• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thetvbytesoft

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  8
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thetvbytesoft

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Vẫn là người Thái nhanh chân hơn, khi bắt tay với doanh nghiệp Việt phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp trên nền tảng blockchain. Xem thêm: Ứng dụng Blockchain là gì Cùng với làn sóng Blockchain toàn cầu, nhiều doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp dường như đều bị thuyết phục trước một xu hướng công nghệ khó cưỡng mang tên Blockchain. Xem thêm: Công nghệ Blockchain 1.0 Ứng dụng Blockchain: Chi phí không quá đắt Lợi ích từ Blockchain về sự an toàn thông tin, chống được sự gian lận… đã được đề cập rất nhiều trên các diễn đàn, trên báo chí và qua các cuộc hội thảo. Vấn đề còn lại là chi phí đầu tư. Nhìn trên thị trường cung ứng các dịch vụ có liên quan đến Blockchain ở trong nước thì thấy có một sự thay đổi khá nhanh. Ngoài IBM, công nghệ Blockchain đang được các hãng Microsoft và Oracle – những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho doanh nghiệp – giới thiệu ra thị trường. Xem thêm: Công nghệ Blockchain 3.0 Bài toán chi phí đầu tư vốn là một trong những rào cản khiến doanh nghiệp ngại áp dụng một công nghệ mới không còn là nỗi ám ảnh khi dùng Blockchain, bởi vì mức chi phí trên thực tế , cũng giống như dịch vụ đám mây, là không quá đắt. Thế nhưng, tại Việt Nam, ứng dụng Blockchain trong nông nghiệp là rất mới, dù sự phát triển của các công ty công nghệ với các phần mềm Blockchain là không thể chối cãi. Thế nên, tạo nên nghịch lý là nhiều doanh nghiệp Thái đã nhanh chân ứng dụng Blockchain định vị thương hiệu và tăng giá trị nông sản trên thị trường với phần mềm Blockchain từ một startup Việt. Ứng dụng Blockchain: Câu chuyện nghịch lý Không chỉ các công ty nước ngoài mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam cũng nhìn thấy các cơ hội lớn từ thị trường cung cấp dịch vụ Blockchain cho các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, một số công ty khởi nghiệp đã tham gia vào việc phát triển các giải pháp công nghệ trên nền tảng Blockchain. Ngoài IBM Việt Nam, một công ty khác là công ty cổ phần Lina Network vào cuối tháng 4 vừa qua đã giới thiệu một ứng dụng của công nghệ Blockchain nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và phân phối, giúp minh bạch hóa nguồn gốc và chất lượng hàng hóa. Nhưng nghịch lý ở đây là các công ty đều cho biết đã tìm được các khách hàng… ở nước ngoài. Đơn cử như trường hợp của Lina Network, đạt được bản thỏa thuận hợp tác với ba tập đoàn nông nghiệp của Thái Lan, trong đó có tập đoàn chăn nuôi bò sữa lớn nhất Đông Nam Á ChokChai với phạm vi ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất và cung ứng sữa và các chế phẩm từ sữa. Hai tập đoàn còn lại là S.A.P Siam Food International Co. Ltd và AIM THAI ứng dụng trong việc theo dõi sản phẩm chế biến từ trái cây. Trong khi có điều kiện tri thức cap về công nghệ thông tin, việc áp dụng công nghệ Blockchain vào nông nghiệp là không khó. Thậm chí, khó khăn trong ngành nông nghiệp Việt Nam là chuỗi giá trị nông sản chưa được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chưa định vị thương hiệu giá trị cao trên thị trường toàn cầu vẫn tồn tại bao đời này chưa tìm được hướng giải quyết. Thế nhưng, không dùng “cây nhà lá vườn”, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Việt đang khiến “chảy máu chất xám” của chính đất nước mình sang nước láng giềng. Thật là nghịch lý khó chối bỏ! Vậy nên, không phải bây giờ thì sẽ là lúc nào ?! Chính phủ cần sớm tạo dựng một khung pháp lý hoàn thiện và thống nhất trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến Blockchain, mở đường cho các đơn vị doanh nghiệp Việt linh động và tự tin tiếp cận công nghệ mới của toàn cầu, phát huy mọi tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp.
