• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Avado Việt

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  35
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Avado Việt

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://avado.vn
 1. Viêm gan là tình trạng khi mà các tế bào gan nhiễm khuẩn và nhiễm độc gây tổn thương trong từng mô gan. Viêm gan là bệnh lý mà khi gan bị nhiễm nặng sẽ dẫn tới hủy hoại tế bào gan và mô gan và những trường họp này thường được xét nghiệm thấy do virus siêu vi gây ra. Bệnh viêm gan xuất hiện do thói quen sinh hoạt bừa phứa và ăn uống kém khoa học, chế độ dinh dưỡng phi lý….Tìm hiểu thêm thông tin bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36792-t%C3%A1c-h%E1%BA%A1i-khi-b%E1%BB%8F-qua-c%C3%A1c-tri%E1%BB%87u-ch%E1%BB%A9ng-b%E1%BB%87nh-ung-th%C6%B0-gan-%C4%91%C3%A3-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o/#comment-255205 Viêm gan B không chỉ có tính lây nhiễm cao mà còn có khả năng phá hủy lá gan rất nhanh và mạnh. Đây là căn bệnh về gan có tỉ lệ gây tử vong cao trên toàn thế giới. Tuy nhiên nếu phát hiện bệnh sớm và kết hợp tích cực điều trị thì người bệnh có thể khoẻ mạnh trở lại và kéo dài thêm được thời gian sống. Bởi vậy việc tìm hiểu các thông tin xung quanh về bệnh viêm gan là rất cần thiết vì nắm được cách phòng tránh và điều trị cho cả những người đã bị và hiện tại chưa bị nhiễm virus.Viêm gan luôn âm thầm trong cơ thể khiến người bệnh khó mà nhận biết khi mới bị mà tới khi suy giảm chức năng gan nặng mọi người mới biết. Có những trường hợp xảy ra bạn sẽ không thể phục hồi chứng năng gan nếu để biến chứng thành những bệnh nguy hiểm khác. Khi đã có đầy đủ các triệu chứng viêm gan hoặc thấy mình có tiếp xúc với những nguyên nhân gây viêm gan bạn nên đi thăm khám xét nghiệm sớm để can thiệp kịp thời và điều trị nhanh chóng dứt điểm để tránh tổn thương gan.Bệnh viêm gan ngày nay trong xã hội hiện đại càng trở lên dễ bị mắc và độ nguy hiểm càng cao nên việc phát hiện sớm các nguyên nhân, triệu chứng của bệnh sẽ tạo điều kiện để áp dụng những cách điều trị kịp thời phù hợp và tránh các biến chứng nguy hiểm.Để chống chọi lại sự tấn công của các yếu tố trong và ngoài thì gan đã phát triển một khả năng bảo vệ khá vững chắc để có thể tự phục hồi và tăng sức làm việc của các tế bào còn khỏe mạnh. Thế nhưng khi bệnh viêm gan bộc phát trong trường hợp không can thiệp kịp lúc và đúng thời điểm với những giới hạn tổn thương đã vượt qua mức chịu đựng của gan thì mối nguy hiểm sẽ là rất lớn thậm chí không thể khắc phục được nữaViêm gan có thể là viêm gan do siêu vi ( tức là đã nhiễm virus) hoặc viêm gan không do siêu vi (như do rượu và tự miễn)– Viêm gan siêu viLoại này do các chủng virus xâm nhập vào cơ thể bạn thông qua con đường máu, dùng chung bơm kim tiêm hoặc quan hệ không an toàn với người nhiễm bệnh.Bên cạnh đó việc dùng chung đồ ăn với người bị viêm gan virus cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh phổ biến cần chú ý.Viêm gan do rượu và tự miễn bao gồm các nguyên nhân: Rượu, béo phì, bệnh lý tiểu đường và lao,….hay do chế độ ăn mặn, lạm dụng thuốc hoặc điều trị hóa trị.Bệnh tự miễn: Trường hợp hệ thống miễn dịch cũng có thể bị nhầm lẫn và tấn công gan thay vì mầm bệnh, các loại virus và vi khuẩn.Yếu tố gia tăng: Béo phì, ăn quá mặn và lạm dụng thuốc hoặc điều trị hóa trị… Đây không phải là nguyên nhân gây viêm gan trực tiếp nhưng lại tạo ra gánh nặng cho cơ quan này nhất là khi lá gan đã bị nhiễm bệnh.Bệnh học viêm gan có 2 dạng là cấp tính và mãn tính, thường bắt nguồn khởi phát với các triệu chứng dễ gây nhầm lẫn với nhiều bệnh lý thông thường khác. Tuy nhiên nếu xuất hiện các triệu chứng như sau bạn nên thăm khám càng sớm càng tốt:– Sốt, sốt nhẹ về chiều– Mệt mỏi, đau các cơ, khớp– Ăn không ngon, chán ăn, nôn, buồn nôn– Đau bụng, nước tiểu có màu vàng sẫm.– Bị lõm mặt móng tay: Khi độc tích tụ, móng tay sẽ xuất hiện các đường trắng bạc hoặc vân lồi lõm dễ nhận biết.Bệnh viêm gan còn được chia làm 3 loại đó là A, B và C. với nhiều phân loại khác nhau nữa. Chính bởi vậy mỗi loại viêm gan lại có những mối nguy hiểm nhất định của nó.Nếu là viêm gan cấp tính trạng thái nặng thì tỉ lệ tử vong lại rất cao có thể lên đến 60 – 70% và cho dù hồi phục thì cũng thường phát triển thành xơ gan. Số người nhiễm virus A rồi biến chứng thành mãn tính và xơ gan là rất cao.
