• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

cuteo

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  3

cuteo last won the day on Tháng 4 10 2019

cuteo had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

10 Good

About cuteo

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

243 lượt xem hồ sơ
 1. Nói về Tuần Triệt thì chắc phải lục tung cỡ 100 cuốn sách mà mỗi cuốn nói mỗi khác vì ứng dụng đúng với người này lại ko đúng với người khác nhưng nhìn chung Tuần Triệt làm cho cuộc đời mệnh tạo lận đận đủ thứ bề chứ ko riêng gì tình cảm. Triệt tác oai tác oái trước 30 rồi giảm dần, Tuần thì rỉ rả âm ỉ cả đời. Lá số bạn ko có tự Hóa Kỵ cung nào cả kể ra cũng còn may mắn đấy, nhưng trước mắt thì thấy lận đận tình duyên. Tòa xử cũng có căn cứ theo nguyên nhân phát sinh lục đục chuyện vợ chồng đấy, ai đúng sẽ có thêm cơ hội nuôi con. Chuyện này bạn nên đi tư vấn luật sư đi, trả phí chỉ khoảng 1 triệu, họ sẽ tư vấn cho mình biết làm sao để có khả năng thắng kiện cao. Từ nay đến năm tam tai của tuổi Dần bao gồm luôn mình (năm 37) thì chỉ thấy có năm 36 tuổi âm là tốt (đối với tiển hạn của Tử Vi). Năm nay với năm tới thì anh em nhà trặc trẹo của nhau nên bạn cứ lo liệu chuẩn bị tinh thần cho tốt. Nếu năm nay có đưa nhau ra tòa thì đưa luôn nhưng khả năng cao sẽ kéo dài đến hết năm sau mới xong. Người thì lập gia đình lại ko được yên bề gia thất, người thì đến giờ cũng ko có gia đình con cái. Tuổi Dần hình như 50% tốt còn 50% chẳng ra gì hay sao đó :(
 2. 2 đứa bằng tuổi nhau nhưng mình lớn tháng hơn :D Như chú Hải nói thì bạn biết rồi vả lại cũng nếm mùi cay đắng rồi nên ko trật vào đâu được. Nãy xem nhầm ko sửa kịp, tiểu hạn năm Hợi ko có Kình Dương bỏ qua cái đó nhé :)) năm sau mới có, xin lỗi vì nhìn nhầm nhưng nói chung là tuổi Dần gặp năm Hợi là hạn, ko tốt cho lắm, đừng đụng đến pháp luật, hoặc miễn cưỡng phải đụng thì nhất định cẩn thận. Năm nay có Đào Hồng Loan tụ ko chừng có tình duyên mới vả lại có Mộc Dục thích trang điểm, chưng diện thì dễ lôi cuốn phường ong bướm trăng hoa nên phải cẩn thận. Tiểu hạn có người xem đúng có người lại chỉ thấy đúng cái xấu ko thấy cái tốt đâu nên xem để tham khảo chứ đừng tin vào nó quá. Phàm những người đã trắc trở tình duyên lần đầu thì lần 2 ổn hơn (do có kinh nghiệm sửa đổi bản thân, cách nhìn người...v....v....). Và nên lấy người cũng đã trắc trở thì mới đỡ, chứ lấy mấy ku cậu chưa từng có gia đình còn khổ hơn. Cung Mệnh có Cô Thần xấu 3 Phu xấu 2 cung Phúc có Hóa Kỵ xấu 5 (ví dụ chơi vậy thôi), cộng gộp 3 cái đó lại mới khiến cho chuyện tình cảm bạn trắc trở như vậy. Tất cả đám bạn nữ Bính Dần của mình hoặc là lấy chồng giàu, hoặc phải tái gia âu cũng là cái số phận. Còn trẻ mà, tái giá thì tái giá chứ sao lại sợ chứ. Mệnh có Triệt thì phải từ 33 trở lên cuộc sống mới bắt đầu nhẹ gánh đi. Bạn ở Nam chồng ở Bắc?