 2. IBM đã công bố, sẽ phát hành mạng chính blockchain ra khỏi dữ liệu ở Melbourne, Úc. Nhờ vậy, sẽ có phép khách hàng chạy các ứng dụng của họ trên nền tảng Xem thêm: Ứng dụng Blockchain là gì Nền tảng IBM được xây dựng trên Hyperledger Fabric. Hyperledger là một dự án nhằm cải thiện các công nghệ chuỗi khối công nghiệp chéo được tổ chức bởi Quỹ Linux. Xem thêm: Công nghệ Blockchain 1.0 Dự án Hyperledger là gì ? Một trung tâm dữ liệu IBM có trụ sở tại Sydney được cho là sẽ mở vào cuối tháng 3, gia nhập các trung tâm khác ở Tokyo, London, Dallas, São Paulo và Toronto. Người đứng đầu bộ phận blockchain cho IBM tại Úc và New Zealand, Rupert Colchester, nói với ZDNet rằng một trung tâm thứ hai sẽ làm cho công nghệ trở nên phổ biến rộng rãi hơn và cung cấp dự phòng. Xem thêm: Công nghệ Blockchain 3.0 Nhờ có việc thiết lập cơ sở hạ tầng vật chất, dữ liệu khách hàng sẽ không phải vượt biên. Từ đó đó giúp cho các ứng dụng bảo mật hơn, được quy định trong các dịch vụ tài chính và chính phủ. Colchester cho biết, các khách hàng đang triển khai các ứng dụng blockchain đã đạt đến độ chín muồi của các dự án yêu cầu dữ liệu được lưu trữ tại Úc. ” Colchester nói thêm rằng công nghệ blockchain được áp dụng rộng rãi và đang hoạt động khá nhiều trên khắp các ngành công nghiệp tại Úc. Anh ấy nói, hiện tại tôi có rất ít buổi học, nhưng có rất nhiều cuộc thảo luận, theo đó khách hàng đang cố gắng hiểu làm thế nào họ có thể áp dụng nó tốt nhất cho các vấn đề kinh doanh mà họ gặp phải. ” Vào tháng 9 năm ngoái, Vicality lớn của bất động sản Úc tuyên bố sẽ thử nghiệm một giải pháp blockchain cho mạng năng lượng của mình. Thông qua quan hệ đối tác với công ty công nghệ năng lượng Úc Power Ledger, thử nghiệm đã trở thành một phần của chương trình năng lượng mặt trời trị giá 75 triệu đô la của Vicinity tại Castle Plaza – một trung tâm mua sắm nằm ở thành phố Adelaide, Nam Úc. IBM đã và đang tích cực mở rộng việc sử dụng công nghệ blockchain. Vào ngày 31 tháng 1, IBM đã hoàn thành một thử nghiệm dựa trên blockchain, trong đó họ đã vận chuyển 108.000 quả quýt từ Trung Quốc đến Singapore. Công nghệ đã giảm xử lý giấy tờ và chi phí cho lô hàng. Vào ngày 8 tháng 2, IBM đã thông báo rằng một dự án sử dụng blockchain và Internet of Things (IoT) để chống hạn hán ở bang California, Hoa Kỳ đang được tiến hành. Nhà cung cấp công nghệ cảm biến và nghiên cứu của IBM SweetSense hợp tác với Đại học Colorado Boulder và Tổ chức phi lợi nhuận Freshwater Trust để sử dụng blockchain và IoT để quản lý việc sử dụng nước ngầm.
 3. Có thể nhận thấy rằng, từ khi Bitcoin sinh ra vào năm 2008, là một hệ thống tiền mã hoá ngang hàng. Kể từ đó, nhiều đồng tiền mã hoá được sinh ra nhiều hơn, với mỗi đồng tiền là một cơ chế riêng. Nhưng cơ chế chung là các đồng tiền mã hoá chính là blockchain - yếu tố cốt lõi trong kiến trúc Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào vận tải Có một số ngoại lệ, các blockchain thiết kế với ý tưởng định hướng phi tập trung với chức năng hoạt động là một cuốn sổ cái điện tử được duy trì bởi một số mạng lưới với các nút máy tính phân tán. Vì lý do này, công nghệ blockchain cho phép tạo ra các hệ thống kinh tế phi ủy thác, nơi các giao dịch tài chính minh bạch và đáng tin cậy có thể được thực hiện mà không cần trung gian. Các đồng tiền mã hóa đang được áp dụng như một giải pháp thay thế khả thi cho các hệ thống thanh toán và ngân hàng truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào sự ủy thác. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào xuất nhập khẩu Cũng giống như hầu hết các hệ thống tính toán phân tán, những người tham gia mạng lưới tiền mã hóa cần phải đồng ý về trạng thái hiện tại của blockchain, và đó là cái mà chúng ta gọi là sự đồng thuận. Tuy nhiên, việc đạt được sự đồng thuận trên mạng lưới phân tán một cách an toàn và đáng tin cậy không phải là một điều dễ dàng. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào tài chính Vậy thì làm thế nào một mạng lưới phân tán gồm các nút máy tính đạt được sự đồng thuận khi xử lý một quyết định, nếu một số các nút trong đó có khả năng là sẽ thất bại hoặc không đáng tin? Đây là câu hỏi cơ bản của vấn đề được đặt tên là bài toán các vị tướng Byzantine, từ đó làm khai sinh ra khái niệm về hệ thống chịu lỗi Byzantine. Bài toán các vị tướng Byzantine là gì ? Tóm tắt ngắn gọn, bài toán các vị tướng Byzantine, được đưa ra vào năm 1982, mô tả một bài toán logic song đề. Bài toán mô tả việc một nhóm các vị tướng Byzantine gặp các vấn đề về liên lạc khi cố gắng đạt sự đồng thuận về bước đi tiếp. Byzantine thoi blockchain Bài toán giả định rằng mỗi tướng có quân đội riêng và mỗi tướng đóng quân ở các địa điểm khác nhau xung quanh thành phố mà họ dự định tấn công. Các tướng phải đồng thuận về việc tấn công hoặc rút lui. Vấn đề tấn công hay rút lui không quan trọng mà là sự đồng thuận của tất cả các tướng, tức là, đồng thuận về một quyết định chung để cùng phối hợp thực hiện. Do đó, chúng ta có thể xem xét các mục tiêu sau: Mỗi tướng phải quyết định: tấn công hoặc rút lui (có hay không); Không thể thay đổi quyết định sau khi đưa ra; Tất cả tướng phải nhất trí về một quyết định giống nhau và tiến hành đồng bộ với nhau. Các vấn đề liên lạc như đề cập ở trên liên quan đến thực tế là một tướng chỉ có thể giao tiếp với các tướng khác thông qua các thông điệp được chuyển đi bởi lính đưa tin. Vấn đề trọng tâm của bài toán các vị tướng Byzantine ở đây là các thông điệp có thể bị chậm, hủy hoặc mất. Ngoài ra, ngay cả khi xét rằng thông điệp sẽ được gửi thành công, vẫn còn khả năng xảy ra là một hoặc nhiều tướng có thể chọn (vì bất kỳ lý do gì) thực hiện hành động gây hại và gửi đi một thông điệp sai để gây nhiễu tới các tướng khác, dẫn đến một thất bại hoàn toàn. Nếu chúng ta áp dụng bài toán song đề vào trường hợp có sự xuất hiện của blockchain, mỗi tướng sẽ đại diện cho một nút mạng và các nút cần đạt được sự đồng thuận về trạng thái hiện tại của hệ thống. Nói cách khác, phần lớn những người tham gia trong một mạng lưới phân tán phải đồng ý và thực hiện cùng một hành động để tránh một thất bại hoàn toàn. Vì vậy, cách duy nhất để đạt được sự đồng thuận trong các loại hệ thống phân tán này là có sự đồng thuận của ít nhất ⅔ hoặc của nhiều hơn các nút mạng trung thực và đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là nếu phần lớn nút trong mạng quyết định thực hiện hành động gây hại, hệ thống sẽ dễ bị lỗi và bị tấn công (ví dụ như tấn công 51%). Tóm tắt ngắn gọn, Hệ thống chịu lỗi Byzantine (BFT) là hệ thống có thể giải quyết được vấn đề của bài toán các vị tướng quân Byzantine. Điều này có nghĩa là hệ thống BFT có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi một số nút bị lỗi hoặc thực hiện hành động gây hại. Có nhiều giải pháp khả thi cho vấn đề của bài toán các vị tướng Byzantine, do đó, có nhiều cách để xây dựng một hệ thống BFT. Tương tự như vậy, có nhiều cách khác nhau để một blockchain đạt được hệ thống chịu lỗi Byzantine và điều mà chúng ta có ở đây chính là các thuật toán đồng thuận. Các thuật toán đồng thuận Blockchain Chúng ta có thể định nghĩa một thuật toán đồng thuận là một cơ chế mà qua đó một mạng blockchain đạt được sự đồng thuận. Các thuật toán phổ biến nhất là Proof of Work (PoW) và Proof of Stake (PoS). Hãy lấy trường hợp Bitcoin làm ví dụ. Trong khi giao thức Bitcoin quy định các quy tắc chính của hệ thống, thuật toán đồng thuận PoW sẽ quy định cách thức các quy tắc này sẽ được tuân theo để đạt được sự đồng thuận (ví dụ, trong quá trình xác minh và xác nhận giao dịch). Mặc dù khái niệm Proof of Work đã có từ lâu trước khi sự ra đời của các đồng tiền mã hóa, Satoshi Nakamoto đã phát triển nó thành một thuật toán cho phép tạo ra Bitcoin như là một hệ thống BFT. Lưu ý rằng thuật toán PoW không đảm bảo 100% chịu lỗi Byzantine, nhưng nhờ vào quá trình đào tốn kém chi phí và các kỹ thuật mã hóa đằng sau, PoW đã chứng tỏ là một trong những thuật toán triển khai an toàn và đáng tin cậy nhất cho các mạng blockchain. Theo nghĩa đó, thuật toán đồng thuận Proof of Work, được thiết kế bởi Satoshi Nakamoto, được coi là một trong những giải pháp thiên tài nhất cho vấn đề lỗi Byzantine.