 2. Khi mắc gan nhiễm mỡ nhẹ có nên quá lo lắng không? Theo thời gian gan nhiễm mỡ nhẹ sẽ thành viêm gan nhiễm mỡ, sau đó có thể gây xơ hóa, xơ gan cuối cùng là ung thư gan.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36774-nh%E1%BB%AFng-nguy%C3%AAn-nh%C3%A2n-men-gan-cao-khi%E1%BA%BFn-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-b%E1%BB%87nh-ph%C3%A1t-shock-khi-bi%E1%BA%BFt-l%C3%BD-do/#comment-255180 gan nhiễm mỡ nhẹ là mức độ như thế nào, khả năng biến chuyển nặng của bệnh ra sao?Về triệu chứng bệnh gan nhiễm mỡ nhẹ hầu như không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi chuyển sang biến chứng nguy hiểm hơn. Một vài người bị bệnh sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi và suy nhược hoặc có cảm giác hơi tức tức ở vùng dưới sườn phải hoặc vùng thượng vị lệch sang phải.Bình thường hàm lượng mỡ trong gan chiếm 1% – 4%, khi siêu âm kết quả cho thấy hàm lượng mỡ vượt quá 5% là gan nhiễm mỡ mức độ nhẹBệnh chỉ phát hiện khi đi xét nghiệm máu hoặc siêu âm. Gan nhiễm mỡ nhẹ được xem là mức độ nhẹ nhất và dễ chữa nhất.Gan nhiễm mỡ nhẹ ở những người ăn uống quá độ, ít vận động, Ngoài ra cũng có thể xảy ra ở những bệnh nhân viêm gan siêu vi hoặc viêm gan do uống rượu.Lối sống khi mắc bệnh gan nhiễm mỡ nhẹ cần phải điều chỉnh ngay.Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, người bệnh mắc gan nhiễm mỡ nhẹ cũng cần phải thiết lập chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ hợp lý, lành mạnh. Bên cạnh làm theo phá đồ điều trị của bác sĩ thì cũng không nên thức khuya, không sử dụng chất kích thích, tăng cường vận động,…Gan nhiễm mỡ nhẹ vẫn thể kiểm soát được nên bạn đừng quá lo lắng nhưng cũng không thể chủ quan không điều trị bệnh tránh chuyển biến xấu. Và bạn hãy tập trung chủ yếu vào việc điều chỉnh chế độ ăn uống giảm bớt cholesterol và chất béo trong máu,…. Bạn hãy tiếp tục ngăn chặn sự phát triển của gan nhiễm mỡ và cải thiện được tình trạng bệnh của mình.
 3. Những triệu chứng bệnh ung thư gan là lời cảnh báo nguy hại đến sức khỏe của người không may mắc phải. Ung thư gan là một trong những bệnh nguy hại có khả năng dẫn đến tử vong rất cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Ở thời kì đầu các triệu chứng bệnh ung thư gan thường mơ hồ nên cực kì khó để bạn nhận biết xác định mình đã nhiễm bệnh hay chưa? Lắng nghe, quan sát cơ thể để nhận biết những triệu chứng bệnh gan nguy hại đến sức khỏe.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36780-b%E1%BB%8B-t%C3%A1c-d%E1%BB%A5ng-ph%E1%BB%A5-khi-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-%C4%91%E1%BB%99-2-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c-t%C3%A2y-v%C3%AC-kh%C3%B4ng-nghe-l%E1%BB%9Di-b%C3%A1c-s%C4%A9/#comment-255189 Triệu chứng bệnh ung thư gan như thế nào?Hiện tượng vàng da, vàng mắt xảy ra khi chức năng gan suy yếu dẫn đến việc gan không thể xóa bỏ các bilirubin – sắc tố màu vàng hình thành từ sự phân hủy của các tế bào máu đã chết trong gan. Khi có triệu chứng bệnh ung thư gan này bạn nên đi đến ngay các cơ sở y tế để được xét nghiệm định mức bilirubin trong cơ thể sớm phát hiện yếu tố sinh bệnh.Tụ dịch trong gan là triệu chứng bệnh ung thư gan giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan với các dấu hiệu như: Trương tức bụng dù ăn ít, bụng to dần lên trong thời gian ngắn, có thể sờ thấy gan….Khi có những trieu chung benh ung thu gan này bạn phải mau chóng đến chuyên khoa gan mật để kiểm tra và điều trị.Hay đau vùng sườn phải, đau vùng thượng vị. Trieu chung benh ung thu gan đau vùng thượng vị là khu vực nằm trên rốn và dưới mũi xương ức. Cơn đau này có thể âm ỉ hoặc dồn dập đau tức, nhói ra đằng sau lưng.Chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, sụt cân không kiểm soátDo gan có mối liên kết mật thiết với hệ tiêu hóa nên những triệu chứng bệnh ung thư gan cũng sẽ thể hiện qua sự thay đổi ở hệ tiêu hóa. Việc bạn cảm thấy chán ăn, ăn không ngon, luôn mệt mỏi, sụt cân là thể hiện chức năng gan bước vào suy giảm.Những cơn đau buốt ở vai phải không có lí do cũng là một triệu chứng bệnh ung thư gan cần chú ý. Các dây thần kinh dưới cơ hoành có khả năng bị chèn ép khi tế bào ung thư gan mở rộng dẫn đến một số dây thần kinh khu vực này lan truyền với các dây thần kinh ở vai phải nên khiến cho người bệnh cảm giác đau vai.Khi đã có những triệu chứng bệnh ung thư gan, người bệnh cần có những liệu pháp điều trị triệt để từ nguyên nhân bệnh gan. Sử dụng những thảo dược như Kế sữa, nhân sâm đỏ, hồng sâm….có tác dụng kích thích tăng cường chuyển hóa ở gan, bảo vệ tái tạo tế bào gan đồng thời làm bền thành tế bào gan ngăn sự xâm nhập của các chất độc làm tổn thương tế bào gan.Ung thư gan nguy hiểm và gây hại cho sức khỏe rất nhiều nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được bệnh này. Thăm khám sức khỏe định kì cùng chế độ sinh hoạt khoa học kết hợp với các thực phẩm bảo vệ gan có nguồn gốc thiên nhiên để phòng trieu chung benh ung thu gan ngay từ đầu, tránh để diễn biến xấu xảy ra.