 3. Các thầy sẽ ko nói chi tiết đâu vì trong tổ có kiêng kỵ khẩu nghiệp, chỉ nói chung chung thôi. Con cái rời cha mẹ sớm vì con cái có cá tính rất riêng biệt, vì nó thông minh nên nó ko chịu sự quản thúc của cha mẹ, nó muốn thực hiện theo chí nguyện của nó chứ ko muốn nghe lời ai. Theo luật pháp ở bất kỳ nươc nào trong hầu hết các trường hợp đều thuộc về người mẹ, khi nào mẹ ko chứng minh được khả năng nuôi con thì cha mới được quyền (nếu cha có khả năng) nếu 2 con có thể sẽ là mỗi người một đứa <= đây là nói về luật pháp ko nói về Tử Vi. Tiểu hạn năm nay có Kình Dương là ko tốt cho hầu hết mọi việc nên nếu kiện tụng hãy chậm chậm chờ thời cơ có thể đợi năm sau. Có sao Mộc Dục thì cẩn thận kẻo bị lừa gạt đường tình ái. Xem vui cho topic nó xôm tụ :D, đợi thầy cao nhân vào xem lại cho chính xác :)).
 4. Kiểu xem của bác chỉ có thể xem trực tiếp thôi. Hãy liên hệ admin tìm địa chỉ hội quán mà đến để các thầy xem trực tiếp cho. Chứ bjo giờ sinh bác ko chính xác, với tuổi bác chưa chắc đã đúng ngày sinh, sinh vào thời chiến tranh cha mẹ nhớ lầm là chuyện bình thường (lúc đấy chắc còn chưa có lịch để nhớ chính xác, toàn là chắc có lẽ tao sinh mày ngày đó, ah uh....thì chỉ có biết bằng niềm tin :D ). Khi nhìn con người trực tiếp, cách nói chuyện, dáng người, cử chỉ...v...v thì các thầy mới có thể đoán được là ls nào. Truyện trò qua mạng ko ai dám khẳng định cho bác đâu, nói chung chung là mừng rồi.
 5. Em Thân cư Thiên Di thì lại thích bôn ba suốt, ko thích ngồi yên cũng là một phần làm cho chuyện tình cảm trặc trẹo. Nếu ko có điều kiện làm trong ngành sân khấu điện ảnh thì em nên làm công việc nào mà tiếp xúc với nhiều người đó, như ngành ăn uống, giải trí, khách hàng...anh nghĩ sẽ thích hợp với em hơn, ko phải đổi việc hoài. Cung Phu có Triệt thì theo một người anh từng biết là phải trải qua 2-3 mối tình, đám cưới sắp tới đó lại đứt gánh, cưới xong lại chia tay, tái giá cũng ko thuận lợi, lận đận đến 40 tuồi, giờ vẫn chưa suông sẻ. Mỗi người mỗi khác, nhiều khi mình ko giống họ được nhưng số này em nên lập gia đình trễ mới được. Năm nay chưa thấy gì, năm 33 tuổi thấy có tình mới. Đại vận 22-31 vừa qua quá tốt mà cũng ko được gì thì năm nay bắt đầu sang đại vận mới hơi ko tốt bằng nên mọi việc phải cẩn thận. Phàm những người cung mệnh có Hóa Kỵ nên tìm theo đường tu hành.