 4. Blockchain Bitcoin thực chất là một danh sách to lớn, được chia sẻ, mã hoá chứa các địa chỉ giữ số dư bitcoin nào. Mỗi khối mới đại diện cho bản cập nhật mới nhất về số dư tài khoản sau khi một số hoạt động khai thác tiếp theo diễn ra hoặc một giao dịch xảy ra khi trao đổi bitcoin. Khi một giao dịch được gửi đến mạng bitcoin, thông tin được truyền qua tất cả các khách hàng bitcoin cùng một lúc thông qua blockchain. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào vận tải Mạng blockchain được thiết kế để khiến việc chi tiêu gấp đôi trở nên rất khó khăn, mặc dù các vi phạm đã xảy ra trong quá khứ. Theo cách này, nó hoạt động giống như một sổ cái công khai, chiếm các giao dịch kinh tế và cung cấp một số xác minh rằng tất cả người dùng bitcoin đều được trang bị cùng một thông tin. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào xuất nhập khẩu Bản ghi trong mỗi khối Blockchains là tập hợp các khối riêng lẻ, mỗi khối theo thứ tự thời gian giao dịch. Có hai phần thông tin chứa trong một khối. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào tài chính Phần đầu tiên bao gồm các yếu tố tiêu đề cung cấp thông tin về vị trí và dữ liệu liên quan đến các giao dịch có trong một khối. Ví dụ, một hàm băm trong tiêu đề trỏ đến khối trước đó. Không có băm cho các khối genesis vì các khối này không có tiền thân. Cây merkle là cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong khoa học máy tính để ghi lại các giao dịch, được sử dụng để hiển thị chuỗi các giao dịch có trong khối. Một hàm băm khác trong khối chứa thông tin dấu thời gian (hiển thị thời gian và ngày tạo khối), nonce (là số bắt buộc phải giải quyết bởi các thợ mỏ) và mức độ khó (biểu thị mức độ khó của vấn đề đang được giải quyết ). Phần thứ hai là thông tin định danh. Một lần nữa, đây là một hàm băm mật mã. Nó được tạo ra bằng cách băm các phần tử tiêu đề hai lần liên tiếp. Ẩn danh Một trong những lợi ích hay rủi ro bị cáo buộc của bitcoin là tính ẩn danh độc đáo của nó. Những người giao dịch bằng bitcoin được cho là được gắn với một địa chỉ bitcoin cụ thể thay vì tên hoặc email cá nhân. Tuy nhiên, tính ẩn danh có phần bị tổn hại vì sổ cái thông tin blockchain. Vì mọi giao dịch đều được ghi lại công khai, một lần vi phạm danh tính sở hữu có thể dẫn đến sự tiết lộ của nhiều chủ sở hữu khác chỉ bằng cách thực hiện theo các giao dịch. Blockchain mang tính ẩn danh, nhưng không phải là bí mật tuyệt đối không thể xuyên thủng. Theo nhận định rằng, bút danh của người sáng lập bitcoin cũng được biết tới
 5. Sự thay đổi của mạng internet có thể kể tới những mốc quan trọng như: mạng máy tính diện rộng vào 1960, sự phát triển của một hệ thống thư điện tử vào những năm 1970, việc tạo ra internet vào cuối thập kỷ đó, ra mắt web trên toàn thế giới vào những năm 1990 và việc tạo ra các trình duyệt và công cụ tìm kiếm đầu tiên vào cuối thập kỷ đó, trong số các trình duyệt khác. Sau mỗi phát triển đặc trưng này, internet đã thay đổi một cách ấn tượng. Mỗi bước là then chốt trong việc tạo ra internet mà chúng ta biết và dựa vào ngày nay. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào vận tải Về cơ bản, công nghệ blockchain chia thành 3 giai đoạn chính, đánh dấu bằng sự phát triển và những phát minh quan trọng. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào xuất nhập khẩu Giai đoạn 1: Bitcoin và tiền kỹ thuật số Trong khi các ý tưởng sẽ đi vào blockchain đang xoay quanh các cộng đồng khoa học máy tính, thì đó là nhà phát triển ẩn danh của bitcoin, Satoshi Nakamoto, người đã phác thảo blockchain như chúng ta biết trong sách trắng về BTC. Theo cách này, công nghệ blockchain bắt đầu với bitcoin. Theo Coin Insider, “nhiều nhà phát triển hăng hái trên thế giới vẫn cho rằng công nghệ blockchain có thể hoàn toàn phù hợp” đối với loại tiền kỹ thuật số này và để thúc đẩy các mục tiêu của các loại tiền kỹ thuật số rộng hơn. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào tài chính Trong giai đoạn đầu tiên, blockchain thiết lập tiền đề cơ bản của một sổ cái công khai được chia sẻ hỗ trợ mạng lưới tiền điện tử. Ý tưởng về blockchain của Satoshi sử dụng các khối thông tin 1 megabyte (MB) trên các giao dịch bitcoin. Các khối được liên kết với nhau thông qua một quy trình xác minh mật mã phức tạp tạo thành một chuỗi bất biến. Ngay cả trong những chiêu bài đầu tiên, công nghệ blockchain đã thiết lập nhiều tính năng trung tâm của các hệ thống này, vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Thật vậy, blockchain của bitcoin vẫn không thay đổi nhiều so với những nỗ lực sớm nhất này. Giai đoạn 2: Hợp đồng thông minh ( Smart Contract ) Thời gian trôi qua, các nhà phát triển bắt đầu tin rằng một blockchain có thể làm nhiều việc hơn là chỉ đơn giản là giao dịch tài liệu. Các nhà sáng lập của ethereum, chẳng hạn, đã có ý tưởng rằng các tài sản và thỏa thuận ủy thác cũng có thể được hưởng lợi từ việc quản lý blockchain. Theo cách này, ethereum đại diện cho thế hệ thứ hai của công nghệ blockchain. Sự đổi mới lớn do ethereum mang lại là sự ra đời của các hợp đồng thông minh. Thông thường, các hợp đồng trong thế giới kinh doanh chính được quản lý giữa hai thực thể riêng biệt, đôi khi có các thực thể khác hỗ trợ trong quá trình giám sát. Hợp đồng thông minh là những hợp đồng tự quản lý trên blockchain. Chúng được kích hoạt bởi một sự kiện như ngày hết hạn hoặc đạt được mục tiêu giá cụ thể; để đáp lại, hợp đồng thông minh tự quản lý, thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết và không có đầu vào của các thực thể bên ngoài. Tại thời điểm này, nhiều nhà phân tích tin rằng chúng ta vẫn đang trong quá trình khai thác tiềm năng chưa được khai thác của hợp đồng thông minh. Do đó, việc chúng ta có thực sự chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo của blockchain hay không là điều gây tranh cãi. Giai đoạn 3: Tương lai Một trong những vấn đề chính mà blockchain phải đối mặt là mở rộng quy mô. Bitcoin vẫn gặp khó khăn bởi thời gian xử lý giao dịch và tắc nghẽn. Nhiều loại tiền kỹ thuật số mới đã cố gắng sửa đổi các blockchain của họ để phù hợp với các vấn đề này, nhưng với mức độ thành công khác nhau. Trong tương lai, một trong những phát triển quan trọng nhất mở đường cho công nghệ blockchain sắp tới sẽ có khả năng phải làm với khả năng mở rộng. Ngoài ra, các ứng dụng mới của công nghệ blockchain đang được phát hiện và triển khai mọi lúc. Thật khó để nói chính xác nơi những phát triển này sẽ dẫn đầu toàn bộ công nghệ và ngành công nghiệp tiền điện tử. Những người ủng hộ blockchain có khả năng tìm thấy điều này cực kỳ thú vị; từ quan điểm của họ, chúng ta đang sống trong một khoảnh khắc với một công nghệ kỷ nguyên đang tiếp tục phát triển và mở ra.
 6. Có thể cho rằng. lý do Blockchain bị gián đoạn. Đó là nhiều nhà phê bình cho rằng, nó không dễ đạt được tiềm năng, do quá đắt đỏ hoặc không hiệu quả Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào vận tải Tôi tin rằng đây là một trong hai sai lầm của một bài diễn văn chống blockchain được lưu hành rộng rãi bởi Bruce Schneier, người không liên quan đến công việc hàng ngày của các kỹ sư, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, những người không ngừng cải thiện hệ thống trao đổi giá trị mới này để cuối cùng nó có thể hoạt động ở quy mô lớn trong thế giới thực. (Một sai lầm khác là khi tấn công vào lời đồn về một thế giới “không có niềm tin” nơi “toán học là luật pháp”, anh ta đã tạo ra một bù nhìn, vì chỉ những người đề xướng ngây thơ nhất trong công nghệ này mới chia sẻ rằng tầm nhìn ác mộng của một hệ thống không có thẩm quyền của con người). Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào xuất nhập khẩu Nhưng mục đích của chuyên mục này không phải là để chiến đấu với Schneier, một trong những bộ óc thông minh nhất, được tôn trọng nhất trong bảo mật CNTT. Điều đó dẫn tôi đến một công việc mạo hiểm. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào tài chính Thay vào đó, tôi muốn chứng minh những đột phá trong vài tuần, giúp củng cố niềm tin ngành này. Bằng cách mở rộng thêm tiềm năng to lớn vào công nghệ. Đây không phải là nghành công nghiệp bị trì trệ Không còn nghi ngờ gì về việc vô số ý tưởng mới và những đột phá đáng chú ý khác không giành được sự chú ý ở đây. (Tôi rất chắc chắn rằng Twitter của tôi sẽ lại có đầy người buộc tội tôi thiên vị vì không bao gồm dự án coin mới yêu thích của họ.) Vì vậy, hãy coi những điều này chỉ là ví dụ của một quá trình sáng tạo rộng lớn hơn nhiều. Tôi chỉ có thể nói rằng những thứ này nổi bật với tôi vì chúng khác biệt. Đây là cách mà các công nghệ mới luôn được giải quyết được những thách thức: bằng cách nhìn vấn đề khác đi. Giải quyết vấn đề phi tập trung Hãy xem xét việc cung cấp sản phẩm mới của Abra: một ví không lưu ký sử dụng blockchain bitcoin để cho phép các nhà đầu tư có được sự tiếp xúc phân đoạn với biến động giá của các tài sản trên thị trường vốn trong thế giới thực như cổ phiếu, trái phiếu và ETF, chỉ với mức thấp từ 5 đô la trở xuống. Dịch vụ này kết hợp các hợp đồng thông minh, nguồn cấp giá và thực hiện