 4. Hạ men gan bằng những phương pháp hiện đại và khoa học như thế nào? Làm sao để hạ men gan an toàn nhất? Men gan là một phần cuộc sống của chúng ta, nói như vậy bởi men gan có chức năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng, loại bỏ độc tố, giúp cơ thể khỏe mạnh.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36753-m%E1%BA%AFc-ph%E1%BA%A3i-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-u%E1%BB%91ng-g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%83-gi%E1%BA%A3m-m%E1%BB%A1-trong-gan-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3/#comment-255155Cách hạ men gan khoa học và hiện đại bạn nên tham khảo sau:Tìm hiểu tác dụng của loại thuốc mà bạn sử dụngHãy đảm bảo rằng loại thuốc tây y mà bạn được kê sẽ không làm hại gan khiến men gan tăng cao. Bạn nên hỏi bác sĩ của mình tư vấn trước khi sử dụng một loại thuốc nào đó để tránh tác động xấu đến gan.Sử dụng thảo dược hạ men ganViệc dùng thảo dược hạ men gan là biện pháp được phổ biến áp dụng nhiều do ưu điểm vượt trội về công dụng cũng như cân đối được chi phí điều trị hơn rất nhiều so với các loại thuốc khác.Hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn cũng giúp hạ men gan.Thực ăn nhanh luôn chứa nhiều dầu mỡ không tốt, các chất bảo quản, phụ gia tạo màu, mùi vị,….không vệ sinh tích tụ lại trong gan khiến cho men gan cao.Không uống rượu bia sẽ giúp hạ men gan.Ngay khi biết mình bị men gan cao bạn nên tuyệt đối tránh xa rượu bia, đồ uống có cồn. Và lá gan sẽ được bảo vệ để hạ men gan, hoạt động tốt và tăng khả năng miễn dịch hơn cho cơ thể.Hạ men gan sẽ tránh được những điều nguy hiểm gì?Có đến 30% những người bị viêm gan (B, C) mạn tính làm men gan tăng cao, nếu không được phát hiện và hỗ trợ cải thiện sớm để hạ men gan sẽ dẫn đến xơ gan, ung thư gan.Khi men gan tăng cao nhanh chóng có thể báo hiệu một biểu hiện hoặc hậu quả của viêm gan cấp tính, nếu không được phát hiện và hỗ trợ cải thiện kịp thời và hạ men gan sẽ gây ra tác hại nghiêm trọng cho gan, làm tăng nguy cơ cao xảy ra viêm gan tối cấp.Men gan tăng cao còn gây ra tác hại làm cho tuổi thọ sụt giảm nghiêm trọng. Các chỉ số AST và ALT cảnh báo cho người bệnh men gan cao được dự báo sẽ giảm dần tuổi thọ. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ tử vong ước lượng tăng từ 21 – 78%.Khi đã mắc phải men gan cao và loay hoay trong công việc hạ men gan mà chưa biết bắt đầu từ đâu, người bệnh cần một phác đồ điều trị giúp hạ men gan an toàn hiệu quả mà không lo lắng về tác dụng phụ. Sử dụng những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên là phương án vô cùng tối ưu để giải quyết nhu cầu trên.
 5. Điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 cách nào hiệu quả và không lo tác dụng phụ. Bởi vì khi đã đến gan nhiễm mỡ độ 2 là tình trạng bệnh ở mức trung bình. lượng mỡ trong gan lúc này chiếm 10 – 20%, cần tiến hành khám xét nghiệm và điều trị kịp thời. vì bệnh có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn bất cứ lúc nào.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36753-m%E1%BA%AFc-ph%E1%BA%A3i-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-u%E1%BB%91ng-g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%83-gi%E1%BA%A3m-m%E1%BB%A1-trong-gan-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3/#comment-255155 Đến thời điểm hiện tại khi bạn vẫn loay hoay với rất nhiều loại thuốc hỗ trợ bảo vệ gan để điều trị gan nhiễm mỡ độ 2, không biết nên sử dụng loại nào.Điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 bằng các thành phần thiên nhiên.Nhân trần: Có thể làm tăng tiết và thúc đẩy quá trình sản xuất dịch mật, bảo vệ tế bào gan, hạn chế được tình trạng gan nhiễm mỡLá trà khô: một vị thuốc nổi tiếng nhưng lại vô cùng gần gũi dễ tìm có thể dùng giải độc gan và tiêu hao lượng mỡ thừa rất tốt.Lá sen: Trong lá sen có nhiều tanin, alcaloid, vitamin và khoáng chất có thể điều trị được nhiều bệnh nhất là bệnh gan nhiễm mỡ.Sử dụng thuốc Tây để điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 và nỗi lo tác dụng phụ.Thông thường khi muốn điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 người bệnh sẽ nghĩ ngay đến sử dụng thuốc tây để điều trị nhưng thật ra thuốc tây chỉ có thể điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 ngay tức thời nhưng mang lại tác dụng phụ không mong muốn với cơ thể. Vì thế việc sử dụng các vị thuốc thảo dược từ thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng.Ngoài ra đối với gan nhiễm mỡ do béo phì: bệnh nhân cần có chế độ ăn hợp lý kết hợp luyện tập thể dục thẩ thao kiểm soát cân nặng của bản thân.Lưu ý: Người đang trong giai đoạn điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 không nên dùng tân dược một cách tùy tiện có thể khiến gan quá tải và tổn thương nghiêm trọng hơn.Những tác dụng phụ khi sử dụng thuốc Tây y điều trị gan nhiễm mỡ độ 2 gây rất nhiều rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy khi điều trị phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ. Thậm chí một số thuốc Tây y có những thành phần gây hại cho lá gan.