 6. Chú chắc chắn đã có xem tử vi nhiều rồi, tuổi này cũng tâm linh thần học lắm mà, nhất định chú cũng đã hiểu nhiều về các sao, các cung rồi chứ. Vả lại chú cũng trải qua 4/5 cuộc đời để chiêm nghiệm bản thân rồi thì chú còn gì phải buồn phiền nữa. Tử vi cao siêu huyền bí, có đổi người xem thì cũng chưa chắc có cơ duyên gặp được người xem đúng, cho dù có xem cũng căn cứ theo sách các cụ truyền lại, thời này có vẻ cũng ko hợp hoàn toàn. Thân cư Thê thì số phải nhờ vợ thôi thì cứ để vậy đi cho rồi :). Nếu sợ Nhàn Cư Vi Bất Thiện thì chú nghiên cứu thêm một thứ gì đó cho đầu óc minh mẫn, hay trồng trọt, chăn nuôi có đồng ra đồng vào. Bố cháu cũng xê xích tuổi chú ăn bám mẹ cháu mấy chục năm nay mà có thấy ổng lo rầu gì đâu. Ngày nào cũng làm vài xị rượu xong ngắm cảnh, trồng trọt, nghe nhạc, xem phim...hôm nào buồn buồn lôi mẹ ra chửi chơi, có khác gì là vua một cõi chứ :v. Thêm nữa tuổi này chú cũng ko còn sức trẻ để phấn đấu, cho dù bây giờ có thầy xem chú vào đại vận tốt đi nữa thì tốt đây hoạ chăng chỉ là an nhàn hưởng phước, con cái phụng dưỡng, vợ ân cần chăm sóc thôi hoặc là trúng số, trúng bất động sản. Có một người cũng đến tuổi này cực phát chính là Colonel Sanders, người sáng lập KFC. Đại Vận 53-62 ở cung Tật Ách có ông Địa Không trong đó thì rất khó giữ tiền, có rồi hết, hoặc ko biết làm cái gì để kiếm tiền cho ổn. Đại Vận 63-72 ở cung Thiên Di thì tốt đó có Long, Phượng, Hổ, Cái tụ họp nhưng có Tuần Triệt rồi ông cụ tổ Hóa Kỵ trong đó thì cũng ko biết thế nào nên dù nếu có trúng số, trúng đất, cổ phiếu... thì cũng nên cẩn thận kẻo lại mất hết. Đây là đại vận tốt nhất đó chú để ý xem thế nào. PS: chú mấy vợ ;), cháu nghe nói Thái Âm thủ mệnh Nam thì là người dịu dàng ăn nói khéo léo, lại giỏi chiều chuộng phụ nữ, mà như vậy thì Đào Hoa ko hề tệ đâu :).
 7. Tin hay ko là do mệnh tạo! Phán đúng hay ko là do cơ duyên! Là nữ nhưng trời lại cho mệnh "Sát Phá Liêm Tham Tử Vũ" thuận cho đường kinh doanh, làm ăn chứ ko thuận số cho chuyện tình cảm. Đại vận đang nằm ngay cung Phu nên có lẽ muốn chồng. Nhưng số mệnh này tốt nhất tạm thời gác chuyện chồng con qua một bên đi, càng tìm càng thấy cô đơn, trống trải, dù có bạn tình nhưng tâm tư cứ như là đang ở chợ bán chồng, ko biết được hàng nào đúng giá. Số trời cho sao cứ thuận theo vậy, tập trung vào sự nghiệp, rất có tiền đồ thành danh, nhất là lĩnh vực công thương nghiệp mua bán. Dù cô đơn nhưng ngồi trong Lexus vẫn còn hơn có chồng nhưng phải mua gánh bán bưng phải ko. Em sau 30 sẽ rất phát đạt, cung Mệnh ở Hợi thì ko thể là người tầm thường đơn điệu được. Nhưng nhớ rằng đừng làm công việc bất chính, số mệnh em sách đã cảnh báo trước rồi. Làm kế toán nếu thấy thằng chủ có ý trốn thuế, hay biển thủ chỉ định mình làm giả chứng từ, hóa đơn thì đừng dây dưa vào, tìm cách thoái thác cho người khác lãnh phần đó (ai làm tự chịu). Chứ dính vào thì dù có kiếm được tiền cũng ko xài được vì chủ tớ sẽ vào tù một lượt. Nhiều khi ngồi u sầu một mình ko hiểu do đâu thì thôi nếu kinh tế khá giả đừng tiếc tiền, cứ đi du lịch cho tinh thần sảng khoái, biết đâu lại phát thêm ý tưởng mới cho sự nghiệp kinh doanh hay có cơ duyên gặp được bạn mới. Có khả năng sẽ có bạn tình hay có chồng nhỏ tuổi hơn.
 8. Tương lai, số phận mỗi người đều chính do người đó tạo ra chứ trời ko định đâu; trời chỉ định cho mình cái xuất phát điểm ban đầu thôi: như đẹp trai hay xấu trai, có tài thiên bẩm, có năng khiếu hay ko có năng khiếu, sinh ra là con nông dân hay con chủ tịch, con Bill Gate, con của Nguyễn Lê Anh Vũ.... nhưng em tìm hiểu kỹ sẽ thấy xuất thân của những đại gia, những người thành công xuất chúng đều là con nhà nghèo, tuổi thơ cơ cực vất vả, cũng ko có những khả năng gì nổi trội vượt bậc cả. Cho nên đừng nghe thầy bói toán phán mà tin vào nó hay làm tiêu chí sống của bản thân, hãy coi như tham khảo chơi vui thôi. Chủ yếu vẫn là bản thân mình cả, thành công hay ko đều chính do mình tạo ra.