tự động, thực hiện trên chuỗi để cho phép đặt cược giá ngắn hạn hoặc thanh toán bằng bitcoin mà không cần quyền kiểm soát các khóa hoặc tài sản riêng tư theo công ty. Mô hình mở ra một loạt các khả năng mới cho thị trường đầu tư bị phân tán. Chúng tôi sẽ phải xem các nhà quản lý phản ứng như thế nào nếu sản phẩm này ra mắt, nhưng bây giờ có vẻ như thiết kế của Abra đã thực hiện một cách khéo léo việc trì hoãn các mặt hàng hiện có và hoán đổi các quy tắc giao dịch. Abra đang làm việc theo hướng dẫn pháp lý rằng, vì các hợp đồng được tạo bằng ứng dụng của nó sẽ được triển khai hoặc giải quyết với việc giao bitcoin “vật lý”, và vì công ty không có vai trò gì trong quy trình bù trừ hoặc lưu giữ khóa của khách hàng, nên được miễn các yêu cầu đăng ký của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai. Tại sao ý tưởng này quan trọng nhất, tôi tin rằng, nó thúc đẩy sức mạnh của bitcoin, không phải như một loại tiền tệ, mà là một hệ thống thanh toán phi tập trung, bất biến. Khía cạnh công cụ sinh lợi của bitcoin là không thể thiếu trong thiết kế, vì nó trở thành “hàng hóa” được giao bán, nhưng nó có triển vọng giải quyết hợp đồng thông minh, thực thi hợp đồng có chứa sức mạnh thực sự của ý tưởng này. Tất cả pháp lý, quy định và chi phí trung gian để bảo vệ quyền của người dân trong các hợp đồng phái sinh hiện có, với nhiều người môi giới, luật sư và nhân viên tuân thủ sẽ được cắt giảm, thay vào đó là mạng lưới phi tập trung dựa trên sự đồng thuận chạy blockchain. Nó có một mô hình khác biệt mở ra nhiều khả năng. Sự kết hợp giữa Internet of Things và non-fungible token có ý nghĩa là có thêm một loạt tài sản, cho dù là hàng hóa vật chất hoặc sản phẩm kỹ thuật số, sẽ sớm được cung cấp đại diện kỹ thuật số có thể giao dịch. Các hợp đồng theo phong cách Abra có thể cho phép các cơ chế phòng ngừa rủi ro hiệu quả và các chiến lược đầu tư tổng hợp phát triển xung quanh một mảng tài sản gần như vô tận. Các trao đổi không có giám sát Tất nhiên, những gì bạn vẫn cần là các trao đổi ăn khớp giữa người mua và người bán với các tài sản cơ bản để họ tận hưởng việc khám phá về năng suất cao và giá hợp lí (tín hiệu giá mà phụ thuộc vào mô hình của Abra). Về bản chất, các thị trường cần một “địa điểm” để các nhà đầu tư gặp gỡ và giao dịch và một phương tiện đáng tin cậy để truyền bá mức giá mà họ đồng ý. Vấn đề là các nhà đầu tư cho đến bây giờ đã phải tin tưởng các sàn giao dịch bán lẻ với quyền giám sát tài sản tiền mã hóa của họ. Những thứ này thường xuyên bị hack hoặc phải chịu chi giá gấp đôi, tạo ra lỗ hổng bảo mật mà Schneier đã trích dẫn là lý do cốt lõi mà mọi người không thể tin tưởng vào các blockchain công cộng. Rủi ro này cũng được đưa ra một cách ngoạn mục bởi câu chuyện tuyệt vời về thất bại QuadrigaCX, sau báo cáo về cái chết của CEO của nó. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu các nhà đầu tư có thể khai thác một sàn giao dịch rất nhiều năng lực cần thiết cho việc tìm ra sự “phù hợp” giữa các mối quan hệ nhưng vẫn giữ toàn bộ quyền sở hữu tài sản của họ cho đến khi họ chuyển nhượng cho người mua? Đó là những gì Arwen, trước đây gọi là Commonwealth Crypto, đang hướng tới đạt được với việc phát hành testnet công nghệ của mình, hiện đang được sử dụng dưới dạng beta bằng cách trao đổi tiền mã hóa KuCoin. Công nghệ của Arwen cung cấp xác nhận thêm cho việc phát triển các giải pháp “lớp 2”, xoay quanh sự kết hợp của các hợp đồng thông minh, khóa tài sản đa chữ ký và “hoán đổi nguyên tử”. Các ý tưởng khác về giao dịch tài sản phi tập trung đang được phát triển trên đỉnh cao của Lightning Network và bởi các dự án như Nền tảng Komodo. Ngoài những tiến bộ này còn có hoạt động cung cấp chứng khoán token, hoặc STO, như Polymath, Swarm và Securrency và chúng ta có thể bắt đầu tưởng tượng một tương lai trong đó các tuyên bố được phân cấp ở bất kỳ quy mô nào trên mainstream, các tài sản trong thế giới thực được giao dịch theo cách thức ngang hàng và giải quyết trong thời gian thực với rủi ro rất thấp. Động lực Điều đầu tiên, là phải làm cho chúng khả thi, bằng cách mở rộng chức năng cơ bản của blockchain, liên quan tới sự đánh đổi. Và, đúng, có một xu hướng giữa một số người quá khích về tiền mã hóa đã thổi phồng những ý tưởng được sinh ra bởi công nghệ này theo những điều không tưởng. Nhưng những người sẽ thay đổi thế giới đang tập trung vào việc xây dựng chứ không phải thổi phồng. Và họ làm việc chủ yếu trên phần mềm nguồn mở cho phép họ hợp tác, lặp lại, kiểm tra và không ngừng cải thiện ý tưởng của họ.