 6. Nguyên nhân men gan cao và cách điều trị bệnh từ nguyên nhân như thế nào. Có rất nhiều tác nhân khác nhau dẫn đến việc tăng men gan. Trong đó có một số nguyên nhân điển hình.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36749-nh%E1%BB%AFng-ch%E1%BB%89-s%E1%BB%91-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%C3%A1ng-gi%E1%BA%ADt-m%C3%ACnh/#comment-255147 – Nhiều trường hợp có nguyên nhân men gan cao do dư thừa mỡ trong gan. Đặc biệt trong đó là men GGT. Đây dấu hiệu duy nhất của tình trạng dư mỡ trong gan và trong cơ thể. Ngay cả thực phẩm không rõ nguồn gốc chứa các thuốc trừ sâu và một số loại nấm độc,….cũng có thể là nguyên nhân men gan cao. Còn lại là một số tác nhân khác như: xơ gan, suy tim, thiếu máu vùng gan và các bệnh rối loạn về chuyển hóa các chất trong cơ thể cũng là những trường hợp gây tăng men gan,…– Có một số bệnh nguy trọng khiến có thể làm tăng men gan như: bệnh celiac, nhiễm virus Epstein – Barr, viêm gan tự miễn,….– Nguyên nhân men gan cao phổ biến hay gặp nhất hiện nay là bệnh viêm gan do virus: A, B, C…kế đó là nguyên nhân do uống nhiều rượu bia và đồ uống có chứa cồn dẫn đến men gan tăng cao. Một số loại thuốc đặc biệt như thuốc giảm cholesterol và thuốc giảm đau có chứa hoạt chất acetaminophen có thể là nguyên nhân men gan cao.Đối với những nguyên nhân men gan cao kể trên, khi đã xác định được nguồn gốc bệnh, người bệnh cần một liệu pháp điều trị men gan cao hiệu quả.Khi bị mắc bệnh men gan cao cần làm gì ngay?– Một lưu ý: khi sử dụng rượu bia không dùng kèm với paracetamol để chống gây tăng độc tính đối với gan.– Khi phát hiện mình mắc bệnh thì phải quan tâm xem lượng men gan có thay đổi không? đồng thời cũng nên làm siêu âm định lượng gan để nắm được tình hình sức khỏe gan.– Trong khi điều trị nên ngưng hẳn việc dùng rượu bia các loại nước có cồn và không hút thuốc lá vì đây là nguyên nhân men gan cao phổ biến. Nếu bạn thừa cân, béo nên kiêng các loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ chiên xào và nên dùng chế độ ăn nhiều chất đạm.Nếu đã xác định được nguyên nhân men gan cao thì bạn nên giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức, tuân thủ điều trị.Điều trị men gan cao như thế nào?
 7. Chỉ số men gan cao là sao? Tại sao luôn cần cảnh giác? Vì sức khỏe là một tài sản vô giá đối với mỗi người nhưng rất nhiều trong chúng ta thờ ơ và không quan tâm đến sức khỏe cho đến khi mắc bệnh. Để tự bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên đi xét nghiệm các chỉ số trong cơ thể định kì. Như vậy có thể hiểu hết được tất vấn đề sức khỏe của bản thân.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36749-nh%E1%BB%AFng-ch%E1%BB%89-s%E1%BB%91-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-b%C3%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%C3%A1ng-gi%E1%BA%ADt-m%C3%ACnh/#comment-255147Chỉ số men gan cao ở người bình thường là bao nhiêu?Với những người bình thường nồng độ men gan tiến thích vào máu là <40Ul/L. Khi bị men gan cao thì các chỉ số men gan sẽ > 40Ul/L. Các chỉ số men gan cao đối với người bình thường là:AST là 20 – 40 Ul/LALT là 20 – 40 Ul/LGGT với chỉ số 20 – 40 Ul/LLDH là 30 – 40 Ul/LMen gan cao không phải là căn bệnh nguy hiểm nhưng biến chứng xấu phát triển về sau lại không thể lường trước được. Việc đi xét nghiệm men gan theo định kì để có chỉ số men gan cao chính xác là một điều cần thiết. Không nên để chờ đến khi có những biểu hiện rõ rêt của bệnh men gan cao thì mới đi làm xét nghiệm. Khi dấu hiệu của bệnh gan đã rõ rệt ra bên ngoài thì bệnh đã ở vào giai đoạn nghiêm trọng.Khi kết quả các chỉ số xét nghiệm cao hơn các chỉ số bình thường trên thì chỉ số men gan cao của bạn đã vượt mức cho phép. Với mỗi chỉ số về men gan, sự thay đổi khác nhau cần nắm vững để xác định được thủ phạm gây bệnh. Từ đó xác định phương pháp điều trị đúng đắn.Khi đã nắm được chỉ số men gan cao của mình, nếu đã có kết quả về bệnh thì bạn cần một phương pháp điều trị cũng như một phác đồ hiệu quả nhất. Hiện nay, các sản phẩm dược liệu từ thiên nhiên hỗ trợ phục hồi, bảo vệ lá gan được nhiều người tin tưởng và sử dụng.