 9. Ông thầy nào xem bói ngta lại bảo rất xấu vậy, ổng ăn em hết bao nhiêu tiền rồi :). Nói vậy là nói bừa phán bậy, ko có lá số nào quá xấu hay quá tốt cả, đừng nghe rồi snghi lung tung. Số phận do trời định, cuộc sống mình lại do chính mình tạo. Càng trắc trở thì bản thân càng cố gắng, cứng cỏi, dày dạn kinh nghiệm; thuận lợi quá thì tự mãn, tự phụ, khinh người, đến khi thất bại lại ko thể gượng dậy được. Tuần Triệt bất cứ lá số nào cũng có, vậy thì ai né được, chẳng lẽ ngta chết sớm hay nghèo mạc hết rồi sao. Đến bây giờ em mới 18 tuổi, gần như sống phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình trước giờ, chưa va chạm thực tế trong cuộc sống thì chưa hiểu được mệnh lý đúng hay sai, đừng snghi quá nhiều về tử vi. Lo học hành trao dồi kiến thức kinh nghiệm đi đã, ra trường đi làm kiếm tiền rồi mới nếm trải được mùi đời, lúc đó hãy quay lại ngâm cứu tử vi sau. Đang trong Đại Hạn 10 năm từ 12 đến 21 tuổi nhập cung Phụ Mẫu là rất tốt, hãy lo ăn học cho thành tài, vận này mà chuyện học hành ko suông sẻ nữa thì sẽ ko còn cơ hội tốt nữa. Mệnh em (có thể) ko thích hợp vô quan trường hay làm công ăn lương về lâu dài đâu. Hướng kinh doanh, buôn bán, tạo sự nghiệp riêng (có thể) là rất tốt. Giỏi ngoại ngữ lại giỏi giao tiếp thì cứ nhắm khối D mà thi, thích hợp nhất là Ngoại Thương <== khối người làm giàu từ ngành này, thời điểm đất nước đang phát triển thì lại càng thích hợp. Đây là theo kinh nghiệm của anh biết được! Biết anh văn thì lên trang này: https://www.16personalities.com/free-personality-test làm bài test cá tính, được đánh giá là khá chính xác (very accurate). Khi đó em sẽ biết được em thuộc loại cá tính nào, rồi xác định hướng học, nghề nghiệp cho phù hợp. 5 năm sau hãy quay lại xem tử vi tiếp nhé :)
 10. Diễn đàn này ko có thầy sư cao tay nào vào trả lời cho tỷ đâu, ngoại trừ tỷ có quen ai trong này. Còn ko thì phải trả tiền thôi tỷ ơi, các thầy cũng cần tiền để sống mà. Lá số nếu có đúng cũng chỉ 20-30% là cùng, ngoại trừ những người hiểu mệnh lý, biết chiêm nghiệm theo thời gian mới thấy nó đúng 40-50% là may mắn lắm rồi. Trong khoảnh khắc 1 hơi thở mình vừa xong là cả thế giới này có hàng ngàn đứa trẻ được sinh ra đời nhưng một đứa được sinh ra ở Châu Âu, Châu Mỹ phần lớn là nó khác với đứa dc sinh ra ở Châu Phi, Châu Á một trời một vực rồi. Một nhóm mấy đứa được sinh ra ngay khoảng khắc giao thừa ở bv Từ Dũ thôi đã thấy khác biệt nhau xa, con của đại gia thì theo lẽ thường ko thể khổ hơn con của công nhân được. Tử vi thì tử vi cũng phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống nữa chứ tỷ. Lá số nếu thấy sai nhiều quá thì có thể do giờ sinh ba mẹ nhớ ko chính xác. Tỷ sinh 4H là 4H sáng đúng ko, sinh theo múi giờ vn hả (GMT +7) lá số đây. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hello&date=1980,4,12,4,15&year=2019&gender=f&view=screen&size=2 Tỷ thấy nó ko đúng ở điểm nào, cung nào. Em cũng đang nghiên cứu về tử vi, có thể trao đổi được với tỷ phần nào.