 7. Cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên phải kể tới, đó là cuộc cách mạng điện thoại thông minh. Đã làm thay đổi cách chúng ta sống và làm việc. Chúng cứ tồn tại như thế trong một thập kỷ. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào vận tải Và giờ đây chúng ta có thêm một cuộc cách mạng khác. Đó là blockchain, một cơ sở dữ liệu chứa hàng ngàn hồ sơ liên tục, sắp xếp theo từng khối. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào xuất nhập khẩu Đổi mới blockchain lớn đầu tiên là bitcoin, một thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số. Giới hạn thị trường của bitcoin hiện dao động trong khoảng 65 tỷ đô la và được hàng triệu người sử dụng để thanh toán, bao gồm cả một thị trường kiều hối lớn và đang phát triển. Xem thêm: Ứng dụng blockchain vào tài chính Sự đổi mới thứ hai được gọi là blockchain, về cơ bản là nhận ra rằng công nghệ nền tảng vận hành bitcoin có thể được tách ra khỏi tiền tệ và được sử dụng cho tất cả các loại hợp tác tổ chức khác. Hầu như mọi tổ chức tài chính lớn trên thế giới hiện đang thực hiện nghiên cứu về blockchain và 25% ngân hàng lớn dự kiến sẽ sử dụng blockchain trong năm 2019. Sự đổi mới thứ ba được gọi là hợp đồng thông minh (smart contract), được thể hiện trong một hệ thống blockchain thế hệ thứ hai có tên là ethereum, công ty đã xây dựng các chương trình máy tính nhỏ trực tiếp thành blockchain cho phép các công cụ tài chính, như cho vay hoặc trái phiếu, thay vì chỉ bằng tiền mặt giống như bitcoin. Sự đổi mới lớn thứ tư, tiên tiến hiện tại của tư duy blockchain, được gọi là bằng chứng cổ phần (proof of stake). Các chuỗi khối thế hệ hiện tại được bảo đảm bằng chứng minh công việc (proof of work), trong đó nhóm có sức mạnh tính toán lớn nhất đưa ra quyết định. Các nhóm này được gọi là các công cụ khai thác và điều hành các trung tâm dữ liệu rộng lớn để cung cấp bảo mật này, để đổi lấy thanh toán bằng tiền điện tử. Các hệ thống mới loại bỏ các trung tâm dữ liệu này, thay thế chúng bằng các công cụ tài chính phức tạp, để có mức độ bảo mật tương tự hoặc thậm chí cao hơn. Sự đổi mới lớn thứ năm trên đường chân trời được gọi là blockchain scaling (mở rộng quy mô blockchain). Ngay bây giờ, trong thế giới blockchain, mọi máy tính trong mạng xử lý mọi giao dịch. Đây là chậm. Một blockchain được chia tỷ lệ sẽ tăng tốc quá trình, mà không làm mất tính bảo mật, bằng cách tìm ra có bao nhiêu máy tính cần thiết để xác thực mỗi giao dịch và phân chia công việc hiệu quả. Để quản lý điều này mà không ảnh hưởng đến bảo mật và sự mạnh mẽ của blockchain là một vấn đề khó khăn, nhưng không phải là một vấn đề khó hiểu. Một blockchain được chia tỷ lệ dự kiến sẽ đủ nhanh để cung cấp năng lượng cho internet của mọi thứ và đối đầu với các trung gian thanh toán chính (VISA và SWIFT) của thế giới ngân hàng. Cảnh quan đổi mới này đại diện cho 10 năm làm việc của một nhóm các nhà khoa học máy tính, nhà mật mã học và nhà toán học ưu tú. Khi toàn bộ tiềm năng của những đột phá này đi vào xã hội, mọi thứ chắc chắn sẽ tạo ra những điều kỳ diệu. Ví dụ như, xe tự lái và máy bay không người lái sẽ sử dụng blockchain để trả tiền cho các dịch vụ như trạm sạc và bãi đáp. Chuyển tiền quốc tế sẽ đi từ mất vài ngày đến vài phút, với mức độ tin cậy cao hơn hệ thống hiện tại có thể quản lý. Những thay đổi này và những thay đổi khác thể hiện sự giảm chi phí giao dịch phổ biến. Khi chi phí giao dịch giảm qua ngưỡng vô hình, sẽ có những tập hợp đột ngột, kịch tính, khó dự đoán và phân tổ của các mô hình kinh doanh hiện tại. Ví dụ, các cuộc đấu giá trước đây là hẹp và cục bộ, thay vì phổ quát và toàn cầu, như hiện nay trên các trang web như eBay. Khi chi phí tiếp cận người dùng giảm xuống, có một sự thay đổi đột ngột trong hệ thống. Blockchain được kỳ vọng hợp lý sẽ kích hoạt nhiều thác như thương mại điện tử đã thực hiện kể từ khi nó được phát minh, vào cuối những năm 1990. Dự đoán hướng đi tất cả sẽ khó khăn. Có ai thấy phương tiện truyền thông xã hội sắp tới? Ai có thể đoán được rằng việc nhấp vào khuôn mặt của bạn bè của chúng tôi sẽ thay thế thời gian trước TV? Những người dự đoán thường đánh giá quá cao mọi thứ sẽ diễn ra nhanh như thế nào và đánh giá thấp những tác động lâu dài. Nhưng ý nghĩa của quy mô bên trong ngành công nghiệp blockchain là những thay đổi sắp tới sẽ là quy mô lớn như phát minh ban đầu của internet, và điều này có thể không được cường điệu hóa. Những gì chúng ta có thể dự đoán là khi blockchain trưởng thành và ngày càng có nhiều người bắt kịp chế độ hợp tác mới này, nó sẽ mở rộng ra mọi thứ từ chuỗi cung ứng cho đến việc hẹn hò trên internet một cách công bằng (loại bỏ khả năng hồ sơ giả và các kỹ thuật ngầm khác). Và được đưa ra cách xa blockchain trong 10 năm, có lẽ tương lai thực sự có thể đến sớm hơn bất kỳ ai trong chúng ta nghĩ.