 8. Khối u trong gan cần phải làm gì để khỏi bệnh? Để điều trị khối u trong gan thì việc đầu tiên khi phát hiện ra cần làm là cần xác định xem bạn đã mắc phải khối u gan loại nào để có những biện pháp phòng điều trị hợp lý.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36753-m%E1%BA%AFc-ph%E1%BA%A3i-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-u%E1%BB%91ng-g%C3%AC-%C4%91%E1%BB%83-gi%E1%BA%A3m-m%E1%BB%A1-trong-gan-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3/#comment-255155Việc chẩn đoán khối u trong gan tại sao lại vô cùng quan trọng?Việc chẩn đoán khối u trong gan hết sức quan trọng với mục đích để có những biện pháp điều trị tốt nhất. Vì thế người bệnh nên đến các bệnh viện lớn hoặc các phòng khám chuyên khoa gan có chuyên môn sâu.Với chiết suất 100% từ thảo dược thiên nhiên, là Sylimarin được chiết suất từ cây kế sữa được chứng minh là có tác dụng trong hỗ trợ và bảo vệ các tế bào gan hiệu quả. Nếu không may bạn bị khối u trong gan gan ác tính hãy luôn giữ cho bản thân một tinh thần thoải mái và có niềm tin vào kết quả điều trị bệnh gan thì bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Kết hợp với đó, người bệnh nên có chế độ ăn uống lành mạnh. Có những loại khối u trong gan nào?Đối với khối u trong gan ác tính (ung thư nguyên phát) thì cần có những biện pháp và điều trị kịp thời. Loại khối u trong gan này rất khó phát hiện. Bởi vì nó không hề có triệu chứng bệnh gan hay biểu hiện nào đặc trưng cả. Và khi có dấu hiệu rõ ràng thì thường là bệnh gan đã vào giai đoạn cuối rất khó để thực hiện các phương pháp điều trị cứu chữa.Đối với khối u trong gan lành tính thì bạn không cần phải quá mất tinh thần lo lắng quá. Bởi vì lúc này khối u trong gan chưa gây nguy hiểm đến sức khỏe. Bạn chỉ cần giữ tinh thần lạc quan, có chế độ ngủ nghỉ hợp lý và lành mạnh. Tuân theo lịch đi kiểm tra và theo dõi sức khỏe định kỳ để nắm rõ tình hình của khối u là được.
 9. Gan nhiễm mỡ uống gì để nhanh khỏi bệnh. Không chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, người bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn gì thì cũng cần quan tâm đặc biệt đến thức uống mỗi ngày.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36658-d%E1%BA%A5u-hi%E1%BB%87u-b%E1%BB%87nh-gan-c%E1%BA%A7n-nh%E1%BA%ADn-bi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-k%E1%BB%8Bp-th%E1%BB%9Di/#comment-255038Gan nhiễm mỡ uống gì tốt nhất thì táo được xem là nguyên liệu có tác dụng tốt đối với việc bài trừ giải độc gan cũng như các bệnh liên quan đến gan. Lúc đó hoạt động của gan sẽ thúc đẩy quá trình lọc thải mỡ thừa sẽ được thực hiện tốt hơn.Cây kế sữa chính là câu trả lời hoàn hảo gan nhiễm mỡ uống gì tốt nhất. Từ xa xưa kế sữa đã được nghiên cứu với công dụng rất tốt cho bệnh gan. Với những tác dụng tuyệt vời, cách đây hàng nghìn năm cây kế sữa thần kỳ đã có mặt ở hầu khắp các nước trên thế giới. Với thành phần chính là Sylimarin có tác dụng bảo vệ gan, giúp hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả. Sau khi đã biết được gan nhiễm mỡ uống gì tốt nhất, chúng ta cần biết được phác đồ điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Trước những ảnh hưởng sức khỏe do gan nhiễm mỡ có thể gây ra cũng như đảm bảo được khả năng hoạt động của gan.Nhắc đến loại cây này các chuyên gia điều trị bệnh gan không thể bỏ qua do tác dụng tích cực với việc bảo vệ lá gan. Sử dụng các bộ phận của cây diệp hạ châu thay nước lọc uống hàng ngày giúp giải độc gan hiệu quả.Gan nhiễm mỡ uống gì tốt nhất? Đó là sử dụng một số loại rau củ và các loại quả có tác dụng đào thải lượng mỡ dư thừa trong gan như: Củ cải đường, hành tây và củ dền đỏ,….Nên sử dụng hỗn hợp nước ép rau củ này vào mỗi buổi sáng sau khi ăn.
 10. Chỉ số gan nhiễm mỡ bao nhiêu thì mới đến mức nguy hiểm là câu hỏi gần đây hay được gửi tới các chuyên gia sức khỏe. Gan nhiễm mỡ được đánh giá là một trong những bệnh lý về gan phổ biến nhất hiện nay. Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh diễn tiến âm thầm và không có triệu chứng gì khác biệt, để phát hiện bệnh xét nghiệm là phương pháp cần thiết. Các chỉ số gan nhiễm mỡ trong xét nghiệm gan nhiễm mỡ sẽ cho bạn hiểu lá gan của mình đang ở mức báo động nào.Tìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36727-gan-y%E1%BA%BFu-l%C3%A0-g%C3%AC-nh%E1%BB%AFng-m%E1%BB%91i-nguy-h%E1%BA%A1i-cho-c%C6%A1-th%E1%BB%83-do-gan-y%E1%BA%BFu-g%C3%A2y-ra/#comment-255108Người bị gan nhiễm mỡ cần đi khám 6 tháng kiểm tra sức khỏe gan định kỳ để theo dõi chỉ số gan nhiễm mỡ và tuyệt đối tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sỹ.Các chỉ số gan nhiễm mỡ báo động cho bạn biết:– Chỉ số gan nhiễm mỡ ALT(SGPT) dao động trong khoảng 20 đến 40 Ul/L– Chỉ số gan nhiễm mỡ AST(SGOT) dao động trong khoảng 20 đến 40 Ul/L– Trong diện tích gan khi có tỉ lệ hơn 10% là mỡ thì bạn đã mắc gan nhiễm mỡ nhẹ.– Chỉ số gan nhiễm mỡ GGT thường dao động trong khoảng 3 đến 60 Ul/L– Chỉ số ALP dao động từ 35 đến 115 Ul/LKhi các chỉ số gan nhiễm mỡ vượt các ngưỡng trên hoặc cao hơn nhiều thì bạn có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ.
