu chứng này giống với bệnh lao nhưng khi xét nghiệm đờm, chụp phổi, tốc độ máu lắng, BCG test,…đều không có biểu hiện của bệnh lao. Khi khám tai mũi họng thấy mủ ở khe giữa.