 8. Blockchain là gì ? Blockchain là gì ? Blockchain hay còn gọai là công nghệ chuỗi khối là một trong những yếu tố chính tạo nên sự thành công của đồng bitcoin. Sự quan tâm của giới tài chính công nghệ đến blockchain chính là nguyên nhân dẫn đến sự tăng giá liên tục của bitcoin vào năm 2017. Vậy điều gì khiến công nghệ này có giá trị đến vậy ? Xem thêm: Công nghệ Blockchain 3.0 Trước hết blockchain giải quyết vấn đề xác nhận thông tin. Cụ thể là hệ thống blockchain ghi lại tất cả mọi giao dịch được diễn ra và tất cả mọi người có mặt trên hệ thống đều được thấy và có quyền xác minh tính chính xác của giao dịch đó. Mọi thông tin, giao dịch đều được lưu giữ trong các block hay còn gọi là khối trong một chuỗi thời gian. Và điểm ưu việt của blockchain chính là đảm bảo việc các khối đã được ghi lại. Việc giả mạo hoặc thay đổi thông tin trong blockchain là gần như là không thể. Khi mỗi một khối xuất hiện, cả hệ thống sẽ được thông báo và điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng của thông tin. Hệ thống blockchain gồm hàng trăm đến hàng triệu máy tính cá nhân khiến cơ sở dữ liệu không chỉ phân cấp mà còn phân tán độc lập. Điều này có nghĩa là không có máy chủ và mọi người trong hệ thống đều có quyền hạn tương đương. Chính bởi vậy, việc ngừng hoạt động của một máy không làm ảnh hưởng đến hệ thống chung. Xem thêm: Nền tảng Blockchain là gì Lập trình phần mềm blockchain Lập trình phần mềm blockchain Tạm hiểu vài nét về blockchain như vậy, ta thấy blockchain không chỉ xuất hiện trong giao dịch tiền ảo. Thực chất tiền ảo chỉ là một hình thức của nó. Nhìn xa hơn sang nhiều lĩnh vực khác ta mới thấy được tiềm năng vô hạn của blockchain. Vậy lập trình một phần mềm blockchain có phức tạp hay không? Bắt đầu với việc tạo nên các khối. Trong blockchain, mỗi khối lưu trữ thông tin với một timestamp và một index (tùy chọn). Các khối sẽ tự xác định hash để quá trình lưu giữ được hoàn chỉnh. Mỗi hash của một block là giá trị băm mật mã học củablock’s index, timestamp, data, và hash của block trước đó. Xem thêm: Ứng dụng Blockchain là gì Sau khi có 1 cấu trúc khối. Chúng ta cần có những khối tiếp nối để nó trở thành chuỗi khối (blockchain). Vậy làm thế nào để mỗi khối chưa thông tin của các khối trước nó? Cần phải chú ý tới khối đầu tiên trong blockchain. Khối gene hay còn được gọi là khổi nguyên thủy bởi nó không chứa hash của khổi trước nó (vì nó là khối đầu tiên). Người ta có thể thêm nó vào bằng tay hoặc thông qua một logic nhất định. Chúng ta sẽ tạo ra một hàm chỉ đơn giản trả về một khối gene để làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng. Index của khối này bằng 0 và nó có một giá trị dữ liệu tùy ý và một giá trị tùy ý trong tham số “trước hash”. Thật khó để đưa ra công thức cụ thể từ A đến Z việc lập trình phần mềm blockchain cho bạn. Trong bài viết này chúng tôi chỉ cố gắng định nghĩa cho bạn về phần mềm blockchain là gì, nó hoạt động ra sao và một số gợi ý khi lập trình nó. Nếu bạn là dân lập trình đã có một số kinh nghiệm nhất định bạn có thể dựa vào đó để lập trình một phần mềm blockchain đơn giản.