 11. Men gan cao uống gì để hạ men gan hiệu quả. Men gan cao là hồi chuông báo hiệu rằng gan đang bị tổn thương và cần sự chăm sóc cho gan của bạn. Vậy men gan cao uống gì tốt cho sức khỏe? Những thức uống đơn giản hàng ngày nào tốt để giảm bớt men gan cao. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để có câu trả lời tốt nhấtTìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36716-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-gan-d%E1%BB%85-l%C3%A0m-ai-c%C5%A9ng-c%C3%B3-th%E1%BB%83-t%E1%BB%B1-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n/#comment-255096Trong trà xanh có chứa rất nhiều tinh chất chống oxy hóa có công dụng giúp gan hoạt động tốt hơn. Trong đó trà xanh có tác dụng tuyệt vời làm giảm nồng độ men gan chính là câu trả lời chính xác khi bị men gan cao uống gì cho tốt?Khi bị men gan cao uống gì? Thực phẩm nào điều trị men gan cao tốt thì đó chính là Cây kế sữa hay còn gọi là cây cúc gai được biết đến rộng rã và được khoa học chứng minh là có thần dược đối với sức khỏe của gan. Thành phần chính trong cây kế sữa là Silymarin là hoạt chất giúp bổ gan và giải độc gan vô cùng hiệu quả. Chức năng của hoạt chất này rất lớn để hạ men gan, tăng cường sức đề kháng cho gan và sự chuyển hóa cho gan.Đồ uống từ cam, bưởi, chanh….chứa rất nhiều vitamin C cần thiết để tăng sức đề kháng miễn dịch dồng thời thúc đẩy quá trình hồi phục tế bào gan giúp hạ men gan, phòng ngừa xơ gan và gan nhiễm mỡ. Mỗi ngày uống một cốc nước ép từ những thực phẩm thiên nhiên bưởi chanh và cam… giúp cơ thể luôn khỏe mạnh đồng thời giúp làn da luôn có sự mượt mà mềm mại, duy trì tuổi thanh xuân và vẻ đẹp.Men gan cao uống gì thì đó chính là nướcMen gan cao uống gì thì đó chính là nước. Nước là thành phần quan trọng đối với con người vì 70% cơ thể là nước. Một ngày uống hơn 8 ly nước tương đương 2 lít nước trở lên sẽ giúp cho gan đào thải độc tố một cách hiệu quả. Trong đó để có hiệu quả cao nhất, các chuyên gia sức khỏe hàng đầu luôn khuyên nên uống 1 cốc nước ấm khi mới thức dậy và trước khi đi ngủ vào ban đêm sẽ giúp cho cơ thể bạn luôn được tối ưu hóa các chức năng cơ thể giúp hoạt động trôi trảy.Để trả lời men gan cao uống gì, các chuyên gia đã khuyên chúng ta nên sử dụng những loại đồ uống thiên nhiên hàng ngày. Việc này an toàn hiệu quả mà không phải lo lắng về tác dụng phụ đồng thời đảm bảo sức khỏe
 12. Bệnh gan to hay còn được gọi là bệnh gan lớn – là dạng bệnh mà kích cỡ của gan bị gia tăng hơn mức bình thường. Một số trường hợp cá biệt, người mắc bệnh gan to có thể bị tăng kích thước cả gan và lá lách. Nhiều người nghĩ gan to hơn thì sẽ khỏe hơn và làm việc hiệu quả hơn, đào thải độc tố tốt hơn…Tuy nhiên hiểu lầm này vô cùng tai hại vì đó là điều cực kì báo động xấu.Khi đã có cảnh bảo của cơ thể về căn bệnh gan to này và không để bệnh biến chuyển thêm nghiêm trọng hơn, những người bị bệnh gan to nhất định phải kịp thời đến bệnh viện chuyên về gan để kiểm tra. Việc chủ động tìm ra căn nguyên của bệnh tình sớm có hiệu quả rất lớn trong việc tìm phương pháp chữa trị.Ngoài những thông tin trên, chưa kể đến các bệnh khiến gan tăng trưởng ngoại cỡ rất nguy hiểm. Đó là tắc nghẽn gan, ứ mật và viêm co thắt màng ngoài tim chèn ép màng ngoài tim… Cho nên gan to chẳng có gì tốt cả và nhiều người đã không biết được điều này dẫn đến hiểu lầm vô cùng tai hại mà không chạy chữa. Nó là một triệu chứng viêm gan, một bệnh gan cần phải chữa trị ngayTìm hiểu thêm về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36658-d%E1%BA%A5u-hi%E1%BB%87u-b%E1%BB%87nh-gan-c%E1%BA%A7n-nh%E1%BA%ADn-bi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-k%E1%BB%8Bp-th%E1%BB%9Di/#comment-255038Bệnh gan to hay có thể nói đây là một chứng bệnh do xung huyết mạch máu trong gan. Các mô của gan bị sưng phù nề do gan bị viêm và cuối cùng dẫn đến tình trạng hiện tượng gan sưng to. Có vài điều mà nhiều người không biết là gan to chính là tác hại của phần lớn các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan virus và gan nhiễm mỡ… những căn bệnh nguy hiểm gây đột tử là nguyên nhân bệnh gan to.Phương pháp điều trị bệnh gan to. Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân mắc bệnh gan to như thế nào?Uống đủ nước mỗi ngàyHày ngày uống từ 2.5l – 4l nước lọc. Việc này giúp cho gan được giải nhiệt và hoạt động tốt hơn giúp điều trị bệnh gan to tốt hơn.Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia và đặc biệt là thuốc láNhư đã nói ở trên, việc sử dụng thuốc lá và rượu bia là 3 yếu tố khiến cho cơ thể mắc đủ các thể loại bệnh trong đó có bệnh gan to và nhiễm các loại độc tố. Tất nhiên bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất đầu tiên là gan.Tập thể dục thường xuyên giúp cho các mạch máu lưu thông tốt hơnHãy chăm tập thể dục đều đặn mỗi ngày và duy trì thành thói quen. Không cần đến những bài tập thể dục phức tạp, bbạn chỉ cần bài tập cơ bản hàng ngày hoàn toàn cho kết quả tốt.Ăn uống đầy đủ dưỡng chấtĐây là điều rất quan trọng trong việc làm giảm áp lực cho gan. Những loại thực phẩm tốt cho gan như: rau xanh, canh rau đay, canh cua đồng… những thực phẩm dễ tiêu hóa sẽ làm cho lá gan bớt mệt nhọc khi làm việc. Gan sẽ dễ dàng hồi phục khi được giảm tải. Tự ép và sử dụng các loại nước ép trái cây có tác dụng giúp đẹp làn da. Đồng thời giúp cho gan thanh lọc các chất cặn bã và đào thải chất độc. Uống và dùng các loại trà thanh nhiệt giải độc sau bữa ăn là một phương pháp khá hay giúp chữa bệnh gan to.