 11. Chà cái lá số link từ trang nào mà nó chi tiết thế , ghi cả thông tin các cung phi hóa lẫn nhau luôn cơ à. Chi tiết như này chỉ cần mua sách tử vi về xem sơ cũng ra rồi, cần gì mò mẫm tính ta :v. Mệnh Vô chính diệu thì em cứ lên mạng search sẽ thấy có rất nhiều bài viết về nó, có cả dẫn chứng những người mang mệnh này luôn. Thiên Phúc Thiên Quan thể hiện nếu em làm cho nhà nước thì sẽ được phong quan hầu chức tước cao làm rạng danh cha mẹ ông bà. Nhưng Đào Hoa rồi Thiên riêu Thiên Không thì nên tu tâm dưỡng tánh, đừng đam mê sắc dục nhiều quá ko tốt. Có cơ hội xuất ngoại em nên du học đi, có thể định cư lại được luôn đó nhưng Thiên Di có sao Tuần thì coi chừng sau khi xuất ngoại rồi lại nặng gánh gia đình.
 12. Có cơ hội đi nước ngoài thì đi đi đừng do dự, cơ hội ko đến nhiều lần đâu. Em do dự là do cung Thiên Di có Hóa Kị, mà ý chí bản mệnh ko vững là ông Hóa Kị sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Và do có Hóa Kị nên có thể viễn cảnh ở nơi sắp đến do mình nghĩ sẽ có khác xa so với thực tế, khiến cho mình ko toại ý nhưng hãy dùng ý chí của mình mà khắc lại ông Hóa Kị này. Em xuất ngoại sẽ có thành tựu tốt đấy do có Hóa Lộc hỗ trợ rất nhiều, có cả Thái Âm là sao tiền tài nữa. Nhưng nhớ trước khi ra khỏi nhà cho chuyến đi xa thì né hướng Tây nhá, sẽ tốt hơn. Tiểu hạn năm Kỷ Hợi có vẻ ko tốt, nói thì nói vậy thôi để mình cẩn thận đề phòng mọi việc chứ ko nhất định là cứ theo sách nói ko tốt là nó ko tốt. Có cơ hội thì em phải nắm bắt, quyết định liền đừng chần chờ nữa.
 13. Đại vận 22-32 cung mệnh nhập cung Phúc Đức có Thiên Hỉ, Hỷ Thần cùng chiếu thì hợp cho việc sinh con, tiểu vận năm 2019 30 tuổi nhập cung mệnh có Hồng Loan càng tăng thêm độ số về có con. Tuy nhiên trong năm 30 tuổi gặp vận hạn đào hoa nên tránh mỹ sắc, dục vọng phòng ngừa tai nạn có liên quan đến dục tình. Tuy bản thân ko thích nhưng cũng cẩn thận với sắc dục lôi kéo, gài kèo. Cung Phu Thê có sao Cự Môn thì theo sách khả năng sẽ có con gái trước, nếu biết cung tử tức của mẹ nữa thì tỷ lệ dự đoán tăng cao hơn. Con cái sẽ lanh lợi, giỏi giang, quấn quýt suốt ngày bên cha, rất thích lý sự với cha. Có Thiên Khôi thì con sẽ rất thông minh thành đạt. Coi sâu hơn thì nhờ các thầy cao minh hơn vậy!
 14. Trên đời này có ai điều khiển được giờ sinh của con mình đâu bạn, nếu có khắc thì là do cha hoặc mẹ có cung Tử Tức khắc con thôi. Mà số mệnh đã định thì chỉ có cách ráng sống cho có đức độ, làm phúc tích đức nhiều rồi hy vọng sẽ được hóa giải thôi chứ làm sao bây giờ. Những lời này là do một sư thầy trong chùa nói với mình đó bạn.
 15. Diễn đàn chưa hỗ trợ link ảnh như bên lyso thì phải. Tuy nhiên bạn có thể copy đường link của lá số vào bài viết được mà, khi cần xem sẽ click vào link thôi. Còn không thì qua bên lyso.vn tạo lá số rồi link về đây.