 13. Gan yếu là khi chức năng gan hoạt động không tốt. Gan luôn hoàn tất tốt chức năng tiêu hóa thức ăn và giúp giải độc, chống lại sự nhiễm trùng cho cơ thể. Mặt khác, gan cũng là bộ phận duy nhất trong cơ thể có năng lực tự thiết lập tế bào gan sau khi bị tổn thương. Gan có khả năng tự thay thế các mô cũ bằng các tế bào mới.Tìm hiểu chi tiết về bệnh gan tại đây:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36658-d%E1%BA%A5u-hi%E1%BB%87u-b%E1%BB%87nh-gan-c%E1%BA%A7n-nh%E1%BA%ADn-bi%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%83-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-k%E1%BB%8Bp-th%E1%BB%9Di/#comment-255023Khi cơ thể mất các tế bào máu cũ, khi lượng đã thiếu hụt thì một chất mới màu vàng tên bilirubin sẽ được tạo ra. Gan khỏe mạnh sẽ dễ xử lý hết bilirubin, nhưng khi gan yếu bị bệnh thì sẽ khiến các bilirubin tích tụ lại trong máu, khiến mắt và da bạn chuyển thành màu vàng.Cảm thấy nhức, sưng và đau ở vùng bụng trên bên phải có thể là dấu hiệu gan yếu đang bị tổn thương. Lúc này, gan đã biến dạng và có hình dạng cong kéo dài gần hết khoang bụng. Điểm đỉnh cuối gan nằm ở vùng phía eo bên phải. Bạn có thể cảm nhận điểm này đang sưng lên.Bụng quá lớn hoặc sưng lên đi kèm với tay, chân bị gầy yếu có thể là kết quả do mất cân bằng dung dịch trong cơ thể vì bị bệnh gan yếu. Khi gặp tình trạng chảy sệ và mất cơ cũng thể hiện trên má và xung quanh thái dương. Điều này thực sự báo động bệnh gan đã đến giai đoạn cuối rất nguy hiểm.Vì gan yếu không còn khả năng chọn lọc máu hiệu quả, bạn có thể bị hình sao hoặc cục máu đông gần bề mặt da, có khả năng tạo thành các hình mảng giống mạng nhện hoặc dấu hoa thị, dấu sao. Các vết này phổ biến trên ngực và thân người.Đau khớp như bị viêm khớp, hay nôn mửa, buồn nôn, mệt mỏi, ngán ăn,….. đều là thể hiện rõ rệt liên quan đến bệnh gan yếu. Đặc biệt nguy hiểm là bệnh gan tự miễn. Đây là dạng bệnh gan mà khi hệ miễn dịch nhận nhầm sẽ tấn công vào tế bào và mô gan của bạn. Bệnh này thường gặp ở nữ giới nhiều hơn nam giới.Kết hợp với các nguyên yếu tố bên ngoài, gan có thể bị viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Mặc dù gan nằm bên trong ổ bụng bên dưới dưới xương sườn nhưng nếu nó có vấn đề thì cơ thể sẽ có biểu hiện ra bên ngoài bằng những dấu hiệu bệnh gan bất thường. Chẳng hạn như một số biểu hiện đặc trưng trên mặt, thân.
 14. Khi gan nhiễm mỡ thường dẫn đến bệnh viêm gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan và làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch do nhiều người không biết bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không.Bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng trong đó lượng chất béo trong gan vượt quá mức cho phép. Triệu chứng của bệnh này không rõ ràng khiến cho mọi người khó nhận biết, nói đúng hơn là chủ quan, mơ hồ. Chính điều này đã làm bệnh gan nhiễm mỡ khi được phát hiện ở người bệnh đã đến lúc tình trạng bệnh trở nên nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Vậy bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không?Tìm hiểu chi tiết bệnh gan nhiễm mỡ:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36638-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-%C4%91%E1%BB%99-3-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%B4ng-tin-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-l%C3%A0m-ng%C6%A1/#comment-254954Tuyệt đối không được sử dụng rượu bia và đồ uống có cồn trong quá trình điều trị bởi đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ do cồn. Bên cạnh đó rượu, bia cũng sẽ làm giảm hiệu quả điều trị bệnh nên bạn hãy kiêng tối đa.Ngoài ra, người bị bệnh gan nhiễm mỡ cần phải thường xuyên vận động luyện tập thể dục thể thao, giảm cân an toàn khoa học và có hiệu quả cao.Trong quá trình điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, người bệnh cũng cần thận trọng không được chủ quan với diễn biến bệnh khi chưa biết bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không. Việc này để đảm bảo phương pháp hoặc sản phẩm điều trị không gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của gan và giúp gan loại bỏ được triệt để các tác nhân gây bệnh, nên điều trị bệnh từ nguyên nhân gốc rễ.Trước những ảnh hưởng mà căn bệnh gan nhiễm mỡ có thể gây ra, người bệnh cần tìm hiểu các thông tin cơ bản về bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không. Tập trung tìm hiểu kỹ những thông tin quan trọng để đảm bảo có được hiệu quả trong quá trình điều trị bệnh. Việc này có mục đích đạt được hiệu quả cao nhất khả năng hoạt động của gan. Nhưng điều này lại chưa được chúng ta chủ động phát hiện, nhiều người khi thấy có những dấu hiệu của bệnh nhưng vẫn thờ ơ, chủ quan tiếp tục để bệnh phát triển mà không biết bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không để đi khám bác sĩ chuyên khoa hoặc tìm các cách điều trị gan nhiễm mỡ. Chứng bệnh diễn biến khá lặng thầm và ngày càng phát triển nhanh mạnh nên việc đi khám định kì và kiểm tra các chỉ số về sức khỏe là điều cần thiết.Trả lời câu hỏi bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm khôngGiải đáp thắc mắc bệnh gan nhiễm mỡ có nguy hiểm không? Câu trả lời là có, diễn biến nặng của bệnh gan nhiễm mỡ sẽ là bệnh xơ gan, ung thư gan và nhiều trường hợp dẫn đến tử vong. Gan nhiễm mỡ độ 1 vẫn chưa xuất hiện rõ các triệu chứng cũng như chưa gây ra nguy hiểm, gan vẫn chưa bị ảnh hưởng thoái hóa hoàn toàn. Nếu có biện pháp điều trị kịp thời, tình trạng sức khỏe của người bệnh hoàn toàn có khả năng sẽ được phục hồi triệt để.Gan nhiễm mỡ không chỉ dừng lại ở căn bệnh này, bệnh có thể phát triển theo chiều hướng xấu hơn và gây nên những tổn thương nặng nề cho gan, hoặc thậm chí các chức năng của gan hoàn toàn bị xóa sạch.
 15. Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và luôn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong cơ thể tuy nhiên nó cũng là một bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Dưới đây là các cách chữa bệnh gan an toàn mà hiệu quả để bạn áp dụng điều trị bệnh gan của mình và những người thân xung quanh. Hãy cùng tìm hiểu bệnh gan và cách điều trị như sau.Cùng tìm hiểu chi tiết bệnh gan như sau:http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/36638-gan-nhi%E1%BB%85m-m%E1%BB%A1-%C4%91%E1%BB%99-3-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-th%C3%B4ng-tin-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-l%C3%A0m-ng%C6%A1/#comment-254954 Cách chữa bệnh gan bằng chế độ dinh dưỡng hợp lýRèn luyện cho bản thân thói quen ăn uống đúng giờ giấc và đủ dinh dưỡng ngay từ hôm nay. Ăn nhiều các loại hoa quả rau xanh và uống nhiều nước để cơ thể có thể đào thải bớt chất độc hại qua đường bài tiết giúp giảm bớt áp lực cho gan trong quá trình chữa bệnh gan. Đồng thời cần hạn chế những món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ ra khỏi thực đơn hàng ngày. Nếu bạn đã bị bệnh về gan thì để chữa bệnh gan hiệu quả hãy bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm chứa protein và vitamin cho cơ thể nhé. Khi bạn tức giận hoặc căng thẳng dẫn đến hệ miễn dịch trong cơ thể sẽ hoạt động kém đi và hoàn toàn không tốt trong quá trình chữa bệnh gan. Rất dễ mắc bệnh gan nóng và phản xạ cơ thể trở nên chậm chạp hơn. Vì thế giữ cho bản thân tinh thần và thái độ bình tĩnh lạc quan là điều vô cùng cần thiết. Đặc biệt là những người đang bị bệnh về gan thì chữa bệnh gan mới có hiệu quả caoKhi chữa bệnh gan cần chú ý khi sử dụng các loại thuốc tây y, thuốc kháng sinh nếu như sử dụng không đúng liều lượng và không có sự kiểm soát thì rất dễ gây nên bệnh nóng gan. Biểu hiện trên cơ thể rất rõ ràng như: Mụn nhọt mẩn ngứa, buồn nôn và chán ăn, nhìn bên ngoài có dấu hiệu trướng bụng… Những người đã được chẩn đoán mắc bệnh gan phải tuyệt đối chú ý uống thuốc đúng theo đơn chỉ định của bác sĩ trong quá trình chữa bệnh gan. Không tự ý dùng thêm hay bớt thuốc. Nên chú ý một số loại thuốc gây hại cho gan như thuốc tránh thai, thành phần thuốc có chứa paracetamol, kháng sinh hay thuốc điều trị huyết áp mỡ máu, các loại thuốc điều trị lao…Để đảm bảo lá gan luôn luôn được khỏe mạnh bạn hãy xây dựng cho mình một lịch trình kiểm tra sức khỏe rõ ràng. Luôn luôn tuân thủ phác đồ điều trị đã được chỉ định của bác sĩ trong quá trình chữa bệnh gan Trước khi quá muộn , bạn hãy luôn luôn chú ý đến sức khỏe lá gan.Đây là điều đầu tiên bạn cần chú ý để có một lá gan khỏe. Các chức năng của gan sẽ không thể hoạt động tốt nếu bạn cứ tiếp tục thức đêm quá khuya hoặc ăn uống không điều độ. Để chữa bệnh gan hiệu quả của chính mình, bạn hãy đi ngủ trước 23h và không nên thức khuya quá 1h đêm. Bạn phải cần có thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 30 phút sau khi ăn cơm để lá gan và những bộ phận khác trong cơ thể hoạt động hấp thụ dinh dưỡng. Vì sức khỏe lá gan hãy dừng việc thức khuya đễ chữa bệnh gan tốt nhất.Để chữa bệnh gan cần bỏ rượu bia. Vì đây là một nguyên nhân chủ yếu gây nên các bệnh về gan. Bạn nên tuyệt đối không sử dụng rượu, bia nếu đã mắc các bệnh về gan và đang trong quá trình chữa bệnh gan. Nếu bạn nghiện rượu bia thì rất khó để có thể cai rượu bia nhưng bạn hãy chủ động hạn chế uống rượu bia rồi dần dần loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt là các loại rượu có nồng độ cao – kẻ thù âm thầm giết chết lá gan.